Навчально-методичні матеріали до семінарських та практичних занять з навчальної дисципліни господарське право україни
НазваНавчально-методичні матеріали до семінарських та практичних занять з навчальної дисципліни господарське право україни
Сторінка3/11
Дата конвертації07.07.2013
Розмір1.59 Mb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Право > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


^ Теми рефератів:


  1. Обмеження фізичних осіб у праві на заняття підприємницькою діяльністю.

  2. Гарантії прав суб’єктів господарювання.


^ Рекомендовані нормативні акти:

94, 95, 96, 97, 99.
Рекомендована література:

1, 2, 8, 29, 30, 31, 37, 39, 42, 48, 50, 51, 67, 71, 72, 73, 82, 90.

Тема 5. Створення суб’єктів господарювання та порядок їх державної реєстрації
Створення суб’єктів господарювання, зокрема суб’єктів підприємницької діяльності за загальним правилом проходить три стадії: ініціативну (ознайомлення з інфраструктурою ринку, складання бізнес-плану), організаційну (формування установчих документів) легалізаційну (державна реєстрація, патентування, ліцензування, тощо).

Державна реєстрація суб’єктів господарської (підприємницької) діяльності посідає першочергове місце у процесі легалізації підприємництва. Державна реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності є найбільш важливим етапом зовнішньої легалізації, з проходженням якої у фізичних та юридичних осіб виникає підприємницька правосуб’єктність. Тому при відповіді на семінарському занятті студенти повинні вміти сформулювати поняття легалізації суб’єктів підприємницької діяльності, визначити її мету та види легалізації, розкрити їх сутність.

Загальний порядок державної реєстрації суб’єктів підприємництва передбачений Законом України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців” від 15.05.2003 р., тому при підготовці до семінарського заняття студенти повинні опрацювати положення вказаного Закону та дати визначення поняття державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, визначити поняття „державний реєстратор” та „Єдиний державний реєстр”. Також необхідно визначити порядок державної реєстрації юридичної особи (документи, необхідні для проведення реєстрації юридичної особи, порядок та строк проведення реєстрації, підстави для відмови у проведенні державної реєстрації юридичної особи), потім необхідно розглянути порядок державної реєстрації фізичної особи, що має намір стати підприємцем (документи, необхідні для проведення державної реєстрації, строк проведення реєстрації, підстави для відмови у проведенні державної реєстрації фізичної особи). Окрім вказаного, студенти повинні знати підстави залишення документів, що подані для проведення державної реєстрації, без розгляду

Також на семінарському занятті студентам необхідно визначити суб’єктів, для яких передбачено спеціальний порядок проведення державної реєстрації, та вказати особливості спеціального порядку державної реєстрації на прикладі окремих суб’єктів підприємництва (банків, торгово-промислових палат, фінансових установ, кредитних спілок, бірж і т.ін.).

Окрім зазначеного, студенти мають вказати які зміни в установчих документах юридичної особи підлягають державній реєстрації та які документи необхідно подати для її проведення, підстави та порядок скасування державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи. Також необхідно розглянути порядок внесення змін до відомостей про фізичну особу — підприємця. Студенти повинні знати підстави для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи та припинення підприємницької діяльності фізичної особи.

Основні питання:

 1. Стадії створення суб’єктів господарювання.

 2. Поняття та види легалізації суб’єктів господарської діяльності.

 3. Загальний порядок реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності.

 4. Державна реєстрація змін в установчих документах юридичної особи та змін до відомостей про фізичну особу — підприємця.

 5. Порядок державної реєстрації припинення суб’єктів підприємницької діяльності.


Питання для самоконтролю:

 1. Назвіть стадії створення суб’єктів господарювання та їх зміст

 2. Якими нормативними актами регулюється легалізація підприємницької діяльності?

 3. Дайте визначення наступним термінам:

 • державний реєстратор; 

 • Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців;

 • реєстраційна картка;

 • свідоцтво про державну реєстрацію.

 1. Як визначити місце проведення державної реєстрації суб’єктів підприємництва?

 2. Які вимоги висуваються законодавством щодо оформлення документів, які подаються державному реєстратору?

 3. В яких випадках здійснюється заміна виданого свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності?

 4. Який розмір реєстраційного збору за проведення державної реєстрації суб’єктів підприємництва?

 5. Яким чином здійснюється резервування найменування юридичної особи? Для чого воно необхідне?

 6. Які документи подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи?

 7. Які документи повинна подати фізична особа для реєстрації в якості підприємця?

 8. Яким чином реєструються зміни до установчих документів юридичної особи?

 9. Які підстави залишення документів, що подані для проведення державної реєстрації, без розгляду?

 10. Які підстави для відмови у проведенні державної реєстрації?

 11. Які форми захисту можуть обрати особи в разі порушення їх прав відносно державної реєстрації як суб’єктів підприємницької діяльності?Завдання:
1) Відділенням державно-громадського фонду боротьби зі злочинністю було надіслано ТОВ „Світанок” листа, в якому вказувалося, що, на підставі розпорядження обласної держадміністрації „Про додаткові заходи щодо покращення обліку юридичних осіб області”, товариство для подальшого здійснення підприємницької діяльності повинно пройти так звану „паспортизацію”. Для цього необхідно заповнити анкету, надати оригінали установчих документів та сплатити 100грн. на рахунок фонду. Після цього, як було вказано в листі, ТОВ „Світанок” отримає Свідоцтво про проходження паспортизації юридичної особи та матиме в подальшому можливість здійснювати діяльність.

Яким чином здійснюється легалізація підприємницької діяльності? Який документ необхідно отримати особі для легального здійснення підприємницької діяльності? Чи є правомірними вимоги, що вказані у листі?
2) 9 серпня 2005 р. було створено та зареєстровано у встановленому порядку ТОВ „Старт”. В січні 2006 р. виникла необхідність зміни юридичної адреси товариства, окрім цього до його складу були прийняті нові учасники.

Які дії необхідно здійснити засновникам товариства?
3) Серенко, Хаєнко, Купчик і Логвіненнко вирішили створити товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ). 10 серпня 2005 р. вони провели збори засновників, на яких були розглянуті питання: назва ТОВ, місце його розташування, види діяльності, розмір статутного фонду, органи управління, а також обговорили проект засновницького договору та проект статуту.

12 серпня цього ж року засновницькі документи ТОВ, реєстраційна картка та квитанція про сплату реєстраційного збору рекомендованим листом з описом вкладеного було направлено до районної держадміністрації Київського району м. Харкова.

20 серпня 2005 р. засновники отримали повідомлення про відмову у проведенні державної реєстрації. Їм було запропоновано направити до реєстраційного органу свого представника для виправлення недоліків Окрім цього, у повідомленні вказувалося, що для реєстрації вони повинні подати папку, конверти з марками, папір та сплатити місцевий реєстраційний збір до Фонду допомоги дітям-сиротам.

Які порушення допущені у наведеній ситуації?

Чи правомірні дії працівників районної держадміністрації?
4) Громадянин Сокуренко Н.Г. вирішив стати приватним підприємцем. Для проходження процедури державної реєстрації він подав до районної держадміністрації письмову заяву, копію паспорта та документ про сплату реєстраційного збору. Через тиждень після подачі вказаних документів Сокуренко отримав повідомлення про відмову у проведенні державної реєстрації (підстави відмови не вказувалися).

Чи є правомірними дії державного реєстратора?

Що має зробити Сокуренко Н.Г. для того, щоб стати підприємцем?
Теми рефератів.


  1. Державний реєстратор, його функції та повноваження.

  2. Державна реєстрація юридичної особи.

  3. Державна реєстрації фізичної особи-підприємця.

  4. Порядок державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи та державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу-підприємця.


Рекомендовані нормативні акти:

1, 2, 4, 8, 9, 36

Рекомендована література:

7, 35, 38, 51, 53, 67, 94, 97, 100, 117, 128.

^ Тема 6. Ліцензування господарської діяльності
Певні види господарської діяльності не можуть здійснюватися без отримання спеціального дозволу – ліцензії. Процедура отримання ліцензії передбачена Законом України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності». Останній, у ст. 9 встановлює перелік видів діяльності, що підлягають ліцензуванню. Слід звернути увагу на те, що даний перелік вичерпний і не може бути поширений іншими нормативними актами.

Вивченя даної теми повинно базуватися на чіткому та ясному уявленні природи та сутності встановлених на території України обмежень в здійсненні господарської діяльності. При дослідженні теми необхідно досконально вивчити закони та підзаконні акти, що регулюють інститут ліцензування.

Ліцензуванню передує два моменти: по-перше – державна реєстрація суб'єктів господарської діяльності, по-друге - передбачення виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню в засновницьких документах.

Студентам необхідно вивчити легальне визначення поняття «ліцензування», що міститься у ст. 1 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»; розглянути види діяльності, які належать до ліцензованих; поняття та зміст ліцензійних умов; документи, що подаються заявником для отримання ліцензії до органу ліцензування; порядок видачі, переоформлення ліцензії; розглянути умови та порядок отримання ліцензій на конкурсних підставах; порядок ведення ліцензійного реєстру і ліцензійних справ; повноваження експертно-апеляційної ради; здійснення контролю за дотриманням законодавства у сфері ліцензування та дотримання ліцензійних умов; наслідки втрати чи пошкодження ліцензіі; підстави і послідовність анулювання ліцезії.

При вивченні особливостей ліцензування слід звернути увагу на:

-з’ясування ознак, за якими та чи інша діяльність віднесена до ліцензуємої. Виявити порядок отримання ліцензій (які документи необхідні для цього, які органи здійснюють видачу ліцензій, в який термін здійснюється видача ліцензії, за якими мотивами можлива відмова у видачі ліензії).

-зміст ліцензії (які реквізити ліцензії, на який строк вона видається).

- спеціальний порядок отримання ліцензії для окремих видів діяльності, вказати зміст та особливості спеціального порядку отримання ліцензії.

- порядок отримання ліцензії відокремленими підрозділами.

- випадки закінчення та анулювання дії ліцензії.

 • значення умов та правил здійснення окремих видів діяльності.

Важливо знати, що здійснення господарської діяльності, що належить до ліцензуємої, без одержання ліцензії (або після закінчення строку її чинності) розглядається як порушення встановленого порядку зайняття господарської діяльності і тягне за собою застосування заходів адміністративної або кримінальної відповідальності.

Основні питання:
1. Поняття ліцензування, його значення.

 1. Види діяльності, які підлягають ліцензуванню, їх визначення.

 2. Порядок видачі ліцензії, переоформлення, видачі дублікатів.

 3. Ліцензійний реєстр та ведення ліцензійних справ.

 4. Підстави анулювання ліцезії.Питання для самоконтролю:


 1. Розкрийте основні положення Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”.

 2. Назвіть принципи, на підставі яких здійснюється ліцензування в Україні.

 3. Назвіть критерії ліцензування господарської діяльності.

 4. Поняття ліцензіі її реквізити.

 5. Розкрийте поняття, зміст ліцензійних умов?

 6. Які документи необхідно подати для отримання ліцензії? Яка плата за видачу ліцензії?

 7. Назвіть підстави відмови у видачі ліцензії.

 8. Ліцензування яких видів діяльності проводиться в спеціальному порядку?

 9. Розкрийте підстави і порядок переоформлення ліцензій та одержання дублікатів.

 10. Розкрийте порядок проведення конкурсів між суб'єктами господарської діяльності за право отримання ліцензії. Назвіть види господарської діяльності, ліцензування яких здійснюється на конкурсній основі.

 11. Розкрийте повноваження експертно-апеляційної ради.

 12. Перерахуйте підстави і порядок анулювання ліцезії.

 13. Розкрийте порядок оскарження незаконних дій державних органів, які уповноважені видавати ліцензії.

 14. Назвіть відомості, що повинен містити ліцензійний реєстр.

 15. Які наслідки здійснення господарської діяльності, що належить до ліцензуємої без одержання ліцензії або після закінчення строку її чинності?Завдання:
1) Приватний підприємець Левін, у 1997р. створив підприємство, що займається дезинсекційними і дератизаційними роботами, отримав у встановленому порядку ліцензію на здійснення такої діяльності. У 1998 р. зареєстрував два відокремлених підрозділи (філії). При проведенні перевірки податковою інспекцією встановлено, що минуло 2 тижні, як закінчився термін, на який видавалася ліцензія на здійснення такої діяльності, окрім цього обидві філії підприємства здійснюють діяльність на основі нотаріально засвідчених копій ліцензії. У результаті діяльність підприємства та філій була призупинена. Л. звернувся зі скаргою до експертно-апеляційної ради на неправомірність дій податкової інспекції, так як тиждень назад він подав документи на продовження ліцензії.

Вирішіть питання по суті.
2) Травкін на основі ліцензії проводив лікування від алкогольної і наркологічної залежності та виведення із запою. Він змінив місце проживання і почав здійснювати прийом пацієнтів вдома, водночас звернувся в орган ліцензування з заявою про переоформлення ліцензії і повернув ксерокопію ліцензії, оскільки оригінал втратив. Заяву Т. не прийняли, пояснюючи що в даному випадку необхідно одержати дублікат ліцензії, тому йому необхідно подати заяву про видачу дублікату і дати оголошення у засобах масової інформації про визнання втраченої ліцензії недійсною та внести плату у розмірі 85 гривень.

Чи правомірні вимоги органу ліцензування?
3) За несвоєчасне повідомлення органів реєстрації про зміну місцезнаходження, була скасована державна реєстрація туристичної фірми «Пік». Оскільки підстави для анулювання ліцензії, на думку керівників фірми були відсутні, а за 35 туристичних подорожей оплата клієнтами була внесена передчасно, туристична фірма продовжувала свою діяльність.

Дайте оцінку ситуації, що склалася.

^ Рекомендовані нормативні акти:

1, 2, 4, 46, 47, 50, 51

Рекомендована література:

54, 93, 94, 97, 100, 101, 128, 132

Тема 7. Патентування господарської (підприємницької) діяльності
Необхідною умовою для заняття деякими видами господарської (підприємницької) діяльності, чинне законодавство передбачає отримання торгового патенту. Патентування запроваджене в цілях реального залучення до оподаткування доходів від таких видів діяльності, де є значні труднощі у визначенні достовірності суми доходів, а також для універсалізації попереднього оподаткування через сплату фіксованих сум податків шляхом придбання патенту.

Торговий патент, як і всякий подібний документ, має важливе правове значення і свідчить про виконання суб'єктом підприємницької діяльності встановлених чинним законодавством вимог для заняття вибраним видом діяльності. Як носій відповідної інформації, торговий патент, виходячи з його реквізитів, свідчить про самого власника і торгове місце, або засіб, за допомогою якого така підприємницька діяльність здійснюється (гральне місце), про легальність заняття діяльністю. Враховуючи специфіку діяльності, наявність готівки, досить великий об'єм товару, а відповідно і можливість порушень прав споживачів, в патенті вказується орієнтир для скарг і звертань споживачів про допущені порушення їх прав. Таким чином, торговий патент є свідоцтвом легальності бізнесу.

У загальному випадку під патентом розуміється документ, який надає право займатися торговою або іншою діяльністю, на яку відповідно до законодавства встановлена необхідність патентування, а під патентуванням – процедура отримання патенту.

В більш широкому значенні під патентуванням необхідно розуміти практичну діяльність суб'єктів підприємницької діяльності по отриманню спеціальних дозволів (патентів) на здійснення встановлених законом видів діяльності і видачу спеціальними державними органами – податковими інспекціями – торгових патентів на заняття такою діяльністю.

Торговий патент містить наступні реквізити: номер торгового патенту; найменування власника патенту; вид торгівельної підприємницької діяльності, на який належить придбати патент; найменування виду побутових послуг або послуг у сфері грального бізнесу; місце реєстрації громадянина як суб'єкта підприємницької діяльності – юридичної особи (місцезнаходження структурного (відособленого) підрозділу цього суб'єкта); для транспортних засобів – вказівка «виїзна торгівля»; термін дії торгового патенту; місцезнаходження державного податкового органу, що видав торговий патент; відмітку державного податкового органу про надходження платні за виданий їм торговий патент. Форма торгового патенту і порядок його заповнення встановлюються центральним податковим органом України).

Правові підстави патентування певних видів господарської діяльності, відповідно до ч. 2 ст. 14 ГК України, визначаються, виходячи з конституційного права кожного на здійснення підприємницької діяльності, не забороненої законом, а також принципів господарювання, встановлених в ст. 6 цього Кодексу. Спеціальним нормативним актом, що регулює відносини у сфері патентування деяких видів підприємницької діяльності є зараз Податковий кодекс України від 02.12.2010 р., згідно якого торговий патент також має назву збір на провадження деяких видів підприємницької діяльності (ст. 267 ПКУ).

Відповідно до п. 267.1.1 ПКУ – платниками збору є суб'єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи - підприємці), їх відокремлені підрозділи, які отримують в установленому цією статтею порядку торгові патенти та провадять такі види підприємницької діяльності: а) торговельна діяльність у пунктах продажу товарів; б) діяльність з надання платних побутових послуг за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України; в) торгівля валютними цінностями у пунктах обміну іноземної валюти; г) діяльність у сфері розваг (крім проведення державних грошових лотерей).

Відповідно до п. 267.3.1 ПКУ – ставка збору за провадження торговельної діяльності та діяльності з надання платних послуг встановлюється сільськими, селищними та міськими радами (далі у цьому пункті - органами місцевого самоврядування) з розрахунку на календарний місяць у відповідному розмірі від мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня календарного року (далі - мінімальна заробітна плата), визначеному цим пунктом, з урахуванням місцезнаходження пункту продажу товарів та асортименту товарів, пункту з надання платних послуг та виду платних послуг.

При вивченні даної теми слід звернути увагу на наступне:

1. Які види підприємницької діяльності здійснюються тільки при наявності торгового патенту, який характер та зміст цих видів діяльності, на яку діяльність не розповсюджується дія законодавства про патентування.

2. Поняття торгового патенту, відомості які містить в торговий патент, зміст заявки на його отримання, а також перелік документів що додаються до цієї заявки.

3. Порядок отримання торгового патенту на здійснення операцій з роздрібної торгівлі (поняття роздрібної торгівлі, пункту роздрібної торгівлі та особливості плати за патенти, види діяльності, які дають право на отримання торгівельного патенту безкоштовно і т. і.) та порядок отримання патенту на надання побутових послуг (визначити перелік побутових послуг, що підлягають патентуванню).

4. Порядок набуття торгового патенту на здійснення операцій з торгівлі готівковими валютними цінностями (поняття операцій по торгівлі готівковими валютними цінностями, поняття пункту обміну іноземною валютою і т. і.)

5. Порядок придбання торгового патенту з надання послуг в сфері грального бізнесу (визначення поняття грального бізнесу та видів гральних місць).

6. Вияснити характер співвідношення кількості патентів та видів діяльності, які здійснює один підприємець.

Основні питання:


 1. Правові підстави здійснення патентування підприємницької діяльності.

 2. Поняття патенту та види діяльності, що підлягають патентуванню.

 3. Порядок придбання торгового патенту.

 4. Види патентів на право здійснення підприємницької діяльності.

 5. Вартість та строки дії патентів на право здійснення підприємницької діяльності.

 6. Умови правомірного використання торгових патентів.


Питання для самоконтролю:


    1. Поняття і значення патентування підприємницької діяльності.

    2. Зміст норм Податкового кодексу України щодо патентування підприємницької діяльності.

    3. Принципи, на основі яких здійснюється патентування.

    4. Поняття та реквізити торгового патенту.

    5. Види підприємницької діяльності, що підлягають патентуванню.

    6. Види підприємницької діяльності, які не підлягають патентуванню.

    7. Суб'єкти патентування підприємницької діяльності.

    8. Документи, необхідні для отримання патенту і вимоги до них.

    9. Порядок використовування торгового патенту.

    10. Терміни дії патентів.

    11. Відповідальність за порушення законодавства про патентування підприємницької діяльності.


Завдання:
1) Зробити макет заявки на придбання торгового патенту на право здійснення діяльності СПД в сфері роздрібної торгівлі (рекомендується додати ксерокопію).

 1. Відповідно до ділової гри вкажіть види патентів які Вам необхідно отримати під свою діяльність.
Вид патенту


Орган, який

видає патентМісце розташування

торгової точки


Вартість

патенту

Торговий патент на на роздрібну торгівлю

Податкова інспекція я Київського р-ну

м. Харкова

павільйон № 5

на ринку Барабашова

320 грн.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Навчально-методичні матеріали до семінарських та практичних занять з навчальної дисципліни господарське право україни iconНавчально-методичний посібник для практичних занять
Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни “Господарське право” (відповідно...
Навчально-методичні матеріали до семінарських та практичних занять з навчальної дисципліни господарське право україни iconГелич Ю. О., Нескороджена Л. Л. Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Господарське право»
Гелич Ю. О., Нескороджена Л. Л. Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Господарське право». К.: Навс, 201 І. 60 с
Навчально-методичні матеріали до семінарських та практичних занять з навчальної дисципліни господарське право україни icon3 Закони України
Завдання для до практичних занять з навчальної дисципліни «Господарське право»
Навчально-методичні матеріали до семінарських та практичних занять з навчальної дисципліни господарське право україни iconНавчально-методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни трудове право
Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди Процевський О. І
Навчально-методичні матеріали до семінарських та практичних занять з навчальної дисципліни господарське право україни iconМетодичні рекомендації шодо проведення семінарських та практичних...
Методичні рекомендації щодо проведення семінарських І практичних занять з кримінального процесу для студентів інституту фінансово-економічної...
Навчально-методичні матеріали до семінарських та практичних занять з навчальної дисципліни господарське право україни iconНавчально-методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни...
Правові та організаційні основи безпеки підприємницької діяльності: навчально-методичні матеріали до семінарських занять / Розробник:...
Навчально-методичні матеріали до семінарських та практичних занять з навчальної дисципліни господарське право україни iconГосподарське право україни методичні вказівки
Господарське право України: Методичні вказівки до проведення практичних занять для студентів напряму підготовки 030401 «Правознавство»...
Навчально-методичні матеріали до семінарських та практичних занять з навчальної дисципліни господарське право україни iconМ инистерство освіти І науки України Донецький національний університет...
Навчально-методичні матеріали з навчальної дисципліни „Забезпечення виконання зобов'язань” (для студентів спеціальності 030401 „Правознавство”...
Навчально-методичні матеріали до семінарських та практичних занять з навчальної дисципліни господарське право україни iconНавчально-методичний посібник для практичних занять
Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни “Екологічне право України” (відповідно...
Навчально-методичні матеріали до семінарських та практичних занять з навчальної дисципліни господарське право україни iconНавчально-методичний посібник для практичних занять
Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни “Екологічне право України” (відповідно...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка