Навчально-методичні матеріали до семінарських та практичних занять з навчальної дисципліни господарське право україни
НазваНавчально-методичні матеріали до семінарських та практичних занять з навчальної дисципліни господарське право україни
Сторінка11/11
Дата конвертації07.07.2013
Розмір1.59 Mb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Право > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

^ V. РЕКОМЕНДОВАНІ НОРМАТИВНІ АКТИ І ЛІТЕРАТУРА


 1. Конституція України від 28.06.96р. // Урядовий кур’єр. - 1996. Липень. - № 129–130.

 2. Господарський кодекс України // Голос України, 2003, 03, 14.03.2003 № 49–50.

 3. Господарсько-процесуальний кодекс // ВВР України, 1992 № 6 (11.02.92), Ст. 56.

 4. Цивільний кодекс України // Голос України, 2003, 03, 12.03.2003 № 45–46; Голос України, 2003, 03, 13.03.2003 № 47–48.

 5. Податковий кодекс України // Голос України, 2010, 12, 04.12.2010 № 229-230

 6. Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» // ВВР України. - 1992.- № 31.- Ст. 440.

 7. Закон України «Про акціонерні товариства» // ВВР України. – 2008. - № 50-51. – ст. 384.

 8. Закон України “Про страхування” від 07.03.96 // ВВР. – 1996. - №18. – ст.78.

 9. Закон України «Про господарські товариства», ВВР України. - 1991.- № 49.- Ст. 682.

 10. Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», ВВР України. - 2003.- №31-32.- Ст. 263.

 11. Закон України “Про захист від недобросовісної конкуренції”, ВВР України. - 1996.– № 36 (03.09.96).– Ст. 164.

 12. Закон України «Про захист економічної конкуренції», ВВР України. - 2001.- № 12.- Ст. 64.

 13. Закон України “Про антимонопольний комітет України” від 26.11.93 // ВВР. – 1993. - №50. – ст.472.

 14. Закон України “Про прокуратуру” від 05.11.91 №1789-Х-ІІ // ВВР. – 1991. - №53. – ст.793.

 15. 10. Закон України “Про Службу безпеки України” від 25.03.92 //ВВР, -1992. - №27. – ст.382.

 16. Закон України “Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні” від 26.01.93 // ВВР. – 1993. - №13. – ст.110.

 17. Закон України «Про міліцію»// ВВР. - 1990.- №4.- Ст. 20.

 18. Закон України “Про державну податкову службу в Україні” від 04.12.90 // ВВР. – 1991. - №6. – ст.37.

 19. Закон України «Про захист прав споживачів», ВВР України. - 1991.- № 30.- Ст. 379.

 20. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність», ВВР України. - 1991.- № 29.- Ст. 377.

 21. Закон України “Про інвестиційну діяльність”, ВВР України. - 1991.– № 47.– Ст. 646.

 22. Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», ВВР України. - 2000.- № 36.- Ст. 299.

 23. Закон України «Про банки і банківську діяльність», ВВР України. - 2001.- №№ 5 – 6.- Ст. 30.

 24. Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», ВВР України. – 2005. – № 48 (02.12.2005). – ст. 483.

 25. Закон України «Про режим іноземного інвестування», ВВР України. - 1996.- № 19.- Ст. 80.

 26. Закон України «Про товарну біржу», ВВР України. - 1992.- № 10.- Ст. 139.

 27. Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», ВВР України. - 2002.- № 1.- Ст. 1.

 28. Закон України від 15 березня 2001 р. № 2299-III "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)"// Відомості Верховної Ради України. — 2001. — № 21. — Ст. 103.

 29. Закон України від 21 листопада 1995 р. № 437/95-ВР “Про промислово-фінансові групи в Україні” // ВВР України. – 1996. - № 23. – Ст. 88.

 30. Закон України від 19 жовтня 2000 р. № 2063-III “Про державну підтримку малого підприємництва” // ВВР України. – 2000. – № 51 – 52. – Ст. 447.

 31. Закон України «Про ціни та ціноутворення», ВВР України. - 1990.- № 52.- Ст. 650.

 32. Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 р.

 33. Закон України від 10 квітня 1992 р. № 2265-ХІІ "Про споживчу кооперацію // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 30. — Ст. 414.

 34. Закон України від 17 липня 1997 р. № 469/97-ВР "Про сільсько­господарську кооперацію // Відомості Верховної Ради України. — 1997. — № 39. - Ст. 261.

 35. Закон України від 10 липня 2003 р. № 1087-1У "Про кооперацію"// Відомості Верховної Ради України. — 2004. — № 5. — Ст. 35.

 36. Декрет КМ України «Про стандартизацію та сертифікацію», ВВР України. - 1993.- № 27.- Ст. 289.

 37. Закон України «Про особисте селянське господарство» // Юридичний вісник України . – 2003. - №25.

 38. Закон України «Про фермерське господарство» // Юридичний вісник України . – 2003. - №33.

 39. Постанова КМ України «Про затвердження Порядку заняття торговельною діяльністю та правил торговельного обслуговування населення» від 15 червня 2006 р. № 833.

 40. Постанова КМУ від 27.06.1998 р. № 576 “Про затвердження переліку послуг, що належать до побутових і підлягають патентуванню” // Офіційний вісник України. – 1998. - № 17. – С. 75.

 41. Постанова КМУ від 13 липня 1998 р. № 1077 «Про затвердження Положення про виготовлення, зберігання і реалізацію торгових патентів”// Офіційний вісник України. – 1998. - № 28. – С. 53.

 42. Указ Президента України від 12 травня 1998 р. № 456/98 "Про державну підтримку малого підприємництва // Офіційний вісник Украї­ни. - 1998. -№ 19.-С. 15.

 43. Указ Президента України від 3 липня 1998 р. № 727/98 "Про спро­щену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підпри­ємництва" (в редакції Указу від 28 червня 1999 р. № 746/99) // Офіційний вісник України. - 1999. - № 26. - С. 27.

 44. Указ Президента України від 15 липня 2000 р. № 906/2000 "Про заходи щодо забезпечення підтримки та дальшого розвитку підприємниць­кої діяльності "//Офіційний вісник України. — 2000. — № 29. — С. 70.

 45. Наказ Головної державної податкової інспекції України від 25.06.1996 р. № 33 “Про затвердження форм торгового патенту та Порядку заповнення торгового патенту”.

 46. Лист Державної податкової адміністрації України від 23.06.1999 р. № 3630/6/15-1316 «Про застосування окремих норм податкового законодавства».

 47. Лист ДПА України від 26.01.2000 р. № 1055/7/15-1317 “Про патентування торговельної діяльності”.

 48. Лист Державної податкової адміністрації України від 25 лютого 2000 р. № 2655/7/25-1317 "Щодо застосування норм Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

 49. Лист Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва; від 30 січня 2002 р. 4-452-2680/515 "Щодо надання роз'яснення з питань ліцензування".

 50. Лист Вищого арбітражного суду України від 13 вересня 2000 р. № 01-8/493 "Про Закон України "Про ліцензування певних видів госпо­дарської діяльності".

 51. Рекомендації Президії Вищого господарського суду України від 4 червня 2004 р. № 04-5/1193 "Про деякі питання практики застосування Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або ви­знання його банкрутом".

 52. Роз'яснення Президії Вищого арбітражного суду України від 4 бе­резня 1998 р. № 02-5/78 "Про деякі питання практики застосування роз­ділу VI Господарського процесуального кодексу України".

 53. Перелік органів ліцензування, затв. постановою Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 р. № 1698//Офіційний вісник України — 2000. - № 46. - С. 218.

 54. Перелік документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності, затв. постановою Кабінету Міні­стрів України від 4 липня 2001 р. № 756//Офіційний вісник України. -2001. - № 27. - С. 37.


Рекомендована література


 1. Агарков М.М. Учение о ценных бумагах.- М.: Финстатинформ, 1993.– 140 с.

 2. Авдокушин Е.Ф. Международные экономические отношения: Учеб. пособие. — М.: ИВЦ «Маркетинг», 1997. — 194с.

 3. Азимов Ч.Н. Гражданин. Предпринимательство. Закон. –Х.: Основа.- 1991.– 93 с.

 4. Азімов Ч.Н. Забезпечення договірних зобов`язань / Под ред. Кузьменко Н.М. – Х.- 1995.

 5. Аксенов И, Платонов С. Что такое Предпринимательство // Предпринимательство, хозяйство и право.- 1996.- №7.

 6. Баторшина Н. Філії та представництва. Особливості правового ста­тусу // Юридичний журнал. — 2002. — № 6. — С. 63.

 7. Бейцун І. Проблеми правосуб’єктності обєднань юридичніх осіб // Підприємництво, господарство і право. – 2004. - № 2. – С. 45.

 8. Березюк О. Господарські об'єднання: стан законодавства та перспективи розвитку// Право України. -1998. -№3. -с. 28.

 9. Безух О. Неправомірне використання ділової репутації в конкуренції // Підприємництво, господарство і право.- 2003.- № 5.- с. 24-27.

 10. Белов А.П. Международное предпринимательское право: Практическое пособие.- М.: Юридический Дом “Юстицинформ”, 2001.- 336 с.

 11. Беляневич Є. Физическое лицо как субьект хозяйственных отношений // Предпринимательство, хозяйство и право.- 1997.- №1.

 12. Беляневич О.А. Господарський договір та способи його укладення: Навч. посібник/ Беляневич О.А.- К.: Наукова думка, 2002.- 280 с.

 13. Березюк О. Господарські об'єднання: стан законодавства та перспективи розвитку // Право України. - 1998.- №3.

 14. Богатирьов А.Г. Інвестиційне право. М.- 1992.

 15. Биржевое дело. Под ред. О.И.Дегтярева, О.А.Кандинской, М.: Юнити.- 1997.

 16. Богданов Е.В. Договор в сфере предпринимательства. – Х.- 1997.

 17. Богун В. Правові аспекти здійснення зовнішньоекономічної діяльності в Україні // Право України. – 1998.- № 4.

 18. Брагинский М.И. Договор подряда и подобные ему договоры.– М.: «Статут». 1999.– 254 с.

 19. Винник О.М. Общества с ограниченной ответственностъю: преимущества и недостатки // Предпринимательство, хозяйство и право.- 1999.— № 7.

 20. Витрянский В.В. Договоры: порядок заключения, изменения и расторжения, новые типы: Комментарий к новому ГК РФ. – М., 1996.

 21. Вінник О. Характерні риси господарських організацій // Предпринимательство, хозяйство и право.- 1998.- № 2, 3.

 22. Вінник О. Виробничий кооператив як різновид підприємницької організації// Предпринимательство, хозяйство и право.- 1998.- №1.

 23. Вінник О.М. Господарські товариства і виробничі кооперативи: Правове становище/ Вінник О.М.- К.: Знання, 1998.- 308.

 24. Вінник О. Закрите акціонерне товариство і товариство з обмеженою відповідальністю: порівняльна характеристика і проблеми вдосконалення правового регулювання // Підприємництво, господарство і право.- 1997.- №8.

 25. Вінник О. Правове становище дочірніх підприємств // Предпринимательство, хозяйство и право. — 2000. — № 1. — С. 3.

 26. Вінник О. Інвестиційне право. К. 2000 р.

 27. Вітвіцький С.С. Основні принципи державного контролю підприємницької діяльності //Вісник Запорізького юридичного інституту . - 2001 . - №3 . - с.77-80.

 28. Вознюк А. Что нового в конкурентном законодательстве Украины // Бизнес.- 1998.- № 36.

 29. Все про господарські товариства / Під ред. Коссака В.М. Львів: "Вільна Україна".- 1992.- 46 с.

 30. Гальперин А., Михайлова Л. Правовые аспекты недобросовестной конкуренции //Известия вузов. Правоведение.- 1991. - № 1.

 31. Галіахметов І. Концептуальні положення про підприємство в умовах розвитку цивільного права // Підприємництво, господарство і право. — 2003. - № 9. - С. 32.

 32. Галіахметов І. Проблеми запровадження реєстрації прав власності на підприємство як об'єкт нерухомості//Підприємництво, господарство і право. - 2003. - № 3. - С. 31.

 33. Гвозденко А. А. Основи страхування.- М. 1998.- 299с.

 34. Гонта А. Внешнеэкономическая деятельность: резиденты, агенты, принципалы, посредничество и агентские соглашения в экспортно-импортных операциях // Бизнес –1996.- № 25-26.

 35. Гордеева Ю. Психологические предпосылки успешного предпринимательства // Предпринимательсво, хозяйство и право.- 2000.-№ 3.

 36. Горленко В. Поняття кооперативу в Україні//Підприємництво, гос­подарство і право. — 2004. — № 6. — С. 11.

 37. Господарські і підприємницькі відносини в економіці України та їх правове забезпечення. //Право України.-1996.-№11-12.

 38. Господарське право: Практикум / В.С.Щербина, Г.В.Пронська, О.М.Вінник та інші. За заг. Ред. В.С.Щербини.- К.: 2001.- 320 с.

 39. Грицай А. Патентование: сущность торгового петента, порядок его получения и возврата // Всё о бухгалтерском учёте. – 2000. - № 108. – С. 81.

 40. Голодницкий 3. Виды юридических лиц в новых Кодексах. Организационно-правовые формы юридического лица: системный анализ ГК и ХК //Юридическая практика. — 2004. — № 8. — С. 18—19.

 41. Гордієнко О. Малі підприємства: критерії правового статусу і проблеми його вдосконалення // Підприємництво, господарство і право. — 2002. — № 6. - С. 8.

 42. Грудницкая С. Порядок формирования обьединений предприятий: структура и компетенция органов обьединения // Предпринимательство, хозяйство и право.-1996.-№9.-с. 9.

 43. Грушинський І. Правове регулювання відносин у підприємництві // Право України.-1996.-№2.

 44. Грудницкая С. Порядок формирования обьединений предприятий: структура й компетенция органов обьединения // Предпринимательство, хозяйство и право.-1996.-№9.

 45. Грось Л. Способы защиты деловой репутации //Хозяйство и право.- 1996.-№ 12.

 46. Давыденко М.Л. Контроль и надзор как средство предупреждения преступлений, связанных с незаконным предпринимательством //Право і безпека . - 2003 . - Т.2.-№3 . - С.72-76.

 47. Дахно И. Недобросовестная конкуренция и промышленная собственность в Украине // Предпринимательство, хозяйство и право.- 1996.- № 11.- С. 31-34.

 48. Дзера Н. Некоторые вопросы признания сделок недействительными в предпринимательской деятельности // Предпринимательство, хозяйство и право.- 1997.- №4.

 49. Джунь В. Система антикризового управління як визначальний напрямок реформи інституту неспроможності // Право України.- 1999.- №4.

 50. Дятленко Н. Особенности определения субъектов хозяйствования в Хозяйственном Кодексе Украины // Підприємництво, господарство і право.- 2004.- № 8.- с. 25-31.

 51. Елов В. Засновницькі документи про створення господарських об'єднань, їх зміст // Право України.- 1998.- №1.

 52. Ершова И.В. Предпринимательское право: Учебник.- М.: Юриспруденция. 2002.– 512 с.

 53. Єременко О. До питання про державну реєстрацію юридичних осіб// Підприємництво, господарство і право. — 2003. — № 8. — С. 40.

 54. Задыхайло Д.В. Предпринимательское право в Украине. – Харьков, 1998.

 55. Задихайло Д.В. До концепції Підприємницького кодексу України. Вісник Університету внутрішніх справ.- 1999.- № 6.- С. 39.

 56. Заруба О.Д. Страхова справа.- К.- 1998.

 57. Зинченко С.А., Лапач В.А. Субъект предпринимательства как юридическое лицо // Государство и право.- 1995.- №7.

 58. Зобов’язальне право: теорія і практика. Навч. посібн. для студентів юрид. вузів і фак. ун-тів / О.В.Дзера, Н.С.Кузнецова, В.В.Луць та інші; За ред. О.В.Дзери. – К.: Юрінком Інтер, 1998.– 912 с.

 59. Каштанов О. Види антиконкурентних узгоджених дій суб’єктів господарювання // Підприємництво, господарство і право.- 2004.- № 8.- с. 47-50.

 60. Каштанов О. Антиконкурентні узгоджені дії суб’єктів господарювання: сутність, форми та суб’єкти // Підприємництво, господарство і право.- 2004.- № 7.- с. 56- 59.

 61. Кисилев А. Порядок подготовки учредительных документов и создания уставного фонда предприятия // Предпринимательство, хозяйство и право.-1996.- №12.

 62. Коваль И. Копирование внешнего вида изделия конкурента // Підприємництво, господарство і право.- 2003.- № 5.- с. 11-13.

 63. Коммерческое право: Учебное пособие/ Под ред. М.М. Рассолова.- М.: ЮНИТИ; Закон и Право, 2001.- 461 с.

 64. Контроль і перевірки підприємницької діяльності . - К.: Юрінком Інтер, 2004 . - 400 с.

 65. Кочергіна К. Організаційно-правові форми комерційних юридич­них осіб за законодавством України// Підприємництво, господарство і право. - 2002. - № 6. - С. 45.

 66. Ковалёв Д. Когда получается льготный торговый патент // Всё о бухгалтерском учёте. – 2000. - № 108. – С. 83.

 67. Красовська А. Державна реєстрація як умова реалізації права на підприємництво в Україні//Підприємництво, господарство і право. — 2002. - № 7. - С. 62.

 68. Кривенко О. Ринок капіталу та холдинги в Україні //Юридичний вісник України.-2003. – 9 серпня. – С. 7.

 69. Круглова Н.Ю. Хозяйственное право: Учебное пособие для вузов.- 2-е узд., испр. и доп.- М.: Изд-во РДЛ, 2001.- 904 с.

 70. Курбатов А.Я. Сочетание частных и публичных интересов при правовом регулировании предпринимательской деятельности.- М.: АО «Центр ЮрИнфоР», 2001.- 212 с.

 71. Коммерческое право: Учебник/ А.Ю.Бушев, О.А.Городов, Н.Л.Вещунова и др.; Под. ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевой.- СПб., Издательство С.-Петербургского университета, 1998.- 518 с.

 72. Косак В. Правове регулювання іноземних інвестицій: цивільно-правовий аспект.- Львів. Центр Європи.- 1996.

 73. Красько И.Ю. Прекращение (расторжение) и изменение хозяйственного договора // Бизнес.- 1996.- № 46.

 74. Кузьмина С.А. Механизм защиты интересов субъектов хозяйствования от недобросовестной конкуренции.- Донецк.- 1999.

 75. Кузнєцова Н.С. Назарчук І.Р. Ринок цінних паперів в Україні: Правові основи формування та функціонування.- К.: Юрінком Інтер.- 1988.- 528 с.

 76. Куртов Д. Предпринимательская ответственность и эффективность функционирования предприятия //Мировая экономика и международные отношения . - 2002 . - №4 . - с.56-62.

 77. Липницький Д., Болотова Г. Нове у відповідальності по Господарському Кодексу України // Підприємництво, господарство і право.- 2004.- № 6.- с. 8-10.

 78. Логвіненко Л. Аналіз процесов, пов’язаних з банкротством підприємств // Єкономіка. Фінанси. Право.- №5.- 2000.

 79. Ломакин Д. Номинальный держатель и держатель реестра акционеров: характер взаимоотношений// Хозяйство и право.- 1996.- №1.

 80. Луць В. В. Контракти у підприємницькій діяльності.- Київ.- 1999.

 81. Матвеев Г.К. Основания имущественной ответственности частных предпринимателей // Государство и право.- 1993.- №9.

 82. Мілаш В. Теоретичні аспекти тлумачення господарського договору: історія та сучасність // Підприємництво, господарство і право.- 2004.- № 5.- с. 31- 35.

 83. Мизюк В. Когда приобретается торговый патент // Всё о бухгалтерском учёте. – 2000. - № 45. – С. 19.

 84. Мичка А. Предприятие как объект собственности. ХК предлагает весьма оригинальный подход к институту юридического лица // Юридическая практика. — 2004. — № 3. — С. 9.

 85. Мироненко Н. Банкрутство: правове регулювання і практика засто-сування//Предпринимательство, хозяйство й право. — 1996. — № 6.

 86. Мостовенко С.В. Цивільно-правова відповідальність суб'єктів підприємницької діяльності на територіях із спеціальним режимом підприємництва //Держава і право . - 2005 . - № 27 . - С.406-412.

 87. Мычка А. Унитарно-корпоративные предприятия: проблемы правореализации на Украине // Юридическая практика. — 2004. — № 17. — С. 15.

 88. Научно-практический комментарий Закона Украины «О хозяйственных обществах» // Под ред. Е.Р. Кибенко.- Харьков.- 2000.

 89. Омельченко А.В. Інвестиційне право: Навчальний посібник.- К.: Атіка, 1999.- 176 с.

 90. Омельченко А.В. Правове регулювання іноземних інвестицій в Україні. К.- 1996 р.

 91. Онуфрієнко О. Правове становище саморегулівних організацій на ринку цінних паперів // Підприємництво, господарство і право.- 2003.- № 1.- с. 79- 81.

 92. Онуфрієнко О. Регулятивні функції саморегулівних організацій на ринку цінних паперів // Підприємництво, господарство і право.- 2003.- № 2.- с. 58-59.

 93. Підприємницьке право: Навч. посіб. / Ніколаєва Л.В., Старцев О.В., Пальчук П.М., Іваненко Л.М.– К.: Істина, 2001.– 480 с.

 94. Підприємницьке право: Підручн. / За ред. О.В. Старцева / 2-ге вид., перероб. і допов. – К.: Істина, 2005. – 600 с.

 95. Поляков Б. Практика применения Закона Украины «О возобновлении платежеспособности должника или признании его банкротом» // Предпринимательство, хозяйство и право.- 2000.- № 10.

 96. Поляков Б., Замойский И. Проблеми реорганизации юридических лиц // Предпринимательство, хозяйство и право.- 1997.- №5.

 97. Попов А.А. Торговое право: Учеб. пособие. – 2-е изд., доп. и перераб. – Х.: Изд. Группа «РА-Каравелла», 2000. – 328 с.

 98. Попов А.А. Правовые основы внешнеэкономической деятельности: Учебное пособие.- Харьков: Каравела, 2001.-358 с.

 99. Попондопуло В.Ф. Правовой режим предпринимательства.- СПб: Изд-во Санкт-Петербургского университета, 1994.- 208 с.

 100. Предпринимательское право Украины: Учебник/ Р.Б.Шишка, А.М. Сытник, В.Н.Левков и др. / Под общ. ред. канд. юрид. наук Р.Б.Шишки.- Х.: Эспада. 2001.- 624с.

 101. Предпринимательское (хозяйственное) право. В 2 Т. Т.1: Ученик/ Отв. ред. О.М. Олейник.- М.: Юристъ, 1999.- 726 с.

 102. Примак В. Відповідальність підприємницьких товариств //Юридичний вісник України . - 2002 . - №21.

 103. Розенберг М.Г. Контракт международной купли продажи. Современная практика заключения. Разрешения споров.- М.:Книжный мир, 2000.

 104. Ротань В. Застосування Цивільного та Господарського кодексів України (Коментар до ст. 9 ЦК і ст. 4 ГК) // Підприємництво, господарство і право.- 2004.- № 3.- с. 3- 7.

 105. Савинкин В. Реструктуризация предприятий — важный фактор оз­доровлення зкономики Украины // Бизнес. — 1999. — № 19. — С. 60—63.

 106. Саниахметова Н. Конкурентное законодательство в государствах с развитой рыночной экономикой // Підприємництво, господарство і право.- 2003.- № 4.- с. 5-7.

 107. Саниахметова Н.А. Конституционное право на предпринимательскую деятельность // Юридический ве­стник.- 1996.- №1.- С. 73-74.

 108. Саніахметова Н., Мельник С. Підстава і види юридичної відповідальності за зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку // Підприємництво, господарство і право.- 2003.- № 3.- с. 27-30.

 109. Саніахметова Н., Мельник С. Зловживання монопольним (домінуючим) становищем суб’єкта господарювання на ринку: поняття та види // Підприємництво, господарство і право.- 2003.- № 1.- с. 3-5.

 110. Саніахметова Н., Мельник С. Дискримінаційні зловживання монопольним (домінуючим) становищем суб’єкта господарювання на ринку // Підприємництво, господарство і право.- 2003.- № 2.- с. 3-5.

 111. Саниахметова Н.А. Охранительные правовые меры в контроле за экономической концентрацией субъектов предпринимательской деятельности //Актуальные проблемы государства и права.- Вып.4.- Одесса, 1998.- С.82-87.

 112. Саниахметова Н.А. Правовые средства противодействия монополизму в предпринимательской деятельности //Предпринимательство, хозяйство и право.- 1996.- № 8.

 113. Саниахметова Н.А. Юридический справочник предпринимателя.- X.: «Одиссей», 1999.- 464 с.

 114. Саниахметова Н.А. Демонополизация экономики и правовой механизм ее обеспечения // Юридический вестник.- 1996.- № 4.

 115. Саниахметова Н.А., Черемнова А.И. Законодательство Украины о коммерческой рекламе.- Х.: Одиссей, 1999.- 256 с.

 116. Саниахметова Н. Новое в законодательстве о внешнеэкономическом бартере // Бизнес. — 1999. — 25 окт. — С.99-104.

 117. Саніахметова Н.В. Підприємницьке право: Суб’єкти підприємництва. Кредитування. Оренда. Лізинг. Зовнішньоекономічна діяльність. Інвестиції. Антимонопольне законодавство. Захист від недобросовісної конкуренції. Реклама: Навчальний посібник. –К.: А.С.К., 2001 – 704с.

 118. Саниахметова Н.А. Предпринимательское (хозяйственное) право Украины: Учебное пособие. –Х.: Одиссей, 2004.

 119. Семенюк Ю. Правове регулювання банкрутства в Україні // Юриди-чний вісник України. — 1999. — 11—17 лютого. — С. 31—32.

 120. Сгара Э. Мировое соглашение в процедуре санации // Підприємництво, господарство і право.- 2003.- № 1.- с. 13-15.

 121. Сибільов М. Структура та основний зміст загальних положень про зобов’язання у проекті Цивільного кодексу України // Українське право.-1997.- Число 1.- С.72-73.

 122. Следзь Н. Санація як проносне // Галицькі контракти. — 2000. — № 15.-С. 16-17.

 123. Страхове право України за ред. Д.П. Біленчук, П.Д. Біленчук, О.М. Залетов, Н.І. Клименко.- К “Атіка”.- 1999.- 366 с.

 124. Тарасенко О. Реформа системи банкрутства в Україні. — К., 2000.

 125. Терещенко О. Мировой опыт санации предприятия // Финансовая Украйна. - 1996. - № 8. - С. 25.

 126. Тотьев К.Ю. Правовой статус хозяйствующего объекта, занимающего доминирующее положение на товарном рынке // Хозяйство и право.- 1995.- № 2.- С. 80-90.

 127. Федорчук Д. Про співвідношення понять „інвестиції”, „іноземні інвестиції” та „прямі іноземні інвестиції” // Підприємництво, господарство і право.- 2003.- № 4.- с. 8-11.

 128. Хозяйственное право: Учебник / В.К. Мамутов, Г.Л. Знаменский, К.С. Хахулин и др.; Под ред. Мамутова В.К.- К.: Юринком Интер, 2002.- 912 с.

 129. Хозяйственное (предпринимательское право) Украины: Учебник / Под общ. ред. Р.Б. Шишки и Я.А. Чапичадзе. – Харьков: Эспада, 2007. – 552 с.

 130. Хєда С. Особливості правового становища представництв іноземних компаній в Україні // Підприємництво, господарство і право. — 2003. — № 5. - С. 37.

 131. Чапичадзе Я.А. Правовое регулирование страховой деятельности в Украине. Учебное пособие.- Харьков: „Апекс+”, 2004.- 416 с.

 132. Чернышов К. Новые понятия договорного права // Хозяйство и право.- 1995.- №11.

 133. Чистяков П.М. Контроль органів державної податкової служби України за підприємницькою діяльністю, яка підлягає ліцензуванню: теорія та практика реалізації . - Ірпінь, 2004 . - 22 с.

 134. Шишка Р.Б. Инвестиционное право Украины. Х; Эспада.- 2000.-176 с.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Навчально-методичні матеріали до семінарських та практичних занять з навчальної дисципліни господарське право україни iconНавчально-методичний посібник для практичних занять
Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни “Господарське право” (відповідно...
Навчально-методичні матеріали до семінарських та практичних занять з навчальної дисципліни господарське право україни iconГелич Ю. О., Нескороджена Л. Л. Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Господарське право»
Гелич Ю. О., Нескороджена Л. Л. Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Господарське право». К.: Навс, 201 І. 60 с
Навчально-методичні матеріали до семінарських та практичних занять з навчальної дисципліни господарське право україни icon3 Закони України
Завдання для до практичних занять з навчальної дисципліни «Господарське право»
Навчально-методичні матеріали до семінарських та практичних занять з навчальної дисципліни господарське право україни iconНавчально-методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни трудове право
Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди Процевський О. І
Навчально-методичні матеріали до семінарських та практичних занять з навчальної дисципліни господарське право україни iconМетодичні рекомендації шодо проведення семінарських та практичних...
Методичні рекомендації щодо проведення семінарських І практичних занять з кримінального процесу для студентів інституту фінансово-економічної...
Навчально-методичні матеріали до семінарських та практичних занять з навчальної дисципліни господарське право україни iconНавчально-методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни...
Правові та організаційні основи безпеки підприємницької діяльності: навчально-методичні матеріали до семінарських занять / Розробник:...
Навчально-методичні матеріали до семінарських та практичних занять з навчальної дисципліни господарське право україни iconГосподарське право україни методичні вказівки
Господарське право України: Методичні вказівки до проведення практичних занять для студентів напряму підготовки 030401 «Правознавство»...
Навчально-методичні матеріали до семінарських та практичних занять з навчальної дисципліни господарське право україни iconМ инистерство освіти І науки України Донецький національний університет...
Навчально-методичні матеріали з навчальної дисципліни „Забезпечення виконання зобов'язань” (для студентів спеціальності 030401 „Правознавство”...
Навчально-методичні матеріали до семінарських та практичних занять з навчальної дисципліни господарське право україни iconНавчально-методичний посібник для практичних занять
Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни “Екологічне право України” (відповідно...
Навчально-методичні матеріали до семінарських та практичних занять з навчальної дисципліни господарське право україни iconНавчально-методичний посібник для практичних занять
Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни “Екологічне право України” (відповідно...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка