Навчально-методичні матеріали до семінарських та практичних занять з навчальної дисципліни господарське право україни
НазваНавчально-методичні матеріали до семінарських та практичних занять з навчальної дисципліни господарське право україни
Сторінка10/11
Дата конвертації07.07.2013
Розмір1.59 Mb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Право > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


1
14

Правове регулювання обмеження монополізму та захисту суб’єктів господарювання від недобросовісної конкуренції

8

2

2

4

115

Правове регулювання ціноутворення

3

1

-

2

116

Захист прав споживачів

3

1

-

2

117

Загальна характеристика господарських зобов’язань

5

2

1

2

118

Особливості господарських договорів про передачу майна у власність та користування

6

2

1

3

919

Особливості господарських договорів на виконання робіт

6

2

1

3

020

Особливості господарських договорів про надання послуг

6

2

1

3

121

Правове регулювання торговельної діяльності

7

2

1

4

222

Правове регулювання інвестиційної діяльності

7

2

1

4

223

Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності

7

2

1

4

424

Правове регулювання біржової діяльності

7

2

1

4

225

Правове регулювання ринку фінансових послуг

7

2

1

4

226

Контроль за здійсненням господарської діяльності

6

2

-

4

227

Відповідальність у господарському праві

6

2

-

4^ ІV. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ
Питання до заліку з навчальної дисципліни «Господарське право»:

1. Поняття, ознаки та види господарської діяльності.

2. Поняття, ознаки та мета підприємництва.

3. Принципи господарювання та їх зміст.

4. Поняття господарського права, його предмет та методи.

5. Місце господарського права в системі права України.

6. Джерела господарського права та їх класифікація.

7. Поняття, ознаки та види господарських правовідносин.

8. Об’єкти господарських правовідносин, їх види та особливості.

9. Суб’єкти господарських правовідносин та їх види.

10. Фізичні особи-підприємці як суб’єкти господарювання.

11. Обмеження фізичних осіб у праві на заняття підприємницькою діяльністю.

12. Юридичні особи як суб’єкти господарювання. Порядки та стадії створення юридичних осіб.

13. Поняття та порядок проведення державної реєстрації суб’єктів господарювання.

14. Документи, що подаються для проведення реєстраційних дій.

15. Підстави для залишення документів поданих для проведення державної реєстрації без розгляду. Відмова в проведенні державної реєстрації.

16. Порядок резервування найменування юридичної особи.

17. Поняття та ознаки ліцензування. Поняття та правове значення ліцензійних умов.

18. Поняття ліцензії, її зміст та порядок отримання. Порядок користування ліцензією.

19. Переоформлення ліцензії та видача дублікату ліцензії (підстави та порядок).

20. Поняття анулювання ліцензії, його види та підстави.

21. Загальна характеристика патентування підприємницької діяльності.

22. Поняття та зміст торгового патенту.

23. Документи, що необхідні для отримання торгового патенту та вимоги щодо них.

24. Види патентів на заняття певними видами підприємницької діяльності.

25. Патентування торговельної діяльності та діяльності з надання побутових послуг.

26. Патентування діяльності з обміну готівкової валюти.

27. Патентування діяльності з надання послуг у сфері грального бізнесу.

28. Поняття та юридичне значення стандартизації та сертифікації господарської діяльності.

29. Суб’єкти та об’єкти стандартизації.

30. Поняття та види сертифікатів. Порядок отримання сертифікату.

31. Поняття, ознаки та види господарських товариств.

32. Установчі документи господарських товариств та їх зміст.

33. Засновники та учасники господарських товариств, особливості їх правового становища.

34. Правовий режим майна господарських товариств.

35. Поняття, ознаки та види акціонерного товариства.

36. Порядок створення та майно акціонерного товариства.

37. Управління діяльністю акціонерного товариства.

38. Поняття та ознаки товариства з обмеженою відповідальністю.

39. Створення, управління та припинення товариства з обмеженою відповідальністю.

40. Поняття та особливості товариства з додатковою відповідальністю.

41. Поняття та ознаки повного товариства.

42. Порядок управління діяльністю повного товариства.

43. Поняття та ознаки командитного товариства.

44. Поняття, ознаки та принципи діяльності виробничого кооперативу.

45. Правовий режим майна виробничого кооперативу.

46. Управління виробничим кооперативом.

47. Поняття підприємства як організаційної форми господарювання його види та організаційні форми.

48. Види підприємств та особливості їх правового становища.

49. Правове становище казенного підприємства.

50. Організаційна структура та порядок управління підприємством.

51. Поняття та види об’єднань підприємств.

52. Управління об’єднанням підприємств.

53. Поняття та підстави припинення діяльності суб’єктів господарювання.

54. Способи і форми припинення господарської діяльності.

55. Поняття та види ліквідації.

56. Поняття банкрутства та його правове значення.

57. Провадження у справах про банкрутство. Санація боржника.

58. Поняття мирової угоди, порядок її укладення, зміст та наслідки невиконання.

59. Ліквідаційна процедура, порядок призначення ліквідатора та створення ліквідаційної комісії.

60. Черговість задоволення претензій кредиторів.
Питання до іспиту з навчальної дисципліни «Господарське право»:

1. Поняття, ознаки та види господарської діяльності.

2. Поняття, ознаки та мета підприємництва.

3. Принципи господарювання та їх зміст.

4. Поняття господарського права, його предмет та методи.

5. Місце господарського права в системі права України.

6. Господарське право як галузь законодавства, особливості правового регулювання.

7. Джерела господарського права та їх класифікація.

8. Поняття, ознаки та види господарських правовідносин.

9. Об’єкти господарських правовідносин, їх види та особливості.

10. Цілісний майновий комплекс (підприємство) як об’єкт господарських правовідносин.

11. Суб’єкти господарських правовідносин та їх види.

12. Поняття та види суб’єктів господарювання.

13. Фізичні особи-підприємці як суб’єкти господарювання.

14. Обмеження фізичних осіб у праві на заняття підприємницькою діяльністю.

15. Юридичні особи як суб’єкти господарювання.

16. Правоздатність та дієздатність юридичних осіб (підстави виникнення та припинення).

17. Порядки та стадії створення юридичних осіб.

18. Поняття та порядок проведення державної реєстрації суб’єктів господарювання.

19. Документи, що подаються для проведення реєстраційних дій.

20. Підстави для залишення документів поданих для проведення державної реєстрації без розгляду. Відмова в проведенні державної реєстрації.

21. Порядок резервування найменування юридичної особи.

22. Дії, що пов’язуються з державною реєстрацію суб’єкту господарювання, їх види та юридичне значення.

23. Поняття та ознаки ліцензування.

24. Поняття та правове значення ліцензійних умов.

25. Поняття ліцензії, її зміст та порядок отримання.

26. Порядок користування ліцензією.

27. Переоформлення ліцензії та видача дублікату ліцензії (підстави та порядок).

28. Поняття анулювання ліцензії, його види та підстави.

29. Загальна характеристика патентування підприємницької діяльності.

30. Поняття та зміст торгового патенту.

31. Документи, що необхідні для отримання торгового патенту та вимоги щодо них.

32. Види патентів на зайняття певними видами підприємницької діяльності.

33. Патентування торговельної діяльності та діяльності з надання побутових послуг.

34. Патентування діяльності з обміну готівкової валюти.

35. Патентування діяльності з надання послуг у сфері грального бізнесу.

36. Поняття та юридичне значення стандартизації та сертифікації господарської діяльності.

37. Суб’єкти та об’єкти стандартизації.

38. Поняття та види сертифікатів.

39. Порядок отримання сертифікату.

40. Поняття, ознаки та види господарських товариств.

41. Установчі документи господарських товариств та їх зміст.

42. Засновники та учасники господарських товариств, особливості їх правового становища.

43. Правовий режим майна господарських товариств.

44. Поняття, ознаки та види акціонерного товариства.

45. Порядок створення акціонерного товариства.

46. Майно акціонерного товариства.

47. Умови, форми та порядок збільшення та зменшення статутного капіталу (фонду) акціонерного товариства.

48. Управління діяльністю акціонерного товариства.

49. Поняття та ознаки товариства з обмеженою відповідальністю.

50. Створення та припинення товариства з обмеженою відповідальністю.

51. Управління діяльністю товариства з обмеженою відповідальністю.

52. Поняття та особливості товариства з додатковою відповідальністю.

53. Поняття та ознаки повного товариства.

54. Порядок управління діяльністю повного товариства.

55. Поняття та ознаки командитного товариства.

56. Поняття, ознаки та принципи діяльності виробничого кооперативу.

57. Правовий режим майна виробничого кооперативу.

58. Управління виробничим кооперативом.

59. Поняття підприємства як організаційної форми господарювання його види та організаційні форми.

60. Види підприємств та особливості їх правового становища.

61. Правове становище казенного підприємства.

62. Організаційна структура та порядок управління підприємством.

63. Поняття та види об’єднань підприємств.

64. Управління об’єднанням підприємств.

65. Поняття та підстави припинення діяльності суб’єктів господарювання.

66. Способи і форми припинення господарської діяльності.

67. Поняття та види ліквідації.

68. Поняття банкрутства та його правове значення.

69. Провадження у справах про банкрутство.

70. Санація боржника.

71. Поняття мирової угоди, порядок її укладення, зміст та наслідки невиконання.

72. Ліквідаційна процедура, порядок призначення ліквідатора та створення ліквідаційної комісії.

73. Черговість задоволення претензій кредиторів.

74. Поняття та значення правового регулювання захисту від недобросовісної конкуренції та обмеження монополістичної діяльності.

75. Антимонопольний комітет та його компетенція.

76. Монопольне становище та порядок його визначення.

77. Поняття та види дій, що визнаються антиконкурентними.

78. Поняття та види дій, що визнаються неправомірним використанням ділової репутації господарюючого суб’єкта (підприємця).

79. Поняття та види дій, що визнаються створенням перешкод господарюючим суб’єктам (підприємцям) у процесі конкуренції та досягнення неправомірних переваг у конкуренції.

80. Поняття та види дій, що визнаються неправомірним збиранням, розголошенням та використанням комерційної таємниці.

81. Поняття та види цін, їх функції.

82. Поняття, види прав споживачів та їх захист.

83. Гарантійні зобов’язання додержання прав споживачів.

84. Поняття та підстави виникнення господарських зобов’язань.

85. Види господарських зобов’язань.

86. Поняття та ознаки господарського договору.

87. Види господарських договорів, їх характеристика.

88. Правове забезпечення укладання та виконання договору поставки.

89. Правове забезпечення укладання та виконання договору контрактації.

90. Правове забезпечення укладання та виконання договору енергопостачання.

91. Правове забезпечення укладання та виконання договору лізингу.

92. Правове забезпечення укладання та виконання договору підряду на капітальне будівництво.

93. Правове забезпечення укладання та виконання договору побутового підряду.

94. Правове забезпечення укладання та виконання договору перевезення.

95. Комерційне посередництво у сфері господарювання.

96. Поняття та ознаки торговельної діяльності.

97. Система нормативно-правових актів які забезпечують публічний порядок здійснення торговельної діяльності.

98. Поняття, ознаки та правове забезпечення інвестиційної діяльності.

99. Правове регулювання здійснення іноземного інвестування.

100. Правові форми інвестиційної діяльності.

101. Правове становище суб’єктів інвестиційної діяльності.

102. Поняття зовнішньоекономічної діяльності та її правове забезпечення.

103. Підстави та порядок проведення ліцензування та квотування зовнішньоекономічної діяльності.

104. Поняття, види зовнішньоекономічного договору, його зміст, форма та порядок укладення.

105. Поняття, види бірж та їх ознаки.

106. Правове становище товарної біржі.

107. Правовий становище фондової біржі.

108. Поняття, види біржових угод та порядок їх укладання.

109. Біржовий товар та його види.

110. Спори, що виникають в процесі проведення біржових торгів та укладення біржових угод, порядок їх вирішення.

111. Поняття, ознаки та види фінансових послуг.

112. Поняття фінансової установи та умови її створення та діяльності.

113. Державне регулювання ринку фінансових послуг.

114. Заходи впливу на учасників ринку фінансових послуг.

115. Правове регулювання ринку страхових послуг.

116. Поняття контролю, його сутність та форми.

117. Види та значення контролю за господарською діяльністю.

118. Поняття та ознаки господарсько-правової відповідальності.

119. Штрафні та оперативно-господарські санкції.

120. Поняття адміністративно-господарських санкцій, їх види.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Навчально-методичні матеріали до семінарських та практичних занять з навчальної дисципліни господарське право україни iconНавчально-методичний посібник для практичних занять
Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни “Господарське право” (відповідно...
Навчально-методичні матеріали до семінарських та практичних занять з навчальної дисципліни господарське право україни iconГелич Ю. О., Нескороджена Л. Л. Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Господарське право»
Гелич Ю. О., Нескороджена Л. Л. Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Господарське право». К.: Навс, 201 І. 60 с
Навчально-методичні матеріали до семінарських та практичних занять з навчальної дисципліни господарське право україни icon3 Закони України
Завдання для до практичних занять з навчальної дисципліни «Господарське право»
Навчально-методичні матеріали до семінарських та практичних занять з навчальної дисципліни господарське право україни iconНавчально-методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни трудове право
Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди Процевський О. І
Навчально-методичні матеріали до семінарських та практичних занять з навчальної дисципліни господарське право україни iconМетодичні рекомендації шодо проведення семінарських та практичних...
Методичні рекомендації щодо проведення семінарських І практичних занять з кримінального процесу для студентів інституту фінансово-економічної...
Навчально-методичні матеріали до семінарських та практичних занять з навчальної дисципліни господарське право україни iconНавчально-методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни...
Правові та організаційні основи безпеки підприємницької діяльності: навчально-методичні матеріали до семінарських занять / Розробник:...
Навчально-методичні матеріали до семінарських та практичних занять з навчальної дисципліни господарське право україни iconГосподарське право україни методичні вказівки
Господарське право України: Методичні вказівки до проведення практичних занять для студентів напряму підготовки 030401 «Правознавство»...
Навчально-методичні матеріали до семінарських та практичних занять з навчальної дисципліни господарське право україни iconМ инистерство освіти І науки України Донецький національний університет...
Навчально-методичні матеріали з навчальної дисципліни „Забезпечення виконання зобов'язань” (для студентів спеціальності 030401 „Правознавство”...
Навчально-методичні матеріали до семінарських та практичних занять з навчальної дисципліни господарське право україни iconНавчально-методичний посібник для практичних занять
Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни “Екологічне право України” (відповідно...
Навчально-методичні матеріали до семінарських та практичних занять з навчальної дисципліни господарське право україни iconНавчально-методичний посібник для практичних занять
Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни “Екологічне право України” (відповідно...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка