І. опис навчальної дисципліни
НазваІ. опис навчальної дисципліни
Сторінка1/25
Дата конвертації06.07.2013
Розмір3.44 Mb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Право > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25
ЗМІСТ

І. опис навчальної дисципліни 1

II. МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ 4

III. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 4

3.1. розподіл НАВЧАЛЬНОГО часУ за темами 4

3. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору. 116

IV. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ. 240І. опис навчальної дисципліни


Навчальна дисципліна «Цивільне процесуальне право України» передбачена навчальним планом факультету соціології і права Національного технічного університету України «Київський політехнічній інститут» (НТУУ «КПІ») для студентів напряму підготовки 0304 «Право», спеціальності 6.030402 «Правознавство».

Дисципліна « Цивільне процесуальне право України » відноситься до циклу професійно - орієнтованих дисциплін, які посідають провідне місце у професійній підготовці юристів. Її успішне вивчення неможливе без знання таких дисциплін, як конституційне, цивільне, адміністративне, фінансове, податкове, трудове, кримінальне право та інші, з якими цивільне процесуальне право тісно пов’язане, оскільки в рамках перерахованих дисциплін вивчаються такі питання, як принципи організації правосуддя і прокурорського нагляду, їх система, система органів Державного управління та судова система України, форми захисту суб’єктивних прав, порядок вирішення цивільних спорів та оскарження дій посадових осіб, тощо.

Предметом дисципліни “Цивільне процесуальне право України” є норми права, що визначають порядок розгляду і вирішення цивільних справ, які виникають з майнових, особистих немайнових, сімейних, трудових правовідносин, справ позовного провадження, наказного і окремого провадження, а також порядок примусового виконання постанов суду та інших органів.

Навчальна програма дисципліни передбачає вивчення таких актуальних питань як цивільні процесуальні правовідносини, участь у процесі різних суб’єктів процесуальних правовідносин, їх права та обов’язки, розгляд цивільних справ у суді, порядок оскарження судових рішень, виконавче провадження та міжнародний цивільний процес.

Вивчення цивільного процесуального права передбачає комплексний аналіз актуальних проблем теорії та практики цивільного судочинства й захисту прав і свобод людини на різних стадіях сучасного цивільного процесу, а також дає можливість отримати фундаментальні знання із теорії і практики цивільного судочинства.

^ Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця.

Дана дисципліна є теоретичною основою сукупності знань та вмінь, що формують юридичний профіль фахівця в галузі цивільних процесуальних правовідносин.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

Знати:

- сутність основних положень Цивільного процесуального кодексу України та інших нормативних актів, що регламентують процесуальний порядок захисту прав та охоронюваних законом інтересів в судовому порядку;

- процесуальний порядок порушення цивільної справи у суді, її розгляд, вступ у справу третіх осіб та порядок залучення процесуального представника й інших учасників процесу;

- права та обов’язки сторін, третіх осіб, процесуального представника та інших учасників процесу;

- порядок оскарження судових рішень та звернення судових рішень до виконання.

Вміти:

- аналізувати основні життєві ситуації, пов’язані з порушенням прав та охоронюваних законом інтересів та вміти визначати їх цивільну юрисдикцію;

- самостійно готувати основні цивільно-процесуальні документи, пов’язані з порушенням справи в суді, оскарженням ухвал, наказів та рішень суду, а також їх виконанням.

Курс лекцій з навчальної дисципліни «Цивільне процесуальне право України(загальна частина)» розроблені з додержанням вимог «Положення про підготовку навчальних видань та електронних засобів навчального призначення», ухваленого Методичною радою НТУУ «КПІ» від 18.12.2008 р.

^ Навчальна дисципліна «Цивільне процесуальне право України» вивчається протягом двох семестрів та поділяється на дві частини (модулі), які складаються із семи змістовних модулів, розрахована на 252 години і структурно складається з:

1) аудиторної роботи (лекції 68 годин та практичні заняття 34 години);

2) індивідуальної роботи (22 години);

3) самостійної роботи (128 годин).

Перша частина (загальна) вивчає загальні положення науки цивільного процесуального права (вивчається протягом першого семестру).

Друга частина (особлива) вивчає судові форми захисту цивільних прав і охоронюваних законом інтересів громадян і організацій (вивчається протягом другого семестру).

Змістовні модулі та розподіл навчального часу за темами наведено у тематичному плані. Методичні рекомендації містять плани лекцій, що дає можливість студентам наперед ознайомитися з основними положеннями кожної лекції. У даному розділі також надаються і завдання для самостійної роботи студентів.

Методичні рекомендації містять завдання для практичних занять: опрацювати певні статті ЦПК України й інших нормативних документів та розв'язувати запропоновані викладачем завдання, вміти складати процесуальні документи.

^ Відпрацювання тем на консультаціях. Консультування зі складних і проблемних питань; відпрацювання пропущеного матеріалу з окремими студентами в індивідуальному порядку за встановленим графіком. Методичні рекомендації містять теми рефератів.

^ Методика оцінювання. Для оцінювання рівня засвоєння кредитного модуля застосовується рейтингова система. Шкала оцінювання - загально-університетська.

Формою модульного контролю з дисципліни « Цивільне процесуальне право України » є оцінювання рефератів, залік та екзамен.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

Схожі:

І. опис навчальної дисципліни iconОпис навчальної дисципліни Витяг з робочої програми навчальної дисципліни
Спеціальності: 070401 «Мікробіологія І вірусологія»; 070404, «Біофізика»; 070406 «Ботаніка»; 070405 «Зоологія»; 070407 «Генетика»;...
І. опис навчальної дисципліни icon1. Опис навчальної дисципліни

І. опис навчальної дисципліни iconЗагальний опис навчальної дисципліни

І. опис навчальної дисципліни iconІ. В. Кущенко опис навчальної дисципліни (спецкурсу)
Основи психології та педагогіки // Навчально-методичні матеріали з навчальної дисципліни Основи психології та педагогіки. – Навчально-науковий...
І. опис навчальної дисципліни icon1. Опис навчальної дисципліни
Робоча програма з дисципліни «Політологія» для студентів за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 030503...
І. опис навчальної дисципліни iconОпис навчальної дисципліни
Україна: дипломатія, соціально-економічні та політичні процеси (Історія української дипломатії)
І. опис навчальної дисципліни icon1. опис предмета навчальної дисципліни
...
І. опис навчальної дисципліни iconОпис навчальної дисципліни «інформційне забезпечення юридичної діяльності»
Кафедра інформатики, спеціальної техніки та інформаційних технологій у діяльності овс
І. опис навчальної дисципліни icon2. опис навчальної дисципліни
Цей комплекс поширюється на усі структурні підрозділи Вищого навчального закладу “Національний транспортний університет”, в яких...
І. опис навчальної дисципліни iconОпис навчальної дисципліни
Метою курсу «Міжнародне екологічне право» є ознайомити студентів з міжнародно-правовими матеріалами та нормами в сфері охорони навколишнього...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка