Москаленко В. С., Шаульский Ю. И. Разрешение хозяйственных споров практика арбитражных судов Украины
Скачати 265.45 Kb.
НазваМоскаленко В. С., Шаульский Ю. И. Разрешение хозяйственных споров практика арбитражных судов Украины
Дата конвертації06.07.2013
Розмір265.45 Kb.
ТипРешение
mir.zavantag.com > Право > Решение


Азовський регіональний інститут управління

Запорізького національного технічного університету


Кафедра історії і теорії держави та права
ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

з курсу “Господарський процес”

для студентів денного відділення зі спеціальності

“Правознавство”


Розробила: ст.викладач Галіцина Н.В.

Бердянськ
Семінар 1. Поняття, предмет та система господарського процесу України. . Претензійний порядок врегулювання господарських спорів.

 1. Поняття господарського процесу, його предмет та система.

 2. Структура господарського Суду України.

 3. Компетенція органів господарського Суду.

 4. Джерела господарського процесуального права.

 5. Принципи організації і діяльності господарського су­ду.

 6. Стадії господарського процесу.

 7. Значення досудового (претензійного) врегулювання спорів.

 8. Строки пред’явлення та розгляду претензій.

 9. Сповіщення заявника про розгляд претензії.

 10. Відповідальність за порушення строків розгляду претензії.

 11. Досудове вре­гулювання суперечностей, які виникають при заключенні господарських договорів, а також при їх зміні, доповненні та розторгненні.


Література.

Джерела:

“Про порядок введення в дію Арбітражного процесуального кодексу України. Постанова Верховної Ради України №1799-XII від 6 листопада 1991 року (Відомості ВР України. – 1992. - №6. – ст.57).

Про внесення змін до Арбітражного процесуального кодексу України. – Роз’яснення президії Вищого арбітражного суду України від 6 серпня 1993р. №01-6/861. (Госопдарський процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар. – Харків. – 1995. – С.229

Госопдарський процесуальний кодекс України (науково-практичний коментар) / Під ред. Притика Д.М., Тітов М.И. - Харків. - 1995. – С.16-38.

“Про Госопдарський суд”: Закон УРСР // Відомості Верховної Ради УРСР. - № 36. - 1991.

Москаленко В.С., Шаульский Ю.И. Разрешение хозяйственных споров (практика арбитражных судов Украины. – К.: Блиц-Информ. – К., 1996. – С.243-245.

Про деякі питання практики застосування Арбітражного процесуального Кодексу України. Роз'яснення №01-6/244 від 25.02.92. Арбітражне судочинство. Збірник нормативних актів Вищого арбітражного суду України / Упоряд. Стаматіна М.В. – Харків: Арсіс, 1999. – 479с.

Підручники:

Арбитражная практика. – К.: Юридическая компания БЕСТ и К, 1999.

Добровольский А.А. Арбитражный процесс: в СССР. - М. , 1983

Побирченко И.Г. Советский арбитражный процесс. - К. .1988.

Додаткова:

Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних з укладанням та виконанням кредитних договорів. Роз’яснення №02-5/706 від 06.10.94. Арбітражне судочинство. Збірник нормативних актів Вищого арбітражного суду України / Упоряд. Стаматіна М.В. – Харків: Арсіс, 1999. – 479с.

Про деякі питання практики застосування розділу II Арбітражного з процесуального Кодексу України. Роз'яснення №02-5/781 від 01.11.95 Арбітражне судочинство. Збірник нормативних актів Вищого арбітражного суду України / Упоряд. Стаматіна М.В. – Харків: Арсіс, 1999. – 479с.

Про деякі питання застосування пункту 2 статті 62 Арбітражного проце­суального Кодексу України. Інформаційний лист № 01-8/564 від 12.05.92 Арбітражне судочинство. Збірник нормативних актів Вищого арбітражного суду України / Упоряд. Стаматіна М.В. – Харків: Арсіс, 1999. – 479с.

Про оплату тари. Інформаційний лист №01-8/234 від 31.03.94 Арбітражне судочинство. Збірник нормативних актів Вищого арбітражного суду України / Упоряд. Стаматіна М.В. – Харків: Арсіс, 1999. – 479с.

Про деякі питання застосування чинного законодавства при вирішенні спорів Інформаційний лист №01-8/237 від 07.04.94. Арбітражне судочинство. Збірник нормативних актів Вищого арбітражного суду України / Упоряд. Стаматіна М.В. – Харків: Арсіс, 1999. – 479с.

Добровольский А. /I. Арбитражный процесс: в СССР- - М.,1983.

Побирченко И.Г. Советский арбитражный процесс. - К. .1988.

Об арбитражном суде: Закон УССР //' Ведомости Верховного Совета УССР, - N 36, - 1991.

Задача 1.

При укладені договору купівлі-продажу N 126 от 4.10.2007г. між Бердянським орендним підприємством "Теплосіть" та Донецьким ОАО "Антрацит" виникли розбіжності щодо строків поставки вугілля. Згідно п.24. даного договору в редакції продавця Донецького ОАО "Антрацит" поставка вугілля повинна бути щоквартальною в кількості 180т. Враховуючи відсутність у покупця складських приміщень, його потреба у вугіллі складає 60 т, щомісячно.

1.Який порядок врегулювання переддоговірних спорів?

2. Скласти протокол суперечностей щодо договору N 126 від 4.10.2007р.

Задача 2.

На підставі п.21 договору купівлі-продажу N 6 від 8.09.2007р. між Мерефанським скляним заводом Харківської обл. і Бердянським держ. заводом скловолокна, останній зобов’язаний повернути тару з-під склошарів в 30-ти денний строк з дня отримання продукції від продавця.

12.10.99р. Бердянським держ. заводом скловолокна були з/д вагоном N 675713 отриманні склошари в 3-х тонних резинокордових контейнерах кількістю 20 контейнерів. Всього – 60 т. Вартість одного контейнера складає 300 грн.

Згідно п.22 вищевказаного договору за несвоєчасне повернення тари з покупця стягується штраф в таких розмірах: 150% вартості тари при прострочуванні її повернення від 1 до 15 днів понад вказаної норми; 300% від вартості тари при прострочуванні її повернення понад 15 днів понад норми. Фактично тара була повернена автомобілем ЗІЛ 130. держ. N 35-40 3АН по товарно-транспортній накладній N 14/136 21.11.2007р. в кіл-ті 20 контейнерів.

Скласти претензію і розрахунок штрафних санкцій до покупця за несвоєчасне повернення тари. Згідно договору N 6 от 8.09.2007 р.

Задача 3.

На підставі п. 19 договору оренди № 14 від 5.05.2007р. між орендавцем – 3А0 "Промтовари" м. Бердянська і орендатором ТОВ "Левада" м. Бердянська, останній зобов’язаний вносити до 10 числа кожного місяця оплату орендуємого приміщення в сумі 300 грн. щомісячно.

В порушенні договірних зобов’язань сплати орендної плати орендатором з 5.05.98р. по 5.12.98р. не проводилась. Строк дії договору оренди до 31.12.2008р., П.23 вищевказаного договору за несвоєчасне перерахування орендної плати орендатор сплачує орендодателю пеню в розмірі 0,5%. від суми, що підлягає сплаті за кожний день прострочки її сплати.

1. Скласти проект претензії і розрахунок пені за прострочку сплати орендної плати орендатором.

2. Які строки для стягнення пені?

Семінар 2. Позови.


 1. Поняття позову.

 2. Елементи позову та види позовів.

 3. Право на позов та передумови права на позов.

 4. Подання позову.

 5. Зустрічний позов.

 6. Забезпечення позову. Заходи по його забезпеченню.

 7. Об’єднання позовних вимог.

 8. Ціна позову.

 9. Відповідь на позовну заяву.

Література.

Джерела:

Господарський процесуальний кодекс України (науково-практичний коментар) / Під ред. Притика Д.М., Тітов М.И. - Харків. - 1995 .

Цивільний кодекс України. – ст.71-72.

“Про Арбітражний суд”: Закон УРСР // Відомості Верховної Ради УРСР. - № 36. - 1991.

Про участь в арбітражному процесі відособлених підрозділів юридичних осіб. Роз'яснення Вищого арбітражного суду України №02-5/492 від 28.07.94. Арбітражне судочинство. Збірник нормативних актів Вищого арбітражного суду України / Упоряд. Стаматіна М.В. – Харків: Арсіс, 1999. – 479с.

Про деякі питання практики вирішення арбітражними судами спорів за позовами прокурорів. Роз'яснення Вищого арбітражного суду України №02-5/20 від 17.01.95. Арбітражне судочинство. Збірник нормативних актів Вищого арбітражного суду України / Упоряд. Стаматіна М.В. – Харків: Арсіс, 1999. – 479с.

Про укладання договорів відособленими підрозділами юридичних осіб. Роз'яснення №02-5/220 від 30.03.95

Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних з укладанням та виконанням договорів про сумісну діяльність Роз'яснення Вищого арбітражного суду України №02-5/302 від 28.04.95. Арбітражне судочинство. Збірник нормативних актів Вищого арбітражного суду України / Упоряд. Стаматіна М.В. – Харків: Арсіс, 1999. – 479с.

Про деякі питання практики вирішення спорів за участю податкових органів. Роз'яснення Вищого арбітражного суду України №02-5/451 від 12.05.95. Арбітражне судочинство. Збірник нормативних актів Вищого арбітражного суду України / Упоряд. Стаматіна М.В. – Харків: Арсіс, 1999. – 479с.

Про зміни та доповнення до Роз'яснень Президії Вищого арбітражного суду України від 18 липня -1994 року № 02-5/492 "Про участь в арбітражному процесі відособлених підрозділів юридичних осіб" та від 17 січня 1995 року № 02-5/20 "Про деякі питання практики вирішення арбітражними судами спорів за позовами прокурорів". Роз'яснення Вищого арбітражного суду України №02-5/15 від 17.01.96

Про деякі питання підвідомчості і підсудності справ арбітражним судам. Роз'яснення Вищого арбітражного суду України №02-5/62 від 08.02.96. Арбітражне судочинство. Збірник нормативних актів Вищого арбітражного суду України / Упоряд. Стаматіна М.В. – Харків: Арсіс, 1999. – 479с.

Про деякі питання практики застосування Арбітражного процесуального кодексу України. Роз'яснення Вищого арбітражного суду України № 02-5/289 від 18.09.97. Арбітражне судочинство. Збірник нормативних актів Вищого арбітражного суду України / Упоряд. Стаматіна М.В. – Харків: Арсіс, 1999. – 479с.

Про деякі питання практики застосування статей 5 і 20 Закону України "Про зайнятість населення". Інформаційний лист №01-8/811 від 10.07.92 Арбітражне судочинство. Збірник нормативних актів Вищого арбітражного суду України / Упоряд. Стаматіна М.В. – Харків: Арсіс, 1999. – 479с.

Про деякі питання застосування Законів України "Про Госопдарський суд", "Про прокуратуру" та Арбітражного процесуального Кодексу України. Інформаційний лист Вищого арбітражного суду України і Генеральної прокуратури України. № 01-8/912, 8а/4исх. від 03.08.92 Арбітражне судочинство. Збірник нормативних актів Вищого арбітражного суду України / Упоряд. Стаматіна М.В. – Харків: Арсіс, 1999. – 479с.

Про результати вивчення справ, пов'язаних з недостачами вугілля при поставках та перевозках. Оглядовий лист №01-8/958 від 14.08.92 Арбітражне судочинство. Збірник нормативних актів Вищого арбітражного суду України / Упоряд. Стаматіна М.В. – Харків: Арсіс, 1999. – 479с.

Щодо визначення підвідомчості цивільних справ та господарських спорів. Інформаційний лист Верховного Суду України та Вищого арбітражного суду України№ 01 -8/518а від 20.07.95. Арбітражне судочинство. Збірник нормативних актів Вищого арбітражного суду України / Упоряд. Стаматіна М.В. – Харків: Арсіс, 1999. – 479с.

Про застосування статті 37 Закону України "Про державний бюджет України на 1995 рік". Інформаційний лист №01-8/267 від 12.07.96 Арбітражне судочинство. Збірник нормативних актів Вищого арбітражного суду України / Упоряд. Стаматіна М.В. – Харків: Арсіс, 1999. – 479с.

Про сплату державного мита з позовів, що подаються до арбітражних судів України підприємствами і організаціями, розташованими в Автономній Республіці Крим. Інформаційний лист № 01-8/271 від 17.07.96 Арбітражне судочинство. Збірник нормативних актів Вищого арбітражного суду України / Упоряд. Стаматіна М.В. – Харків: Арсіс, 1999. – 479с.

Про деякі питання участі прокурора в арбітражному процесі. Інформаційний лист № 01-8/294 від 08.08.96 Арбітражне судочинство. Збірник нормативних актів Вищого арбітражного суду України / Упоряд. Стаматіна М.В. – Харків: Арсіс, 1999. – 479с.

Про деякі питання практики вирішення спорів за участю Фонду України соціального захисту інвалідів. Інформаційний лист №01-8/319 від 19.08.98. Арбітражне судочинство. Збірник нормативних актів Вищого арбітражного суду України / Упоряд. Стаматіна М.В. – Харків: Арсіс, 1999. – 479с.

Про деякі питання практики застосування заходів до забезпечення позову. Роз”яснення №02-5/611 від 23.08.94. Арбітражне судочинство. Збірник нормативних актів Вищого арбітражного суду України / Упоряд. Стаматіна М.В. – Харків: Арсіс, 1999. – 479с.

Про підвідомчість спорів, що виникають при укладанні договорів на ярмарках оптового продажу товарів. Інформаційний лист № 01-8/552 від 08.05.92 Арбітражне судочинство. Збірник нормативних актів Вищого арбітражного суду України / Упоряд. Стаматіна М.В. – Харків: Арсіс, 1999. – 479с.

Підручники:

Добровольский А .А. Арбитражный процесс в СССР. - М.,1983.

Побирченко И.Г. Советский арбитражный процесс. - К.,198З.

Додаткова:

Гукасян Р.Е., Тараненко В.Ф. Арбитражный процесс. – М.: Юридическая литература, 1996. – С.66-76.

Москаленко В.С., Шаульский Ю.И. Разрешение хозяйственных споров (практика арбитражных судов Украины. – К.: Блиц-Информ. – К., 1996. – С.170-174, 247.

Смирнов А.Н. Арбитражный процесс. Россия, Украина, Беларусь. Сборник нормативных документов. НОМОС, 1993. – С.103-109, 134-138, 144-150.

Треушников М.К. Арбитражный процесс (учебник для студентов юридических вузов. Изд. БЕК. – М, 1994. – С.72-99.
Задача 1.

На підставі договору N 144 от 8.06.2007 г. Черкаський цукровий за­вод поставив 15.07.2007р. на адресу 3АТ "Продтовари" м. Бердянська цукор-пі­сок в кількості 60т. ж/д вагоном №17 і виставив для оплати платіжну вимогу N 66 від 16.07.2007р. на суму 60 тис. грн,. (з розрахунку 1 кг цукру = 1 грн.)

Покупцем платіжну вимогу № 66 було оплачено частково в сумі 55 тис. грн., тому що у вагоні не вистачало 5т. цукру, про що був складений у встановленому порядку акт прийому цукру по кількості N 1 від 15.07.2007р.

Постачальником на адресу покупця була направлена претензія N 1 від 1.08.2007 р. на суму 5 тис. грн. (вартість неоплаченого цукру).

Покупцем на адресу постачальника була направлена претензія № 63 від 4.08.2007р. на суму 5 тис. грн. (вартість недопоставленого цукру). Обидві претензії сторонами задоволені не були.

 1. Скласти проект позовної заяви постачальника про стягнення з покупця вартості 5 т. цукру.

 2. Скласти проект зустрічного позову про стягнення з постачальника на користь покупця вартості 5-ти т. недопоставленого цукру.

 3. В якому арбітражному суді буде розглядатися цей спір?

 4. Яке рішення винесе арбітр?

Задача 2.

Згідно договору оренди № 27 від 6.06.07р. між орендавцем–санаторієм "Меотіда" м. Бердянська і орендатором ВО "Вугілля” м. Шахтерська останній повинен щомісячно не пізніше10 числа сплачувати орендну пла­ту (за оренду будинку) в сумі 30 тис.грн.

П.27 договору передбачена пеня в розмірі 2 % від суми, що підлягає сплаті за кожний день прострочення її сплати. Заборгованість з оплати орендованого будинку орендавцем склала 190 днів.

Строк оренди будинку до 31.12.2008р.

Скласти претензію і розрахунок пені за прострочення сплати оренди.

Семінар 3. Учасники господарського процесу.


 1. Склад учасників господарського процесу.

 2. Відвід суді.

 3. Сторони в господарському процесі, їх права та обов’язки.

 4. Участь в справі кількох позивачів та відповідачів.

 5. Залучення до участі у справі іншого відповідача.

 6. Заміна неналежного відповідача.

 7. Процесуальне правонаступництво.

 8. Треті особи, які заявляють самостійні вимоги на предмет спору і які не заявляють такі вимоги.

 9. Участь в господарському процесі прокурора та експерта.

 10. Участь в господарському процесі посадових осіб та інших працівників підприємств, установ, організацій, державних та інших органів.


Література.

Джерела:

Господарський процесуальний кодекс України (науково-практичний коментар) / Під ред. Притика Д.М., Тітов М.И. - Харків. - 1995 .

Цивільний кодекс України. – ст.71-72.

“Про Госопдарський суд”: Закон УРСР // Відомості Верховної Ради УРСР. - № 36. - 1991.

Про участь в арбітражному процесі відособлених підрозділів юридичних осіб. Роз'яснення Вищого арбітражного суду України №02-5/492 від 28.07.94. Арбітражне судочинство. Збірник нормативних актів Вищого арбітражного суду України / Упоряд. Стаматіна М.В. – Харків: Арсіс, 1999. – 479с.

Про деякі питання практики вирішення арбітражними судами спорів за позовами прокурорів. Роз'яснення Вищого арбітражного суду України №02-5/20 від 17.01.95. Арбітражне судочинство. Збірник нормативних актів Вищого арбітражного суду України / Упоряд. Стаматіна М.В. – Харків: Арсіс, 1999. – 479с.

Про укладання договорів відособленими підрозділами юридичних осіб. Роз'яснення №02-5/220 від 30.03.95

Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних з укладанням та виконанням договорів про сумісну діяльність Роз'яснення Вищого арбітражного суду України №02-5/302 від 28.04.95. Арбітражне судочинство. Збірник нормативних актів Вищого арбітражного суду України / Упоряд. Стаматіна М.В. – Харків: Арсіс, 1999. – 479с.

Про деякі питання практики вирішення спорів за участю податкових органів. Роз'яснення Вищого арбітражного суду України №02-5/451 від 12.05.95. Арбітражне судочинство. Збірник нормативних актів Вищого арбітражного суду України / Упоряд. Стаматіна М.В. – Харків: Арсіс, 1999. – 479с.

Про зміни та доповнення до Роз'яснень Президії Вищого арбітражного суду України від 18 липня -1994 року № 02-5/492 "Про участь в арбітражному процесі відособлених підрозділів юридичних осіб" та від 17 січня 1995 року № 02-5/20 "Про деякі питання практики вирішення арбітражними судами спорів за позовами прокурорів". Роз'яснення Вищого арбітражного суду України №02-5/15 від 17.01.96

Про деякі питання підвідомчості і підсудності справ арбітражним судам. Роз'яснення Вищого арбітражного суду України №02-5/62 від 08.02.96. Арбітражне судочинство. Збірник нормативних актів Вищого арбітражного суду України / Упоряд. Стаматіна М.В. – Харків: Арсіс, 1999. – 479с.

Про деякі питання практики застосування Арбітражного процесуального кодексу України. Роз'яснення Вищого арбітражного суду України № 02-5/289 від 18.09.97. Арбітражне судочинство. Збірник нормативних актів Вищого арбітражного суду України / Упоряд. Стаматіна М.В. – Харків: Арсіс, 1999. – 479с.

Про деякі питання практики застосування статей 5 і 20 Закону України "Про зайнятість населення". Інформаційний лист №01-8/811 від 10.07.92 Арбітражне судочинство. Збірник нормативних актів Вищого арбітражного суду України / Упоряд. Стаматіна М.В. – Харків: Арсіс, 1999. – 479с.

Про деякі питання застосування Законів України "Про Госопдарський суд", "Про прокуратуру" та Арбітражного процесуального Кодексу України. Інформаційний лист Вищого арбітражного суду України і Генеральної прокуратури України. № 01-8/912, 8а/4исх. від 03.08.92 Арбітражне судочинство. Збірник нормативних актів Вищого арбітражного суду України / Упоряд. Стаматіна М.В. – Харків: Арсіс, 1999. – 479с.

Про результати вивчення справ, пов'язаних з недостачами вугілля при поставках та перевозках. Оглядовий лист №01-8/958 від 14.08.92 Арбітражне судочинство. Збірник нормативних актів Вищого арбітражного суду України / Упоряд. Стаматіна М.В. – Харків: Арсіс, 1999. – 479с.

Щодо визначення підвідомчості цивільних справ та господарських спорів. Інформаційний лист Верховного Суду України та Вищого арбітражного суду України№ 01 -8/518а від 20.07.95. Арбітражне судочинство. Збірник нормативних актів Вищого арбітражного суду України / Упоряд. Стаматіна М.В. – Харків: Арсіс, 1999. – 479с.

Про застосування статті 37 Закону України "Про державний бюджет України на 1995 рік". Інформаційний лист №01-8/267 від 12.07.96 Арбітражне судочинство. Збірник нормативних актів Вищого арбітражного суду України / Упоряд. Стаматіна М.В. – Харків: Арсіс, 1999. – 479с.

Про сплату державного мита з позовів, що подаються до арбітражних судів України підприємствами і організаціями, розташованими в Автономній Республіці Крим. Інформаційний лист № 01-8/271 від 17.07.96 Арбітражне судочинство. Збірник нормативних актів Вищого арбітражного суду України / Упоряд. Стаматіна М.В. – Харків: Арсіс, 1999. – 479с.

Про деякі питання участі прокурора в арбітражному процесі. Інформаційний лист № 01-8/294 від 08.08.96 Арбітражне судочинство. Збірник нормативних актів Вищого арбітражного суду України / Упоряд. Стаматіна М.В. – Харків: Арсіс, 1999. – 479с.

Про деякі питання практики вирішення спорів за участю Фонду України соціального захисту інвалідів. Інформаційний лист №01-8/319 від 19.08.98. Арбітражне судочинство. Збірник нормативних актів Вищого арбітражного суду України / Упоряд. Стаматіна М.В. – Харків: Арсіс, 1999. – 479с.

Про деякі питання практики застосування заходів до забезпечення позову. Роз”яснення №02-5/611 від 23.08.94. Арбітражне судочинство. Збірник нормативних актів Вищого арбітражного суду України / Упоряд. Стаматіна М.В. – Харків: Арсіс, 1999. – 479с.

Про підвідомчість спорів, що виникають при укладанні договорів на ярмарках оптового продажу товарів. Інформаційний лист № 01-8/552 від 08.05.92 Арбітражне судочинство. Збірник нормативних актів Вищого арбітражного суду України / Упоряд. Стаматіна М.В. – Харків: Арсіс, 1999. – 479с.

Підручники:

Добровольский А .А. Арбитражный процесс в СССР. - М.,1983.

Побирченко И.Г. Советский арбитражный процесс. - К.,198З.

Додаткова:

Гукасян Р.Е., Тараненко В.Ф. Арбитражный процесс. – М.: Юридическая литература, 1996. – С.66-76.

Москаленко В.С., Шаульский Ю.И. Разрешение хозяйственных споров (практика арбитражных судов Украины. – К.: Блиц-Информ. – К., 1996. – С.170-174, 247.

Смирнов А.Н. Арбитражный процесс. Россия, Украина, Беларусь. Сборник нормативных документов. НОМОС, 1993. – С.103-109, 134-138, 144-150.

Треушников М.К. Арбитражный процесс (учебник для студентов юридических вузов. Изд. БЕК. – М, 1994. – С.72-99.
Семінар 4. Судові витрати. Процесуальні строки.

(2 години практичних занять)

 1. Склад судових витрат.

 2. Державне мито, його сплата та повернення.

 3. Суми, що підлягають сплаті за проведення експертизи та послуги перекладача, їх визначення

 4. Розподіл судових витрат.

 5. Значення строків в господарському процесі.

 6. Види строків, їх встановлення та обчислення.

 7. Наслідки пропуску процесуальних строків.

Відновлення та продовження процесуальних строків

Література.

Джерела:

Госопдарський процесуальний кодекс України / Під ред. Притика Д.М., Титов М.И. - Харків. - 1995 .

“Про Госопдарський суд”: Закон УРСР // Відомості Верховної Ради УРСР. - № 36. - 1991.

“О государственной пошлине”: Декрет Кабинета Министров Украины от 21.01.93г. с доп. и изм. // Ведомости Верховного Совета УССР. - 1993. - №13, 26, 49; №28; 1995. - №13; Закон и бизнес. – 1995. - №43.

Про деякі питання практики застосування розділу VI Арбітражного про­цесуального кодексу України. Роз'яснення Вищого арбітражного суду України №02-5/78 від 04.03.98. Арбітражне судочинство. Збірник нормативних актів Вищого арбітражного суду України / Упоряд. Стаматіна М.В. – Харків: Арсіс, 1999. – 479с.

Про деякі питання застосування позовної давності при вирішенні господарських спорів. Арбітражне судочинство. Збірник нормативних актів Вищого арбітражного суду України / Упоряд. Стаматіна М.В. – Харків: Арсіс, 1999. – 479с.

Про строк позовної давності за позовом поставщиків (виготовлювачів) про стягнення вартості поставленої продукції, від сплати якої по­купець (одержувач) повністю або частково відмовився за мотивом її неналежної якості. Роз'яснення Вищого арбітражного суду України №02-5/468 від 20.07.94. Арбітражне судочинство. Збірник нормативних актів Вищого арбітражного суду України / Упоряд. Стаматіна М.В. – Харків: Арсіс, 1999. – 479с.

Про участь в арбітражному процесі відособлених підрозділів юридичних осіб. Роз’яснення Вищого арбітражного суду України №02-5/492 від 28.07.94 Арбітражне судочинство. Збірник нормативних актів Вищого арбітражного суду України / Упоряд. Стаматіна М.В. – Харків: Арсіс, 1999. – 479с.

Про практику застосування Закону України "Про внесення змін до статті 71 Цивільного кодексу України". Роз'яснення Вищого арбітражного суду України №02-5/594 від 18.08.95. Арбітражне судочинство. Збірник нормативних актів Вищого арбітражного суду України / Упоряд. Стаматіна М.В. – Харків: Арсіс, 1999. – 479с.

Підручники:

Добровольский А .А. Арбитражный процесс в СССР. - М.,1983.

Побирченко И.Г. Советский арбитражный процесс. - К.,1988.

Додаткова:

Разрешение хозяйственных споров (практика арбитражных судов Украины). Изд. Блиц-Информ, 1996. – С. 5-12, 233-237.

Москаленко В.С., Шаульский Ю.И. Разрешение хозяйственных споров (практика арбитражных судов Украины. – К.: Блиц-Информ. – К., 1996. – С.233.

Про застосування статті 6 Закону України "Про державне мито”. Інформаційний лист Вищого арбітражного суду України № 01 –8/495 від 10.12.92. Арбітражне судочинство. Збірник нормативних актів Вищого арбітражного суду України / Упоряд. Стаматіна М.В. – Харків: Арсіс, 1999. – 479с.

Про сплату державного мита з позовів, що подаються до арбітражних судів України підприємствами, організаціями і установами, розта­шованими у Республіці Крим. Інформаційний лист Вищого арбітражного суду України №01-8/334 від 26.05.94. Арбітражне судочинство. Збірник нормативних актів Вищого арбітражного суду України / Упоряд. Стаматіна М.В. – Харків: Арсіс, 1999. – 479с.

Про сплату державного мита в валюті держав-учасниць СНД. Інформаційний лист Вищого арбітражного суду України №01-8/634 від 14.09.94. Арбітражне судочинство. Збірник нормативних актів Вищого арбітражного суду України / Упоряд. Стаматіна М.В. – Харків: Арсіс, 1999. – 479с.

Про обчислення державного мита. Інформаційний лист Вищого арбітражного суду України №01-8/280 від 27.04.95. Арбітражне судочинство. Збірник нормативних актів Вищого арбітражного суду України / Упоряд. Стаматіна М.В. – Харків: Арсіс, 1999. – 479с.

Про ставки державного мита з заяв, що подаються до арбітражного суду. Інформаційний лист Вищого арбітражного суду України № 01-8/360 від 31.05.95. Арбітражне судочинство. Збірник нормативних актів Вищого арбітражного суду України / Упоряд. Стаматіна М.В. – Харків: Арсіс, 1999. – 479с.

Про порядок сплати державного мита підприємствами і організаціями, розташованими в Автономній Республіці Крим. Інформаційний лист Вищого арбітражного суду України №01-8/430 від 16.06.95 Арбітражне судочинство. Збірник нормативних актів Вищого арбітражного суду України / Упоряд. Стаматіна М.В. – Харків: Арсіс, 1999. – 479с.

Про зарахування держмита до державного бюджету України. Інформаційний лист Вищого арбітражного суду України № 01-8/472 від 29.06.95. Арбітражне судочинство. Збірник нормативних актів Вищого арбітражного суду України / Упоряд. Стаматіна М.В. – Харків: Арсіс, 1999. – 479с.

Про державне мито. Інформаційний лист Вищого арбітражного суду України № 01-8/844 від 27.11.95 Арбітражне судочинство. Збірник нормативних актів Вищого арбітражного суду України / Упоряд. Стаматіна М.В. – Харків: Арсіс, 1999. – 479с.

Об уплате госпошлины. Інформаційний лист Вищого арбітражного суду України №01-8/857 від 29.11.95 Арбітражне судочинство. Збірник нормативних актів Вищого арбітражного суду України / Упоряд. Стаматіна М.В. – Харків: Арсіс, 1999. – 479с.

Про деякі питання практики застосування окремих норм чинного зако­нодавства при вирішенні спорів. Інформаційний лист Вищого арбітражного суду України № 01-8/106 від 07.03.96 Арбітражне судочинство. Збірник нормативних актів Вищого арбітражного суду України / Упоряд. Стаматіна М.В. – Харків: Арсіс, 1999. – 479с.

Про внесення доповнення до Декрету Кабінету Міністрів України "Про державне мито". Інформаційний лист Вищого арбітражного суду України № 01-8/137 від 02.04.96 Арбітражне судочинство. Збірник нормативних актів Вищого арбітражного суду України / Упоряд. Стаматіна М.В. – Харків: Арсіс, 1999. – 479с.

Про Закон України "Про Державний бюджет України на 1996 рік". Інформаційний лист Вищого арбітражного суду України № 01-8/174 від 08.05.96 Арбітражне судочинство. Збірник нормативних актів Вищого арбітражного суду України / Упоряд. Стаматіна М.В. – Харків: Арсіс, 1999. – 479с.

Про зарахування в бюджет державного мита. Інформаційний лист Вищого арбітражного суду України №01-8/401 від 21.11.96. Арбітражне судочинство. Збірник нормативних актів Вищого арбітражного суду України / Упоряд. Стаматіна М.В. – Харків: Арсіс, 1999. – 479с.

Про окремі рішення, прийняті нарадою з питань арбітражної практики. Інформаційний лист №01-8/25 від 24.01.97 Арбітражне судочинство. Збірник нормативних актів Вищого арбітражного суду України / Упоряд. Стаматіна М.В. – Харків: Арсіс, 1999. – 479с.

Щодо списання орендної плати на собівартість виробництва. Інформаційний лист №05-18/68 від 26.02.97 Арбітражне судочинство. Збірник нормативних актів Вищого арбітражного суду України / Упоряд. Стаматіна М.В. – Харків: Арсіс, 1999. – 479с.

Про державне мито. Інформаційний лист № 05-18/66 від 26.02.97 Арбітражне судочинство. Збірник нормативних актів Вищого арбітражного суду України / Упоряд. Стаматіна М.В. – Харків: Арсіс, 1999. – 479с.

Про реквізити банка для зарахування державного мита. Інформаційний лист № 05-18/89 від 17.03.97 Арбітражне судочинство. Збірник нормативних актів Вищого арбітражного суду України / Упоряд. Стаматіна М.В. – Харків: Арсіс, 1999. – 479с.

Про Закон України "Про особливості приватизації майна в агропромис­ловому комплексі". Інформаційний лист № 01-8/91 від 18.03.97 Арбітражне судочинство. Збірник нормативних актів Вищого арбітражного суду України / Упоряд. Стаматіна М.В. – Харків: Арсіс, 1999. – 479с.

Про облікову ставку Національного банку України. Інформаційний лист № 01-8/277 від 06.08.97 Арбітражне судочинство. Збірник нормативних актів Вищого арбітражного суду України / Упоряд. Стаматіна М.В. – Харків: Арсіс, 1999. – 479с.

Про деякі питання щодо вирішення спорів, пов'язаних з поданням позовів громадянами, які здійснюють підприємницьку діяльність без ство­рення юридичної особи. Інформаційний лист № 01-8/359 від 25.09.97Арбітражне судочинство. Збірник нормативних актів Вищого арбітражного суду України / Упоряд. Стаматіна М.В. – Харків: Арсіс, 1999. – 479с.

Про надання банківських реквізитів. Інформаційний лист № 01 -8/18/33 від 28.01.98 Арбітражне судочинство. Збірник нормативних актів Вищого арбітражного суду України / Упоряд. Стаматіна М.В. – Харків: Арсіс, 1999. – 479с.

Про перелік питань вміщених в інформаційних листах Вищого арбітражного суду України за станом на 1 серпня 1998року. Інформаційний лист №01-8/315 від 17.08.98. Арбітражне судочинство. Збірник нормативних актів Вищого арбітражного суду України / Упоряд. Стаматіна М.В. – Харків: Арсіс, 1999. – 479с.

Задача 1.

При укладені договору N 14 від 24.11.2007. між АТ “Азовсталь” м. Маріуполя і заводом "Дормаш" м. Бердянська виникли розбіжності, які у встановлено порядку врегулювати не вдалося.

АТ "Азовсталь" м. Маріуполя звернулося з позовом до госопдарського суду Запорізької обл., про вирішення цього спору по суті.

 1. Скласти проект службової записки на перерахування держ. мита щодо цього переддоговірного спору (указавши його суму, р/рахунок).

 2. Які позначки повинні бути на платіжному доручені про перерахування держмита?

Задача 2.

Бердянське АТП N 12357 звернулося з позовом до арбітражного суду Донецької обл, про стягнення з ЗАТ “Техсервіс” м. Донецька штрафу сумою120 тис.грн. за недопоставку бензину по договору № 8 від 15.06.2007р, а також про відшкодування збитків сумою 1,5 тис. грн. за вимушений (за виною постачальника) простій автотранспорту.

 1. Який порядок і розмір сплати держмита щодо цього спору.

 2. Чи підлягає розгляду позов в арбітражному суді?Семінар 5-6. Перегляд рішень господарського суду в апеляційному порядку та Верховним Судом України.

( 4 годин практичних занять)
План:1

1.Право апеляційного оскарження.

2.Строк подачі апеляційної скарги чи внесення апеляційного припису.

3.Форма і зміст апеляційної скарги.

4.Відповідь на апеляційну скаргу.

5.Повернення апеляційної скарги.

6.Прийняття апеляційної скарги.

7.Відмова від апеляційної скарги.

8.Обмеження перегляду справи в апеляційній інстанції.

9.Строк розгляду апеляційної скарги.

10.Повноваження апеляційної інстанції.

11.Підстави для відміни або зміни рішення місцевого господарського суду.

12.Постанови апеляційної інстанції.

Задача 1.

Білоцерківський шинний завод Київської обл., звернувся з позовом до Вищого арбітражного суду України про стягнення з АТ "Красноярськвугілля" РФ заборгованості сумою 30 тис.грн. за поставки на його адресу авто­покришок на підставі договору N 2 від 12.12.2007р.

1. Чи буде розглянута Вищим арбітражним судом України справа, якщо позивач не пред‘явив доказів до господарського врегулювання спору?

2. В якому господарському суді підлягає розгляду цей позов?

3.В якій грошовій одиниці повинно сплачуватися держмито?

Задача 2.

АТ “Білокалитвинське металургійне виробниче об’єднання” м. Біла Калитва Ростовської обл. РФ звернулося з позовом до арбітражного суду Запорізької обл. про стягнення з Бердянського держ. заводу скловолокна збитків, які виникли від перерахуванням у фонд МВЕС Росії 390 тис.439 руб. за оформлення сертифікату реєстрації контракту № 0751431140270166.

Бердянський держ. завод скловолокна у відзиві на позовну заяву N 28-1315 від 16.08.2007р. вимогу позивача відхилив, посилаючись на те, що контрактом N 606 не передбачено відшкодування покупцем витрат за оформлення сертифікату реєстрації контракту. Крім того, згідно п. 4. 4. вищевказаного контракту витрати постачальника за ліцензуванням продукції і транспорту, сплаті експортного мита та митного збору відшкодовуються замовником при кінцевому розрахунку за продукцію при кожному відвантаженню. Передоплату покупець не зробив і поставки продукції на його адресу не було.

1.Скласти відзив на позовну заяву постачальника.

2. Яке рішення щодо цього спору повинен винести Господарський суд?

3. Які документи арбітр витребує у сторін?
План:2 Перегляд судових рішень в касаційному порядку. Перегляд судових рішень Вищого Господарського Суду України Верховним Судом України.
1.Право касаційного оскарження.

2.Порядок подачі касаційної скарги.

3.Строк подачі касаційної скарги.

4.Форма та зміст касаційної скарги.

5.Відповідь на касаційну скаргу.

6.Повернення касаційної скарги.

7.Відмова від касаційної скарги.

8.Строк розгляду касаційної скарги та межі перегляду справ.

9.Повноваження касаційної інстанції.

10.Підстави для відміни або зміни рішення чи постанови.

11.Постанови касаційної інстанції.

12.Право та підстави для оскарження в Верховний Суд України постанов Вищого Господарського Суду України.

13.Порядок подачі касаційної скарги і внесення касаційного подання на постанову ВГСУ.

14.Порядок і строки перегляду в касаційному порядку постанов ВГСУ.

15.Повноваження ВСУ при перегляді в касаційному порядку постанов ВГСУ.

16.Підстави для відміни постанов ВГСУ.

17.Постанови ВСУ.
Література.

Джерела:

Господарський процесуальний кодекс України (науково-практичний коментар) / Під ред. Притика Д.М., Тітов М.И. - Харків. - 1995 .

“Про Госопдарський суд”: Закон УРСР // Відомості Верховної Ради УРСР. - № 36. - 1991.

Москаленко В.С., Шаульский Ю.И. Разрешение хозяйственных споров (практика арбитражных судов Украины). – К.: Блиц-Информ. – К., 1996. – С.239,242,245.
Підручники:

Добровольский А .А. Арбитражный процесс в СССР. - М.,1983.

Побирченко И.Г. Советский арбитражный процесс. - К.,1988.

Додаткова:

Про зворотне стягнення сум, списаних у безакцентному порядку з пору­шенням законодавства. Інформаційний лист Вищого арбітражного суду України від 05.03.92 р. №01-8/303 Арбітражне судочинство. Збірник нормативних актів Вищого арбітражного суду України / Упоряд. Стаматіна М.В. – Харків: Арсіс, 1999. – 479с.

Про застосування статті 209 Цивільного кодексу України. Інформаційний лист Вищого арбітражного суду України № 01-8/598 від 20.05.92. Арбітражне судочинство. Збірник нормативних актів Вищого арбітражного суду України / Упоряд. Стаматіна М.В. – Харків: Арсіс, 1999. – 479с.

Про застосування при вирішенні господарських спорів нормативних актів, які видаються міністерствами та іншими органами державної ви­конавчої влади. Інформаційний лист Вищого арбітражного суду України № 05-2/433 від 28.08.95. Арбітражне судочинство. Збірник нормативних актів Вищого арбітражного суду України / Упоряд. Стаматіна М.В. – Харків: Арсіс, 1999. – 479с.

Про деякі питання практики застосування окремих норм чинного зако­нодавства при вирішенні спорів. Інформаційний лист Вищого арбітражного суду України № 01-8/732 від 16.10.95. Арбітражне судочинство. Збірник нормативних актів Вищого арбітражного суду України / Упоряд. Стаматіна М.В. – Харків: Арсіс, 1999. – 479с.
Семінар 7. Виконання рішення, ухвали, постанови господарського суду. Міжнародний комерційний арбітраж.

(2 години практичних занять)

 1. Господарська угода.

 2. Склад третейського суду та його компетенція.

 3. Господарське провадження.

 4. Винесення рішення господарським судом.

 5. Оскарження рішення господарського суду. Виконання рішень господарського суду.

 6. Положення про міжнародний комерційний господарський суд і про Морську господарську комісію при Торгівельно-промисловій Палаті України

 7. Виконання рішення – заключна стадія господарського про­цесу.

 8. Наказ господарського суду.

 9. Відстрочка або розстрочка виконання рішення, зміна способу та порядку виконання рішення, ухвали, постанови.


Література.

Джерела:

Господарський процесуальний кодекс України (науково-практичний коментар) / Під ред. Притика Д.М., Тітов М.И. - Харків. - 1995 .

“Про Арбітражний суд”: Закон УРСР // Відомості Верховної Ради УРСР. - № 36. - 1991.

Підручники:

Добровольский А .А. Арбитражный процесс в СССР. - М.,1983.

Побирченко И.Г. Советский арбитражный процесс. - К.,1988.

Додаткова:

О некоторых вопросах практики решения споров, связанных с признанием недействительными актов государственных налоговых инспекций и обратным взысканием списанных ими в бесспорном порядке сумм. Разъяснение Высшего арбитражного суда Украины №02-5/451 от 12.05.1995 /Ориентир. №11(45), 13 июня 1997г. – С.22-24.

Про деякі питання, що виникають у вирішенні спорів, пов'язаних з визнан­ням недійсними рішень органів державної податкової служби та зворотним стягненням списаних ними у безспірному порядку сум. Роз'яснення Вищого арбітражного суду України №02-5/98 від 19.03.98 Арбітражне судочинство. Збірник нормативних актів Вищого арбітражного суду України / Упоряд. Стаматіна М.В. – Харків: Арсіс, 1999. – 479с.
Задача 1.

Згідно договору №21 від 25.12.2007р. між постачальниками Кременчуцьким нафтопереробним заводом Полтавської обл. і покупцем АТП №12357 м. Бердянська, постачальник зобов’язаний поставити на адресу покупця в 1 кварталі 1998р. бензин марки А-76 в кіл-ті 60т. за ціною 5тис.грн. за 1т.

Платіжним дорученням №4 від 3.01.2008р. покупець зробив передплату бензину сумою 3 тис.грн. Але на 1 квітня 1998р. постачальником договірні зобов’язання не були виконані.

Згідно п.18 договору №21 від 25.12.2007р. за недопоставку бензину постачальник зобов’язаний сплатити покупцю штраф в розмірі 8 % від вартості недопоставленого бензину.

2.04.2008р. покупцем на адресу постачальника була направлена претензія №12 на суму 1тис.240 грн з них 240грн. складають штраф за невиконання договірних зобов’язань і 1тис. грн. збитки згідно Цивільного кодексу України.

У відповідь на претензію №127/4 від 14 квітня 20088року, постачальник вимоги претензії покупця відхилив, посилаючись на відсутність нафтопродуктів для вироблення бензину.

3 травня 20088р. покупцем в Господарський суд Полтавської обл. було направлено позовну заяву №56 на суму 1тис.240грн. Рішенням №1-4/248 від 25 травня 1998р. арбітражним судом Полтавської обл. даний позов був частково задоволений в сумі 240грн.. В решті позовних вимог позивачу було відмовлено.

 1. Скласти проект позовної заяви про перевірку рішення арбітражного суду Полтавської обл. №1-4/248 від 25.05.20088р. в порядку нагляду.

 2. Який встановлений строк подання позовної заяви щодо перевірки рішення арбітражного суду в порядку нагляду?
^

3. Який порядок і розмір сплати держмита в даному випадку?


4 Скласти розрахунок штрафних санкцій та збитків до позовної заяви.

Задача 2..

На підставі договору №6 від 13.09.2006р. між продавцем - Бердянською трикотажною фабрикою і покупцем - Львівським ЗАТ "Спорттовари", автомобілем КАМАЗ, що належав постачальнику, в двох 5-ти тонних контейнерах була доставлена продукція на суму 30-тис. грн. При прийомі товару покупцем була встановлена недостача на суму 14-ти тис. грн., про що у встановленому порядку був складений акт прийому товару по кількості №14 від 20.10.2007р.

21.10.2007 р. покупцем на адресу продавця була направлена претензія №6 на суму 14 тис.грн., а також акт прийому товару по кількості та 2 пломби із контейнерів постачальника.

У своїй відповіді на претензію №28-43 від 4 листопада 2007р. постачальник повністю відхилив претензійні вимоги покупця обгрунтувавши своє відхилення тим, що він не брав участь в прийомі товару і у встановленні недостачі (хоча його участь в прийомі товару на випадок недостачі, в договорі не було передбачено).

10.11.98р. покупцем на адресу господарського суду Запорізької обл. було направлено позовну заяву №19 ЮР на суму 14 тис.грн. У своєму відзиву на позовну заяву №28-15 від 18 листопада 2007 р. постачальник позовні вимоги покупця відхилив за тими ж причинами, що він виклав у відповіді на претензію.

Рішенням господарського суду Запорізької обл. №4/147 від 26.12.07р. з постачальника на користь покупця було стягнено 14тис.грн. про що свідчив виданий наказ.

14.02.08р. міським судом Київського району м. Львова була доказана провина громадянина К., Г. і М. у викраденні державного майна. В процесі слухання справи був встановлений і той факт, що шляхом складення фальшивого акту прийому вищевказаними особами було викрадено при отриманні вантажу від трикотажної фабрики м. Бердянська з 2-х контейнерів, що прибули на автомашині КАМАЗ на адресу покупця. продукції на суму 14 тис.грн. Свою провину підсудні (робітники Львівського ЗАТ ”Спорттовари”) визнали повністю.

З викритих обставин, адміністрація постачальника дізналася з телепередачі “Кримінальна хроніка” 26 лютого 2008.

 1. Скласти проект позовної заяви про перегляд рішення суду господарського суду Запорізької обл., № 4/147 від 26.12.07р. з нововиявлених обставин.

 2. Які строки для подання заяви щодо перегляду даної справи з врахуванням нововиявлених обставин?

 3. Який порядок і розмір сплати держмита щодо даної справи?

 4. Скласти перелік документів, що додаються до апеляційній скарги про перегляд рішення господарського суду Запорізької обл. щодо справи № 4/147 від 26.12.07р.?
Схожі:

Москаленко В. С., Шаульский Ю. И. Разрешение хозяйственных споров практика арбитражных судов Украины iconУчебник Боголюбов С. А., Бринчук М. М., Ведышева Н. О
Рф и субъектов рф, судебной практики судов обшей юрисдикции, арбитражных судов, Конституционного Суда рф, литературы по теории государства...
Москаленко В. С., Шаульский Ю. И. Разрешение хозяйственных споров практика арбитражных судов Украины iconЛекция Общие сведения 2 часа Тема: Общие сведения о судах. Классификация...
Целью технического надзора является определение соответствия Правил Речного Регистра строящихся и эксплуатируемых судов, а так же...
Москаленко В. С., Шаульский Ю. И. Разрешение хозяйственных споров практика арбитражных судов Украины iconОрганизации объединенных наций
Меры для предотвращения и устранения угрозы миру и подавления актов агрессии или других нарушений мира, и проводить мирными средствами,...
Москаленко В. С., Шаульский Ю. И. Разрешение хозяйственных споров практика арбитражных судов Украины iconФгбоу впо российская академия правосудия очный юридический факультет
Приглашаем вас принять активное участие в работе Межвузовского круглого стола по арбитражному процессуальному праву на тему «Проблемы...
Москаленко В. С., Шаульский Ю. И. Разрешение хозяйственных споров практика арбитражных судов Украины iconМоскаленко В. Д. М 82 когда любви слишком много: Профилактика лю­бовной зависимости
Москаленко В. Д. М 82 когда любви слишком много: Профилактика лю­бовной зависимости. — М.: Психотерапия, 2006. — 224 с. («Се­мейная...
Москаленко В. С., Шаульский Ю. И. Разрешение хозяйственных споров практика арбитражных судов Украины iconЗаконами Украины
Верховная Рада Украины от имени Украинского народа граждан Украины всех национальностей
Москаленко В. С., Шаульский Ю. И. Разрешение хозяйственных споров практика арбитражных судов Украины iconИнгрид И. Рац Научный редактор: Михаил Бурняшев Хеллингер Б. Порядки...
Порядки любви: Разрешение семейно-системных конфлик­тов и противоречий. — М.: Изд-во Института Психотерапии, 2003. 400 с
Москаленко В. С., Шаульский Ю. И. Разрешение хозяйственных споров практика арбитражных судов Украины iconИнгрид И. Рац Научный редактор: Михаил Бурняшев Хеллингер Б. Порядки...
Порядки любви: Разрешение семейно-системных конфлик­тов и противоречий. — М.: Изд-во Института Психотерапии, 2003. 400 с
Москаленко В. С., Шаульский Ю. И. Разрешение хозяйственных споров практика арбитражных судов Украины iconКак утратившего актуальность
Верховной Рады Украины законопроекта 2342 «О внесении изменении в некоторые законодательные акты Украины относительно противодействия...
Москаленко В. С., Шаульский Ю. И. Разрешение хозяйственных споров практика арбитражных судов Украины iconПлан счетов бухгалтерского учета активов, капитала, обязательств...
План счетов бухгалтерского учета активов, капитала, обязательств и хозяйственных операций предприятий и организаций
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка