Перелік питань для самоконтролю з курсу «Господарське процесуальне право України»
Скачати 52.54 Kb.
НазваПерелік питань для самоконтролю з курсу «Господарське процесуальне право України»
Дата конвертації06.07.2013
Розмір52.54 Kb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Право > Документы
Перелік питань для самоконтролю

з курсу «Господарське процесуальне право України»:


 1. Господарське процесуальне право як самостійна галузь права, наука та навчальна дисципліна.

 2. Предмет та метод господарського процесуального права.

 3. Господарські процесуальні правовідносини: поняття та ознаки.

 4. Поняття та система принципів господарського судочинства.

 5. Принципи верховенства права та законності у господарському судочинстві.

 6. Принципи змагальності та об’єктивної істини в господарському судочинстві.

 7. Принципи диспозитивності та рівності всіх учасників судового процесу перед законом і судом.

 8. Мова господарського судочинства.

 9. Джерела господарського процесуального права.

 10. Законодавство, яке застосовується при вирішення господарських спорів.

 11. Суб’єкти господарського процесуального права.

 12. Правова природа господарських судів та їх місце у судовій системі.

 13. Історія виникнення господарських судів в Україні.

 14. Система, склад і структура господарських судів в Україні.

 15. Процесуальна форма діяльності господарських судів.

 16. Право на звернення до господарського суду.

 17. Стадії господарського процесу.

 18. Автоматизована система документообігу суду.

 19. Роль Верховного Суду України у здійсненні господарського судочинства.

 20. Поняття, переваги та недоліки досудового врегулювання господарських спорів.

 21. Основні положення та порядок досудового врегулювання господарських спорів.

 22. Досудове врегулювання розбіжностей, що виникають при укладенні, зміні та розірвані договорів.

 23. Підвідомчість справ господарським судам.

 24. Підсудність справ господарським судам.

 25. Територіальна підсудність справ господарському суду.

 26. Виключна підсудність справ господарському суду.

 27. Склад учасників господарського процесу.

 28. Господарський суд як учасник господарського процесу. Відвід судді.

 29. Сторони в судовому процесі, їх права та обов’язки.

 30. Залучення до участі у справі іншого відповідача. Заміна неналежного відповідача.

 31. Процесуальне правонаступництво.

 32. Треті особи як учасники судового процесу.

 33. Представники сторін і третіх осіб у господарському процесі.

 34. Участь прокурора у розгляді господарських справ.

 35. Особи, які сприяють здійсненню правосуддя: їх правовий статус в господарському процесі.

 36. Поняття та види доказів в господарському процесі.

 37. Належність і допустимість доказів. Підстави звільнення від доказування.

 38. Поняття доказування в діяльності господарських судів. Обов’язок доказування і подання доказів.

 39. Призначення і проведення судової експертизи в господарському процесі.

 40. Витребування доказів. Оцінка доказів.

 41. Поняття, зміст та призначення інституту запобіжних заходів у господарському процесі.

 42. Види запобіжних заходів та підстави їх вжиття.

 43. Порядок розгляду заяви про вжиття запобіжних заходів. Припинення запобіжних заходів.

 44. Поняття та види процесуальних строків.

 45. Встановлення та обчислення процесуальних строків.

 46. Закінчення та зупинення процесуальних строків.

 47. Відновлення та продовження процесуальних строків.

 48. Поняття та склад судових витрат.

 49. Розподіл судових витрат.

 50. Поняття позову. Елементи та види позовів.

 51. Форма і зміст позовної заяви. Документи, що додаються до позовної заяви.

 52. Ціна позову.

 53. Порядок подання позовної заяви.

 54. Пред’явлення зустрічного позову. Об’єднання позовних вимог.

 55. Відмова у прийнятті позовної заяви. Повернення позовної заяви.

 56. Порушення провадження у справі та дії судді по підготовці справи до розгляду.

 57. Підстави та заходи до забезпечення позову.

 58. Порядок вирішення господарських спорів у суді.

 59. Порядок ведення засідання.

 60. Відкладення розгляду справи, перерва в засідання.

 61. Зупинення провадження у справі та його поновлення.

 62. Припинення провадження у справі та залишення позову без розгляду.

 63. Види процесуальних актів, які приймає господарський суд під час вирішення господарських спорів.

 64. Порядок прийняття, форма та зміст судового рішення. Додаткове рішення, ухвала.

 65. Права господарського суду щодо прийняття рішення.

 66. Оголошення рішення та набрання ним законної сили. Надсилання рішень та ухвал.

 67. Роз’яснення і виправлення рішення, ухвали. Окрема ухвала. Повідомлення господарського суду.

 68. Поняття, сутність та значення апеляційного оскарження.

 69. Право апеляційного оскарження, його суб’єкти. Об’єкти оскарження в апеляційному порядку.

 70. Порядок подання апеляційної скарги, вимоги щодо її форми та змісту. Порядок розгляду апеляційної скарги.

 71. Межі перегляду справи в апеляційній інстанції.

 72. Повноваження апеляційної інстанції. Постанова апеляційної інстанції.

 73. Підстави для скасування або зміни рішення в апеляційному порядку.

 74. Апеляційні скарги на ухвали місцевого господарського суду.

 75. Перегляд судових рішень в касаційному порядку. Поняття, сутність і значення касаційного оскарження.

 76. Право касаційного оскарження, його суб’єкти. Об’єкти оскарження в касаційному порядку.

 77. Строк та порядок подання касаційної скарги, її форма та зміст.

 78. Порядок розгляду касаційної скарги.

 79. Межі перегляду справи в касаційній інстанції.

 80. Повноваження касаційної інстанції. Постанова касаційної інстанції.

 81. Касаційні скарги на ухвали господарських судів.

 82. Перегляд судових рішень Верховним Судом України.

 83. Повноваження Верховного Суду України при перегляді судових рішень господарських судів. Обов’язковість судових рішень Верховного Суду України.

 84. Вимоги до заяви про перегляд судових рішень господарських судів Верховним Судом України, порядок її подання.

 85. Підготовка справи до розгляду у Верховному Суді України, порядок її розгляду та повноваження Верховного Суду України.

 86. Обов’язковість судових рішень Верховного Суду України.

 87. Поняття нововиявлених обставин. Підстави перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами.

 88. Порядок та строк подання заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами.

 89. Прийняття заяви та перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами.

 90. Обов’язковість виконання судових рішень господарських судів. Поняття та сторони виконавчого провадження.

 91. Наказ господарського суду як виконавчий документ. Строк для пред’явлення наказу до виконання.

 92. Дії господарського суду у разі невиконання рішення, ухвали, постанови. Оскарження дій чи бездіяльності органів Державної виконавчої служби.

 93. Відстрочка або розстрочка виконання рішення, зміна способу та порядку виконання рішення, ухвали, постанови господарського суду.

 94. Провадження у справах за участю іноземних суб’єктів господарювання.

 95. Поняття та правова природа третейського суду. Співвідношення третейських судів та міжнародного комерційного арбітражу.

 96. Порядок створення третейських судів. Склад третейського суду. Вимоги чинного законодавства і локальних актів до чисельності складу третейського суду.

 97. Категорії спорів, які не можуть бути предметом вирішення у третейському суді.

 98. Нормативна регламентація порядку розгляду і вирішення спорів у третейських судах.

 99. Порядок оскарження і підстави скасування рішення третейського суду. Виконання рішення третейського суду.Схожі:

Перелік питань для самоконтролю з курсу «Господарське процесуальне право України» iconПерелік питань для самоконтролю з курсу «Господарське процесуальне право України»
Господарське процесуальне право як самостійна галузь права, наука та навчальна дисципліна
Перелік питань для самоконтролю з курсу «Господарське процесуальне право України» iconПерелік питань для самоконтролю з курсу «Господарське процесуальне право України»
Господарське процесуальне право як самостійна галузь права, наука та навчальна дисципліна
Перелік питань для самоконтролю з курсу «Господарське процесуальне право України» iconКримінально-процесуальне право. Джерела кримінально-процесуального права
Перелік питань для підготовки до іспиту з курсу «Кримінальний процес України» для студентів соціально-правового факультету Національного...
Перелік питань для самоконтролю з курсу «Господарське процесуальне право України» iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичний...
«Господарське право» (відповідно до вимог ects) для студентів IV курсу / Уклад. Д. В. Задихайло Ю.Є. Атаманова, Р. П. Бойчук та ін....
Перелік питань для самоконтролю з курсу «Господарське процесуальне право України» iconПерелік питань до іспиту з навчальної дисципліни: «Кримінальне право...

Перелік питань для самоконтролю з курсу «Господарське процесуальне право України» iconПерелік питань до екзаменаційних білетів на державні екзамени для...
Поняття та сутність господарчого забезпечення діяльності не господарюючих суб’єктів
Перелік питань для самоконтролю з курсу «Господарське процесуальне право України» iconКартузова І. О., Осадчий А. Ю. Адміністративно-процедурне право:...
Плани семінарських занять з навчального курсу «Адміністративне процесуальне (судове) право України» для студентів 3-го курсу денної...
Перелік питань для самоконтролю з курсу «Господарське процесуальне право України» iconГосподарське право україни методичні вказівки
Господарське право України: Методичні вказівки до проведення практичних занять для студентів напряму підготовки 030401 «Правознавство»...
Перелік питань для самоконтролю з курсу «Господарське процесуальне право України» iconМетодичні рекомендації до навчальної дисципліни «Господарське право»
Господарське право України (загальна частина). Методичні рекомендації для студентів спеціальності правознавство (напрям підготовки...
Перелік питань для самоконтролю з курсу «Господарське процесуальне право України» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний...
Господарське право України. Методичні вказівки до семінарських занять для студентів напряму підготовки 030402 Правознавство / Попадинець...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка