Характеристика Цивільного права як галузі права України Цивільне право як право приватне
Скачати 189.23 Kb.
НазваХарактеристика Цивільного права як галузі права України Цивільне право як право приватне
Дата конвертації06.07.2013
Розмір189.23 Kb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Право > Документы
1. Загальна характеристика Цивільного права як галузі права України

 1. Цивільне право як право приватне.

 2. Предмет цивільного права: ознаки особистих (немайнових відносин) та ознаки майнових відносин.

 3. Метод цивільно-правового регулювання та його ознаки.

 4. Принципи цивільного права (Загальні засади цивільного права (ст. 3 ЦКУ)). Загальна їх характеристика:

- невтручання у сферу особистого життя людини;

- неприпустимість позбавлення права власності, крім випадків, встановлених Конституцією України та законами України;

- свобода договору;

- судовий захист;

- добросовісність, розумність і справедливість.

 1. Система цивільного права.

 2. Місце цивільного права в системі права України. Співвідношення цивільного права з іншими галузями права:

- співвідношення цивільного права і господарського права;

- співвідношення цивільного права і трудового права;

- співвідношення цивільного права і сімейного права.
Література

 1. Мазур О.С. Цивільне право України: Навч. пос. – К.: Центр навчальної літератури, 2006 – С. 5-18.

 2. Ромовська Зорислава. Українське цивільне право: Загальна частина. Академічний курс. Підручник. – К.: Атіка, 2005. – С. 89-91.

 3. Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У 2 т. / За заг. ред. Я.М.Шевченко. – Вид. 2-ге, допов. і перероб. – К.: Видавничий дім «Ін Юре», 2006. – Т.1. Загальна частина. – С. 6-18.

 4. Цивільне право України. Загальна частина: Підручник / За ред. І.А.Бірюкова, Ю.О.Заіки. – К.: КНТ, 2006. – С. 3-19.

 5. Цивільне право України: Підручник: У 2 т. / Борисова В. І. (кер. авт. кол.), Баранова Л. М., Жилінкова І. В. та ін.; За заг. ред. В. I. Бори-сової, І. В. Спасибо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького. - К.: Юрінком Інтер, 2007.-Т. 1.- С. 5-27.

 6. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн.. / О.В.Дзера (кер.авт.кол.), Д.В.Боброва, А.С.Довгерт та ін.; За ред.. О.В.Дзери, Н.С.Кузнєцової. – 2-е вид., допов. і перероб. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – Кн. 1. – С. 5-30.2. Цивільне законодавство України

 1. Поняття цивільного законодавства. Його структура.

 2. Цивільний кодекс україни: його загальна характеристика.

 3. Дія актів цивільного законодавства в часі, в просторі, за колом суб'єктів.

 4. Співвідношення актів цивільного законодавства з іншими соціальними регулаторами цивільних відносин.

 5. Застосування цивільного законодавства за аналогією.

 6. Судова практика та її вплив на формування і правильне застосування цивільного законодавства.


Література

 1. Мазур О.С. Цивільне право України: Навч. пос. – К.: Центр навчальної літератури, 2006 – С. 19-27.

 2. Ромовська Зорислава. Українське цивільне право: Загальна частина. Академічний курс. Підручник. – К.: Атіка, 2005. – С. 6-168.

 3. Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У 2 т. / За заг. ред. Я.М.Шевченко. – Вид. 2-ге, допов. і перероб. – К.: Видавничий дім «Ін Юре», 2006. – Т.1. Загальна частина. – С. 18-27.

 4. Цивільне право України. Загальна частина: Підручник / За ред. І.А.Бірюкова, Ю.О.Заіки. – К.: КНТ, 2006. – С. 19-38.

 5. Цивільне право України: Підручник: У 2 т. / Борисова В. І. (кер. авт. кол.), Баранова Л. М., Жилінкова І. В. та ін.; За заг. ред. В. I. Бори-сової, І. В. Спасибо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького. - К.: Юрінком Інтер, 2007.-Т. 1.- С. 28-48.

 6. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн.. / О.В.Дзера (кер.авт.кол.), Д.В.Боброва, А.С.Довгерт та ін.; За ред.. О.В.Дзери, Н.С.Кузнєцової. – 2-е вид., допов. і перероб. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – Кн. 1. – С. 31-40.^ 3. Цивільні правовідносини

 1. Поняття та особливості цивільних правовідносин.

 2. Елементи цивільних правовідносин:

а) суб'єкт;

б) об'єкт;

в) зміст.

 1. Види цивільних правовідносин.


Література

 1. Мазур О.С. Цивільне право України: Навч. пос. – К.: Центр навчальної літератури, 2006 – С. 28-35.

 2. Ромовська Зорислава. Українське цивільне право: Загальна частина. Академічний курс. Підручник. – К.: Атіка, 2005. – С. 169-233.

 3. Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У 2 т. / За заг. ред. Я.М.Шевченко. – Вид. 2-ге, допов. і перероб. – К.: Видавничий дім «Ін Юре», 2006. – Т.1. Загальна частина. – С. 69-80, 328-333.

 4. Цивільне право України. Загальна частина: Підручник / За ред. І.А.Бірюкова, Ю.О.Заіки. – К.: КНТ, 2006. – С. 52-66.

 5. Цивільне право України: Підручник: У 2 т. / Борисова В. І. (кер. авт. кол.), Баранова Л. М., Жилінкова І. В. та ін.; За заг. ред. В. I. Бори-сової, І. В. Спасибо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького. - К.: Юрінком Інтер, 2007.-Т. 1.- С. 81-91.

 6. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн.. / О.В.Дзера (кер.авт.кол.), Д.В.Боброва, А.С.Довгерт та ін.; За ред.. О.В.Дзери, Н.С.Кузнєцової. – 2-е вид., допов. і перероб. – К.: Юрінком Інтер,2004.–Кн.1.–С. 78-86,161-167.^ 4. Фізичні особи як суб'єкти цивільних правовідносин

 1. Загальна характеристика фізичної особи як учасника цивільних праовідносин.

 2. Ім'я фізичної особи та її місце проживання.

 3. Цивільна правоздатність фізичної особи.

 4. Дієздатність фізичної особи:

а) поняття та види дієздатності фізичної особи;

б) часткова цивільна дієздатність фізичної особи;

в) неповна цивільна дієздатність фізичної особи;

г) повна цивільна дієздатність фізичної особи;

д) обмеження цивільної дієздатності фізичної особи;

е) визнання фізичної особи недієздатною.

 1. Безвісна відсутність фізичної особи.

 2. Оголошення фізичної особи померлою.


Література

 1. Мазур О.С. Цивільне право України: Навч. пос. – К.: Центр навчальної літератури, 2006 – С. 36-48.

 2. Ромовська Зорислава. Українське цивільне право: Загальна частина. Академічний курс. Підручник. – К.: Атіка, 2005. – С. 234-285.

 3. Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У 2 т. / За заг. ред. Я.М.Шевченко. – Вид. 2-ге, допов. і перероб. – К.: Видавничий дім «Ін Юре», 2006. – Т.1. Загальна частина. – С. 140-166.

 4. Цивільне право України. Загальна частина: Підручник / За ред. І.А.Бірюкова, Ю.О.Заіки. – К.: КНТ, 2006. – С. 66-104.

 5. Цивільне право України: Підручник: У 2 т. / Борисова В. І. (кер. авт. кол.), Баранова Л. М., Жилінкова І. В. та ін.; За заг. ред. В. I. Бори-сової, І. В. Спасибо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького. - К.: Юрінком Інтер, 2007.-Т. 1.- С. 92-111.

 6. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн.. / О.В.Дзера (кер.авт.кол.), Д.В.Боброва, А.С.Довгерт та ін.; За ред.. О.В.Дзери, Н.С.Кузнєцової. – 2-е вид., допов. і перероб. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – Кн. 1. – С. 87-108.^ 5. Загальні положення про юридичну особу

 1. Поняття та ознаки юридичної особи. Характеристика основних теорій юридичної особи.

 2. Види та організаційно-праові форми юридичної особи.

 3. Створення юридичної особи. Державна реєстрація юридичних осіб.

 4. Цивільна правоздатність і дієздатність юридичних осіб.

 5. Філії та представництва юридичних осіб.

 6. Припинення юридичної особи.

 7. Господарські товариства.


Література

 1. Мазур О.С. Цивільне право України: Навч. пос. – К.: Центр навчальної літератури, 2006 – С. 49-63.

 2. Ромовська Зорислава. Українське цивільне право: Загальна частина. Академічний курс. Підручник. – К.: Атіка, 2005. – С. 285-319.

 3. Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У 2 т. / За заг. ред. Я.М.Шевченко. – Вид. 2-ге, допов. і перероб. – К.: Видавничий дім «Ін Юре», 2006. – Т.1. Загальна частина. – С. 229-269.

 4. Цивільне право України. Загальна частина: Підручник / За ред. І.А.Бірюкова, Ю.О.Заіки. – К.: КНТ, 2006. – С. 104-135.

 5. Цивільне право України: Підручник: У 2 т. / Борисова В. І. (кер. авт. кол.), Баранова Л. М., Жилінкова І. В. та ін.; За заг. ред. В. I. Бори-сової, І. В. Спасибо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького. - К.: Юрінком Інтер, 2007.-Т. 1.- С.111-159.

 6. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн.. / О.В.Дзера (кер.авт.кол.), Д.В.Боброва, А.С.Довгерт та ін.; За ред.. О.В.Дзери, Н.С.Кузнєцової. – 2-е вид., допов. і перероб. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – Кн. 1. – С. 109-127.^ 6. Об'єкти цивільних прав

 1. Поняття та види об'єктів цивільних прав.

 2. Речі та їх класифікація.

 3. Майно як об'єкт цивільного права. Підприємтсво як майновий комплекс.

 4. Гроші і валютні цінності.

 5. Цінні папери як об'єкти цивільних прав.


Література

 1. Мазур О.С. Цивільне право України: Навч. пос. – К.: Центр навчальної літератури, 2006 – С. 69-78.

 2. Ромовська Зорислава. Українське цивільне право: Загальна частина. Академічний курс. Підручник. – К.: Атіка, 2005. – С. 205-234.

 3. Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У 2 т. / За заг. ред. Я.М.Шевченко. – Вид. 2-ге, допов. і перероб. – К.: Видавничий дім «Ін Юре», 2006. – Т.1. Загальна частина. – С. 127-139.

 4. Цивільне право України. Загальна частина: Підручник / За ред. І.А.Бірюкова, Ю.О.Заіки. – К.: КНТ, 2006. – С. 142-171.

 5. Цивільне право України: Підручник: У 2 т. / Борисова В. І. (кер. авт. кол.), Баранова Л. М., Жилінкова І. В. та ін.; За заг. ред. В. I. Бори-сової, І. В. Спасибо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького. - К.: Юрінком Інтер, 2007.-Т. 1.- С. 166-199.

 6. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн.. / О.В.Дзера (кер.авт.кол.), Д.В.Боброва, А.С.Довгерт та ін.; За ред.. О.В.Дзери, Н.С.Кузнєцової. – 2-е вид., допов. і перероб. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – Кн. 1. – С. 136-160.7. Правочини

 1. Загальна характеристика та види юридичних фактів у цивільному праві.

 2. Правочин: поняття та ознаки.

 3. Класифікація правочинів.

 4. Умови дійсності правочину.

 5. Форми правочину.


Література

 1. Мазур О.С. Цивільне право України: Навч. пос. – К.: Центр навчальної літератури, 2006 – С. 86-95.

 2. Ромовська Зорислава. Українське цивільне право: Загальна частина. Академічний курс. Підручник. – К.: Атіка, 2005. – С. 336-373.

 3. Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У 2 т. / За заг. ред. Я.М.Шевченко. – Вид. 2-ге, допов. і перероб. – К.: Видавничий дім «Ін Юре», 2006. – Т.1. Загальна частина. – С. 334-357.

 4. Цивільне право України. Загальна частина: Підручник / За ред. І.А.Бірюкова, Ю.О.Заіки. – К.: КНТ, 2006. – С. 171-180.

 5. Цивільне право України: Підручник: У 2 т. / Борисова В. І. (кер. авт. кол.), Баранова Л. М., Жилінкова І. В. та ін.; За заг. ред. В. I. Бори-сової, І. В. Спасибо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького. - К.: Юрінком Інтер, 2007.-Т. 1.- С. 215-231.

 6. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн.. / О.В.Дзера (кер.авт.кол.), Д.В.Боброва, А.С.Довгерт та ін.; За ред.. О.В.Дзери, Н.С.Кузнєцової. – 2-е вид., допов. і перероб. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – Кн. 1. – С. 168-185.^ 8. Недійсність правочинів

 1. Недійсні правочини та їх види.

 2. Правові наслідки недійсності правочинів.

 3. Невідповідність змісту правочину актам цивільного законодавства та моральним засадам.

 4. Правові наслідки вчинення правочину з порушення вимог щодо його форми.

 5. Недійсність правочинів з дефектами волі.

 6. Недійсність правочинів з дефектами суб'єктного складу.

 7. Недійсність фіктивних та удаваних правочинів.

 8. Момент, з якого правочин визнається недійсним.


Література

 1. Мазур О.С. Цивільне право України: Навч. пос. – К.: Центр навчальної літератури, 2006 – С. 86-95.

 2. Ромовська Зорислава. Українське цивільне право: Загальна частина. Академічний курс. Підручник. – К.: Атіка, 2005. – С. 373-422.

 3. Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У 2 т. / За заг. ред. Я.М.Шевченко. – Вид. 2-ге, допов. і перероб. – К.: Видавничий дім «Ін Юре», 2006. – Т.1. Загальна частина. – С. 357-363.

 4. Цивільне право України. Загальна частина: Підручник / За ред. І.А.Бірюкова, Ю.О.Заіки. – К.: КНТ, 2006. – С. 180-202.

 5. Цивільне право України: Підручник: У 2 т. / Борисова В. І. (кер. авт. кол.), Баранова Л. М., Жилінкова І. В. та ін.; За заг. ред. В. I. Бори-сової, І. В. Спасибо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького. - К.: Юрінком Інтер, 2007.-Т. 1.- С. 231-244.

 6. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн.. / О.В.Дзера (кер.авт.кол.), Д.В.Боброва, А.С.Довгерт та ін.; За ред.. О.В.Дзери, Н.С.Кузнєцової. – 2-е вид., допов. і перероб. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – Кн. 1. – С. 185-200.^ 9. Правонаступництво у цивільному праві

 1. Загальна характеристика інституту представництва.

 2. Суб'єкти відносин представництва.

 3. Повноваження представника.

 4. Довіреність: поняття, види, форми, зміст.

 5. Припинення представництва за довіреністю.


Література

 1. Мазур О.С. Цивільне право України: Навч. пос. – К.: Центр навчальної літератури, 2006 – С. 96-101.

 2. Ромовська Зорислава. Українське цивільне право: Загальна частина. Академічний курс. Підручник. – К.: Атіка, 2005. – С. 438-466.

 3. Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У 2 т. / За заг. ред. Я.М.Шевченко. – Вид. 2-ге, допов. і перероб. – К.: Видавничий дім «Ін Юре», 2006. – Т.1. Загальна частина. – С. 363-379.

 4. Цивільне право України. Загальна частина: Підручник / За ред. І.А.Бірюкова, Ю.О.Заіки. – К.: КНТ, 2006. – С. 229-245.

 5. Цивільне право України: Підручник: У 2 т. / Борисова В. І. (кер. авт. кол.), Баранова Л. М., Жилінкова І. В. та ін.; За заг. ред. В. I. Бори-сової, І. В. Спасибо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького. - К.: Юрінком Інтер, 2007.-Т. 1.- С. 244-253.

 6. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн.. / О.В.Дзера (кер.авт.кол.), Д.В.Боброва, А.С.Довгерт та ін.; За ред.. О.В.Дзери, Н.С.Кузнєцової. – 2-е вид., допов. і перероб. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – Кн. 1. – С. 212-221.^ 10. Строки (терміни) у цивільному праві. позовна давність.

 1. Поняття та правова природа цивільно-правових строків та термінів.

 2. Класифікація строків (термінів).

 3. Позовна давність: поняття та види.

 4. Перебіг позовної давності.

 5. Правові наслідки пропуску позовної давності.


Література

 1. Мазур О.С. Цивільне право України: Навч. пос. – К.: Центр навчальної літератури, 2006 – С. 102-112.

 2. Ромовська Зорислава. Українське цивільне право: Загальна частина. Академічний курс. Підручник. – К.: Атіка, 2005. – С. 466-555.

 3. Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У 2 т. / За заг. ред. Я.М.Шевченко. – Вид. 2-ге, допов. і перероб. – К.: Видавничий дім «Ін Юре», 2006. – Т.1. Загальна частина. – С. 379-394.

 4. Цивільне право України. Загальна частина: Підручник / За ред. І.А.Бірюкова, Ю.О.Заіки. – К.: КНТ, 2006. – С. 245-265.

 5. Цивільне право України: Підручник: У 2 т. / Борисова В. І. (кер. авт. кол.), Баранова Л. М., Жилінкова І. В. та ін.; За заг. ред. В. I. Бори-сової, І. В. Спасибо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького. - К.: Юрінком Інтер, 2007.-Т. 1.- С. 291-300.

 6. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн.. / О.В.Дзера (кер.авт.кол.), Д.В.Боброва, А.С.Довгерт та ін.; За ред.. О.В.Дзери, Н.С.Кузнєцової. – 2-е вид., допов. і перероб. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – Кн. 1. – С. 201-211.Речове право


^ 11. Право власності як основний вид речових прав

 1. Сутність та види речових прав.

 2. Поняття власності і права власності.

 3. Зміст права власності.

 4. Суб'єкти права власності.

 5. Здійснення права власності та межі такого здійснення (межі здійснення права власності)

 6. Обов'язки власника. Тягар утримання майна. Ризик випадкового знищення чи випадкового пошкодження речі.


Література

 1. Мазур О.С. Цивільне право України: Навч. пос. – К.: Центр навчальної літератури, 2006 – С. 127-142.

 2. Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У 2 т. / За заг. ред. Я.М.Шевченко. – Вид. 2-ге, допов. і перероб. – К.: Видавничий дім «Ін Юре», 2006. – Т.1. Загальна частина. – С. 395-429.

 3. Цивільне право України. Загальна частина: Підручник / За ред. І.А.Бірюкова, Ю.О.Заіки. – К.: КНТ, 2006. – С. 295-308.

 4. Цивільне право України: Підручник: У 2 т. / Борисова В. І. (кер. авт. кол.), Баранова Л. М., Жилінкова І. В. та ін.; За заг. ред. В. I. Бори-сової, І. В. Спасибо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького. - К.: Юрінком Інтер, 2007.-Т. 1.- С. 301-320.

 5. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн.. / О.В.Дзера (кер.авт.кол.), Д.В.Боброва, А.С.Довгерт та ін.; За ред.. О.В.Дзери, Н.С.Кузнєцової. – 2-е вид., допов. і перероб. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – Кн. 1. – С. 291-305, 321-324.^ 12. Набуття права власності

 1. Поняття та класифікація підстав набуття права власності.

 2. Набуття права власності на новостворене майно, об'єкти незавершеного будівництва та перероблену річ.

 3. Безхазяйна річ. Покинута річ. Знахідка. Бездоглядна домашня тварина. Скарб.

 4. Набуття права власності за набувальною давністю.

 5. Похідні способи набуття права власності.


Література

 1. Мазур О.С. Цивільне право України: Навч. пос. – К.: Центр навчальної літератури, 2006 – С. 127-142.

 2. Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У 2 т. / За заг. ред. Я.М.Шевченко. – Вид. 2-ге, допов. і перероб. – К.: Видавничий дім «Ін Юре», 2006. – Т.1. Загальна частина. – С. 421-426.

 3. Цивільне право України. Загальна частина: Підручник / За ред. І.А.Бірюкова, Ю.О.Заіки. – К.: КНТ, 2006. – С. 308-310.

 4. Цивільне право України: Підручник: У 2 т. / Борисова В. І. (кер. авт. кол.), Баранова Л. М., Жилінкова І. В. та ін.; За заг. ред. В. I. Бори-сової, І. В. Спасибо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького. - К.: Юрінком Інтер, 2007.-Т. 1.- С. 320-332.

 5. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн.. / О.В.Дзера (кер.авт.кол.), Д.В.Боброва, А.С.Довгерт та ін.; За ред.. О.В.Дзери, Н.С.Кузнєцової. – 2-е вид., допов. і перероб. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – Кн. 1. – С. 325-337, 347-358, 495-507.^ 13. Припинення права власності

 1. Загальна характеристика підств припинення права власності.

 2. Окремі підстави припинення права власності.

а) відчуження власником майна;

б) відмова власника від права власності на майно;

в) припинення права власності особи на майно, яке за законом не може їй належати;

г) знищення майна;

д) викуп пам'ятки історії та культури;

е) викуп земельної ділянки у зв'язку із суспільною необхідністю та викуп розміщеного на такій ділянці нерухомого майна;

є) реквізиція, конфіскація, націоналізація;

ж) інші підстави припинення права власності.
Література

 1. Мазур О.С. Цивільне право України: Навч. пос. – К.: Центр навчальної літератури, 2006 – С. 127-142.

 2. Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У 2 т. / За заг. ред. Я.М.Шевченко. – Вид. 2-ге, допов. і перероб. – К.: Видавничий дім «Ін Юре», 2006. – Т.1. Загальна частина. – С. 421-426.

 3. Цивільне право України. Загальна частина: Підручник / За ред. І.А.Бірюкова, Ю.О.Заіки. – К.: КНТ, 2006. – С. 308-310.

 4. Цивільне право України: Підручник: У 2 т. / Борисова В. І. (кер. авт. кол.), Баранова Л. М., Жилінкова І. В. та ін.; За заг. ред. В. I. Бори-сової, І. В. Спасибо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького. - К.: Юрінком Інтер, 2007.-Т. 1.- С. 332-336.

 5. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн.. / О.В.Дзера (кер.авт.кол.), Д.В.Боброва, А.С.Довгерт та ін.; За ред.. О.В.Дзери, Н.С.Кузнєцової. – 2-е вид., допов. і перероб. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – Кн. 1. – С. 347-358.^ 14. Право спільної власності

 1. Загальна храктеристика права спільної власності.

 2. Право спільної часткової власності.

 3. Право спільної сумісної власності.


Література

 1. Мазур О.С. Цивільне право України: Навч. пос. – К.: Центр навчальної літератури, 2006 – С. 127-142.

 2. Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У 2 т. / За заг. ред. Я.М.Шевченко. – Вид. 2-ге, допов. і перероб. – К.: Видавничий дім «Ін Юре», 2006. – Т.1. Загальна частина. – С. 464-477.

 3. Цивільне право України. Загальна частина: Підручник / За ред. І.А.Бірюкова, Ю.О.Заіки. – К.: КНТ, 2006. – С. 310-320.

 4. Цивільне право України: Підручник: У 2 т. / Борисова В. І. (кер. авт. кол.), Баранова Л. М., Жилінкова І. В. та ін.; За заг. ред. В. I. Бори-сової, І. В. Спасибо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького. - К.: Юрінком Інтер, 2007.-Т. 1.- С. 337-349.

 5. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн.. / О.В.Дзера (кер.авт.кол.), Д.В.Боброва, А.С.Довгерт та ін.; За ред.. О.В.Дзери, Н.С.Кузнєцової. – 2-е вид., допов. і перероб. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – Кн. 1. – С. 412-494.^ 15. Захист права власності

 1. Загально-теоретична характеристика захисту права власності.

 2. Віндикація як речово-правовий спосіб захисту права власності.

 3. Негаторний позов.

 4. Визнання права власності як спосіб захисту права власності.

 5. Інші цивільно-правові способи захисту права власності.


Література

 1. Мазур О.С. Цивільне право України: Навч. пос. – К.: Центр навчальної літератури, 2006 – С. 143-150.

 2. Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У 2 т. / За заг. ред. Я.М.Шевченко. – Вид. 2-ге, допов. і перероб. – К.: Видавничий дім «Ін Юре», 2006. – Т.1. Загальна частина. – С. 496-508.

 3. Цивільне право України. Загальна частина: Підручник / За ред. І.А.Бірюкова, Ю.О.Заіки. – К.: КНТ, 2006. – С. 321-342.

 4. Цивільне право України: Підручник: У 2 т. / Борисова В. І. (кер. авт. кол.), Баранова Л. М., Жилінкова І. В. та ін.; За заг. ред. В. I. Бори-сової, І. В. Спасибо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького. - К.: Юрінком Інтер, 2007.-Т. 1.- С. 349-357.

 5. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн.. / О.В.Дзера (кер.авт.кол.), Д.В.Боброва, А.С.Довгерт та ін.; За ред.. О.В.Дзери, Н.С.Кузнєцової. – 2-е вид., допов. і перероб. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – Кн. 1. – С. 508-538.


Право інтелектуальної власності


^ 16. Загальні положення про право інтелектуальної власності

 1. Поняття права інтелектуальної власності. Теорії права інтелектуальної власності.

 2. Джерела права інтелектуальної власності.

 3. Загальна характеристика об'єктів і суб'єктів права інтелектуальної власності.

 4. Суб'єктивні права інтелектуальної власності: підстави їх набуття і зміст.

 5. Захист прав інтелектуальної власності.


Література

 1. Мазур О.С. Цивільне право України: Навч. пос. – К.: Центр навчальної літератури, 2006 – С. 157-163.

 2. Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У 2 т. / За заг. ред. Я.М.Шевченко. – Вид. 2-ге, допов. і перероб. – К.: Видавничий дім «Ін Юре», 2006. – Т.1. Загальна частина. – С. 528-532.

 3. Цивільне право України. Загальна частина: Підручник / За ред. І.А.Бірюкова, Ю.О.Заіки. – К.: КНТ, 2006. – С. 379-382.

 4. Цивільне право України: Підручник: У 2 т. / Борисова В. І. (кер. авт. кол.), Баранова Л. М., Жилінкова І. В. та ін.; За заг. ред. В. I. Бори-сової, І. В. Спасибо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького. - К.: Юрінком Інтер, 2007.-Т. 1.- С. 401-412.

 5. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн.. / О.В.Дзера (кер.авт.кол.), Д.В.Боброва, А.С.Довгерт та ін.; За ред.. О.В.Дзери, Н.С.Кузнєцової. – 2-е вид., допов. і перероб. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – Кн. 1. – С. 539-545.^ 17. Авторське право

 1. поняття авторського права та його джерела.

 2. Об'єкти авторського права.

 3. Суб'єкти авторського права. Співавторство.

 4. Виникнення (набуття) суб'єктивних авторських прав.

 5. Зміст суб'єктивних авторських прав.

 6. Межі чинності суб'єктивних авторських прав.

 7. Захист суб'єктивних авторських прав.


Література

 1. Мазур О.С. Цивільне право України: Навч. пос. – К.: Центр навчальної літератури, 2006 – С. 164-173.

 2. Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У 2 т. / За заг. ред. Я.М.Шевченко. – Вид. 2-ге, допов. і перероб. – К.: Видавничий дім «Ін Юре», 2006. – Т.1. Загальна частина. – С. 532-552.

 3. Цивільне право України. Загальна частина: Підручник / За ред. І.А.Бірюкова, Ю.О.Заіки. – К.: КНТ, 2006. – С. 382-394.

 4. Цивільне право України: Підручник: У 2 т. / Борисова В. І. (кер. авт. кол.), Баранова Л. М., Жилінкова І. В. та ін.; За заг. ред. В. I. Бори-сової, І. В. Спасибо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького. - К.: Юрінком Інтер, 2007.-Т. 1.- С. 412-439.

 5. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн.. / О.В.Дзера (кер.авт.кол.), Д.В.Боброва, А.С.Довгерт та ін.; За ред.. О.В.Дзери, Н.С.Кузнєцової. – 2-е вид., допов. і перероб. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – Кн. 1. – С. 546-566.^ 18. Патентне право

 1. Загальна характеристика патентного права як інституту права інтелектуальної власності.

 2. Об'єкти патентного права.

 3. Суб'єкти патентного права.

 4. Набуття патентного права.

 5. Зміст патентного права.

 6. Припинення патентного права. Визнання патенту недійсним.


Література

 1. Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У 2 т. / За заг. ред. Я.М.Шевченко. – Вид. 2-ге, допов. і перероб. – К.: Видавничий дім «Ін Юре», 2006. – Т.1. Загальна частина. – С. 552-561.

 2. Цивільне право України. Загальна частина: Підручник / За ред. І.А.Бірюкова, Ю.О.Заіки. – К.: КНТ, 2006. – С. 394-402.

 3. Цивільне право України: Підручник: У 2 т. / Борисова В. І. (кер. авт. кол.), Баранова Л. М., Жилінкова І. В. та ін.; За заг. ред. В. I. Бори-сової, І. В. Спасибо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького. - К.: Юрінком Інтер, 2007.-Т. 1.- С. 439-454.

 4. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн.. / О.В.Дзера (кер.авт.кол.), Д.В.Боброва, А.С.Довгерт та ін.; За ред.. О.В.Дзери, Н.С.Кузнєцової. – 2-е вид., допов. і перероб. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – Кн. 1. – С. 567-602.^ 19. Правові засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту товарів і послуг.

 1. Загальна характеристика інституту правових засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту.

 2. Поняття, об'єкти, та умови надання правової охорони торговельним маркам.

 3. Суб'єкти права інтелектуальної власності на торговельну марку.

 4. Набуття права інтелектуальної власності на торгівельну марку та його зміст.

 5. Комерційне (фірмове) найменування як об'єкт права інтелектуальної власності.

 6. Географічне зазначення як об'єкт права інтелектуальної власності.


Література

 1. Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У 2 т. / За заг. ред. Я.М.Шевченко. – Вид. 2-ге, допов. і перероб. – К.: Видавничий дім «Ін Юре», 2006. – Т.1. Загальна частина. – С. 561-613.

 2. Цивільне право України. Загальна частина: Підручник / За ред. І.А.Бірюкова, Ю.О.Заіки. – К.: КНТ, 2006. – С. 394-402.

 3. Цивільне право України: Підручник: У 2 т. / Борисова В. І. (кер. авт. кол.), Баранова Л. М., Жилінкова І. В. та ін.; За заг. ред. В. I. Бори-сової, І. В. Спасибо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького. - К.: Юрінком Інтер, 2007.-Т. 1.- С. 454-469.

 4. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн.. / О.В.Дзера (кер.авт.кол.), Д.В.Боброва, А.С.Довгерт та ін.; За ред.. О.В.Дзери, Н.С.Кузнєцової. – 2-е вид., допов. і перероб. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – Кн. 1. – С. 603-624.


Зобов'язальне право. Загальні положення.


^ 20. Зобов'язальне право і зобов'язання: Загальна характеристика.

 1. Зобов'язальне право як складова цивільного права.

 2. Поняття та елементи зобов'язання.

 3. Види зобов'язань.

 4. Підстави виникнення зобов'язань.

 5. Суб'єкти зобов'язань:

а) сторони у зобов'язанні;

б) заміна сторін у зобов'язанні;

в) треті особи у зобов'язанні.

 1. Виконання зобов'язань.

 2. Загальна характеристика видів (способів) забезпечення виконання зобов'язань.

 3. Характеристика окремих видів (способів) забезпечення виконання зобов'язань.

 4. Припинення зобов'язання. Окремі підстави (способи) припинення зобов'язань.


Література

 1. Мазур О.С. Цивільне право України: Навч. пос. – К.: Центр навчальної літератури, 2006 – С. 174-199.

 2. Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У 2 т. / За заг. ред. Я.М.Шевченко. – Вид. 2-ге, допов. і перероб. – К.: Видавничий дім «Ін Юре», 2006. – Т.1. Загальна частина. – С. 613-623.

 3. Цивільне право України. Загальна частина: Підручник / За ред. І.А.Бірюкова, Ю.О.Заіки. – К.: КНТ, 2006. – С. 403-423, 438-469.

 4. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн.. / О.В.Дзера (кер.авт.кол.), Д.В.Боброва, А.С.Довгерт та ін.; За ред.. О.В.Дзери, Н.С.Кузнєцової. – 2-е вид., допов. і перероб. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – Кн. 1. – С. 625-632, 659-709, 721-728.^ 21. Цивільно-правова відповідальність.

 1. Цивільно-правова відповідальність: загальна характеристика.

 2. Умови цивільно-правової відповідальності.

 3. Відшкодування збитків.

 4. Відшкодування моральної шкоди.

 5. Неустойка як форма відповідальності за порушення зобов'язань. Співвідношення неустойки зі збитками.


Література

 1. Мазур О.С. Цивільне право України: Навч. пос. – К.: Центр навчальної літератури, 2006 – С. 200-207.

 2. Ромовська Зорислава. Українське цивільне право: Загальна частина. Академічний курс. Підручник. – К.: Атіка, 2005. – С. 188-205.

 3. Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У 2 т. / За заг. ред. Я.М.Шевченко. – Вид. 2-ге, допов. і перероб. – К.: Видавничий дім «Ін Юре», 2006. – Т.1. Загальна частина. – С. 93-127.

 4. Цивільне право України. Загальна частина: Підручник / За ред. І.А.Бірюкова, Ю.О.Заіки. – К.: КНТ, 2006. – С. 266-279.

 5. Цивільне право України: Підручник: У 2 т. / Борисова В. І. (кер. авт. кол.), Баранова Л. М., Жилінкова І. В. та ін.; За заг. ред. В. I. Бори-сової, І. В. Спасибо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького. - К.: Юрінком Інтер, 2007.-Т. 1.- С. 268-290.

 6. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн.. / О.В.Дзера (кер.авт.кол.), Д.В.Боброва, А.С.Довгерт та ін.; За ред.. О.В.Дзери, Н.С.Кузнєцової. – 2-е вид., допов. і перероб. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – Кн. 1. – С. 710-720.Навчально-методичні матеріали до курсу.
Нормативно-правові акти
Підручники, посібники ()
Спеціальна література

Схожі:

Характеристика Цивільного права як галузі права України Цивільне право як право приватне iconЗасоби діагностики: Лекційний модуль 1
Поняття цивільного права як галузі права. Цивільне право в системі права України
Характеристика Цивільного права як галузі права України Цивільне право як право приватне iconВсього годин
Навчальна дисципліна “Цивільне право України”. Ч. 2 передбачає опанування питань, що стосуються зобов’язального права, – однієї з...
Характеристика Цивільного права як галузі права України Цивільне право як право приватне iconВсього годин
Навчальна дисципліна “Цивільне право України”. Ч. 2 передбачає опанування питань, що стосуються зобов’язального права, – однієї з...
Характеристика Цивільного права як галузі права України Цивільне право як право приватне iconПитання до екзамену з дисципліни “Цивільне право”
Місце цивільного права в системі права України та зв’язок його з іншими галузями права
Характеристика Цивільного права як галузі права України Цивільне право як право приватне iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний...
Цивільне право (частина 1 І 2). Методичні вказівки до семінарських занять для студентів напряму підготовки 030402 Правознавство /...
Характеристика Цивільного права як галузі права України Цивільне право як право приватне icon1. Поняття цивільного права як галузі права, його предмет, метод, джерела
Майнові й особисті немайнові відносини, врегульовані нормами цивільного права. Метод цивільно-правового регулювання суспільних відносин....
Характеристика Цивільного права як галузі права України Цивільне право як право приватне iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний...
Цивільне право (частина 3 І 4). Методичні вказівки до семінарських занять для студентів напряму підготовки 030402 Правознавство /...
Характеристика Цивільного права як галузі права України Цивільне право як право приватне icon1. Поняття цивільного процесуального права, його система І предмет. Цивільне процесуальне право
Цивільне процесуальне право — це сукупність І система правових норм, предметом регулювання яких є суспільні відносини в сфері здійснення...
Характеристика Цивільного права як галузі права України Цивільне право як право приватне icon1. Поняття цивільного процесуального права, його система І предмет. Цивільне процесуальне право
Цивільне процесуальне право — це сукупність І система правових норм, предметом регулювання яких є суспільні відносини в сфері здійснення...
Характеристика Цивільного права як галузі права України Цивільне право як право приватне icon1. Поняття цивільного процесуального права, його система І предмет. Цивільне процесуальне право
Цивільне процесуальне право — це сукупність І система правових норм, предметом регулювання яких є суспільні відносини в сфері здійснення...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка