Методичні рекомендації щодо практичних (семінарських) занять для студентів базового напрямку «Право» спеціальності ”Правознавство”
НазваМетодичні рекомендації щодо практичних (семінарських) занять для студентів базового напрямку «Право» спеціальності ”Правознавство”
Сторінка1/8
Дата конвертації06.07.2013
Розмір0.84 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
mir.zavantag.com > Право > Методичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6   7   8
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ«ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»


КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, ЧАСТИНА 4

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо практичних (семінарських) занять

для студентів базового напрямку «Право»

спеціальності ”Правознавство”
Затверджено

на засіданні кафедри

Кримінального права і процесу

Протокол № від __.__.2012 р.

Львів-2012

Кримінальне право, частина 4: Методичні рекомендації щодо практичних (семінарських) занять для студентів базового напрямку «Право» спеціальності ”Правознавство”/ Укл. С.В. Якимова. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2012. – 38с.

Укладач Якимова С.В., канд. юрид. наук, доц..

Відповідальний за випуск

Рецензенти

^ I. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИДО ПРАКТИЧНИХ (СЕМІНАРСЬКИХ) ЗАНЯТЬ

Завданням наведених методичних рекомендацій до практичних занять з курсу Кримінальне право, частина 3 для студентів є ознайомлення зі складами окремих видів злочинів, набуття навиків кваліфікації діянь, розмежування суміжних складів злочинів, відмежування злочинів від інших правопорушень.

Практичні (семінарські) заняття доповнюють і поглиблюють теми лекційною курсу. Готуючись до них студент вчиться аргументувати і змістовно викладати свої думки, набуває навичок публічних виступів, ведення дискусії, виявляє свої знання, наукову позицію та вчиться їх відстоювати, зміцнює впевненість у знаннях, переконаннях, поглядах і уявленнях.

Для підготовки до семінарського заняття студентові пропонується тема, план практичного (семінарського) заняття та відповідна література. Окрім рекомендованої літератури, можна використати інші доступні джерела. На основі вивчення рекомендованої літератури студент повинен дати якомога вичерпніші відповіді на всі питання практичного (семінарського) заняття. Виступаючи на семінарі, студент повинен чітко і лаконічно висловлювати свої думки, не відхиляючись від обговорюваної теми. При цьому він може користуватися конспектом. Заслуховуються доповнення усіх бажаючих студентів. Спірні і дискусійні питання вирішуються під керівництвом викладача в процесі детального обговорення на семінарі.

Наприкінці практичного (семінарського) заняття викладач коротко формулює основні положення розглядуваної теми, оцінює виступи студентів та робить узагальнюючий висновок. На основі цього висновку студенти вносять у свої записи відповідні доповнення та уточнення.

На практичних (семінарських) заняттях ведеться облік поточної успішності студентів. Пропущений семінар, а також незадовільну оцінку, отриману на відповідному занятті, студент повинен відпрацювати шляхом написання реферату з відповідями на усі питання даної теми та його захисту. Невиконання вказаних вимог щодо відпрацювання практичних (семінарських) занять є підставою для неатестації студента та недопущення його до складання поточного модульного контролю.

ІІ. Плани практичних (семінарських) занять.
Модуль 1.
^

Тема . злочини проти довкілля


ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ – 2 год.

Питання для теоретичного опрацювання:

1. Порушення правил екологічної безпеки

2. Приховування або перекручення відомостей про екологічний стан або захворюваність населення

3. Незаконна порубка лісу.

4. Незаконне полювання.

Письмові завдання.

1. Проведіть розмежування таких складів злочинів:

Склади злочинів, що розмежовуються

Спільні ознаки таких складів злочинів

Розмежувальні ознаки (ознаки складу злочину, за якими проводиться їх розмежування)

Зміст ознак, характерних для кожного із складів злочинів

а) ст.236 КК України “Порушення правил екологічної безпеки” - ст. 253 КК України “Проектування чи експлуатація споруд без систем захисту довкілля”.


б) ст. 242 КК України “Порушення правил охорони вод” - ст. 243 КК України “Забруднення моря”.


в) ст.252 КК України “Умисне знищення або пошкодження територій, взятих під охорону держави, та об’єктів природно-заповідного фонду” - ч. 2 ст. 240 КК України “Порушення правил охорони та використання надр”; ст. 246 КК України “Незаконна порубка лісу”.


г) ст. 245 КК України “Знищення або пошкодження лісових масивів” - ст. 246 КК України “Незаконна порубка лісу”.^ 2. Вирішити задачі:

2.1. Під час заправки паливом судна в порту м. Маріуполь паливний шланг зіскочив з горловини баку для палива й воно почало виливатися в море. Вахтовий матрос Павло який повинен був стежити за процесом заправки, внаслідок неуважності, помітив це лише через 15 хв. За цей час в море вилилося 8 тонн солярки. Ділянка берега в 3.7 км, на якій був розташований піонерський табір, будинок відпочинку, міський пляж, стала непридатна для використання протягом сезону. На площі 8 тис. кв. м. загинуло венусів 3 тис. штук, змієхвосток і голотурій по 7 тис. штук, морських трав 15 тис. кг.

^ Кваліфікуйте діяння. Проведіть кримінально-правовий аналіз.

Варіант: Забруднення моря сталося через неприйняття заходів до своєчасного ремонту паливного трубопроводу, який проходив берегом.
2.2. На території були залишені спілі сосни для того, щоб їх насінням була заліснена зрубана ділянка лісу. Борис зрубав 15 таких сосен, діаметр яких біля місця зрубу становив 35-40 см. Внаслідок цього заліснення ділянки затрималось на кілька років, з лісової ділянки зникли білки та корисні птахи, розмножилися шкідливі комахи, збільшилися масштаби вітрової та водної ерозії.

^ Кваліфікуйте діяння. Проведіть кримінально-правовий аналіз.
2.3. Орест, збираючи в лісі гриби, побачив петлю зі сталевого тросу, поставлену невідомим бракон’єром, в яку попав лось. він добив знесилену тварину, потім на легковому автомобілі перевіз м’ясо, отримане від розділки туші лося, додому.

^ Кваліфікуйте діяння. Проведіть кримінально-правовий аналіз.

Варіант 1: В пастку потрапила видра, яка була вже мертва, Орест використав її хутро.

Варіант 2: Пастка належала державному мисливському господарству. Орест визволив з неї і відпустив на свободу горностая.
2.4. За полювання без дозволу Сиволоба було оштрафовано. Через якийсь час він проник на територію заповідника і намагався застрелити лося, але промахнувся. В заповіднику Сиволоб натрапив на лисицю, яка спіймалася в пастку, поставлену науковими співробітниками заповідника, й забрав її собі.

^ Кваліфікуйте діяння. Проведіть кримінально-правовий аналіз.

Питання для самостійного опрацювання:

Невжиття заходів щодо ліквідації наслідків екологічного забруднення

Забруднення або псування земель

Незаконне заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель

Незаконне заволодіння землями водного фонду в особливо великих розмірах

Порушення правил охорони або використання надр

Забруднення атмосферного повітря

Порушення правил охорони вод

Забруднення моря

Порушення законодавства про континентальний шельф України

Знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу

Порушення законодавства про захист рослин

Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом

Проведення вибухових робіт з порушенням правил охорони рибних запасів

Порушення ветеринарних правил

Умисне знищення або пошкодження територій, взятих під охорону держави, та об'єктів природно-заповідного фонду

Безгосподарське використання земель
^ Тематика рефератів:

- Кримінально-правова характеристика складу злочину «Невжиття заходів щодо ліквідації наслідків екологічного забруднення»

- Кримінально-правова характеристика складу злочину «Приховування або перекручення відомостей про екологічний стан або захворюваність населення »
^ Рекомендована література

Нормативно-правові акти та практика їх застосування:
Конвенція ООН про континентальний шельф від 29 квітня 1958 р. Ратифікована СРСР 20 жовтня 1960 р.

Водний Кодекс України від 6 червня 1995 р. (ст.ст. 1; 3-5, 18-111).

Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 р. (ст.ст.2; 18-22; 25; 28; 33-36; 38-60; 63-77; 84; 98; 103-115; 156; 157; 162-168; 207; 208; 211).

Кодекс торговельного мореплавства України (ст. ст. 15, 25, 48-72, 277-325).

Кодекс України про надра 27 липня 1994 р. (ст. ст. 1, 13-27, 37-59, 65).

Лісовий Кодекс України від 8 лютого 2006 р. (ст. ст. 1, 3 - 4, 7 - 9, 18-22; 36 - 41, 48 - 70, 81-86, 98.)

Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України від 25 червня 1991 р. Із змінами і доповненнями, внесеними законами України від 5 травня 1993 р., 6 березня 1996 р., 19 листопада 1997 р., 5 березня 1998 р., 30 червня 1999 р.,14 липня 1999 р., 14 грудня 1999 р., 14 грудня 1999 р., 6 квітня 2000р, 8 червня 2000 р., 21 червня 2001 р., 7 лютого 2002 р., 14 жовтня 2002 р. 18 листопада 2002 р., 26 грудня 2002 р. (ст. ст. І, 5, 22, 27; 32; 33; 38; 39; 50; 60-65; 68).

Про державний кордон України: Закон України від 4 листопада 1991 р. Із змінами і доповненнями, внесеними законом України від 18 червня 1996 р. (ст.ст. 1; 3; 5, 6).

Про природно-заповідний фонд України: Закон України від 16 червня 1992 р. Із змінами і доповненнями, внесеними законами України від 5 травня 1993 р., 14грудня 1999 р., Декретом Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 р. (ст.ст.3; 9; 15-18; 20; 23; 25; 27; 29; 31; 33; 35; 37; 42; 64).

Про цивільну оборону: Закон України від 3 лютого 1993 р. Із змінами і доповненнями, внесеними законами України від 24 березня 1999 р., 29 травня 2001 р. (ст.ст.1; 12).

Закон України “Про тваринний світ” від 3 березня 1993 р.(ст.ст.3; 16; 17; 20-22; 25-31; 39; 45-48; 50; 51; 63).

Про карантин рослин: Закон України від 30 червня 1993 р. Із змінами і доповненнями, внесеними законами України від 18 червня 1997 р., 30 червня 1999 р. (ст.ст. 1,8,9, 11. 15, 16).

Про пожежну безпеку: Закон України від 17 грудня 1993 р. Із змінами і доповненнями, внесеними законами України від 5 листопада 1997 р., 18 листопада 1997р, 12 вересня 2002 р. (ст.ст.2; 35).

Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку: Закон України від 8 лютого 1995 р. Із змінами і доповненнями, внесеними законами України від 19 листопада 1996р, 3 грудня 1997 р., 30 червня 1999 р., 11 січня 2000 р., 20 квітня 2000 р. (ст.1; 7; 13; 26; 27; 45; 72; 73; 81).

Про екологічну експертизу: Закон України від 9 лютого 1995 р. Із змінами і доповненнями, внесеними законами України від 6 квітня 2000 р., 28 листопада 2002 р. (ст.ст.1; 5; 7; 8; 13; 14; 16; 17; 50).

Про пестициди і агрохімікати: Закон України від 2 березня 1995 р. (ст.ст.1; 4; 10-13; 18; 20).

Про виключну (морську) економічну зону України: Закон України від 16 травня 1995 р. Із змінами і доповненнями, внесеними законами України від 6 березня 1996 р., 17 грудня 1996 р. (ст.ст.2; 22; 24; 28; 29).

Про видобування і переробку уранових руд: Закон України від 19 листопада 1997 р. (ст.ст. 1,6,7, 16).

Про захист людини від впливу іонізуючих випромінювань: Закон України від 14 січня 1998 р. Із змінами і доповненнями, внесеними законом України від 26 квітня 2001 р. (ст.ст.1; 5; 6)

Про відходи: Закон України від 5 березня 1998 р. Із змінами і доповненнями, внесеними законом України від 7 березня 2002 р. (ст.ст.1; 33; 34; 42-44).

Про захист рослин: Закон України від 14 жовтня 1998 р. (ст. ст.1, 4; 14, 21)

Гірничий закон України від 6 жовтня 1999 р. із змінами і доповненнями, внесеними законами України від 22 лютого 2000 р. 8 червня 2000 р., 7 грудня 2000 р., 5 квітня 2001 р., 29 травня 2001 р., 4 жовтня 2001 р., 20 грудня 2001 р., 26 грудня 2002 р. (ст.1; 4; 12-17; 49).

Про меліорацію: Закон України від 14 січня 2000 р. (ст.ст.1; 3-8; 19; 33).

Про мисливське господарство та полювання: Закон України від 22 лютого 2000 р. Із змінами і доповненнями, внесеними законом України від 7 лютого 2002 р. (ст.ст.1; 4; 12; 14-16; 19; 20; 33; 35; 42; 43).

Про захист населення і територій від надзвичайних ситуації техногенного та природного характеру: Закон України від 8 червня 2000 р. (ст.ст.1; 7-15).

Про курорти: Закон України від 5 жовтня 2000 р. (ст.ст.28-43).

Про об'єкти підвищеної небезпеки: Закон України від 18 січня 2001 р. (ст.ст.1; 12).

Про зону надзвичайної екологічної ситуації: Закон України від 13 липня 2000 р.(ст.ст.1; 8;16).

Про Червону книгу України: Закон України 7 лютого 2002 р. (ст.ст.3-5; 10-20).

Про затвердження Положення про курорт Східниця: Постанова Ради Міністрів УРСР від 29 червня 1987 р. №230 (п.2; 14).

Про судову практику у справах про злочини та інші правопорушення проти довкілля: постанова Пленуму Верховного Суду України від 10 грудня 2004 р. № 17.

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 2 липня 1976 р. №4 “Про судову практику в справах про знищення та пошкодження державного чи колективного майна шляхом підпалу або внаслідок порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки” (в редакції від 3 березня 2000 р.).

^ Спеціальна література

Гавриш С.Б. Кримінально-правова охорона довкілля в Україні. Київ: Верховна Рада України. Інститут законодавства. - 2002. – 634 с.

  Голуб С.А. Кримінальна відповідальність за незаконне полювання: Монографія. – К.: Азимут – України, 2004. -147с.

  Матвійчук В.К. Кримінально-правова охорона навколишнього природного середовища (кримінально-правове та кримінологічне дослідження): Монографія.- К.: "Азимут Україна", 2005. - 464 с.

Мельник П. Кримінально-правова відповідальність за незаконну порубку лісу: окремі питання. // Право України. - 2001. - №6. - С. 84-87.

  Присяжний В.М. Кримінальна відповідальність за забруднення, засмічення та виснаження водних об’єктів. – К.: НАУ., 2004. - 229 с.

  Сасов О.В. Кримінально-правова охорона лісу: Автореф. дис....к.ю.н. / Національна академія внутрішніх справ України. - К., 2002. - 19 с.

Хохлова І.В. Проблеми кваліфікації злочинів, пов’язаних з порушенням правил охорони надр // Вісник Національного університету внутрішніх справ. - Х. - 2002. - Вип. 18. - С. 171 - 176.
Тема. ^ ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 1 – 2 ГОД.

Питання для теоретичного опрацювання:

 1. Бандитизм. Поняття та склад злочину.

 2. Терористичний акт. Поняття, склад цього злочину.

 3. Втягнення у вчинення терористичного акту. Публічні заклики до вчинення терористичного акту. Створення терористичної групи чи терористичної організації. Сприяння вчиненню терористичного акту. Фінансування тероризму

 4. Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань

^ Письмові завдання:

 1. Проведіть розмежування таких складів злочинів:
^ Склади злочинів, які розмежовуються

Спільні ознаки таких складів злочинів

Розмежувальні ознаки

(ознаки складу злочину, за якими проводиться їх розмежування)

^ Зміст ознак,

характер-них для кожного із складів злочинів

а) ч.1 ст. 258 КК України “Терористичний акт” – ст. 113 КК України “Диверсія”.


б) ст. 257 КК України “Бандитизм” - ч. 4 ст. 260 КК України “Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань”.в) ч.1 ст. 258 КК України “Терористичний акт” - ст. 261 КК України “Напад на об’єкти на яких є предмети, що становлять підвищену небезпеку для оточення”.^ 2. Вирішити задачі:


  1. 2.1.Володимир із своїм знайомим Петром створили групу і у період з травня до лютого займалася такою злочинною діяльністю: вимагала від Василя передати учасникам групи гроші в сумі 3500 грн., погрожуючи розповсюдити інформацію про те, що його дочка - наркоманка. Під погрозою знищення автомобіля “Мерседес - 600” вимагали гроші на суму 4000 грн. від Дмитра, власника мережі ресторанів “Еліт”, умисно знищили гараж Кирила, заподіявши йому шкоду на суму 10000 грн. Погрожуючи розповсюдити зібрані ними за допомогою таємної відео зйомки матеріали про аморальну поведінку Данила і Катерини, вимагали від них передачі грошей в сумі 3000 грн.

Кваліфікуйте діяння. Проведіть кримінально-правовий аналіз.


  1. 2.2. Безухов, Самохвалов і Друзь організували групу, розробили план діяльності та придбали вогнепальну зброю. Після цього вони стали нападати на жінок, яких вистежували та ґвалтували. Як треба кваліфікувати дії Безухова, Самохвалова та Друзя?

^ Кваліфікуйте діяння. Проведіть кримінально-правовий аналіз.
2.3. Татарчук з метою заволодіння зброєю міліціонера Красюка, який здійснював патрульну службу, обманом запросив його начебто для виявлення захованої кимсь сумки з наркотичними засобами. Скориставшись тим, що міліціонер нахилився , татарчук із метою полегшення вчинення злочину завдав йому удару фінським ножем у спину, заподіявши тяжке тілесне ушкодження. Після цього Татарчук витяг із кобури пістолет і втік.

^ Кваліфікуйте діяння. Проведіть кримінально-правовий аналіз.


  1. Кадько з метою крадіжки проник до квартири. Коли він почав складати речі до валізи, випадково побачив заряджений револьвер. Разом з іншими речами він забрав і той револьвер. Згодом з’ясувалося, що господар зберігав вогнепальну зброю незаконно. Як кваліфікувати дії Кадька?

Кваліфікуйте діяння. Проведіть кримінально-правовий аналіз.
^ ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 2 – 2 ГОД.

Питання для теоретичного опрацювання:

 1. Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності.

 2. Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживанням службовим становищем

 3. Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами

 4. Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки


^ 2. Вирішити задачі:
2.1. Раніше судимий за контрабанду Ярослав створив групу, у якій, крім нього брали участь раніше судимі за контрабанду Іван, Богдан та Костянтин. Ця група під керівництвом Ярослава з грудня по квітень займалася незаконним перевезенням в Україну з Угорщини спиртних напоїв. Всього ними було перевезено з приховуванням від митного контролю 1,5 тонни спиртних напоїв, за які вони сплатили продавцям 173 тис.502 долари США.

^ Кваліфікуйте діяння. Проведіть кримінально-правовий аналіз.
2.2. Олександр, Кирило і Дмитро та інші (всього вісім чоловік) домовилися про спільну злочинну діяльність. Їхнім керівником став Олександр. З цього часу вони розпочали розшук осіб, які мали значні валютні кошти та майно. Одержавши інформацію про те, що Ігор займається підприємницькою діяльністю вони вирішили здійснити напад на нього в його ж помешканні. 10 травня Кирило і Дмитро проникли в квартиру Ігоря і, застосувавши насильство у вигляді перелому руки у ліктевому суглобі та погрожуючи вбивством, почали вимагати в нього негайної передачі 10 тис. доларів США. Але грошей у Ігоря дома не виявилося. Тоді вони почали висувати вимоги про передачу цієї суми грошей пізніше. Для того, щоб Ігор сприймав їхні погрози всерйоз згодом сюди прибув учасник групи В’ячеслав із собакою, яку нацькував на потерпілого з цією ж метою. Під дією застосованого насильства Ігор погодився виконати вимоги нападників, пообіцявши їм зібрати необхідну суму грошей у своїх родичів та знайомих, але сказав, що для цього йому потрібен час. Учасники групи поперемінно змінюючи один одного майже два місяці насильно утримували потерпілого під своїм контролем у його квартирі. Олександр розробив чіткий графік чергувань учасників групи на квартирі Ігоря. Безпосередньої ж участі у захопленні та насильницькому утриманні Ігоря він не брав. Інші ж учасники групи під час чергувань знущалися над потерпілим, застосовували тортури та погрожували вбивством. Внаслідок таких дій потерпілий втратив орієнтацію в часі та просторі - у нього розвинулася епілепсія.

Одержавши гроші від Ігоря, група зайнялася вимаганням ще у підприємців - братів Андрія та Євгена, погрожуючи розправою. А також знищили майно Бориса і Віктора - співвласників туристичного агентства, які не піддалися на вимагання, шляхом підпалів, на загальну суму 6801 грн.

^ Кваліфікуйте діяння. Проведіть кримінально-правовий аналіз.
2.3. Шаюнов вирішив організувати групу для вчинення злочинних нападів на громадян. На його пропозицію дали згоду Зарубін і Рибаков. У цілях здійснення злочинних нападів Шаюнов виготовив пістолет і два ножі, які передав Зарубіну та Рибакову. Однак ці особи не встигли вчинити жодного нападу, поза як були розкриті і притягнені до кримінальної відповідальності.

^ Кваліфікуйте діяння. Проведіть кримінально-правовий аналіз.
2.4. Соломенко добровільно здав до міліції вогнепальну зброю: 1 карабін, 2 гранати, 2 пістолети. Під час перевірки зброї було встановлено, що з одного пістолета поранено Костенка, під час замаху на його життя. Проведене розслідування встановило, що стріляв у Костенка саме Соломенко, а потім вирішив здати зброю, щоби приховати злочин. Як кваліфікувати дії Соломинка?

^ Кваліфікуйте діяння. Проведіть кримінально-правовий аналіз.
2.5. Литвиненко тримав заряджену рушниці у кімнаті на стіні. Одного разу його 11-річний син Петро взяв рушницю і виніс її на вулицю. Під час гри він пострілом рушниці вбив свого товариша. Дайте правову оцінку цій ситуації.

^ Кваліфікуйте діяння. Проведіть кримінально-правовий аналіз.

Питання для самостійного опрацювання:

Незаконне перевезення на повітряному судні вибухових або легкозаймистих речовин

Порушення вимог режиму радіаційної безпеки

Незаконне ввезення на територію України відходів і вторинної сировини

Порушення правил поводження з вибуховими, легкозаймистими та їдкими речовинами або радіоактивними матеріалами

Незаконне виготовлення ядерного вибухового пристрою чи пристрою, що розсіює радіоактивний матеріал або випромінює радіацію

Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами

Недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів

.
^ Тематика рефератів:

- Кримінально-правова характеристика порушення правил ядерної або радіаційної безпеки.

- Кримінально-правова характеристика порушення вимог законодавства про охорону праці.

Рекомендована література

^ Нормативно-правові акти та практика їх застосування:

Про охорону праці: Закон України від 14 жовтня 1992 р. із змінами та доповненнями (ст.ст.1, 6, 13, 14, ст.15, 17,18).

Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку: Закон України від 8 лютого 1995 р. Із змінами та доповненнями.(ст.ст.1, 10, 11, 14, 25-30, 33, 35-37, 46, 53, 56, 61-66).

Про дозвільну діяльність у сфері ядерної енергії: Закон України від 11 січня 2000 р. (ч.2 ст.6, ст.стс.7, 8, 9, ч.2 ст.17).

Про об’єкти підвищеної небезпеки: Закон України від 18 січня 2001 р. (ч.2, 3, 7 ст.1, ст.ст.8, 12, 15).

Перелік робіт з підвищеною небезпекою: Затверджений наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 30 листопада 1993 р. №123. (абз.3).

Загальні положення забезпечення безпеки атомних електростанцій: Затверджені наказом Державної адміністрації ядерного регулювання України від 9 грудня 1999 р. №63 (п.1.2., п.2, п.3.1.-3.3., п.5.2.2., п.5.5.6., п.5.5.7., п.6.1.1., п.6.1.3.-6.1.5., п.6.1.10., п.6.1.12, п.6.1.13., п.6.2.1., п.6.3.2., п.6.3.5, п.6.4.2, п.6.4.3, п.6.5.2.).

Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів: затверд­жені наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 9 січня 1998 р №4.(п.2.1.5).

Правила пожежної безпеки України, затверджені наказом УДПО МВС України від 14 червня 1995 р., зареєстровані в Міністерстві юстиції України 14 липня 1995 р. №219/755.

Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском, затверджені наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 18 жовтня 1994 р. №104. Із змінами і доповненнями.

Про затвердження Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту: затверджене наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 29 жовтня 1996 р. №170.

Про заходи щодо підвищення рівня захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру: Указ Президента України від 9 лютого 2001 р.

Положення щодо розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій: наказ Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики від 17 червня 1999 р. №112.

Про практику застосування судами України законодавства і виконання постанови Пленуму Верховного Суду у справах, пов’язаних з порушеннями вимог законодавства про охорону праці: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 10 жовтня 1982 р. №6 (з наступними змінами).

Про практику застосування судами України законодавства у справах про злочини проти безпеки виробництва: постанова Пленуму Верховного Суду України від 12 червня 2009 р. №7

^ Спеціальна література

Балюк Г.І. До встановлення причинного зв’язку між ядерним інцидентом і ядерною шкодою // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Юридичні науки. - 2001. - Вип. 43. - С. 46 - 51.

  Бахуринська О. До питання про потерпілого від порушень вимог законодавства про охорону праці (ст. 271 КК України ) // Підприємництво, господарство і право.- 2003. - №8. – с. 85-88

  Бахуринська О.О.До критики змішаної форми вини у злочині, передбаченій статтею 271 Кримінального кодексу України // Законодавство України. Науково-практичні коментарі.-2005-№1.-с.57-64.

Борисов В. Коментарий к разделу Х Уголовного кодекса Украины // Юридичний вісник України.-2001.-№39(327), 29вересня-5жовтня.-С.25-32.

  Борисов В. І. Науково-практичний коментар до розділу Х "Злочини проти безпеки виробництва" КК України 2001 року (науково-практичний коментар) // Право і безпека. – 2003.- №2'2. – С. 62 – 69.

Готин А.Н. Нерешенные проблемы уголовной ответственности за создание угрозы здоровью и жизни человека товарами, услугами, работами, не отвечающими установленням требованиям безопасности // Збірник наукових праць Харківського Центру по вивченню організованої злочинності спільно з Американським Університетом у Вашингтоні. Випуск третій. - Харків: Харківський Центр вивчення організованої злочинності спільно з Американським Університетом у Вашингтоні, 2002. - С. 133-154.

Дудоров О.О., Мельник М.І., Хавронюк М.І. Злочини у сфері підприємництва. Навчальний посібник. / За ред. Хавронюка М.І. - К.: Атіка, 2001.(Глава 12) - С. 533- 553.

Лановенко І.П., Мельник П.В. Кримінальна відповідальність за порушення правил охорони праці в умовах формування в Україні підприємницького сектору економіки // Боротьба зі злочинністю в сфері підприємницької діяльності (кримінально-правові, кримінологічні, кримінально-процесуальні та криміналістичні проблеми). - Харків: Право, 2001. (Глава 3). - С. 95-130.

Навроцький В.О. Теоретичні проблеми кримінально-правової кваліфікації. Київ: Атіка. - 1999. - 464 с. - С. 85-88 (Етап впорядкування даних щодо фактичних обставин справи).

Пащенко А.А. Об основном непосредственном объекте нарушения правил ядерной или радиационной безопасности // Вісник Луганської академії внутрішніх справ імені 10-річчя незалежності України. - 2002. - Вип. 3. - С. 161 - 169.

  Пащенко О.О. Кримінальна відповідальність за порушення правил ядерної або радіаційної безпеки: соціальна обумовленість і склад злочину: Автореф. дис... к.ю.н./ Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого.- Х., - 2004. - 20 с.


Тема . ЗЛОЧИНИ ПРОТИ безпеки руху та експлуатації транспорту.

^ ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ – 2 ГОД.

Питання для теоретичного опрацювання:

 1. Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту.

 2. Пошкодження шляхів сполучення і транспортних засобів.

 3. Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

 4. Угон або захоплення залізничного рухомого складу, повітряного, морського чи річкового судна.

 5. Випуск в експлуатацію технічно несправних транспортних засобів або інше порушення їх експлуатації


Письмові завдання:

^ I. Проведіть розмежування таких складів суміжних злочинів:

Склади злочинів, які розмежовуються

Спільні ознаки таких складів злочинів

Розмежувальні

ознаки (ознаки

складу злочину, за якими проводиться

їх розмежування)

Зміст ознак, характерних для кожного із складів злочинів

а) ст.291 КК України “Порушення чинних на транспорті правил” - ст.288 КК України “Порушення правил, норм і стандартів, що стосуються убезпечення дорожнього руху” - ст.286 КК України “Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами”.^ 2. Вирішити задачі:

2.1. Одарка переганяла своїх п’ять корів на пасовище. Щоб скоротити шлях вона почала переганяти корів через залізничну колію обабіч переїзду, на ділянці з обмеженою видимістю, як це робила завжди. Черговий по залізничному переїзду, розташованого неподалік, Влас зробив Одарці зауваження, а пізніше, оскільки вона не реагувала, почав переганяти Одарку та корів, які вже перейшли на другий бік колії, назад. Під час суперечки та колотнечі приїхав поїзд, який наїхав на трьох корів і смертельно травмував їх, хоч машиніст і застосував аварійне гальмування. Внаслідок гальмування була пошкоджена колія і рух поїздів був перерваний на 12 годин.

^ Кваліфікуйте діяння. Проведіть кримінально-правовий аналіз.
2.2. Червонюк перевищив установлену швидкість і виїхав на тротуар, де збив пішохода Скибіна, завдавши йому тяжких тілесних ушкоджень. Маючи намір зникнути з місця події, щоб уникнути відповідальності, Червоню порушив правила дорожнього руху і зіткнувся на перехресті з вантажним автомобілем, внаслідок чого пасажирам Аверченку та Цвигунові було заподіяно тяжкі тілесні ушкодження. Наступного дня потерпілі Скибін і Цвигун померли. Кваліфікуйте дії Червонюва.

^ Кваліфікуйте діяння. Проведіть кримінально-правовий аналіз.
2.3. Шенківський та Зосименко, перебуваючи в стані сп’яніння, зупинили автомобіль ВАЗ-2110, яким керував Линдюк, і попросили підвезти їх до залізничного вокзалу. Під час руху вони, погрожуючи кухонними ножами, висадили водія з машини, а самі поїхали до сусіднього міста, де збиралися його залишити. Кваліфікуйте дії Шенківського і Зосименка.

^ Кваліфікуйте діяння. Проведіть кримінально-правовий аналіз.
2.4. Федоров під час керування автомобілем через власну неуважність вчинив наїзд на Гейка, спричинивши йому тяжке тілесне ушкодження. На місці пригоди Федоров автомобіля не зупинив, допомоги потерпілому не надав. Кваліфікуйте дії Федорова.

^ Кваліфікуйте діяння. Проведіть кримінально-правовий аналіз.
2.5. Панін зустрів на зупинці стару знайому Дорошенко від якої дізнався, що вона запізнюється на поїзд, а водій автомобіля “BMW”, який стоїть на зупинці, снідає в кафе навпроти. Панін відігнав автомобіль та відвіз Дорошенко на вокзал. Свої дії він виправдовував тим, що сам працював у тому ж таксопарку і мав намір одразу ж повернути автомобіль.

^ Кваліфікуйте діяння. Проведіть кримінально-правовий аналіз.


Питання для самостійного опрацювання:

Примушування працівника транспорту до невиконання своїх службових обов'язків

Порушення правил повітряних польотів

Порушення правил використання повітряного простору

Самовільне без нагальної потреби зупинення поїзда

Ненадання допомоги судну та особам, що зазнали лиха

Неповідомлення капітаном назви свого судна при зіткненні суден

Незаконне заволодіння транспортним засобом

Знищення, підробка або заміна номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу Порушення чинних на транспорті правил

Пошкодження об'єктів магістральних нафто-, газо- та нафтопродуктопроводів

^ Тематика рефератів:

- Кримінально-правова характеристика незаконного заволодіння транспортним засобом.

- Кримінально-правова характеристика знищення, підробки або заміни номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу.
^ Рекомендована література.

Нормативно-правові акти та практика їх застосування:

Повітряний кодекс України: прийнятий 4 травня 1993 р. Із змінами та доповненнями. (ст.ст. 51-56, 58, 62. 68-75).

Про дорожній рух: Закон України від 30 червня 1993 р. Із змінами та доповненнями. (ст.ст. 10, 14-20, 24, 26, 29-34, 53).

Про транспорт: Закон України від 10 листопада 1994 р. Із змінами та доповненнями. (ст.ст. 10, 16, 30).

Про трубопровідний транспорт: Закон України від 15 травня 1996 р. (абз. 1.ст.1, ч.2 ст.12, ст.ст. 16-20).

Про залізничний транспорт: Закон України від 4 липня 1996 р. Із змінами та доповненнями. (абз.1 ст.1, ст.ст.6, 11, 13, ч.1 ст.15, ст.20).

Правила дорожнього руху: затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 р.

Єдині правила ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правила користування ними та охорони: затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 1994 р. №198. Із змінами та доповненнями. (п.1.5., розділи II, III, VI).

Правила поведінки громадян на залізничному транспорті: затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 10 листопада 1995 р. №903 (п.п. 1-14).

Правила експлуатації трамвая та тролейбуса: затверджені наказом Державного комітету України по житлово-комунальному господарству від 10 грудня 1996 р. №103 (п.п.1.4.1.- 1.4.4.; п.п. 1.4.6.-1.4.12.; п.2.2.7.6.; п.2.2.7.7.; п.3.5; п.3.11).

Правила користування трамваєм і тролейбусом в містах України: затверджені наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 18 листопада 1997 р. №22 (розділи II, III, IV).

Статут залізниць України: затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 6 квітня 1998 р. №457, із змінами. (п.п.68,-70; 100; 104).

Правила технічної експлуатації залізниць України: Затверджені наказом Міністерства транспорту України від 20 грудня 1996 р. №411.

Про практику застосування судами України законодавства у справах про деякі злочини проти безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту, а також про адміністративні правопорушення на транспорті: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 23 грудня 2005 р. № 14 зі змінами від 19 грудня 2008 р.

^ Спеціальна література

Борисов В. И. Гизимчук С. В. Уголовная ответственость за нарушения правил, норм, стандартов, обеспечивающих безопасность дорожного движения.- Х.: Фирма “Консум”, 2001.- 158 с.

Бурдін В.М. До питання граматичного тлумачення окремих термінів КК України. // Актуальні проблеми кримінального і кримінально-процесуального законодавства та практики його застосування. Збірник тез доповідей Регіонального круглого столу (21-22 лютого 2003 року).- Хмельницький.- 2003.- С. 33-35.

  Єсип І.О. Коментування окремих ознак об’єктивної сторони протиправного заволодіння транспортним засобом Науковий вісник Львівського юридичного інституту МВС України №2(2) 2004. Додаток 2. Матеріали міжнародної наукової конференції. - С.311-312.

Зверяка В.А. Насилие как способ совершения захвата транспортного средства. // Проблеми боротьби з насильницькою злочинністю в Україні: Збірник матеріалів наук.-практ. конференції / [Редкол.: Борисов В.І. (гол.редактор) та ін.]. - Харків: ПФ “Книжкове видавництво” “Лестивця Марії”, 2001. - С. 45-47.

  Коляда П.В., Мисливий В.А. Коментар до статей 276-280 Кримінального кодексу України // Законодавство України. Науково-практичні коментарі.-2004-№5.-с.14-27.

Коробеев А.И. Транспортные преступления. – СПб.: Издательство ,,Юридический центр Пресс’’, 2003. – 406 с. авонарушения. Квалификация и ответственность. - М.: Юридическая литература, 1990. - 128 с.

Котовенко О.М. Об’єкт пошкодження магістральних трубопроводів та технологічно пов’язаних з ними систем // Вісник Академії правових наук України, Харків: Право, 2001.-№1 (24).-С.216-221.

Котовенко О.М. Кримінальна відповідальність за пошкодження об’єктів магістральних нафто -, газо - , та нафтопродуктопроводів: Автореф. дис....к.ю.н. / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого.- Х. , 2002.-20 с.

Кузнюк Д.В. Міжнародний політ як ознака складу злочину порушення правил міжнародних польотів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Юридичні науки. - 1999. - Вип. 35. - С. 72 - 78.

  Мисливий В.А. Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту (кримінально-правове та кримінологічне дослідження): Автореф. дис.... д.ю.н./ Київський національний університет внутрішніх справ.-К., 2005.-36с.

  Мисливий В.А. Злочини проти безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту: Монографія. – Д.: Юрид. акад. Мін-ва внутр. справ, 2004. – 380 с.

Свірін М.О. Незаконні заволодіння транспортними засобами у кримінальному законодавстві України // Вісник Національної академії внутрішніх справ України. - 2001. - Вип. 4. - С. 206 - 213.

Тельнов О.В. К вопросу о некоторых составляющих причинного комплекса нарушений безопасности дорожного движения и эксплуатации автотранспорта // Вісник Луганської академії внутрішніх справ імені 10-річчя незалежності України. - 2000. - Вип. 4. - С. 221 - 229.

Тема . ЗЛОЧИНИ ПРОТИ громадського порядку та моральності

^ ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 1 – 2 ГОД.

Питання для теоретичного опрацювання:

 1. Групове порушення громадського порядку.

 2. Масові заворушення.

 3. Хуліганство.


Письмові завдання:

^ I. Проведіть розмежування таких складів злочинів:


Склади злочинів, які розмежовуються

Спільні ознаки таких складів злочинів

Розмежувальні ознаки (ознаки складу злочину, за якими прово-диться їх

розмежування)

Зміст ознак, характерних для кожного із складів злочинів

А) ст.293 КК України “Групове порушення громадського порядку” - ч.2 ст.296 КК України “Хуліганство, вчинене групою осіб”.


Б) ст.293 КК України “Групове порушення громадського порядку” - ст.294 КК України “Масові заворушення”.


в) ст. 300 КК України ,,Ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості’’ – ст. 301 КК України ,,Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів’’^ 2. Вирішити задачі:

2.1. Роман, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, вчинив уночі у будинку свого тестя сварку, нецензурно лаявся, погрожував розправою дружині, побив посуд, шибки у вікнах, а потім кочергою переламав тестеві руку у зап’ясті та кілька пальців на руці, від чого той лікувався 23 дні. Для того, щоб його приборкати мешканці села викликали працівника міліції Василя, який зажадав від Романа припинити дебош. Проте Роман вирвався із рук Василя, коли той намагався відібрати в нього кочергу. Роман вдарив кочергою Василя по руці, заподіявши легке тілесне ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров’я.

^ Кваліфікуйте діяння. Проведіть кримінально-правовий аналіз.
2.2. Василь з самого ранку пиячив у кафе “Ватра”. О 12 год. дня він вийшов із кафе на вулицю і почав чіплятися до перехожих жінок. Коли Василь схопив за руку Оксану, яка в цей час проходила по вулиці з чоловіком, останній зробив йому зауваження, щоб той до них не чіплявся. У відповідь Василь вийняв з кишені складаний ніж, розкрив його і вдарив чоловіка Оксани ручкою ножа. Після цього з допомогою перехожих був обеззброєний та затриманий.

^ Кваліфікуйте діяння. Проведіть кримінально-правовий аналіз.
2.3. Член злочинної організації Тарас, оцінивши спортивні можливості 16-річного Богдана, який займався бойовими мистецтвами, вирішив залучити його для надання одноразової допомоги у вчиненні вимагання цією організацією. Для цього він водив Богдана по магазинах, де продавалися дорогі машини, по дорогих ресторанах. При цьому Тарас пояснював неповнолітньому, що вся ця розкіш може бути йому доступна, якщо він надасть певні “послуги”, злочинній організації. Богдана захоплювала можливість такого розкішного життя. Про це він похвалився своїй сестрі. А та негайно повідомила батькам, які припинили спілкування Богдана з Тарасом. Крім того, вони повідомили в міліцію про те, що Тарас схиляв їхнього сина до вчинення злочину.

^ Кваліфікуйте діяння. Проведіть кримінально-правовий аналіз.
2.4. Віктор у відповідь на справедливе зауваження знайомої Людмили про його нетверезий стан, зайшов до неї у двір, став штовхати її, нецензурно лаятися, витяг ніж і став лякати ним Людмилу, не маючи наміру його застосовувати. Захищаючись потерпіла схопилася рукою за лезо ножа і одержала легкі тілесні ушкодження.

^ Кваліфікуйте діяння. Проведіть кримінально-правовий аналіз.

2.5. Микола створив у своєму будинку умови при яких охочі могли отримати інтимні послуги від п’яти неповнолітніх дівчат. З огляду на невисоку вартість обслуговування (50 грн.) про надавані у його будинку послуги стало швидко відомо у відповідному містечку і сусідніх районах. При обшуку його будинку було виявлено фотографії оголених дівчат-працівниць і щоденник із записами всіх відвідин.

^ Кваліфікуйте діяння. Проведіть кримінально-правовий аналіз.


  1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Методичні рекомендації щодо практичних (семінарських) занять для студентів базового напрямку «Право» спеціальності ”Правознавство” iconВиконавче право
Кримінально-виконавче право: Методичні вказівки щодо проведення практичних (семінарських) занять та самостійної роботи студентів...
Методичні рекомендації щодо практичних (семінарських) занять для студентів базового напрямку «Право» спеціальності ”Правознавство” iconМетодичні рекомендації щодо практичних занять Для базового напрямку 0304 «Право»
Методичні рекомендації щодо практичних занять, для студентів інституту права та психології національного університету «Львівська...
Методичні рекомендації щодо практичних (семінарських) занять для студентів базового напрямку «Право» спеціальності ”Правознавство” iconПрограма навчальної дисципліни Для базового напрямку 0304 «Право»...
Методичні рекомендації щодо практичних занять, для студентів інституту права та психології національного університету «Львівська...
Методичні рекомендації щодо практичних (семінарських) занять для студентів базового напрямку «Право» спеціальності ”Правознавство” iconМетодичні рекомендації шодо проведення семінарських та практичних...
Методичні рекомендації щодо проведення семінарських І практичних занять з кримінального процесу для студентів інституту фінансово-економічної...
Методичні рекомендації щодо практичних (семінарських) занять для студентів базового напрямку «Право» спеціальності ”Правознавство” iconМетодичні рекомендації з підготови до семінарських занять з дисципліни...
Методичні рекомендації з підготовки до семінарських занять з навчальної дисципліни «Фінансове право» для студентів денної форми навчання...
Методичні рекомендації щодо практичних (семінарських) занять для студентів базового напрямку «Право» спеціальності ”Правознавство” iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національній...
Правознавство: конституційне право: Методичні вказівки щодо написання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання базового...
Методичні рекомендації щодо практичних (семінарських) занять для студентів базового напрямку «Право» спеціальності ”Правознавство” iconМетодичні рекомендації до семінарських й практичних занять та самостійної роботи студентів
Методичні рекомендації до семінарських й практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни „Адміністративний процес”....
Методичні рекомендації щодо практичних (семінарських) занять для студентів базового напрямку «Право» спеціальності ”Правознавство” iconМетодичні рекомендації для проведення практичних (семінарських) занять
Методичні рекомендації розроблено згідно освітньо-професійної програми гсво напряму 030402 «Правознавство»
Методичні рекомендації щодо практичних (семінарських) занять для студентів базового напрямку «Право» спеціальності ”Правознавство” iconМетодичні рекомендації з самостійної роботи для студентів спеціальності 060101 „Правознавство”
Методичні рекомендації з організації самостійної роботи з дисципліни «Податкове право»: для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня...
Методичні рекомендації щодо практичних (семінарських) занять для студентів базового напрямку «Право» спеціальності ”Правознавство” icon«екологічне право» методичні вказівки для підготовки студентів до семінарських занять
Екологічне право. Методичні вказівки до семінарських занять для студентів напряму підготовки 030402 Правознавство / Попадинець Г....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка