Закон україни
НазваЗакон україни
Сторінка1/11
Дата конвертації05.07.2013
Розмір0.57 Mb.
ТипЗакон
mir.zavantag.com > Право > Закон
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про статус народного депутата України


Закон введено в дію з дня опублікування - 23 грудня 1992 року
(згідно з Постановою Верховної Ради України
 від 21 листопада 1992 року N 2810-XII)

Із змінами і доповненнями, внесеними
Законами України
від 26 липня 1994 року N 123/94-ВР,
від 23 вересня 1994 року N 181/94-ВР,
від 7 липня 1995 року N 276/95-ВР,
від 5 жовтня 1995 року N 358/95-ВР,
 від 18 червня 1997 року N 369/97-ВР,
від 25 вересня 1997 року N 548/97-ВР,
від 15 січня 1998 року N 24/98-ВР,
від 11 грудня 1998 року N 312-XIV,
 від 5 жовтня 2000 року N 2015-III,
 від 22 березня 2001 року N 2328-III
(Законом України від 22 березня 2001 року N 2328-III
 цей Закон викладено у новій редакції),
 від 4 липня 2002 року N 56-IV,
від 12 вересня 2002 року N 144-IV,
 від 19 лютого 2004 року N 1520-IV,
від 22 жовтня 2004 року N 2131-IV,
 від 18 листопада 2004 року N 2210-IV,
 від 8 липня 2005 року N 2784-IV,
 від 1 грудня 2005 року N 3173-IV
(Дію Закону України від 1 грудня 2005 року N 3173-ІV відновлено
 у зв'язку із визнанням пункту 54 розділу II Закону України
 від 28 грудня 2007 року N 107-VI
 таким, що не відповідає Конституції України (є неконституційним)
 та втратив чинність згідно з Рішенням Конституційного Суду України
 від 22 травня 2008 року N 10-рп/2008),
 від 20 грудня 2005 року N 3235-IV,
від 15 січня 2009 року N 895-VI,
від 14 квітня 2009 року N 1254-VI,
від 16 квітня 2009 року N 1276-VI,
від 7 липня 2010 року N 2453-VI,
 від 2 грудня 2010 року N 2756-VI,
 від 8 липня 2011 року N 3668-VI,
 від 22 грудня 2011 року N 4282-VI,
 від 13 квітня 2012 року N 4652-VI,
 від 24 квітня 2012 року N 4661-VI,
 від 17 травня 2012 року N 4711-VI,
 від 20 листопада 2012 року N 5492-VI

(З 1 січня 2014 року до цього Закону будуть внесені зміни згідно із Законом України від 17 листопада 2011 року N 4050-VI, враховуючи зміни, внесені Законом України від 20 листопада 2012 року N 5483-VI)


Окремим положенням цього Закону дано офіційне тлумачення
 Рішенням Конституційного Суду України
 від 19 травня 1999 року N 4-рп/99

Окремим положенням цього Закону дано офіційне тлумачення
 Рішенням Конституційного Суду України
 від 11 квітня 2000 року N 4-рп/2000

Окремі положення цього Закону визнано такими, що
 не відповідають Конституції України (є неконституційними)
(згідно з Рішенням Конституційного Суду України
 від 10 травня 2000 року N 8-рп/2000)

Окремим положенням цього Закону дано офіційне тлумачення
 Рішенням Конституційного Суду України
 від 20 березня 2002 року N 4-рп/2002

Окремі положення цього Закону визнано такими, що
 відповідають Конституції України (є конституційними)
 (згідно з Рішенням Конституційного Суду України
 від 4 липня 2002 року N 14-рп/2002)

Окремим положенням цього Закону дано офіційне тлумачення
 Рішенням Конституційного Суду України
 від 5 березня 2003 року N 5-рп/2003

Окремим положенням цього Закону дано офіційне тлумачення
 Рішенням Конституційного Суду України
 від 10 квітня 2003 року N 7-рп/2003

Окремим положенням цього Закону дано офіційне тлумачення
 Рішенням Конституційного Суду України
 від 26 червня 2003 року N 12-рп/2003

Окремим положенням цього Закону дано офіційне тлумачення
 Рішенням Конституційного Суду України
 від 14 жовтня 2003 року N 16-рп/2003

Окремі положення цього Закону визнано такими, що
 не відповідають Конституції України (є неконституційними)
 (згідно з Рішенням Конституційного Суду України
 від 25 червня 2008 року N 12-рп/2008)

Окремим положенням цього Закону дано офіційне тлумачення
 Рішенням Конституційного Суду України
 від 25 червня 2008 року N 12-рп/2008

Цей Закон визначає статус (права, обов'язки і відповідальність) народного депутата України у Верховній Раді України та за її межами, встановлює правові і соціальні гарантії здійснення народним депутатом України своїх депутатських повноважень.
^

Розділ І
ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ

Стаття 1. Народний депутат України


1. Народний депутат України (далі - народний депутат) є обраний відповідно до Закону України "Про вибори народних депутатів України" представник Українського народу у Верховній Раді України і уповноважений ним протягом строку депутатських повноважень здійснювати повноваження, передбачені Конституцією України та законами України.

2. Народний депутат здійснює свої повноваження на постійній основі.

3. При виконанні своїх повноважень народний депутат керується Конституцією України, законами України та загальновизнаними нормами моралі.

4. Держава гарантує народному депутату забезпечення необхідними умовами для здійснення ним депутатських повноважень.

5. Звання народного депутата із зазначенням порядкового номера скликання Верховної Ради України зберігається за ним довічно, за винятком дострокового припинення повноважень народного депутата відповідно до пунктів 1 - 4, 6 статті 4 цього Закону.
^

Стаття 2. Строк повноважень народного депутата України


1. Повноваження народного депутата починаються після складення ним присяги на вірність Україні перед Верховною Радою України з моменту скріплення присяги особистим підписом під її текстом.

Народний депутат не може брати участі у засіданнях Верховної Ради України та її органів, а також здійснювати інші депутатські повноваження до того часу, поки він не скріпить присягу особистим підписом під її текстом. Відмова скласти та підписати присягу має наслідком втрату депутатського мандата.

2. Повноваження народного депутата припиняються з моменту відкриття першого засідання Верховної Ради України нового скликання.
^

Стаття 3. Несумісність депутатського мандата з іншими видами діяльності


1. Народний депутат не має права:

1) бути членом Кабінету Міністрів України, керівником центрального органу виконавчої влади;


(пункт 1 частини першої статті 3 визнано таким, що відповідає Конституції України (є конституційним) згідно з Рішенням Конституційного Суду України від 04.07.2002 р. N 14-рп/2002)

2) мати інший представницький мандат чи одночасно бути на державній службі;

3) обіймати посаду міського, сільського, селищного голови;

4) займатися будь-якою, крім депутатської, оплачуваною роботою, за винятком викладацької, наукової та творчої діяльності, а також медичної практики у вільний від виконання обов'язків народного депутата час;

5) залучатись як експерт органами досудового слідства, прокуратури, суду, а також займатися адвокатською діяльністю;

6) входити до складу керівництва, правління чи ради підприємства, установи, організації, що має на меті одержання прибутку.

2. Народний депутат зобов'язаний додержуватись інших вимог та обмежень, які встановлюються законом.

3. Народний депутат, призначений (обраний) на посаду, що є несумісною з депутатським мандатом, і повноваження якого не припинено в установленому законом порядку, допускається до виконання обов'язків за такою посадою не раніше дня подання ним до Верховної Ради України заяви про складення повноважень народного депутата України.

(статтю 3 доповнено частиною третьою згідно
 із Законом України від 08.07.2005 р. N 2784-IV)
^

Стаття 4. Дострокове припинення повноважень народного депутата України


Повноваження народного депутата припиняються достроково у разі:

1) особистої письмової заяви про складення депутатських повноважень;

2) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;

3) визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім;

4) припинення його громадянства або виїзду на постійне проживання за межі України;

5) смерті;

6) порушення вимог частини першої статті 3 цього Закону.


(пункт 6 статті 4 визнано таким, що відповідає Конституції України (є конституційним) згідно з Рішенням Конституційного Суду України від 04.07.2002 р. N 14-рп/2002)


^

Стаття 5. Порядок дострокового припинення повноважень народного депутата України


1. Рішення про дострокове припинення повноважень народного депутата відповідно до пунктів 1 - 5 статті 4 цього Закону приймається у десятиденний строк за поданням комітету, до компетенції якого входять питання депутатської етики, більшістю від конституційного складу Верховної Ради України.

2. У разі невиконання вимоги щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності повноваження народного депутата припиняються достроково на підставі закону за рішенням суду.

Комітет, до компетенції якого входять питання депутатської етики, розглядає відповідні матеріали і подає висновок Голові Верховної Ради України, який у десятиденний строк звертається до суду або повертає матеріали комітету з обгрунтуванням відмови у зверненні до суду. За дорученням Голови Верховної Ради України до суду з питання дострокового припинення повноважень народного депутата також може звернутися Перший заступник чи заступник Голови Верховної Ради України.

(абзац другий частини другої статті 5 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 07.07.2010 р. N 2453-VI)

Комітет, до компетенції якого входять питання депутатської етики, у разі повернення Головою Верховної Ради України матеріалів з обгрунтуванням відмови у зверненні до суду розглядає їх і у випадку незгоди з ними вносить пропозицію про розгляд цього питання на засіданні Верховної Ради України.

За рішенням Верховної Ради України Голова Верховної Ради України зобов'язаний звернутися до суду для вирішення питання про дострокове припинення повноважень такого народного депутата. Верховна Рада України своїм рішенням також може зобов'язати звернутися до суду з питання про дострокове припинення повноважень народного депутата Першого заступника чи заступника Голови Верховної Ради України.

(абзац четвертий частини другої статті 5 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 07.07.2010 р. N 2453-VI)

3. У разі дострокового припинення повноважень Верховної Ради України відповідно до Конституції України повноваження народних депутатів припиняються з моменту відкриття першого засідання Верховної Ради України нового скликання.
^

Стаття 6. Діяльність народного депутата України у Верховній Раді України


Народний депутат у порядку, встановленому законом:

1) бере участь у засіданнях Верховної Ради України;

2) бере участь у роботі депутатських фракцій (груп);

3) бере участь у роботі комітетів, тимчасових спеціальних комісій, тимчасових слідчих комісій, утворених Верховною Радою України;

4) виконує доручення Верховної Ради України та її органів;

5) бере участь у роботі над законопроектами, іншими актами Верховної Ради України;

6) бере участь у парламентських слуханнях;

7) звертається із депутатським запитом або депутатським зверненням до Президента України, органів Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, керівників інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також до керівників підприємств, установ та організацій, розташованих на території України, незалежно від їх підпорядкування і форм власності у порядку, передбаченому цим Законом і законом про Регламент Верховної Ради України.
^

Стаття 7. Взаємовідносини народного депутата України з виборцями


1. Народний депутат постійно підтримує зв'язки з виборцями у порядку, встановленому законом.

Народні депутати, обрані в одномандатних виборчих округах, зобов'язані підтримувати зв'язок з виборцями своїх округів. Народні депутати, обрані в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі, здійснюють зв'язок з виборцями, які мешкають на території України, у порядку персонального представництва, визначеному депутатськими фракціями (групами) Верховної Ради України відповідно до закону.

2. Народний депутат відповідно до закону розглядає звернення виборців, а також від підприємств, установ, організацій, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, вживає заходів для реалізації їх пропозицій і законних вимог, інформує виборців про свою депутатську діяльність під час особистих зустрічей з ними та через засоби масової інформації.

3. Народний депутат відповідальний за свою депутатську діяльність перед Українським народом як уповноважений ним представник у Верховній Раді України.
^

Стаття 8. Депутатська етика


1. У своїй діяльності народний депутат повинен дотримуватися загальновизнаних норм моралі; завжди зберігати власну гідність, поважати честь і гідність інших народних депутатів, службових та посадових осіб і громадян; утримуватись від дій, заяв та вчинків, що компрометують його самого, виборців, Верховну Раду України, державу.

2. Неприпустимим є використання народним депутатом свого депутатського мандата всупереч загальновизнаним нормам моралі, правам і свободам людини і громадянина, законним інтересам суспільства і держави.

3. Народний депутат не повинен використовувати депутатський мандат в особистих, зокрема корисливих, цілях.
^

Стаття 9. Депутатське посвідчення і нагрудний знак народного депутата України


1. Після набуття депутатських повноважень народний депутат одержує депутатське посвідчення та нагрудний знак народного депутата України. Форма депутатського посвідчення затверджується Постановою Верховної Ради України. Нагрудний знак має форму і кольори Державного Прапора України з надписом золотистим кольором "НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ".

2. Нагрудним знаком народний депутат користується протягом строку здійснення своїх повноважень.

3. Посвідчення народного депутата має спеціальну вкладку, в якій виписані основні права народного депутата.

4. Після закінчення строку повноважень народний депутат має право користуватися депутатським посвідченням у випадках, передбачених законом.
^

Розділ II
ПРАВА НАРОДНОГО ДЕПУТАТА УКРАЇНИ

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Закон україни iconЗакон україни
Цей Закон відповідно до Конституції України визначає організаційно-правові засади діяльності Національної гвардії України
Закон україни iconЗакон україни «Про вищу освіту»
Цей Закон відповідно до Конституції України встановлює засади правового регулювання відносин у системі вищої освіти України
Закон україни iconГенеральний директор тов “Альянс”
України «Про охорону праці», Закон України «Про освіту», Закон України «Про обов’язкове державне соціальне страхування, Закон України...
Закон україни iconЗакон україни
Цей Закон визначає правові та організаційні засади реалізації права на свободу об'єднання, гарантованого Конституцією України та...
Закон україни icon1 Дана інструкція є нормативним документом в межах відділу освіти
України «Про охорону праці», Закон України «Про освіту», Закон України «Про обов’язкове державне соціальне страхування, Закон України...
Закон україни iconЗакон України «Про інформацію»
Податковий кодекс України : від 02. 12. 2010 р. №2755-vi закон України «Про державний ринковий нагляд І контроль нехарчової продукції»...
Закон україни iconA. Закон України „Про лікарські засоби
...
Закон україни iconЗакон україни
Цей Закон спрямований на реалізацію встановленого Конституцією України права збиратися мирно, без зброї І проводити збори, мітинги,...
Закон україни iconЗакон україни
Цей Закон створює правові основи діяльності друкованих засобів масової інформації (преси) в Україні, встановлює державні гарантії...
Закон україни iconЗакон України «Про заставу»
Закон України «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень» від 18 листопада 2003 р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка