Закон україни
Скачати 446.24 Kb.
НазваЗакон україни
Сторінка1/13
Дата конвертації05.07.2013
Розмір446.24 Kb.
ТипЗакон
mir.zavantag.com > Право > Закон
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття


Із змінами і доповненнями, внесеними
 Законами України
 від 11 січня 2001 року N 2213-III,
 від 17 січня 2002 року N 2980-III,
від 3 квітня 2003 року N 662-IV,
 від 9 квітня 2004 року N 1678-IV,
 від 25 березня 2005 року N 2505-IV,
 від 16 червня 2005 року N 2664-IV,
 від 20 грудня 2005 року N 3235-IV,
 від 9 лютого 2006 року N 3428-IV,
 від 22 лютого 2006 року N 3456-IV,
 від 1 грудня 2006 року N 424-V,
 від 23 лютого 2006 року N 3483-IV,
 від 19 грудня 2006 року N 489-V,
 від 27 квітня 2007 року N 996-V,
 від 11 травня 2007 року N 1014-V,
 від 28 грудня 2007 року N 107-VI
(зміни, внесені Законом України від 28 грудня 2007 року N 107-VI,
 діють до 31 грудня 2008 року,
зміни, внесені пунктом 26 розділу II Закону України
 від 28 грудня 2007 року N 107-VI,
визнано такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними),
згідно з Рішенням Конституційного Суду України
від 22 травня 2008 року N 10-рп/2008),
 від 3 червня 2008 року N 309-VI,
від 25 грудня 2008 року N 799-VI,
від 15 січня 2009 року N 884-VI,
від 16 квітня 2009 року N 1276-VI,
 від 11 червня 2009 року N 1505-VI,
від 1 червня 2010 року N 2289-VI
(зміни, внесені Законом України від 1 червня 2010 року N 2289-VI,
 вводяться в дію з 31 липня 2010 року),
від 1 липня 2010 року N 2388-VI,
 від 8 липня 2010 року N 2464-VI,
 від 21 квітня 2011 року N 3277-VI,
 від 21 квітня 2011 року N 3280-VI,
 від 17 травня 2012 року N 4719-VI,
 від 5 липня 2012 року N 5067-VI,
 від 16 жовтня 2012 року N 5458-VI,
 від 16 жовтня 2012 року N 5462-VI

(З 1 січня 2014 року до цього Закону будуть внесені зміни згідно із Законом України від 17 листопада 2011 року N 4050-VI, враховуючи зміни, внесені Законом України від 20 листопада 2012 року N 5483-VI)


Окремі положення цього Закону визнано
 такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними)
(згідно з Рішенням Конституційного Суду України
 від 28 квітня 2009 року N 9-рп/2009)

(У тексті Закону слова "центральний орган виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики" та "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики" в усіх відмінках замінено словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення" у відповідному відмінку згідно із Законом України від 16 жовтня 2012 року N 5462-VI)


Цей Закон, розроблений відповідно до Конституції України та Основ законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування, визначає правові, фінансові та організаційні засади загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.
^

РОЗДІЛ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів


У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:

1) загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття (далі - страхування на випадок безробіття) - система прав, обов'язків і гарантій, яка передбачає матеріальне забезпечення на випадок безробіття з незалежних від застрахованих осіб обставин та надання соціальних послуг за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття;

2) суб'єкти страхування на випадок безробіття - застраховані особи, а у випадках, передбачених цим Законом, також члени їх сімей та інші особи, страхувальники та страховик;

3) пункт 3 статті 1 виключено

(пункт 3 статті 1 у редакції
 Закону України від 25.12.2008 р. N 799-VI,
 із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 21.04.2011 р. N 3280-VI,
виключено згідно із Законом
 України від 05.07.2012 р. N 5067-VI)

4) пункт 4 статті 1 виключено

(пункт 4 статті 1 у редакції
 Закону України від 25.12.2008 р. N 799-VI,
виключено згідно із Законом
 України від 05.07.2012 р. N 5067-VI)

5) страховик - Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття;

6) об'єкт страхування на випадок безробіття - страховий випадок, із настанням якого у застрахованої особи (члена її сім'ї, іншої особи) виникає право на отримання матеріального забезпечення на випадок безробіття та надання соціальних послуг, передбачених статтею 7 цього Закону;

7) пункт 7 статті 1 виключено

(згідно із Законом України
 від 05.07.2012 р. N 5067-VI)

8) страховий випадок - це подія, через яку:

застраховані особи втратили заробітну плату (грошове забезпечення) або інші передбачені законодавством України доходи внаслідок втрати роботи з незалежних від них обставин та зареєстровані в установленому порядку як безробітні, готові та здатні приступити до підходящої роботи і дійсно шукають роботу;

(абзац другий пункту 8 статті 1 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 25.12.2008 р. N 799-VI)

застраховані особи опинилися в стані часткового безробіття;

9) втрата роботи з незалежних від застрахованих осіб обставин - припинення трудового договору відповідно до статті 36 (пункти 1, 2, 3), статті 38 (у разі неможливості продовження роботи, а також невиконання роботодавцем законодавства про працю, умов колективного чи трудового договору), статті 39, статті 40 (пункти 1, 2, 5, 6) Кодексу законів про працю України, а для військовослужбовців - звільнення зі служби з поважних причин без права на пенсію (у зв'язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, за станом здоров'я, у зв'язку із закінченням строку контракту, систематичним невиконанням умов контракту командуванням, через сімейні обставини або з інших поважних причин відповідно до законодавства про військовий обов'язок і військову службу);

(пункт 9 статті 1 у редакції
 Закону України від 25.12.2008 р. N 799-VI)


(положення пункту 9 статті 1, в частині вилучення у редакції пункту 1 статті 36 Кодексу законів про працю України, визнано такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними), згідно з Рішенням Конституційного Суду України від 28.04.2009 р. N 9-рп/2009)

(пункт 9 статті 1 із змінами, внесеними згідно
 із Законами України від 11.06.2009 р. N 1505-VI,
 від 16.10.2012 р. N 5458-VI)

10) пункт 10 статті 1 виключено

(пункт 10 статті 1 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 25.12.2008 р. N 799-VI,
від 16.10.2012 р. N 5458-VI,
 виключено згідно із Законом
 України від 05.07.2012 р. N 5067-VI)

11) найманий працівник - фізична особа, яка працює за трудовим договором (контрактом) на підприємстві, в установі та організації або у фізичної особи;

12) страховий стаж - період (строк), протягом якого особа підлягає страхуванню на випадок безробіття та за який сплачено страхові внески (нею, роботодавцем);

13) страховий ризик - обставини, внаслідок яких особи можуть втратити роботу і потребують матеріальної підтримки та соціальних послуг за цим Законом;

(статтю 1 доповнено пунктом 13 згідно із
 Законом України від 25.12.2008 р. N 799-VI)

14) страхові внески - кошти відрахувань на страхування на випадок безробіття, сплачені згідно із законодавством, що діяло до набрання чинності Законом України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування", кошти єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, спрямовані на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття відповідно до пропорцій, визначених законом;

(статтю 1 доповнено пунктом 14 згідно із
 Законом України від 08.07.2010 р. N 2464-VI)

15) мінімальний страховий внесок - сума коштів, що визначається розрахункове як добуток розміру мінімальної заробітної плати і розміру єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, встановлених законом, на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід).

(статтю 1 доповнено пунктом 15 згідно із
 Законом України від 08.07.2010 р. N 2464-VI)

Терміни "застрахована особа", "страхувальники" та "роботодавці" вживаються у цьому Законі у значенні, наведеному у Законі України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування".

(статтю 1 доповнено частиною другою
 згідно із Законом України від 05.07.2012 р. N 5067-VI)
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Схожі:

Закон україни iconЗакон україни
Цей Закон відповідно до Конституції України визначає організаційно-правові засади діяльності Національної гвардії України
Закон україни iconЗакон україни «Про вищу освіту»
Цей Закон відповідно до Конституції України встановлює засади правового регулювання відносин у системі вищої освіти України
Закон україни iconГенеральний директор тов “Альянс”
України «Про охорону праці», Закон України «Про освіту», Закон України «Про обов’язкове державне соціальне страхування, Закон України...
Закон україни iconЗакон україни
Цей Закон визначає правові та організаційні засади реалізації права на свободу об'єднання, гарантованого Конституцією України та...
Закон україни icon1 Дана інструкція є нормативним документом в межах відділу освіти
України «Про охорону праці», Закон України «Про освіту», Закон України «Про обов’язкове державне соціальне страхування, Закон України...
Закон україни iconЗакон України «Про інформацію»
Податковий кодекс України : від 02. 12. 2010 р. №2755-vi закон України «Про державний ринковий нагляд І контроль нехарчової продукції»...
Закон україни iconA. Закон України „Про лікарські засоби
...
Закон україни iconЗакон україни
Цей Закон спрямований на реалізацію встановленого Конституцією України права збиратися мирно, без зброї І проводити збори, мітинги,...
Закон україни iconЗакон україни
Цей Закон створює правові основи діяльності друкованих засобів масової інформації (преси) в Україні, встановлює державні гарантії...
Закон україни iconЗакон України «Про заставу»
Закон України «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень» від 18 листопада 2003 р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка