Поняття кримінального права як самостійної галузі права І як науки галузі правознавства (юриспруденції)
Скачати 69.79 Kb.
НазваПоняття кримінального права як самостійної галузі права І як науки галузі правознавства (юриспруденції)
Дата конвертації05.07.2013
Розмір69.79 Kb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Право > Документы
Сімферополь 2012


 1. Поняття кримінального права як самостійної галузі права і як науки – галузі правознавства (юриспруденції).

 2. Кримінальне право і суміжні галузі права (кримінально-процесуальне, кримінально-виконавче, адміністративне право).

 3. Система кримінального права.

 4. Поняття кримінального права, його ознаки і значення.

 5. Види кримінальних законів (кримінальний кодекс, окремі кримінальні закони, закони тимчасової дії та ін.)

 6. Структура КК України. Загальна й Особлива частина КК, їх єдність і взаємозв'язок.

 7. Структура статей Особливої частини КК: диспозиції й санкції, їх види.

 8. Принцип чинності кримінального закону в просторі: територіальний, громадянства й універсальний.

 9. Зміст принципу громадянства. Відповідальність громадян України, що скоїли злочин за кордоном.

 10. Зміст універсального принципу. Особливості відповідальності іноземних громадян і осіб без громадянства. Видача злочинців.

 11. Чинність кримінального закону у часі.

 12. Зворотна сила кримінального закону.

 13. Поняття й ознаки злочину.

 14. Класифікація злочинів в залежності від їх тяжкості та її значення.

 15. Кримінальна відповідальність як вид юридичної відповідальності.

 16. Виникнення і припинення кримінальної відповідальності.

 17. Форми реалізації кримінальної відповідальності.

 18. Кримінальна відповідальність і кримінальне покарання.

 19. Поняття складу злочину і його видів.

 20. Елементи складу злочину, їх зміст, органічна єдність.

 21. Види складів у залежності від тяжкості: простий, кваліфікований, особливо кваліфікований, привілійований.

 22. Склад злочину і кваліфікація злочину.

 23. Класифікація (види) злочинів.

 24. Поняття об’єкта злочину.

 25. Поняття об'єктивної сторони злочину.

 26. Суспільно-небезпечне діяння (дія чи бездіяльність).

 27. Значення нездоланної сили, фізичного чи психічного примуса для рішення питання про кримінальну відповідальність за суспільно-небезпечне діяння (дія чи бездіяльність).

 28. Суспільно небезпечні наслідки як ознака об'єктивної сторони злочину. Поняття суспільно небезпечних наслідків, їх види і значення.

 29. Злочини з матеріальним і формальним складами.

 30. Необхідний і випадковий причинний зв'язок у кримінальному праві і його значення.

 31. Спосіб, засоби, обстановка, місце і час скоєння злочину, як факультативні ознаки, що характеризують об'єктивну сторону, їх значення.

 32. Поняття суб'єкта злочину.

 33. Загальний і знижений вік кримінальної відповідальності.

 34. Осудність як обов'язкова ознака суб'єкта злочину.

 35. Поняття неосудності в кримінальному праві.

 36. Наслідки визнання особи неосудним.

 37. Обмежена осудність та її значення для кримінальної відповідальності.

 38. Відповідальність за злочини, скоєні в стані сп'яніння та його обґрунтування.

 39. Поняття суб'єктивної сторони злочину, її ознаки (обов'язкові і факультативні) і значення.

 40. Поняття провини та її значення.

 41. Форми провини в кримінальному праві, їх значення для кваліфікації злочинів і призначення покарання.

 42. Умисел і його види.

 43. Відмінність непрямого умислу від прямого. Умисел у злочинах з формальним складом.

 44. Спеціальні види умислу, їх характеристика і значення.

 45. Мотив і ціль як факультативні ознаки суб'єктивної сторони складу злочину, їх значення.

 46. Необережність та її види.

 47. Злочинна самовпевненість: її інтелектуальний і вольовий моменти. Відмежування самовпевненості від непрямого умислу.

 48. Злочинна недбалість та її об'єктивний і суб'єктивний критерії, їх значення.

 49. Випадок (казус) як невинне заподіяння суспільно небезпечних наслідків. Його відмінність від злочинної недбалості.

 50. Змішана форма провини, її значення для кваліфікації злочину.

 51. Поняття і види помилок у кримінальному праві.

 52. Юридична помилка, її види і вплив на рішення питання про кримінальну відповідальність.

 53. Фактична помилка, її види і вплив на рішення питання про кримінальну відповідальність.

 54. Поняття і види обставин, що виключають злочинність діяння.

 55. Поняття необхідної оборони.

 56. Перевищення меж необхідної оборони.

 57. Уявна оборона. Відповідальність при уявній обороні.

 58. Підстави й ознаки затримки злочинця, що скоїв злочин.

 59. Підстави й ознаки крайньої необхідності.

 60. Відмінність крайньої необхідності від необхідної оборони і затримки злочинця.

 61. Фізичний чи психічний примус, як обставина, що виключає злочинність діяння.

 62. Виконання наказу чи розпорядження, як обставина, що виключає злочинність діяння.

 63. Підстави й ознаки скоєння діяння, зв'язаного з ризиком, як обставина, що виключає злочинність діяння.

 64. Підстава й ознаки виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи або злочинної організації, як обставина, що виключає злочинність діяння.

 65. Поняття і види стадій вчинення злочину.

 66. Готування до злочину.

 67. Відмежування готування до злочину від виявлення умислу. Відповідальність за готування до злочину відповідно до КК України.

 68. Замах на злочин, його поняття, об'єктивні і суб'єктивні ознаки.

 69. Види замахів на злочин (закінчений і незакінчений).

 70. Відмінність замаху від готування до злочину.

 71. Поняття закінченого злочину. Момент закінчення злочину з матеріальним, формальним і усіченим складом.

 72. Підстави кримінальної відповідальності за готування і замах на злочин. Кваліфікація готування і замаху на злочин.

 73. Поняття добровільної відмови при незакінченому злочині.

 74. Відмінність добровільної відмови від діяльного каяття.

 75. Поняття, ознаки і значення співучасті у злочині.

 76. Зміст ознаки спільності участі осіб у вчиненні злочину .

 77. Суб'єктивні ознаки співучасті. Спільність умислу співучасників.

 78. Види співучасників та їх визначення в КК.

 79. Виконавці і співвиконавці злочину.

 80. Організатор злочину.

 81. Підбурювач, як співучасник у злочині. Способи підбурювання.

 82. Пособник, як співучасник у злочині. Відмінність пособництва від підбурювання.

 83. Підстава і межі відповідальності співучасників.

 84. Спеціальні питання відповідальності співучасників: посереднє виконавство; співучасть у злочинах зі спеціальним суб'єктом; провокація злочину.

 85. Ексцес виконавця. Кваліфікація дії співучасників при ексцесі.

 86. Невдале підбурювання і пособництво.

 87. Добровільне відмовлення співучасників.

 88. Поняття множинності злочинів, її соціальна, юридична характеристика і значення.

 89. Одиничний злочин як структурний елемент множинності злочинів. Види одиничних злочинів.

 90. Сукупність злочинів, її ознаки й види.

 91. Повторність злочинів, її ознаки й види.

 92. Рецидив злочину.

 93. Поняття кримінального покарання: його ознаки і цілі.

 94. Поняття і система покарань відповідно до чинного кримінального законодавства.

 95. Основні і додаткові покарання відповідно до кримінального права.

 96. Позбавлення волі: поняття, зміст і види.

 97. Виправні роботи: зміст, строки і види.

 98. Поняття і зміст позбавлення права займати певні посади чи займатися певною діяльністю, а також позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чина чи кваліфікаційного класу.

 99. Штраф як міра кримінального покарання.

 100. Громадські роботи як вид кримінального покарання.

 101. Службові обмеження для військовослужбовців, як вид кримінального покарання.

 102. Поняття і зміст конфіскації майна, її види.

 103. Арешт, як вид кримінального покарання.

 104. Обмеження волі, як вид кримінального покарання.

 105. Утримання у дисциплінарному батальйоні військовослужбовців, як вид кримінального покарання.

 106. Правові підстави і порядок звільнення від кримінальної відповідальності.

 107. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з діяльним каяттям.

 108. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з примиренням винного з потерпілим.

 109. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з передачею особи на поруки.

 110. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку зі зміною обстановки.

 111. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності.

 112. Звільнення від кримінальної відповідальності осіб, що скоїли злочин у віці до 18 років у зв'язку із закінченням строків давності.

 113. Загальні основи призначення покарання.

 114. Обставини, що пом'якшують покарання.

 115. Обставини, що обтяжують покарання.

 116. Призначення більш м'якого покарання, чим передбачено законом.

 117. Призначення покарання по сукупності злочинів.

 118. Призначення покарання по сукупності вироків.

 119. Поняття й підстави звільнення від покарання і його відбування.

 120. Давнина виконання обвинувального вироку. Умови і строки давності. Перерва перебігу строків давності. Зупинення перебігу строків давності.

 121. Підстави застосування умовно-дострокового звільнення від відбування покарання.

 122. Підстави застосування заміни невідбутої частини покарання більш м'яким.

 123. Поняття і підстави звільнення від відбування покарання з випробуванням.

 124. Звільнення від покарання через хворобу, а також вагітних жінок і жінок, що мають дітей у віці до трьох років.

 125. Звільнення від покарання на підставі закону України про амністію чи акта про помилування.

 126. Застосування примусових мір медичного характеру і примусове лікування.

 127. Види кримінальних покарань, застосовуваних до неповнолітнього.

 128. Поняття, підстави і види звільнення від покарання неповнолітніх.

 129. Звільнення від покарання із застосуванням примусових мір виховного характеру до неповнолітнього.

 130. Звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності і відбування покарання в зв'язку із закінченням строків давності.

 131. Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання неповнолітніх.

 132. Погашення і зняття судимості у відношенні осіб, що вчинили злочин в неповнолітньому віці.

 133. Правові наслідки судимості. Підстави погашення і зняття судимості.

 134. Загальна характеристика розвитку кримінального законодавства України.

 135. Основні напрямки розвитку (школи) науки кримінального права.

 136. Характеристика Загальної частини Кримінального права України.

 137. Характеристика Загальної частини Кримінального права Німеччини.

 138. Характеристика Загальної частини Кримінального права Англії.

 139. Характеристика Загальної частини Кримінального права США.

 140. Характеристика Загальної частини Кримінального права Росії.

Склала викладач Н.Б. Сергієнко

Схожі:

Поняття кримінального права як самостійної галузі права І як науки галузі правознавства (юриспруденції) iconКонтрольні питання для підготовки до заліку із Загальної частини кримінального права
Поняття, завдання та система кримінального права. Наука кримінального права як галузь правознавства
Поняття кримінального права як самостійної галузі права І як науки галузі правознавства (юриспруденції) iconДайте визначення особливої частини кримінального права як частини...
Поняття І система Особливої частини кримінального права України ”; „Основи кримінально-правової кваліфікації ”; „Злочини проти основ...
Поняття кримінального права як самостійної галузі права І як науки галузі правознавства (юриспруденції) icon«Транспортне право»
Поняття транспортного права України як галузі права, науки та навчальної дисципліни
Поняття кримінального права як самостійної галузі права І як науки галузі правознавства (юриспруденції) iconПитання на іспит
Поняття транспортного права України як галузі права, науки та навчальної дисципліни
Поняття кримінального права як самостійної галузі права І як науки галузі правознавства (юриспруденції) iconЗасоби діагностики: Лекційний модуль 1
Поняття цивільного права як галузі права. Цивільне право в системі права України
Поняття кримінального права як самостійної галузі права І як науки галузі правознавства (юриспруденції) icon1 Ідейно-історичні передумови відокремлення господарського права, як самостійної галузі права
Підприємництво, як предмет регулювання господарського права, його ознаки, принципи та види обмежень
Поняття кримінального права як самостійної галузі права І як науки галузі правознавства (юриспруденції) iconКурс лекцій Укладач: Димочкіна В. В. Обговорено І схвалено на засіданні кафедри соціально
Регулювання економічних відносин в межах тільки цивільного права стало обтяжливим, тому на базі цієї галузі права виникли нові: господарське,...
Поняття кримінального права як самостійної галузі права І як науки галузі правознавства (юриспруденції) icon1. Поняття цивільного права як галузі права, його предмет, метод, джерела
Майнові й особисті немайнові відносини, врегульовані нормами цивільного права. Метод цивільно-правового регулювання суспільних відносин....
Поняття кримінального права як самостійної галузі права І як науки галузі правознавства (юриспруденції) iconПитання на залік з конституційного права зарубіжних країн
Поняття І суть конституційного права як галузі національного права кожної зарубіжної країни
Поняття кримінального права як самостійної галузі права І як науки галузі правознавства (юриспруденції) icon1. Поняття кримінального права. Завдання, функції та принципи кримінального права
Поняття закону про кримінальну відповідальність. Структура кримінального кодексу
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка