Сімферопольський технікум
Скачати 184.88 Kb.
НазваСімферопольський технікум
Дата конвертації05.07.2013
Розмір184.88 Kb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Право > Документы


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО»

КРИМСЬКИЙ ЮРИДИЧНИЙ ІНСТИТУТ

СІМФЕРОПОЛЬСЬКИЙ ТЕХНІКУМметодичні рекомендації

до самостійної роботи студентів ДФН

з дисципліни

«ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО»

на 2012-2013 навчальний рікРозглянуто і схвалено на засіданні

циклової комісії цивільно-правових

і господарсько-правових дисциплін

Протокол №1 від «31»серпня 2012 р.

Голова циклової комісії ____________ Н.М.Котова


Сімферополь 2012^ Тема. Загальні положення господарського права.
ДФН - 2 години
1. Історія становлення і розвитку господарського права.

2. Проблема розмежування галузі господарського права від галузей цивільного та адміністративного права.

^ Методичні рекомендації.

При розгляді цього питання необхідно вивчити основні етапи зародження господарського права у Київської Русі (Візантійські договори), середньовіччі (Магдебурзьке право), на початку ХХ ст. (науково-технічний прогрес), у радянський період, пострадянський період та новий період (поява у 2003 році господарського кодексу України).

Підкреслити особливості становлення кожного періоду та основних представників науки господарського права.

У третьому питанні слід порівняти галузі господарського, цивільного та адміністративного галузей права. Слід розрізнити їх за предметом, методом правового регулювання, а також за суб’єктивним складом у правовідносинах і цілями діяльності цих суб’єктів.
Для цього потрібно звернутися до наступної літератури:

1. Хозяйственное право: Учебник / Под ред. В. Мамутова. – К.: Юрінком Інтер, 2002.

2. Господарське право: Підручник/ О.П. Подцерковний, О.О. Квасніцька, А.В. Смітюх та ін.; За ред. О.П. Подцерковного. – Х.: Одіссей, 2012.

3. Щербина В.С. Господарське право: Підручник. – К.: Юринком Інтер, 2012.

4. Господарське право України/ За ред. В.М. Гайворонського, В.П.

Жушман. – Х., - 2003.
Завдання для самоконтролю.

І. У зошиті для самостійної роботи зробити конспект з даного питання.

ІІ. Зробіть таблицю порівняння цих галузей права.

Тема. Правове положення суб'єктів господарської діяльності. Правове регулювання діяльності господарських товариств.
ДФН - 8 годин
1. Поняття, учасники, способи формування статутного капіталу і відповідальність господарських товариств.

2. Сільськогосподарська, виробнича та споживча кооперація.

3. Значення господарювання некомерційних суб'єктів.

5. Фізичні особи - підприємці.

Методичні рекомендації.

Вивчивши Закон України „Про господарські товариства”, студент повинен знати основні види господарських товариств (ВАТ ,ЗАТ, ТОВ, ТДВ, КТ, ПТ),способи формування статутного капіталу, правове положення учасників та відповідальність господарських товариств.

При розгляді другого питання слід звернути увагу на поняття сільськогосподарського кооперативу, при цьому визначити його правовий статус як юридичної особи, вивчити такі види кооперативів, як виробничий та споживчий, порядок утворення, цілі діяльності, установчі документи, органи управління, права і обов’язки учасників, вказати відмінні особливості даних видів кооперацій.

У третьому питанні звернути увагу на значення участі у господарських відносинах некомерційних суб’єктів, визначити поняття цих суб’єктів.

В четвертому питанні дати поняття фізичної особи – підприємця, розкрити правовий статус та специфіку його участі у господарській діяльності. Порядок відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності.

Література:

 1. Господарський кодекс України від 16.01.2003 №436 – ІV // ВВРУ. – 2003, - №18-22, - ст.144.

 2. Закон України „Про господарські товариства” выд 19.09.1991р. // Зібр.

 3. Законодавство України: Звід законів України, - 2000, - № 4, - сер.3, - ст.39.

 4. Щербина В.С. Господарське право: Підручник. – К.: Юринком Інтер, 2012.

 5. Хозяйственное право: Учебник / Под ред. В. Мамутова. – К.: Юринком Интер, 2002.

 6. Хозяйственное право / Под ред. Н. Саниахметовой. – Х.: Одиссей, 2004.

 7. Хозяйственное право Украины/ Под. ред. А.С. Васильева, О.П. Подцерковного. – Х., - 2008.

 8. Жук Л.А., Жук І.Л., Неживець О.М. Господарське право – К., - 2003.

 9. Господарське право України/ За ред. В.М. Гайворонського, В.П. Жушман. – Х., - 2003.


Завдання для самоконтролю.

І. У зошитах для самостійної роботи відповісти зробити порівняльну таблицю господарських товариств. У таблиці повинно бути відображено:

 1. Поняття товариства.

 2. Порядок формування статутного фонду.

 3. На що ділиться статутній фонд.

 4. Учасники товариства.

 5. Яку відповідальність несуть засновники товариства.

 6. Які органи управління діють у товаристві.

 7. Склад засновницьких документів .

ІІ. Підготувати доповідь на тему «Фізична особа підприємець».

ІІІ. Підготувати презентації будь-якого виду кооперативу або некомерційного суб’єкту господарювання.
^ Тема: Господарські зобов’язання.

ДФН - 4 годин
1. Особливості складання господарських договорів. Захисні застереження.

Методичні рекомендації.

При вивченні даного питання необхідно розрізняти особливості укладання господарських та цивільно-правових договорів. Стадії укладена господарського договору:

1. складання проекту договору;

2. узгодження протоколу розбіжностей;

3. безпосереднє врегулювання розбіжностей;

4. стадія судового розгляду переддоговірного спору.

Необхідно дати характеристику кожної стадії.

Для складання договору вивчити суттєві умови господарського договору, порядок його укладання, права і обов’язки сторін, відповідальність та інші особливості господарського договору.

Для виконання завдання по складанню проекту договору необхідно, визначивши структуру договору, викласти на письмі зміст договору постачання, з огляду на те, що будь-який договір складається з преамбули, основної частини, заключної частини. Робота зі складання проекту договору повинна включати послідовний розгляд і відповіді на такі питання:

- реквізити вступної частини договору;

- предмет договору;

- ціна договору;

- права і обов'язки сторін;

- терміни і порядок розрахунків;

- відповідальність сторін ;

- інші умови;

- реквізити заключної частини.

Література:

 1. Господарський кодекс України від 16.01.2003 №436 – ІV // ВВРУ. – 2003, - №18-22, - ст.144.

 2. Цивільний кодекс України: від 16.01.2003 // ВВРУ. – 2003, - №40-44, - ст.356.

 3. Щербина В. С. Господарське право: Підручник. – К.: Юринком Інтер, 2012.

 4. Хозяйственное право: Учебник / Под ред. В. Мамутова. – К.: Юрінком Інтер, 2002.

 5. Хозяйственное право / Под ред. Н. Саниахметовой. – Х.: Одиссей, 2004.

 6. Хозяйственное право Украины/ Под. ред. А.С. Васильева, О.П. Подцерковного. – Х., - 2008.

 7. Жук Л.А., Жук І.Л., Неживець О.М. Господарське право – К., - 2003.

 8. Господарське право України/ За ред. В.М. Гайворонського, В.П. Жушман. – Х., - 2003.


Завдання для самоконтролю.

І. У зошитах для самостійної роботи скласти проект договору постачання.
ІІ. Дати розгорнуті письмові відповіді на умови завдань, вказаних у методиці по практичним заняттям з цієї теми.

Тема: Відповідальність за правопорушення у сфері господарювання.

^ ДФН - 4 годин
1. Відповідальність за порушення законодавства про захист економічної конкуренції.
Методичні рекомендації.

Студенти повинні розглянути загальні положення юридичної відповідальності, а також відповідальність за порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Відзначити, що в суспільстві економічна конкуренція виконує досить важливі функції: регулювання, мотивації, розподілу та контролю (зміст цих функцій). Способи захисту суб’єктів господарювання від недобросовісної конкуренції. Обмеження конкуренції, природні монополії.
Література:

 1. Господарський кодекс України від 16.01.2003 №436 – ІV // ВВРУ. – 2003, - №18-22, - ст. 144, - Глава 28.

 2. Цивільний кодекс України: від 16.01.2003 // ВВРУ. – 2003, - №40-44, - ст.356.

 3. Закон України „Про захист від недобросовісної конкуренції” від07.06.96 №236/96-ВР // ВВРУ, - 1996, - №36, - ст.164.

 4. Закон України „Про Антимонопольний комітет України” від 26.11.93 // ВВРУ, - 1993, - №50, - ст.472.

 5. Закон України „Про захист економічної конкуренції” від 11.01.2001// ВВРУ, - 2001, - №12, - ст.64.

 6. Хозяйственное право Украины/ Под. ред. А.С. Васильева, О.П. Подцерковного. – Х., - 2008.

 7. Жук Л.А., Жук І.Л., Неживець О.М. Господарське право – К., - 2003.

 8. Господарське право України/ За ред. В.М. Гайворонського, В.П. Жушман. – Х., - 2003.


Завдання для самоконтролю.

І. Підготувати повідомлення на тему: «Недобросовісна конкуренція».

ІІ. Законспектувати у зошиті для самостійної роботи - підстави та санкції господарсько - правової відповідальності із захисту економічної конкуренції.

Тема. Засоби державного регулювання господарських відносин.

ДФН - 4 годин
1. Порядок переоформлення і анулювання ліцензій.

2. Управління якістю за допомогою стандартизації, сертифікації і правового забезпечення єдності вимірювань.

3. Ціни і ціноутворення у сфері господарювання.
^ Методичні рекомендації.

У першому питанні слід розкрити порядок переоформлення та анулювання ліцензії. Які є підстави для здійснення цих дій.

Одним з засобів державного впливу на господарську діяльність є стандартизація та сертифікація продукції. Слід засвоїти визначення сертифікації та стандартизації продукції, умови та відповідальність за порушення законодавства про стандартизацію та сертифікацію господарюючими суб’єктами.

Третє питання містить поняття вартості. Студентам слід звернути увагу на класифікацію цін (вільні, державні, фіксовані, регульовані). На які господарські відносини встановлюються державні ціни. Органи, що регулюють ціни та ціноутворення, функції контролю державних органів за дотриманням дисципліни цін та відповідальність у сфері ціноутворення.

Література:

1. Господарський кодекс України від 16.01.2003 №436 – ІV // ВВРУ. – 2003, - №18-22, - ст. 144.

2. Цивільний кодекс України: від 16.01.2003 // ВВРУ. – 2003, - №40-44, - ст. 356.

3. Закон України «Про ліцензування окремих видів господарської діяльності та повноваження органів ліцензування» від 01.06.2000р.

4. Закон України «Про патентування окремих видів підприємницької діяльності» від 23.03.96р.

5. Закон України „Про ціни та ціноутворення” від 03.12.1990//ВВРУ, - 2005, - №13, - ст.181.

6. Законодавство України: Звід законів України, - 2000, - № 4, - сер. 3, - ст. 39.

7. Щербина В.С. Господарське право: Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2012.

8. Хозяйственное право: Учебник / Под ред. В. Мамутова. – К.: Юрінком Інтер, 2002.

9. Хозяйственное право / Под ред. Н. Саниахметовой. – Х.: Одиссей, 2004.

10. Хозяйственное право Украины/ Под. ред. А.С. Васильева, О.П. Подцерковного. – Х., - 2008.

11. Жук Л.А., Жук І.Л., Неживець О.М. Господарське право – К., - 2003.

12. Господарське право України/ За ред. В.М. Гайворонського, В.П. Жушман. – Х., - 2003.

Завдання для самоконтролю.
І. У зошиті для самостійної роботи зробити конспект з цих питань.

ІІ. Підготувати доповідь на тему «Стандарти якості в Україні».

Тема. Державна реєстрація суб’єктів господарювання.
^ ДФН - 4 годин
1. Порядок державної реєстрації. Складання проекту статуту суб’єкта господарювання.
Методичні рекомендації.

При розгляді цього питання, керуючись діючим законодавством необхідно засвоїти порядок, а саме: строки, умови та пакет документів, необхідних для державної реєстрації створення суб’єкта господарювання.

Окремо необхідно розглянути порядок реєстрації змін та ліквідації суб’єкта господарювання.

При складанні проекту статуту суб'єкта господарювання необхідно знати, які положення включаються до змісту статуту (важливо відмітити ціль діяльності обраної організаційно-правової форми, права та обов’язки учасників, ограни управління, відповідальність учасників і самого товариства, порядок формування майна, одержання та розподілу прибутку та ін. положення).

Література:

 1. Господарський кодекс України від 16.01.2003 №436 – ІV // ВВРУ. – 2003, - №18-22, - ст.144.

 2. Цивільний кодекс України: від 16.01.2003 // ВВРУ. – 2003, - №40-44, - ст.356.

 3. Закон України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців” від 15.05.2003р. // Офіц. Вісн. України, - 2003, - №25, - ст.1172.

 4. Щербина В.С. Господарське право: Підручник. – К.: Юринком Інтер, 2012.

 5. Хозяйственное право: Учебник / Под ред. В. Мамутова. – К.: Юрінком Інтер, 2002.

 6. Хозяйственное право Украины/ Под. ред. А.С. Васильева, О.П. Подцерковного. – Х., - 2008.

 7. Жук Л.А., Жук І.Л., Неживець О.М. Господарське право – К., - 2003.

 8. Господарське право України/ За ред. В.М. Гайворонського, В.П. Жушман. – Х., - 2003.


Завдання для самоконтролю.

І. Дати розгорнуті письмові відповіді на умови завдань, вказаних у методиці по практичним заняттям з цієї теми.

ІІ. Скласти проект статуту суб’єкта господарювання.

Тема. Правове регулювання торгівельної діяльності і комерційного посередництва.
^ ДФН - 4 години
1. Енергопостачання.

2. Біржова торгівля.
Методичні рекомендації.

У першому питанні студенти повинні знати, як укладається договір, права і обов’язки енергопостачальника та абонента. Суттєві умови договору енергопостачання, предмет, строки постачання та правила користування енергією.

В умовах ринкової економіки такі господарські договори, як поставка, оптова купівля-продаж, міна та інші можуть укладатися і на товарних біржах. Розглянути правочини, які укладаються на товарних біржах, нормативні акти, якими регулюється біржова торгівля.
Література:

 1. Господарський кодекс України від 16.01.2003 №436 – ІV // ВВРУ. – 2003, - №18-22, - ст.144, - Глава 28.

 2. Цивільний кодекс України: від 16.01.2003 // ВВРУ. – 2003, - №40-44, - ст. 356.

 3. Закон України «Про товарну біржу» від 10 грудня 1991 року.

 4. Закон України «Про електроенергетику» від 16 жовтня 1997 року.

 5. Положення «Про регулювання відносин на оптовому ринку електричної енергії України» від 19 липня 2000 року.

 6. Щербина В.С. Господарське право: Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2012.

 7. Хозяйственное право: Учебник / Под ред. В. Мамутова. – К.: Юрінком Інтер, 2002.

 8. Хозяйственное право Украины/ Под. ред. А.С. Васильева, О.П. Подцерковного. – Х., - 2008.

 9. Жук Л.А., Жук І.Л., Неживець О.М. Господарське право – К., - 2003.

 10. Господарське право України/ За ред. В.М. Гайворонського, В.П. Жушман. – Х., - 2003.


Завдання для самоконтролю.

І. У зошиті для самостійної роботи відповісти на такі питання:

1. Зміст договору постачання електроенергії.

2. Правове положення торгової біржі.

ІІ. Дати розгорнуті письмові відповіді на умови завдань, вказаних у методиці по практичним заняттям з цієї теми.


Тема 11. Правове регулювання транспортної діяльності.
ДФН - 2 години
1. Перевезення вантажу як вид господарської діяльності.

2. Договір транспортного експедирування.
Методичні рекомендації.

Перевезення вантажів здійснюють транспортом. Це є різновидом господарської діяльності. Для здійснення перевезення суб’єкти господарювання укладають договір перевезення вантажу. У зв’язку з цим необхідно знати поняття, види, суттєві умови договору, права і обов’язки сторін та відповідальність згідно з Законом України «Про транспорт», ЦК України і ГК України.
Література:

 1. Господарський кодекс України від 16.01.2003 №436 – ІV // ВВРУ. – 2003, - №18-22, - ст. 144, - Глава 28.

 2. Цивільний кодекс України: від 16.01.2003 // ВВРУ. – 2003, - №40-44, - ст. 356.

 3. Законом України «Про транспорт» від 10 листопада 2001 року.

 4. Щербина В. С. Господарське право: Підручник. – К.: Юринком Інтер, 2012.

 5. Хозяйственное право: Учебник / Под ред. В. Мамутова. – К.: Юрінком Інтер, 2002.

 6. Хозяйственное право Украины/ Под. ред. А.С. Васильева, О.П. Подцерковного. – Х., - 2008.

 7. Жук Л.А., Жук І.Л., Неживець О.М. Господарське право – К., - 2003.

 8. Господарське право України/ За ред. В.М. Гайворонського, В.П.

Жушман. – Х., - 2003.
Завдання для самоконтролю.

І. Дати розгорнуті письмові відповіді на умови завдань, вказаних у методиці по практичним заняттям з цієї теми.

Тема 12. Правове регулювання будівельної діяльності.
ДФН - 2 години

 1. Договір підряду на капітальне будівництво.


^ Методичні рекомендації.

Безпосередньо будівництво об’єкта відбувається на підставі договору підряду на капітальне будівництво. У зв’язку з цим студенти повинні знати зміст договору будівельного підряду, права і обов’язки сторін та їх відповідальність, проектно-кошторисну документацію та господарські відносини, які виникають в зв’язку з постачанням будівельного матеріалу, виконання окремих видів робіт.

Література:

 1. Господарський кодекс України від 16.01.2003 №436 – ІV // ВВРУ. – 2003, - №18-22, - ст. 144, - Глава 28.

 2. Цивільний кодекс України: від 16.01.2003 // ВВРУ. – 2003, - №40-44, - ст.356.

 3. Щербина В.С. Господарське право: Підручник. – К.: Юринком Інтер, 2012.

 4. Хозяйственное право: Учебник / Под ред. В. Мамутова. – К.: Юрінком Інтер, 2002.

 5. Хозяйственное право Украины/ Под. ред. А.С. Васильева, О.П. Подцерковного. – Х., - 2008.

 6. Жук Л.А., Жук І.Л., Неживець О.М. Господарське право – К., - 2003.

 7. Господарське право України/ За ред. В.М. Гайворонського, В.П.

Жушман. – Х., - 2003.
Завдання для самоконтролю.

ІІ. Дати розгорнуті письмові відповіді на умови завдань, вказаних у методиці по практичним заняттям з цієї теми.
^ Тема. Правове регулювання відносин у сфері фінансової діяльності суб’єктів господарювання.
ДФН - 4 години
1. Поняття і структура банківської системи України. Правове положення Національного банку України.

2. Правове регулювання фондової біржі. Цінні папери.
^ Методичні рекомендації.

Вивчаючи це питання, студент повинен знати поняття банківської системи України, її структуру, функціонування, охарактеризувати її елементи. Визначити напрямки діяльності та спеціалізації за видом операцій. Вивчити правовий статус Національного банку України.

У другому питанні розглянути Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок». Вивчити правовий статус фондової біржі, правочини, які здійснюються на біржі. Дати поняття цінних паперів, мати уявлення про їх види (акції, облігації, сертифікати та ін.).
Література:

 1. Господарський кодекс України від 16.01.2003 №436 – ІV // ВВРУ. – 2003, - №18-22, - ст.144, - Глава 28.

 2. Цивільний кодекс України: від 16.01.2003 // ВВРУ. – 2003, - №40-44, - ст.356.

 3. Закон Украины «О финансовых услугах и государственном регулировании рынка финансовых услуг» от 12 июля 2002 года.

 4. Закон Украины «О банках и банковской деятельности» от 17 декабря 2000 года.

 5. Закон Украины «О ценных бумагах и фондовом рынке» от 25 февраля 2006 года.

 6. Щербина В. С. Господарське право: Підручник. – К.: Юринком Інтер, 2012.

 7. Хозяйственное право: Учебник / Под ред. В. Мамутова. – К.: Юрінком Інтер, 2002.

 8. Хозяйственное право Украины/ Под. ред. А.С. Васильева, О.П. Подцерковного. – Х., - 2008.

 9. Жук Л.А., Жук І.Л., Неживець О.М. Господарське право – К., - 2003.

 10. Господарське право України/ За ред. В.М. Гайворонського, В.П.

 11. Жушман. – Х., - 2003.


Завдання для самоконтролю.

І. Дайте відповіді на такі питання:

1. Яка структура банківської системи України?

2. Які функції здійснює Національний банк України?

3. Який правовий статус фондової біржі?

ІІ. Підготувати доповідь на тему: «Види цінних паперів».

Тема. Правове регулювання інноваційної та інвестиційної діяльності.
^ ДФН - 4 години
1. Порядок здійснення інноваційної діяльності.
Методичні рекомендації.

Основним фундаментальним принципом економічного процвітання є постійне здійснення інноваційної діяльності, створення нових об’єктів промислової власності. При вивченні цього питання необхідно підкреслити особливості інноваційної діяльності, розкрити форми , в яких вона реалізується. Визначити об’єкти та суб’єкти діяльності, їх правовий статус.

Література:

 1. Господарський кодекс України від 16.01.2003 №436 – ІV // ВВРУ. – 2003, - №18-22, - ст. 144, - Глава 28.

 2. Цивільний кодекс України: від 16.01.2003 // ВВРУ. – 2003, - №40-44, - ст.356.

 3. Щербина В.С. Господарське право: Підручник. – К.: Юринком Інтер, 2012.

 4. Хозяйственное право: Учебник / Под ред. В. Мамутова. – К.: Юрінком Інтер, 2002.

 5. Хозяйственное право Украины/ Под. ред. А.С. Васильева, О.П. Подцерковного. – Х., - 2008.

 6. Жук Л.А., Жук І.Л., Неживець О.М. Господарське право – К., - 2003.

 7. Господарське право України/ За ред. В.М. Гайворонського, В.П.

Жушман. – Х., - 2003.
Завдання для самоконтролю.

Законспектувати у зошиті для самостійної роботи порядок здійснення інвестиційної діяльності.
Тема: Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
ДФН - 4 години
1. Джерела, якими керуються суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності.

2. Зовнішньоекономічний контракт. Форма та зміст.

^ Методичні рекомендації.

У першому питанні слід розкрити систему нормативних актів за юридичною силою, які регулюють зовнішньоекономічну діяльність. Требо дати поняття міжнародного договору та розкрити процедуру узгодження його Верховною Радою України. Необхідно підкреслити принцип «Примата норм міжнародного права над національним», розкрити його значення.

У другому питанні слід дати поняття зовнішньоекономічного контракту. Розкрити його форму та зміст. Вміти складати цей документ.
Література:

1. Господарський кодекс України від 16.01.2003 №436 – ІV // ВВРУ. – 2003, - №18-22, - ст. 144.

2. Цивільний кодекс України: від 16.01.2003 // ВВРУ. – 2003, - №40-44, - ст. 356.

3. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.91р. № 959-ХІІ // ВВРУ, - 1991, - №29, - ст.377.

4. Господарське право: Підручник/ О.П. Подцерковний, О.О. Квасніцька, А.В. Смітюх та ін.; За ред. О.П. Подцерковного. – Х.: Одіссей, 2012.

5. Хозяйственное право: Учебник / Под ред. В. Мамутова. – К.: Юрінком Інтер, 2002.

6. Хозяйственное право Украины/ Под. ред. А.С. Васильева, О.П. Подцерковного. – Х., - 2008.

7. Жук Л.А., Жук І.Л., Неживець О.М. Господарське право – К., - 2003.

8. Господарське право України/ За ред. В.М. Гайворонського, В.П. Жушман. – Х., - 2003.

Тема: Спеціальні режими господарювання.

ДФН - 2 години
1. Особливості правового регулювання у спеціальних режимах господарювання.
Методичні рекомендації.

Необхідно визначити який порядок створення спеціальні режими господарювання на окремих територіях України. Вказати особливий порядок застосування та дії законодавства на цих територіях. Вказати види спеціальних економічних зон, мету та цілі їх утворення та порядок регулювання господарських відносин.
Література:

1. Господарський кодекс України від 16.01.2003 №436 – ІV // ВВРУ. – 2003, - №18-22, - ст. 144, - Глава 28.

2. Цивільний кодекс України: від 16.01.2003 // ВВРУ. – 2003, - №40-44, - ст.356.

3. Закон України «Про режим іноземного інвестування» від 19.03.96 р. №93/96-ВР // ВВРУ, - 1996, - №19, - ст.80.

4. Закон України «Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон» від 13.10.92 р. № 2673-XII // ВВРУ, - 1992, - № 50, - ст. 676.

5. Щербина В.С. Господарське право: Підручник. – К.: Юринком Інтер, 2012.

6. Хозяйственное право: Учебник / Под ред. В. Мамутова. – К.: Юрінком Інтер, 2002.

7. Господарське право: Підручник/ О.П. Подцерковний, О.О. Квасніцька, А.В. Смітюх та ін.; За ред. О.П. Подцерковного. – Х.: Одіссей, 2012.

 1. Жук Л.А., Жук І.Л., Неживець О.М. Господарське право – К., - 2003.

 2. Господарське право України/ За ред. В.М. Гайворонського, В.П.

Жушман. – Х., - 2003.
Завдання для самоконтролю.

Законспектувати у зошиті для самостійної роботи особливості правового регулювання у спеціальних режимах господарювання.

Склала викладач С. Г. БащукСхожі:

Сімферопольський технікум iconСімферопольський технікум
Виконавча влада, як гілка державної влади, її співвідношення з державним управлінням
Сімферопольський технікум iconХарківський обліково-економічний технікум – інтернат ім. Ф. Г. Ананченка
Технікум має гуртожиток на 250 місць, надання місць у гуртожитку гарантовано. В гуртожитку є медичний пункт, спортивна кімната з...
Сімферопольський технікум iconХарківський обліково-економічний технікум – інтернат ім. Ф. Г. Ананченка
Технікум має гуртожиток на 250 місць, надання місць у гуртожитку гарантовано. В гуртожитку є медичний пункт, спортивна кімната з...
Сімферопольський технікум iconЕкономіко-технологічний технікум хнту

Сімферопольський технікум iconЕкономіко-технологічний технікум хнту

Сімферопольський технікум iconЕлектропривод
Ковальов В. О., викладач внз “Кіровоградський технікум механізації сільського господарства”
Сімферопольський технікум iconНавчально-методичний центр тестові завдання
Ковальов В. О., викладач внз “Кіровоградський технікум механізації сільського господарства”
Сімферопольський технікум iconНавчально-методичний центр тестові завдання
Ковальов В. О., викладач внз “Кіровоградський технікум механізації сільського господарства”
Сімферопольський технікум iconНавчально-методичний центр тестові завдання
Ковальов В. О., викладач внз “Кіровоградський технікум механізації сільського господарства”
Сімферопольський технікум iconНавчально-методичний центр тестові завдання з дисципліни “електричне освітлення І опромінення”
Ковальов В. О., викладач внз “Кіровоградський технікум механізації сільського господарства”
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка