12. Характеристика України як демократичної держави
Скачати 69.05 Kb.
Назва12. Характеристика України як демократичної держави
Дата конвертації05.07.2013
Розмір69.05 Kb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Право > Документы
Тема 12. Характеристика України

як демократичної держави

План

 1. Україна як демократична республіка.

 2. Принцип народовладдя та форми реалізації народовладдя.

 3. Співвідношення між формами безпосередньої та представницької демократії у реалізації публічної влади в Україні.

 4. Принцип багатоманітності.

 5. Конституційний лад та громадянське суспільство.

 6. Поняття та види референдумів.

 7. Предмет референдуму.

 8. Порядок ініціювання референдуму народом.

 9. Порядок призначення (проголошення) референдуму.

 10. Порядок проведення референдуму.

 11. Юридична сила рішень, прийнятих на референдумі.

51. У свій час Ж.-Ж. Руссо зазначав, що «у природному стані кожен індивід реалізовував суверенні права щодо самого себе, тому він має поступитися цими правами на користь суспільства за умови участі у формуванні загальної волі або держави, яка повинна бути організована таким чином, щоб забезпечувати інтереси більшості громадян». Відповідно до цієї установки єдиним законним правлінням у такому випадку буде пряма демократія, у якій законодавча влада належить цілісному корпусу громадян, від якого надаються накази посадовим особам, котрі виконують закони.

При цьому вчений не допускав того, що суспільство може делегувати свої повноваження виборній асамблеї. Тому, розглядаючи англійську конституцію, він вказував, що англійці, які вважають себе вільними, насправді є такими не більше, ніж один раз на сім років, коли обирають своїх представників.

Дайте коментар наведеним висловленням Ж.-Ж. Руссо. Яким чином співвідносяться представницька та безпосередня форми народовладдя, яку з них необхідно вважати пріоритетною у сучасному світі?

52. У ст. 5 Конституції України 1996 р. встановлено: носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ, який здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування – таким чином в Основному Законі встановлюється відправне положення щодо безпосередньої й представницької форм народовладдя. У радянський період навпаки перевага віддавалась представницькій демократії, виходячи з постулату тотожності інтересів громадянина і держави. Водночас, і сьогодні, наприклад, у ст. 3 Конституції Французької Республіки 1958 р. зазначено: «національний суверенітет належить народу, який здійснює його через своїх представників та через референдум».

^ Яку з зазначених форм народовладдя необхідно вважати пріоритетною у сучасному світі?

53. У виборах народних депутатів взяли участь 58 % громадян, включених до списків виборців. У розподілі депутатських мандатів взяли участь 5 політичних партій (блоків) – суб’єктів виборчого процесу, що набрали три та більше відсотків голосів виборців (34 %, 31 %, 14 %, 5%, 4% відповідно, загалом – 90 % голосів громадян, що проголосували).

Яка частина населення України таким чином представлена у Верховній Раді? Чи можна стверджувати, що обрані таким чином народні депутати є представниками й тих громадян, що за них не голосували?

54. До ЦВК надійшла скарга від представника політичної партії – суб’єкта виборчого процесу щодо проведення незаконної агітації, а саме участі в ній Президента України з метою спонукати виборців голосувати за певну політичну партію, безоплатного використання ефіру телекомпанії для проведення передвиборної агітації. Суб’єкт звернення просить визнати порушення принципу рівності умов використання ЗМІ, безоплатного поширення інформації з ознаками політичної реклами протиправними; зобов’язати Президента України утриматися від дій щодо участі у передвиборній агітації, втручання у виборчий процес, порушення принципу рівного та неупередженого ставлення до суб’єктів виборчого процесу.

Які критерії дають можливість охарактеризувати вибори як вільні і рівні?

55. Президент України 15.01.2000 р. видав Указ “Про проголошення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою”, яким передбачалося проведення референдуму 16.04.2000 р., на який, зокрема, пропонувалося винести питання: 1. “Чи згодні Ви з необхідністю обмеження депутатської недоторканності народних депутатів України і вилученням у зв’язку з цим ч. 3 ст. 80 Конституції України: “Народні депутати України не можуть бути без згоди Верховної Ради України притягнені до кримінальної відповідальності, затримані чи заарештовані ?” та 2. “Чи згодні Ви із зменшенням загальної кількості народних депутатів України з 450 до 300 і пов’язаною з цим заміною у ч. 1 ст. 76 Конституції України слів “чотириста п’ятдесят” на слово “триста”, а також внесенням відповідних змін до виборчого законодавства ?” Результати голосування були позитивними: перше питання “за” – 89 % голосів виборців, друге “за” – 89,91 %.

Однак Верховна Рада відмовилася вносити відповідні зміни до Конституції, посилаючись на те, що був порушений порядок внесення змін і доповнень до Основного Закону.

Яку юридичну силу мають рішення, прийняті на всеукраїнському референдумі? Чи мав право Президент призначати референдум із вказаних питань? Яку юридичну силу мають рішення, прийняті на референдумі 16 квітня 2000 р.? Наскільки правомірними були дії Верховної Ради?

56. Ініціативна група звернулась до Центральної виборчої комісії з вимогою її зареєструвати для збору підписів на підтримку проведення всеукраїнського референдуму, на який запропоновано винести наступні запитання: 1) Чи підтримуєте ви ухвалення закону «Про всеукраїнський і місцеві референдумі референдуми», в якому, зокрема, передбачена можливість ухвалення нової Конституції України на референдумі? 2) Чи підтримуєте ви вступ України до НАТО? 3) Чи підтримуєте ви вступу України до Єдиного економічного простору з Росією, Білоруссю та Казахстаном?

Які мають бути дії ЦВК? Чи може вона відмовити у реєстрації ініціативної групи та з яких підстав? Проаналізуйте практику ініціювання всеукраїнських референдарних процесів, що склалася на сьогоднішній день. Які шляхи удосконалення процедури ініціювання всеукраїнського референдуму ви можете запропонувати?

57. Народний депутат П. подав до Верховної Ради України законопроект, відповідно до якого запропонував закріпити в Законі «Про політичні парії в Україні» норму, згідно з якою політичні партії у своїй діяльності мають керуватися демократичними принципами. Свою пропозицію депутат обґрунтував численними порушеннями демократичних стандартів політичними партіями в Україні, зокрема поширеною практикою закритих з’їздів, а також одноособового ухвалення рішень лідерами партій. Крім того, депутат послався на статтю 1 Конституції України, відповідно до якої Україна є демократичною державою.

Натомість у висновку науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України наголошувалось на тому, що закріплення такої норми порушувало б принцип невтручання держави в діяльність політичних партій. Адже відповідно до статті 8 Закону України "Про об'єднання громадян" та статті 4 Закону України "Про політичні партії в Україні" втручання державних органів та службових осіб у діяльність об'єднань громадян не допускається. Більше того, на підставі цих норм Конституційний Суду України в своєму рішенні від 23 травня 2001 р. № 6-рп/2001 (справа щодо конституційності статті 2483 ЦПК України) зробив висновок, що «внутрішня організація, взаємовідносини членів об'єднань громадян, їх підрозділів, статутна відповідальність членів цих об'єднань регулюються корпоративними нормами, встановленими самими об'єднаннями громадян, які базуються на законі; визначаються питання, які належать до їх внутрішньої діяльності або виключної компетенції і підлягають самостійному вирішенню».

Чи має поширюватися норма ст. 1 Конституції України на діяльність політичних партій? Чи згодні Ви з пропозицією народного депутата? Як ви оцінюєте аргументи Науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України?

58. У місті К. відбулися збори громадян з ініціювання місцевого референдуму. Голова зборів громадянин Д. звернувся до міського голови із вимогою зареєструвати ініціативну групу з проведення місцевого референдуму з питань: 1. «Чи підтримуєте Ви заборону на відведення земельних ділянок під будівництво капітальних споруд на території міського парку «Перемога?» та 2. «Чи підтримуєте Ви дострокове припинення повноважень міського голови Т.?».

До зазначеної заяви були залучені список учасників зборів, протокол зборів, формулювання питань, що пропонується винести на референдум, список членів ініціативної групи, зобов’язання членів ініціативної групи про додержання ними законодавства про референдум.

За результатами розгляду зазначених документів, голова територіальної громади міста К. видав розпорядження про відмову у реєстрації ініціативної групи з місцевого референдуму. На його думку, питання, що пропонуються, сформульовані не коректно, а також порушена процедура ініціювання референдуму.

Члени зборів громадян України з питання місцевого референдуму, які були обрані до складу ініціативної групи місцевого референдуму, звернулися до суду.

Яким має бути рішення суду? Як реалізується право вимоги референдумів громадянами за чинним законодавством України? Покажіть відмінності у процедурі ініціювання всеукраїнського та місцевих референдумів.

59. Під час проведення місцевого референдуму у місті Л. на дільниці для голосування № *** о 13 год. 15 хв. було здійснено закриття приміщення для голосування та припинено процес голосування приблизно на 45 хв. Громадянка Р., яка є членом ініціативної групи референдуму, звернулася до суду з вимогою визнати результати голосування на цій дільниці недійсними. За її словами вказаний проміжок часу був достатнім для здійснення фальсифікацій, а також на період закриття дільниці для голосування вона і близько 40 громадян не змогли здійснити волевиявлення, що є порушенням їх конституційних прав. Крім того, до списку громадян, які мають право брати участь у референдумі, не було включено її сина, який є студентом і навчається в іншому місті.

^ Чи є вимоги громадянки Р. обґрунтованими? Проаналізуйте порядок проведення референдуму. У яких випадках результати референдуму визнаються недійсними?

60. Активісти громадської організації «За перспективну Україну» ініціювали збір підписів громадян на проведення всеукраїнського референдуму з питання: «Чи висловлюєтеся Ви за недовіру Верховній Раді України ** скликання і внесення у зв’язку з цим доповнення до частини другої статті 90 Конституції України такого змісту: а також у разі висловлення недовіри Верховній Раді України на всеукраїнському референдумі, що дає підстави Президентові України для розпуску Верховної Ради України?».

Чи може бути питання, ініційоване членами громадської організації, предметом всеукраїнського референдуму? Яку юридичну силу мають рішення, прийняті на референдумі? Проаналізуйте юридичні наслідки всеукраїнського референдуму 16.04.2000 р.

Схожі:

12. Характеристика України як демократичної держави icon«Основні напрямки реформування законодавства України в умовах розбудови демократичної держави»
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІІ міжнародної науково-практичної конференції «Основні напрямки реформування законодавства України...
12. Характеристика України як демократичної держави icon«Основні напрями реформування законодавства України в умовах розбудови...
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Основні напрями реформування законодавства України...
12. Характеристика України як демократичної держави iconМетодологічні основи правового виховання
Конституції України мети формування демократичної, соціальної, правової держави залежить від багатьох передумов, серед яких – наявність...
12. Характеристика України як демократичної держави iconЦивільний та Господарський кодекси України прийняті 16 січня 2003...
Необхідність прийняття цих Кодексів розглядалась як нагальна потреба, оскільки створення гармонійної та ефективної системи законодавства...
12. Характеристика України як демократичної держави iconЕкзаменаційні питання з “Історії держави І права України”
Утворення Київської держави. Наукова неспроможність норманської теорії походження Староруської держави
12. Характеристика України як демократичної держави iconМетодичні рекомендації для проведення семінарських занять тема Загальна...
Характерні особливості зародження та розвитку держави та права Стародавнього Сходу
12. Характеристика України як демократичної держави iconТема № Вступ до курсу історії держави І права України
Предмет та функції історії держави І права України як історико-правової науки та навчальної дисципліни
12. Характеристика України як демократичної держави iconНаціональна академія наук україни інститут держави І права ім. В. М. Корецького
Запрошуємо Вас взяти участь у щорічній науково-практичній конференції «Основоположні принципи права як його ціннісні виміри», яка...
12. Характеристика України як демократичної держави iconАнтичні міста-держави на території України
Античні міста-держави на території України виникають в ході т зв. «великої грецької колонізації» VIIІ-V ст до н. є., яка виражалась...
12. Характеристика України як демократичної держави iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міжнароднийгуманітарнийуніверситет...
Україні, а також виходячи з необхідності закріплення ідеї пріоритету права в юридичній діяльності вивчення навчальної дисципліни...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка