Реферати та доповіді
Скачати 177.67 Kb.
НазваРеферати та доповіді
Дата конвертації04.07.2013
Розмір177.67 Kb.
ТипРеферат
mir.zavantag.com > Право > Реферат
Тема 3:

Нагляд за додержанням законів при прийманні, реєстрації та вирішенні заяв і повідомлень про злочини


 1. Суть прокурорського нагляду за додержанням законів при прийманні, реєстрації та вирішенні правоохоронними органами заяв і повідомлень про вчинення злочинів

 2. Типові способи укриття злочинів від обліку.

 3. Порядок приймання, реєстрації та розгляду в органах і підрозділах внутрішніх справ України

^ Реферати та доповіді:


 1. Поняття і сутність прокурорського нагляду за додержанням законів органами дізнання і досудового слідства.

 2. Предмет прокурорського нагляду за додержанням законів органами дізнання і досудового слідства.

 3. Об’єкт прокурорського нагляду за органами дізнання і досудового слідства.

 4. Завдання прокурорського нагляду за додержанням законів органами дізнання і досудового слідства.

 5. Особливості прокурорського нагляду за органами дізнання і досудового слідства.

 6. Співвідношення нагляду за досудовим слідством і керівництва досудового слідства.

 7. Повноваження прокурору з нагляду за додержанням законів органами дізнання та досудового слідства.Одним з важливих напрямів діяльності органів внутрішніх справ, що вимагають повсякденного прокурорського нагляду, є прийом, реєстрація, облік і вирішення заяв і повідомлень про злочини. Узагальнення практики прокурорського нагляду з цих проблем свідчить, що істотну шкоду розкриттю злочинів завдають наявні в органах міліції факти укриття заяв і повідомлень від своєчасної і правильної їх реєстрації; несвоєчасного їх розгляду і вирішення,- незаконної і необгрунтованої відмови в порушенні кримінальних справ за фактами, викладеними в заявах і повідомленнях; укриття злочинів і повідомлень від своєчасного і правильного обліку, а також ряд інших порушень закону з боку посадових осіб міліції при прийомі, реєстрації, обліку і вирішенні заяв, повідомлень про злочини, що перешкоджають швидкому, повному і об'єктивному розкриттю всіх злочинів, щодо яких в органи внутрішніх справ надійшли заяви чи повідомлення.

Слід зазначити, що в міліції продовжують мати місце факти необгрунтованих відмов в порушенні кримінальних справ, їх закриття без достатніх на те підстав, несвоєчасного реагування на повідомлення про вчинені злочини, їх укриття від обліку. Від того, як поставлено справу на цьому важливому напрямку, залежить і розкриття злочинів, строки і якість слідства і саме головне — забезпечення принципу невідворотності покарання. Що таке втрачений час?
Спеціальне дослідження показало, що по справах, порушених в день надходження сигналу про злочин, по «гарячих слідах» розкривається 60% злочинів, на другий день — 16%, а на третій — тільки 5%. У ряді випадків були виявлені факти невжиття заходів по заявах громадян і навіть укриття злочинів від обліку. Ці порушення законності часто виявляються вищестоящими прокурорами. Згідно з чинним законодавством прокурор вимагає від органів дізнання і попереднього слідства для перевірки Суть прокурорського нагляду за додержанням законів при прийманні, реєстрації та вирішенні правоохоронними органами заяв і повідомлень про вчинення злочинів полягає в тому, що прокурор зобов'язаний засобами прокурорсько­го нагляду запобігати, виявляти та усувати допущені по­рушення закону.
Своєчасне та правильне додержання вимог законодав­ства про приймання, реєстрацію та вирішення правоохо­ронними органами України заяв і повідомлень про злочини, що вчинені або готуються, забезпечує не лише швидке та повне розкриття злочину, але й є гарантією обґрунтованого притягнення до кримінальної відповідальності осіб, винних у вчиненні злочину, і виправдовування невинуватих.

Прокурори мають щомісячно перевіряти повноту реєстрації та законність рішень за заявами і повідомлення­ми про злочини у кожному правоохоронному органі. При організації такого нагляду потрібно забезпечувати комплексний підхід, використовувати дані органів державного нагляду та контролю, повідомлення засобів масової інфор­мації, звернення громадян, дані лікувальних закладів і судово-медичних бюро, підприємств, установ та організацій; практикувати проведення відповідних звірок.

Особливу увагу прокурори мають приділяти повноті проведення перевірок за повідомленнями про безвісне зник­нення громадян, законність прийнятих з цих питань рі­шень.

Одночасно прокурори повинні вивчати:

додержання обліково-реєстраційної дисципліни

своєчасність надання документів первинного обліку — статистичних карток на виявлений злочин, у тому числі в електронному вигляді;

достовірність відображення в них відповідних даних шля­хом взаємозвірок з обліково-реєстраційними підрозділами органів внутрішніх справ.

Переважна більшість (понад 80%) заяв та повідомлень про злочини надходить до органів і підрозділів внутрішніх справ України, тому доцільно розглянути питання органі­зації прокурорського нагляду за додержанням зазначених законів в органах внутрішніх справ.

Дотримання закону про приймання, реєстрацію та роз­гляд в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень про злочини, що вчинені або готуються, є однією з актуальних проблем, оскільки у непоодиноких випадках злочини приховуються від обліку, що породжує безкарність злочинців: згодом вони вчиняють нові, більш небезпечні та зухвалі злочини.

Прокурору слід перевірити чи повністю були зареєстровані заяви і повідомлення про вчинені злочини з тим, щоб ні один злочин не залишився нерозкритим і ні одна особа, що вчинила
злочин, не залишилась непокараною згідно з законом

^ Завдання прокурорського нагляду, зводяться до того, щоб:

1) повністю були зареєстровані заяви і повідомлення про підго-товлювані і вчинювані злочини;

2) дотримувались строки реєстрації і вирішення заяв і повідомлень про злочини;

3) перевірка заяв і повідомлень про злочини проводилась шляхом витребування необхідних матеріалів і отримання пояснень, однак без провадження слідчих дій;

4) прийняті по заявах і повідомленнях про злочини рішення були законними і обгрунтованими і щоб про них повідомлялись особи, установи, від яких надійшла заява чи повідомлення, а також роз'яснювалось їм право на оскарження прийнятого рішення;

5) вживались заходи до усунення порушень закону, причин і умов, що їм

сприяли, а винні в порушеннях закону посадові особи міліції притягались до встановленої законом відповідальності;

6) забезпечувались права і законні інтереси учасників процесу.

^ 2.Типові способи укриття злочинів від обліку.
Найбільш типовими способами укриття злочинів від обліку є порушення оперативним черговим ВВС встановле­ного порядку реєстрації, коли замість прийому заяви та її реєстрації зазначена посадова особа відправляє заявника до оперативних працівників або дільничних, які роз'ясню­ють громадянинові усю «безперспективність» розшуку злочинця чи переконують заявника не подавати заяву. Оскільки факт звернення громадянина ніде не фіксується, то дуже важко виявити таке порушення закону. Прокурор може встановити такі факти у разі одержання відповідної інформації на особистому прийомі громадян, при вивченні кримінальної справи.

Інший розповсюджений спосіб укриття злочинів — спи­сання до наряду чи до справ секретаріату заяв, які наді­йшли, на підставі рапорту оперативного працівника зі вказівкою на те, що «факти не підтвердилися».

Взагалі, на практиці застосовуються різноманітні спо­соби укриття злочинів.

Інколи матеріали про нерозкриті злочини додаються до інших кримінальних справ з подаль­шим закриттям обвинувачень за такими епізодами, пере­силаються до інших органів.

Приховування злочинів від обліку та безкарність поса­дових осіб, які припустилися цих порушень, негативно впливає на осіб, що проводять дізнання і досудове слідство. Більш того, перекручення даних про рівень злочинності не дозволяє державним органам достовірно визначати стан злочинності, її динаміку та структуру і обґрунтовано буду­вати стратегію й тактику боротьби з нею. 1. Порядок приймання, реєстрації та розгляду в органах і підрозділах внутрішніх справ України


Єдиний порядок приймання, реєстрації та розгляду в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і по­відомлень про злочини, що вчинені або готуються, встанов­лено Інструкцією «Про порядок приймання, реєстрації та розгляду у всіх органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень про злочини, що вчинені або готуються», затвердженою наказом МВС України від 14.04.2004р. №400.- чинний.

Заяви та повідомлення про злочини, як джерела інфор­мації, містять відомості про вчинені або ті, що готуються, злочини і є приводами до порушення кримінальних справ (ст. 94 КПК).

До них відносяться:

 • заяви або повідомлення підприємств, установ, організацій, посадових осіб, пред­ставників влади, громадськості чи окремих громадян, які оформлені згідно з вимогами ст. 95 КПК;

 • повідомлення пред­ставників влади, громадськості чи окремих громадян, що затримали особу на місці вчинення злочину або з речовими доказами;

 • явка з повинною, оформлена згідно зі ст. 96 КПК;

 • повідомлення, що опубліковані в пресі;

 • безпосереднє вияв­лення органом дізнання, слідчим, прокурором або судом ознак злочину, а також інша інформація про події, повідо­млення, що надійшла з інших джерел і потребує проведення негайної перевірки з метою встановлення ознак злочину або їх відсутності.

До неї, зокрема, належить:

 • інформація гро­мадян, представників громадськості та посадових осіб, що поступила телефоном (телефаксом), телеграфом, по радіо та телебаченню,

 • повідомлення персоналу медичних закладів про звернення громадян із тілесними ушкодженнями, по­ходження яких могло бути результатом злочинних дій,

 • працівників відділів реєстрації громадян про втрату грома­дянами паспортів за обставин, що викликають підозру у вчиненні злочину,

 • співробітників державтоінспекції про дорожньо-транспортні пригоди, що потягли загибель людей або заподіяння їм тілесних ушкоджень тощо.

Приймання заяв і повідомлень про злочини, що вчинені або готуються, незалежно від місця і часу їх вчинення, повноти отриманих даних, а також особи заявника, здій­снюється цілодобово (оперативним черговим, а також пра­цівниками інших служб в установленому порядку) тим органом внутрішніх справ, до якого надійшло звернення чи повідомлення.

Факт прийому отриманої інформації про злочини повинен підтверджуватись реєстрацією заяв у відповідній книзі обліку і видачею заявникові документа про прийом заяви.

Посадові особи органів внутрішніх справ не мають права відмовляти в прийомі заяв чи повідомлень про злочини під тим приводом, що із заяви чи повідомлення видно ознаки злочину, за яким не проводиться розслідування, а воно вирішується судом у порядку приватного обвинувачення і вони порушуються судом тільки на підставі заяв потерпілих.

Посадова особа, що одержала усну заяву, зобов'язана встановити особу заявника, попередити його про криміналь­ну відповідальність за завідомо неправдивий донос та офор­мити протокол. У випадку явки з повинною, згідно з вимо­гами КПК, встановлюється особа, що з'явилася, після чого складається протокол, в якому детально викладається зро­блена заява. Протокол-заява підписується особою, яка з'яви­лася з повинною, та посадовою особою, що його склала.
Такі як і інші заяви повинні в будь-якому випадку прийматись міліцією і після їх реєстрації в черговій частині направлятись по підсудності чи підслідності.

Реєстрація і облік заяв і повідомлень про злочини здійснюються в чергових частинах міліції, в тому числі і транспортної.

Персональна відповідальність покладається на чергового по органу внутрішніх справ.

Письмова заява повинна бути підписана особою, від якої виходить. Повідомлення юридичних і службових осіб повинні бути в письмовій формі.

Явка з повинною повинна оформлятись відповідним протоколом.
Документи, що надійшли поштою, передаються в чергову частину для реєстрації в книзі обліку заяв і повідомлень про злочини після запису їх надходження відповідно в журналі вхідної кореспонденції чи алфавітному журналі обліку заяв.

Забороняється передача заяв, що надійшли, працівникам міліції для перевірки виконання до їх реєстрації. Інформація, що надійшла по телефону, реєструється черговим у відповідному журналі. Здійснення цілодобового прийому, оформлення і реєстрації заяв і повідомлень про злочини, а також іншої інформації покладається на чергового по органу внутрішніх справ, який несе безпосередню відповідальність за цю роботу.

Черговий зобов'язаний:
— організувати проведення необхідних оперативно-розшукових та інших заходів, передбачених кримінально-процесуальним законодавством та іншими нормативними актами у випадку, коли по заяві про злочин вимагається прийняття невідкладних слідчих дій щодо виявлення і закріплення слідів злочину. До них відносяться огляд, обшук, виїмка, освідування, затримання, допит підозрюваного, потерпілого, свідків;
— зареєструвати згідно з встановленими правилами всі, що надійшли в орган за чергову добу заяви і повідомлення про злочини;
— забезпечити складання протоколу — заяви відповідно до вимог кримінально-процесуального законодавства при зверненні громадян з усними заявами про злочини, провести реєстрацію і забезпечити перевірку повідомлень лікувальних закладів про надходження до них громадян з тілесними ушкодженнями кримінального характеру, повідомлень про дорожньо-транспортні пригоди та їх наслідки, дані працівників паспортних підрозділів про випадки крадіжок паспортів;

— підготувати начальникові міліції оперативне зведення про заяви і повідомлення щодо злочинів для направлення його відповідному прокурору району чи міста.
Посадова особа, що одержала усну заяву, зобов'язана встановити особу заявника, попередити його про криміналь­ну відповідальність за завідомо неправдивий донос та офор­мити протокол. У випадку явки з повинною, згідно з вимо­гами КПК, встановлюється особа, що з'явилася, після чого складається протокол, в якому детально викладається зро­блена заява. Протокол-заява підписується особою, яка з'яви­лася з повинною, та посадовою особою, що його склала.

Заяви і повідомлення про злочини, що вчинені або готу­ються, реєструються відразу після їх надходження в жур­налі реєстрації заяв і повідомлень про злочини, що вчинені або готуються (далі — ЖРЗПЗ), а також шляхом введення даних до автоматизованої інформаційно-пошукової системи (А1ПС) ”ФАКТ”.

^ ЖРЗПЗ є документом суворої звітності і зберігається в черговій частині органу внутрішніх справ.

 • Він повинен бути пронумерований, прошнурований, скріплений печаткою і зареєстрований в канцелярії органу внутрішніх справ.

 • усі реквізити ЖРЗПЗ заповнюються черговим;

 • записи по кож­ній інформації мають бути скороченими і разом з тим міс­тити повні дані про те, що і коли сталося, хто, коли і в якій формі повідомив про подію, які вказівки отримані щодо порядку розгляду, яких заходів вжито до її перевірки, хто брав участь у розгляді, яке рішення, коли і ким прийняте, інші відомості.

Організація роботи за додержанням порядку приймання, реєстрації та розгляду в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень про злочини, що вчинені або готуються, та відповідальність за дотримання законності в цій сфері покладається на начальника органу вну­трішніх справ, а в разі його відсутності — на особу, яка його заміщає.

Зокрема, начальник органу внутрішніх справ після доповіді оперативного чергового про оперативну об­становку за минулу добу зобов'язаний перевірити правиль­ність ведення ЖРЗПЗ та реєстрацію в ньому в повному обсязі всіх заяв і повідомлень про злочини, які надійшли за цей час, про що зробити відповідний запис.

За заявою або повідомленням про злочин не пізніше трьох діб, а в виключних випадках у строк не більш десяти діб (ст. 97 КПК) повинно бути прийняте рішення про по­рушення кримінальної справи чи про відмову в порушенні кримінальної справи або про провадження у справі досудової підготовки матеріалів за протокольною формою.


 1. ^ Заходи щодо виявлення порушень під час прийман­ня, реєстрації та розгляду заяв і повідомлень про злочини


До обов'язків прокурорів входить не лише перевірка додержання органами внутрішніх справ порядку прийман­ня, реєстрації та розгляду заяв і повідомлень про злочини, що вчинені або готуються, й вжиття відповідних заходів щодо виявлення цих порушень, а також притягнення до встановленої законом відповідальності, аж до криміналь­ної, працівників органів внутрішніх справ, винних у цих порушеннях.

Здійснюючи нагляд за законністю порушення кримі­нальної справи прокурор зобов'язаний щомісяця переві­ряти повноту реєстрації та законність рішень за заявами і повідомленнями про злочини, що вчинені або готуються (п. 1ст. 227 КПК).

За необхідності прокурор може дати вказівку про про­ведення додаткової перевірки, про встановлення обставин, обумовлених завданнями стадії порушення кримінальної справи. Прокурор, який здійснює таку перевірку, має, зо­крема, своєчасно з'ясовувати:

— повноту, правильність обліку та реєстрації заяв та повідомлень про злочини, що надійшли до органів внутрішніх справ;

— додержання термінів реєстрації заяв і повідомлень про злочини, що вчинені або готуються, а також пере­вірки їх в порядку, встановленому ст. 97 КПК;

— законність та обґрунтованість прийнятого рішення за матеріалом; виконання вимог закону про повідомлен­ня зацікавлених фізичних або юридичних осіб про прийняте рішення за їхніми заявами та повідомлен­нями.

Якщо будуть встановлені порушення закону, прокурор має вжити заходів щодо усунення цих порушень і притяг­нення винних до відповідальності.

Прокурор в межах своєї компетенції проводить перевірку виконання вимог закону:

1) при прийомі заяв і повідомлень про злочини всіма посадовими особами районних (міських) відділів внутрішніх справ;

2) про своєчасну, повну і правильну реєстрацію заяв і повідомлень про злочини в райміськвідділах внутрішніх справ;

3) про порядок і способи отримання органами внутрішніх справ матеріалів для вирішення заяв і повідомлень про злочини, а також законності і обгрунтованості прийнятих рішень.

Перевірці виконання законів при прийомі, реєстрації, облікові і вирішенню заяв і повідомлень про злочини органами внутрішніх справ повинна передувати її підготовка:

 • планування, підбір і детальне вивчення законів та інших нормативних актів, що відносяться до предмета перевірки,

 • використання узагальнень, даних обліку і звітності,

 • аналіз скарг на несвоєчасне і неправильне вирішення заяв і повідомлень про злочини органами внутрішніх справ

 • підбір наявних в прокуратурі даних про направлення в органи внутрішніх справ повідомлень про злочини торговельними і лікувальними закладами і т.п.,

 • ознайомлення з методичними посібниками та іншою літературою, визначення типових порушень законів,

 • направлення запитів у різні установи про наявність у них даних про злочини).


При підготовці до перевірки виконання законів про реєстрацію повідомлень про злочини прокурору рекомендується мати при собі список облікової документації в органах міліції.

Прокурор повинен чітко визначитись, шо він повинен перевіряти і які при цьому способи він може використати.

Відповідно до чинного кримінально-процесуального законодавства органи внутрішніх справ повинні приймати усні і письмові заяви громадян і юридичних осіб (письмово) про будь-які злочини чи протиправні дії, а також про аварії, дорожньо-транспортні пригоди, безвісти зниклих громадян, нещасні випадки з людьми, залишення громадян у безпорадному стані, епідемії, паводки, обвали, пожежі, інші надзвичайні події.

Практикою вироблено методику прокурорського нагля­ду за виконанням законів при прийманні, реєстрації та розгляді заяв і повідомлень про злочини, що вчинені або готуються.

Зокрема, перед проведенням перевірки прокурор має провести певну підготовчу роботу: зробити порівняльний аналіз облікове-реєстраційної документації по прийманню, реєстрації та розгляду заяв і повідомлень про злочини, що вчинені або готуються, зібрати необхідні дані про вчинені злочини в районі, місті тощо.

Виявлення порушень закону здійснюється,

 • насамперед, шляхом ознайомлення в органах внутрішніх справ із від­повідною документацією з приймання, реєстрації та роз­гляду заяв та повідомлень про злочини.

 • Прокурор перевіряє також заяви та повідомлення, списані до наряду без пере­вірки як «неперспективні».

 • Предметом його перевірки є також матеріали, по яких винесені постанови про відмову в порушенні кримінальної справи, а також закриті кримі­нальні справи.

 • Як правило, ефективним засобом виявлення порушень закону є ознайомлення прокурора з даними про направлен­ня потерпілих на судово-медичний огляд, а також із доку­ментами травматологічних пунктів, інших медичних за­кладів щодо характеру, ступеня та механізму одержаних громадянами тілесних ушкоджень.

 • Виявити порушення закону прокурор також може під час особистого прийому громадян, шляхом ознайомлення з публікаціями в пресі та повідомленнями засобів масової інформації.

Складовою його перевірки є матеріали вище­стоящих органів внутрішніх справ з цих питань. З враху­ванням даних прокурорсько-наглядової діяльності проку­рор може оцінити виконання органами відомчого контролю вимог закону щодо забезпечення вимог законодавства про приймання, реєстрацію та вирішення заяв і повідомлень про злочини на підконтрольних об'єктах.

При встановленні фактів приховування злочинів від об­ліку прокурор вживає заходів до їх негайної реєстрації та обліку, порушує кримінальну справу (якщо для цього є приводи і підстави) та доручає провести по ній дізнання або досудове слідство, скасовує незаконну постанову про від­мову в порушенні кримінальної справи, порушує питання про притягнення до встановленої законом відповідальнос­ті осіб, винних у допущених порушеннях тощо.
Яка ж методика порівняльного аналізу прокурором обліково-реєстраційної документації органів внутрішніх справ з метою виявлення порушень закону в ході прийому, реєстрації, обліку і вирішення заяв і повідомлень про злочини в міліції?

Порівняльний аналіз обліково-реєстраційної документації міліції включає три групи дій прокурора, які можуть розглядатись як:

1) підготовчі;

2) предметно-співставляючі;

3) звітно-аналітичні.

Підготовчі до порівняльного аналізу дії прокурора складаються з комплексу спеціальних дій, покликаних підготовити порівняльний аналіз, що проводиться прокурором на наступному етапі. До них відносяться:


1) витребування всіх матеріалів про відмову в порушенні кримінальної справи за період, що перевіряється;

2) отримання в органі внутрішніх справ обліково-реєстраційної документації;

3) виготовлення співставляючої схеми.

Про виявлені порушення закону при реєстрації, обліку і вирішенні заяв (повідомлень) про злочини прокурор проводить відповідні записи в робочому порядку. Всі отримані прокурором в процесі перевірки дані повинні бути зведені за певними критеріями в єдину цілісну систему і на цій основі отримані узагальнені кількісні показники, що характеризують стан роботи міліції з прийому, реєстрації, обліку і вирішення заяв і повідомлень про злочини. Мова йде про останній аналітичний стан діяльності прокурора, який отримує своє фіксоване відтворення в спеціально складеному документі, що називається «Кількісний аналіз виявлених у відповідному органі внутрішніх справ порушень закону при прийомі, реєстрації, облікові і вирішенні заяв і повідомлень про злочини».

Нагляд прокурора за дотриманням закону при прийомі, реєстрації, облікові і вирішенні заяв і повідомлень про злочини в міліції не повинен обмежуватись чи завершуватись порівняльним аналізом обліково-реєстраційної документації ОВС.

Для забезпечення законності в даній сфері діяльності прокурор зобов'язаний перевірити виконання ОВС законів про порядок і способи отримання матеріалів для вирішення заяв і повідомлень про злочини. Здійснювані в цьому напрямі перевірки проводяться шляхом вивчення прокурором:

а) матеріалів, за якими прийнято рішення про відмову в порушенні кримінальної справи;

б) порушених за заявами і повідомленнями про злочини кримінальних справ;

в) рапортів працівників органів внутрішніх справ, що перевіряли дані, які надійшли від засобів масової інформації.

При перевірці вказаних вище матеріалів і порушених кримінальних справ прокурор з'ясовує, чи дотримані вимоги закону щодо витребування необхідних матеріалів і отримання пояснень та іншої інформації без порушення кримінальної справи і проведення слідчих дій.
Нерідко посадові особи органів внутрішніх справ до порушення кримінальної справи з метою отримання необхідної інформації проводять допити за правилами допитів свідків, але без дати фактично проведеної слідчої дії Робиться це для того, щоб у разі порушення кримінальної справи заповнити відсутні в протоколі реквізити і таким чином імітувати своєчасність виконання даної слідчої дії. Наявність таких випадків засвідчує про фальсифікацію процесуальних актів міліції, що, природно, Не може залишатись без реагування прокурора. Передусім прокурор повинен встановити винних осіб в допущенні вказаних порушень, а також виявити причини і умови, що сприяли таким порушенням. Для досягнення цієї мети прокурор зобов'язаний відібрати пояснення як у посадових осіб міліції, так і в тих, чиї покази зафіксовані в процесуальних актах, виготовлених з порушенням закону. За підсумками перевірки прокурор повинен вжити заходів до усунення виявлених порушень закону, причин і умов, що їм сприяли, а також притягти винних в порушенні закону до встановленої законом відповідальності.

Схожі:

Реферати та доповіді iconРеферати та доповіді
Поняття, значення І загальні положення відтворення обстановки й обставин події злочину
Реферати та доповіді iconРеферати й доповід
Процесуальний порядок І тактика допиту підозрюваного й обвинувачуваних; свідка І потерпілого
Реферати та доповіді iconРеферати (доповнення, обговорення, висновки)
...
Реферати та доповіді iconРеферати та допов
Основним змістом процесуальної діяльності є встановлення об'єктивної істини, а основним засобом отримання І перевірки доказів є слідчі...
Реферати та доповіді iconДоповіді

Реферати та доповіді iconДоповіді

Реферати та доповіді iconРегламент доповіді: 5 хвилин

Реферати та доповіді iconПідготовка доповіді реферативного типу. Типовий перелік тем доповідей поданий у таблиці

Реферати та доповіді iconРегламент: доповіді на пленарному засіданні до 20 хвилин
Департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської облдержадміністрації
Реферати та доповіді iconТема доповіді №4
Київ, ауд червоного корпусу Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка