Тема Господарське право в системі права (4 години) Заняття 1
Скачати 262.51 Kb.
НазваТема Господарське право в системі права (4 години) Заняття 1
Дата конвертації04.07.2013
Розмір262.51 Kb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Право > Документы

5. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Тема 1. Господарське право в системі права (4 години)

Заняття 1.

 1. Ідейно-історичні передумови відокремлення господарського права як самостійної галузі права.

 2. Загальна характеристика предмету регулювання господарського права.

 3. Метод, принципи та інші системоутворюючі елементи господарського права.

 4. Поняття та ознаки підприємництва. Співвідношення економічної, господарської та підприємницької діяльності.

 5. Поняття та складові некомерційної господарської діяльності.

Заняття 2.

 1. Джерела (форми) господарського права.

 2. Загальна характеристика Господарського кодексу України.

 3. Господарсько-правові норми: поняття та види.

9. Історія та тенденції розвитку науки господарського права. Спори навколо кодифікації господарського законодавства.

Завдання 2. Громадянка А з метою одержання прибутку скупила на ринку 12 пачок напою»ЮПІ» за ціною 2 грн. за пачку та 6 пачок лимонною кислоти за ціною 1.50 коп. за пачку для їх реалізації за цінами 2 грн. та 2 грн. за пачку. Наступного дня вона продала на ринку за вказаними цінами 10 пачок напою «ЮПІ» гр. «М» та 5 пачок лимонної кислоти гр. «Л», отримавши прибуток.

 1. Чи є в її діях ознаки підприємницької діяльності?

 2. Кваліфікуйте дії громадянки «А».

Завдання 1.

 1. Порівняйте принципи господарського права та принципи цивільного права. Поясніть різницю.

 2. Порівняйте структуру Комерційного кодексу Франції, Німецького торговельного уложення та Господарського кодексу України.

Завдання 2.

 1. Визначте поняття та наведіть приклади каучукових норм у сфері господарсько-правового регулювання.

 2. Випишіть з Господарського кодексу України 10 імперативних та 10 диспозитивних норм.

 3. Визначте положення Кримінального кодексу України та Кодексу про адміністративні правопорушення, що застосовують поняття господарської або підприємницької діяльності

Основна література:

 1. Конституція України із змінами // ВВР. - 1996. - № ЗО. - Cm. 141.

 2. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. //ВВР. - 2003. - №18-22. - Cm. 144.

 3. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. //ВВР. - 2003. - № 40-44. - Cm. 356.

 4. Хозяйственное право: Учебник / В. К. Мамутов, Г.Л. Знаменский, К. С. Хахулин и др.; Под ред. Мамутова В. К. - К: Юринком Интер, 2002. -912 с.

 5. Господарське право. Підручник / О. П. Подцерковний, О.О. Квасніцька, А. В. Смітюх та ін.; За ред.

О.П. Подцерковного .-X, 2010. - 640 с.

 1. Лаптев В. В. Предмет и система хозяйственного права. - М., 1969. - 175 с.

 2. Знаменський Г. Л. Хозяйственное законодательство Украины: формирование и перспективы развития. -К.: Наукова думка, 1996.

 3. Мамутов В. К. Экономика и право. - К, Ірінком Інтер, 2003.

 4. Пронская Г. О профессионализме и нравственности в научном споре. // Закон и бизнес. - 1997. - 37-

38.

 1. Розовський Б. Про одну велику "неправду", або як не можна вести дискусію // Право України. - 2001. -№ 1. С. 127-129.

 2. Вінник О. Пам'ятник магдебурзькому праву в Києві // Підприємництво, господарство і право. - 2001. - № 1. с. 3-5.

 3. Подцерковний О. Два роки з моменту прийняття Господарського кодексу України: деякі підсумки та перспективи //Економіка та право : Науковий журнал. 2005. № 1. —С. 10-14.

 4. Подцерковний О.П. Про необхідність підвищення уваги до методології тлумачення господарського законодавства // Право України2010. - № 4. - С. 265-274.


14. - Саниахметова Н. Признаки предпринимательства // Підприємництво, господарство і право. - 2001. - № 8. - С. 6-8.

Додаткова література: див. розділ У методичних рекомендацій.

Тема 2. Державне регулювання господарської діяльності в Україні

(2 години)

 1. Наукові теорії, що обгрунтовують необхідність державного регулювання економіки.

 2. Конституція та інші нормативно-правові акти України про державний вплив на економіку.

 3. Методи та форми державного регулювання господарських відносин.

 4. Поняття та форми участі держави у господарських відносинах.

 5. Правове регулювання участі держави у господарській діяльності. Державне замовлення та державні закупівлі, державне фінансування, державні гарантії та запозичення.

 6. Державна підтримка суб’єктів господарювання: поняття, види та засоби. Заохочення малого підприємництва.

 7. Державно-приватне партнерство: поняття, принципи та форми.

Завдання 1:

 1. На підставі економічної літератури наведіть приклади державного регулювання економіки в індустріально-розвинутих країнах на прикладі однієї з країни США, Німеччини, Франції, Японії тощо, (у формі реферату)

Завдання 2.

 1. Наведіть приклади та поясніть рішення Конституційного суду України, що стосуються участі держави у ринковій економіці.

Основна література:

 1. Конституція України, статті 1, 42, 85, 92, 116.

 2. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. № 436 //Відомості Верховної Ради України. - 2003. - №18-22. - Cm. 144

 3. Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності: Закон України // ВВР. - 2004. - № 9. - Cm. 79.

 4. Бюджетний кодекс України від 21.06.2001 // ВВР. - 2001. - N 37-38. - Cm. 189.

 5. Про державне замовлення для задоволення пріоритетних державних потреб: Закон України від 22.12.95 // ВВР. - 1996. - № 3. - Cm. 9.

 6. Про здійснення державних закупівель: Закон України від 1.06.2010 // ВВР, 2010, N 33, cm.471

 7. Про державно-приватне партнерство: Закон України від 01.07.2010

 8. Про державну підтримку малого підприємництва від 19.10.2000 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2000p.. - N 51-52. - ст. 447.

 9. Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.Закон України від 05.04.2007// Офіційний Вісник України 2007. - № 44. - Cm. 1771

 10. Хозяйственное право: Учебник / В. К. Мамутов, Г.Л. Знаменский, В. В. Хахулин и др.; Под ред. Мамутова В.К. - К., 2002. - с. 183- 216.

 11. Господарське право. Підручник / За ред. О.П. Подцерковного.- X, 2010.

 12. Саниахметова Н. А. Регулирование предпринимательской деятельности в Украине: организационно-правовые аспекты. - Одесса, 1998.

 13. Знаменський Г. Л. Хозяйственное законодательство Украины: формирование и перспективы развития. - К: Наукова думка, 1996.

 14. Мамутов В. К. Экономика и право. - К, Ірінком Інтер, 2003.

 15. Подцерковный О.П. Правовая природа отношений в сфере государственного заказа // Підприємництво, господарство і право. - 2003 - № 5 -С. 8-10

 16. Добровольська В.В. Правове забезпечення державного регулювання економіки. -Одеса, 2010.-258 с.

Додаткова література: див. розділ V навчально-методичних матеріалів.


Тема 3. Легалізація (легітимація) господарської діяльності

(2 години)

Заняття 1.

 1. Сутність та складові поняття легалізації (легітимації) господарської діяльності.

 2. Установчі документи суб’єктів господарювання.

 3. Державна реєстрація суб'єктів господарювання: поняття, принципи, порядок.

 4. Порядок державної реєстрації змін в установчі документи та зміни відомостей про суб’єктів господарювання.

 5. Підстави та порядок припинення діяльності суб’єктів господарювання.

 6. Ліцензування та патенгування господарської діяльності.

 7. Дозвільна система у сфері господарської діяльності.

Задача 1. В 2008 р. було створено і зареєстровано в установленому порядку мале підприємство у формі товариства з обмеженою відповідальністю.

У січні 2012 року у підприємства виникла необхідність внести зміни в статут, пов’язані із зміною юридичної адреси, зміною статутного капіталу товариства. Були підготовлені усі необхідні документи і представлені для реєстрації. Проте державний реєстратор відмовився в прийомі документів. При цьому відмова мотивувалася наступним: необхідно оновити види економічної діяльності згідно з КВЕД та надати документ, що підтверджує правомірність володіння юридичною особою приміщеннями за новою адресою. Підприємство звернулося до суду з вимогою про спонукання державного реєстратора провести реєстраційні дії. Вирішить спір.

Задача 2. Підприємство з іноземними інвестиціями ТОВ "Вектор" було зареєстровано за тимчасовим місцезнаходженням іноземної особи - засновника. Районна податкова інспекція, здійснюючи перевірку, не знайшла представників ТОВ "Вектор" за юридичною адресою. Перевірку було повторено за 2 тижні. Результати виявилися тотожними. Крім того, із надісланого в ДП1 фінансового звіту вбачалося, що на підприємстві змінився директор та головний бухгалтер, про що не був повідомлений державний реєстратор. На вказаних підставах ДПІ звернулося до суду з заявою про примусову ліквідацію ТОВ "Вектор". Вирішить спір.

Завдання 1

1. Оформіть реєстраційну картку про державну реєстрацію товариства з обмеженою відповідальністю із моделюванням усіх необхідних даних та реквізитів.

Основна література:

 1. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. // ВВР. - 2003. - №18-22. - Cm. 144

 2. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. //ВВР. - 2003. - № 40-44. - Cm. 356.

 3. Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців” // ВВР. -2003. -N 31-32. -cm. 263.

 4. Про ліцензування певних видів господарської діяльності: Закон України від 01.06.2000. // ВВР. - 2000. -N36.-cm.299.

 5. Податковий кодекс України від 02.12.2010//ВВР, 2011, N 13-14, N 15-16, N17, ст.112

 6. Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності: Закон України від 06.09.2005 // ВВР, 2005, N 48, cm. 483.

 7. Господарське право. Підручник / За ред. О.П. Подцерковного.- X, 2010.

 8. Форми реєстраційних карток, затверджені наказом Міністерства юстиції України від 14.10.2011 № 3178/5 «Про затвердження форм реєстраційних карток»,

 9. Саниахметова Н. А. Регулирование предпринимательской деятельности в Украине: организационно-правовые аспекты. - Одесса, 1998.

 10. Квасніцька О.О. Цілі, принципи та функції державної реєстрації суб'єктів підприємництва //Актуальні проблеми держави і права. - Одеса: Юрид. літ. - 2004. - Вип. 22. - С. 663-669.

Додаткова література: див. розділ V навчально-методичних матеріалів.


Тема 4. Загальна характеристика суб’єктів господарського права

(4 години)

Заняття 1.

 1. Поняття та види суб'єктів господарювання.

 2. Поняття та види підприємств, теорія „персоніфікації підприємств” („господарчого органу”).

 3. Правовий статус державних, в тому числі казенних підприємств.

 4. Правовий статус громадянина як суб’єкта господарювання.

 5. Правовий статус структурних підрозділів вітчизняних та іноземних підприємств.

 6. Правовий статус торгово-промислових палат, біржових організацій та інших некомерційних суб’єктів господарювання.

Заняття 2.

 1. Поняття, види та історія виникнення господарських товариств.

 2. Правовий статус та порядок утворення акціонерного товариства.

 3. Правовий статус та порядок утворення товариства з обмеженою відповідальністю.

 1. Правовий статус господарських об’єднань, холдингів та.

 2. Правовий статус виробничих, в тому числі сільськогосподарських кооперативів.

 3. Правовий статус та порядок утворення банків та інших фінансових установ.

Задача 1. ВАТ "Прогрес" передало державному виконавцю виконавчий документ на стягнення 3500 грн. з громадянина Л. Кравцова. Державний виконавець з'ясував, що боржникові належить 30% частка в статутному фонді товариства з обмеженою відповідальністю "Лана", сукупний розмір якого становить 20000 грн. За відсутності грошових коштів та іншого майна боржника державний виконавець звернувся до суду із заявою про стягнення з ТОВ "Лана" суми належного з Кравцова боргу. Чи правомірні вимоги державного виконавця.

Задача2. Публічне акціонерне товариство "Зірка" після зміни голови правління звернулося до господарського суду з позовом до Будівельного концерну "Містобуд" з позовом про визнання недійсним договору підряду на капітальне будівництво, укладеного попереднім керівником, на тій підставі, що загальна сума укладеного договору перевищує 1000000 гривень, проте підписаний договір не був затверджений загальними зборами акціонерів ВАТ "Зірка", як того вимагає статут. БК «Містобуд» заперечувало, вказавши, що не знало про обмеження цих повноважень. Вирішить спір.

Завдання 1.

Підготуйте проект документації, що подається до державного реєстратора у разі утворення товариства з обмеженою відповідальністю, із моделюванням усіх необхідних даних та реквізитів.

Основна література:

Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. // ВВР. - 2003. - №18-22. - Cm. 144

Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. //ВВР. - 2003. - № 40-44. - Cm. 356.

Про господарські товариства: Закон України від 19.09.91 //ВВР. -1991. -№49. - Cm. 682.

Про акціонерні товариства: Закон України від 17.09.08 // ВВР. - 2008,-№50- 51. - Cm. 384.

Про промислово-фінансові групи: Закон України від 21.11.95//ВВР. - 1996. - N23. - cm. 88

Про сільськогосподарську кооперацію: Закон України від 17.07.97 // ВВР. - 2000. - № 51-52. - Cm. 451.

Про колективне сільськогосподарське підприємство: Закон України від 14. 02.92р. // ВВР. - 1992. - №

20. - cm. 272.

Про фермерське господарство: Закон України від 19.06.03 //ВВР. - 2003. -№ 45. - Cm. 363.

Про кредитні спілки: Закон України від 20.12.01 //ВВР. - 2002. № - 15. - Cm. 101.

Про інститути спічьного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди): Закон України від'

15.03.2001 //ВВР. -2001. -N21. -Cm. 103.

Про товарну біржу: Закон України від 10.12.91// ВВР. - 1992. - №10. - cm. 139.

Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 23. 02. 06 // ВВР. - 2006. - № 31. - Cm. 268.

Про банки та банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 // ВВР. - 2001. - N 5-6. - Cm. ЗО.

Про холдингові компанії: Закон України від 15.03.06 // ВВР. - 2006. - № 34. - Cm. 291.

Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг в Україні: Закон України від

12.07.01 //ВВР. - № 1. - Ст. 1.

Про торгово-промислові пачати в Україні: Закон України від 02.12.1997 //ВВР. - 1998. - № 13. - Ст..

52.

Господарське право. Підручник/ За ред. О.П. Подцерковного.-X, 2010.

Додаткова література: див. розділ V навчально-методичних матеріалів.


Тема 5. Правові засади майнових відносин у сфері господарювання

(2 години)

 1. Поняття та види правового режиму майна господарських організацій.

 2. Поняття статутного фонду (капіталу) та його призначення, фонди господарської організації.

 3. Право власності в Україні: поняття, підстави виникнення, форми власності та форми права власності.

 4. Право господарського відання та оперативного управління.

 5. Право промислової власності в господарських відносинах.

 6. Цінні папери у сфері господарювання: поняття, види та порядок обігу.

 7. Способи захисту майнових прав в господарських відносинах. Корпоративні права та порядок їх захисту.

Задача 1. Одеська міська рада (ОМР) звернулася до суду з вимогою про визнання недійсним договір купівлі продажу майна, укладений Одеською обласною радою (OOP) із третьою особою. У мотивувальній частині вказувалося, що OOP не погодила із ОМР питання відчуження майна, яке знаходиться на території міста Одеси, тоді як відповідно до закону України «Про місцеве самоврядування» OOP здійснює управління об'єктами спільної власності територіальних громад, а отже за інститутом спільної власності має отримати згоду місцевих рад на розпорядження майном, яке розташоване на їх території. Вирішить спір.

Задача 2. За рішенням КМУ Державне підприємство по виготовленню військової зброї „Вимпел” було передано у комунальну власність. Генеральний прокурор України не погодився з цим рішенням і виніс протест. Дайте правову оцінку ситуації.

Завданняі: Оформіть акцію із модулюванням усіх необхідних її реквізитів Основна література:

Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. // ВВР. - 2003. - №18-22. - Cm. 144 Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. //ВВР. - 2003. - № 40-44. - Cm. 356.

Про акціонерні товариства: Закон України від 17.09.08 //ВВР. - 2008. - №50 - 51. - Cm. 384.

Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 23.02.2006 // ВВР. - 2006. -№ 31. - Cm. 268 . Господарське право. Підручник / За ред. О.П. Подцерковного X, 2010.

Хозяйственный кодекс Украины: Научно-практический комментарий / Под общ. ред. А.Г. Бобковой. -Харьков: Издатель ФЛ-П Вапнярчук. Н.Н., 2008.

Науково-практичний коментар Господарського кодексу України: 2-е вид., / За заг. ред.. Г.л. Знаменського, B.C. Щербини; Кол. авт.: О.А. Беляневич, О.М. Вінник, B.C. Щербини та ін. - К: Хрінком Інтер., 2008. - 720 с.

Додаткова література: див. розділ V навчально-методичних матеріалів.

Тема 6. Антимонопольно-конкурентне законодавство (2 години)

 1. Загальна характеристика антимонопольно-конкурентного законодавства.

 2. Антиконкурентні узгоджені дії: поняття та прояви. Домінуюче (монопольне) становище: поняття та види зловживання ним. Антиконкурентні дії органів влади, місцевого самоврядування та адміністративно- господарського управління та контролю: поняття та прояви.

 3. Недобросовісна конкуренція: поняття та прояви.

 4. Неправомірне зібрання, розголошення і використання комерційної таємниці.

 5. Санкції за порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

 6. Санкції за порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції.

Задача 1. Місцева рада заборонила приватному підприємству „Метал” виробляти гачки для любительської риболовлі, мотивуючи це тим, що в місті вже є підприємство, яке предметно займається виробництвом такої продукції. ПП „Метал” звернулося до юриста з проханням дати правову оцінку ситуації.

Задача 2. Приватне підприємство „Козак”, придбавши у м. Мукачеве мінеральну воду „Джерело”, виробником якої є ТОВ „Лікувальні води” та замінивши етикетки з надписом „Джерело-Лікувальні води” на інші, реалізовувало цю продукцію в Луганській області. ТОВ звернулося з позовом до господарського суду. Визначте юридичні перспективи розгляду справи.


Задача 3: ТОВ "Газдобування", яке займає монопольне становище, уклало угоду з ТОВ "Газозбутова організація", згідно з п. 4.4.5 якої у випадку, якщо будь-який споживач одночасно користується послугами сторін за цією угодою, з нього стягується додаткова плата у розмірі 10 відсотків від суми договору, яка у рівних частинах розподіляється між ТОВ " Газдобування" та ТОВ "Газозбутова організація". Чи відповідає пункт 4.4.5 зазначеної угоди вимогам законодавства України? Чи допустили зазначені ТОВ порушення антимонопольного законодавства України? Аргументуйте свою відповідь, посилаючись на відповідні положення чинного законодавства України.

Завдання 1. Змоделюйте заяву до Антимонопольного комітету про припинення дій, що становлять недобросовісну конкуренцію, із моделюванням усіх необхідних даних та реквізитів.

Основна література

Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. //ВВР. - 2003. - №18-22. - Cm. 144.

Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. //ВВР. - 2003. - № 40-44. - Cm. 356.

Про захист від недобросовісної конкуренції: Закон України від 7 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 36. - Cm. 164.

Про захист економічної конкуренції: Закон України від 11 січня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № 12. - Cm. 64.

Про Антимонопольний комітет України: Закон України від 26 листопада 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 50. - Cm. 472.

Про природні монополії: Закон України від 20 квітня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. — 2000. - № 3. - Cm. 238.

Хозяйственный кодекс Украины: Научно-практический комментарий /Под общ. ред. А.Г. Бобковой. -Харьков: Издатель ФЛ-П Вапнярчук. Н.Н., 2008.

Науково-практичний коментар Господарського кодексу України: 2-е вид., /За заг. ред.. Г.Л. Знаиенського, B.C. Щербини; Кол. авт.: О.А. Беляневич, О.М. Вінник, B.C. Щербини та ін. - К: Хрінком Інтер., 2008. - 720 с.

Господарське право: Підручник/За ред. О.П. Подцерковного- X.: Одіссей, 2010- 640 с.

Мельник С. Б. Антимонопольно-конкурентне законодавство: Навч.метод, посіб.// Одеськ. національн юрид.академія. - О.: Фенікс, 2007;

Скордамалья В., Саніахметова Н.О., Мельник С.Б. Конкурентне право ЄС. Навчальний посібник/ Серія “Право ЄС". Книга перша. - О.: ОНЮА, 2004. - 238 с.

Додаткова література: див. розділ V навчально-методичних матеріалів

Тема 7. Відповідальність та банкрутство у сфері господарювання

(2 години)

Заняття 1.

 1. Поняття, значення та функції господарсько-правової відповідальності.

 2. Поняття та склад господарського правопорушення.

 3. Особливість стягнення збитків та штрафних санкцій в сфері господарювання.

 4. Оперативно-господарські санкції.

 5. Адміністративно-господарські санкції: поняття, види, гарантіїта строки застосування.

 6. Принципи комерційного розрахунку та власного комерційного ризику у господарській діяльності.

 7. Поняття неплатоспроможності та банкрутства. Підстави банкрутства. Суб’єкти провадження у справі про банкрутство

Задача 1. ВАТ "Мортранс", що є замовником будівництва торгівельного комплексу, невчасно розрахувалося з генеральним підрядником будівельно-монтажним управлінням "БД-1". Оплата в сумі 100 тисяч грн. повинна була надійти 01 травня 2009 року, проте надійшла 01 квітня 2010 року. БМУ "БД-1" 1-го червня 2010 року звернулося з позовом до ВАТ "Мортранс" про стягнення штрафних санкцій за період прострочення. Договором підряду на капітальне будівництво передбачена пеня в розмірі 0,06% за кожний день прострочення оплати. Розрахуйте розмір позовних вимог, якщо облікова ставка НБУ з 30.04.2008 - 12%: з 15.06.2009 - 11%. з 12.08.2009 - 10.25%. з 8.06.2010 - 9.5%. з 08.07.2010 - 8.5%. з 10.08.2010 - 7.75%. З'ясуйте також можливість компенсації інфляційних втрат та процентів, а у разі такої можливості - складіть розрахунок позову.

Завдання 1. Громадянин України Щирюк звернувся у січні 2012 року до господарського суду з заявою про визнання ТОВ "Сервіс" банкрутом, оскільки згідно з актом звірки розрахунків, підписаного директором ТОВ "Сервіс", заборгованість останнього за отриману від В. Щирюк сировину становила 320000 грн. та не була сплачена протягом Зх місяців. Яку ухвалу має винести суд?


Завдання 1

Складіть договір із умовою про застосування оперативно-господарської санкції та моделюванням усіх необхідних даних та реквізитів.

Завдання 2. Розмежуйте правові наслідки банкрутства підприємств та громадян-підприємців

Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. // ВВР. - 2003. - №18-22. - Cm. 144.

Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. //ВВР. - 2003. - № 40-44. - Cm. 356.

Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом: Закон України від 14.05.1992//ВВР. - 1992.-№31.-Ст.. 440.

Хозяйственный кодекс Украины: Научно-практический комментарий / Под общ. ред. А.Г. Бобковой. -Харьков: Издатель ФЛ-П Вапнярчук. Н.Н., 2008.

Науково-практичний коментар Господарського кодексу України: 2-е вид., / За заг. ред.. Г.л. Знаменського, B.C. Щербини; Кол. авт.: О.А. Беляневич, ОМ. Вінник, B.C. Щербини та ін. - К: Хрінком Інтер., 2008. - 720 с.

Господарське право: Підручник / За ред. О.П. П одцерковного - X.: Одіссей, 2010- 640 с.

Подцерковний О.П. Грошові зобов'язання господарського характеру: проблеми теорії і практики. - К: Юстініан, 2006. - 424 с

Абрамов Н. А. О хозяйственном расчете// Предпринимательство, хозяйство и право. - 1999. - № 11.Ї Науково-практичний коментар до Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» /за ред.. 0.1. Харитонової.2-е видання. - X.: ТОВ «Одіссей», 2010.

Додаткова література: див. розділ V навчально-методичних матеріалів

Схожі:

Тема Господарське право в системі права (4 години) Заняття 1 iconЗаняття Сучасний український муніципалізм: теоретичні засади І напрямки розвитку. 2 години
Теми семінарських занять заняття Муніципальне право як галузь права України, наука І навчальна дисципліна. 2 години
Тема Господарське право в системі права (4 години) Заняття 1 iconЗаконодавство: поняття та ознаки Господарське право як галузь права
Господарське право як галузь права – це сукупність правових норм, що регулюють суспільні відносини з приводу безпосереднього здійснення...
Тема Господарське право в системі права (4 години) Заняття 1 iconЗаконодавство: поняття та ознаки Господарське право як галузь права
Господарське право як галузь права – це сукупність правових норм, що регулюють суспільні відносини з приводу безпосереднього здійснення...
Тема Господарське право в системі права (4 години) Заняття 1 iconПерелік питань для самоконтролю з курсу «Господарське процесуальне право України»
Господарське процесуальне право як самостійна галузь права, наука та навчальна дисципліна
Тема Господарське право в системі права (4 години) Заняття 1 iconПерелік питань для самоконтролю з курсу «Господарське процесуальне право України»
Господарське процесуальне право як самостійна галузь права, наука та навчальна дисципліна
Тема Господарське право в системі права (4 години) Заняття 1 iconПерелік питань для самоконтролю з курсу «Господарське процесуальне право України»
Господарське процесуальне право як самостійна галузь права, наука та навчальна дисципліна
Тема Господарське право в системі права (4 години) Заняття 1 iconМетодичні рекомендації до навчальної дисципліни «Господарське право»
Господарське право України (загальна частина). Методичні рекомендації для студентів спеціальності правознавство (напрям підготовки...
Тема Господарське право в системі права (4 години) Заняття 1 iconРобоча навчальна програма дисципліни для студентів спеціальності 030202 “міжнародне право”
Міжнародне право” напряму підготовки “Міжнародне право”. Викладається на першому курсі другого семестру в обсязі 144 годин, з них...
Тема Господарське право в системі права (4 години) Заняття 1 iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний...
Господарське право України. Методичні вказівки до семінарських занять для студентів напряму підготовки 030402 Правознавство / Попадинець...
Тема Господарське право в системі права (4 години) Заняття 1 iconТематичний план з навчальної дисципліни „Адміністративне право +...
Тема Історія розвитку адміністративного права. Адміністративне право в системі гуманітарних наук
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка