Поняття, предмет, метод І система цивільного процесуального права
Скачати 83.19 Kb.
НазваПоняття, предмет, метод І система цивільного процесуального права
Дата конвертації04.07.2013
Розмір83.19 Kb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Право > Документы

 1. Поняття, предмет, метод і система цивільного процесуального права.

 2. Поняття і види джерел цивільного процесуального права. Значення судової практики.

 3. Цивільні процесуальні норми, їх структура, дія в часі, просторі та за колом осіб.

 4. Поняття цивільного процесу (судочинства) та його задачі. Види цивільного судочинства. Стадії цивільного процесу. Сутність, основні ознаки та значення цивільної процесуальної форми.

 5. Поняття принципів цивільного процесуального права, їх значення та система.

 6. Принципи диспозитивності, змагальності, процесуальної рівноправності сторін, усності, безпосередності.

 7. Поняття цивільних процесуальних правовідносин, їх особливості та елементи. Передумови та підстави виникнення зміни та припинення цивільних процесуальних правовідносин.

 8. Суб’єкти цивільних процесуальних правовідносин та їх класифікація.

 9. Суд як обов’язковий суб’єкт цивільних процесуальних правовідносин. Правове положення суду. Склад суду. Підставі для відводу судці. Порядок вирішення заяви про відвід судді.

 10. Поняття, склад і класифікація осіб, які беруть участь у справі, їх процесуальні права і обов’язки. Інші учаснию цивільного процесу.

 11. Поняття та ознаки сторін в цивільному процесі, їх процесуальні права та обов’язки. Цивільна процесуальн правоздатність і цивільна процесуальна дієздатність.

 12. Процесуальна співучасть, її підстави та види. Процесуальні права і обов’язки співучасників.

 13. Поняття належного та неналежного відповідача. Умови, процесуальний порядок та наслідки заміни ненадежной відповідача.

 14. Процесуальне правонаступництво (поняття та підстави). Порядок вступу в процес і правове положення правонаступника Треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору(поняття, підстави і процесуальний порядок вступу справу). їх відмінність від співпозивачів.

 15. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору (поняття, підстави і процесуальний порядо вступу в справу). їх відмінність від співучасників.

 16. Поняття та види представництва в суді. Особи, які можуть бути представниками в суді. Особи, які не можуть буті представниками в суді.

 17. Повноваження представника в суді (об’єм і оформлення).

 18. Представництво прокурором інтересів громадянина або держави в суді.

 19. Мета, підстави та форми участі Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, органів державної владк органів місцевого самоврядування та інших осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інши: осіб в цивільному процесі. їх процесуальні права і обов’язки.

 20. . Поняття та мета судового доказування. Поняття та ознаки судових доказів.

 21. . Належність та допустимість доказів.

 22. . Класифікація доказів.

 23. . Поняття предмета доказування. Поняття предмету доказування у конкретних цивільних справах. Підстави звільнення ві, доказування.

 24. . Розподіл між сторонами та іншими особами, що беруть участь у справі, обов’язків доказування. Роль суду в доказуванні. . Види процесуальних засобів доказування. Пояснення сторін, третіх осіб та їх представників. Визнання сторонок обставин та його значення для доказування. Відмова сторони від визнання обставин.

 25. . Показання свідків. Процесуальний порядок допиту свідків. Права та обов’язки свідків.

 26. . Письмові докази та їх види (за формою та змістом). Процесуальний порядок дослідження письмових доказів в судовом; засіданні.

 27. . Речові докази. Процесуальний порядок дослідження речових доказів у судовому засіданні.

 28. . Експертиза в цивільному процесі України.

 29. . Оцінка судових доказів. Особливості оцінки доказів в різних стадіях цивільного процесу.

 30. . Забезпечення доказів та судові доручення по збиранню доказів в цивільному процесі.

 31. . Процесуальні строки (поняття, види і значення). Строки розгляду цивільних справ. Обчислення, зупинення, продовженн та поновлення процесуальних строків. Наслідки пропуску процесуальних строків.

 32. . Судові витрати (поняття та види).

 33. . Цивільна юрисдикція суду (поняття, значення та види).

 34. . Поняття і види підсудності. Функціональна підсудність. Порядок передачі справи із одного суду в інший суд (замін підсудності).

 35. . Територіальна підсудність цивільних справ.

 36. . Поняття та особливості наказного провадження. Справи наказного провадження. Процесуальний порядок їх розгляд} видачі і скасування судового наказу.

 37. . Поняття та сутність позовного провадження. Поняття позову. Елементи позову.

 38. . Право на позов. Передумови права на позов і умови здійснення права на позов.

 39. . Види позовів. Об’єднання та роз’єднання позовів.

 40. . Пред’явлення позову. Форма та зміст позовної заяви. Підстави для залишення позовної заяви без руху та повернення і позивачу.

 41. . Відкриття провадження у цивільній справі та його правові наслідки. Підстави для відмови у відкритті провадження ; справі.

 42. . Захист інтересів відповідача. Заперечення проти позову, їх види.

 43. . Зустрічний позов. Порядок і умови пред’явлення зустрічного позову.
 1. Забезпечення позову. Підстави, види і процесуальний порядок забезпечення позову та заміни забезпечення позову абі скасування забезпечення позову.

 2. Підготовка справ до судового розгляду та її значення. Попереднє судове засідання, його мета і процесуальний порядо проведення.

 3. Призначення справи до судового розгляду. Судові виклики та повідомлення суду. Судові повістки та оголошення пр< виклик в суд.

 4. Поняття та значення судового розгляду. Частини судового розгляду. Підготовча частина судового розгляду.

 5. Роль головуючого в судовому засіданні. Заходи процесуального примусу.

 6. Зміна позову. Відмова від позову. Визнання позову. Мирова угода.

 7. Процесуальний порядок розгляду судом цивільної справи по суті. Судові дебати.

 8. Фіксування цивільного процесу.

 9. Поняття, підстави і процесуальний порядок відкладення розгляду цивільної справи в суді. Перерви в судовому засіданні.

 10. Зупинення провадження у справі: підстави, процесуальний порядок, правові наслідки. Відновлення провадження справі.

 11. Закінчення цивільної справи без ухвалення судового рішення: закриття провадження у справі, залишення заяви бе розгляду (підстави та правові наслідки).

 12. Закриття провадження у цивільній справі: підстави, процесуальний порядок та правові наслідки.

 13. Поняття та види судових рішень. Відмінність судового рішення від судової ухвали.

 14. Порядок ухвалення судового рішення. Таємниця нарадчої кімнати.

 15. Вимоги, яким повинно відповідати судове рішення.

 16. Зміст судового рішення (його складові частини).

 17. Усунення недоліків судового рішення судом, який його ухвалив. Додаткове рішення суду.

 18. Законна сила судового рішення. Порядок набрання рішенням суду законної сили. Правові наслідки набрання рішенняг суду законної сили.

 19. Ухвали суду першої інстанції, їх види.

 20. Умови та процесуальний порядок заочного розгляду справи. Порядок перегляду заочного рішення.

 21. Поняття і зміст окремого провадження. Відмінність окремого провадження від інших видів цивільного судочинства.

 22. Розгляд судом справ про обмеження цивільної дієздатності та визнання фізичної особи недієздатною. Процесуальниі порядок поновлення цивільної дієздатності фізичної особи.

 23. Процесуальний порядок розгляду судом справ про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності.

 24. Процесуальний порядок розгляду справи про визнання фізичної особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою.

 25. Процесуальний порядок розгляду судом справ про усиновлення дітей, які проживають на території У країн k громадянами України та іноземцями.

 26. Розгляд судом справ про встановлення фактів, що мають юридичне значення.

 27. Процесуальний порядок розгляду судами справ про відновлення прав на втрачені цінні папери на пред’явника та векселі.

 28. Процесуальний порядок розгляду судом справ про передачу безхазяйної нерухомої речі у комунальну власність та прі визнання спадщини відумерлою.

 29. Розгляд судами справ про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізични осіб.

 30. Зміст і значення стадії перегляду судових рішень в апеляційному порядку. Суб’єкти та об’єкти апеляційного оскарження

 31. Процесуальний порядок та строки апеляційного оскарження. Форма та зміст апеляційної скарги.

 32. Оскарження ухвал суду першої інстанції в апеляційному порядку окремо від судового рішення.

 33. Підготовка апеляційного розгляду справи. Процесуальний порядок та межі розгляду справи судом апеляційної інстанції.

 34. Повноваження суду апеляційної інстанції. Підстави для скасування рішення суду першої інстанції і ухвалення новоп рішення чи його зміни.

 35. Підстави для скасування рішення суду першої інстанції і закриття провадження у справі або залишення заяви бе розгляду.

 36. Ухвала та рішення суду апеляційної інстанції, їх зміст.

 37. Сутність та значення стадії перегляду судових рішень у касаційному порядку. Суб’єкти права касаційного оскарження Об’єкти касаційного оскарження.

 38. Процесуальний порядок і строк касаційного оскарження. Форма та зміст касаційної скарги.

 39. Підготовка справ та їх попередній розгляд судом касаційної інстанції. Процесуальний порядок і межі розгляду справи суді касаційної інстанції.

 40. Повноваження суду касаційної інстанції. Підстави для скасування судового рішення і ухвалення нового рішення аб< зміни рішення.

 41. Підстави для скасування рішення судом касаційної інстанції та передачі справи на новий розгляд до суду першої аб< апеляційної інстанції.

 42. Ухвала і рішення суду касаційної інстанції. Зміст ухвали і рішення суду касаційної інстанції.

 43. Провадження з перегляду судових рішень Верховним Судом України: підстави, процесуальний порядок оскарження Повноваження Верховного Суду України при перегляді судових рішень.

 44. Підстави перегляду судових рішень у зв’язку з нововиявленими обставинами. Відмінність нововиявлених обставин ві, нових обставин і від нових доказів.

Схожі:

Поняття, предмет, метод І система цивільного процесуального права icon1. Поняття цивільного права як галузі права, його предмет, метод, джерела
Майнові й особисті немайнові відносини, врегульовані нормами цивільного права. Метод цивільно-правового регулювання суспільних відносин....
Поняття, предмет, метод І система цивільного процесуального права iconЗапитання до іспиту з цивільного процесу Поняття цивільного процесуальног...

Поняття, предмет, метод І система цивільного процесуального права iconТертишніков В.І. Цивільний процес: наук практ посіб
Основні поняття: предмет цивільного процесуального права, метод ци­вільного процесуального права, позовне провадження, наказне провадження,...
Поняття, предмет, метод І система цивільного процесуального права iconЗ курсу “ Цивільне процесуальне право України”
Поняття цивiльного процесуального права. Предмет, метод I система цивiльного процесуального права
Поняття, предмет, метод І система цивільного процесуального права iconЗаконодавства, їх система
Поняття цивільного права як галузі права. Предмет та метод цивільно-правового регулювання суспільних відносин
Поняття, предмет, метод І система цивільного процесуального права iconТема №1. Поняття, предмет, метод адміністративно-процесуального права
Взаємодія адміністративно-процесуального права з іншими галузями права. Основні напрямки розвитку адміністративно-процесуального...
Поняття, предмет, метод І система цивільного процесуального права iconНавчальна дисципліна “Цивільний процес” включає поняття про предмет...
Верховного Суду України, Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних І кримінальних справ, оволодіння навичками правильного...
Поняття, предмет, метод І система цивільного процесуального права icon1. Поняття цивільного процесуального права, його система І предмет. Цивільне процесуальне право
Цивільне процесуальне право — це сукупність І система правових норм, предметом регулювання яких є суспільні відносини в сфері здійснення...
Поняття, предмет, метод І система цивільного процесуального права icon1. Поняття цивільного процесуального права, його система І предмет. Цивільне процесуальне право
Цивільне процесуальне право — це сукупність І система правових норм, предметом регулювання яких є суспільні відносини в сфері здійснення...
Поняття, предмет, метод І система цивільного процесуального права icon1. Поняття цивільного процесуального права, його система І предмет. Цивільне процесуальне право
Цивільне процесуальне право — це сукупність І система правових норм, предметом регулювання яких є суспільні відносини в сфері здійснення...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка