Міністерство освіти та науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра кримінального права І кримінології
НазваМіністерство освіти та науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра кримінального права І кримінології
Сторінка1/21
Дата конвертації04.07.2013
Розмір1.83 Mb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Право > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
Міністерство освіти та науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка


Юридичний факультет

Кафедра кримінального права і кримінології

Завдання для практичних занять
з Особливої частини кримінального права України


Львів - 2003


Наведені завдання, які студенти повинні виконати в ході підготовки до практичних занять з Особливої частини кримінального права України, вказана література, рекомендована для підготовки до кожного із занять.

Для студентів юридичного факультету денної форми навчання.

Завдання для практичних занять з Особливої частини кримінального права України. / Брич Л.П., Навроцький В.О. - Львів: юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2003. – 135 с.
Рекомендовано до друку кафедрою кримінального права і кримінології.

Протокол №19 від 03.07.2003 р.
Друкується за рішенням видавничої комісії юридичного факультету
Львівського національного університету імені Івана Франка.Авторські права застережені.

ЗМІСТ

Переднє слово 4

^ ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ОСНОВ
НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 9


ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ’Я ОСОБИ 14

ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ВОЛІ, ЧЕСТІ ТА ГІДНОСТІ ОСОБИ 21

^ ЗЛОЧИНИ ПРОТИ СТАТЕВОЇ СВОБОДИ
ТА СТАТЕВОЇ НЕДОТОРКАННОСТІ ОСОБИ 26


злочини проти виборчих, трудових
та інших особистих прав і свобод
людини і громадянина 29


злочини проти власності 35

злочини у сфері господарської діяльності 43

злочини проти довкілля 61

^ ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ 74

злочини проти безпеки виробництва 80

ЗЛОЧИНИ ПРОТИ БЕЗПЕКИ РУХУ
ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТРАНСПОРТУ 84


злочини у сфері використання
електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж 89


^ ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ
ТА МОРАЛЬНОСТІ 93


ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН, ЇХ АНАЛОГІВ АБО ПРЕКУРСОРІВ ТА ІНШІ ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ. 96

^ ЗЛОЧИНИ ПРОТИ АВТОРИТЕТУ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
ТА ОБ’ЄДНАНЬ ГРОМАДЯН 103


ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОЇ ТАЄМНИЦІ, НЕДОТОРКАНОСТІ ДЕРЖАВНИХ КОРДОНІВ, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИЗОВУ ТА МОБІЛІЗАЦІЇ 112

^ ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 116

злочини проти правосуддя 123

злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини) 130

злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку 134

Особлива частина кримінального права зарубіжних держав 136^

Переднє словоПрактичні заняття є важливою складовою вивчення курсу Особливої частини кримінального права України. Вони проводяться з усіх основних тем
і мають на меті:

- поглиблення і розширення знань з цієї навчальної дисципліни;

- оволодіння уміннями користуватися текстом Кримінального кодексу України (далі - КК України), нормативно-правовими актами інших галузей права, постановами Пленуму Верховного Суду України з питань застосування законодавства;

- вироблення навиків застосування кримінально-правових норм до конкретних життєвих ситуацій.

Для досягнення вказаних цілей під час підготовки до практичних занять студенти повинні виконати запропоновані завдання, а на аудиторних заняттях в ході дискусії з колегами-студентами та з участю викладача з’ясувати правильні рішення, вияснити аргументи на їх користь.

^ Для практичних занять пропонуються завдання кількох типів:

1) спрямовані на детальне вивчення тексту КК;

2) які полягають у відшуканні нормативно-правових актів, до яких слід звертатися при застосуванні бланкетних диспозицій статей КК та в порядку субсидіарного застосування правових норм;

3) змістом яких є ознайомлення з позицією слідчо-прокурорської та судової практики з певних питань, її критичний аналіз;

4) що служать з’ясуванню теоретичних підходів до вирішення певних дискусійних положень, аналізу спірних позицій, викладених в літературі;

5) які становлять собою конкретні життєві ситуації (задачі, казуси - описання конкретних суспільно небезпечних посягань), які належить оцінити з позицій КК. Такі задачі, як правило, взяті з матеріалів кримінальних справ, переважна частина з них відноситься до опублікованої практики Верховного Суду України, інших судів.

Завдання, запропоновані на практичні заняття, слід виконувати письмово. Що саме має бути виконане усно вказується в окремих завданнях. Відсутність письмових рішень оцінюється як неготовність студента до заняття.

Зокрема, при вирішенні кожної задачі студент повинен записати:

- імена осіб, які вказані в умові задачі;

- окремо щодо кожного із них - формулу кримінально-правової кваліфікації (з дотриманням вимог до неї, які були викладені в лекційному курсі) та формулювання звинувачення;

- ознаки складу злочину, за якими встановлена відповідна стаття Особливої частини КК або ознаки, які свідчать про те, що описане діяння не є злочином;

- посилання на нормативно-правові акти інших галузей права (назва, яким органом прийнято і коли, стаття, пункт, параграф, джерело опублікування), постанови пленуму Верховного Суду України (дата та назва, пункт), при необхідності - теоретичні положення, які обґрунтовують прийняте рішення щодо кваліфікації, діянь, описаних в задачі.

Крім того, щодо однієї із задач (на вибір студента чи за вказівкою викладача) повинне бути дане розгорнуте письмове рішення.

На останньому практичному занятті з кожної теми (наприкінці єдиного заняття) студенти виконують письмові контрольні роботи. Переважно, це тестування, результати якого враховуються в ході заліку та під час іспиту з Особливої частини кримінального права України. Зокрема, студенти, які за результатами практичних занять показали достатні знання та не пропускали їх, отримують залік з цього предмету без додаткового опитування. Студенти, які не мають пропусків лекційних та практичних занять, були активними на заняттях та підготовка яких оцінювалися викладачами на “відмінно” можуть бути рекомендовані викладачем керівнику курсу на звільнення від курсового іспиту з виставленням оцінки “відмінно”.

^ Практичні заняття, до яких студент був неготовий, відсутній чи на якому отримав незадовільну оцінку підлягають “відпрацюванню”. При цьому студент повинен подати викладачу розгорнуті письмові рішення всіх задач та інші завдання, які були запропоновані до даного заняття; виконати інші завдання, запропоновані викладачем для нього персонально (конспектування теоретичних джерел, узагальнення матеріалів практики тощо). Ліквідація заборгованостей з практичних занять проводиться один раз на тиждень в день і години, визначені викладачем на початку семестру за погодженням з академічною групою. За один раз дозволяється “відпрацювання” лише одного практичного заняття.

Практичні заняття з Особливої частини кримінального права України проводяться зі студентами стаціонару в Ш та IV семестрах. Всього на них відводиться 88 годин аудиторних занять. Планується такий розподіл часу на практичні заняття з окремих тем (з врахуванням розкладу занять - святкових днів, які припадають на визначені дні занять- можливе незначне скорочення часу на окремі теми):

теми

Назва теми

^ Кількість годин

ПримСтац.

Заочн.
1.

^ ПОНЯТТЯ, ЗНАЧЕННЯ І СИСТЕМА ОСОБЛИВОЇ ЧАСТИНИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА

-2.

Основи кримінально-правової кваліфікації

-3.

^ ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ОСНОВ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

24.

ЗЛОЧИНИ ПРОТИ життя та здоров’я ОСОБИ

85.

ЗЛОЧИНИ ПРОТИ волі, честі та гідності ОСОБИ

26.

^ ЗЛОЧИНИ ПРОТИ СТАТЕВОЇ СВОБОДИ ТА СТАТЕВОЇ НЕДОТОРКАННОСТІ ОСОБИ

27.

^ ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ВИБОРЧИХ, ТРУДОВИХ ТА ІНШИХ ОСОБИСТИХ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА

48.

ЗЛОЧИНИ ПРОТИ Власності

109.

^ ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1010.

ЗЛОЧИНИ ПРОТИ довкілля.

411.

^ ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ

412.

^ ЗЛОЧИНИ ПРОТИ БЕЗПЕКИ ВИРОБНИЦТВА

213.

ЗЛОЧИНИ ПРОТИ БЕЗПЕКИ РУХУ та ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТРАНСПОРТУ

414.

^ ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ ТА МОРАЛЬНОСТІ

415.

^ ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН, ЇХ АНАЛОГІВ АБО ПРЕКУРСОРІВ ТА ІНШІ ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ

416.

^ ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації

217.

^ ЗЛОЧИНИ проти авторитету органів державної влади, органів і місцевого самоврядування та об’єднань громадян

618.

^ ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ МАШИН (КОМП’ЮТЕРІВ), СИСТЕМ ТА КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ

219.

^ ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

620.

^ ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ПРАВОСУДДЯ

621.

ЗЛОЧИНИ ПРОТИ Встановленого порядку несення військової служби (військові злочини)

222.

^ ЗЛОЧИНИ ПРОТИ МИРУ, БЕЗПЕКИ ЛЮДСТВА ТА МІЖНАРОДНОГО ПРАВОПОРЯДКУ

223.

^ ОСОБЛИВА ЧАСТИНА КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ЗАРУБІЖНИХ ДЕРЖАВ

224.

^ ОСОБЛИВА ЧАСТИНА МІЖНАРОДНОГО КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА

-


^ ВСЬОГО годин:

88
Для підготовки до практичних занять з усіх тем рекомендується використовувати:

І. Конституцію України та Кримінальний кодекс України (спеціально у завданнях до конкретних практичних занять вони не вказуються, оскільки використання цих джерел само собою розуміється).

ІІ. Тексти інших нормативно-правових актів та постанов Пленуму Верховного Суду України, як офіційно опубліковані, так і ті, які поміщені в електронних базах даних правової інформації.
ІІІ. Матеріали правозастосовної практики, які викладені у Віснику Верховного Суду України та спеціальних збірках, зокрема:

Практика судів України в кримінальних справах // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - 1993. - №4. - 352 с.

Убийства, изнасилования и другие преступления против личности: Сборник судебных решений по уголовным делам. - К.: Знання, 1993. - 240 с.

Судебные приговоры. Практика Верховного Суда Украины. - К.: Юринком, 1995.-224 с.

Практика судів України в кримінальних справах. К.: Юрінком Інтер, 1996. - 330 с.

Коментар судової практики з кримінальних справ. // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - 1996. - №6. - К.: Юрінком Інтер. - 1997;. - 176 С.

Коментар судової практики в кримінальних та адміністративних справах. Постанови Пленуму Верховного Суду України (1995-1997). - К.: Юрінком Інтер. - 1998. - 288 с.
IV. Відповідні розділи підручників, навчальних посібників та коментарів КК:

Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001р. 3-тє вид., переробл. та доповн. / За ред. Мельника М.І., Хавронюка М.І. - К.: Атіка, 2003. - 1056 с.

Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України: За станом законодавства і постанов пленуму Верховного Суду України на 1 грудня 2001 р. / За ред. Яценка С.С. - К.: А.С.К, 2002. - 936 с.

Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. / Під загальною редакцією Потебенька М.І., Гончаренка В.Г. Особлива частина. - К.: Форум, 2001. - 942 с.

Кримінальне право України. Особлива частина. / За ред. Бажанова М.І., Сташиса В.В., Тація В.Я. - Київ - Харків: Юрінком Інтер - Право, 2001. - 494 с.

Навроцький В.О. Наступність кримінального законодавства України (порівняльний аналіз КК України 1960 р. та 2001 р.). - К.: Атіка, 2001. - 272 с.

Кримінальний кодекс України з постатейними матеріалами: станом на 1 вересня 2000 р. У 2 кн. / Упоряд.: П.П. Андрушко, С.Д. Шапченко. - К.: Юрінком Інтер, 2000. - Книга перша - 784 с.; книга друга - 752 с.
^ Література, рекомендована для підготовки до практичних занять з окремих тем, вказана в відповідних розділах цього посібника.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

Схожі:

Міністерство освіти та науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра кримінального права І кримінології iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський...
Вакарчук – Ректор Львівського національного університету імені Івана Франка, професор
Міністерство освіти та науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра кримінального права І кримінології iconЗагальна
Міністерство освіти І науки України Львівський національний університет імені Івана Франка
Міністерство освіти та науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра кримінального права І кримінології iconЗатверджено Міністерством освіти І науки України як підручник для...
Міністерство освіти І науки України Львівський національний університет імені Івана Франка
Міністерство освіти та науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра кримінального права І кримінології iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни львівський...
Підготувати приклади сучасних педагогічних спеціальностей І коротку характеристику закладів, у яких вони можуть працювати
Міністерство освіти та науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра кримінального права І кримінології iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський...
Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній студентській конференції «Українські мас-медіа: традиції та виклики...
Міністерство освіти та науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра кримінального права І кримінології iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський...
Скерувати на проходження педагогічної (асистентської) практики студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» факультету журналістики...
Міністерство освіти та науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра кримінального права І кримінології iconНавчальна програма дисципліни Львівський національний університет...
Робоча програма складена на основі: навчального плану, затвердженого Ректором Львівського національного університету імені Івана...
Міністерство освіти та науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра кримінального права І кримінології iconМіністерство науки І освіти україни львівський національний університет імені івана франка
Курс “Психологія масової поведінки” містить елементи соціальної психології, політичної психології, маркетингу, психології особистості,...
Міністерство освіти та науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра кримінального права І кримінології iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка Кафедра політології...

Міністерство освіти та науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра кримінального права І кримінології iconЛьвівський національний університет імені івана франка
Львівського національного університету імені Івана Франка запрошуються науковці, аспіранти, здобувачі, студенти та випускники внз,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка