Методичні рекомендації та завдання до практичних занять із дисципліни "Розслідування злочинів проти власності" підготовлені відповідно до потреб практики та сучасного розвитку криміналістики,
Скачати 350.27 Kb.
НазваМетодичні рекомендації та завдання до практичних занять із дисципліни "Розслідування злочинів проти власності" підготовлені відповідно до потреб практики та сучасного розвитку криміналістики,
Сторінка5/5
Дата конвертації04.07.2013
Розмір350.27 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
mir.zavantag.com > Право > Методичні рекомендації
1   2   3   4   5
Рекомендована література:

 1. Клименко В.А., Мельник Н.И. Уголовно-правовая борьба с вымогательством индивидуального имущества граждан. К., 1993.

 2. Лысенко В.В. Расследование вымогательств. Харьков, 1996.


ТЕМА 8. Методика розслідування шахрайств

Всього годин – 3, у т.ч., лекції – 0, практичні заняття – 2, самостійна робота – 1.
Навчальна мета заняття: систематизація та закріплення знань про криміналістичну характеристику шахрайств та формування уявлень про їх розслідування. Розробка практичних навичок виявлення, фіксації слідів протиправної діяльності при розслідуванні шахрайств та навчання аналізу слідчих ситуацій на підставі криміналістичної характеристики; вироблення навичок визначення комплексів слідчих та інших дій, необхідних для вирішення типових слідчих ситуацій.
^ Час проведення: 2 год.

Місце проведення заняття: спеціалізована навчальна аудиторія
Навчальні питання:

1. Криміналістична характеристика шахрайств.

2. Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування та відповідні їм комплекси слідчих дій.

3. Тактика проведення окремих слідчих дій.
Додаткові питання:

 1. Типові джерела інформації про вчинення шахрайств.

 2. Способи вчинення шахрайств.

 3. Характеристика особи шахрая.


Теми для рефератів:

 1. Криміналістична класифікація шахрайств.

 2. Криміналістична характеристика шахрайств.

 1. Взаємодія слідчого з оперативними підрозділами ОВС при розслідуванні шахрайств.


Хід проведення заняття

Під час підготовки до першого запитання слухачам належить засвоїти основні елементи криміналістичної характеристики шахрайств (особу злочинця, особу потерпілого, предмет злочинного посягання, способи вчення шахрайств, обстановку вчинення шахрайств, слідові картину).

При підготовці на друге питання слухачі повинні визначити види типових слідчих ситуацій початкового етапу розслідування шахрайств та розгорнутий алгоритм їх розслідування.

При відповіді на третє запитання курсанти повинні розкрити особливості тактики проведення наступних слідчих дій: огляду місця події, допиту підозрюваного, допиту потерпілого, допиту свідків, призначення судових експертиз.

Рекомендована література:

 1. Александров И.В. Криминалистическая характеристика и особенности расследования мошеннических посягательств на личную собственность граждан. Свердловск, 1985.

 2. Букаев Н.М. Расследование преступных посягательств на личное имущество граждан, совершенных путем мошенничества. К., 1989.

 3. Гвоздиков А.В. Расследование мошенничеств, совершенных путем инсценировок краж и угонов застрахованных личных транспортных средств. М., 1991.

 4. Волобуєв А.Ф. Розслідування і попередження розкрадань майна у сфері підприємництва. Навч. посібник. Х.: Рубікон, 2000.


ТЕМА 9. Криміналістична характеристика та основні положення розслідування привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем

Всього годин – 4, у т.ч., лекції – 2, практичні заняття – 2, самостійна робота – 0.
^ Навчальна мета заняття: систематизація та закріплення знань про криміналістичну характеристику привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем та формування уявлень про їх розслідування. Розробка практичних навичок виявлення, фіксації слідів протиправної діяльності при розслідуванні досліджуваних злочинів та навчання аналізу слідчих ситуацій на підставі криміналістичної характеристики; вироблення навичок визначення комплексів слідчих та інших дій, необхідних для вирішення типових слідчих ситуацій.
^ Час проведення: 2 год.

Місце проведення заняття: спеціалізована навчальна аудиторія
Навчальні питання:

1. Криміналістична характеристика привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

2. Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування та відповідні їм комплекси слідчих дій.

3. Тактика проведення окремих слідчих дій.
Додаткові питання:

 1. Типові джерела інформації про вчинення привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

 2. Характеристика особи злочинця.

 3. Види слідів при вчиненні привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.


Теми для рефератів:

 1. Способи вчинення привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

 2. Використання спеціальних знань при розслідуванні привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.


^ Хід проведення заняття

В ході підготовки до практичного заняття на перше питання курсанти повинні засвоїти основні елементи криміналістичної характеристики привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (особу злочинця, предмет злочинного посягання, способи вчення злочинів, обстановку вчинення та слідові картину).

При підготовці на друге питання слухачі повинні визначити види типових слідчих ситуацій початкового етапу розслідування привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

При відповіді на третє запитання курсанти повинні розкрити особливості тактики проведення наступних слідчих дій: огляду місця події, допиту підозрюваного, допиту свідків, проведення обшуків, призначення судових експертиз.
Рекомендована література:

 1. Горбачёв А.В. Криминалистическая характеристика хищений. Горький, 1981.

 2. Миусская Р.А. Расследование хищений, совершаемых с использованием должностного положения. М., 1982.

 3. Коновлова В.Е. Организация расследования хищений государственного и общественного имущества. Харьков, 1984.

 4. Волобуєв А.Ф. Розслідування і попередження розкрадань майна у сфері підприємництва. Навч. посібник. Х.: Рубікон, 2000.

 5. Судово-бухгалтерська експертиза в кримінальних справах про розкрадання грошових коштів: Метод.посібник . - Х., 2000.

 6. Расследование хищений чужого имущества: Учеб. пособие. - Волгоград, 2001 .


ТЕМА 10. Криміналістична характеристика та основні положення розслідування самовільного зайняття земельної ділянки та самовільного будівництва
Всього годин – 5, у т.ч., лекції – 2, практичні заняття – 2, самостійна робота – 1.
^ Навчальна мета заняття: систематизація та закріплення знань про криміналістичну характеристику самовільного зайняття земельної ділянки та самовільного будівництва та формування уявлень про їх розслідування. Розробка практичних навичок виявлення, фіксації слідів протиправної діяльності при розслідуванні досліджуваних злочинів та навчання аналізу слідчих ситуацій на підставі криміналістичної характеристики; вироблення навичок визначення комплексів слідчих та інших дій, необхідних для вирішення типових слідчих ситуацій.

^ Час проведення: 2 год.

Місце проведення заняття: спеціалізована навчальна аудиторія
Навчальні питання:

1. Криміналістична характеристика самовільного зайняття земельної ділянки та самовільного будівництва.

2. Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування та відповідні їм комплекси слідчих дій.

3. Тактика проведення окремих слідчих дій.
Додаткові питання:

1. Типові джерела інформації про самовільне зайняття земельної ділянки та самовільного будівництва.

2. Типові сліди вчинення самовільного зайняття земельної ділянки та самовільного будівництва.
Теми для рефератів:

 1. Способи вчинення самовільного зайняття земельної ділянки та самовільного будівництва.

 2. Використання спеціальних знань при розслідуванні самовільного зайняття земельної ділянки та самовільного будівництва.


^ Хід проведення заняття

В ході підготовки до практичного заняття на перше питання курсанти повинні засвоїти основні елементи криміналістичної характеристики самовільного зайняття земельної ділянки та самовільного будівництва (особу злочинця, предмет злочинного посягання, способи вчення злочинів, обстановку вчинення та слідові картину).

При підготовці на друге питання слухачі повинні визначити види типових слідчих ситуацій початкового етапу розслідування самовільного зайняття земельної ділянки та самовільного будівництва та розгорнутий алгоритм їх розслідування.

При відповіді на третє запитання курсанти повинні розкрити особливості тактики проведення наступних слідчих дій: огляду місця події, допиту підозрюваного, допиту свідків, призначення судових експертиз.

Рекомендована література:


1. Криміналістика: Підручник за заг.ред. А.Ф. Волобуєва.- Харків, 2011.

2. Організація розслідування окремих видів злочинів: Навчальний посібник за заг. Ред. А.Ф. Волобуєва.- Харків, 2011.

3. Особливості тактики проведення окремих слідчих дій: Навчальний посібник. – Харків, 2011.

Інформаційне та методичне забезпечення
1. Кримінальний Кодекс України– К.: Атіка, 2001р.

2. Кримінальний процесуальний кодекс України. Закон України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у звязку з прийняттям Кримінального процесуального кодексу України”.- Х.: Одісей, 2012. – 360 с.

3. Балугіна Т.С. Криміналістика. Загальні положення методики розслідування злочинів. Лекції. – Краснодар, 2003р.

4. Бєлкіна Р.С. криміналістика: Підручник. – М.: Норма-Інфра –М., 2000р.

5. Васильєв А.Н. Тактика окремих слідчих дій. – М.: Юридична література, 2004р.

6. Герасимов І.Ф. Загальні положення методики розслідування злочинів// Криміналістика. – М.: Вища школа, 2004р.

7. Когутич І.І. Криміналістика: Курс лекцій. – К.: Атіка, 2008р.

8. Лаврів В.П. Криміналістичне забезпечення розкриття і розслідування корисливих, насильницьких злочинів. Спецкурс лекцій: Учб. посібн. для вузів. – М.: ЮНІТІДАЛА, 2003р.

9. Шепітько В.Ю. Криміналістика: Підручн. для студ. юрид. спец. вищ. закл. освіти.- 2-е вид. переробл. і доповнен. – К.: Концерн ,,Видавничий Дім Ін Юре", 2004р.

10. Шеремет А.П. Криміналістика: Навч. посібник. – К.: Центр навч. літератури, 2005р.

11. Филлипов А.Г. Первоначальные следственные действия при расследовании хищений, государственного или общественного имущества, совершенных путем злоупотребления служебным положением. М., 1972р.

12. Коновлова В.Е. Организация расследования хищений государственного и общественного имущества. Харьков, 1984р.

13. Волобуєв А.Ф. Розслідування і попередження розкрадань майна у сфері підприємництва. Навч. посібник. Х.: Рубікон, 2000р.

 1. Судово-бухгалтерська експертиза в кримінальних справах про розкрадання грошових коштів: Метод.посібник . - Х., 2000р.

 2. Расследование хищений чужого имущества: Учеб. пособие. - Волгоград, 2001р.

 3. Особливості тактики проведення окремих слідчих дій: Навчальний посібник. – Харків, 2011р.

 4. Криміналістика: Підручник за заг.ред. А.Ф. Волобуєва.- Харків, 2011р.

 5. Організація розслідування окремих видів злочинів: Навчальний посібник за заг. Ред. А.Ф. Волобуєва.- Харків, 2011р.
1   2   3   4   5

Схожі:

Методичні рекомендації та завдання до практичних занять із дисципліни \"Розслідування злочинів проти власності\" підготовлені відповідно до потреб практики та сучасного розвитку криміналістики, iconПерелік питань на екзамен з навчальної дисципліни «злочини проти власності»
Класифікація складів злочинів проти власності. Система складів злочинів проти власності
Методичні рекомендації та завдання до практичних занять із дисципліни \"Розслідування злочинів проти власності\" підготовлені відповідно до потреб практики та сучасного розвитку криміналістики, iconЗавдання для практичних занять та методичні рекомендації до їх виконання...
Завдання для практичних занять та методичні рекомендації до їх виконання з навчальної дисципліни
Методичні рекомендації та завдання до практичних занять із дисципліни \"Розслідування злочинів проти власності\" підготовлені відповідно до потреб практики та сучасного розвитку криміналістики, iconМетодичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Трудове право»
Методичні рекомендації до практичних занять затверджені на засіданні кафедри менеджменту та маркетингу, протокол №1 від 30. 08. 2011...
Методичні рекомендації та завдання до практичних занять із дисципліни \"Розслідування злочинів проти власності\" підготовлені відповідно до потреб практики та сучасного розвитку криміналістики, iconМетодичні рекомендації шодо проведення семінарських та практичних...
Методичні рекомендації щодо проведення семінарських І практичних занять з кримінального процесу для студентів інституту фінансово-економічної...
Методичні рекомендації та завдання до практичних занять із дисципліни \"Розслідування злочинів проти власності\" підготовлені відповідно до потреб практики та сучасного розвитку криміналістики, iconМетодичні рекомендації для практичних занять для студентів 4-го курсу...
Методичні рекомендації для практичних занять з дисципліни «Фінансовий облік в галузях народного господарства» розробили
Методичні рекомендації та завдання до практичних занять із дисципліни \"Розслідування злочинів проти власності\" підготовлені відповідно до потреб практики та сучасного розвитку криміналістики, iconМетодичні рекомендації та завдання для практичних занять І самостійної...
Методичні рекомендації та завдання для практичних занять І самостійної роботи студентів економічного факультету підготували: кандидати...
Методичні рекомендації та завдання до практичних занять із дисципліни \"Розслідування злочинів проти власності\" підготовлені відповідно до потреб практики та сучасного розвитку криміналістики, iconМетодичні рекомендації до семінарських й практичних занять та самостійної роботи студентів
Методичні рекомендації до семінарських й практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни „Адміністративний процес”....
Методичні рекомендації та завдання до практичних занять із дисципліни \"Розслідування злочинів проти власності\" підготовлені відповідно до потреб практики та сучасного розвитку криміналістики, iconМетодичні рекомендації Вивчення цієї теми передбачає отримання студентами...
Плани семінарських занять та методичні рекомендації по їх проведенню з навчальної дисципліни
Методичні рекомендації та завдання до практичних занять із дисципліни \"Розслідування злочинів проти власності\" підготовлені відповідно до потреб практики та сучасного розвитку криміналістики, iconМетодичні рекомендації та завдання для практичних занять І самостійної...
Методичні вказівки підготували: д е н., професор Топіха І. Н., к е н., доцент Іваненко Г. М., к е н., доцент Котикова О.І., асистент...
Методичні рекомендації та завдання до практичних занять із дисципліни \"Розслідування злочинів проти власності\" підготовлені відповідно до потреб практики та сучасного розвитку криміналістики, iconМіністерство освіти І науки україни тернопільський національний економічний...
Методичні вказівки та завдання для проведення практичних занять з дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів напряму підготовки...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка