Практикум з цивільного судочинства методичні вказівки до практичних занять для студентів для спеціальності 03040201 Правознавство
НазваПрактикум з цивільного судочинства методичні вказівки до практичних занять для студентів для спеціальності 03040201 Правознавство
Сторінка5/6
Дата конвертації04.07.2013
Розмір0.59 Mb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Право > Документы
1   2   3   4   5   6

Задачі:

1. Після смерті Петренка О., стягувача за виконавчим листом про стягнення грошової суми у зв'язку з відшкодуванням збитків за договором підряду, до державного виконавця звернувся Ємець Я., родич померлого і представив заповіт на своє ім'я. На той час грошові суми були отримані від боржника і знаходилися на депозитному рахунку відділу державної виконавчої служби.

Як вирішити дану ситуацію?

2. Пружанський М. був зобов'язаний за рішенням суду спростувати відомості, що були ним поширені стосовно Григоровича К. Після вступу рішення в законну силу і отримання постанови про відкриття виконавчого провадження до Григоровича додому прийшов Іванченко Н., представивши довіреність від імені Пружанського М. на представництво його інтересів у виконавчому провадженні. Іванченко Н. вибачився від імені Пружанського М. перед стягувачем. Однак Григорович К. вимагав особистого вибачення від боржника, вважаючи, що представник не вправі в даній ситуації брати участь у виконавчому провадженні.

Проаналізуйте ситуацію. Чи вправі Пружанський М. в даній ситуації брати участь у виконавчому провадженні через представника?

3. Прокурор району звернувся з листом до начальника відділу державної виконавчої служби з проханням надати йому усі матеріали конкретного виконавчого провадження. Начальник державної виконавчої служби відмовився представити вказані матеріали, посилаючись на те, що прокурор не є суб'єктом даного виконавчого провадження.

Вирішіть дану ситуацію?

4. 28 грудня 1999 року місцевий суд постановив рішення про передачу дитини від батька дитини матері. В той сам день державний виконавець Турко В. отримав виконавчого листа і негайно розпочав виконання рішення, не винісши постанову про відкриття виконавчого провадження. Турко В. разом з матір'ю дитини прийшов на квартиру батька дитини і вимагав негайно віддати дитину. Внаслідок цього між батьками дитини виникла сварка, яка проросла в бійку, дитина впала в істерику. Сусіди викликали міліцію. Дитину відправили в лікарню з діагнозом неврастенія і носова кровотеча, де вона перебувала до 6 січня 2000 року, а 10 січня 2000 року батько добровільно передав дитину матері.

Проаналізуйте дії державного виконавця. Чи зміниться вирішення задачі, якщо суд вказав на негайне виконання рішення?

5. В провадженні державного виконавця знаходиться виконавчий лист. Боржник ВАТ "М'ясокомбінат" оскаржив до суду дії державного виконавця як незаконні: боржник просив виключити з актів опису та арешту майна частину його майна, яка, на його думку, належить до третьої черги. До такого майна боржник відніс: З холодильники "Норд", які є основними засобами, що безпосередньо використовуються у виробництві.

Чи є підстави для зупинення виконавчого провадження? Який порядок зупинення виконавчого провадження?

6. До місцевого суду зі скаргою на дії державного виконавця звернувся генеральний директор ВАТ "Юта" Петренко С., вважаючи, що державний виконавець незаконно наклав арешт на автомобіль ВАЗ - 2104, В скарзі вказувалося, що основний борг підприємства складає 18 450 грн., однак державний виконавець описав та арештував майно на суму 53 556 грн. Окрім того, проти підприємства порушено справу про банкрутство, у зв'язку з чим виконавче провадження підлягає зупинці.

Державний виконавець представив докази того, що борг підприємства становить 52 338 грн. На погашення боргу була арештована готова продукція даного підприємства на суму 37 000 грн., Однак виникли складності з її реалізацією. Тому було накладено арешт на автомобіль ВАЗ 2104, який оцінюється у 52 000 грн.

Дайте оцінку аргументам державного виконавця. Які дії, на Вашу думку, повинен був вчинити державний виконавець?

7. Рішенням господарського суду від 25 березня 2000 року було задоволене позов АТ "Гірняк" до АТ "Промінь" про стягнення заборгованості за поставлену продукцію в сумі 300 000 грн. В процесі виконавчого провадження встановлено, що у боржника відсутні грошові засоби.

За консультацією звернувся стягувач. Визначте способи захисту його прав при не виконанні рішення суду?

8. Підприємство "Пік" (боржник) не погоджується з оцінкою арештованого майна - двох автомобілів. Державний виконавець залучив до проведення виконавчих дій спеціаліста. Постанова про призначення спеціаліста та копія акту передачі арештованого майна на реалізацію були направлені боржникові. На даний момент автомобілі продані і кошти від їх реалізації надійшли на депозитний рахунок відділу державної виконавчої служби.

Проаналізуйте ситуацію. Роз'ясніть права учасників виконавчого провадження, якщо вони не погоджуються з оцінкою майна?

3. Навчально-методичні матеріали.
3.1. Нормативно-правові акти та судова практика


 1. Загальна декларація прав людини проголошена Організацією Об'єднаних Націй 10 грудня 1948 року // Права людини Міжнародні договори України декларації документи / Упорядник Ю К Качуренко -К Наукова думка, 1992 -С 18-24

 2. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права прийнятий Генеральною асамблеєю Організації Об'єднаних Націй 16 грудня 1965 року //Права людини Міжнародні договори України -К.1992-С 36-58

 3. Європейська хартія про статус суддів // Вісник Верховного Суду України -1998 -№4 -С 9-11

 4. Конституція України 1996 р. із змінами і доповненнями / Офіційний сайт Верховної Ради України / www.rada.gov.ua.

 5. Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 р. із змінами і доповненнями / Офіційний сайт Верховної Ради України / www.rada.gov.ua.

 6. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 р. із змінами і доповненнями / Офіційний сайт Верховної Ради Украї­ни / www.rada.gov.ua.

 7. Закон України «Про судоустрій та статус суддів» від 13 липня 2010 р. /Офіційний сайт Верховної Ради України / www.rada.gov.ua.

 8. Закон України «Про державну виконавчу службу» від 24 березня 1998 р. із змінами і доповненнями / Офіційний сайт Верховної Ради України / www.rada.gov.ua.

 9. Закон України «Про виконавче провадження» від 21 квітня 1999 р. із змінами і доповненнями / Офіційний сайт Верховної Ради України / www.rada.gov.ua.

 10. Закон України «Про прокуратуру» від 5 листопада 1991 р. із змінами і доповненнями / Офіційний сайт Верховної Ради України / www.rada.gov.ua.

 11. Закон України «Про визнання та виконання в Україні рішень іноземних судів» від 29 листопада 2001 р. / Офіційний сайт Верховної Ради України / www.rada.gov.ua.

 12. Закон України «Про адвокатуру» від 19 грудня 1992 р. із змінами і доповненнями / Офіційний сайт Верховної Ради України / www.rada.gov.ua.

 13. Сімейний кодекс України від 10 січня 2002 р. із змінами і доповненнями / Офіційний сайт Верховної Ради України / www.rada.gov.ua.

 14. Рішення Конституційного Суду України від 14 грудня 1999 року у справі за конституційним зверненням 51 народного депутата України про офіційне тлумачення положень статті 10 Конституції України щодо застосування державної мови органами державної влади, органами місцевого самоврядування та використання її у навчальному процесі в навчальних закладах України // Право України - 2000 - №1 - С 140

 15. Декрет Кабінету Міністрів України «Про державне мито» від 21 січня 1991 р. із змінами і доповненнями / Офіційний сайт Верховної Ради України / www.rada.gov.ua.

 16. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про застосування судами норм Конституції України при здійсненні правосуддя» // Право України - 1997 -№8 -С 7

 17. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 21 грудня 1990 року «Про практику застосування судами процесуального законодавства при розгляді цивільних справ по першій інстанції» // Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України (1963-1995) Відпов редактор В Бойко Частина перша К Українська правнича фундація 1995 -С 201-213


^ 3.2. Основна література


 1. Застосування судами цивільного і цивільно-процесуального зако­нодавства. //За ред. П.І.Шевчука. - К.: Видавничий дім «Ін Юре», 2002.

 2. Штефан М.Й. Цивільний процес: Підручник для студентів юри­дичних спеціальностей вищих закладів освіти. - Вид. 3-є, перероб. та доп. - К.: Видавничий дім «Ін Юре», 2005.

 3. Чернооченко С.І. Цивільний процес України: Навчальний по­сібник. - Вид. 2-е, перероб. та доп. - Київ: Центр навчальної літера­тури, 2005.

 4. Цивільний процес: Навчальний посібник /А.В. Андрушко, Ю.В. Білоусов, P.O. Стефанчук, О.І. Угриновська та ін. - За ред. Ю.В. Білоусова. - К.: Прецедент, 2006.

 5. Безлюдько І.О., Бичкова С.С., Бобрик В.І. та ін. Цивільне проце­суальне право України. Навчальний посібник / За заг. ред. С.С. Бичкової. - К.: Атіка, 2006.

 6. Проблемы науки гражданского процессуального права / В.В.Ко­маров и др. Под ред. В.В. Комарова. - X.: Право, 2002.

 7. Цивільний процесуальний кодекс України: науково-практичний коментар (Тертишніков В.І.). - Видання восьме, стереотипне. - Харків: Консум, 2003.

 8. Коментар до Закону України «Про судоустрій України» / За заг. ред. В.Т. Маляренка. - К.: Юрінком Інтер, 2003.

 9. Мельник М.І., Хавронюк М.І. Закон України «Про виконавче провадження». Постатейні матеріали. Коментарі. - К.: Атіка, 2002.

 10. Сибилев Д.М. Закон Украины «Об исполнительном производ­стве». Научно-пракитческий комментарий. - X.: «Легас», 2000.

 11. Шевчук П.І., Кривенко В.В. Апеляційне і касаційне оскаржен­ня судових рішень (коментар цивільно-процесуального законодавства) - К.: Видавничий дім «Юридична книга», 2002.

 12. Луспеник Д.Д. Застосування новел ЦК і ЦПК України в судовій практиці. Серія «Судова практика». - Харків: «Харків юридичний», 2005.

 13. Кравчук В.М. Стратегія і тактика цивільного процесу: Практич­ний посібник / У збірнику «Зразки процесуальних документів (заяви, позовні заяви, скарги, клопотання)» / Укладачі: Лядецький М.М., Хавронюк М.І. - К.: Атіка, 2002.

 14. Фурса С.Я., Щербак С.В., Євтушенко O.I. Цивільний процес України: Проблеми і перспективи: Науково-практичний посібник. - К.: Видавець Фурса С.Я. - К: КНТ, 2006.

 15. Фурса С.Я., Фурса Є.І. Адвокат у цивільному процесі: Науково-практичний посібник. - К.: Видавець Фурса С.Я. - К: КНТ, 2006.

 16. Фурса С.Я., Фурса Є.І., Щербак С.В. Цивільний процесуальний кодекс України; Науково-практичний коментар: У 2 т. / За заг. ред. С.Я. Фурси. - К.: Видавець Фурса С.Я. - К: КНТ, 2006.


^ 3.3.Додаткова література


 1. Осокина Г.Л. Право на защиту в исковом производстве. - Томск, 1990.

 2. Треушников М.К., Логинов И.В. и др. Основные принципы гражданского процесса. - М., 1991.

 3. Боннер А.Т.Установление обстоятельств гражданских дел. - М, 2000. - С. 42-70.

 4. Боннер А.Т. Принцип законности в советском гражданском про­цессе. - М.: ВЮЗИ, 1989.

 5. Колодій A.M. Принципи права України. - К., 1998.

 6. Мамницький В,Ю. Принцип змагальності в цивільному судо­чинстві: Автореф. дис... канд. юрид. наук. - X., 1995.

 7. Мурадьян Э.М. Истина как проблема судебного права. - М., 2002.

 8. Шевчук П.І. Розширення дії засад змагальності та диспозитивності при розгляді справ у суді першої інстанції // Вісник Верховного Суду України. - № 3. - 2002. - С. 20.

 9. Гурвич М.А. Гражданские процессуальные правоотношения и процессуальные действия / Труды ВЮЗИ: в 3-х т. - М., 1965. - Т. 3. - С. 93.

 10. Комаров В.В., Радченко П.І. Цивільні процесуальні правовідносини та їх суб'єкти. - К.: УМК ВО, 1991.

 11. Нечипорук С Принцип участі громадян у здійсненні правосуддя та поєднання колегіального й індивідуального порядку розгляду справ // Право України. - 2003. - № 11. - С. 82-85.

 12. Маляренко В. Про рівень правосуддя в державі та повагу до суду // Право України. - 2004. - № 1. - С. 4-Ю.

 13. Притика Ю. Система принципів третейського розгляду // Право України. - 2004. - № 1. - С. 11-17.

 14. Сакара Н. Проблема доступності правосуддя у цивільних справах // Право України. - 2004. - № 1. - С. 105-109.

 15. Запорожець М. Система органів організаційного забезпечення діяльності судів України // Право України. - 2004. № 2. - С. 72-75.

 16. Селіванов А. Співпраця судів на договірних засадах // Право України. - 2004. - № 2. - С 155-156.

 17. Тимченко Г. Проблеми активності суду в цивільному процесі // Право України. - 2004. - № 3. - С. 92-95.

 18. Аргунов В.Н. Участие третьих лиц в гражданском процессе. - М., 1991.

 19. Шакарян М.С. Участие третьих лиц в советском гражданском процессе. - М., 1990.

 20. Бородін М. Участь прокурора в цивільному процесі // Право України. - 1999. - № 11. - С. 52.

 21. Дунас Т. Проблемні питання реалізації представницької функції прокуратури України // Підприємництво, господарство і право. - 2003. - № 8. - С. 97-100.

 22. Штефан М.Й., Дрижчаная Е.Г., Гусев Е.В. Представительство граждан в суде. - К., Либідь, 1991. Крупко П. Наслідки неналежного здійснення добровільного пред­ставництва // Право України. - 2002. - № 12. - С.105-109.

 23. Якименко О. До питання про судові витрати // Право України. - 1992. - С. 44.

 24. Гусаров К. Система органів цивільної юрисдикції // Вісник про­куратури. 2003. - № 9. - С. 85-89.

 25. Кузьменко С. Подальші перспективи розвитку інституту підвідом­чості // Підприємництво, господарство і право. - 2003. - № 8. - С. 51-53.

 26. Полянчуков И.В. Подведомственность гражданско-правовых спо­ров. Перспективы развития // Правоведение. - 1993. - № 2. - С. 98.

 27. Фединя Л. Законодавство України про міжнародну підсудність і підвідомчість цивільних спорів // Право України. - 1998. - № 11. – С 143.

 28. Братусь С.Н. Юридическая ответственность и законность. Очерк теории. - М., 1976.

 29. Бочаров Д. Легальне визначення доказу - дефініція чи конструк­ція // Підприємництво, господарство і право. - 2003. - № 3. - С. 77-79.

 30. Ванеева Л.А. Судебное познание в гражданском процессе. - Владивосток, 1976.

 31. Веденеев Е.Ю. Полномочия суда в доказывании по делу в усло­виях совершенствования гражданского и арбитражного судопроизвод­ства // Государство и право. - 2001. - № 10. - С. 36-46.

 32. Експертизи в судовій практиці: Навчальний посібник / За ред. В.Г. Гончаренка. - К., Либідь, 1993.

 33. Решетникова И.В. Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве. - М., 2002.

 34. Цюра Т. Принцип і сучасні проблеми процесу доказування // Підприємництво, господарство і право. - 2002. - № 6. - С. 34-37.

 35. Бородін М. Конституційне право громадянина на звернення до суду за захистом своїх прав // Право України. - 2000. - № 8. - С. 61, 65-66.

 36. Штефан О.О. Позовне провадження у справах з авторських і суміжних правовідносин у цивільному судочинстві України. Моногра­фія. - К.: НДІ приватного права і підприємництва, 2003.
1   2   3   4   5   6

Схожі:

Практикум з цивільного судочинства методичні вказівки до практичних занять для студентів для спеціальності 03040201 Правознавство iconБ ухгалтерськ ий облік Методичні вказівки та завдання для практичних занять
Радченко О. Д., Душкевич В. Г. Методичні вказівки та завдання для практичних занять з дисципліни “Бухгалтерський облік” для студентів...
Практикум з цивільного судочинства методичні вказівки до практичних занять для студентів для спеціальності 03040201 Правознавство icon«цивільний процес» методичні вказівки
Цивільний процес: Медодичні вказівки до проведення практичних занять для студентів четвертого курсу спеціальності 03040101 «Правознавство»/...
Практикум з цивільного судочинства методичні вказівки до практичних занять для студентів для спеціальності 03040201 Правознавство iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки до практичних занять та завдання для індивідуальної І самостійної роботи з дисципліни «Банківська система» для...
Практикум з цивільного судочинства методичні вказівки до практичних занять для студентів для спеціальності 03040201 Правознавство iconГосподарське право україни методичні вказівки
Господарське право України: Методичні вказівки до проведення практичних занять для студентів напряму підготовки 030401 «Правознавство»...
Практикум з цивільного судочинства методичні вказівки до практичних занять для студентів для спеціальності 03040201 Правознавство iconМіністерство освіти І науки україни тернопільський національний економічний...
Методичні вказівки та завдання для проведення практичних занять з дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів напряму підготовки...
Практикум з цивільного судочинства методичні вказівки до практичних занять для студентів для спеціальності 03040201 Правознавство iconМетодичні рекомендації до вивчення тем курсу
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни “Міжнародний маркетинґ” для студентів форми навчання без відриву...
Практикум з цивільного судочинства методичні вказівки до практичних занять для студентів для спеціальності 03040201 Правознавство icon«екологічне право» методичні вказівки для підготовки студентів до семінарських занять
Екологічне право. Методичні вказівки до семінарських занять для студентів напряму підготовки 030402 Правознавство / Попадинець Г....
Практикум з цивільного судочинства методичні вказівки до практичних занять для студентів для спеціальності 03040201 Правознавство iconМетодичні рекомендації щодо практичних (семінарських) занять для...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту національний університет«львівська політехніка»
Практикум з цивільного судочинства методичні вказівки до практичних занять для студентів для спеціальності 03040201 Правознавство iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національній...
Правознавство: конституційне право: Методичні вказівки щодо написання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання базового...
Практикум з цивільного судочинства методичні вказівки до практичних занять для студентів для спеціальності 03040201 Правознавство iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки щодо виконання дипломних робіт для студентів напряму підготовки 0304 «Право» спеціальності 03040101 «Правознавство»....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка