Практикум з цивільного судочинства методичні вказівки до практичних занять для студентів для спеціальності 03040201 Правознавство
НазваПрактикум з цивільного судочинства методичні вказівки до практичних занять для студентів для спеціальності 03040201 Правознавство
Сторінка3/6
Дата конвертації04.07.2013
Розмір0.59 Mb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Право > Документы
1   2   3   4   5   6
Тема 7: Порядок розгляду справ позовного провадження


 1. Фіксування цивільного процесу.

 2. Припинення і відкладення розгляду цивільної справи,

 3. Закінчення провадження у справі без винесення рішення:

 4. Поняття і види рішень суду першої інстанції.

 5. Поняття судового рішення, його суть та зміст.

 6. Вимоги, які пред'являються до судових рішень. Законна сила судового рішення.

 7. Ухвали суду першої інстанції.

Судова практика:

Постанови Пленуму Верховного Суду України:

 1. "Про практику застосування судами процесуального законодавства при розгляді цивільних справ по першій інстанції" //Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - К.: ЮРІНКОМ. -1995. - №1.

 2. «Про практику розгляду судами трудових спорів» від 6 листопада 1992 р. №9, п. 33. // Збірник "Постанови Пленуму Верховного Суду України в цивільних справах" // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - 1999. -№5. або Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України в цивільних справах та з загальних питань. - Харків: "Одіссей", 2000.


Література:

1. Боннер А.Т. Применение нормативних актов в гражданском процессе. М.:

Юрид.лит., 1980. -159с.

2. Пушкарь Е.Г. Исковое производство в советском гражданском процессе. Львов:

Вища шк., 1978.-188с.

3. Рассмотрение й разрешение гражданских дел об освобождении имущества от ареста // Отв. за вып. В. В. Комаров. Харьков, 1991.

4. Тихиня В.Г, Тихонович В.В, Рассмотрение в суде гражданских дел. Минск: Изд-во Белорус. ун-та, 1982. -124с.

5. Треушников М. К., Шерстюк Б. М. й др. Особенности рассмотрения отдельных категорий гражданских дел. М., 1987.

6. Трубников П.Я. Судебное разбирательство гражданских дел. -М.: Госюрмздат, 1962.-140с.
Задачі:

1. Тарасюк К. звернулася до суду із заявою до Новикова П. про стягнення аліментів на утримання сина Валентина, що народився 26 січня-2004 року. В позовній заяві позивачка вказала, що з відповідачем вона перебуває в зареєстрованому шлюбі з 1992 р., в даний час він залишив сім'ю і не надає ніякої матеріальної допомоги дитині. В судовому засіданні відповідач Новиков П. позов визнав, однак запропонував укласти мирову угоду, згідно з якою він погоджується виплачувати щомісячно на користь сина по 50 грн. і, крім того, не буде пред'являти претензій на жилу площу. Позивачка погодилася з цими умовами.

Місцевий суд Личаківського району м. Львова закрив провадження по справі.

Чи правильно вчинив суд ?

Який порядок укладення мирової угоди між сторонами ?

2. Військовий комісаріат м. Тернополя звернувся з позовом до суду до Минасяка А. про стягнення залишків отриманої пенсії. В судовому засіданні відповідач заявив, що спірну суму він вже повернув позивачеві шляхом стягнень з його пенсії. Однак він вважає це стягнення незаконним, так як пенсія йому призначена на законних підставах. Представник позивача просив суд закрити провадження по справі у зв'язку з тим, що його вимога вже задоволена. Суд м. Тернополя закрив провадження по справі, посилаючись на відмову позивача від позову.

Чи правильно вчинив суд?

3. Багін В. звернувся до суду з позовом до Багіної Б. про вселення його в квартиру, так як після розірвання шлюбу відповідачка поміняла замки і не пускала його. В судове засідання по цій справі сторони не з'явилися. Місцевий суд Личаківського району м. Львова, вважаючи, що сторони вирішили свій спір добровільно, залишив позов Багіна В. без розгляду. Через місяць після залишення заяви без розгляду, від Багіна В. поступила заява, в якій він повідомляв, що внаслідок хвороби він не зміг з'явитися в судове засідання і просить призначити справу до слухання, бо відповідачка і далі перешкоджає можливості його проживання в квартирі;

Чи правильні дії суду ?

Чи може суд поновити провадження по справі на прохання позивача ?

4. Заготівельно-збутова база Львівського харчового торгу звернулася з позовом до Карканова Д. про стягнення з нього 7200 грн., одержаних під звіт. В позові .вказано, що у зв'язку з тим, що Карканов Д. на даний момент з бази звільнився і перейшов на іншу роботу, стягнути з нього цей борг е неможливо. На перше судове засідання з'явився тільки відповідач і суд відклав розгляд справи. На другий виклик сторони не з'явилися. Місцевий суд Шевченківського району зупинив провадження по .справі.

Чи правильно поступив суд ?

5. Жемнякова М. звернулася в суд із позовом до колишнього чоловіка Стареденка С. про визнання втрати відповідачем права на жилу площу у зв'язку з тим, що він в даний час знаходиться в зареєстрованому шлюбі з громадянкою Літейко Л і переїхав до неї на постійне проживання. В судовому засіданні були допитані сусіди, які підтвердили дані показання в заяві. На основі цього місцевий суд Шевченківського району м. Львова позов задовольнив. Через тиждень після судового засідання на прийом до судді з'явився свідок по цій справі Яренко К із заявою, в якій просив змінити протокол судового засідання, так як його покази виправлені секретарем судового засідання

Хто і в якому порядку вправі вносити зауваження в протокол судового засідання ?

Який порядок розгляду зауважень на протокол ?

Як повинен поступити суддя ?

6. Плутчик Ф. працювала лікарем-бактеріологом санітарно-епідемічної інстанції Закарпатської обл. Наказом головного лікаря від 16 серпня 1995р вона була звільнена у зв'язку зі скороченням штатів. Вважаючи звільнення незаконним, Плутчик Ф. звернулася в суд з позовом про поновлення її на роботу. Протокол від 26 серпня 1995р. виданий до вирішення судом цього спору. Наказ від 16 серпня 1995р. про звільнення позивачки був відхилений і вона переведена на посаду санітарного лікаря. У зв'язку з тим Плутчик Ф. змінила свої позовні вимоги. Вона просила суд про відновлення її на попередній роботі, оспорюючи необґрунтованість переводу. Місцевий суд Галицького району м. Львова своїм рішенням відмовив Плутчик Ф. в позові.

Які помилки допустив суд ?

7. Вкажіть, які з перерахованих справ суддя вправі розглядати одноособове, не з'ясовуючи, чи згідні на це сторони:

а) про виселення наймача з квартири;

б) про зміну формулювання підстав звільнення;

в) про скасування усиновлення;

г) про відновлення на роботі;

д) про встановілення факту знаходження на утриманні,

е) про виключення з акту опису ювелірних вирбів на суму 5 тис.грн.;

є) про захист честі і гідності кіноактриси Сумської О ;

ж) про визнання громадянина безвісно відсутнім.

8. Які дії повинен вчинити суд, якщо в момент перевірки явки учасників процесу з'ясувалося, що:

а) відповідач не повідомлений про день судового розгляду;

б) свідок написав на повістці, що відмовляється від явки до суду;

в) представник комерційного банку - позивач по справі не пред'явив ніяких документів для підтвердження своїх повноважень;

г) до повістки, яка вручена позивачеві, додана довідка про те, що він знаходиться в стаціонарному відділенні в госпіталі;

д) з поважних причин не з'явився експерт, письмовий висновок якого є в матеріалах справи,

е) в залі судового засідання присутні декілька підлітків, які оголосили себе групою "підтримки" Їздрика Т, який викликаний в суд в якості свідка;

є) представник відповідача заявив про намір провести відеозапис процесу;

ж) Левочко Р., який з'явився в якості перекладача погано знає мову, на якій розмовляє позивач.

9. В яких з перерахованих випадків може бути заявлено процесуальний відвід

а) суддя виявився зятем адвоката, який представляє інтереси відповідача,

б) після скасування рішення в апеляційному порядку суддя, який виніс це рішення, знову почав розгляд справи в суді першої інстанції;

в) в ході розгляду справи з'ясувалося, що експерт під час попереднього розгляду приймав участь у справі в якості прокурора;

г) позивач, побачивши експерта, заявив, що з вини цієї людини розпалася його сім’я;

д) перекладач є двоюрідним братом відповідача;

е) секретар судового засідання живе в одному будинку з позивачем і відносини між ними завжди були вкрай не приязні.

Який порядок вирішення питань, пов'язаних з вирішенням процесуальних відводів ?
Тема 8: Наказне провадження.


 1. Поняття та особливості наказного провадження.

 2. Розгляд справи у порядку наказного провадження.

 3. Судовий наказ.

Література:

 1. . Штефан М.Й. Цивільний процес. Підруч. для юрид. спеціальностей - К . Ін Юре, 1997.-С. 375-408

 2. 26. Цивільне процесуальне право України: Підручник / За ред. В.В.Комарова. -Харків, Право, 1999. - С. 308-332

 3. Черньіх И.И Заочное производство в гражданском процессе. — М-: Городец, 2000. — 128 с

 4. Черемин М.А. Приказное производство в российском процессе. — М.: Городец, 2001. — 172 с.

 5. Кроптор В А. Защита прав и интересов в суде: Научно-практичес­кое пособие. — 3-е изд., изм. и доп. — X.: Эспада, 2002. —528 с.

 6. Нове в процесуальному законодавств1 України / За ред. Ю.М. Гро­шового. — X., 2002. — 160 с.

 7. Гражданское процессуальное право: Учебник /Под ред. М-С. Шакарян. - М.: ТК Велби, Проспект, 2004. — 584 с.

 8. Гражданское судопроизводство. — Свердловск, 1974,

 9. Жеруолис И. Сущность советского гражданского процесса. — Вильнюс, 1969.

 10. Жупкин В.М. Проблемы гражданского процессуального права. — М-: Городец-издат, 2001. — 288 с.

Тема 9: Окреме провадження.

 1. Поняття та значення окремого провадження.

 2. Загальні правила розгляду та вирішення справ окремого провадження.

 3. Обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи.

 4. Надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності.

 5. Визнання фізичної особи безвісно відсутньою чи оголошення її померлою.

 6. Усиновлення.

 7. Встановлення фактів, що мають юридичне значення.

 8. Відновлення прав на втрачені цінні папери на пред'явника та векселі.

 9. Передача безхазяйної нерухомої речі у комунальну власність.

 10. Визнання спадщини відумерлою.

 11. Надання психіатричної допомоги у примусовому порядку.

 12. Обов'язкова госпіталізація до протитуберкульозного закладу.

 13. Розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб.

Судова практика:

Постанови Пленуму Верховного Суду України:

 1. Про визнання громадянина обмежено дієздатним чи недієздатним від 28 березня 1972 року №3 // Збірник "Постанови Пленуму Верховного Суду України в цивільних справах // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. -1999. - №5.

 2. "Про судову практику в справах за скаргами на нотаріальні дії або відмову в їх вчиненні" (із змінами і доповненнями від 13.01.1995р.) // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - К.: Юрінком. -1995. - №1.

 3. "Про судову практику в справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення" // Правовісник (додаток до журналу "Право України"), - №1: Право України.-1995.№7.

 4. "Про практику розгляду судами справ про встановлення неправильності запису в актах громадянського стану" //Правовісник (додаток до журналу "Право України"), -1996.-- №1, Право України. -1995 - №9-10


Література:

1.Башкатов Н.И. Процессуальные особенности рассмотрения дел об установлений фактов, иметащих юридическое значение: Лекции. М.: ВЮЗИ-1980-.137с.

2. Гнездов О Судовий порядок усиновлення дітей // Право України.- 1999 -№9

3. Елисейкин П.Ф. Дела особого производства М.. Юрид. лит. 1973- 78с.

4. Елисейкин П.Ф. ,Судебное установление фактов имеющих юридическое значение. М.: Юрид. лит. 1972. -127с.

5. Єлисейкин,_П.Ф. Судебное установление фактов, имеющих юридическое значение. М.: Юрид. лит. -1973.

8. Кайгородов В Д. Судебное установление правового состояния граждан Екатеринбург, -1992.

9. Кайгородов В.Д Процессуальные особенности судебного рассмотрения дел об установлений фактов имеющих юридическое значение. - Свердловск, Изд-во Свердл юрид. ин-та 1987-69с.

10. Кайгородов В.Д. Реализация судебных решений по делам особого производства /УСовершенствование правового регулирования й порядка рассмотрения гражданских дел Свердловск: Изд-во Свердл. юр. ин-та, 1989. с. 48-52.

11. Меренкова Л К. Реализация процессуальных норм по делам об установлений родственных отношений граждан //Реализация процессуальных норм органами гражданской юрисдикции. Свердловск: Изд-во юр. ин-та. 1988. С. 79-84.

12. Попова Ю.А. Признание граждан безвестного отсутствующими М' Юрид лит 1985.80с.

13. Удальцова Й. В. Проблеми судебного признання гражданина ограничено дееспособным й недееспособным. Харьков, 1999.

14. Фурса С. Нотаріальна процедура та правосвідомість // Право України, 2001- №2.

15. Фурса С Я Окреме провадження в цивільному процесі України. К., 1999.-16с.
Задачі:

1. В порядку підготовки справи про усиновлення суддя місцевого суду за місцем проживання усиновлюваної дитини направив відповідному органу опіки і піклування за місцем проживання заявників (вони проживали в іншому місті) вимогу подати суду документи, що підтверджують доцільність усиновлення. Необхідні документи були відправлені поштою і одержані судом ще до судового розгляду. В процесі судового розгляду, коли вказані документи були уже досліджені, в судове засідання з'явився представник органу опіки і піклування, який звернувся з клопотанням залучити його до участі в справі. Суддя відмовив у задоволенні клопотання, мотивуючи тим, що участь органу опіки і піклування в справах про усиновлення є не обов'язковою і заслуховувати думку його представника немає потреби, оскільки необхідні суду документи уже досліджені.

Дайте оцінку діям суду.

2. Під час розгляду справи про визнання громадянина Калачика Т. недієздатним суд запросив в судове засідання експерта-психіатра, який надав суду свій висновок. З усних пояснень експерта стало зрозуміло, що його висновок базується на поверховому огляді Калачика Т. та багаторічному досвіді. Представник Калачика Т. просив суд не брати до уваги цей доказ, оскільки він не відповідає вимогам ст. ЦПК, і вирішити справу на підставі інших доказів, що е в справі, - показаннях свідків, медичній довідці з відомчої поліклініки.

Які вимоги передбачені ЦПК до висновку експерта? Як має діяти суддя в цьому випадку?

3. До суду з заявою про визнання Абрамець Л. обмежено дієздатним звернулася його мати Абрамець М. , яка поживає окремо від сім'ї сина. В заяві зазначалося, що Абрамець Л. зловживає спиртними напоями та ставить свою дружину та малолітнього сина, які живуть з ним разом, в тяжке матеріальне становище.

Чи може мати Абрамець М. звернутись до суду із заявою?

Відповідно до яких умов Абрамець М. може бути надане право на звернення до суду в цій справі?

Хто може звернутись до суду за захистом інтересів неповнолітнього сина?

4. Під час стоянки військового судна біля берегів Греції матрос Світлик Д., який стояв на вахті, вночі зник. Оскільки в той час була штормова погода, то є підстави вважати, що він загинув. Однак незначна відстань від берега дає можливість говорити про втечу.

Як має вирішити справу суддя, до якого звернулось командування Військово-морських сил через чотири місяці після зазначеної події з заявою про оголошення Світлик Д. померлим?

5. Після відсутності понад один рік Лаврика Т. його дружина звернулася до суду з заявою про визнання його безвісно відсутнім з метою отримання пенсії та відшкодування шкоди, оскільки останній зник під час перебування у службовому відрядженні на Кавказі. Коли його бачили співробітники востаннє, геолого­розвідувальна партія, до якої належав, займалась пошуком нафти у гірському районі поблизу району військових дій,

Які дії маж провести суддя по підготовці цієї справи до судового розгляду? Хто має бути притягнений до участі у справі? Визначте предмет доказування.

6. 21.06.98р. під час морських маневрів з військового корабля зник матрос Артамон Н. Шторм та порушення матросом правил безпеки, оскільки в той момент, коли його змило хвилею з міноносця, він був без рятувального жилета, дають підстави вважати, що він загинув. Прокуратурою була порушена кримінальна справа, яка за відсутністю складу злочину була закрита. До сім'ї Артамона Н. належить дружина та донька 5-ти років

Які додаткові питання має поставити адвокат перед тим, як дати пораду дружині Артамона ?

Що б Ви порадили дружині Артамона Н., як адвокат?

Через який час вона може звернутись до суду, якщо сьогодні 21.07.98 року?

Складіть заяву до суду в інтересах дружини Артамона Н.

7. Шевунко Л. звернулася до суду з заявою про оголошення її чоловіка померлим, з метою отримання спадщини, оскільки він був направлений командуванням військової частини для проходження служби в Афганістан. Повідомлення командування військової частини, що її чоловік пропав без вісті, надійшло п'ять років тому. До особистого майна чоловіка належав будинок, який він одержав від батька в дар, та в якому вона проживала разом з двома неповнолітніми дітьми.

Які дії судді?

Хто має брати участь у справі як заінтересована особа?

8. Жолудь Р. та Мироненко П. довгий час перебували у фактичних шлюбних відносинах, але шлюб не зареєстрували. Від цього шлюбу Жолудь Р. народила дитину, а через рік сторони зареєстрували шлюб в органах РАГСу. Мироненко П загинув в ДТП. Для того, що одержати для дочки пенсію Жолудь Р. звернулася до суду з заявою про встановлення факту батьківства, її вимога була задоволена. Орган РАГСу видав свідоцтво про народження доньки Жолудь Р., в якому батьком дитини був зазначений Мироненко П,

Чи підлягає судовому встановленню факт батьківства?

Визначіть батьків і заінтересованих осіб по справі.

9. До суду м.Жидачева звернулася з заявою Черненко Т. про встановлення факту, що вона е дочкою померлого Черненка О., зазначивши, що це (й необхідне для одержання спадщини - частки в будинку володінні та вкладу в кредитній установі. До заяви були додані - довідка РАГСу, що актовий запис про народження Черненко Т. в мЛьвові відсутній та що актові книги з 1924 по 1940 рік не збереглися, довідка будинку управління №37, про те, що заявниця проживає в М.Львові по вул.Зеленій, 10 та довідку про те, що вона пенсіонерка. В судовому засіданні було встановлено, що Черненко Т. в м, Жидачів приїхала, щоб подати заяву до суду тому, що свідки по справі Карась і Бриз проживають тут. Допитані свідки стверджували, що дійсно вони знають Черненко Т. як дочку Черненко О. і що між нею, її двома сестрами та братом після смерті батька три роки йде спір про поділ будинку та іншого спадкового майна.

Суд відмовив Черненко Т. в задоволенні заяви, обгрунтувавши своє рішення тим, що заявниця порушила правила про підсудність. Чи можна погодитись з таким рішенням суду?

1   2   3   4   5   6

Схожі:

Практикум з цивільного судочинства методичні вказівки до практичних занять для студентів для спеціальності 03040201 Правознавство iconБ ухгалтерськ ий облік Методичні вказівки та завдання для практичних занять
Радченко О. Д., Душкевич В. Г. Методичні вказівки та завдання для практичних занять з дисципліни “Бухгалтерський облік” для студентів...
Практикум з цивільного судочинства методичні вказівки до практичних занять для студентів для спеціальності 03040201 Правознавство icon«цивільний процес» методичні вказівки
Цивільний процес: Медодичні вказівки до проведення практичних занять для студентів четвертого курсу спеціальності 03040101 «Правознавство»/...
Практикум з цивільного судочинства методичні вказівки до практичних занять для студентів для спеціальності 03040201 Правознавство iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки до практичних занять та завдання для індивідуальної І самостійної роботи з дисципліни «Банківська система» для...
Практикум з цивільного судочинства методичні вказівки до практичних занять для студентів для спеціальності 03040201 Правознавство iconГосподарське право україни методичні вказівки
Господарське право України: Методичні вказівки до проведення практичних занять для студентів напряму підготовки 030401 «Правознавство»...
Практикум з цивільного судочинства методичні вказівки до практичних занять для студентів для спеціальності 03040201 Правознавство iconМіністерство освіти І науки україни тернопільський національний економічний...
Методичні вказівки та завдання для проведення практичних занять з дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів напряму підготовки...
Практикум з цивільного судочинства методичні вказівки до практичних занять для студентів для спеціальності 03040201 Правознавство iconМетодичні рекомендації до вивчення тем курсу
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни “Міжнародний маркетинґ” для студентів форми навчання без відриву...
Практикум з цивільного судочинства методичні вказівки до практичних занять для студентів для спеціальності 03040201 Правознавство icon«екологічне право» методичні вказівки для підготовки студентів до семінарських занять
Екологічне право. Методичні вказівки до семінарських занять для студентів напряму підготовки 030402 Правознавство / Попадинець Г....
Практикум з цивільного судочинства методичні вказівки до практичних занять для студентів для спеціальності 03040201 Правознавство iconМетодичні рекомендації щодо практичних (семінарських) занять для...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту національний університет«львівська політехніка»
Практикум з цивільного судочинства методичні вказівки до практичних занять для студентів для спеціальності 03040201 Правознавство iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національній...
Правознавство: конституційне право: Методичні вказівки щодо написання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання базового...
Практикум з цивільного судочинства методичні вказівки до практичних занять для студентів для спеціальності 03040201 Правознавство iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки щодо виконання дипломних робіт для студентів напряму підготовки 0304 «Право» спеціальності 03040101 «Правознавство»....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка