Практикум з цивільного судочинства методичні вказівки до практичних занять для студентів для спеціальності 03040201 Правознавство
НазваПрактикум з цивільного судочинства методичні вказівки до практичних занять для студентів для спеціальності 03040201 Правознавство
Сторінка2/6
Дата конвертації04.07.2013
Розмір0.59 Mb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Право > Документы
1   2   3   4   5   6
Тема 4: Підвідомчість та підсудність цивільних справ.


 1. Проблеми підвідомчості цивільних справ.

 2. Підвідомчість суду позовних справ;

 3. Підвідомчість суду справ наказного провадження.

 4. Підвідомчість суду справ окремого провадження.

 5. Загальні правила визначення підсудності цивільних справ.

 6. Наслідки недотримання правил про підсудність.


Законодавство:

 1. Цивільний процесуальний кодекс України


Судова практика:

Постанови Пленуму Верховного Суду України:

 1. "Про практику розгляду судами України справ про спадкування" від 24 червня 1983 р №4 // Збірник "Постанови Пленуму Верховного Суду України в цивільних справах // Бюлетень законодавства і юридичної практики України -1999 -№5.

 2. «Про практику розгляду цивільних справ за позовами про захист прав сп^ивачів» від 12 квітня 1996 р. №5; // Збірник "Постанови Пленуму Верхїрного Суду України в цивільних справах // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - 1999. - №5. або Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України в цивільних справах та з загальних питань - Харків: "Одіссей", 2000.

 3. «Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя» від 1 листопада 1996 р. №9, п. 8, // Збірник Постанови Пленуму Верховного Суду України (1995-1998). Правові позиції щодо розгляду судами окремих категорій // Відповідальний редактор П.І Шевчук. К. 1998

 4. «Про практику застосування судами земельного законодавства при розгляді цивільних справ» від 25 грудня 1996 р №13 // Збірник Постанови Пленуму Верховного Суду України (1995-1998) Правові позиції щодо розгляду судами окремих категорій // Відповідальний редактор П.І.Шевчук К 1998


Література:

 1. Гражданский процесе. Ответственные редактори доктор юридических наук профессор Н А Чечина й кандидат юридических наук Д.М Чечот "Юридическая литература", М , 1968 г гл XI, стр 133

 2. Жуйков В. М. Судебная зашита прав граждан й юридических лиц.—М.,1997.

 3. Особенности рассметрения отдельных категорий гражданских дел Под ред М КТреушникова. М. 1987.

 4. Советский Гражданский процесе Под редакцией профессора М.А.Гурвича. Изд "Высшая школа". М., 1967 г, гл.ІХ, стр.110.

 5. Тираненко В Подсудность гражданских споров. Комментарии к ГПК РСФСР "Советская юстиция", №9, 1965 г., стр.22.


Задачі:

1. Боднар Р., що постійно проживає в М.Львові, під час перебування у відрядженні в М.Одесі був збитий автомашиною, що належить Миколаївському АТП №2. Отримавши важке ушкодження, Боднар Р. був поміщений у лікарню в М.Одесі.

Маючи намір подати позов до Миколаївського АТП №2 про стягнення додаткових витрат на харчування і інших витрат, пов'язаних із лікуванням, Боднар Р. звернувся до юрисконсульта, що прийшов у лікарню провідати свого знайомого, із проханням роз'яснити йому, чи може він пред'явити позов у будь-який місцевий суд М.Одеси ?

Юрисконсульт роз'яснив йому, що він має право подати позов у М.Миколаєві або ж у М.Львові, а не в Одесі.

Чи правильна ця консультація?

2. Солянова 1. звернулася з позовом до колишнього чоловіка Солянова К. про стягнення аліментів на утримання двох дітей v суд по місцю свого проживання в м Львові, а не за місцем проживання Солянова К у м.Києві.

Чи підсудна суду за місцем проживання СоляновоТ К, дана справа ?

3. Між Черненко Н. (проживає в М.Львові) Т Мокрим Т., що проживає в М.Тернополі, виник спір з приводу права власності на будинок, розташованого М.Ужгороді.

Черненко Н., вважаючи, що йому належить 1/4 спірного будинку, оформленого на ім'я МокрогоТ., подав позов у місцевий суд М.Тернополя, по місцю проживання Мокрого Т.

Суддя в прийнятті позовної заяви відмовив посилаючись на непідсудність справи даному суду.

Якому суду підсудна дана справа?

4. Прокурор Залізничного району М.Львова в інтересах універмагу "Львів" звернувся з позовом до колишнього продавця універмагу Дроздова Г. про стягнення 349 грн збитку, заподіяного нестачею цінностей. Дроздов Г, після виявлення нестачі, дав зобов'язання погасити зазначену суму, проте не виконав свого зобов'язання, виїхав в інше місце, не повідомивши про це адміністрацію універмагу. Позов був поданий за останнім відомим місцем проживання Дроздова Г. Дізнавшись про це, відповідач просив суд направити справу по місцю його нового постійного проживання,

Чи правильно прийняв суд М.Львова справу свого провадження?

Як повинен вчинити суд, отримавши заяву Дроздова про зміну підсудності?

Тема 5: Процес доказування в цивільному судочинстві.


 1. Поняття і мета судового доказування.

 2. Поняття предмета доказування. Звільнення від доказування.

 3. Розподіл обов'язків при доказуванні.

 4. Неналежність і допустимість доказів.

 5. Забезпечення доказів.


Судова практика:

Постанови Пленуму Верховного Суду України:

 1. «Про деякі питання, що виникли в практиці застосування судами Житлового кодексу України» від 12 квітня 1985 р. №2, п. п. 4,6; // Збірник "Постанови Пленуму Верховного Суду України в цивільних справах // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - 1999. - №5. або Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України в цивільних справах та з загальних питань. - Харків: "Одіссей", 2000.

 2. «Про практику застосування судами законодавства, що регулює право власності громадян на жилий будинок» від 4 жовтня 1991 р.№7, п. 14: // Збірник "Постанови Пленуму Верховного Суду України в цивільних справах // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - 1999. - №5. або Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України в цивільних справах та з загальних питань. - Харків: "Одіссей", 2000.

 3. «Про судову практику про відшкодування моральної (немайнової) шкоди» від 31 березня 1995 р. №4, п. п, 6, 7,11; // Збірник "Постанови Пленуму Верховного Суду України (1995-1998). Правові пропозиції щодо розгляду судами окремих категорій справ // Відповідальний редактор П.І.Шевчук. -К., 1998.

 4. "Про судову практику у справах за позовами про захист права приватної власності" від 22 грудня 1995 р. №20 // Збірник "Постанови Пленуму Верховного Суду України в цивільних справах // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - 1999. - №5.


Література:

 1. Белоконєв В. Розподіл обов'язків по доказуванню в цивільному процесі // Право України. 1996,- №9.

 2. Гріненко А. Д., Шульженко О. О., Надгорний Г. М. Практика використання в цивільному судочинстві матеріалів судових експертиз // Вісник Верховного Суду України. 1997, - №3.

 3. Захарова О. С. Докази та доказування в справах, що виникають із шлюбно-сімейних правовідносин: Автореф. канд. дис. К.,1995.- 30с.

 4. Коломыйцев В.Й. Письменные доказательства по гражданским делам. -М.: Юрид. лит., 1978. -103с.

 5. Комаров В. В. Доказування та докази в цивільному судочинстві. Харків, 1991.

 6. Немировська О. Змагальність: старе поняття, новий зміст // Право України.- 1999.- №9.

 7. Треушников М.К. Доказательства й доказування в советском гражданском процессе. М.: Изд-во Моск. Ун-та, 1962.-160с.

 8. Треушников М.К. Относимость й допустимость доказательств в гражданском процессе. М.: Юрид. лит., 1981.-96с. .

 9. Треушников-М. К. Судебное доказательство. М., 1997.

 10. Юдельсон К.С. Проблема доказывания в советском гражданском процессе. М.. Госюриздат, 1951.-278с.


Задачі:

1. Позивач в підтвердження факту укладення договору позики з В, та про повернення боргу 100 грн. просив суд залучити до справи магнітофонну плівку, на якій було записано їх розмову, а також письмові покази свідка. Суд клопотання задовольнив.

Чи може суд залучити магнітофонну плівку як доказ ?

Дайте правильну відповідь та обгрунтуйте її.

^ 2. Коломієць О. уклала з банком 3 договори, за якими передавала грошові суми під відсотки. Коли плив строк дії наступного договору, Коломієць О. звернулася до банку з вимогою видати їй вкладену суму з нарахованими згідно договору відсотками, але отримала відмову з посиланням на відсутність коштів. Одночасно представник банку вилучив у нею оригінали всіх трьох договорів і видав замість двох з них платіжне доручення не оплачене до цього часу. Третій договір був замінений договором купівлі-продажу акцій. Хоча Коломієць О. мала на меті лише отримати належні їй кошти.

Визначіть предмет позову, предмет доказування.

Які докази і ким повинні бути представлені для судового розгляду спору ?

3. Львівська фірма «Нептун» завезла у Львів значну партію кави, яку передала оптовому покупцю АТ «Львівконтракт» для наступної реалізації населенню через торгівельні підприємства. Львівське обласне управління захисту прав споживачів, посилаючись на те, що якість кави не відповідає вимогам вставленим стандартам і містить шкідливі для організму людини речовини, звернулися до суду з позовом до даної фірми АТ і декількох торгівельних організацій про визнання їх дій щодо продажу кави неналежної якості протиправними по відношенню до невизначеного кола споживачів і припинення таких дій. Управління просило стягнути біля 500 тис.грн. в позабюджетний фонд області і відшкодування моральної шкоди завданої споживачем.

Визначіть предмет доказування,

Які докази повинні бути використані в обгрунтування даних позовних вимог і заперечень проти позову ?

4. Подружжя Тихих пред'явило позов до Польового Р. про витребування автомобіля. В позовній заяві позивачі вказували, що Тихий Р. вирішив придбати машину ВАЗ 2106, однак на цей час в подружжя не було необхідної суми. Через те, вони домовились із сусідом Польовим Р. про наступне: Польовий Р. їм позичає 10 тис.грн. і отримує доручення на право користування автомобілем на весь час виплати боргу. Купивши машину, Тихий Г. зареєстрував Ті на своє ім'я в ДАЇ і видав доручення Польовому Р. до закінчення строку дії доручення позивачі виплатили Польовому Р, борг і вимагали повернути автомобіль. Однак Польовий Р. відмовився повернути автомобіль і пред'явив зустрічний позов про визнання даних правовідносин договором купівлі-продажу, посилаючить на те, що подружжя Тихих продали йому автомобіль, але належно не оформили угоду.

Вирішіть всі питання пов'язані з предметом доказування, допустимістю і належністю доказів.

5. В суді розглядалася справа про встановлення батьківства. Позивачка звернулася до суду з клопотанням заслухати запис, зроблений з допомогою диктофона, який свідчив про визнання відповідачем свого батьківства.

Вирішіть питання щодо допустимості цього запису в якості доказу.

6. Оверук Р. звернувся з позовом до суду до Оверук П. про розірвання шлюбу:

Рішенням місцевого суду позов було задоволене, шлюб розірвано. Сторони в судовому засіданні участі не брали, пояснень по суті справи не давали. Жодних заходів для їх примирення суд не вживав.

Оцініть дії суду.

7. В трьохкімнатній квартирі проживала сім'я Іванчеко, яка складалася з двох осіб -матері і сина. В 1995 році Іванченко Р. уклав шлюб із Степовою Д., зі згоди матері Іванчека Р. та чоловіка була приписана в їх квартирі. В 1997 році в них народилася дитина. В цьому ж році подружжя розірвало шлюб. Степова Д. пред'явила позов про примусовий поділ трьохкімнатної квартири, запропонувавши два варіанти, однак Іванченків вони не влаштовували. Після неодноразового відкладення процесу Іванчеко Л. заявила клопотання про проведення почеркознавчої експертизи. Вона стверджувала, що Степова Д. підробила підпис Іванченко Л. на заяві про згоду на вселення П в квартиру відповідачів.

Вирішіть питання про необхідність проведення вказаної експертизи.

8. Визначіть, які докази є належними, а які ні:

а) чеки, які підтверджують витрати кожної особи на придбання будівельних матеріалів для будівництва будинку; покази свідків про участь у будівництві будинку - в справах про поділ - і спільно нажитого майна' подружжя; спільного майна, що належить братам;

б) характеристика відповідача; наявність у відповідача дітей народжених поза шлюбом; переписка з позивачем; покази свідків і пояснення сторін про спільне проведення відпустки; пояснення відповідача про неврівноваженість характеру позивачки, її схильність до депресії - у справах про встановлення батьківства;

в) характеристика відповідача; відсутність зареєстрованих порушень правил дорожнього руху щодо відповідача; пояснення сторін - у. справі про відшкодування шкоди завданої здоров'ю з результаті ДТП;

г) той факт, що відповідач - у справі про виселення без надання іншого житлового приміщення з причин неможливості спільного проживання з ним через систематичне порушення ним правил співжиття - є чоловіком позивачки.

Виходячи з чого ви вирішували питання про належність тих чи інших доказів. Як повинен діяти представник сторони і суд при виявленні неналежних доказів під час судового розгляду справи ?

Тема 6: Порядок звернення до суду.


 1. Порядок пред'явлення позову.

 2. Позовна заява і її реквізити.

 3. Наслідки недотримання реквізитів позовної заяви.

 4. Прийняття позовної заяви.

 5. Правові наслідки порушення цивільної справи.


Література:

 1. Васильєва Г.Д. Защита против иска в гражданском судопроизводстве. -Красноярск: Изд-во Краснояр Ун-та, 1982. 108с.

 2. Гурвич М. А. Учение об иске М., 1981.

 3. Гурвич М.А Право на иск -М.: Изд-во ВЮЗИ, 1983. -78с.

 4. Добровольский А. А., Иванова С. А. Основные проблеми исковой форму защиты права. М,, 1979.

 5. Добровольский А.А., Иванова С А. Основные проблеми исковой формы защиты права. -М.' Изд-во Моск. ун-та, 1979. -157с.

 6. Зайцев Й М. Функции иска в судопроизводстве // Государство й право. 1996, №7

 7. Кройтор В А. Защита прав граждан й организаций. Харьков.1995.

 8. Осокина Г. Л. Право на защиту в исковом производстве. Томск, 1990.

 9. Пашук А.Й. Позов у радянському цивільному процесуальному праві. Лекці'і із спецкурсу. -Львів. Вид-во Львів ун-ту. -1971 р.

 10. Пушкарь Е.Г Конституционное право на судебную защиту. -Львов Вища шк Изд-во Львов. ун-та, 1982 -215с.

 11. Пушкарь ЕГ, Богдан Й.Г. Порядок реализации права на судебную защиту в советском гражданском процессе. Львов: Изд-во. Львов ун-та, 1987. -67с.

 12. Пушкар Є.Г Правова природа права на судовий захист: Проблеми формування . суверенної правової української держави // Вісник Львівського ун-ту. Сер. юрид. 1993. Вип.ЗО.

 13. Щеглов В.Н Иски о судебной защите гражданского права: Лекции для студентов. -Томск: изд-во Томск. ун-та, 1987. -166с.


Задачі:

1. Іванчик М пред'явив у суді позов до Голуб Д. про розірвання шлюбу Відповідачка просила одночасно вирішити питання про поділ спільного майна.

Рішенням місцевого суду Надвірнянського району Івано-Франківської' області позов про розірвання шлюбу задоволене, а позов про поділ спільного майна вирішив частково: частину майна між сторонами поділив, а щодо решти майна, то залишив позов без розгляду.

Залишаючи без розгляду позов у зазначеній частині, народний суд послався на те, що сторони не подали доказів про наявність цього майна, що вони вдруге можуть пред'явити позов про поділ спірного майна, коли зберуть докази.

Чи правильне таке рішення суду? Чи е підставою для залишення позову без розгляду неподання стороною доказів на підтвердження позовних вимог ?

2. Горобчик М. звернувся до суду з позовною заявою до Львівського хлібокомбінату про поновлення на роботі. Ухвалою суду від 17 липня 2010 року затверджено мирову угоду, за умовами якої відповідач зобов'язується поновити позивача на посаді слюсаря 5-го розряду в цех №6 Львівського хлібокомбінату від 27 серпня 2010 року.

Визначіть правильність затвердження судом мирової угоди.

Який процесуальний порядок затвердження мирової угоди?

3. Громадянин Сулімов Б.В. звернувся із заявою в місцевий суд Золочівського району Львівської обл. до колективного сільського-господарського підприємства "Правда" про стягнення заробітної плати за час відсторонення від роботи Суддя відмовив в прийнятті заяви, мотивуючи це тим, що трудове законодавство не поширюється на членів КСП.

Чи правильно поступив суддя ?

4. До місцевого суду Франківського району м. Львова звернулася громадянка Адашева Г. з позовом про звільнення від арешту половини вартості автомобіля "Жигулі", який був нажитий в період шлюбу із засудженим Адашевим К. і конфіскований як засіб, призначений для приховування предметів контрабанди Суддя відмовив у прийнятті заяви, мотивуючи це тим, що за вироком суду автомобіль конфіскований і звернутий в дохід держави, тобто вже вирішене питання про його долю Громадянка Адашева звернулася за порадою до адвоката.

Проаналізуйте дану ситуацію.

5. Півшев А. звернувся до суду з позовом до Палендинової Е. про,спростування свідчень про його аморальну поведінку, повідомлених в заяві на ім'я адміністрації і громадської організації за місцем праці. Суддя місцевого суду Личаківського району повідомив позивача, що він повинен пред'явити докази,- які б підтвердили його вимогу. У зв'язку з тим, що позивач не пред'явив 'доказів, суддя виніс ухвалу про залишення заяви без руху.

Чи правильно поступив суд ?

6. Визначіть у даних правових ситуація вид позову та його елементи:

а) Бровко В. звернулася з вимогою про відновлення на роботі і виплату їй компенсації за вимушений прогул. Бровко В. була звільнена внаслідок скорочення штатів, однак вважає, що вона, одинока матір, має право на пільги і не могла бути звільненою;

б) відділ освіти при адміністрації Личаківського району пред'явив позов про визнання угоди купівлі-продажу квартири недійсною в зв'язку з тим, що не були враховані інтереси неповнолітньої дитини, яка проживала в даній квартирі;

в) Семен О. звернувся з вимогою про повернення грошових коштів, переданих за договором позики фірмі "Термотек", які не повернула їх у зв'язку зі спливом строку даного договору;

г) Лисиця Р. звернулася з вимогою про розірвання шлюбу у зв'язку з пияцтвом свого чоловіка.

1   2   3   4   5   6

Схожі:

Практикум з цивільного судочинства методичні вказівки до практичних занять для студентів для спеціальності 03040201 Правознавство iconБ ухгалтерськ ий облік Методичні вказівки та завдання для практичних занять
Радченко О. Д., Душкевич В. Г. Методичні вказівки та завдання для практичних занять з дисципліни “Бухгалтерський облік” для студентів...
Практикум з цивільного судочинства методичні вказівки до практичних занять для студентів для спеціальності 03040201 Правознавство icon«цивільний процес» методичні вказівки
Цивільний процес: Медодичні вказівки до проведення практичних занять для студентів четвертого курсу спеціальності 03040101 «Правознавство»/...
Практикум з цивільного судочинства методичні вказівки до практичних занять для студентів для спеціальності 03040201 Правознавство iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки до практичних занять та завдання для індивідуальної І самостійної роботи з дисципліни «Банківська система» для...
Практикум з цивільного судочинства методичні вказівки до практичних занять для студентів для спеціальності 03040201 Правознавство iconГосподарське право україни методичні вказівки
Господарське право України: Методичні вказівки до проведення практичних занять для студентів напряму підготовки 030401 «Правознавство»...
Практикум з цивільного судочинства методичні вказівки до практичних занять для студентів для спеціальності 03040201 Правознавство iconМіністерство освіти І науки україни тернопільський національний економічний...
Методичні вказівки та завдання для проведення практичних занять з дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів напряму підготовки...
Практикум з цивільного судочинства методичні вказівки до практичних занять для студентів для спеціальності 03040201 Правознавство iconМетодичні рекомендації до вивчення тем курсу
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни “Міжнародний маркетинґ” для студентів форми навчання без відриву...
Практикум з цивільного судочинства методичні вказівки до практичних занять для студентів для спеціальності 03040201 Правознавство icon«екологічне право» методичні вказівки для підготовки студентів до семінарських занять
Екологічне право. Методичні вказівки до семінарських занять для студентів напряму підготовки 030402 Правознавство / Попадинець Г....
Практикум з цивільного судочинства методичні вказівки до практичних занять для студентів для спеціальності 03040201 Правознавство iconМетодичні рекомендації щодо практичних (семінарських) занять для...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту національний університет«львівська політехніка»
Практикум з цивільного судочинства методичні вказівки до практичних занять для студентів для спеціальності 03040201 Правознавство iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національній...
Правознавство: конституційне право: Методичні вказівки щодо написання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання базового...
Практикум з цивільного судочинства методичні вказівки до практичних занять для студентів для спеціальності 03040201 Правознавство iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки щодо виконання дипломних робіт для студентів напряму підготовки 0304 «Право» спеціальності 03040101 «Правознавство»....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка