Збірник нормативно-правових актів України, що регламентують окремі питання кримінального провадження: [ упоряд. С. М. Алфьоров, С. М. Міщенко, В.І. Фаринник та ін.]; за заг ред. В.І. Сліпченка. – Київ: тов «арт-дизайн», 2012. – 250с
НазваЗбірник нормативно-правових актів України, що регламентують окремі питання кримінального провадження: [ упоряд. С. М. Алфьоров, С. М. Міщенко, В.І. Фаринник та ін.]; за заг ред. В.І. Сліпченка. – Київ: тов «арт-дизайн», 2012. – 250с
Сторінка1/42
Дата конвертації04.07.2013
Розмір4.96 Mb.
ТипРегламент
mir.zavantag.com > Право > Регламент
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   42«Збірник нормативно-правових актів України, що регламентують окремі питання кримінального провадження»

Збірник нормативно-правових актів України, що регламентують окремі питання кримінального провадження: [упоряд. С.М. Алфьоров, С.М. Міщенко, В.І.Фаринник та ін.]; за заг. ред. В.І. Сліпченка. – Київ: ТОВ «АРТ-Дизайн», 2012. – 250с.

Упорядники: С.М. Алфьоров, О.П. Бойко, С.М. Міщенко, О.М. Обушенко, В.І. Сліпченко, О.М. Петелюк, М.А. Погорецький, О.Ю. Татаров, О.С. Ткачук, В.І. Фаринник; М.С. Цуцкірідзе.

Зміст


Накази Міністерства внутрішніх справ України 12

Про затвердження Інструкції про порядок ведення єдиного обліку в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події та положень про комісії 12

ІНСТРУКЦІЯ 16

про порядок ведення єдиного обліку в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події 16

ПРАВИЛА 23

єдиного обліку в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події 23

Додаток 2 25

до п. 2.1. Інструкції про єдиний облік 25

^ ЖУРНАЛ ЄДИНОГО ОБЛІКУ 25

заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події 25

Правила ведення журналу єдиного обліку заяв і повідомлень про 27

вчинені кримінальні правопорушення та інші події (ЄО) 27

ЗМІСТ 29

журналу єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події (ЄО) 29

П Р О Т О К О Л 30

прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення 30

^ ЗРАЗОК ШТАМПА 35

який проставляється в журналі єдиного обліку заяви і повідомлення про вчинені кримінальні правопорушення та інші події 35

ТАЛОН-ПОВІДОМЛЕННЯ 37

Правила оформлення, видачі та обліку талону-повідомлення 38

ПОЛОЖЕННЯ 39

про комісію головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі – ГУМВС, УМВС) з контролю за станом обліково-реєстраційної дисципліни в структурних підрозділах та міськрайлінорганах внутрішніх справ України 39

ПОЛОЖЕННЯ 41

про комісію міського, районного та лінійного органу внутрішніх справ головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі - міськрайлінорган) з контролю за станом приймання, реєстрацією в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події 41

АКТ 45

внутрішньої звірки стану ведення єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події 45

№ 46

ДДокументи та 46

ВВиявлено незареєстрованих заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події 46

ККількість фактів, за якими не надходило заяв 46

ВВжиті за ними заходи реєстрації 46

1 46

2 46

3 46

4 46

5 46

6 46

1 46

ДДокументи чергової частини 46

2 46

ДДокументи підрозділу документального забезпечення (секретаря) 46

3 46

4 46

5 46

6 46

ІІнші джерела 46

Про організацію реагування на повідомлення про кримінальні правопорушення,інші правопорушення, надзвичайні ситуації та інші події, та забезпечення оперативного інформування в органах і підрозділах внутрішніх справ України 49

ІНСТРУКЦІЯ 52

з організації реагування органів внутрішніх справ на повідомлення 52

про кримінальні, інші правопорушення, надзвичайні ситуації та інші події 52

1.1. Ця Інструкція регламентує діяльність органів і підрозділів внутрішніх справ з питань реагування на заяви, повідомлення про кримінальні правопорушення, інші правопорушення, надзвичайні ситуації та інші події (далі – кримінальні правопорушення та надзвичайні події). 52

1.2. Основні завдання органів внутрішніх справ щодо реагування на повідомлення про кримінальні правопорушення та надзвичайні події: 52

1.2.1. Негайне реагування на всі кримінальні правопорушення та надзвичайні події, направлення на місця подій сил і засобів, необхідних для захисту порушених конституційних прав громадян. 52

1.2.2. Підтримання постійної готовності сил і засобів органів внутрішніх справ до оперативного реагування. 52

1.2.3. Оперативне інформування чергових частин вищого органу внутрішніх справ (далі – ОВС) про отримані повідомлення. 52

1.2.4. Забезпечення особистої безпеки громадян, захисту їх прав, свобод і законних інтересів, попередження чи припинення правопорушень, виявлення та затримання осіб, які їх вчинили, усунення негативних наслідків правопорушень та надзвичайних подій. 52

1.2.5. Орієнтування всіх видів нарядів про вчинення кримінальних правопорушень та інших правопорушень, прикмет осіб, які їх вчинили, об'єктів посягань. 52

1.2.6. Організація взаємодії з іншими органами і підрозділами внутрішніх справ, іншими органами виконавчої влади під час реагування на кримінальні правопорушення, інші правопорушення та події. 52

1.2.7. Забезпечення особистої безпеки працівників міліції, організація їх навчання діям у типових та екстремальних ситуаціях. 52

1.3. Принципи діяльності органів внутрішніх справ щодо реагування на повідомлення про кримінальні правопорушення та надзвичайні події – ввічливість і поважливе ставлення до громадян, законність та оперативність. 52

1.4. Правовою основою діяльності органів внутрішніх справ щодо реагування на повідомлення про кримінальні правопорушення та надзвичайні події є Конституція України, закони України, міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана у встановленому порядку Верховною Радою України, акти Президента України та Кабінету Міністрів України, ця Інструкція та інші нормативно-правові акти Міністерства внутрішніх справ України. 52

3. Основні права і обов'язки працівників міліції щодо реагування на кримінальні правопорушення, інші правопорушення, надзвичайні ситуації та інші події. 53

3.1. Працівникам міліції при реагуванні на повідомлення про кримінальні правопорушення та надзвичайні події надається право: 53

3.1.1. Вимагати від громадян і службових осіб, які порушують громадський порядок, припинення правопорушень та дій, що перешкоджають здійсненню повноважень міліції, відносно осіб, які допустили малозначні адміністративні правопорушення, обмежуватися усним зауваженням, а в разі невиконання зазначених вимог застосовувати передбачені законодавством заходи примусу. 53

3.1.2. Перевіряти у громадян при підозрі у вчиненні правопорушень документи, що посвідчують їх особу, а також інші документи, необхідні для з'ясування питання щодо додержання правил, нагляду і контролю, виконання яких покладено на міліцію. 54

3.1.3. Затримувати і доставляти до ОВС (крім осіб, зазначених у статті 480 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК)): 54

осіб, яких вони запідозрили у вчиненні злочину або замаху на його вчинення, якщо для цього є достатні підстави (очевидець у тому числі і потерпілий, або сукупність очевидних ознак на тілі, одязі чи місці вказують на те, що саме ця особа вчинила злочин), а також безпосередньо після вчинення кримінального правопорушення під час безперервного переслідування особи, яка підозрюється у його вчиненні; 54

осіб, які вчинили адміністративні правопорушення, для складання протоколу або розгляду справи за суттю, якщо ці питання не можуть бути вирішені на місці; 54

неповнолітніх віком до 16 років, які залишилися без опікування; 54

неповнолітніх, які вчинили суспільно небезпечні діяння і не досягли віку, з якого настає кримінальна відповідальність; 54

військовослужбовців, які вчинили діяння, що підпадають під ознаки кримінального або адміністративного правопорушення; 54

осіб, які мають ознаки вираженого психічного розладу і створюють у зв'язку з цим реальну небезпеку для себе і оточуючих. 54

3.1.4. Проводити огляд осіб, зазначених у пункті 3.1.3 Інструкції, речей, що знаходяться при них, їх транспортних засобів і вилучати документи та предмети, які можуть бути речовими доказами або використані на шкоду їх здоров'ю, в установленому законодавством порядку. 54

3.1.5. Складати протоколи про адміністративні правопорушення, проводити особистий огляд, огляд речей, вилучення речей і документів, застосовувати інші, передбачені законом заходи забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення. 54

3.1.6. Брати участь у розкритті кримінальних правопорушень у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством. 54

3.1.7. Проводити аудіо-, відео-, фотофіксацію як допоміжний засіб попередження протиправних дій. 54

3.1.8. Заходити безперешкодно в будь-який час доби: 54

на територію і в приміщення підприємств, установ і організацій, у тому числі митниць, та оглядати їх з метою припинення кримінальних правопорушень, переслідування осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, при стихійному лихові та за інших надзвичайних обставин; 54

на земельні ділянки, до жилих та інших приміщень громадян у разі переслідування особи, яка обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення або припинення кримінального правопорушення, що загрожує життю мешканців, а також при стихійному лихові та за інших надзвичайних обставин; 54

до житла підозрюваного, обвинуваченого, з метою контролю за його поведінкою, якщо йому обрано міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. 55

3.1.9. Перебувати на земельних ділянках, у жилих та інших приміщеннях громадян за їхньої згоди, а також на території і в приміщеннях підприємств, установ і організацій з повідомленням про це їх адміністрації з метою забезпечення безпеки громадян, громадської безпеки, запобігання правопорушенню (злочину), виявлення і затримання осіб, які його вчинили. 55

3.1.10. Відповідно до своєї компетенції тимчасово обмежувати або забороняти доступ громадян на окремі ділянки місцевості чи об'єкти з метою забезпечення громадського порядку, громадської безпеки, охорони життя і здоров'я людей. 55

3.1.11. Обмежувати або забороняти у випадках затримання злочинців, при аваріях, за інших надзвичайних обставин, що загрожують життю і здоров'ю людей, рух транспорту і пішоходів на окремих ділянках вулиць і автомобільних шляхів. 55

3.1.12. Вилучати у громадян і службових осіб предмети і речі, заборонені або обмежені в обороті, а також документи з ознаками підробки. 55

3.1.13. Використовувати безперешкодно транспортні засоби, що належать підприємствам, установам, організаціям і громадянам (крім транспортних засобів дипломатичних, консульських та інших представництв іноземних держав, міжнародних організацій, транспортних засобів спеціального призначення), для проїзду до місця події, стихійного лиха, доставляння до лікувального закладу осіб, які потребують невідкладної медичної допомоги, для переслідування правопорушників та їх доставляння в міліцію. 55

Використання з цією метою транспортних засобів, що належать підприємствам, установам і організаціям, здійснюється безплатно. Відшкодування збитків та витрат за використання транспорту громадян здійснюється відповідно до чинного законодавства. 55

3.1.14. Користуватися у невідкладних випадках безперешкодно і безплатно засобами зв'язку, що належать підприємствам, установам і організаціям, а засобами зв'язку, що належать громадянам, - за їх згодою. 55

3.1.15. Користуватися безплатно засобами масової інформації з метою встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень та осіб, які їх вчинили, свідків, потерпілих, розшуку правопорушників, які втекли, осіб, які зникли безвісти, та з іншою метою, що пов'язана з необхідністю надання допомоги громадянам, підприємствам, установам і організаціям у зв'язку з виконанням міліцією покладених на неї обов'язків. 55

3.1.16. Запрошувати до ОВС громадян для надання допомоги у з'ясуванні обставин, що пов'язані з порушеннями громадського порядку або вчинення кримінального правопорушення. 55

3.1.17. Застосовувати фізичний вплив, спеціальні засоби і вогнепальну зброю у випадках і в порядку, передбачених Законом України “Про міліцію”. 56

3.1.18. Користуватися іншими правами, наданими Законом України “Про міліцію” та іншими законодавчими актами України. 56

3.2. Основні обов'язки працівників міліції щодо реагування на повідомлення про кримінальні правопорушення та надзвичайні події: 56

3.2.1. Забезпечувати безпеку громадян і громадський порядок. 56

3.2.2. Виявляти, попереджати та припиняти кримінальні правопорушення, вживати з цією метою у встановленому кримінальним процесуальним законодавством порядку оперативно-розшукові та профілактичні заходи. 56

3.2.3. Припиняти адміністративні правопорушення і здійснювати провадження за цими справами. 56

3.2.4. Розшукувати осіб, які переховуються від органів досудового розслідування, суду або пропали безвісти. 56

3.2.5. Виконувати прийняті в установленому законодавством порядку і в межах своєї компетенції рішення прокурора, слідчого, слідчого судді, суду. 56

3.2.6. Повідомляти відповідним державним органам і громадським об'єднанням про аварії, пожежі, катастрофи, стихійні лиха та інші надзвичайні події, уживати невідкладних заходів для ліквідації їх наслідків, рятування людей і надання їм допомоги, охорони майна, що залишилось без нагляду. 56

3.2.7. Брати участь у проведенні карантинних заходів під час епідемій та епізоотій. 56

3.2.8. Надавати невідкладну, у тому числі медичну допомогу особам, які потерпіли від правопорушень, надзвичайних ситуацій і нещасних випадків, перебувають у безпорадному або небезпечному для життя та здоров'я стані, дітям, які залишилися без опіки, а також затриманим та взятим під варту особам. 56

ужити заходів щодо попередження і припинення правопорушень, рятування людей, подання допомоги особам, які її потребують, установлення і затримання осіб, які вчинили правопорушення, охорони місця події тощо. 56

негайно за допомогою технічних засобів здійснюється оповіщення відповідальних осіб в підрозділі органу досудового розслідування та доставляється до найближчого підрозділу органу досудового розслідування; 57

про затримання одразу повідомляється орган (установа), уповноважений законодавством на надання безоплатної правової допомоги; 57

4. Обов'язки начальників органів внутрішніх справ, відповідальних по ГУМВС, УМВС, міськрайліноргану та їх заступників (помічників) щодо реагування на повідомлення про кримінальні правопорушення, інші правопорушення, надзвичайні ситуації та інші події. 57

4.2. З метою організації належного реагування на кримінальні правопорушення, ліквідації наслідків надзвичайних подій, забезпечення взаємодії працівників органів та підрозділів внутрішніх справ, інших міністерств і центральних органів виконавчої влади, своєчасного інформування інстанцій, на місця подій обов'язково повинні виїжджати: 57

4.2.1. Начальники ГУМВС, УМВС, МРЛО або особи, які виконують їх обов'язки, - при отриманні повідомлень про вбивства, розбої, кримінальні правопорушення, учинені із застосуванням вогнепальної зброї чи вибухівки, інші кримінальні правопорушення та надзвичайні події, що можуть викликати суспільний резонанс. 57

4.2.2. Відповідальні по ГУМВС, УМВС, МРЛО, - при отриманні повідомлень про особливо тяжкі злочини, інші кримінальні правопорушення та надзвичайні події. 58

4.2.3. Начальники МРЛО або особи, які виконують їх обов'язки, - при отриманні повідомлень про тяжкі, особливо тяжкі злочини, інші кримінальні правопорушення та надзвичайні події, що можуть викликати суспільний резонанс. 58

4.2.4. Відповідальні по МРЛО при отриманні повідомлень про кримінальні правопорушення та надзвичайні події, інформація про які подається до МВС, ГУМВС, УМВС. 58

4.2.5. Помічники відповідального по МРЛО, - при отриманні повідомлень про кримінальні правопорушення та надзвичайні події, інформація про які передається до ГУМВС, УМВС, в разі відсутності начальника або відповідального по ОВС. 58

4.4. Начальники і відповідальні по ОВС, інші посадові особи при виїзді на місця подій зобов'язані мати при собі вогнепальну зброю, засоби бронезахисту та бути одягнені у формений одяг (працівники оперативних підрозділів, крім відповідальних по ОВС, можуть бути у цивільному). 58

5. Обов'язки працівників чергових частин органів внутрішніх справ щодо реагування на повідомлення про кримінальні правопорушення, інші правопорушення, надзвичайні ситуації та інші події. 58

ІНСТРУКЦІЯ 64

про оперативне інформування в органах і підрозділах внутрішніх справ, 64

внутрішніх військах та навчальних закладах МВС України 64

^ ФОРМИ ЗВІТІВ 84

про діяльність підрозділів внутрішніх військ МВС України 84

Про організацію діяльності органів досудового розслідування Міністерства внутрішніх справ України 85

Наказ МВС України 87

ПОЛОЖЕННЯ 87

про органи досудового розслідування 87

Міністерства внутрішніх справ України 87

Начальник 99

Головного слідчого управління 99

генерал-майор міліції В.І. Фаринник 99

ПОЛОЖЕННЯ 100

про Головне слідче управління МВС України 100

Начальник 107

Головного слідчого управління 107

генерал-майор міліції В.І. Фаринник 107

^ ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ 108

про слідче управління (відділ) головного управління, управління 108

МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, 108

містах Києві та Севастополі, на транспорті 108

І. Загальні положення 108

Начальник 118

Головного слідчого управління 118

генерал-майор міліції В.І. Фаринник 118

^ ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ 119

про слідчий відділ (відділення) міського, районного, лінійного управління (відділу) головного управління, управління МВС України в Автономній Республіці Крим, 119

областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті 119

ІНСТРУКЦІЯ 127

з організації діяльності органів досудового розслідування 127

Міністерства внутрішніх справ України 127

Начальник 138

Головного слідчого управління 138

генерал-майор міліції В.І. Фаринник 138

ПЕРЕЛІК 139

нарядів, обов’язкових для ведення в слідчих управліннях, 139

відділах, відділеннях 139

У наряді накопичуються звітність, яка характеризує стан законності в органі досудового розслідування; матеріали щодо результатів перевірок територіальних підрозділів Міністерства внутрішніх справ України з цих питань; копії протоколів розгляду на оперативних нарадах, а також колегіях ГУМВС, УМВС питань забезпечення законності при розслідуванні кримінальних правопорушень, затриманні осіб, які підозрюються в учиненні злочину, повідомленні про підозру в учиненні кримінального правопорушення; копії висновків службових розслідувань, проведених за фактами порушень слідчими кримінального процесуального законодавства; документи реагування на порушення законності та копії надісланих до слідчого управління (відділу) ГУМВС, УМВС документів, надання яких передбачено нормативно-правовими актами МВС України. 140

Про організацію взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами внутрішніх справ у попередженні, виявленні та розслідуванні кримінальних правопорушень 142

Інструкція 143

з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами внутрішніх справ у попередженні, виявленні та розслідуванні кримінальних правопорушень 143

Про затвердження Положення про порядок 159

застосування електронних засобів контролю 159

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок застосування електронних засобів контролю 160

I. Загальні положення 160

II. Організація застосування електронних засобів контролю 162

III. Порядок застосування електронних засобів контролю 162

IV. Облік осіб, які використовують електронні засоби контролю 166

V. Дії представників уповноваженого підрозділу у разі виявлення несправностей або пошкодження ЕЗК 167

ПРОТОКОЛ
оголошення підозрюваному (обвинуваченому) ухвали слідчого судді, суду щодо застосування запобіжного заходу та вручення її копії 169

ПРОТОКОЛ
про роз'яснення підозрюваному (обвинуваченому) правил користування електронними засобами контролю 171


ПРОТОКОЛ
роз'яснення підозрюваному (обвинуваченому) обов'язків, передбачених частиною п'ятою статті 194 Кримінального процесуального кодексу України 174

ЖУРНАЛ
обліку осіб, до яких застосовуються електронні засоби контролю 176


ПАМ'ЯТКА
з експлуатації електронних засобів контролю 176

ЖУРНАЛ
обліку порушень, виявлених за допомогою електронних засобів контролю 178

ЖУРНАЛ
обліку несправностей електронних засобів контролю 178

Про затвердження інструкції з організації 180

обліку та руху кримінальних проваджень 180

НАКАЗУЮ: 180

ІНСТРУКЦІЯ 181

з організації обліку та руху кримінальних проваджень 181

Журнал 188

обліку кримінальних проваджень, переданих до архіву на зберігання 188

АКТ 191

Про інвентаризацію кримінальних проваджень 191

Список наявних 194

кримінальних проваджень 194

Список відсутніх 196

кримінальних проваджень 196

Накази Генеральної прокуратури України 197

НАКАЗ 197

Про Єдиний реєстр досудових розслідувань 197

ПОЛОЖЕННЯ 199

про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань 199

Розділ I. Основні засади ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань 199

1. Загальні положення 199

2. Порядок внесення відомостей до Реєстру 201

3. Строки внесення відомостей до Реєстру 203

4. Надання відомостей з Реєстру 203

Розділ II. 205

1. Порядок формування та ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань 205

2. Облік кримінальних правопорушень 205

3. Облік кримінальних проваджень 211

4. Облік наслідків досудового розслідування кримінальних правопорушень, результатів відшкодування матеріальних збитків та вилучення предметів злочинної діяльності 213

5. Облік осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та які підозрюються у їх вчиненні 216

6. Облік кримінальних правопорушень минулих років та таких, які рахуються в органах досудового розслідування 218

7. Редагування відомостей Реєстру 219

Розділ III. Доступ до відомостей, які внесені до Реєстру 219

Розділ IV. Захист відомостей, внесених до Реєстру 220

Розділ V. Звітність 220

Розділ VI. Контроль та нагляд 221

Розділ VII. Відповідальність 221

Про організацію роботи з питань статистики, 222

ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань та 222

нагляду за обліком кримінальних правопорушень 222

^ ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ 226

Про організацію діяльності органів 226

прокуратури щодо захисту прав і свобод дітей 226

Накази Служби безпеки України 232

Про затвердження Змін до Зводу відомостей, 232

що становлять державну таємницю 232

ЗМІНИ 233

до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю 233

Спільні накази 234

Про затвердження Порядку взаємодії між органами внутрішніх справ, закладами охорони здоров’я та органами прокуратури України при встановленні факту смерті людини 234

П О Р Я Д О К 237

взаємодії між органами внутрішніх справ, закладами охорони здоров’я та органами прокуратури України при встановленні факту смерті людини 237

ВИСНОВОК 241

щодо ненасильницької смерті людини за місцем проживання 241

Інформаційні листи Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ 248

Про порядок здійснення підготовчого судового провадження відповідно до Кримінального процесуального кодексу України 256

Про деякі питання порядку здійснення судового розгляду в судовому провадженні у першій інстанції відповідно до Кримінального процесуального кодексу України 267

Про деякі питання здійснення кримінального 286

провадження на підставі угод 286

Про деякі питання порядку здійснення судового провадження з перегляду судових рішень у суді апеляційної інстанції відповідно до Кримінального процесуального кодексу України 298

Додаток 1 312

Перелік осіб, які мають право на апеляційне оскарження, 312

підстави та види судових рішень відповідно до КПК 312

Додаток 2 317

Вироки та ухвали суду першої інстанції, які підлягають оскарженню в 317

апеляційному порядку відповідно до КПК 317

Додаток 3 320

Перелік ухвал слідчого судді, які можуть бути оскаржені в суді 320

апеляційної інстанції відповідно до КПК 320

Про деякі питання застосування 322

розділу ХІ «Перехідні положення» 322

Кримінального процесуального кодексу України 322

Постанови Кабінету Міністрів України 327

Про затвердження Порядку інформування 327

центрів з надання безоплатної вторинної правової 327

допомоги про випадки затримання осіб 327

ПОРЯДОК 327

інформування центрів з надання 327

безоплатної вторинної правової допомоги 327

про випадки затримання осіб 327

Про затвердження Порядку внесення 331

коштів на спеціальний рахунок у разі 331

застосування застави як запобіжного заходу 331

ПОРЯДОК 332

внесення коштів на спеціальний рахунок у разі застосування 332

застави як запобіжного заходу 332

Про затвердження Порядку отримання 334

дозволу суду на здійснення заходів, які 334

тимчасово обмежують права людини, 334

та використання добутої інформації 334

ПОРЯДОК 334

отримання дозволу суду на здійснення заходів, 334

які тимчасово обмежують права людини, 334

та використання добутої інформації 334  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   42

Схожі:

Збірник нормативно-правових актів України, що регламентують окремі питання кримінального провадження: [ упоряд. С. М. Алфьоров, С. М. Міщенко, В.І. Фаринник та ін.]; за заг ред. В.І. Сліпченка. – Київ: тов «арт-дизайн», 2012. – 250с iconЗбірник нормативно-правових актів України, що регламентують окремі...
«Збірник нормативно-правових актів України, що регламентують окремі питання кримінального провадження»
Збірник нормативно-правових актів України, що регламентують окремі питання кримінального провадження: [ упоряд. С. М. Алфьоров, С. М. Міщенко, В.І. Фаринник та ін.]; за заг ред. В.І. Сліпченка. – Київ: тов «арт-дизайн», 2012. – 250с iconЗбірник взірців процесуальних документів та коментарі до них: [С....
Збірник взірців процесуальних документів та коментарі до них: [С. М. Алфьоров, С. М. Міщенко, О. Ю. Татаров, В.І. Фаринник та ін.];...
Збірник нормативно-правових актів України, що регламентують окремі питання кримінального провадження: [ упоряд. С. М. Алфьоров, С. М. Міщенко, В.І. Фаринник та ін.]; за заг ред. В.І. Сліпченка. – Київ: тов «арт-дизайн», 2012. – 250с iconПоняття та види нормативно-правових актів
Нормативно-правові акти займають особливе місце у системі правових актів. Їх необхідно відрізняти від актів застосування й тлумачення...
Збірник нормативно-правових актів України, що регламентують окремі питання кримінального провадження: [ упоряд. С. М. Алфьоров, С. М. Міщенко, В.І. Фаринник та ін.]; за заг ред. В.І. Сліпченка. – Київ: тов «арт-дизайн», 2012. – 250с iconЗакон України «Про виконавче провадження»
Цивільне судочинство в Україні здійснюється відповідно до наступних нормативно-правових актів
Збірник нормативно-правових актів України, що регламентують окремі питання кримінального провадження: [ упоряд. С. М. Алфьоров, С. М. Міщенко, В.І. Фаринник та ін.]; за заг ред. В.І. Сліпченка. – Київ: тов «арт-дизайн», 2012. – 250с iconЗакон України "Про туризм"
Закон України "Про страхування": Збірник нормативно-правових актів. Т ужгород, 1999
Збірник нормативно-правових актів України, що регламентують окремі питання кримінального провадження: [ упоряд. С. М. Алфьоров, С. М. Міщенко, В.І. Фаринник та ін.]; за заг ред. В.І. Сліпченка. – Київ: тов «арт-дизайн», 2012. – 250с iconЗакон України "Про туризм"
Закон України "Про страхування": Збірник нормативно-правових актів. Т ужгород, 1999
Збірник нормативно-правових актів України, що регламентують окремі питання кримінального провадження: [ упоряд. С. М. Алфьоров, С. М. Міщенко, В.І. Фаринник та ін.]; за заг ред. В.І. Сліпченка. – Київ: тов «арт-дизайн», 2012. – 250с iconЗаконодавство України з питань державної митної справи складається з
України, що регулюють питання, пов’язані з реалізацією державної митної політики, з міжнародних договорів України, згода на обов’язковість...
Збірник нормативно-правових актів України, що регламентують окремі питання кримінального провадження: [ упоряд. С. М. Алфьоров, С. М. Міщенко, В.І. Фаринник та ін.]; за заг ред. В.І. Сліпченка. – Київ: тов «арт-дизайн», 2012. – 250с iconНавчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної...
Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади підлягають реєстрації в порядку, встановленому...
Збірник нормативно-правових актів України, що регламентують окремі питання кримінального провадження: [ упоряд. С. М. Алфьоров, С. М. Міщенко, В.І. Фаринник та ін.]; за заг ред. В.І. Сліпченка. – Київ: тов «арт-дизайн», 2012. – 250с iconГенеральний директор тов “Альянс”
України «Про охорону праці», Закон України «Про освіту», Закон України «Про обов’язкове державне соціальне страхування, Закон України...
Збірник нормативно-правових актів України, що регламентують окремі питання кримінального провадження: [ упоряд. С. М. Алфьоров, С. М. Міщенко, В.І. Фаринник та ін.]; за заг ред. В.І. Сліпченка. – Київ: тов «арт-дизайн», 2012. – 250с iconКонтрольні питання до заліку з курсу «Правнича лінгвістика»
Основні правила юридико-лінгвістичного тлумачення текстів нормативно-правових актів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка