Вимоги до оформлення тез
НазваВимоги до оформлення тез
Дата конвертації02.07.2013
Розмір72 Kb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Право > Документы


ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

Тези повинні бути виконані на актуальну тему, містити результати глибокого самостійного дослідження, грамотно написані і акуратно оформлені.

Обсяг тез – до 3-ох сторінок формату А4 (297х210 мм), орієнтація – книжкова.

Поля: верхнє, нижнє та праве – 15 мм, ліве – 20 мм. Шрифт – Times New Roman, кегель – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, стиль Normal, абзацний відступ – 10 мм.

Список літератури наводиться лише в тому випадку, якщо на нього є посилання в тексті.

В тезах не допускається наведення рисунків і таблиць.
^ ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ
Іванов І.І.,

доцент кафедри економіки підприємств

Бердянського університету менеджменту і бізнесу, к.е.н., доц.

м. Бердянськ
інноваційно-нвестиційний потенціал регіонів як складова фінансового потенціалу україни
Визначення ролі регіону у фінансовому розвитку держави є однією з найбільш важливих проблем на сучасному етапі розвитку економіки України. Для нашої держави, також як і для більшості сучасних країн, характерним є нерівномірний розподіл економічного розвитку регіонів.

Матеріали надсилати за адресою:

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ,

вул. Свободи, 117-А, Бердянський університет менеджменту і бізнесу (науковий відділ).

^ ВІДОМОСТІ ПРО УЧАСНИКА науково-практичної конференції

Моделі збалансованого розвитку соціально-економічних систем: економіко-правові, соціально-політичні, історичні та філософські аспекти”

Прізвище____________________________

Ім'я_________________________________

По батькові__________________________

Науковий ступінь, вчене звання_________

Місце роботи (посада)_________________

Адреса______________________________

Тема доповіді (виступу)_______________

____________________________________

E-mail:______________________________

Тел.________________________________

Назва напряму (секції)_______________

__________________________________
Підпис_________________

Дата___________________
Чекаємо на Ваші роботи!

З повагою, Оргкомітет конференції.
За додатковою інформацією просимо звертатись до технічного секретаря конференції Малишко Юлії Володимирівни за тел. (050) 955 95 83

E-mail: yvmalishko@rambler.ru


Бердянський університет менеджменту і бізнесу,
Рада молодих учених БУМІБ


До 20-тої річниці

Бердянського університету

менеджменту і бізнесу
ЗАПРОШЕННЯ
Міжнародна науково-практична конференція

Моделі збалансованого розвитку соціально-економічних систем: економіко-правові, соціально-політичні, історичні та філософські аспекти”
(заочна)
04-05 грудня

2012 року

Бердянськ -2012

Шановні колеги!
Запрошуємо вас взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції Моделі збалансованого розвитку соціально-економічних систем: економіко-правові, соціально-політичні, історичні та філософські аспекти”, що відбудеться у Бердянському університеті менеджменту і бізнесу 04-05 грудня 2012 р.
^ РЕДАКЦІЙНА РАДА
Голова редакційної ради:

Антошкіна Лідія Іванівна д.е.н., проф., ректор БУМІБ.
Заступник голови редакційної ради:

Соловйова Вікторія Вікторівна – д.і.н., проф., проректор з наукової роботи.

Члени редакційної ради:

Бажан Ірина Іванівна – к.е.н., доц.;

Каткова Тетяна Ігорівна – к.п.н., доц.;

Комарова Інна Валентинівна – к.е.н., доц.;

Міхов Леонід Іванович – к.е.н., доц.;

Новицький Григорій Володимирович – д.ю.н., доц.;

Педан Віктор Іванович – ст. викладач;

Рунчева Наталя Вікторівна – к.е.н.;

Сердюк Олена Олександрівна – к.ф.н., доц.;

Сухомлинов Олексій Миколайович – к.філ.н., доц.;

Тарлопов Ігор Олегович – к.е.н., доц.;

Тітова Наталя Володимирівна – к.т.н.;

Ушенко Наталя Валентинівна– д.е.н., доц.;

Фролов Юрій Миколайович – к.ю.н., доц.;

Харченко Іван Іванович – к.і.н.;

Шауерман Олена Анатоліївна – ст. викладач.
Відповідальний секретар:

Порватова Надія Михайлівна – голова Ради молодих учених.
Основні тематичні напрямки роботи конференції (секції):

  1. Обліково-аналітичні, фінансові та маркетингові аспекти забезпечення розвитку соціально-економічних систем.

2. Пріоритети розвитку та використання економічного потенціалу: держава, регіон, підприємство.

3. Світове господарство і міжнародні економічні відносини в умовах глобалізації.

4. Інформаційне забезпечення розвитку соціально-економічних систем: теоретичні та прикладні аспекти.

5. Економічна освіта: проблеми та перспективи розвитку.

6. Проблеми моделювання соціально-економічних систем.

7. Проблеми права власності та інших речових прав в соціально-економічних системах.

8. Історико-правові, політологічні та філософські засади розвитку держави та суспільства.

9. Соціолінгвістичні й антропологічні аспекти міжкультурної комунікації.
Робочі мови конференції – українська, російська, польська, англійська, французька.
Для своєчасного формування програми, збірника матеріалів конференції прохання до 26 жовтня 2012 р. оформити і надіслати до Оргкомітету наступні документи:

  • відомості про автора (зразок надається);

  • тези доповідей та їх електронну копію (назва файлу повинна відповідати прізвищу першого співавтора та обраному номеру напряму через дефіс);

  • копію квитанції про сплату оргвнеску.

  • відскановану рецензію наукового керівника чи іншої особи, що має науковий ступінь чи/та вчене звання.

Після зазначеного терміну тези не прийматимуться.

^ Умови участі в конференції

Для компенсації витрат, пов'язаних з публікацією збірника, необхідно перерахувати організаційний внесок у розмірі 100 грн., в який входить вартість публікації 3-х сторінок тез та програми конференції. Вартість кожної додаткової сторінки тез (понад 3-х зазначених) становить 25 грн.

На одну наукову працю надсилається один примірник збірника тез доповідей. Для отримання додаткових примірників збірника тез доповідей необхідно внести оплату 30 грн., програми конференції - 10 грн. (за кожний додатковий екземпляр). Замовлення додаткових екземплярів та їх оплата проводиться заздалегідь.

Організаційний внесок учасника конференції сплачується поштовим переказом на адресу :

вул. Котовського, 5,

м. Бердянськ, Запорізька обл.., 71107

^ Порватова Надія Михайлівна – голова Ради молодих учених
Умови участі у колективній монографії

За результатами роботи конференції планується видання колективної монографії, яка буде присвячена актуальним питанням науки та практики відповідно до тематичних напрямів конференції.

Участь у колективній монографії оплачується з розрахунку 300 грн. за підрозділ (7-10стор.)

Матеріали надаються до Редакційної ради до 20 січня 2013 р. для розгляду на предмет відповідності вимогам до наукових видань та вимогам до оформлення, після чого автору буде надіслано повідомлення та реквізити для оплати.

До матеріалів обов'язково повинна додаватись авторська довідка, яка має містити такі відомості: П.І.Б. авторів, вчений ступінь, вчене звання, посада, контактна адреса, контактний телефон, адреса електронної пошти.

Редакційна рада залишає за собою право відмовити у включенні до монографії поданих матеріалів або повернути їх авторам для доопрацювання і усунення недоліків.

Монографічні статті та тези доповідей повинні бути ретельно відредаговані та підписані авторами.

Відповідальність за зміст та оформлення статей несе автор.

Схожі:

Вимоги до оформлення тез iconВимоги до оформлення тез
Назва доповіді посередині рядка (всі слова з великої букви, без крапки): шрифт Times New Roman №14, жирний
Вимоги до оформлення тез iconВимоги до оформлення тез
Назва доповіді посередині рядка (всі слова з великої букви, без крапки): шрифт Times New Roman №14, жирний. Наприклад
Вимоги до оформлення тез iconВимоги до оформлення тез
Назва доповіді посередині рядка (всі слова з великої букви, без крапки): шрифт Times New Roman №14, жирний. Наприклад
Вимоги до оформлення тез iconВимоги до оформлення тез доповідей
Приймаються до друку тези обсягом 3–4 сторінки формату А4, надруковані в текстовому редакторі Microsoft Word та оформлені відповідно...
Вимоги до оформлення тез iconВимоги до оформлення тез
Назва доповіді посередині рядка (всі слова з великої букви, без крапки): шрифт Times New Roman №14, жирний. Наприклад
Вимоги до оформлення тез iconВимоги до оформлення тез доповідей
Тези доповідей будуть опубліковані у спеціалізованому збірнику матеріалів конференції «Молодь за права споживачів»
Вимоги до оформлення тез iconТатакі oplata вимоги до оформлення тез Формат А4 через 1 інтервал;...
Реєстрація учасників конференції – 12 вересня з 00 до 10. 00 у Палаці культури онпу “Політехнічний” (3-й поверх)
Вимоги до оформлення тез iconВимоги до оформлення тез доповідей
Змі, яка відбудеться 26-27 жовтня 2012 року у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля у м. Луганську....
Вимоги до оформлення тез iconЗразок оформлення тез

Вимоги до оформлення тез iconЗразок оформлення тез

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка