Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Екологічне право»
Скачати 215.8 Kb.
НазваМетодичні рекомендації до виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Екологічне право»
Дата конвертації29.06.2013
Розмір215.8 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
mir.zavantag.com > Право > Методичні рекомендації


ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЕКОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Кафедра правознавства
Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт

з навчальної дисципліни «Екологічне право»

для студентів заочної форми навчання всіх спеціальностей.

Підготувала ст. викл. каф. Правознавства,

к. ю. н. Н. В. Бондарчук

Затверджено на засіданні

кафедри правознавства

протокол № 17 від 29. 06. 2011р.

ЖИТОМИР 2011
УДК 349.6

Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Екологічне право» для студентів заочної форми навчання всіх спеціальностей / Укладачі: к. ю. н., ст. викладач кафедри правознавства Житомирського національного агроекологічного університету Н. В. Бондарчук.


Рецензенти:

^ О.П. Рудницька – кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри всесвітньої історії та правознавства Житомирського державного університету ім.. І.Франка;

І.А. Іоннікова – кандидат юридичних наук, доцент кафедри правознавства Житомирського національного агроекологічного університету.

^ Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт

з навчальної дисципліни «Екологічне право»

для студентів заочної форми навчання всіх спеціальностей

Вступ

Відповідно до навчального плану студенти заочної форми навчання виконують контрольну роботу з дисципліни "Екологічне право". Запропоновані завдання для контрольної роботи складаються з тридцяти варіантів.

Варіант контрольної роботи студент визначає за власним номером у списку групи, складеному у алфавітному порядку.

Роботи, виконані не за варіантом рецензуватися не будуть. Контрольна робота повинна бути представлена у строк передбачений навчальним планом. Обсяг роботи не повинен перевищувати 10-12 друкованих аркушів. Умови завдань переписувати не потрібно, досить зазначити варіант роботи.

Сторінки необхідно пронумерувати. В списку використаної літератури необхідно вказати опрацьовані під час виконання контрольної роботи закони та підзаконні нормативні акти, теоретичні джерела (автор чи автори, назва роботи, рік і місце видання). Робота підписується студентом і зазначається дата її виконання.

Контрольну роботу доцільно починати з висвітлення теоретичних питань. Для цього необхідно опрацювати наукову літературу, підручники, додаткову літературу та відповідні нормативні акти.

Рішення задачі повинно бути розгорнутим, висновки обґрунтованими з посиланням на відповідні статті конкретного нормативного акту. Наводячи текст використаної норми, необхідно обґрунтувати доцільність її застосування у даному випадку.


При вирішенні задачі рекомендується:

 1. Визначити, до якої теми курсу відноситься задача.

 2. Проаналізувати фактичні обставини, що наводяться.

 3. Визначити коло нормативних актів, які необхідно вивчити.

 4. Керуватися конкретними нормами закону чи іншого нормативного акту.

 5. При посиланні на нормативний акт (закон, постанову, інструкцію, положення) слід вказати, коли і ким він був виданий, де опублікований, зазначити статтю, частину, пункт.

Якщо задача має декілька варіантів розв'язку, то необхідно вирішити та обґрунтувати кожен з них.

При обґрунтуванні рішення не слід посилатися на навчальну літературу чи коментарі.

^ Завдання до виконання контрольних робіт

з навчальної дисципліни «Екологічне право»

для студентів заочної форми навчання всіх спеціальностей
Варіант 1
1. Поняття, функції та система екологічного права.

2. Правове регулювання мисливства.

Задача

Фермер Петренко, у власність якому разом із земельною ділянкою був переданий ставок (площею 2 га), заборонив водопій худоби та купання в ньому, мотивуючи це тим, що власник згідно з Конституцією України розпоряджається об'єктом власності на свій розсуд.

Вирішіть справу.
Варіант 2
1. Підзаконні акти як джерела екологічного права.
2. Право власності на ліси в Україні.
Задача

На території заповідника був затриманий гр. Червоний, який на приватному автомобілі віз горіхові дрова, заготовлені для приготування м'ясних страв (шашликів). Крім того, працівник ДАІ виявив у автомобілі 2 мішки піску та 1 мішок глини, які гр. Червоний планував використати як будівельний матеріал при спорудженні стаціонарного мангалу. Свої дії гр. Червоний пояснив тим, що згідно з Конституцією України власником природних ресурсів визнано Український народ, а він особисто діяв від його імені.

Вирішіть справу.

Варіант 3
1. Правовий режим виключної (морської) економічної зони.

2. Об'єкти та джерела міжнародного екологічного права.
Задача
До місцевої ради звернувся гр. Корнієць з клопотанням про безоплатну передачу йому у власність земельної ділянки площею 0,1 га для спорудження гаража. Міська рада відмовила в наданні земельної ділянки, мотивуючи тим, що зазначену ділянку можна придбати лише за договором купівлі-продажу. Вважаючи рішення незаконним, гр. Корнієць самостійно почав будівництво гаража на цій земельній ділянці.

Вирішіть справу. Визначте підстави виникнення права приватної власності на землю для громадян.
Варіант 4
1. Поняття та види екологічної експертизи.

2. Правовий режим континентального шельфу.
Задача

Гр. Никоненко вирішив зайнятися розведенням раків на продаж. Для цього він перегородив річку для створення заплаву. Як наслідок, річка зменшила своє русло, і частина зрошуваних земель опинилася без води. Жителі села звернулися до сільської ради за допомогою. Гр. Никоненко пояснив свої дії тим, що він може здійснювати будь-яке користування природними об'єктами в порядку загального користування.

Охарактеризуйте інститут загального та спеціального природокористування. Дайте правову оцінку діям гр. Никоненка.
Варіант 5
1. Екологічні відносини та їх класифікація.

2.Правова охорона навколишнього природного середовища в сільському господарстві.

Задача

Робітники лісової охорони при огляді лісових угідь виявили земельну ділянку лісового фонду, на якій були висаджені бахчеві культури. Дерева, та чагарники, що до цього росли на цій ділянці, були знищені. Згодом з'ясувалося, що "господарями" цієї ділянки є мешканці села гр. Федоров та гр. Петренко. Ці громадяни пояснили свої дії тим, що місцева рада земельних ділянок їм не надала через відсутність вільних земель.

Який порядок надання в користування громадянам земельних ділянок?

,Вирішіть справу.
Варіант 6
1.Поняття та види об'єктів екологічного права.

2.Дотримання вимог правового забезпечення екологічної безпеки в агропромисловому виробництві і при реалізації сільськогосподарської продукції.
Задача
Мисливець Федоров на території національного природного парку викопав 2 ловчі ями на шляху тварин до водопою. До них потрапили 1 лось і 2 лисиці. Живих лисиць Федоров відвіз додому, а при перевезені туші лося був зупинений єгерем. Федоров, пояснив свої дії тим, що він має посвідчення мисливця. Лисиць він повернув неушкодженими, а вартість м'яса лося був готовий відшкодувати.

Вирішіть справу.
Варіант 7
1. Особливості кримінальної відповідальності за злочини проти довкілля.

2.Правовий захист екологічних та інших соціальних прав громадян, потерпілих від надзвичайних екологічних ситуацій.

Задача
Напередодні Нового року ТОВ „Хвоя" уклало дого­вір із лісництвом на заготівлю та продаж хвойних порід дерев. Податкова інспекція заборонила товариству продаж дерев то­му, що вважає їх незаконно добутими. ТОВ „Хвоя" звернуло­ся до суду за захистом своїх прав.

Яке рішення має прийняти суд? Які види відповідаль­ності за порушення права державної власності на ліси?
Варіант 8
1. Права та обов'язки лісокористувачів.
2. Проблеми правового режиму зон надзвичайних екологічних ситуацій.

Задача
Приватний підприємець Калениченко розводив у неволі для продажу за кордон екзотичних тварин, окремі види яких були занесені до Червоної книги України. Державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища вважає дії Калениченка незаконними, тому звернувся до суду з позовом про вилучен­ня тварин і скасування реєстрації приватного підприємця за незаконну діяльність.

Вирішіть справу. Які підстави та порядок виникнення права приватної власності на об'єкти тваринного світу?
Варіант 9


 1. Екологічні права та обов'язки громадян України

 2. Загальне та спеціальне використання лісових ресурсів.


Задача
Центр стратегічних наукових досліджень звернув­ся до обласної ради із клопотанням про надання лісових угідь для розміщення лабораторії і проведення науково-дослідних робіт з метою виявлення впливу радіоактивного забруднення на стан довкілля. На наданих угіддях розпочалися будівельні роботи. Під час прийняття наукових споруд в експлуатацію начальник обласного управління охорони навколишнього природного середовища відмовився підписувати відповідні документи, вважаючи, що таке будівництво здійснювалося з порушенням лісового законодавства.

Чи можна визнати законними дії начальника управ­ління охорони навколишнього природного середовища? Оха­рактеризуйте види спеціального використання лісових ресур­сів і порядок їх надання в користування.
Варіант 10


 1. Право громадян на екологічно безпечне довкілля.

 2. Правова охорона і захист лісів.


Задача
Приватний навчальний заклад мав у своєму розпорядженні окремий будинок, земельна ділянка під яким була надана йому в тимчасове
користування терміном до 2002 р. Коли строк користування землею скінчився, міськрада відмовила у продовженні терміну тимчасового користування, за­пропонувавши переоформити земельну ділянку у власність або в оренду.
Вважаючи дії міськради незаконними, навчальний заклад звернувся до суду.

Чи є рішення міськради законним?
Варіант 11
1. Право власності на природні ресурси.

2.Юридична класифікація водних об'єктів.
Задача
Лісгосп уклав договір оренди з добровільним спортивним товариством "Промінь" про надання земельної ділянки лісового фонду строком на п'ять років для культурно-оздоровчої і туристичної діяльності. Товариство "Промінь" розпочало вирубку дерев та кущів, планування території під будівництво тенісних кортів, майданчиків, жилих і нежилих ч приміщень капітального типу. Лісгосп заявив, що вирубка здійснюється незаконно, і подав позов до господарського суду про відшкодування заподіяної шкоди.

Вирішіть справу. Наміть підстави і порядок виник­нення користування земельними ділянками лісового фонду в культурно-оздоровчих і туристичнім цілях, а також висвіт­літь порядок відшкодування заподіяної шкоди.
Варіант 12
1. Поняття, склад, класифікація екологічних правопорушень.

2.Поняття правового режиму територій і об'єктів природно-заповідного фонду.


Задача
Селищна рада надала фермеру С. в оренду ставок для розведення риби строком, на 25 років. Рибінспекція вважає, що цей договір має бути погоджений з органами рибоохорони, тому заборонила фермеру використовувати водойму. Прокурор району, розглянувши скаргу фермера на дії рибінспекції, звернувся до суду з позовом про припинення договору оренди у зв'язку з порушенням права державної власності на води.

Вирішіть справу.
Варіант 13
1. Конституція України - основне джерело Екологічного права України.

2. Економічне стимулювання заходів щодо розширеного відтворення лісів.
Задача
Для ремонту ділянки автомобільної дороги буді­вельне управління здійснювало зняття ґрунтового покриву на сусідньому земельному масиві, орендованому виробничим сільськогосподарським кооперативом. У зв'язку з цим нача­льник управління й голова кооперативу уклали договір, згідно з яким управління взяло на себе обов'язок збудувати водойму для кооперативу на ділянці, з якої вивезена земля. Вважаючи дії посадових осіб, які уклали договір, незаконними, прокурор району звернувся з позовом до суду про стягнення з управ­ління на користь кооперативу 80 тис. грн (витрати, необхідні для приведення даної земельної ділянки в належний стан).

Вирішіть справу.

Варіант 14
1.Поняття державного управління в галузі охорони навколишнього природного середовища.

2.Юридична відповідальність за порушення вимог атмосферо охоронного законодавства.
Задача
Спеціалізованому лісогосподарському підприємс­тву для заготівлі деревини надано в постійне користування земельну ділянку лісового фонду. Не чекаючи отримання до­кумента про посвідчення права спеціального лісокористуван­ня, підприємство на окремих місцях ділянки розпочало заго­тівлю другорядних лісових матеріалів.

Визначте порядок виникнення спеціальних видів права лісокористування. Які документи посвідчують це право? В яких випадках можна розпочинати і здійснювати спеціальне право лісокористування без документа, що його посвідчує?
Варіант 15


 1. Функціональний поділ лісів України.

 2. Правові проблеми охорони озонового шару України.


Задача
Біля свого будинку на вулиці Павлов самовільно зрубав чотири тополі, а також дві ялинки на присадибній ді­лянці. Протокол про незаконну вирубку дерев на території мі­ста було передано до суду для притягнення винного до мате­ріальної відповідальності. Павлов заявив, що дерева заважали проникненню світла до помешкання і що вони є його власніс­тю, оскільки їх посадив ще його батько. Присадибну ділянку Павлов приватизував. Незважаючи на це, суд виніс рішення про притягнення Павлова до цивільно-правової відповідальності за незаконне знищення вказаних дерев.

Вирішіть справу. Охарактеризуйте правовий режим деревно-чагарникової рослинності.
Варіант 16


 1. Форми і методи захисту прав суб'єктів природокористування.

 2. Правове регулювання поводження з відходами.


Задача
До центру громадської екологічної адвокатури звернулася громадська організація мам м. Соснівки, діти яких хворіють на флюороз (руйнування зубів) і остеопороз (руйнування кісткової тканини) внаслідок перевищення гранично
допустимих концентрацій фтору в підземних джерелах водопостачання. На основі матеріалів різних експертів та інформації наукових організацій, включаючи Всесвітню Організацію Здоров’я, а також висновків численних
експертиз зазначено, що основним джерелом забруднення підземних вод фтором є Західноукраїнська Компанія.

Визначте коло суспільних правовідносин. Які підстави та наслідки проведення громадської екологічної експертизи? Чи можливо довести причинний зв’язок між забрудненням довкілля різними речовинами та хворобою дітей? Визначте поняття "екологічна шкода" та порядок її відшкодовування.
Варіант 17


 1. Органи державного управління в галузі охорони навколишнього природного середовища спеціальної компетенції.

 2. Правове забезпечення охорони тваринного світу.


Романов звинувачувався у знищенні лісового ма­сиву шляхом навмисного підпалу. Лісгосп обчислив розмір шкоди без урахування вартості вирощування нових лісових культур. У свою чергу слідчий виніс постанову про зменшен­ня суми цивільного позову, виключивши з неї вартість прове­дених робіт по ліквідації пожежі та очищенню території. За думкою адвоката Романова, із загальної суми заподіяної шко­ди слід також виключити суму, на яку лісгосп може реалізу­вати деревину лісу, що обгоріла.

Яке рішення має прийняти суд? Який порядок визна­чення розміру шкоди, заподіяної пожежею в лісі?
Варіант 18
1. Принципи Екологічного права України.

2.Проблеми фауністичного права.
Задача
Під час судового розгляду справи мешканців села Н. щодо забруднення повітря агрофірмою "Провесінь" виникла необхідність звернутися до головного лікаря районної лікарні з проханням надати інформацію про стан захворювано­сті серед мешканців села. Протягом місяця інформація надана не була. Адвокат звернувся із скаргою до начальника обласного управління охорони здоров1 я.

Вирішіть справу. Визначте коло суспільних правовідносин. Визначте порядок і строк надання інформації її поняття й види.

Варіант 19

1. Громадське управління в галузі екології.

 1. Забезпечення екологічної безпеки в процесі охорони і використання надр.


Задача

Влітку гр. Петренко, гр. Сидорчук та гр. Толочко. відпочиваючи в лісі, розвели багаття, напнули намети. Згодом вони спустилися до річки, не загасивши багаття. В результаті цього сталася пожежа, було знищено 3 га лісового масиву.

Дайте правову оцінку діям гр. Петренка, гр. Сидорчука та гр. Толочка.

Охарактеризуйте правовий режим лісів. Визначте коло прав та обов 'язків лісокористувачів.

Які правові заходи передбачаються щодо охорони лісів?
Варіант 20
1. Правові питання кадастрів природних ресурсів.

2.Лісові правопорушення - як підстава юридичної відповідальності.

Задача
Гр. Артемов звернувся з позовом до міського суду Московського району про усунення перешкод у здійсненні екологічних прав, які чинить його сусід Бондарев. У позовній заяві зазначено, що громадянин Бондарев розташував на земельній ділянці (суміжній з садибою) автомайстерню. На відкритому повітрі та в гаражі, який міститься поряд з будинком Артемова, він фарбує машини екологічно небезпечними речовинами; протягом доби порушується спокій через гуркіт машин. Крім того, сусід обладнав на дорозі загального користування мийку для автомобілів, обмеживши цим право користування землями загального користування усім громадянам. Водні стоки, насичені різними речовинами та маслами, забруднюють і подвір'я.

Вирішіть справу. Які порушення екологічних прав громадян мають місце?
Варіант 21


 1. Екологічні права та обов'язки громадян України

 2. Правові засади ведення Червоної книги.Задача
Гр. Васильчук уклав договір оренди з лісгоспом про надання земельної ділянки лісового фонду терміном на 10 років для заготівлі сіна та деревної зелені. Через рік працівниками державної лісової охорони було з'ясовано, що на наданій ділянці були вирубані чагарники та 4 сосни. Громадянин пояснив, що ці рослини йому заважали, а згодом він висадить відповідні саджанці.

Дайте правову характеристику видів спеціального лісокористування, передбачених у завданні.

Вирішіть справу. Визначіть особливості майнової відповідальності при порушенні вимог лісового законодавства.
Варіант 22
1. Адміністративна відповідальність в сфері екології.

2. Лісовий фонд України.
Задача
Спеціалізоване лісогосподарське об'єднання подало до господарського суду позов щодо компенсації шкоди, заподіяної незаконною заготівлею деревини за межами ділянки, обумовленої у лісорубному ордері, наданому сільськогос­подарському акціонерному товариству. Крім того, товариство здійснювало самовільне: сінокосіння, випасання худоби та заготівлю вторинних лісових матеріалів. Представник сільськогосподарського акціонерного товариства у суді заявив, що дії товариства відповідали отриманому дозволу на заготівлю деревини, тому що відповідно до чинного законодавства на наданій земельній ділянці лісового фонду товариство може здійснювати будь-які лісові користування.

Охарактеризуйте підстави та порядок виникнення, здійснення та припинення зазначених видів права лісокористування.

Визначте відповідальність за скоєні дії. а також висвітліть порядок відшкодування заподіяної шкоди.
Варіант 23


 1. Правові форми охорони лісів.

 2. Правові засади екологічно-інформаційного забезпечення.Задача

Громадянину Зіновієву як суб'єкту підприємницької діяльності було надано на умовах оренди озеро площею 9 га для лікувальних цілей терміном на 22 роки. Прокурор міста вважаючи, що міська рада не має права укладати даного договору, звернувся до суду про визнання дій міськради такими, що суперечать чинному законодавству.

Чи повинен суд задовольнити цю вимогу?

Вирішіть справу. Дайте правову характеристику користування водними об 'єктами на умовах оренди.
Варіант 24


 1. Поняття та види права лісокористування.

 2. Правові основи екологічного контролю.Задача
Група громадян, які мешкають у будинках, розта­шованих біля високовольтної мережі електропередач, звер­нулася з позовом до місцевого суду, в якому просила стягнути з дирекції мережі високовольтних електропередач суму збит­ків, завданих здоров'ю громадян шкідливим впливом елект­ромагнітних полів. Відповідач позовні вимоги не визнав, за­явивши при цьому, що в його діях вина відсутня.

Вирішіть справу. Ви­значте підстави та порядок відшкодування заподіяної шкоди і стягнення коштів на лікування та оздоровлення потерпілих.
Варіант 25


 1. Поняття відповідальності в екологічному праві.

 2. Лісові сервітути.


Задача

На території сільськогосподарського товариства росли три трьохсотрічні дуби. Дерева були визнані пам'ятками природи. Проте навколо дерев паслася худоба, зокрема кози, які об'їдали кору. Сільськогосподарське товариство під кронами дерева часто зберігало пестициди та добрива. Внаслідок цього два дуби стали гинути, і зберегти їх не вдалося.

На кого покладено обов'язок по охороні пам'яток природи?

Хто та яку відповідальність несе за загибель дерев- пам’яток природи?

Який правовий режим пам'яток природи?
Варіант 26

1 Форми і методи охорони земель.

2. Правові форми екологічно-правової відповідальності.
Задача
Гр. Михайленко при спорудженні на приватизованій присадибній ділянці водозабірної свердловини виявив, що в межах його земельної ділянки є значна кількість піску кварцового та глини фарбової. Він вирішив обміняти пісок та глину на необхідні йому будівельні матеріали у свого родича.

Дайте характеристику інститутам загального та спеціального природокористування.

Який порядок спорудження водозабірної свердловини?

Визначте права та обов’язки власників земельних ділянок. Надайте правову оцінку діям гр. Михайленка та їх наслідкам?
Варіант 27

 1. Особливості орендних лісових правовідносин.

 2. Кримінальна відповідальність за екологічні злочини.


Задача
За вказівкою капітана іноземного танкера, що зна­ходився в територіальних водах України, було скинуто 350 т забруднюючих речовин з метою завчасно підготувати резер­вуари до прийому нафти та скоротити час перебування в пор­ту. Факт скидання не був зареєстрований у судових докумен­тах. Прибувши в пункт призначення, капітан судна відмовив­ся пред'явити посадовим особам порту документи по обліку операцій з речовинами, що є шкідливими для живих ресурсів моря та здоров'я людини.

Чи правомірні дії капітана танкера? Які органи можуть перевіряти правильність реєстрації операцій з речо­винами, що є шкідливими для живих ресурсів моря та здо­ров'я людини, і притягати до відповідальності?
Варіант 28

 1. Проблеми відшкодування шкоди заподіяної життю і здоров'ю людини внаслідок негативного впливу НПС.

 2. Адміністративна відповідальність за екологічні проступки.


Задача

Гр. Пилипчук працював шофером і на закріпленому за ним автомобілі перевозив аміачну воду від залізничної станції на поля сільськогосподарського підприємства. В одному із рейсів він злив у річку з цистерни приблизно 300 літрів аміачної води, від чого відбулося забруднення річки та масова загибель риби.

Дайте правову оцінку ситуації. Визначте заходи щодо охорони водних об'єктів. Охарактеризуйте види відповідальності за порушення екологічного законодавства.
Варіант 29

 1. Майнова відповідальність за шкоду заподіяну внаслідок порушення вимог екологічного законодавства.

 2. Права та обов’язки лісокористувачів.


Задача
У заборонений для полювання час член товариства мисливців Губенко на території мисливського заказника по­ставив петлю, до якої потрапив лось. Доправити м'ясо додому Губенко не зміг, тому воно стало непридатним до вживання. Після встановлення факту браконьєрства Губенка було оштрафовано і позбавлено права полювання на два роки. Він добровільно сплатив суму компенсації за заподіяну шкоду в розмірі 500 грн., проте вартість м'яса з нього не стягувалась, оскільки воно не було ним використано.

Зробіть висновок у справі Які території закриті для полювання? Що слід вважати незаконно добутою продукцією полювання?

Варіант 30

1. Категорії земель.

2. Правовий режим зон надзвичайних екологічних ситуацій.
Інспектор рибоохорони у квітні місяці на березі р. Ворскла поблизу м. Кобеляки затримав гр. Оніщука, який не є членом товариства рибалок, зі спінінгом, електровудкою та іншими знаряддями лову. Гр. Оніщук встиг виловити 11 карпів, 2 щуки та 41 рака. Свої дії він пояснював тим, що ловив рибу з берега і не на продаж, а здійснювати любительське рибальство можна на всіх водоймах, при цьому кількість добутого не обмежується.

Дайте правову оцінку діям гр. Оніщука.

Охарактеризуйте правове регулювання рибальства та визначте його законодавчу основу.

^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Нормативно-правові акти:


 1. Конституція України від 28.06.96 // Відомості Верховної Ради України, 1996, N 30, ст. 141

 2. Водний кодекс України від 06.06.95 // Відомості Верховної Ради України, 1995, N 24, ст.189

 3. Господарський кодекс України від 16.01.03 // Відомості Верховної Ради України, 2003, N 18, N 19-20, N 21-22, ст.144

 4. Земельний кодекс України від 25.10.01 // Відомості Верховної Ради України, 2002, N 3-4, ст.27

 5. Кодекс України про надра від 27.07.94 // Відомості Верховної Ради (ВВР) 1994, N 36, ст.340

 6. Кримінальний кодекс України від 05.04.01 // Відомості Верховної Ради України, 2001, N 25-26, ст.131

 7. Лісовий кодекс України від 21.01.94 в ред. від 08.02.2006// Відомості Верховної Ради (ВВР) 1994, N 17, ст.99.

 8. Цивільний кодекс України від 16.01.03 // Відомості Верховної Ради України, 2003, NN 40-44, ст.356

 9. Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища" //Відомості Верховної Ради У країни. 1991. №41.

 10. 10.Основи законодавства України про охорону здоров'я //Відомості Верховної Ради України. 1993 .№4.

 11. Закон України «Про Державний земельний кадастр» від 7.07.11 // Голос України від 6.08.2011 № 145.

 12. Закон України "Про плату за землю"// Відомості Верховної Ради України. 1992.№38.

 13. Закон України "Про тваринний світ"//Відомості Верховної Ради України. 1993. №18,

 14. Закон України "Про охорону атмосферного повітря" // Відомості Верховної Ради України. 1992. №50.

 15. Закон України "Про екологічну експертизу"// Відомості Верховної Ради України. 1995 .№8.

 16. Закон України ”Про природно-заповідний фонд"// Відомості Верховної Ради України. 1992.№34.

 17. Закон України ”Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи"// Відомості Верховної Ради України. 1991. .№16; І992№13.

 18. Закон України "Про відходи"// Відомості Верховної Ради України. 1997 .


Підручники, навчальні та методичні посібники:


 1. Андрейцев В.І. Право екологічної безпеки: Навч. та наук.-практ. посіб. - К.: Знання-Прес, 2002. - 332с.

 2. Андрейцев В.І. Екологічне право: Курс лекцій: Навч. посібник для юрид. фак. вузів. - К.: Вентурі, 1996. - 208с.

 3. Екологічне право України: Навч. посіб. / Г.В. Тищенко. - К.: Юмана, 2001.-256 с.

 4. Основи екологічного права України: Навч. посіб. / М.І. Малишко / Міжрегіон. акад. упр. персоналом. -К., 1999. - 152 с.

 5. Правовые проблемы охраны окружающей среды в Украине / Н.А. Орлов / Таврич. Нац. Ун-т им. В.И. Вернадского. - Сімф.: Таврія, 2001. -192 с.

 6. Проблемы экологии и основные пути их решения. Под ред. В.А. Кудинова, - К.: ИСИО, 1993. - 132с.

 7. Шемшученко Ю.С. Правовые проблемы экологии. - К., 1989. - 232 с.
Схожі:

Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Екологічне право» iconМетодичні рекомендації до виконання контрольних робіт з дисципліни „економіко-математичне
Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з дисципліни «Економіко-математичне моделювання» для студентів усіх напрямів...
Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Екологічне право» iconМіністерство освіти І науки україни національна юридична академія...
Методичні поради та завдання до контрольних робіт з навчальної дисципліни "Цивільне право України" (части­на 1) для студентів 3 курсу...
Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Екологічне право» iconМетодичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з курсу «Управління змінами»
Варіанти контрольних робіт для студентів заочної напряму підготовки – 030509 «Менеджмент організацій» з дисципліни навчальної дисципліни...
Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Екологічне право» iconМетодичні рекомендації та тематика курсових робіт з дисципліни „Цивільне...
Методичні рекомендації та тематика курсових робіт з дисципліни «Цивільне право» для студентів за галуззю знань 0304 „право”, за напрямом...
Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Екологічне право» icon«Трудове право» для студентів 3-го курсу Інституту права та психології заочної форми навчання
Методичні вказівки І тематика письмових контрольних робіт з навчальної дисципліни
Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Екологічне право» iconМетодичні рекомендації до написання курсових робіт з дисципліни «цивільне та сімейне право»
Методичні рекомендації до написання та оформлення курсових робіт з дисципліни «Цивільне та сімейне право» для бакалаврів напряму...
Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Екологічне право» iconМетодичні рекомендації до виконання самостійної роботи студента з...
Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентів з дисципліни «Митне право» для студентів 2 курсу денної форми навчання...
Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Екологічне право» iconМетодичні рекомендації до виконання практичних та ситуаційних завдань з навчальної дисципліни
Методичні рекомендації до виконання практичних та ситуаційних завдань з навчальної «Інноваційний розвиток підприємства» для студентів...
Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Екологічне право» iconМетодичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольних...
Всі цитати, цифровий та фактичний матеріал, бібліографічні відомості перевірені. Написання одиниць відповідає стандартам
Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Екологічне право» iconМетодичні рекомендації до виконання контрольних робіт з дисципліни...
Згідно діючому в Академії митної служби України навчальному плану курсанти та слухачі, вивчаючи дисципліни передбачені навчальним...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка