Методичні рекомендації до проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Кримінальний процес»
НазваМетодичні рекомендації до проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Кримінальний процес»
Сторінка1/8
Дата конвертації29.06.2013
Розмір0.8 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
mir.zavantag.com > Право > Методичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6   7   8

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ


ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЕКОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ


Кафедра правознавства

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇдо проведення практичних занять з навчальної дисципліни

«Кримінальний процес»
Напрям підготовки 6.030401
Правознавство
ОКР Бакалавр


2012-2013
Методичні поради

Кримінальний процес вивчається студентами згідно з програмою. Під час проведення практичних занять науково‑педагогічний працівник ставить перед студентами мету заняття та засоби її досягнення.

Належне вивчення курсу кримінального процесу передбачає опанування студентами змісту різних теоретичних концепцій і дискусійних положень, а також вироблення у них навичок критичного аналізу проблемних питань, висловлення по них власної думки та пропозицій щодо шляхів їх вирішення.

В зв'язку з цим підготовка до занять передбачає вивчення не тільки змісту лекцій та підручників, а й також інших літературних джерел – монографій, правничих періодичних видань, в т.ч. відомчих, тощо. Треба також використовувати додаткову літературу, яка запропонована в планах до практичних занять, а також іншу літературу, в якій розглядаються певні процесуальні питання. Теоретичний матеріал слід тісно пов'язувати з практичною діяльністю правоохоронних органів та суду щодо розслідування та розгляду кримінальних проваджень, для чого регулярно ознайомлюватися з публікаціями про хід розслідування і розгляду справ, розповідями практичних працівників про результати розслідування, які містяться у періодичних виданнях, видані окремими збірниками тощо.

В робочому зошиті слід зазначати використану літературу та викладати обґрунтоване рішення практичних завдань, занотовувати тези для виступів на заняттях.

^ Практичні заняття. Метою практичного заняття є поглиблення і закріплення знань, отриманих на лекції та під час самостійного вивчення основних і рекомендованих літературних джерел, іншої літератури, необхідної для отримання криміналістичних знань.

Студенти повинні вміти аналізувати слідчі ситуації, правильно застосовувати норми чинного кримінально-процесуального законодавства для вирішення конкретних ситуацій розслідування, знаходити правильне й оптимальне рішення у кожній з них; вирішувати, які слідчі дії та інші заходи слід провести в кожному конкретному випадку.

Практичні заняття є одночасно і засобом перевірки знань студентів, а також відпрацювання навичок самостійного вивчення цього курсу, роботи з літературою, вміння логічно і послідовно здійснити викладення засвоєного матеріалу. В процесі проведення практичного заняття студенти повинні продемонструвати вміння викреслити основні положення, ілюструвати їх застосування, а також робити практично значимі висновки із теоретичних положень.

У темах праткичних занять наведено перелік найважливіших питань курсу, а також орієнтовний список літератури, яку треба вивчити при самостійній підготовці до заняття. Починати підготовку до практичного заняття слід із з’ясування змісту питань, які зазначені у плані заняття. В окремих випадках це може потребувати уточнення спеціальної термінології чи перекладу незнайомих слів, звернення до лекції, інших джерел.

^ Змістовий модуль І. Загальна теорія кримінального процесу.

Тема 1. Поняття, суть і завдання кримінального процесу.
Практичне заняття – 2 год.
1. Поняття, сутність та значення кримінального процесу.

2. Завдання кримінального провадження.

3. Поняття, види та значення кримінально-процесуальних гарантій.

4. Система стадій кримінального процесу.

5. Кримінально-процесуальна форма.

6. Кримінально-процесуальні акти.
Ключові терміни та поняття до теми:

Поняття кримінального процесу; кримінально-процесуальна діяльність; завдання кримінального провадження; стадії кримінального процесу; кримінально-процесуальні функції; кримінально-процесуальні правовідносини; кримінально-процесуальна форма; кримінально-процесуальні гарантії; кримінально-процесуальні акти.
Під час самостійної підготовки студенти письмово вирішують запропоновані задачі. На занятті відбувається обговорення їх рішень та реферативних повідомлень.

1. Начальник ОВС (органу внутрішніх справ) викликав експерта-криміналіста і попросив доповісти про перебіг доручених йому експертиз у кримінальному провадженні. Начальник ОВС звернув його увагу на необхідність прискорити дослідження, оскільки всі посадові особи, які мають відношення до здійснення кримінального провадження, виконують завдання забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

^ Оцініть дії начальника ОВС.

Чи є експерт-криміналіст суб’єктом виконання завдань, про які вів мову начальник ОВС?

2.Прокурор, ознайомившись з матеріалами досудового розслідування, взявши до уваги очевидність вчиненого злочину, дав вказівку слідчому закінчити досудове слідство протягом 2 тижнів з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину. Слідчий оскаржив вказівку вищестоящому прокуророві, зазначивши, що відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України він має право провадити досудове слідство у продовж двох місяців.

^ Оцініть ситуацію з точки зору завдання забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

3. У залі судового засідання було розпочато розгляд кримінального провадження по обвинуваченню Остапчука, Мітіна і Назарука за ч. 2 ст. 296 КК України (хуліганство) і ч. 1 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження), так як вони грубо порушували громадський порядок і завдали потерпілому тяжке тілесне ушкодження. Захисник Остапчука (адвокат юридичної консультації), виходячи з того, що тілесне ушкодження міг спричинити лише один з обвинувачених, усю захисну промову присвятив обґрунтуванню вини Мітіна.

За результатами судового розгляду кримінального провадження Остапчук і Мітін були визнані винними у вчиненні злочину, а Назарук – виправданий. Потерпілий звернувся в юридичну консультацію, де адвокат за його дорученням склав апеляційну скаргу на вирок суду, в якій обґрунтовував, що вина обвинуваченого Назарука доказана наявними матеріалами в кримінальному провадженні.

^ Оцініть дії адвокатів з точки зору сутності кримінально-процесуальних функцій.

4. До чергової частини органу внутрішніх справ звернувся Сомов із заявою про вчинений щодо нього злочин. Прийнявши заяву, черговий ОВС пояснив Сомову, що дії по перевірці та вирішенню його заяви будуть виконуватися лише після внесення відповідних відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, оскільки саме тоді виникають кримінально-процесуальні правовідносини, що надають співробітникам міліції відповідні повноваження.

^ Чи є правильним пояснення чергового ОВС?

Коли виникають та припиняються кримінально-процесуальні правовідносини?

5. Під час провадження досудового слідства по підозрі Федоренка у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 152 КК України (зґвалтування неповнолітньої), виникла необхідність провести освідування підозрюваного відповідно до вимог ст. 241 КПК України. Оскільки слідчий мав намір самостійно провести освідування підозрюваного, він запросив понятого й оглянув підозрюваного Федоренка. Про результати проведеного освідування слідчий склав акт, який підписав підозрюваний Федоренко й сам слідчий.

^ Ознайомившись з положеннями ст. 241 КПК України, з’ясуйте, чи не були допущені слідчим порушення кримінально-процесуальної форми. Якщо так, то які саме?

6. Слідчий викликав як свідка Федорова і під час допиту поставив йому ряд питань, що стосуються змісту листів, отриманих ним від підозрюваного. Федоров на ці питання відповідати відмовився, посилаючись на вимоги Конституції України щодо гарантій таємниці спілкування.

^ Чи є правильними дії Федорова? Які гарантії прав особи в кримінальному процесі встановлені Конституцією України?

7.Комендант гуртожитку у зв’язку з чисельними порушеннями порядку у вечірні години провів з участю прибиральниці та технічного працівника огляд приміщень гуртожитку. За відсутності мешканців гуртожитку вони оглянули їхні кімнати та склали відповідний акт, в якому вказали, що під час перевірки у тумбі Зотова було знайдено 7 пляшок горілки та газовий пістолет, а у шафі Власова – близько 2 кілограм головок маку. Акт підписали прибиральниця, технічний працівник і комендант гуртожитку.

^ Чи законні дії коменданта гуртожитку? Назвіть гарантії недоторканності житла особи.

8. Вікторов був засуджений за ч. 1 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) до обмеження волі строком на два роки. Він визнав себе винним у тому, що керуючи автомобілем, здійснив наїзд на пішохода, завдавши йому середньої тяжкості тілесні ушкодження. Проте в апеляційній скарзі на вирок суду Вікторов написав, що під час судочинства не були забезпечені гарантії його права на захист, а саме: суд не забезпечив участь в судовому засіданні як захисника адвоката, котрий був запрошений Вікторовим, а призначив іншого. Крім того, під час досудового розслідування Вікторова не допустили до участі в проведенні автотехнічної експертизи, не надали можливості ознайомитися з матеріалами кримінального провадження.

^ Чи обґрунтована скарга Вікторова? У чому суть кримінально-процесуальних гарантій?

9. Під час судового розгляду кримінального провадження по обвинуваченню Франсуа Грюффон (француз) у вчиненні шахрайства суддя з’ясував, що обвинуваченому, котрий не володіє мовою судочинства, всупереч вимогам ст. 29 КПК України, на досудовому слідстві не було надано можливість скористатися послугами перекладача.

^ Про які процесуальні гарантії йдеться в цьому випадку та чи були вони порушені?

Література до теми:

[1-9, 62-64, 68-70, 72-77, 80-82, 84, 86, 87, 97, 105, 106, 113, 116]
Тема 2. Кримінальний процесуальний закон
Практичне заняття – 2 год.

1. Поняття, сутність і значення кримінально-процесуального закону.

2. Джерела кримінально-процесуального закону.

3. Поняття, види та структура кримінально-процесуальних норм.

4. Дія кримінального процесуального закону.
Ключові терміни та поняття до теми:

Кримінально-процесуальний закон; джерела кримінально-процесуального закону України; кримінально-процесуальна норма; гіпотеза, диспозиція і санкція кримінально-процесуальної норми; тлумачення кримінального процесуального закону, дія кримінального процесуального закону у просторі, часі та за колом осіб.
Під час самостійної підготовки студенти письмово вирішують запропоновані задачі. На занятті відбувається обговорення їх рішень та реферативних повідомлень.
1. Під час кримінального провадження слідчий при складанні одного з документів зробив посилання на норму Конституції України, положення постанови Пленуму Верхового Суду України та пункт наказу Генерального прокурора України.

Прокурор вказав слідчому на недопустимість посилань у кримінально-процесуальних документах на будь-які інші, окрім Кримінального процесуального кодексу України, закони та підзаконні нормативні акти, а також рішення вищих судових органів, оскільки вони не є джерелами кримінально-процесуального права.

^ Оцініть дії слідчого та роз’яснення прокурора.

2. На французькому танкері, що знаходився в порту України, відбулася бійка, під час якої одній із її учасників було нанесено тяжке ножове поранення. Капітан танкера, керівництву порту за жодної інформації, пов’язаної з цією подією не повідомив.

^ Оцініть ситуацію, враховуючи правила дії кримінального процесуального закону в просторі.

3. Казаков і Савченко вчинили вбивство з метою пограбування в Києві. Заволодівши грошима та особистими речами, труп закопали в лісі. Під час проведення оперативно-розшукових заходів Казаков і Савченко були затримані в Москві. Слідчий з Києва прибув до Москви для провадження невідкладних слідчих дій.

^ Яким кримінальним процесуальним законом повинен керуватися слідчий при провадженні слідчих дій у Москві?

4. Перебуваючи на курорті Болгарії, Сазонов на ґрунті ревнощів посварився з дружиною. Після посадки на літак в аеропорту Софії Сазонов почав вимагати від дружини пояснень з приводу її відсутності в готелі в день від’їзду. Під час польоту, після того як дружина відмовилася відповідати, Сазонов вдарив її ножем в обличчя. Літак здійснив посадку в Києві. Родина Сазонових проживає в Москві.

^ За правилами кримінального процесуального закону якої держави необхідно розслідувати цей злочин?

5. Громадянин Казахстану Логвиненко, котрий тимчасово проживає в Україні, знаходячись у службовому відрядженні в Латвії, став свідком вчинення тяжкого злочину. Через деякий час з правоохоронної установи Латвії надійшло доручення правоохоронним органам України з проханням допитати Логвиненка як свідка.

^ Яким кримінальним процесуальним законом слід керуватися при виконанні цього доручення?

Яким кримінальним процесуальним законом мав би керуватися слідчий з Латвії, котрий прибув би до України для допиту Логвиненка як свідка?

6. Під час провадження в Україні досудового слідства про вчинення підозрюваними Левчуком і Олійником правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 222 КК України (шахрайство з фінансовими ресурсами, що завдало великої матеріальної шкоди), виникла необхідність у проведенні деяких процесуальних дій в Російській Федерації та Німеччині.

^ У відповідності з яким кримінальним процесуальним законом будуть проведені необхідні процесуальні дії в зазначених державах?

7. Під час кримінального провадження слідчий повідомив Петрова про підозру у вчиненні правопорушення за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Петров, керуючи власним автомобілем, грубо порушив правила безпеки дорожнього руху, внаслідок чого відбулося зіткнення з автомобілем, водій якого загинув на місці події. При здійснення прокурорського нагляду прокурор заявив слідчому, що той порушив закон, оскільки повідомив про підозру Петрова, котрий є депутатом районної ради, без згоди на те ради.

^ Оцініть правильність дій слідчого та суду.

8. Дипломатичний представник однієї з держав в Україні разом зі своєю дружиною здійснювали прогулянку по одному з парків міста Києва. Під час прогулянки вони стали очевидцями бійки, одному з учасників якої були завдані смертельні поранення.

^ Чи є можливість допитати дипломатичного представника та його дружину як свідків у кримінальному провадженні?

9. Стефанов і Мосейчук, знаходячись в кафе, вжили велику кількість спиртних напоїв та почали чіплятися до жінок, ламати меблі. Відвідувачі кафе викликали міліцію, і в той же день за заявою власника та відвідувачів кафе було розпочато досудове розслідування, під час якого були допитані свідки, проведений огляд місця події.

Наступного дня, коли Стефанов і Мосейчук протверезіли, слідчий повідомив їм, що вони обидва затримані за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення і відносно них розпочато досудове розслідування. Стефанов, дізнавшись про це, заявив, що два дні тому він був обраний суддею районного суду, і почав вимагати, щоб кримінальне провадження було закрито, а його звільнили.

^ Оцініть ситуацію, враховуючи правила дії кримінального процесуального закону щодо осіб.

Література до теми:

[1-29, 40, 57, 65, 68-70, 72-74, 76, 80-82, 86, 87, 97, 104, 105]
Тема 3. Засади кримінального процесу

Практичне заняття – 2 год.
1. Поняття, значення, система та класифікація засад кримінального процесу.

2. Зміст та значення засад кримінального процесу:

1) верховенство права;

2) законність;

3) рівність перед законом і судом;

4) повага до людської гідності;

5) забезпечення права на свободу та особисту недоторканність;

6) недоторканність житла чи іншого володіння особи;

7) таємниця спілкування;

8) невтручання у приватне життя;

9) недоторканність права власності;

10) презумпція невинуватості та забезпечення доведеності вини;

11) свобода від самовикриття та право не свідчити проти близьких родичів та членів сім'ї.

^ Ключові терміни та поняття до теми:

Поняття засад кримінального провадження; класифікація засад кримінального процесу; конституційні засади кримінального процесу; спеціальні (галузеві) засади кримінального процесу; законність; недоторканність житла чи іншого володіння особи; недоторканність права власності; розумні строки; презумпція невинуватості та забезпечення доведеності вини; змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.
Під час самостійної підготовки студенти письмово вирішують запропоновані задачі. На занятті відбувається обговорення їх рішень та реферативних повідомлень.
1. Хвостова звернулася із заявою до слідчого, в якій вказала, що з її сараю було викрадено майно на суму 750 грн. Вона висловила припущення, що крадіжку міг вчинити її сусід Саков, з яким у неї неприязні стосунки й який не працює та зловживає спиртними напоями. Слідчий запропонував Сидорчук особисто переговорити з Саковим і з’ясувати його причетність до цієї крадіжки, і тільки потім звернутись до нього з тим, щоб він почав досудове розслідування за цим фактом.

^ Чи порушив слідчий будь-яку засаду кримінального провадження?

2. Лапшину було повідомлено про підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 187 КК України (розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб). Слідчий з метою встановлення всіх співучасників правопорушення направив начальнику поштової установи постанову, в якій вимагав усі листи, що надходитимуть на адресу Лапшина, спочатку передавати йому, а потім направляти Лапшину.

^ Оцініть законність дій слідчого.

3. У районному суді м. Києва розглядалися матеріали кримінального провадження по обвинуваченню неповнолітнього Бабанова (учня 10 класу) у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень учневі паралельного класу під час бійки в школі. У судове засідання з’явилися однокласники обвинуваченого та потерпілого. Батьки обвинуваченого наполягали на тому, аби однокласники були виділені з залу судового засідання, оскільки вони не хочуть зайвого розголосу цієї події. Батьки потерпілого, зі свого боку, заперечували проти цього, зазначаючи, що судовий розгляд кримінального провадження є відкритим, і хай однокласники Бабанова дізнаються з ким вони навчаються.

^ Яке рішення і на підставі якої засади кримінального процесу має прийняти суддя в цій ситуації?

4. У підготовчій частині судового засідання по обвинуваченню Проніна, Маслова й Захарчука у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 152 КК України (зґвалтування, вчинене групою осіб), обвинувачений Пронін заявив клопотання про проведення закритого судового засідання. Суд відмовив у задоволенні клопотання обвинуваченого, мотивуючи відмову тим, що ні потерпіла, ні інші обвинувачені не наполягають на розгляді кримінального провадження в закритому засіданні.

^ Чи правильно вчинив суд? Що означає гласність судового розгляду? У яких випадках допускається закритий судовий розгляд?

5. Івченко підозрювався у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 186 КК України (грабіж, вчинений повторно). Винним себе Івченко не визнав і від послуг захисника відмовився. Під час судового засідання у судових дебатах виступив прокурор, який вважав вину Івченка доказаною. Обвинувачений мав намір заперечити прокуророві в судових дебатах, але головуючий в судовому засіданні роз’яснив Івченку, що йому буде надана можливість виступити пізніше одночасно з останнім словом.

^ Оцініть дії головуючого У чому суть засади змагальності?

6. Тихончук обвинувачувався у вчиненні умисного вбивства за ч. 1 ст. 115 КК України. Винним він себе не визнав і заявив клопотання про виклик і допит як свідків Сизова і Сотникова, які можуть підтвердити його алібі. Обвинувачений пояснив, що таке ж клопотання він заявляв і слідчому, але той його не задовольнив. Суд відхилив клопотання обвинуваченого, вказавши в ухвалі, що в кримінальному провадженні досліджено достатню кількість доказів, що підтверджують вину Тихончука. Суд допитав свідків Бондарева, Філіпова, Кузнєцову, а також оголосив показання, що були надані на досудовому слідстві Михайловим і Степанчуком, котрі не з’явилися в суд з поважних причин. Усі вони викривали Тихончука у вчиненні злочину. Посилаючись у вироку на показання цих свідків, суд визнав Тихончука винним.

^ Чи правильно діяв суд?Які засади кримінального провадження лежать в основі вирішення цього питання?

7.Увечері у міському сквері працівники міліції почули крики жінки про допомогу. Ними був затриманий Сєдих, котрий намагався зґвалтувати Лаптєву. Сєдих і Лаптєва були доставлені до ОВС, де Лаптєва заявила про те, що вона не бажає, щоб про цю подію стало відомо. Проте враховуючи, що Сєдих раніше двічі судимий, нещодавно звільнився з місць позбавлення волі, слідчий прийняв рішення про початок досудового розслідування за ч. 1 ст. 152 КК України (зґвалтування).

^ Оцініть рішення слідчого з позицій засади публічності.

8.Самсонова була очевидцем того, як Носов, який працює разом з нею на базі і з яким вона перебуває в інтимних стосунках, неодноразово вчиняв крадіжки продукції. Згодом Носова повідомили про підозру у вчиненні правопорушень, а Самсонова була викликана на допит як свідок. На допиті Самсонова дала неправдиві показання, повідомивши, що вона нічого не знає про неправомірні дії Носова. Підозрюваний Носов на допитах заперечував свою вину. Тоді слідчий заявив Носову, що якщо він не розкаже всю правду і не переконає Самсонову все розказати, то він вимушений буде розповісти дружині Носова про його інтимні стосунки з Самсоновою.

^ Чи допущені в цій ситуації порушення закону? У чому вони полягають?

9. До районного управління міліції надійшло повідомлення від одного з мешканців будинку № 12 по вул. Лісовій про те, що двоє невідомих, розбивши скло у вікні, проникли до квартири його сусіда Ященка, що перебуває у закордонному відрядженні. За цим повідомленням було прийнято рішення про початок досудового розслідування і проведено огляд місця події в квартирі Ященка, під час якого були зафіксовані сліди вчинення квартирної крадіжки.

Ященко, після прибуття з відрядження, подав скаргу прокуророві на дії працівників міліції, зазначивши, що вони порушили його конституційне право на недоторканність житла, оскільки проводили огляд квартири без рішення суду, а злочинців все одно не затримали.

^ Чи обґрунтована скарга Ященка? Чи допущено порушення кримінального процесуального закону в цій ситуації?Чи порушенні засади кримінального провадження?

  1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Методичні рекомендації до проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Кримінальний процес» iconМетодичні рекомендації шодо проведення семінарських та практичних...
Методичні рекомендації щодо проведення семінарських І практичних занять з кримінального процесу для студентів інституту фінансово-економічної...
Методичні рекомендації до проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Кримінальний процес» iconМетодичні рекомендації до них з навчальної дисципліни «кримінальний процес»
Плани, завдання для семінарських занять та методичні рекомендації до ним з учбової дисципліни «Кримінальний процес» (для студентів...
Методичні рекомендації до проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Кримінальний процес» iconМетодичні рекомендації до проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Криміналістика»
Криміналістика вивчається студентами згідно з програмою. Під час проведення практичних занять науково‑педагогічний працівник ставить...
Методичні рекомендації до проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Кримінальний процес» iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних...
«Кримінальний процес» (відповідно до вимог ects) для студентів III курсу / уклад. О. В. Бабаєва, І. Л. Беспалько, О. І. Бережний...
Методичні рекомендації до проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Кримінальний процес» iconЗавдання для практичних занять та методичні рекомендації до їх виконання...
Завдання для практичних занять та методичні рекомендації до їх виконання з навчальної дисципліни
Методичні рекомендації до проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Кримінальний процес» iconМетодичні рекомендації до семінарських й практичних занять та самостійної роботи студентів
Методичні рекомендації до семінарських й практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни „Адміністративний процес”....
Методичні рекомендації до проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Кримінальний процес» iconМетодичні рекомендації щодо проведення самостійної роботи та підготовки...
Кісель В. Й. Методичні рекомендації щодо проведення самостійної роботи та підготовки до семінарських занять з дисципліни “Цивільний...
Методичні рекомендації до проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Кримінальний процес» iconМетодичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Трудове право»
Методичні рекомендації до практичних занять затверджені на засіданні кафедри менеджменту та маркетингу, протокол №1 від 30. 08. 2011...
Методичні рекомендації до проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Кримінальний процес» iconМетодичні рекомендації для практичних занять для студентів 4-го курсу...
Методичні рекомендації для практичних занять з дисципліни «Фінансовий облік в галузях народного господарства» розробили
Методичні рекомендації до проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Кримінальний процес» iconМетодичні рекомендації до виконання практичних та ситуаційних завдань з навчальної дисципліни
Методичні рекомендації до виконання практичних та ситуаційних завдань з навчальної «Інноваційний розвиток підприємства» для студентів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка