1. Предмет, система І завдання криміналістики. Методологія криміналістики
Скачати 479.4 Kb.
Назва1. Предмет, система І завдання криміналістики. Методологія криміналістики
Сторінка3/4
Дата конвертації29.06.2013
Розмір479.4 Kb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Право > Документы
1   2   3   4
^

Змістовний модуль ІV. Криміналістична методика


Тема 17. Загальні положення криміналістичної методики. Криміналістична характеристика злочинів

Поняття, сутність та завдання криміналістичної методики. Структура криміналістичної методики. Джерела криміналістичної методики. Загальні положення та наукові засади криміналістичної методики. Місце криміналістичної методики в криміналіс­тиці і її зв'язок з іншими галузями знань.

Структура та види окремих методик розслідування злочинів. Напрями і шляхи їх удосконалення.

Етапи розслідування та їх характеристика. Поняття та значення слідчої ситуації. Класифікація слідчих ситуацій. Тактичні операції при розслідуванні злочинів. Протидія розслідуванню кримінальної справи: її поняття, сутність і форми. Заходи попередження та подолання протидії розслідуванню.

Перспективи та проблеми алгоритмізації процесу розслідування.

Поняття та сутність криміналістичної характеристики злочинів. Значення криміналістичної характеристики злочинів для розвитку криміналістичної методики та удосконалення засобів і методів розслідування злочинів.

Зміст та елементи криміналістичної характеристики злочинів.

Проблеми розробки криміналістичної характеристики злочинів.

Форма контролю: реферат.

1. Загальні положення та наукові засади криміналістичної методики.

2. Напрями і шляхи удосконалення окремих методик розслідування злочинів.

3. Тактичні операції при розслідуванні злочинів.

4. Протидія розслідуванню кримінальної справи: її поняття, зміст і форми.

5. Заходи попередження та подолання протидії розслідуванню.

6. Перспективи та проблеми алгоритмізації процесу розслідування.
Список рекомендованої літератури до теми 17

ОСНОВНА:

 1. Андреев И.С., Грамович Г.И., Порубов Н.И. Криминалистика: Учебное пособие - М.: Высшая школа, 1997. - 344 с.

 2. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика. Учебник для вузов. / Под ред. проф. Р.С.Белкина. – М.: НОРМА-ИНФРА, М., 1999. – 990 с.

 3. Криминалистика. Криминалистическая тактика и методика расследования преступлений / Под ред. проф. В.Ю.Шепитько/ - Харьков: ООО «Одиссей», 2001. – 528 с.

 4. Салтевський М.В. Криміналістика: Підручник у 2-х ч. Частина 2 (методика і тактика). - Xарків: Консум, 2001. - 528 с.

 5. Шеремет А.П. Криміналістика. Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 472 с.

ДОДАТКОВА:


 1. Бахин В.П. Криминалистика. Проблемы и мнения (1962-2002). – Киев, 2002. – 268 с.

 2. Бахін В., Гончаренко В. Як розкриваються злочини (криміналістика у питаннях та відповідях): Навч. посіб. – К.: Видавництво «Хрещатик», 1996. – 199 с.

 3. Старушкевич А.В. Криміналістична характеристика злочинів. — К., 1997.

 4. Видонов Л.Г. Система типовых версий о лицах, совершивших убийство. – Горький, 1977.

 5. Видонов Л.Г. Криминалистические характеристики убийств и системы типовых версий о лицах, совершивших убийство без очевидцев. – Горький, 1978.

 6. Колесниченко А.Н., Коновалова В.Е. Криминалистическая характеристика преступлений. Учебное пособие. – Харьков: Юрид. ин-т, 1985.

 7. Шепітько В.Ю. Криміналістика. Енциклопедичний словник (українсько-російський і російсько-український) / За ред. акад. НАН України В.Я.Тація. – Харків, Право, 2001. – 560 с.


Тема 18. Методика розслідування вбивств.

Криміналістична характеристика вбивств і заподіяння тілесних ушкоджень.

Особливості порушення кримінальних справ даної категорії. Особливості розслідування вбивств у залежності від способів їх скоєння. Типові слідчі ситуації першочергового етапу розслідування. Типові слідчі версії по справах про вбивства і заподіяння тілесних ушкоджень. Особливості проведення окремих слідчих дій. Встановлення особи загиблого. Освідування підозрюваного. Зміст і характеристика подальшого етапу розслідування вбивств. Тактичні операції при розслідуванні вбивств.

Можливості судових експертиз у розслідуванні вбивств.

Форма контролю: реферат.

  1. Криміналістична характеристика вбивств.

  2. Особливості порушення кримінальних справ даної категорії.

  3. Типові слідчі ситуації першочергового етапу розслідування.

  4. Типові слідчі версії по справах про вбивства.

  5. Особливості проведення окремих слідчих дій (огляд місця події, встановлення особи загиблого, освідування підозрюваного).

  6. Зміст і характеристика подальшого етапу розслідування вбивств.

  7. Тактичні операції при розслідуванні вбивств.

  8. Особливості розслідування вбивств у залежності від способів їх скоєння.

  9. Можливості судових експертиз у розслідуванні вбивств.


Список рекомендованої літератури до теми 18

ОСНОВНА:

 1. Андреев И.С., Грамович Г.И., Порубов Н.И. Криминалистика: Учебное пособие - М.: Высшая школа, 1997. - 344 с.

 2. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика. Учебник для вузов. / Под ред. проф. Р.С.Белкина. – М.: НОРМА-ИНФРА, М., 1999. – 990 с.

 3. Криминалистика. Криминалистическая тактика и методика расследования преступлений / Под ред. проф. В.Ю.Шепитько/ - Харьков: ООО «Одиссей», 2001. – 528 с.

 4. Криминалистика: Учебник для вузов / А.Ф.Волынский, Т.В.Аверьянова и др. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999. – 615 с.
  Курс криминалистики. В 3 т. Т. 2. Криминалистическая методика: Методика расследования преступлений против личности, общественной безопасности и общественного порядка / Под ред О.Н.Коршуновой и А.А.Степанова. – СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2004. – 639 с.

 5. Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования / Под ред. проф. Т.В.Аверьяновой и Р.С.Белкина. – М., 1997. – 400 с.
1   2   3   4

Схожі:

1. Предмет, система І завдання криміналістики. Методологія криміналістики icon1, 2, 3: Предмет, система І завдання криміналістики

1. Предмет, система І завдання криміналістики. Методологія криміналістики iconТеми контрольних робіт з «Криміналістики» для студентів 4-го курсу заочної форми навчання іпп
Поняття криміналістичної тактики, її предмет, система, завдання та взаємозв‘язок з іншими розділами криміналістик
1. Предмет, система І завдання криміналістики. Методологія криміналістики icon1 Поняття, завдання, предмет І об’єкт криміналістики
Науково-технічні методи та прийми збирання доказів, їх попереднього експертного дослідження
1. Предмет, система І завдання криміналістики. Методологія криміналістики iconПерелік питань, що виносяться на іспит з курсу “Криміналістики” для...
Сучасна класифікація техніко-криміналістичних засобів криміналістики І методи їх використання
1. Предмет, система І завдання криміналістики. Методологія криміналістики iconНаціональна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут...
Раєцька Л. В. – доцент кафедри кримінального права І криміналістики нніпп національної академії внутрішніх справ, кандидат юридичних...
1. Предмет, система І завдання криміналістики. Методологія криміналістики iconЗакон практика, наука, закон
Система криміналістики складається із взаємозалежних один з одним розділів(частин)
1. Предмет, система І завдання криміналістики. Методологія криміналістики iconПрактикум з криміналістики теми та завдання до практичних занять харків
...
1. Предмет, система І завдання криміналістики. Методологія криміналістики iconМіністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх...
Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Кримінальне право України. Загальна частина» розглянуто та схвалено на засіданні кафедри...
1. Предмет, система І завдання криміналістики. Методологія криміналістики iconМетодичні рекомендації та завдання до практичних занять із дисципліни...
Розробник: Книженко С. О., м. Харків, Харківський національний університет внутрішніх справ, 2012 р
1. Предмет, система І завдання криміналістики. Методологія криміналістики iconПитання до іспиту
Співвідношення криміналістики з іншими юридичними науками І спеціальними дисциплінами
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка