«Цивільні процесуальні строки» на 11. 04. 2013р
Скачати 462.27 Kb.
Назва«Цивільні процесуальні строки» на 11. 04. 2013р
Сторінка1/3
Дата конвертації29.06.2013
Розмір462.27 Kb.
ТипЗадача
mir.zavantag.com > Право > Задача
  1   2   3
Тема «Цивільні процесуальні строки» на 11.04.2013р.

Загальні питання практичного заняття:

 1. Поняття і види процесуальних строків та їх значення.

 2. Обчислення, перебіг та закінчення процесуальних строків.

 3. Пропущення процесуальних строків та наслідки.

 4. Зупинення, поновлення та продовження процесуальних строків.


Ситуацiйнi задачi за темою «Цивільні процесуальні строки»

Задача 1 Бригоцький,Гудем,Коваль,Павлюк,Степанчук

При розглядi судом справи за заявою гр. Бубкова В.С. суддя постановив ухвалу про вiдстрочення сплати судового збору, проте не вказав на який строк. Ухвалив рiшення,
проте й у рiшеннi не вирiшив питання про стягнення судових витрат з позивача.

Чи правильнi дiї суду? На який строк може бути вiдстрочено сплату судових витрат? Який порядок стягнення судових витрат, якщо позивач не сплатив їх у строки, вказанi судом?Задача 2 Бригоцький, Гудем, Коваль, Павлюк, Степанчук

У районному судi м. Києва розглядалася справа за позовом Малюти Г.М. до Гайського Т. В. про визнання батькiвства та стягнення алiментiв на утримання дитини. Заяву у порядку черговостi було передано суддi Бабенку А.Б.,який пiсля її отримання тяжко захворiв, тому питання про вiдкриття провадження вирiшував суддя Мироненко Н.Л. Суддя Мироненко Н.Л. вiдкрив провадження у данiй справi лише через мiсяць. Копiю ухвали про вiдкриття провадження вiн направив позивачцi та призначив справу до розгляду у попередньому судовому засiданнi. Щодо повiдомлення вiдповiдача про розгляд справи, то повiстка разом iз копiєю позовної заяви йому була направлена кур’єром суду за два днi до слухання справи у попередньому судовому засiданнi. Вiдповiдач у попередньому судовому засiданнi заявив клопотання про його вiдкладення, оскiльки вiн не був своєчасно повiдомлений про розгляд справи, не пiдготував заперечення проти позову, не уклав договiр з адвокатом, не зiбрав докази у справi. Суддя вiдмовив у вiдкладеннi попереднього судового засiдання та в ухвалi послався на те, що вiдповiдач був повiдомлений завчасно про слухання справи, за два днi можна було пiдготувати заперечення та є ще така стадiя цивiльного процесу, як пiдготовка справи, де вiн може подати докази та укласти договiр з адвокатом. Вiн провiв попереднє судове засiдання та призначив справу до судового розгляду.

Оцінiть правомiрнiсть дiй суддi. Якi процесуальні строки ним порушено?


Задача 3 Бригоцький, Гудем, Коваль, Павлюк, Степанчук

У Подiльському районному судi м. Києва розглядалася справа за позовом Кіпрана Т.М. до Яценка О.М. про подiл земельної дiлянки у натурi. До участi у справi були запрошенi спецiалiст та експерт, яких повiдомили по телефону за три днi до розгляду справи. Крiм того, суд ухвалив провести огляд на мiсцi, оскiльки треба було вчинити ряд процесуальних дiй, необхiдних для призначення експертизи.

Експерт не з’явився у судове засiдання. Суддя наклав на нього штраф за неявку у судове засiдання та неповiдомлення суду про причини своєї неявки. Експерт вирiшив оскаржити рiшення суду та мотивував свою скаргу тим, що суд не належним чином повiдомив його про участь у справi, не направив судову повiстку у строки, передбаченi законом, а по телефону секретар повiдомила лише за три днi про розгляд справи.

Проаналiзуйте правомiрнiсть дiй суду та експерта щодо дотримання процесуальних строкiв.


Задача 4 Бригоцький, Гудем, Коваль, Павлюк, Степанчук

Суддя Бодюков М.Д. 20 жовтня 2008 р. iз канцелярії отримав позовну заяву гр. Саньєвої Л.К. до Дальченка В.П. про визнання шлюбу недiйсним.

Суддя захворiв та вийшов на роботу лише через мiсяць (20 листопада 2008 р.). Потiм вiн встановив недолiки у заявi та надав Саньєвiй строк до 30 листопада 2008 р. для їх усунення. Саньєва не усунула цi недолiки в указаний термiн, оскiльки перебувала у закордонному вiдрядженнi. Коли вона повернулася, зразу звернулась до суду iз заявою про продовження й процесуального строку для виправлення недолiку. Суд продовжив строк до 5 грудня 2008 р. Лише пiсля усунення недолiкiв заяви 10 грудня 2008 р. суддя вiдкрив провадження у справi.
Позовна заява фактично знаходилась у провадженнi суду 1 місяць 20 днiв до вiдкриття провадження у цiй справi.

^ Якi наслiдки потягне порушення строкiв, передбачених ст. 122 ЦПК? Чи своєчасно суддя вiдкрив провадження у справi? З якого часу рахується строк для вiдкриття провадження у данiй справi?Задача 5 Бригоцький, Гудем, Коваль, Павлюк, Степанчук

Гр. Лаліменко О.М. з метою пред’явлення позову про захист авторського права звернулася до суду з клопотанням про забезпечення позову з метою запобiгання порушення її права на книгу «Гендерна рiвнiсть: проблеми теорiї та практики». Лаліменко О.М. просила суд заборонити видавництву «Фокс» друкувати її твiр. Суд прийняв заяву Лаліменко О.М. про забезпечення позову та призначив розгляд через 10 днiв з урахуванням 7-денного строку на вручення судової повiстки вiдповiдачу. Вiдповiдача повiдомив про забезпечення позову, але у повiстцi зазначив, що його явка є необов’язковою.

Через 10 днiв позов був забезпечений, але книга вже вийшла друком.

^ Чи порушив суд процесуальнi строки забезпечення позову? Якi наслiдки настануть для суду, який порушив законодавство щодо строкiв забезпечення позову?

Чи передбачено законом термiн подання позовної заяви про захист права iнтелектуальної власностi, якщо позов забезпечувався до подання позовної заяви до суду (ст. 151 ЦПК)? Якi наслiдки настануть для заявника у разi неподання позовної заяви до суду?Задача 6 Бурма, Дудник,Колядич,Паньків,Чадюк

Гр. Петрачишин В.С. хоче пред’явити до суду позовну заяву про оспорювання батькiвства. Для пiдтвердження своїх вимог вiн мав намiр допитати свiдка Володіна М.Т. Проте йому стало вiдомо, що цей свiдок виїжджає на постiйне мiсце проживання за кордон в країну, з якою в України немає договору про правову допомогу, подальший допит цього свiдка буде неможливим або утрудненим. Володін М.Т. є єдиним свiдком у данiй справi. Петрачишин В.С. звернувся до суду з проханням допитати негайно свiдка Володіна М.Т., оскiльки той взяв уже квитки на лiтак i вiдлiтає через три днi. Вiдповiдачка Петрачишина Т.В. перебувала у закордонному вiдрядженнi.

Проте суддя вiдмовив йому у розглядi такої заяви, посилаючись на ч. 2 ст. 135 ЦПК про те, що заява про забезпечення доказiв розглядається судом протягом п’яти днiв з дня надходження з повiдомленням сторiн та iнших осiб, якi беруть участь у справi.

Чи правомiрнi дії суду? Чи передбачено ЦПК строк, у який повинна бути подана позовна заява, якщо докази забезпечувалися до пред’явлення позову? Якi наслiдки настають для заявника у разi не пред’явлення позовної заяви до суду?Задача 7 Бурма, Дудник, Колядич, Паньків, Чадюк

Чи має мiсце порушення процесуальних строкiв у таких випадках:
- провадження у справi вiдкрито пiсля спливу 15 днiв з дня передання справи суддi у порядку черговостi;
- заяву про скасування судового наказу розглянуто протягом 10 днiв з дня її надходження;
- справу про стягнення алiментiв розглянуто протягом розумного строку у 20 днiв;
- справу про вiдшкодування шкоди, завданої калiцтвом, розглянуто протягом трьох мiсяцiв з дня вiдкриття провадження у справi, у якiй мало мiсце таке ускладнення, як зупинення провадження у зв’язку з хворобою позивача;
- апеляцiйну скаргу на рiшення суду, яке було ухвалене 10 вересня 2008 р., подано протягом 25 днiв пiсля подання заяви про апеляцiйне оскарження, оскiльки особа змогла ознайомитися iз повним текстом судового рiшення (його мотивувальна частина) лише через 10 днiв пiсля закiнчення розгляду справи.

^ Задача 8 Бурма, Дудник, Колядич, Паньків, Чадюк

Гр. Касько В.Л. подала апеляцiйну скаргу на рiшення суду, яке було ухвалене 10 вересня 2008 р. Скаргу було подано протягом 25 днiв пiсля подання заяви про апеляцiйне оскарження.

Подання апеляцiйної скарги iз запiзненням зумовлене тим, що Касько В.Л. змогла ознайомитися iз повним текстом (мотивувальною частиною) судового рiшення лише через 10 днiв пiсля закiнчення розгляду справи. Суддя вiдмовив у прийняттi апеляцiйної скарги у зв’язку iз пропущенням строку на її подання, мотивуючи вiдмову тим, що резолютивна частина рiшення була ним проголошена у тому самому засiданнi, у якому закiнчився розгляд справи.

Чи правомiрнi дії суду? Якi докази потрiбно подати Касько В.Л. щодо поважностi пропуску строку на подання апеляцiйної скарги. Якщо такi докази були б поданi суду, суддя має право на поновлення строку на подання апеляцiйної скарги?

Задача 9 Бурма, Дудник, Колядич, Паньків, Чадюк

Гр. Руцька О.Т. звернулася до подання позовної заяви до суду iз заявою про забезпечення доказу. Вона просила вилучити у вiдповiдача згiдно зi ст. 93 ЦПК у примусовому порядку довідку про доходи її батькiв. Суддя вiдмовив їй у примусовому вилученнi доказу, посилаючись на те, що ч. 2 ст.133 ЦПК такий спосiб забезпечення доказу не передбачено. Тому, пред’являючи позовну заяву, вона на пiдтвердження своїх вимог не подала такий доказ. На стадiї попереднього судового зсiдання була вiдсутня, тому не мала можливостi повiдомити суду про цей доказ. Її адвокат витребував такий доказ та подав його суду на стадiї судового розгляду, проте суддя вiдмовив у його прийняттi, посилаючись на ст. 131 ЦПК, що сторони зобов’язанi подати свої докази чи повiдомити про них суд до або пiд час попереднього судового засiдання.

^ Визначте правомірнiсть дій суду? Порадьте Руцькій О.Т., як їй вийти із даної ситуації?Задача 10 Бурма, Дудник, Колядич, Паньків, Чадюк

При розглядi справи за позовом Лежичко М.Т. до Іванченка В.Д. про стягнення алiментiв вiдповiдачем було заявлено зустрiчний позов про оспорювання батькiвства. На клопотання вiдповiдача суд призначив генетичну експертизу, висновок за якою вiн отримав через пiвроку.

^ Чи допустив суд порушення процесуальних строків? Дайте відповiдь як саме мав діяти суддя, коли розглядалася справа про стягнення алiментів, яка згідно зі ст. 157 ЦПК має бути розглянута протягом розумного строку, а саме одного місяця. Визначте критерії розумності строку розгляду справи?Задача 11 Бушма,Зенкіна,Левківська,Попова,Шевчук

Районним судом м. Житомира слухалася справа за позовом Мясного П. (батько) до Труханової С. (донька) про визнання заповiту, посвiдченого матiр’ю на iм’я доньки, недiйсним. Позивач мотивував свiй позов посиланням на ст.225 ЦК, що заповiдачка посвiдчувала заповiт, перебуваючи у такому станi, коли вона не могла розумiти значення своїх дiй та керувати ними, оскiльки хворiла на ракове захворювання та їй систематично робили уколи препарату морфiну, який негативно впливав на свiдомiсть заповiдачки. Вiдповiдачка та нотарiус (третя особа без самостiйних вимог), який посвiдчував заповiт, наполягали на тому, що мати, укладаючи такий заповiт, знаходилась у нормальному станi та розумiла, що вона робить, могла керувати своїми дiями. Суд з власної iнiцiативи призначив посiмейну судово-психiатричну експертизу. Ухвалу про її виконання направив до Бюро судової експертизи. У зв’язку з тим, що не було здiйснено оплату витрат за проведення експертизи, ухвалу було повернуто суду без виконання. Суддя вiдновив провадження у справi та розглянув справу без висновку експерта, вiдмовив позивачевi у позовi. Проте таку справу було розглянуто лише через пiвроку.

^ Якi процесуальнi порушення допустив суддя? Як вони вплинули на строки розгляду справи? Якi дiї мав вчинити суддя, направляючи ухвалу до експертної установи для проведення експертизи, щоб процесуальнi строки не минали?Задача 12 Бушма, Зенкіна, Левківська, Попова, Шевчук

До районного суду м. Києва прокурор пред’явив заяву про вiдiбрання дитини без позбавлення батькiвських прав та клопотав про негайний розгляд цiєї справи, посилаючись на ст.170 СК, оскiльки вiн вважав, що перебування дитини з батьками є небезпечним для її життя, здоров’я i морального виховання. Цивiльна справа була розглянута судом наступного дня. Крiм того, суддя, посилаючись на п. 5 ч. 1 ст. 367 ЦПК, допустив негайне виконання судового рiшення.

^ Визначте правомiрність дiй суду. Чи мiг суддя розглянути справу наступного дня пiсля її подання до канцелярiї суду? Чи мiг прокурор згiдно з СК сам постановити рішення про вiдiбрання дитини вiд батькiв, якщо мала мiсце безпосередня загроза для життя та здоров’я дитини? Який ще орган мiг постановити таке рiшення?

Задача 13 Бушма, Зенкіна, Левківська, Попова, Шевчук

Гр. Саленко В.П (стягувач) передав на виконання до державної виконавчої служби судовий наказ. До державного виконавця з’явився боржник Нелиповий В. та подав заяву про зупинення виконавчого провадження, аргументуючи своє клопотання тим, що суддя несвоєчасно направив йому копiю судового наказу та не надiслав йому копiю заяви стягувача, тому вiн не мiг оскаржити судовий наказ. Зараз вiн має намiр це зробити, хоча пройшов уже мiсяць з моменту видачi судового наказу, але вiн вважає, що це були поважнi причини. Крiм того, суддя, який видав судовий наказ, цiлий тиждень перебуває на лiкарняному.

^ Визначте правомiрнiсть дiй суддi. Якi порушення норм, процесуального права мають мiсце?

Чи порушено процесуальнi строки?

Чи є пiдстави для задоволення такого клопотання державним виконавцем?Задача 14 Бушма, Зенкіна, Левківська, Попова, Шевчук

До районного суду м. Києва 10 жовтня 2008 р. надiйшла позовна заява Непослушної К.Л. про виключення майна iз акта опису. Суддя прийняв цю справу до свого провадження i через 20 днiв вiдкрив провадження у справi. Призначив справу до розгляду у попередньому судовому засiданнi, пiсля нього, коли проводилась пiдготовка справи до розгляду, вiн встановив, що заяву подано з порушенням правил пiдсудностi. Суддя не знав до якого суду йому направляти справу, оскiльки майно, яке пiдлягало виключенню iз акта опису, знаходилося у рiзних мiсцях та мало однакову цiну. Вiн думав над цим питанням, радився iз вищестоящою iнстанцiєю та призначив справу до судового розгляду. На стадiї судового розгляду вiдповiдач заперечував проти розгляду цiєї справи даним судом та наполягав на переданнi цiєї справи за мiсцезнаходженням будинку, оскiльки вiн хоча i має таку саму цiну як автомобiль, проте вiн має бiльше господарське значення. Суддя 25 грудня 2008 р. передав справу на розгляд суду за мiсцезнаходженням будинку.

^ Встановiть, якi процесуальнi порушення допустив суддя? Чи вплинули ці порушення на строки розгляду цiєї справи?Задача 15 Бушма, Зенкіна, Левківська, Попова, Шевчук

Апеляцiйним судом м. Києва розглядалась апеляцiйна скарга Бартко Л.Г. на рiшення суду Н-ського р-ну м. Києва про стягнення алiментiв та оспорювання батькiвства. Скарга надiйшла до суду 20 жовтня 2008 р., а справу було призначено до розгляду лише через два мiсяцi.

Рiшення суду першої iнстанцiї було скасовано та ухвалено нове, яким стягнуто алiменти з вiдповiдача, а в частинi зустрiчного позову про оспорювання батькiвства — вiдмовлено. Позивачка просила апеляцiйний суд допустити негайне виконання рiшення, проте в канцелярії їй сказали, що рiшення може бути ще оскаржене у касацiйну iнстанцiю протягом двох мiсяцiв.

^ Чи правильно надано консультацiю? Проаналiзуйте норми ЦПК, у яких встановлено строки щодо стадiй проходження справи у апеляцiйному судi. Визначте строк розгляду справи у апеляцiйнiй iнстанції.

Задача 16 Власюк,Іваницька,Ловгинюк,Рудченко,

Гр. Тестова В.С. посвiдчила у нотарiальному порядку алiментний договiр iз своїм чоловiком Тестовим В.П., який є громадянином України, але тимчасово проживає та працює у Москвi. Тестов В.П. не сплачує алiменти за алiментним договором. Коли Тестова В.С. звернулась до нотарiуса згiдно з ч. 2 ст. 189 СК за вчиненням виконавчого напису, нотарiус вiдмовила вчинити таку нотарiальну дiю, оскiльки згiдно з договором про правову допомогу мiж Україною та Росiєю до виконання судовими приставами можуть бути прийнятi нотарiальнi акти, крiм грошових зобов’язань, та порадила їй звернутися до суду за видачею судового наказу. Коли вона звернулась до Шевченкiвського райсуду м. Києва за мiсцем реєстрації її чоловiка, їй через мiсяць було вiдмовлено у видачi судового наказу з посиланням на ч. 1 ст. 109 ЦПК та роз’яснено право на звернення за видачею судового наказу до суду Росiї за мiсцем проживання колишнього чоловiка.

^ Визначте правильнiсть дiй нотарiуса, суддi. Порадьте Тестовiй В.С. як їй вирiшити алiментне питання. Чи має мiсце у цiй ситуацiї порушення процесуальних строкiв?Задача 17 Власюк, Іваницька, Ловгинюк, Рудченко,

У районному судi м. Києва розглядалася справа за позовом гр. Вiдорта В.Д. до Гайового В.І. про встановлення батькiвства та стягнення алiментiв. Пiд час розгляду справи вiдповiдач помер. Суддя зупинив провадження у справi на пiдставi п. 1 ч. 1 ст. 201, ч. 1 ст.203 ЦПК до залучення у справi правонасника — матiр Гайового В.І. Про це клопотала позивачка та мотивувала своє клопотання тим, що матiр може сплачувати алiменти на утримання дитини, оскiльки вона стане бабусею дiвчинки. Крiм того, пiсля смертi сина залишилась дуже велика спадщина — декiлька квартир, корпоративнi права тощо.

Чи правомiрнi дiї суду щодо зупинення провадження у справі? Який вид процесуального строку має мiсце у данiй правовій ситуації.


Задача 18 Власюк, Іваницька, Ловгинюк, Рудченко,

Суд розглянув справу за заявою Негоди Т. В. про встановлення факту перебування на утриманнi з метою отримання пенсiї. Суд задовольнив вимогу заявницi та у резолютивнiй частинi рiшення зазначив про встановлення факту перебування Негоди Т.В. на утриманнi Улечка В.П. (померлого годувальника).

Але у рiшеннi не зазначив, що допомога, яка надавалась Негодi Т.В., була для неї основним i постiйним джерелом засобiв для iснування, хоча це питання дослiджувалося судом. Пiсля набрання рiшенням законної сили заявниця звернулась до пенсiйного органу за призначенням пенсiї, але через неповноту викладення у рiшеннi встановленого судом факту їй було вiдмовлено у призначеннi пенсiї.

^ Чи може Негода Т.В. звернутися до суду за ухваленням додаткового рiшення? У якi строки має бути подано заявницею заяву про ухвалення додаткового рiшення? Чи передбаченi законом строки для виконання рiшення про визнання (зокрема, про встановлення фактiв, що мають юридичне значення, у порядку окремого провадження) чи тiльки для рiшень про присудження?Задача 19 Власюк, Іваницька, Ловгинюк, Рудченко,

^ Як обчислюється строк на подання апеляцiйної скарги, якщо

- рiшення було ухвалено 1 жовтня 2008 р., а додаткове рiшення — 29 жовтня 2008 р.;
- рiшення ухвалено 1 вересня 2008 р., а з мотивувальною частиною рiшення сторони ознайомилися лише 20 жовтня 2008 р.;

- позивач на момент розгляду (20 жовтня 2008 р.) справи у заочному розглядi знаходився на лiкуваннi, а заочне рiшення суду отримав через мiсяць.

^ Задача 20 Власюк, Іваницька, Ловгинюк, Рудченко,

Апеляцiйним судом м. Києва розглядалась апеляцiйна скарга вiдповiдача Вiткіна I.Д. у справi про визнання шлюбу недiйсним. Справа мала розглядатись за вiдсутностi позивачки Терези А.В., оскiльки вона уповноважила Федняка В.П. представляти її iнтереси у судi.

Представник не з’явився у судове засiдання, оскiльки по дорозi до суду його забрала «швидка допомога», бо у нього трапився серцевий напад. Суд апеляцiйної iнстанцiї розглянув справу за вiдсутностi позивачки та її представника. Вiн задовольнив апеляцiйну скаргу Вiткіна I.Д. — скасував рiшення суду першої iнстанції та ухвалив нове рiшення, яким вiдмовив Терезi А.В. у визнаннi шлюбу недiйсним.

Копiю рiшення згiдно зi ст. 321, ч. 3 ст. 222 ЦПК нi позивачцi, нi її представнику апеляцiйний суд не надiслав. На неодноразовi звернення до апеляцiйного суду про отримання рiшення позивачка отримувала вiдповiдь, що справу повернули до суду першої iнстанцiї, проте її там не було.

Позивачка звернулася до суду касацiйної iнстанцiї через три мiсяцi.

^ Оцiнiть правомiрнiсть дiй суду. Як рахується строк на подання касацiйної скарги? З якого моменту позивачцi Терезi А.В. слiд рахувати строк на подання касацiйної скарги? Чи є пiдстави для поновлення строку на подання касацiйної скарги Терезою? Якими документами вона може пiдтвердити поважнiсть пропуску строку на подання касацiйної скарги?Задача 21 Гресько,Ковальська,Маньківський,Собко,

Районним судом м. Києва протягом року слухалася цивiльна справа за позовом Нордюкової Н. до Требенко В. про розподiл спадкового майна. 10 липня 2008 р. суддя закiнчив розгляд справи. Оголошення рiшення призначив на наступний день, але захворiв. Мiсяць суддя був вiдсутнiй на роботi. Пiсля його виходу на роботу позивачка не могла отримати судове рішення три мiсяцi та пiдготувати апеляцiйну скаргу. Коли вона все ж таки отримала повний текст рiшення, строки на апеляційне оскарження минули. Вона звернулась згiдно з ч. 3 ст.294 ЦПК до апеляцiйного суду із заявою про поновлення їй строків на апеляцiйне оскарження. Апеляцiйний суд постановив ухвалу про поновлення строку.

Якi процесуальнi порушення мають мiсце у цiй справi? Якi строки порушено? Як на Вашу думку, якими доказами та обставинами апеляцiйний суд мотивував свою ухвалу про поновлення Нордюковiй Н. строку на апеляцiйне оскарження? Чи передбачено у ЦПК пiдстави поновлення апеляцiйним судом строку на подання апеляцiйної скарги, якщо такий пропуск мав мiсце з вини суду першої iнстанції? У цьому контекстi проаналiзуйте ч. З ст. 294 ЦПК.

Задача 22 Гресько, Ковальська, Маньківський, Собко,

У районному судi м. Києва бiльше року розглядалася справа за позовом Вергуна С. до Артемова В. про розiрвання договору довiчного утримання. Пiсля ухвалення рiшення позивач, готуючи апеляцiйну скаргу, подав зауваження на журнал судового засiдання, проте суддя у передбаченi ЦПК строки не розглянув та направив справу до апеляцiйного суду. Апеляцiйний суд м. Києва повернув справу до районного суду.

^ У якi строки мають подаватися та розглядатися зауваження на журнал судового засiдання? Чи має право апеляцiйний суд повернути справу, якщо судом першої iнстанцiї не розглянуто зауваження на журнал судового засiдання? У якi строки такi зауваження мають розглядатися судом першої iнстанції? Який це вид процесуальних строкiв?Задача 23 Гресько, Ковальська, Маньківський, Собко,

Гр. Сторенко В.П. подала до суду першої iнстанцiї апеляцiйну скаргу. Суд першої iнстанцiї через мiсяць надiслав справу до суду апеляцiйної iнстанцiї, мотивуючи таке затримання тим, що суддя дописував рiшення та оформляв справу.
Канцелярiя апеляцiйного суду передала справу суддi-доповiдачу через десять днiв пiсля її надходження, а останнiй протягом десяти днiв вирiшував питання про прийняття апеляцiйної скарги до розгляду апеляцiйним судом.

Через п’ять днiв пiсля постановлення ухвали копiя скарги була направлена особам, якi беруть участь у справi, та суддя встановив мiсячний строк для подання ними заперечень на апеляцiйну скаргу. Потiм справа готувалась до розгляду, а оскiльки була призначена експертиза, то така пiдготовка тягнулась три мiсяцi, а потiм була призначена до розгляду у двадцятиденний строк пiсля закiнчення пiдготовки справи до судового розгляду.

Якi процесуальнi строки порушено судом?

Чи передбачено ЦПК загальний строк розгляду справи апеляцiйним судом?Задача 24 Гресько, Ковальська, Маньківський, Собко,

У 1998 р. Петрова О.Ю. дозволила в уснiй формi користуватися своєю земельною дiлянкою в розмiрi 0,1 га своєму сусiдовi. В цiлому вона володiла 0,65 га землi. Коли у 2007 р. вона вирiшила приватизувати земельну дiлянку i звернулася до сiльської ради про надання їй вiдповiдних документiв, було виявлено, що їй на даний момент належить 0,55 га, а тих 0,1 га землi її сусiд приватизував ще у 2000 р. Вона подала позов до суду про скасування приватизацiї земельної дiлянки в розмiрi 0,1 га сусiдом. Суд повернув позовну заяву та в ухвалi зазначив, що закiнчився строк позовної давностi, в межах якого позивачка могла захистити свої права.

^ Як спiввiдноситься в цивiльному процесi строк позовної давностi та процесуальнi строки?

Чи є пiдстави в данiй ситуацiї для повернення позовної заяви?

Чи було пропущено якiсь процесуальнi строки у данiй ситуацiї?

Що Ви порадите позивачевi в данiй ситуації?

Задача 25 Гресько, Ковальська, Маньківський, Собко,

Сіров А. позичив у Рисова А. транспортний засiб. Договiр позики вони уклали усно. Через два роки пiсля укладення договору Рисов А. почав вимагати повернення транспортного засобу, однак Сіров А. зазначив, що вiн у Рисова А. нiчого не брав. Рисов А. вирiшив звернутися до суду i в позовнiй заявi зазначив двох свiдкiв, якi можуть пiдтвердити укладення договору позички. Однак суд вiдмовив у розглядi такої заяви, на тiй пiдставi, що вiн свiдчення свiдкiв до уваги не бере, крiм того, строк позовної давностi по даному спору минув.

^ Чи береться до уваги в данiй ситуацiї строк позовної давності?

Чи є в данiй ситуацiї порушення з боку суду?
Питання для обговорення:

 1. Що таке процесуальні строки? Чим відрізняється строк від терміну?

 2. Які види процесуальних строків? Розкрийте їх класифі­кацію та дайте характеристику.

 3. Який процесуальний порядок встановлення судом стро­ків, у межах яких вчиняються процесуальні дії?

 4. Який порядок обчислення процесуальних строків?

 5. Який порядок перебігу процесуальних строків?

 6. Який механізм обчислення закінчення процесуальних строків?

 7. Як співвідносяться поняття «закінчення процесуальних строків» та «зупинення процесуальних строків»?

 8. Які наслідки пропущення процесуальних строків?

 9. Який порядок поновлення та продовження процесуаль­них строків? Які обов’язки лежать на сторонах у разі поновлення та про­довження процесуальних строків?

 10. Як співвідноситься зупинення процесуальних строків із зупиненням провадження у справі?

 11. Розкрийте порядок відновлення провадження у справі у разі його зупинення. Які наслідки виникають з дня відновлен­ня провадження у справі щодо процесуальних строків?

 12. Що означає термін «розумний строк», який має місце у нормах ЦПК?

 13. Як розуміти положення ч. 4 ст. 74 ЦПК про те, що судо­ва повістка-повідомлення має бути вручена особам, які викли­каються до суду, завчасно? Чи не суперечить закріплення та­кого невизначеного строку єдиній цивільній процесуальній формі, адже суди можуть розуміти під цим строком різні про­міжки часу.

 14. Чим зумовлено встановлення строку менше одного дня при вирішенні питання про забезпечення позову?

 15. Проаналізуйте рішення Європейського Суду з прав лю­дини у справі Левшини проти Росії від 9 листопада 2004 р. що­до поняття «розумний строк».

 16. Проаналізуйте лист Верховного Суду України від 25 січ­ня 2006 р. № 1-5/45 щодо критерію оцінювання розумності строку розгляду справ (цивільних, господарських, адміністра­тивних та кримінальних).


Література [1-3, 4-14, 21, 27, 29-32, 35-52, 62-63]

  1   2   3

Схожі:

«Цивільні процесуальні строки» на 11. 04. 2013р iconСторони в цивільному процесі
Поняття та значення принципів цивільного процесуального права. Цивільні процесуальні правовідносини
«Цивільні процесуальні строки» на 11. 04. 2013р iconПоняття та завдання кримінального процесу
Кримінально-процесуальні відносини І кримінально-процесуальна діяльність. Процесуальні дії та рішення
«Цивільні процесуальні строки» на 11. 04. 2013р iconТема Поняття та основні положення кримінального процесу (4 год.)
Кримінально-процесуальні відносини І кримінально-процесуальна діяльність. Процесуальні дії та рішення
«Цивільні процесуальні строки» на 11. 04. 2013р iconЗвіт Про проходження виробничої практики Студентки I групи IV курсу...
Проходження виробничої практики у Південноукраїнській філії адвокатського об’єднання “Arzinger” розпочалося із ознайомленням із порядком...
«Цивільні процесуальні строки» на 11. 04. 2013р iconТема 10: строки І терміни. Позовна давність
«строк», «термін», «присікальний строк», «гарантійний строк», «відкладальні строки», «скасувальні строки», «позовна давність», «спеціальна...
«Цивільні процесуальні строки» на 11. 04. 2013р iconМатричная игра задана платежной матрицей
Решение. Символ «Т» означает, что исходную матрицу необходимо транспонировать, т е заменить строки на столбцы. Соответственно, игрок...
«Цивільні процесуальні строки» на 11. 04. 2013р iconЗаявка на участь у квесті (28. 09. 2013р)

«Цивільні процесуальні строки» на 11. 04. 2013р iconГрафік ліквідації академічних заборгованостей для студентів фем денної...

«Цивільні процесуальні строки» на 11. 04. 2013р iconРахунок №28-44 від 27. 11. 2013р
Покупець: Еременко Виктория Викторовна Украина, г. Донецк 83092, ул. Нижнекурганская, д. 23, кв. 134
«Цивільні процесуальні строки» на 11. 04. 2013р iconРахунок №28-44 від 27. 11. 2013р
Покупець: Еременко Виктория Викторовна Украина, г. Донецк 83092, ул. Нижнекурганская, д. 23, кв. 134
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка