Патентування окремих видів підприємницької діяльності
Скачати 121.58 Kb.
НазваПатентування окремих видів підприємницької діяльності
Дата конвертації28.06.2013
Розмір121.58 Kb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Право > Документы

ТЕМА . ПАТЕНТУВАННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


1. Загальна характеристика патентування окремих видів підприємницької діяльності.

2. Особливості діяльності без патенту.

3. Умови отримання патенту на торговельну діяльність.

4. Відповідальність за порушення у сфері панентування підприємницької діяльності.

1. Загальна характеристика патентування окремих видів підприємницької діяльності


Деякі види підприємницької діяльності вимагають отримання торгового патенту - державного свідоцтва, що засвідчує право суб'єкта підприємницької діяльності або його відокремленого підрозділу займатися ними.

Відповідно до ст. 1 Закону України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" від 23.03.1996 р. вимагають отримання торгового патенту:

- торговельна діяльність за готівкові кошти, а також з використанням інших форм розрахунків та кредитних карток на території України;

- діяльність з надання побутових послуг;

- діяльність з обміну готівкових валютних цінностей (включаючи операції з готівковими платіжними засобами, вираженими в іноземній валюті, та з кредитними картками);

- діяльність з надання послуг у сфері грального бізнесу. Торговий патент не засвідчує право суб'єкта підприємницької діяльності на інтелектуальну власність.

Підставою для придбання торгового патенту є заявка, оформлена відповідно до ч. 4 ст. 2 цього Закону. Заявка на придбання торгового патенту повинна містити такі реквізити:

- найменування суб'єкта підприємницької діяльності;

- витяг з установчих документів щодо юридичної адреси суб'єкта підприємницької діяльності, а у випадках, якщо патент придбавається для структурного (відокремленого) підрозділу, - довідка органу, який погодив місцезнаходження структурного (відокремленого) підрозділу, із зазначенням цього місця;

- вид підприємницької діяльності, здійснення якої потребує придбання торгового патенту;

- найменування документа про повну або часткову сплату вартості торгового патенту.

Встановлення будь-яких додаткових умов щодо придбання торгового патенту не дозволяється.

За загальним правилом торговий патент видається суб'єктам підприємницької діяльності за плату державними податковими органами за місцезнаходженням цих суб'єктів або місцезнаходженням їх структурних (відокремлених) підрозділів, суб'єктам підприємницької діяльності, що провадять торговельну діяльність або надають побутові послуги (крім пересувної торговельної мережі), - за місцезнаходженням пункту продажу товарів або пункту з надання побутових послуг.

У разі якщо здійснюють торгівлю через пересувну торговельну мережу, суб'єкт підприємницької діяльності отримує торговий патент за місцем реєстрації цих суб'єктів.

Суб'єкт підприємницької діяльності може зробити попередню оплату вартості торгового патенту за весь термін його дії. Крім того, суб'єкт підприємницької діяльності має право придбати торгові патенти на здійснення торговельної діяльності та діяльності з надання побутових послуг на наступні за поточним роки, але не більше ніж на три роки, сплативши повну вартість цих патентів під час їх одержання. При цьому суб'єкт підприємницької діяльності звільняється від обов'язків довнесення вартості торгового патенту у разі, якщо прийнятими після сплати повної вартості торгових патентів на наступні роки нормативно-правовими актами буде збільшена вартість торгового патенту.

Якщо суб'єкт підприємницької діяльності достроково припинив діяльність, яка відповідно до цього Закону підлягає патентуванню, він до 15 числа місяця, що передує звітному, письмово повідомляє про припинення такої діяльності відповідний державний податковий орган. При цьому торговий патент підлягає поверненню до державного податкового органу, що видав його, а суб'єкту підприємницької діяльності повертається надмірно сплачена сума вартості торгового патенту.

^ Порядок використання торгового патенту визначений у ст. 7 Закону України "Про патентування...". Торговий патент має бути відкритим та доступним для огляду. Він повинен бути розміщений:

- на фронтальній вітрині магазину, а в разі її відсутності - біля касового апарату;

- на фронтальній вітрині малої архітектурної форми;

- на табличці - для автомагазинів, розвозок та інших видів пересувної торговельної мережі, а також для лотків, прилавків та інших видів торгових точок, відкритих у відведених для торговельної діяльності місцях;

- у пунктах обміну іноземної валюти;

- у приміщеннях для надання послуг у сфері грального бізнесу та надання побутових послуг.

Торговий патент є чинним на території органу, який здійснив реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності чи з яким погоджено місцезнаходження його структурного (відокремленого) підрозділу за місцем видачі торгового патенту цьому суб'єкту. Передача торгового патенту іншому суб'єкту підприємницької діяльності або іншому структурному (відокремленому) підрозділу суб'єкта підприємницької діяльності не дозволяється.

Торговий патент, виданий для здійснення торговельної діяльності з використанням пересувної торговельної мережі (автомагазини, розвозки тощо), дійсний на території України.
^

2. Особливості діяльності без патенту


Перелік видів діяльності, що підлягають патентуванню, має виключний характер. Згідно з ч. 4 ст. 1 Закону України "Про патентування..." не допускається визначення видів підприємницької діяльності, що підлягають патентуванню, порядку та суб'єктів патентування в інших нормативно-правових актах, а також рішеннями органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Дія Закону України "Про патентування..." не розповсюджується на торговельну діяльність та діяльність з надання побутових послуг:

1) підприємств і організацій військової торгівлі, аптек, що перебувають у державній та комунальній власності, а також розташованих у селах, селищах та містах районного значення підприємств та організацій споживчої кооперації та торгово-виробничих державних підприємств робітничого постачання;

2) суб'єктів підприємницької діяльності - фізичних осіб, які:

- здійснюють торговельну діяльність з лотків, прилавків і сплачують ринковий збір (плату) за місце для торгівлі продукцією в межах ринків усіх форм власності;

- сплачують податок на промисел у порядку, передбаченому чинним законодавством;

- здійснюють продаж вирощених в особистому підсобному господарстві, на присадибній, дачній, садовій і городній ділянках продукції рослинництва, худоби, кролів, нутрій, птиці (як у живому вигляді, так і продукції їх забою в сирому вигляді та у вигляді первинної переробки), продукції власного бджільництва;

- сплачують державне мито за нотаріальне посвідчення договорів про відчуження власного майна, якщо товари кожної окремої категорії відчужуються не частіше одного разу на календарний рік;

- сплачують фіксований податок відповідно до законодавства про оподаткування доходів фізичних осіб;

3) суб'єктів підприємницької діяльності, створених громадськими організаціями інвалідів, які мають податкові пільги згідно з чинним законодавством та здійснюють торгівлю виключно продовольчими товарами вітчизняного виробництва та продукцією, виготовленою на підприємствах Українського товариства сліпих та Українського товариства глухих.

Крім того, відповідно до ч. 6 ст. 3 Закону України "Про патентування..." суб'єкти підприємницької діяльності або їх структурні (відокремлені) підрозділи здійснюють торговельну діяльність без придбання торгового патенту виключно з використанням таких видів товарів вітчизняного виробництва: хліб і хлібобулочні вироби; борошно пшеничне та житнє; сіль, цукор, олія соняшникова і кукурудзяна; молоко і молочна продукція, крім молока і вершків згущених з добавками і без них; продукти дитячого харчування; безалкогольні напої; морозиво; яловичина та свинина; домашня птиця; яйця; риба; ягоди і фрукти; мед та інші продукти бджільництва, бджолоінвентар і засоби захисту бджіл; картопля і плодоовочева продукція; комбікорми для продажу населенню.

Також не потребує патентування діяльність суб'єктів підприємницької діяльності:

- із закупівлі у населення продукції (заготівельна діяльність), якщо подальша реалізація такої продукції відбувається за розрахунками у безготівковій формі (пункти приймання склотари, макулатури, відходів паперових, картонних і ганчіркових; заготівля сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки);

- у торговельно-виробничій сфері (громадське харчування) на підприємствах, в установах, організаціях, у тому числі навчальних закладах, з обслуговування виключно працівників цих підприємств, установ, організацій та учнів і студентів у навчальних закладах;

- з реалізації суб'єктом підприємницької діяльності продукції власного виробництва фізичним особам, які перебувають з ним у трудових відносинах, через пункти продажу товарів, вбудовані у виробничі або адміністративні приміщення цього суб'єкта.

 
^

3. Умови отримання патенту на торговельну діяльність


Патентуванню підлягає торговельна діяльність суб'єктів підприємницької діяльності, під якою слід розуміти роздрібну та оптову торгівлю, діяльність у торговельно-виробничій (громадське харчування) сфері за готівкові кошти, інші готівкові платіжні засоби та з використанням кредитних карток.

Згідно з ч. 3 ст. 3 Закону України "Про патентування... " пунктами продажу товарів є:

- магазини та інші торгові точки, які знаходяться в окремих приміщеннях, будівлях або їх частинах і мають торговельний зал для покупців або використовують для торгівлі його частину;

- кіоски, палатки та інші малі архітектурні форми, які займають окремі приміщення, але не мають вбудованого торговельного залу для покупців;

- автомагазини, розвозки та інші види пересувної торговельної мережі;

- лотки, прилавки та інші види торгових точок у відведених для торговельної діяльності місцях, крім лотків, прилавків, що надаються в оренду суб'єктам підприємницької діяльності - фізичним особам та знаходяться в межах спеціалізованих підприємств сфери торгівлі - ринків усіх форм власності;

- стаціонарні, малогабаритні і пересувні автозаправні станції, заправні пункти, які здійснюють торгівлю нафтопродуктами та стиснутим газом;

- фабрики-кухні, фабрики-заготівельні, їдальні, ресторани, кафе, закусочні, бари, буфети, відкриті літні майданчики, кіоски та інші пункти громадського харчування;

- оптові бази, склади-магазини або інші приміщення, які використовуються для здійснення оптової торгівлі за готівкові кошти, інші готівкові платіжні засоби та з використанням кредитних карток.

У разі коли суб'єкт підприємницької діяльності має структурні (відокремлені) підрозділи, торговий патент придбавається окремо для кожного структурного (відокремленого) підрозділу (торгової точки).

^ Вартість торгового патенту на здійснення торговельної діяльності встановлюється органами місцевого самоврядування залежно від місцезнаходження пункту продажу товарів та асортиментного переліку товарів. За календарний місяць вартість торгового патенту встановлюється у межах таких граничних рівнів:

- на території міста Києва, обласних центрів - від 60 до 320 грн;

- на території міста Севастополя, міст обласного підпорядкування (крім обласних центрів) і районних центрів - від 30 до 160 грн;

- на території інших населених пунктів - до 80 грн.

У разі коли пункти продажу товарів розташовані в курортних місцевостях або на територіях, прилеглих до митниць, інших пунктів переміщень через митний кордон, органи місцевого самоврядування, до бюджетів яких спрямовується плата за торговий патент, можуть прийняти рішення щодо збільшення плати за торговий патент, але не більше 320 гривень за календарний місяць.

^ Термін дії торгового патенту на здійснення торговельної діяльності становить 12 календарних місяців.

Оплата вартості торгового патенту на здійснення торговельної діяльності провадиться щомісячно до 15 числа місяця, який передує звітному.

^ Під час придбання торгового патенту на здійснення торговельної діяльності суб'єкт підприємницької діяльності вносить одноразову плату в розмірі вартості торгового патенту за один місяць. На суму, сплачену під час придбання торгового патенту, зменшується розмір плати за торговий патент, яка підлягає внесенню в останній місяць його дії.

Також Законом передбачено отримання короткотермінового торгового патенту. Згідно з п. 16 Положення про виготовлення, зберігання та реалізацію торгових патентів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 13.07.98 р. № 1077, короткотерміновий торговий патент придбавається у разі проведення ярмарок, виставок-продажів та інших короткотермінових заходів, пов'язаних з демонстрацією та продажем товарів, за місцем здійснення вказаної діяльності.

Термін дії короткотермінового торгового патенту на здійснення торговельної діяльності становить від 1 до 15 днів.

Вартість короткотермінового торгового патенту на здійснення торговельної діяльності за один день встановлюється у фіксованому розмірі 10 гривень.

Оплата вартості короткотермінового торгового патенту здійснюється не пізніше ніж за один день до початку здійснення торговельної діяльності.

Згідно з ч. 6 ст. 3 Закону України "Про патентування..." пільговий торговий патент видається суб'єктам підприємницької діяльності або їх структурним (відокремленим) підрозділам, які здійснюють торговельну діяльність виключно з використанням таких видів товарів вітчизняного виробництва:

- поштові марки, листівки, вітальні листівки та конверти непогашені, ящики, коробки, мішки, сумки та інша тара з дерева, паперу та картону, що використовується для поштових відправлень підприємствами Державного комітету зв'язку України, і фурнітура до них;

- періодичні видання друкованих засобів масової інформації, що мають реєстраційні свідоцтва, видані уповноваженими органами України, книги, брошури, альбоми, нотні видання, буклети, плакати, картографічна продукція, що видаються юридичними особами - резидентами України;

- проїзні квитки;

- товари народних промислів (крім антикварних та тих, що становлять культурну цінність згідно з переліком, що встановлюється Міністерством культури України);

- готові лікарські засоби (лікарські препарати, ліки, медикаменти, предмети догляду, перев'язувальні матеріали та інше медичне приладдя) та вітаміни для населення; ветеринарні препарати, папір туалетний, зубні паста та порошки, косметичні серветки, дитячі пелюшки, тампони, інші види санітарно-гігієнічних виробів з целюлози або її замінників, термометри, індивідуальні діагностичні прилади (незалежно від країни їх походження);

- вугілля, вугільні брикети, паливо пічне побутове, гас освітлювальний і газ скраплений, торф паливний кусковий, торф'яні брикети і дрова для продажу населенню;

- мило господарське, а також сірники (незалежно від країни їх походження);

- насіння овочевих, баштанних, квіткових культур, кормових коренеплодів та картоплі (незалежно від країни їх походження);

- зошити.

У пільговому торговому патенті обов'язково наводиться повний перелік товарів, що передбачаються для реалізації. Пільговий торговий патент не дає права на здійснення торговельної діяльності товарами, які не зазначені у ст. 3 цього Закону.

Суб'єкти підприємницької діяльності, які реалізують інвалідам товари повсякденного вжитку та продукти харчування через торговельні установи, створені для цієї мети громадськими організаціями інвалідів, одержують пільговий торговий патент (крім суб'єктів підприємницької діяльності, створених громадськими організаціями інвалідів, які мають податкові пільги згідно з чинним законодавством та здійснюють торгівлю виключно продовольчими товарами вітчизняного виробництва та продукцією, виготовленою на підприємствах Українського товариства сліпих та Українського товариства глухих).

Суб'єкти підприємницької діяльності, які займаються продажем періодичних видань друкованих засобів масової інформації, одержують пільговий торговий патент на торгівлю супутньою продукцією за таким переліком: ручки, олівці, інструменти для креслення, пензлі, мастихіни, мольберти, фарби, лаки, розчинники та закріплювачі для малювання та живопису, полотно, багети, рамки та підрамники для картин, швидкозшивачі, інші канцелярські прилади та конторське приладдя, крім виготовлених з дорогоцінних і напівдорогоцінних металів (незалежно від країни їх походження).

Також одержують пільговий торговий патент суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють торговельну діяльність на території військових частин і військових навчальних закладів виключно товарами військової атрибутики та повсякденного вжитку для військовослужбовців.

У разі придбання пільгового торгового патенту суб'єкт підприємницької діяльності вносить одноразову плату у розмірі 25 грн за весь термін дії патенту.

 
^

4. Відповідальність за правопорушення у сфері патентування підприємницької діяльності


Ст. 8 Закону України "Про патентування..." встановлює відповідальність суб'єктів підприємницької діяльності за порушення вимог цього Закону:

- за порушення строків сплати або неповне внесення чергових платежів нараховується пеня на суму податкового боргу (включаючи суму штрафних санкцій за їх наявності) з розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України на день виникнення такого податкового боргу або на день його (частини) погашення, залежно від того, яка з величин таких ставок є більшою, за кожний календарний день прострочення у його сплаті;

- за порушення порядку використання торгового патенту сплачують штраф у розмірі вартості торгового патенту за один календарний місяць;

- за здійснення підприємницької діяльності без одержання відповідних торгових патентів або з порушенням порядку використання торгового патенту сплачують штраф у подвійному розмірі вартості торгового патенту за повний термін діяльності суб'єктів підприємницької діяльності із зазначеним порушенням;

- за здійснення операцій з реалізації товарів, для яких необхідно мати пільговий торговий патент, без одержання цього патенту або з порушенням порядку його одержання та використання сплачують штраф у п'ятикратному розмірі вартості пільгового торгового патенту;

- за здійснення торговельної діяльності без придбання короткотермінового патенту сплачують штраф у подвійному розмірі вартості короткотермінового патенту за повний термін діяльності суб'єктів підприємницької діяльності із зазначеним порушенням.

До дня сплати штрафів, а також до придбання торгового патенту або оформлення пільгового торгового патенту діяльність відповідних суб'єктів підприємницької діяльності зупиняється.

Штрафи, передбачені ст. 8 Закону України "Про патентування...", підлягають сплаті порушником у п'ятиденний термін відповідно до законодавства.

Посадові особи та громадяни - суб'єкти підприємницької діяльності у разі порушення вимог цього Закону притягаються до адміністративної відповідальності згідно із законодавством.

 

Схожі:

Патентування окремих видів підприємницької діяльності iconЗасоби державного регулювання господарської діяльності
Ліцензування, патентування певних видів госродарської діяльності та квотування є засобами державного регулювання у сфері господарювання,...
Патентування окремих видів підприємницької діяльності icon8. Ліцензування та патентування підприємницької діяльності
Документ державного зразка, який засвідчує право на провадження зазначеного в ньому виду господарської діяльності протягом визначеного...
Патентування окремих видів підприємницької діяльності icon1. Обов’язки студента-практиканта
На підставі аналізу формуються аргументовані пропозиції щодо вдосконалення управління за досліджуваними напрямками діяльності підприємства,...
Патентування окремих видів підприємницької діяльності iconЦивільне законодавство україни. 3
Фізична особа як суб'єкт підприємницької діяльності (право на здійснення підприємницької діяльності) 9
Патентування окремих видів підприємницької діяльності iconЗаконодавстві тематика
...
Патентування окремих видів підприємницької діяльності iconПитання до контрольно-модульної роботи №2 з політичної економії
...
Патентування окремих видів підприємницької діяльності iconСуб’єкти підприємницької діяльності
Чи може громадянин-підприємець позбутися статусу суб’єкта підприємницької діяльності?
Патентування окремих видів підприємницької діяльності iconЗалікові питання з предмету „Підприємницька діяльність” для спеціальності...
Суб’єкти та об’єкти підприємницької діяльності. Основні мотиви підприємницької діяльності
Патентування окремих видів підприємницької діяльності icon1 Субєкти підприємницької діяльності в Україні. Обмеження у здійсненні...
Підприємницька діяльність здійснюється від імені І під майнову відповідальність певними суб'єктами. Хто ж може в Україні здійснювати...
Патентування окремих видів підприємницької діяльності iconПідприємницький процес, ста­дії підприємницького процесу, підприємницька...
Ключові слова: підприємницький процес, ста­дії підприємницького процесу, підприємницька ідея, критерії оцінки підприємницької ідеї,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка