Тест 1 До господарських відносин не належать: господарсько-виробничі відносини
Скачати 434.4 Kb.
НазваТест 1 До господарських відносин не належать: господарсько-виробничі відносини
Сторінка1/4
Дата конвертації26.06.2013
Розмір434.4 Kb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Право > Документы
  1   2   3   4
Господарське право
Тест 1

До господарських відносин не належать:

 1. господарсько-виробничі відносини;

 2. організаційно-господарські відносини;

 3. економічні відносини;

 4. внутрішньогосподарські відносини.


Тест 2

Холдингова компанія – це:

 1. комерційне підприємство, що контролює одну або декілька дочірніх фірм;

 2. некомерційне підприємство, що контролює одну або декілька дочірніх фірм;

 3. об’єднання, яке створюється за рішенням Кабінету Міністрів України на певний строк з метою реалізації державних прогарам розвитку пріоритетних галузей виробництва;

 4. суб’єкт господарювання, який надає послуги в укладенні біржових угод, виявленні попиту і пропозицій на товари.


Тест 3

Єдиний державний реєстр – це:

 1. автоматизована система збирання інформації про юридичних осіб і фізичних осіб підприємців;

 2. автоматизована система накопичення інформації про юридичних осіб і фізичних осіб підприємців;

 3. автоматизована система збирання, накопичення, обліку та надання інформації про юридичних осіб і фізичних осіб підприємців;

 4. автоматизована система перевірки документів, які подаються для реєстрації суб’єкта господарювання;


Тест 4

Для виготовлення печаток і штампів потрібно одержати дозвіл у:

 1. органах внутрішніх справ;

 2. Верховної Ради України;

 3. органах місцевого самоврядування;

 4. прокуратурі.


Тест 5

Назвати права учасників господарського товариства:

1) додержуватись вимог установчих документів;

2) вийти в установленому порядку з товариства;

3) виконувати зобов’язання перед товариством;

4) не розголошувати комерційну таємницю.
Тест 6

Процедура санації боржника призначається на строк:

 1. 5 місяців;

 2. 2 місяці;

 3. 12 місяців;

 4. 10 місяців.


Тест 7

У заяві про видачу ліцензії не повинні міститися такі дані:

 1. прізвище, ім’я, по батькові заявника – фізичної особи платника податків;

 2. паспортні дані (серія, номер, коли і ким виданий паспорт, місце проживання) заявника – фізичної особи;

 3. ідентифікаційний номер фізичної особи – платника податків;

 4. сімейний стан заявника – фізичної особи – платника податків.


Тест 8

До істотних умов договору не належить:

 1. предмет договору:

 2. умова про забезпечення працівників житлом під час виконання умов договору;

 3. ціна договору;

 4. строк дії договору.


Тест 9

Засновниками і членами товарної біржі можуть бути:

 1. органи державної влади та управління;

 2. органи місцевого самоврядування;

 3. державні установи, що утримуються за рахунок державного бюджету;

 4. юридичні особи.


Тест 10

Штрафна неустойка – це:

 1. стягнення збитків в повній сумі понад штрафні санкції;

 2. стягнення лише неустойки, а збитки не стягуються;

 3. за вибором кредитора стягуються збитки або штрафні санкції:

 4. стягнення неустойки і збитків в частині не покритій неустойкою.


Тест 11

Видами недобросовісної конкуренції не є:

 1. неправомірне використання ділової репутації суб’єкта господарювання;

 2. створення перешкод суб’єктам господарювання та досягнення неправомірних переваг у конкуренції:

 3. неправомірне збирання, розкриття та використання комерційної таємниці;

 4. монополістична діяльність.


Тест 12

Засновниками банків не можуть бути:

 1. юридичні особи;

 2. фізичні особи;

 3. держава в особі Кабінету Міністрів України або уповноважених ним органів;

 4. релігійні організації.


Тест 13

Підприємництво – це:

 1. самостійна діяльність, що здійснюється суб’єктами господарювання.

 2. ініціативна діяльність суб’єктів господарювання;

 3. самостійна, ініціативна, систематична на власний ризик діяльність, що здійснюється суб’єктами з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку;

 4. самостійна, ініціативна, систематична на власний ризик діяльність суб’єктів господарювання, що не має на меті одержання прибутку.


Тест 14

Фондова біржа може бути створена не менш як:

 1. 10 засновниками;

 2. 20 засновниками;

 3. 15 засновниками;

 4. 30 засновниками.


Тест 15

Державна реєстрація проводиться суб’єктів підприємницької діяльності:

 1. державним реєстратором у виконавчому комітеті міської ради міста обласного значення, у районній, районній у м. Києві та Севастополі державній адміністрації за місцезнаходженням юридичної особи чи місцепроживанням фізичної особи;

 2. державним реєстратором у міській чи районній раді за місцезнаходженням юридичної особи чи місцепроживанням фізичної особи;

 3. податковою службою;

 4. райдержадміністрацією або міськвиконкомом за місцезнаходженням юридичної особи чи місцепроживанням фізичної особи.


Тест 16

Характерними рисами комунального унітарного підприємства не є:

 1. господарська організація корпоративного типу;

 2. господарська організація унітарного типу;

 3. створюється за рішенням органу місцевого самоврядування у розпорядчому порядку на базі відокремленої частини комунальної власності;

 4. мінімальний розмір статутного фонду встановлюється відповідною місцевою радою.


Тест 17

Мінімальний розмір статутного фонду акціонерного товариства на момент державної реєстрації складає:

 1. 1000 мінімальних заробітних плат;

 2. 1200 мінімальних заробітних плат;

 3. 1250 мінімальних заробітних плат;

 4. 1300 мінімальних заробітних плат.


Тест 18

Орган ліцензування приймає рішення про видачу ліцензії або про відмову в її видачі протягом:

 1. 2 днів;

 2. 5 днів;

 3. 8 днів;

 4. 10 днів.

Тест 19

Адміністративно-господарські санкції можуть бути застосовані до суб’єктів господарювання протягом:

 1. 2 місяців з дня виявлення порушення, але не пізніше як через рік з дня вчинення порушення;

 2. 3 місяців з дня виявлення порушення, але не пізніше як через рік з дня вчинення порушення;

 3. 4 місяців з дня виявлення порушення, але не пізніше як через рік з дня вчинення порушення;

 4. 6 місяців з дня виявлення порушення, але не пізніше як через рік з дня вчинення порушення.


Тест 20

Об’єктами лізингу є:

 1. земельні ділянки;

 2. рухоме і нерухоме майно, призначене для використання як основні фонди;

 3. цілісні майнові комплекси державних підприємств;

 4. вироблена продукція.


Тест 21

До обов’язків суб’єктів господарювання щодо використання природних ресурсів не належить:

 1. використання природних ресурсів відповідно до цільового призначення, визначеного при їх наданні для використання у господарській діяльності.

 2. ефективно і економно використовувати природні ресурси на основі застосування новітніх технологій у виробничій діяльності;

 3. одержувати доходи від результатів господарської діяльності, пов’язаної з використанням природних ресурсів;

 4. своєчасно вносити відповідну плату за використання природних ресурсів.


Тест 22

До зловживань монопольним становищем, як однієї із груп антимонопольних порушень не належить:

 1. застосування різних цін чи умов до рівнозначних угод з суб’єктом господарювання;

 2. обмовлення укладення угод прийняттям суб’єктом господарювання додаткових зобов’язань, які не стосуються предмету договору;

 3. заборона або перешкода створювати нові підприємства;

 4. часткова або повна відмова від придбання або реалізації товару за відсутності альтернативних джерел реалізації чи придбання.


Тест 23

Фінансовою діяльністю вважається:

 1. грошове та інше фінансове посередництво;

 2. проведення наукових досліджень і розробок, спрямованих на створення об'єктів інтелектуальної власності, науково-технічної продукції;

 3. розробку і впровадження нових ресурсозберігаючих техно­логій, призначених для поліпшення соціального та екологічного становища;

 4. розробку, освоєння, випуск і розповсюдження принципово нових видів техніки і технології.


Тест 24

Зовнішньоекономічна діяльність суб’єктів господарювання регулюється:

 1. Законом України «Про зовнішньоекономічну діяльність»;

 2. Законом України «Про правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності»;

 3. Законом України «Про регулювання зовнішньоекономічної діяльності»;

 4. Законом України «Про зовнішньоекономічну діяльність суб’єктів господарювання».


Тест 25

Господарська діяльність не включає:

 1. виготовлення продукції;

 2. реалізацію продукції;

 3. заготівлю продукції;

 4. надання послуг.


Тест 26

Назвати юридичні особи, що діють на підставі положення:

 1. юридичні особи публічного права;

 2. підприємства;

 3. господарські товариства;

 4. організації.


Тест 27

Характерними рисами казенного підприємства не є:

 1. господарська організація унітарного типу:

 2. створення за рішенням Кабінету Міністрів України;

 3. створення за рішенням Верховної Ради України;

 4. здійснення некомерційної господарської діяльності.


Тест 28

Командитне товариство – це:

 1. товариство, учасники якого відповідно укладеного між ними договору здійснюють підприємницьку діяльність від імені товариства і солідарно несуть додаткову відповідальність за його зобов’язаннями всім майном, що їм належить;

 2. товариство, в якому разом з учасниками, що солідарно несуть додаткову відповідальність за зобов’язаними товариства всім своїм майном є один або декілька учасників, які несуть ризик збитків товариства в межах сум зроблених ними внесків;

 3. засноване одним або декількома особами товариство, статутний фонд якого поділений на частки, розмір яких встановлений установчими документами і несе відповідальність за своїми зобов’язаннями тільки своїм майном;

 4. товариство, статутний фонд якого поділений на визначену кількість акцій рівної номінальної вартості і несе відповідальність за зобов’язаннями майном товариства.


Тест 29

Орган ліцензування повинен оформити ліцензію не пізніше:

 1. 3 робочих днів з дня надходження документа, що підтверджує плату за видачу ліцензії;

 2. 2 робочих днів з дня надходження документа, що підтверджує плату за видачу ліцензії;

 3. 4 робочих днів з дня надходження документа, що підтверджує плату за видачу ліцензії;

 4. 5 робочих днів з дня надходження документа, що підтверджує плату за видачу ліцензії;


Тест 30

Сторонами господарських зобов’язальних відносин є:

 1. кредитор і боржник;

 2. суб’єкт господарювання і орган місцевого самоврядування;

 3. підприємство і орган державної влади;

 4. зобов’язана сторона і управнена сторона.


Тест 31

До господарських договорів не належить:

 1. договір міни;

 2. агентський договір;

 3. договір дарування;

 4. інвестиційний договір.


Тест 32

Штрафна функція господарсько-правової відповідальності полягає у:

 1. тому, що не лише застосування господарсько-правової відповідальності, а й сама загроза її застосування примушує учасників діяти правомірно, щоб уникнути негативних наслідків;

 2. тому, що за вчинення правопорушення суб’єкт господарювання несе відповідальність;

 3. відновленні порушеного права й усуненні наслідків неправомірної поведінки суб’єкта господарювання;

 4. інформуванні учасників господарської діяльності про негаразди в діяльності їх партнерів, а отже в доцільності коригування своїх відносин з ними.


Тест 33

До об’єктів прав інтелектуальної власності, що використовуються в господарській діяльності не належить:

 1. винаходи та корисні моделі, промислові зразки;

 2. комерційна таємниця;

 3. раціоналізаторська пропозиція;

 4. редагований текст господарського договору.Тест 34

Монопольним є становище суб’єкта господарювання, частка якого на ринку товарів перевищує:

 1. 10 %;

 2. 20%;

 3. 25%;

 4. 35%.


Тест 35

Банкрутом може бути визнано суб’єкта господарювання, який заборгував суму не менше:

 1. 300 мінімальних заробітних плат;

 2. 30 мінімальних заробітних плат;

 3. 30 неоподаткованих мінімумів доходів громадян;

 4. 300 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.


Тест 36

Аудит здійснюється:

 1. бухгалтерами;

 2. незалежними особами;

 3. керівниками підприємств;

 4. працівниками податкової служби.


Тест 37

Ознаками підприємництва не є:

 1. відсутність мети одержання прибутку;

 2. ініціативність;

 3. систематичність;

 4. ризиковий характер.


Тест 38

До видів господарських об’єднань не належать:

 1. асоціації;

 2. корпорації;

 3. концерни;

 4. кооперації.


Тест 39

Для проведення державної реєстрації юридичної особи державний реєстратор не має пава вимагати:

 1. заповнену реєстраційну картку;

 2. копію рішення засновників про створення юридичної особи;

 3. документ, що засвідчує внесення плати за державну реєстрацію;

 4. медичну довідку про стан здоров’я засновників.


Тест 40

Членами кооперативу не можуть бути:

 1. громадяни України;

 2. особи без громадянства;

 3. юридичні особи;

 4. іноземці.

Тест 41

Майно господарського товариства, придбане в процесі його діяльності належить на праві власності:

 1. засновникам господарського товариства в рівних частках;

 2. господарському товариству;

 3. засновникам господарського товариства в частках пропорційно вкладу кожного з них;

 4. господарському товариству і кожному засновнику.

  1   2   3   4

Схожі:

Тест 1 До господарських відносин не належать: господарсько-виробничі відносини icon1. Поняття, ознаки та види господарських відносин
Згідно із ч. 1 ст. 1 Гк господарськими визнаються відносини, що виникають у процесі організації та здійснення господарської діяльності...
Тест 1 До господарських відносин не належать: господарсько-виробничі відносини iconРозкривається через розгляд наступних питань
Для цього окреслюються такі ключові слова: культура, символ, продуктивні сили, виробничі відносини, спосіб виробництва, духовне виробництво,...
Тест 1 До господарських відносин не належать: господарсько-виробничі відносини iconТест мотивації досягнення Мехрабіана Тест смисложиттєвих орієнтацій...
Тест опросник самоотношения (осо) построен в соответствии с разработанной В. В. Столиным иерархической моделью структуры самоотношения....
Тест 1 До господарських відносин не належать: господарсько-виробничі відносини iconПідприємство як суб’єкт господарювання
Економіка підприємства як наука вивчає: виробничі відносини між людьми та дію економічних законів у процесі виробництва
Тест 1 До господарських відносин не належать: господарсько-виробничі відносини icon4. Інвестиції в засоби виробництва
До реальних інвестицій (інвестицій у виробничі фонди) належать вкладення в основний капітал виробничих підприємств та інвестиції,...
Тест 1 До господарських відносин не належать: господарсько-виробничі відносини iconІнститут міжнародних відносин кафедра іноземних мов тест з англійської мови

Тест 1 До господарських відносин не належать: господарсько-виробничі відносини iconІнститут міжнародних відносин кафедра іноземних мов тест з мови фаху

Тест 1 До господарських відносин не належать: господарсько-виробничі відносини iconІнститут міжнародних відносин кафедра іноземних мов тест з мови фаху

Тест 1 До господарських відносин не належать: господарсько-виробничі відносини icon4. Адміністративно-правові відносини
...
Тест 1 До господарських відносин не належать: господарсько-виробничі відносини icon3. Господарсько-договірні зобов’язання та господарсько-правова відповідальність...
Тема Господарсько-договірні зобов’язання та господарсько-правова відповідальність
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка