Запитання до іспиту з цивільного процесу Поняття цивільного процесуальног о права, його предмет та метод. Місце цивільного процесуального права у
Скачати 59.32 Kb.
НазваЗапитання до іспиту з цивільного процесу Поняття цивільного процесуальног о права, його предмет та метод. Місце цивільного процесуального права у
Дата конвертації26.06.2013
Розмір59.32 Kb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Право > Документы
ЗАПИТАННЯ до іспиту з цивільного процесу 1. Поняття цивільного процесуальног 2. 3. о права, його предмет та метод. 4. Місце цивільного процесуального права у правовій системі України іншими галузями права України. 5. Джерела цивільного процесуального права. 6. Дія цивільно-процесуального закону в часі, просторі і по колу осіб. 7. Цивільне судочинство. Стадії цивільного судочинства. 8. Цивільно-процесуальна форма 9. Наука цивільно-процесуального права 10. Поняття та система принципів цивільного процесуального права. 11. Класифікації принципів цивільно-процесуального права 12. Принцип гуманізму, демократизму, законності у цивільному процесі. 13. Принципи рівності громадян перед законом і судом та здійснення правосуддя лише судом. 14. Принцип незалежності суддів та принцип одноособовості чи колегіальності у розгляді справ. 15. Гласність та відкритість судового розгляду. 16. Принцип усності та безпосередності судового розгляду 17. Принцип диспозитивності у цивільному процесі. 18. Принцип змагальності у цивільному процесі. 19. Поняття та елементи цивільних процесуальних правовідносин. 20. Підстави і передумови виникнення цивільно-процесуальних правовідносин 21. Суб'єкти цивільних процесуальних правовідносин та їх класифікація. 22. Зміст цивільно-процесуальних відносин та їх об'єкт. 23. Суд як обов'язковий суб'єкт цивільних процесуальних правовідносин. 24. Особи, які беруть участь у справі, їх поняття і склад. 25. Поняття сторін в цивільному процесі та їх процесуальні права й обов'язки. 26. Процесуальна співучасть. Підстави та види співучасті. 27. Умови і процесуальний порядок заміни неналежної сторони. Правові наслідки заміни неналежної сторони. 28. Поняття, підстави та види процесуального правонаступництва. 29. Поняття і види третіх осіб. 30. Треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору. 31. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору. 32. Порядок залучення до участі у справі або вступу в справу третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог. 33. Процесуальні права й обов'язки третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог. Відмінність від третіх осіб з самостійними вимогами і від співучасників. 34. Участь у цивільному процесі органів та осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб. 35. Процесуальні права органів та осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб та їх правосуб'єктність. '34. Участь органів державної влади та місцевого самоврядування для подання висновків. 35. Цивільна-процесуальна правосуб'єктність органів та осіб, які захищають права, свободи й інтереси інших осіб. 36. Процесуальні форми участі прокурора у цивільному процесі. 37. Підстави та види участі прокурора у цивільному процесі. 38. Поняття і значення представництва в цивільному процесі. 39. Законне представництво у суді. 41. Добровільне (договірне) представництво у суді. 42. Умови, необхідні для здійснення особою представництва в цивільному процесі. 43. Повноваження представника у цивільному процесі. 44. Довіреність та порядок її оформлення. 45. Судові виклики і повідомлення. 46. Судова повістка. Зміст та порядок її вручення. 47. Поняття та види судових витрат. Звільнення від сплати судових витрат. 48. Порядок обчислення судового збору. 49. Відстрочення та розстрочення судових витрат. Повернення судового збору та коштів на оплату витрат на інформаційне-технічне забезпечення розгляду судової справи. 50. Витрати, пов'язані з розглядом справи та на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи. 51. Розподіл судових витрат між сторонами. 52. Особи, які є іншими учасниками цивільного процесу. Загально-правова характеристика. 53. Процесуальні права секретаря судового засідання 54. Правове положення судового розпорядника у цивільному процесі. 55. Свідок у цивільному процесі. Порядок допиту свідка. Особливості допиту неповнолітніх або малолітніх свідків. 56. Процесуальне положення перекладача в цивільному процесі. 57. Права та обов'язки спеціаліста у цивільному процесу. 58. Висновок експерту у цивільному процесі. 59. Поняття судової експертизи у цивільному процесу. Види експертизи у цивільному процесі. 60. Поняття і значення процесуальних строків. Види процесуальних строків. 61. Обчислення процесуальних строків. Закінчення процесуальних строків. Зупинення процесуальних строків. 62. Поновлення та продовження процесуальних строків. 63. Поняття цивільної юрисдикції та критерії її визначення. Компетенція судів щодо розгляду цивільних справ. 64. Види цивільної юрисдикції. 65. Поняття та види підсудності. 66. Функціональна підсудність цивільних справ. 67. Поняття та види територіальної підсудності. 68. Підстави та види заходів процесуального примусу. 69. Порядок застосування заходів процесуального примусу. 70. Поняття і мета доказування в цивільному процесі. 71. Поняття судових доказів. Класифікація доказів. 72. Поняття предмета доказування. Підстави звільнення від доказування. 73. Належність доказів і допустимість засобів доказування. 74. Види засобів доказування. 75. Письмові докази, їх види, порядок витребування. 76. Речові докази. Порядок їх подання і вберігання. Огляд доказів за їх місцезнаходженням. 77. Забезпечення доказів. Підстави і порядок забезпечення доказів. 78. Оцінка доказів. о 79. Поняття позову та його елементи. Види позовів. Об'єднання і роз'єднання позовів. 80. Право на позов (право на пред'явлення позову, право на задоволення позову, право на судовий захист). 81. Захист інтересів відповідача (заперечення проти позову і зустрічний позов). 82. Відмова від позову і визнання позову. Мирова угода сторін. 83. Забезпечення позову. 84. Поняття та передумови відкриття провадження по справі. 85. Відмова у відкритті провадження у справі. Правові підстави відмови у відкритті провадження у справі. 86. Залишення позовної заяви без руху. Загально-правова характеристика. 87. Правові підстави повернення позовної заяви. 88. Поняття, мета і завдання провадження у справі до судового розгляду. 89. Процесуальний порядок підготовки цивільних справ до судового розгляду. 90. Поняття та значення стадії судового розгляду. 91. Судове засідання. Порядок судового засідання. 92. Підготовча частина судового засідання. 93. Розгляд справи по суті як частина судового засідання. 94. Судові дебати. 95. Порядок прийняття і проголошення судового рішення. 96. Підстави і наслідки відкладення розгляду справи. 97. Фіксування цивільного процесу. 98. Журнал судового засідання та протокол про окремі процесуальні дії як документи, що фіксують розгляд справи. 99. Перерва у судовому засіданні та відкладення розгляду справи. 100. Зупинення провадження у справі та його види. 101. Підстави і наслідки закриття провадження у справі. 102. Залишення заяви без розгляду. 103. Поняття і види судових рішень. 104. Вимоги, яким повинно відповідати судове рішення. 105. Законна сила судового рішення. Набрання судовим рішенням законної сили на різних стадіях цивільного судочинства. 106. Зміст судового рішення як процесуального документа. 107. Негайне виконання судових рішень. 108. Відстрочка та розстрочка виконання судового рішення. 109. Усунення недоліків рішення судом, який його постановив. 110. Поняття та особливості заочного розгляду справи. 111. Форма і зміст заочного рішення. 112. Процесуальні вимоги щодо заяви про перегляд заочного рішення 113. Перегляд заочного рішення. 114. Поняття та особливості наказного провадження 115. Розгляд справи у порядку наказного провадження. 116. Поняття та зміст судового наказу. 117. Поняття і значення окремого провадження. Особи, які беруть участь у справах окремого провадження. 118. Процесуальний порядок розгляду справ окремого провадження. 119. Розгляд судом справ про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи. 120. Розгляд судом справ про надання неповнолітній особі цивільної дієздатності. і 121. Розгляд судом справ про визнання фізичної особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою. 122. Розгляд судом справ про усиновлення. 123. Розгляд судом справ про встановлення фактів, що мають юридичне значення. 124. Розгляд судом справ про відновлення прав на втрачені цінні папери на пред'явника і векселі. 125. Розгляд судом справ про розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб. 126. Суть і значення стадії апеляційного провадження. 127. Право апеляційного оскарження. Суб'єкти й об'єкти оскарження, порядок і строки їх подачі. 128. Форма і зміст апеляційної скарги. Порядок її подання. 129. Процесуальний порядок і строки розгляду справи апеляційним судом. Повноваження апеляційного суду. 130. Апеляційне оскарження судових наказів. 131. Суть і значення касаційного провадження. 132. Право касаційного оскарження та процесуальний порядок його реалізації. Приєднання до апеляційної скарги. 133. Доповнення, зміна, відкликання чи відмова від касаційної скарги. 134. Процесуальний порядок і строки розгляду справ у касаційному порядку. Повноваження суду касаційної інстанції. 135. Поняття, строки, суб'єкти та підстави перегляду рішення Верховним Судом України. 136. Попередній порядок розгляду заяви Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних та кримінальних справ 137. Підготовка до розгляду справи у Верховному Суді України 138. Розгляд справи Верховним Судом України. Повноваження Верховного Суду України 139. Поняття та особливості провадження у зв'язку з нововиявленими обставинами 140. Підстави перегляду у зв'язку з нововиявленими обставинами. 141. Процесуальний порядок перегляду у зв'язку з нововиявленими обставинами. 142. Правове регулювання цивільного судочинства з іноземним елементом. 143. Визнання та виконання рішень іноземних судів. 144. Загальна характеристика та правила виконавчого провадження. 145. Відкладення провадження виконавчих дій, відстрочка і розстрочка виконання. 146. Зупинення виконавчого провадження (види, підстави і порядок). 147. Закриття виконавчого провадження і повернення виконавчого документа стягувачеві (поняття, підстави та наслідки). 148. Закінчення виконавчого провадження. 149. Судовий контроль за виконанням судових рішень. 150. Поворот виконання судових рішень. 151. Порядок відновлення втраченого судового провадження. &

Схожі:

Запитання до іспиту з цивільного процесу Поняття цивільного процесуальног о права, його предмет та метод. Місце цивільного процесуального права у icon1. Поняття цивільного права як галузі права, його предмет, метод, джерела
Майнові й особисті немайнові відносини, врегульовані нормами цивільного права. Метод цивільно-правового регулювання суспільних відносин....
Запитання до іспиту з цивільного процесу Поняття цивільного процесуальног о права, його предмет та метод. Місце цивільного процесуального права у iconТертишніков В.І. Цивільний процес: наук практ посіб
Основні поняття: предмет цивільного процесуального права, метод ци­вільного процесуального права, позовне провадження, наказне провадження,...
Запитання до іспиту з цивільного процесу Поняття цивільного процесуальног о права, його предмет та метод. Місце цивільного процесуального права у iconПоняття, предмет, метод І система цивільного процесуального права
Поняття І види джерел цивільного процесуального права. Значення судової практики
Запитання до іспиту з цивільного процесу Поняття цивільного процесуальног о права, його предмет та метод. Місце цивільного процесуального права у iconНавчальна дисципліна “Цивільний процес” включає поняття про предмет...
Верховного Суду України, Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних І кримінальних справ, оволодіння навичками правильного...
Запитання до іспиту з цивільного процесу Поняття цивільного процесуальног о права, його предмет та метод. Місце цивільного процесуального права у iconПоняття цивільного права. Джерела цивільного права
Дія цивільного законодавства у часі. Зворотня сила цивільного закону. Дія цивільного законодавства у просторі та по колу осіб
Запитання до іспиту з цивільного процесу Поняття цивільного процесуальног о права, його предмет та метод. Місце цивільного процесуального права у iconПоняття цивільного права. Джерела цивільного права
Дія цивільного законодавства у часі. Зворотня сила цивільного закону. Дія цивільного законодавства у просторі та по колу осіб
Запитання до іспиту з цивільного процесу Поняття цивільного процесуальног о права, його предмет та метод. Місце цивільного процесуального права у iconЗаконодавство це система нормативних актів, які містять цивільно-правові норми
Поняття цивільного законодавства. Співвідношення цивільного законодавства І цивільного права
Запитання до іспиту з цивільного процесу Поняття цивільного процесуальног о права, його предмет та метод. Місце цивільного процесуального права у iconПитання до іспиту
Поняття І види джерел цивільного процесуального права. Значення судової практики
Запитання до іспиту з цивільного процесу Поняття цивільного процесуальног о права, його предмет та метод. Місце цивільного процесуального права у iconПитання для державного іспиту з цивільного права та цивільного процесу
Цивільна дієздатність фізичної особи та її зміст. Визнання фізичної особи недієздатною
Запитання до іспиту з цивільного процесу Поняття цивільного процесуальног о права, його предмет та метод. Місце цивільного процесуального права у iconЗаконодавства, їх система
Поняття цивільного права як галузі права. Предмет та метод цивільно-правового регулювання суспільних відносин
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка