Переднє слово
НазваПереднє слово
Сторінка1/21
Дата конвертації18.06.2013
Розмір1.08 Mb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Право > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Кафедра кримінально-правових дисциплін
Завдання для практичних занять
з Особливої частини кримінального права України

Львів - 2011

Наведені завдання, які студенти повинні виконати в ході підготовки до практичних занять з Особливої частини кримінального права України, вказана література, рекомендована для підготовки до кожного із занять.

Для студентів юридичного факультету.

Завдання для практичних занять з Особливої частини кримінального права України. / Уклали д.ю.н., проф. Навроцький В.О., к.ю.н. Максимович Р.Л, к.ю.н. Маковецька Н.Є. – Львів, 2011.
Схвалено кафедрою кримінально-правових дисциплін.

Протокол № від 31.08.2011 р.

ЗМІСТ


Переднє слово 5

Поняття особливої частини кримінального права УКРАЇНИ 9

Основи кримінально-правової кваліфікації 11

^ ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ’Я ОСОБИ 12

ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ВОЛІ, ЧЕСТІ ТА ГІДНОСТІ ОСОБИ 14

ЗЛОЧИНИ ПРОТИ СТАТЕВОЇ СВОБОДИ
ТА СТАТЕВОЇ НЕДОТОРКАННОСТІ ОСОБИ 15


злочини проти виборчих, трудових
та інших особистих прав і свобод
людини і громадянина 17


злочини проти власності 19

злочини у сфері господарської діяльності 22

злочини проти довкілля 25

^ ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ 28

злочини проти безпеки виробництва 30

ЗЛОЧИНИ ПРОТИ БЕЗПЕКИ РУХУ
ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТРАНСПОРТУ 32


ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ ТА МОРАЛЬНОСТІ 33

^ ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН, ЇХ АНАЛОГІВ АБО ПРЕКУРСОРІВ ТА ІНШІ ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ. 35

ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОЇ ТАЄМНИЦІ, НЕДОТОРКАНОСТІ ДЕРЖАВНИХ КОРДОНІВ, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИЗОВУ ТА МОБІЛІЗАЦІЇ 37

^ ЗЛОЧИНИ ПРОТИ АВТОРИТЕТУ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ОБ’ЄДНАНЬ ГРОМАДЯН 39

злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж 41

^ ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 43

Злочини проти правосуддя 45

злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини) 48

^ ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ОСНОВ
НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 49


злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку 51

Особлива частина кримінального права
зарубіжних держав 52^

Переднє словоПрактичні заняття є важливою складовою вивчення курсу Особливої частини кримінального права України. Вони проводяться з усіх основних тем і мають на меті:

- поглиблення і розширення знань з цієї навчальної дисципліни;

- оволодіння уміннями користуватися текстом Кримінального кодексу України (далі - КК України), нормативно-правовими актами інших галузей права, постановами Пленуму Верховного Суду України з питань застосування законодавства;

- вироблення навиків застосування кримінально-правових норм до конкретних життєвих ситуацій.

Для досягнення вказаних цілей під час підготовки до практичних занять студенти повинні виконати запропоновані завдання, а на аудиторних заняттях в ході дискусії з колегами-студентами та з участю викладача з’ясувати правильні рішення, вияснити аргументи на їх користь.

^ Для практичних занять пропонуються завдання кількох типів:

1) спрямовані на детальне вивчення тексту КК;

2) які полягають у відшуканні нормативно-правових актів, до яких слід звертатися при застосуванні бланкетних диспозицій статей КК та в порядку субсидіарного застосування правових норм;

3) змістом яких є ознайомлення з позицією слідчо-прокурорської та судової практики з певних питань, її критичний аналіз;

4) що служать з’ясуванню теоретичних підходів до вирішення певних дискусійних положень, аналізу спірних позицій, викладених в літературі;

5) які становлять собою конкретні життєві ситуації (задачі, казуси - описання конкретних суспільно небезпечних посягань), які належить оцінити з позицій КК. Такі задачі, як правило, взяті з матеріалів кримінальних справ, переважна частина з них відноситься до опублікованої практики Верховного Суду України, інших судів.

Завдання, запропоновані на практичні заняття, слід виконувати письмово. Що саме має бути виконане усно вказується в окремих завданнях. Відсутність письмових рішень оцінюється як неготовність студента до заняття.

Зокрема, при вирішенні кожної задачі студент повинен записати:

- імена осіб, які вказані в умові задачі;

- окремо щодо кожного із них - формулу кримінально-правової кваліфікації (з дотриманням вимог до неї, які були викладені в лекційному курсі) та формулювання звинувачення;

- ознаки складу злочину, за якими встановлена відповідна стаття Особливої частини КК або ознаки, які свідчать про те, що описане діяння не є злочином;

- посилання на нормативно-правові акти інших галузей права (назва, яким органом прийнято і коли, стаття, пункт, параграф, джерело опублікування), постанови пленуму Верховного Суду України (дата та назва, пункт), при необхідності - теоретичні положення, які обґрунтовують прийняте рішення щодо кваліфікації, діянь, описаних в задачі.

Крім того, щодо однієї із задач (на вибір студента чи за вказівкою викладача) повинне бути дане розгорнуте письмове рішення.
Зокрема, при вирішенні кожної задачі студент повинен записати:

- імена осіб, які вказані в умові задачі;

- окремо щодо кожного із них - формулу кримінально-правової кваліфікації (з дотриманням вимог до неї, які були викладені в лекційному курсі) та формулювання звинувачення;

- ознаки складу злочину, за якими встановлена відповідна стаття Особливої частини КК або ознаки, які свідчать про те, що описане діяння не є злочином;

- посилання на нормативно-правові акти інших галузей права (назва, яким органом прийнято і коли, стаття, пункт, параграф, джерело опублікування), постанови пленуму Верховного Суду України (дата та назва, пункт), при необхідності - теоретичні положення, які обґрунтовують прийняте рішення щодо кваліфікації, діянь, описаних в задачі.

Крім того, щодо однієї із задач (на вибір студента чи за вказівкою викладача) повинне бути дане розгорнуте письмове рішення.

^ Приклад вирішення задачі:

Текст задачі:

Гордій, який був раніше засуджений за шахрайство, підібравши ключі, проник у квартиру Остапа. Коли Гордій з викраденим телевізором виходив з квартири, Остап якраз повертався додому і зауваживши, що з його квартири виходить незнайома людина з його речами, намагався затримати останнього. Гордій залишив викрадене, а сам втік.
Гордій: ч.2 ст.15 – ч.3 ст.185 КК України - закінчений замах на крадіжку чужого майна, вчинену повторно і з проникненням у житло.
Посягання Гордія кваліфіковане так з врахуванням у фактично вчиненому наявності таких обов′язкових ознак вказаного злочину:

1) об’єкта, яким виступають охоронювані кримінальним законом відносини власності. Вилучаючи чужий телевізор, Гордій посягнув на суспільні відносини, які складаються з приводу належності майна конкретному володільцю, намагався порушити його права по володінню, користуванню та розпорядженню своєю власністю, поставити себе на місце власника;

2) предмета – чуже майно. Телевізор, яким намагався заволодіти Гордій, наділений усіма обов’язковими ознаками предмета злочину, передбаченого ст..185 КК:

- фізичною, оскільки є річчю;

- економічною, так як він має мінову і споживчу вартість, цінний для потерпілого;

- юридичною, враховуючи те, що цей телевізор перебуває у власності конкретного суб′єкта права власності; чужий для Гордія (він не має щодо нього а ні дійсного, а ні гаданого права); не виступає предметом злочинів, передбачених спеціальними кримінально-правовими нормами;

3) діяння – викрадення. Це діяння наявне, оскільки відбувається протиправне безоплатне вилучення майна з чужого володіння.

Діяння не завершене з врахуванням того, що звернення майна на користь винного чи іншої особи за його вибором не відбулося. Враховуючи, що Гордій вчинив діяння, безпосередньо спрямоване на вчинення злочину, приступив до виконання його об’єктивної сторони, посягання не завершив з причин, не залежних від волі винного (оскільки був виявлений потерпілим), скоєне повинно кваліфікуватися як замах на крадіжку. Оскільки Гордій, судячи з умови задачі, вчинив усі дії, які він вважав за потрібні для доведення злочину до кінця – проник у житло, заволодів чужим майном, вже виносив телевізор з квартири, то замах є закінченим.

Наведене базується на роз’ясненнях щодо моменту закінчення злочинів проти власності, зокрема з квартир, яке наведене в п.___ постанови Пленуму Верховного Суду України від 25 грудня 1992 р. “Про практику застосування законодавства в справах про злочини проти приватної власності”. Там, зокрема, вказано …

4) способу – таємного. Викрадення було таємним, оскільки за вчиненим Гордієм ніхто не спостерігав, він діяв непомітно для інших. Будучи виявленим господарем квартири, Гордій припинив посягання (кинув телевізор), воно не переросло у відкрите викрадення.

З цього приводу у вказаній постанові пленуму Верховного Суду України відзначено, що …

5) ознак суб’єкта крадіжки, наявність яких презюмується.

6) форми та виду вини – прямий умисел та корисливого мотиву. Вчиняючи викрадення чужого майна Гордій усвідомлював суспільно небезпечний характер своєї дії (оскільки розумів, що вчиняє посягання на чужу власність), передбачав суспільно небезпечні наслідки свого діяння – заподіяння матеріальної шкоди у вигляді вартості майна, яке викрадається та власного протиправного і безпідставного збагачення і бажав настання таких наслідків.

Ця крадіжка вчинена при наявності кваліфікуючої ознаки – повторність та особливо кваліфікуючої – проникнення у житло. Повторність має місце, оскільки в умові задачі вказано, що Гордій був судимий за шахрайство – злочин, передбачений ст.190 КК(отже, судимість не погашена і не знята) і знову вчинив розкрадання. Виходячи з примітки 1 до ст.185 КК в такому випадку крадіжка повинна визнаватися повторною.

Проникнення у житло має місце, оскільки відповідно до п.___ вказаної постанови під житлом розуміють ... Проникнення ж означає ...

При наявності кількох кваліфікуючих ознак, передбачених різними частинами однієї і тієї ж статті Особливої частини КК, скоєне кваліфікується за частиною статті, яка передбачає найбільш “тяжку” із них. Таке роз’яснення міститься в п. ... вказаної постанови пленуму Верховного Суду України.

Виходячи з всього викладеного є підстави кваліфікувати скоєне за ч.2 ст.15 – ч.3 ст.185 КК України.

^ Практичні заняття, до яких студент був неготовий, відсутній чи на якому отримав незадовільну оцінку підлягають “відпрацюванню”. При цьому студент повинен подати викладачу розгорнуті письмові рішення всіх задач та інші завдання, які були запропоновані до даного заняття; виконати інші завдання, запропоновані викладачем для нього персонально (конспектування теоретичних джерел, узагальнення матеріалів практики тощо). Ліквідація заборгованостей з практичних занять проводиться один раз на тиждень в день і години, визначені викладачем на початку семестру за погодженням з академічною групою. За один раз дозволяється “відпрацювання” лише одного практичного заняття.

^ Планується такий розподіл часу на практичні заняття з окремих тем (з врахуванням розкладу занять - святкових днів, які припадають на визначені дні занять- можливе незначне скорочення часу на окремі теми):теми

Назва теми

Кількість годин

ПримДенне

Заочн.
1.

^ ПОНЯТТЯ, ЗНАЧЕННЯ І СИСТЕМА ОСОБЛИВОЇ ЧАСТИНИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА

22.

Основи кримінально-правової кваліфікації

24.

ЗЛОЧИНИ ПРОТИ життя та здоров’я ОСОБИ

45.

ЗЛОЧИНИ ПРОТИ волі, честі та гідності ОСОБИ

26.

^ ЗЛОЧИНИ ПРОТИ СТАТЕВОЇ СВОБОДИ ТА СТАТЕВОЇ НЕДОТОРКАННОСТІ ОСОБИ

27.

^ ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ВИБОРЧИХ, ТРУДОВИХ ТА ІНШИХ ОСОБИСТИХ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА

28.

ЗЛОЧИНИ ПРОТИ Власності

49.

^ ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

410.

ЗЛОЧИНИ ПРОТИ довкілля.

211.

^ ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ

212.

^ ЗЛОЧИНИ ПРОТИ БЕЗПЕКИ ВИРОБНИЦТВА

213.

ЗЛОЧИНИ ПРОТИ БЕЗПЕКИ РУХУ та ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТРАНСПОРТУ

214.

^ ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ ТА МОРАЛЬНОСТІ

415.

^ ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН, ЇХ АНАЛОГІВ АБО ПРЕКУРСОРІВ ТА ІНШІ ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ

216.

^ ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації

217.

ЗЛОЧИНИ проти авторитету органів державної влади, органів і місцевого самоврядування та об’єднань громадян

218.

^ ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ МАШИН (КОМП’ЮТЕРІВ), СИСТЕМ ТА КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ

219.

^ ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

220.

^ ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ПРАВОСУДДЯ

221.

ЗЛОЧИНИ ПРОТИ Встановленого порядку несення військової служби (військові злочини)

-3.

^ ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ОСНОВ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

222.

^ ЗЛОЧИНИ ПРОТИ МИРУ, БЕЗПЕКИ ЛЮДСТВА ТА МІЖНАРОДНОГО ПРАВОПОРЯДКУ

123.

^ ОСНОВНІ ПИТАННЯ ОСОБЛИВОЇ ЧАСТИНИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ЗАРУБІЖНИХ ДЕРЖАВ

1


^ ВСЬОГО годин:

50
Для підготовки до практичних занять з усіх тем рекомендується використовувати:

І. Конституцію України та Кримінальний кодекс України (спеціально у завданнях до конкретних практичних занять вони не вказуються, оскільки використання цих джерел само собою розуміється).

ІІ. Тексти інших нормативно-правових актів та постанов Пленуму Верховного Суду України, як офіційно опубліковані, так і ті, які поміщені в електронних базах даних правової інформації.
ІІІ. Матеріали правозастосовної практики, які викладені у Віснику Верховного Суду України та спеціальних збірках, зокрема:

Практика судів України в кримінальних справах // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - 1993. - №4. - 352 с.

Убийства, изнасилования и другие преступления против личности: Сборник судебных решений по уголовным делам. - К.: Знання, 1993. - 240 с.

Судебные приговоры. Практика Верховного Суда Украины. - К.: Юринком, 1995.-224 с.

Практика судів України в кримінальних справах. К.: Юрінком Інтер, 1996. - 330 с.

Коментар судової практики з кримінальних справ. // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - 1996. - №6. - К.: Юрінком Інтер. - 1997; - 176 с.

Коментар судової практики в кримінальних та адміністративних справах. Постанови Пленуму Верховного Суду України (1995-1997). - К.: Юрінком Інтер. - 1998. - 288 с.

Кримінальне судочинство в Україні: Судова практика. Злочини проти життя особи (вбивства): Офіц. вид. / Верх. Суд України; Відп. ред. П.П. Пилипчик. – К.: Вид. Дім ,,Ін Юре’’, 2007. – 960 с.

Кримінальне судочинство в Україні: Судова практика. Злочини у сфері господарської діяльності / За ред. П.П. Пилипчика. – К.: Праксі, 2006. – 1176 с.
IV. Відповідні розділи підручників, навчальних посібників та коментарів КК:

Кримінальне право України. Особлива частина: Підручник / За ред. проф. М.І. Бажанова, В.В. Сташиса. – К.: Юрінком, 2005. – 544 с.

Кримінальне право України. Особлива частина: Підручник. (Ю.В. Александров, О.О. Дудоров, В.А. Клименко та ін.) / За ред. М.І. Мельника, В.А. Клименка. – К.: Юридична думка, 2004. – 656 с.

Вертилецька І.А., Плугатир В.С. Кримінальне право України: Альбом схем: навч. посібник / За заг ред. В.Я. Горбачевського. – К.: Атіка, 2003. – 208 с.

Навроцький В.О. Наступність кримінального законодавства України (порівняльний аналіз КК України 1960 р. та 2001 р.). - К.: Атіка, 2001. - 272 с.

Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. За загальною редакцією Гончаренка В.Г., Андрушка П.П. – К., - ,,ФОРУМ’’, 2005, у трьох книгах. книга третя. – 583 с.

Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. – 4-те вид., переробл. та доповн. / За ред. М.І. Мельника, М. І. Хавронюка. – К.: Юридична думка, 2007. – С. 1184 с.

Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар / За заг. ред. В.В. Сташиса, В.Я. Тація. – К.: Концерн „Видавничий дім „Ін Юре”, 2003. – 1196 с.

Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України (2-е вид., перобл. та доп.) / За заг. ред. П.П.Андрушка, В.Г. Гончаренка, Є.В. Фесенка. – К.: Дакор, 2008. – 1428 с.

Хавронюк М.І. Довідник з Особливої частини Кримінального кодексу України. – К.: Істина, 2004. – 504 с.
^ Література, рекомендована для підготовки до практичних занять з окремих тем, вказана в відповідних розділах цього посібника.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

Схожі:

Переднє слово icon1 модуль Самостійна робота з курсу
Аналіз політичного маніфесту М. Драгоманова «Переднє слово» у першому випуску «Громада»
Переднє слово iconПереднє слово
Наведені завдання, які студенти повинні виконати в ході підготовки до практичних занять з Особливої частини кримінального права України,...
Переднє слово iconСлово как объект лексикологии
Объективные трудности определения слова: а) отсутствие четких разграничительных линий между фактами языка; наличие промежуточных...
Переднє слово iconКлючевые понятия Ключевое слово, запрос
Ключевое слово, запрос — слово или несколько слов, которые пользователи вводят в поисковые системы и по которым они и ищут сайты
Переднє слово iconЕвгений Иванович Замятин Мы Запись 1-я Конспект
Я просто списываю – слово в слово – то, что сегодня напечатано в Государственной Газете
Переднє слово iconКонспект: Объявление. Мудрейшая из линий. Поэма я просто списываю...
Самая прославленная антиутопия Замятина. Одна из самых знаменитых антиутопий мира
Переднє слово iconПолитика Слово «политика»
...
Переднє слово iconП л а н
Термін “соціологія” походить від двох слів: латинського societas — суспільство та грецького logos — слово, поняття, вчення. Таким...
Переднє слово icon«Слово. Лексичне значення слова. Однозначні й багатозначні слова....
«Слово. Лексичне значення слова. Однозначні й багатозначні слова. Пряме й переносне значення слова»
Переднє слово iconСлово «благотворительность» мне не нравится. То ли дело «каритас»...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка