Зміст
Скачати 363.67 Kb.
НазваЗміст
Сторінка1/2
Дата конвертації12.07.2013
Розмір363.67 Kb.
ТипДокументы
  1   2ЗМІСТ


ВСТУП..............................................................................................

4

1. Вихідні дані для виконання курсової роботи…………………

4

2. Конструкція робочої площадки……………………………......

7

3. Розрахункові характеристики матеріалів конструкцій та їх з’єднань.

8

3.1. Балки настилу…………………………………………………

8

3.2. Головні балки…………………………………………………

8

3.3. Колони…………………………………………………………

8

3.4. Монтажні болти для з’єднання балок настилу з головними балками..

9

4. Розрахунок стального настилу…………………………….......

10

5. Розрахунок балки настилу……………………………………..

10

6. Розрахунок головної балки…………………………………….

13

6.1. Збір навантажень та визначення розрахункових зусиль…...

13

6.2. Підбір поперечного перерізу головної балки……………….

14

6.3. Перевірка міцності підібраного перерізу головної балки .....

16

6.4. Зміна перерізу по довжині балки ……………………………

17

6.5. Перевірка міцності за дотичними напруженнями …………

19

6.6. Перевірка міцності стінки за приведеними напруженнями .

19

6.7. Загальна стійкість балки ………………………………..........

19

6.8. Місцева стійкість елементів балки …………………………

20

6.9. Перевірка прогину балки……………………………………..

23

6.10. Розрахунок з’єднання полиці зі стінкою …………………..

23

6.11. Розрахунок опорного ребра ………………………………...

24

6.12.Монтажний стик балки………………………………………

25

6.13.Розрахунок прикріплення балок настилу до головних балок

26

7. Розрахунок колони …………………………………………....

27

7.1. Вибір розрахункової схеми колони …………………………..

27

7.2. Компонування перерізу стержня колони …………………….

27

7.3. Розрахунок стержня колони …………………………………..

28

7.3.1. Розрахунок колони відносно матеріальної осі Х11 ...........

28

7.3.2. Розрахунок колони відносно вільної осі Y1-Y1 …………....

29

7.3.3. Перевірка стійкості колони відносно вільної осі…………..

30

7.3.4. Розрахунок планок…………………………………………..

31

7.3.5. Розрахунок бази колони.......................................................

33

7.3.6. Розрахунок оголовка колони………………………………

36

7.3.7. Конструювання колони ……………………………………

37

Список літератури…………………………………………………

39

  1. ^ Вихідні дані для виконання курсової роботи

- крок колон повздовжній l1 – 11,0 м; поперечний l2 – 4,9 м;

- тип балкової клітки – нормальний;

- відмітка верху настилу – 8,7 м.

- тип сполучення балок – в одному рівні;

- тип колони – наскрізна з планками;

- тип бази колони – з траверсами;

- обпирання головних балок на колону – через торцеве опорне ребро;

- тимчасове нормативне навантаження – рn=27 кПа;

- тип настилу – стальний плоский;

- монтажний стик головної балки – на монтажному зварювані;

- монтажні з’єднання – на болтах класів точності В і С;

- матеріал конструкцій – сталь за ГОСТ 27772-88: настилу і балок настилу – С235; головних балок – С255; колон (стержень, база, оголовок) - С245; фундаменти під колону – із бетон класу В15.^ 2. Конструкція робочої площадки

Відповідно до вихідних даних приймаємо нормальний тип балочної клітки з плоским стальним настилом (рис.1).

Головні балки складеного двотаврового перерізу розміщуємо уздовж більшої відстані між колонами і проліт їх становить l1=11000 мм (рис.1,а).^ Рис.1. Схема балочної клітки

а – план дільниці балочної клітки; б – сполучення балок в одному рівні
Балки настилу проектуємо з прокатних двотаврів і розміщуємо їх перпендикулярно до головних балок. Проліт балок настилу становить l2=4900мм. Крок балок настилу рекомендується приймати в межах а=0,6...1,6 м і він повинен уміщатися в розмір l1 n разів без залишку. У нашому прикладі при l1=11,0 м приймаємо n=10, тоді а= l1/n=11,0/10=1,1 м (див. рис.1,а).

Відповідно до завдання приймаємо як варіант, в одному рівні сполучення балок.

Монтажні з’єднання між собою здійснюються за допомогою болтів класів точності В і С.

Перекриття робочої площадки опирається на колони наскрізного типу з двох швелерів або двотаврів, з’єднаних між собою планками.

Геометрична незмінність конструкції робочої площадки забезпечується в’язями між колонами в площині кожного ряду колон у двох взаємо перпендикулярних напрямках.
^ 3. Розрахункові характеристики матеріалів конструкцій та їх з’єднань

3.1. Балки настилу

Балки настилу проектуємо з прокатних двотаврів зі сталі С235 з розрахунковим опором Ry=230 МПа і нормативним опором Ryn=235 МПа і Run=360 МПа (табл. 51* [1], фасонний прокат товщиною ). Розрахунковий опір сталі зсуву Rs=0,58Ry =0,58230=133,4 МПа.

3.2. Головні балки

Головні балки проектуємо з двотаврового складеного перерізу з листової сталі С255 з розрахунковим опором Ry=230 МПа і нормативним опором Run=370 МПа (табл. 51* [1], листовий прокат товщиною Розрахунковий опір сталі зсуву Rs=0,58Ry=0,58230=133,4 МПа. З табл. 52* [1] залежно від Run=370 МПа приймаємо розрахунковий опір сталі зім’яттю торцевої поверхні Rр=336 МПа.

3.3. Колони

Колони проектуємо наскрізного типу з двох прокатних швелерів (за ГОСТ 8240-89) або двотаврів (за ГОСТ 8239-89) з планками зі сталі С245.

Колона складається з трьох частин : стержня, оголовка та бази.

^ Стержень колони. З табл.51*[1] для фасонного прокату товщиною зі сталі С245 приймаємо розрахунковий опір Ry=240 МПа.

Оголовок колони. Розрахунковим елементом оголовка являється вертикальне ребро з листової сталі С245, для якої розрахунковий опір Ry=230 МПа і нормативний опір Run=370 МПа (табл. 51* [1] листовий прокат товщиною ), а розрахунковий опір Rp=336 МПа приймаємо з (табл. 51*[1]) залежно від Run=370 МПа.

Розрахунковий опір сталі зсуву Rs=0,58Ry=0,58230=133,4 МПа.

^ База колони. Основним розрахунковим елементом бази являється опорна плита, товщина якої повинна бути не менше 20 мм.

Опорну плиту бази проектуємо з листової сталі С245 товщиною з розрахунковим опором Ry=230 МПа (табл.51* [1]).

Фундаменти під колони проектуємо з бетону класу В15 з розрахунковим опором Rв=8,5 МПа.
3.4. Монтажні болти для з’єднання балок настилу з головними балками

Сполучення балок в одному рівні. В даному випадку для балки настилу С235 нормативні опори становлять Ryn= 235 МПа і Run= 360 МПа.

Обчислюємо необхідні коефіцієнти:

К1= Run/100=380/100=3,8; К2= 10Ryn/ Run =10235/360=6,4.

Згідно з коефіцієнтами К1= 3,8; К2= 6,4 з табл. 58*[1] приймаємо клас міцності болтів 4.8, для яких розрахунковий опір зрізу Rbs=160 МПа.

З табл. 59*[1] для болтів класів точності В і С залежно від нормативного опору Run= 360 МПа приймаємо розрахунковий опір зім’яттю з’єднувальних елементів балок R=430 МПа.


^ 4. Розрахунок стального настилу

В даному прикладі проліт настилу(крок балок настилу)становить а=110 см, розрахункове експлуатаційне навантаження на настил Ре=27кПа=27 , відношення прольоту настилу до граничного прогину приймаємо n0==150.

З табл. 63 [1] приймаємо модуль пружності прокатної сталі Е=2,06105 МПа та коефіцієнт Пуассона  = 0,3 прокатної сталі і визначаємо параметр Е1=Е/(1-2)= 2,06105 / (1-0,32)=2,26105 .

Обчислюємо товщину настилу:приймаємо товщину настилу t=14 мм.
^ 5.Розрахунок балки настилу

В прикладі розрахунку прийнята товщина настилу t=0,014 м, прискорення вільного падіння g=9,81м/с2, густина сталі =7,85 т/м3.

Характеристичне навантаження від ваги настилу:

S0=tg=0,0149,817,85=1,078 кН/м2;

Розрахункове експлуатаційне навантаження від ваги настилу:

Sе= S0=1,078 . 1=1,078 кН/м2;

де =1 – коефіцієнт надійності за навантаженням.

Розрахункове погонне експлуатаційне навантаження на балку настилу:

q=(Pе + Sе)a=(27+1,078)1,1= 30,886кН/м.

Розрахункове граничне погонне навантаження на балку настилу:

q1=(Pеfp+Sо)a=(271,2+1,0781,05)1,1= 36,885 кН/м.

Розрахункова схема балки настилу з епюрами Q, M показана на рис.2.

Найбільший згинальні моменти і поперечна сила в балці:

від розрахункового експлуатаційного навантаження:

30,8864,9²/8=92,70 кНм;

від розрахункового граничного навантаження:

36,8854,92/8=110,70 кНм;

Q = q1l2/2=36,8854,9/2= 90,37 кН.
Балку настилу розраховуємо з урахуванням розвитку пластичних деформацій.


Рис. 2 Розрахункова схема балки настилу з епюрами Q, M
У першому наближені підбираємо переріз балки за пружної роботи матеріалу:

W0 = M/Ry=110700/23= 481,3 см3.

З таблиць сортаменту приймаємо прокатний двотавр I 30 (додаток1, табл..3) з геометричними характеристиками:

Wx=472 cм3, Іх=7080 см4, Sх=268 см3, h=30 см, bf=13,5 см, tf=1,02 см, tw=0,65 см, А=46,5 см2.

Обчислюємо площу:

полиці: Аf = bftf = 13,51,02 = 13,77 см2;

стінки: Аw = A-2Af = 46,5-213,77 = 18,96 см2.

Величина відношення Af/Aw = 13,77/18,96 = 0,73 см2.

З табл. 66 [1] для першого типу перерізу залежно від величини Af/Aw= 0,73 приймаємо коефіцієнт с = 1,097. Оскільки  = 0,

то с = с1 = 1,1.

Перевірка балки прийнятого перерізу:

на міцність за нормальними напруженнями

 = М/(СWx) = 11070/(1,097472) = 21,38 кН/см2 = 213,8Мпаyc = 230МПа;
на міцність за дотичними напруженнями в опорному перерізі:

при сполучені балок в одному рівні:

= 1,5Q/[tw(h-2tf–а1)] = 1,590,37/[0,65(30–21,02 - 2)] = 8,03кН/см2 = 80,3МПа < Rsc=133,4 МПа;

де а1 = 2 см – розмір, який враховує зменшення висоти стінки через вирізи полиць;

на прогин:

.


^ 6. Розрахунок головної балки

Головну балку проектуємо у вигляді складеного зварного двотавра (рис. 3,б ).
6.1. Збір навантажень та визначення розрахункових зусиль

Навантаження на головну балку складається з зосереджених сил F, що передаються від балок настилу і рівномірно розподіленого навантаження qconst , обумовленого вагою головної балки.
Розрахункове експлуатаційне значення зосередженої сили:

Fе = ql2 = 30,8864,9 = 151,34 кН;

Розрахункове граничне значення зосередженої сили:

F = q1l2 = 36,8854,9 = 180,74 кН.

Експлуатаційне навантаження від ваги балки приймаємо qconst, n=3 кН/м з коефіцієнтом надійності за навантаженням =1,05.

Реальне навантаження на балку замінюємо еквівалентним рівномірно розподіленим по прольоту (рис. 3, а):

Розрахункове експлуатаційне значення еквівалентного навантаження:

142,3 кН/м;
розрахункове граничне значення еквівалентного навантаження:

169,1кН/м,

де n=10– число балок настилу, що опираються на головну балку (див.рис.1,а).

Розрахункова схема головної балки з епюрами Q і М показана на рис. 3, а.

Максимальний згинальний момент в балці:

від розрахункового експлуатаційного навантаження:

142,3112/8=2152,29 кНм;Рис. 3. Розрахункова схема головної балки з епюрами Q і М (а) та поперечний переріз балки (б).

від розрахункового граничного навантаження:

169,1112/8=2557,64кНм.

Розрахункова поперечна сила в опорному перерізі балки:

Q = ql1 /2= 169,111/2 = 930,05 кН.
6.2. Підбір поперечного перерізу головної балки
  1   2

Схожі:

Зміст iconКонспект лекцій зміст вступ Тема Предмет, зміст та завдання курсу «Міжнародний маркетинг»
Тема Предмет, зміст та завдання курсу «Міжнародний маркетинг»
Зміст iconПлан поняття, зміст та значення повідомлення особи про підозру Зміст...
В цьому процесуальному рішенні на основі доказів, зібраних у ході проведення досудового розслідування, конкретна особа стає набуває...
Зміст icon10. Аналіз фінансових звітів
Призначення І види фінансових звітів. Методи оцінки фінансових звітів. Склад, характеристика та зміст фінансової звітності підприємства...
Зміст icon№6 Законодавство України про транспорт
На відміну від системи права, яка характеризує передусім зміст права, система законодавства відображає специфіку зовнішнього прояву...
Зміст iconСтандарти вищої освіти
Стандарт вищої освіти — сукупність норм, які визначають зміст вищої освіти, зміст навчання, засіб діагностики якості вищої освіти...
Зміст iconПершим ставленням думки до об'єктивності є
У цій вірі мислення приступає прямо до предметів, репродукує із себе зміст відчуттів І споглядань як зміст думки І задовольняється...
Зміст iconНа жаль, ми звикли до того, що використовуємо слова, але не розуміємо...
Змирившись із тим, що вони є лише сукупністю звуків, ми І сприймаємо будь-яке слово як звуковий подразник, подібно тому, як научена...
Зміст iconЛекція №1: 08. 02. 12. «Поняття І зміст освіти в Україні. Основні вимоги до підготовки юриста»
Лекція №1: 08. 02. 12. «Поняття І зміст освіти в Україні. Основні вимоги до підготовки юриста»; Лекція №2: 22. 02. 12. «Нау: історія...
Зміст iconЗміст
Вступ
Зміст iconЗміст
Вступ
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка