Банк тестових завдань з предмету пропедевтика ортопедичної стоматології на підсумковий модульний контроль 2-го курсу
Скачати 487.95 Kb.
НазваБанк тестових завдань з предмету пропедевтика ортопедичної стоматології на підсумковий модульний контроль 2-го курсу
Сторінка1/3
Дата конвертації20.07.2013
Розмір487.95 Kb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Медицина > Документы
  1   2   3
Банк тестових завдань з предмету пропедевтика ортопедичної стоматології на підсумковий модульний контроль 2-го курсу
1. Засновником наукової ортопедії прйнято рахувати:

A Ніколя Анрі.*

B Амбруаза Паре.

C П’єра Фошара.

D Стенса.

E Шрота

2. Хто першим запропонував та запровадив використання фарфорових зубів в протезування?

А Дюшато, Дюбуа де Шеман *

B Фонуи

C Уайт

D Петмен

E Стенс.

3. Хто першим почав використовувати віск для зняття відбитків?

A. Пурман*

B. Фошар

C. Шрот

D. Шпей

E. Катц.

4. Хто використав вперше матеріал гіпс для виготовлення моделей зубних рядів?

А. Шрот

B. Стенс

C. Амбруаз Паре

D. Фошар

E. Пфафф.*

5. Які матеріали використовувались для виготовлення перших ортопедичних конструкцій в давні часи?

A. Гіпс

B. Віск

C. Дерево*

D. Фарфор

E. Пластмаси.

6. Хто з вчених запропонував кріпити знімні зубні протези за допомогою пружин, що в подальшому стали називатись його іменем?

A. Катц

B. Бетельман

C.Гофунг

D. Фошар *

E. Астахов.

7. Хто запропонував знімати відбитки з щелеп при допомозі відбиткової ложки?

A Шрот

B Шпей

C Агапов

D Рубінов

E Делабар. *

8. У якому році був створений перший артикулятор?

A. 1865 р.

B. 1805 р.*

C. 1840 р.

D. 1905 р.

E. 1967 р.

9. В ортопедичному відділенні стоматологічної поліклініки планується 12 лікарських посад. Скільки повинно бути посад медичних сестер?

  1. 4 посади*

  2. 1 посада

  3. 2 посади

  4. 3 посади

  5. 5 посад.

10. У стоматологічній поліклініці організується ортопедичне відділення на 3 стоматологічних крісла. Яку площу (у м2) щонайменше повинне мати відведене для нього приміщення?

 1. 21

 2. 35

 3. 28 *

 4. 36

 5. 42.

11. У стоматологічній поліклініці організується зуботехнічна лабораторія. Яку площу згідно санітарних вимог необхідно відвести на 1 працівника?

 1. 3 м2

 2. 5 м2

 3. 6 м2

 4. 4 м2 *

 5. 7 м2.

12. Площа ортопедичного кабінету, в якому розміщено дві стоматологічні установки, складає 25 м2. Яка потрібна резервна площа для розміщення кожної додаткової установки?

 1. 9 м2

 2. 7,5 м2

 3. 8 м2

 4. 8,5 м2

 5. 7 м2 *

13.При якій кількості міського населення встановлюється одна посада лікаря-стоматолога-ортопеда?

 1. Десять тисяч *

 2. П'ять тисяч

 3. П'ятнадцять тисяч

 4. Двадцять тисяч

 5. Двадцять п'ять тисяч.

14. Мешканці віддаленого населеного пункту потребують зубопротезної допомоги. Який заклад охорони здоров’я повинен її здійснити?

A Обласна стоматологічна поліклініка *

B Міська стоматологічна поліклініка

C Медико-санітарна частина

D Дільнична лікарня

E Сільська амбулаторія.

15. Організується міська стоматологічна поліклініка для обслуговування 200 000 дорослого населення. Скільки посад лікарів-стоматологів повинно налічувати ортопедичне відділення?

A 5

B 20 *

C 15

D 10

E 30.

16. Пацієнту виготовляються часткові знімні пластинкові протези. З обох щелеп знято анатомічні відбитки еластичним альгінатним матеріалом “Іпін” і передано для знезараження. Вкажіть засіб для дезинфекції даних відбитків.

A Дезоксон 0,1 %

B Гіпохлорид натрію 0,5 %

C Глутаровий альдегід 2,5 % рH 7,0-8,7 *

D Розчин перекису водню 6 %

E Розчин спирту 70 %.

17. Пацієнту С., проводиться протезування. Повні анатомічні компресійні двошарові відбитки знято еластичним силіконовим матеріалом “Спідекс”. Відбитки скеровано на знезараження 0,5\% розчином гіпохлориту натрію. Вкажіть необхідний час для успішної дезинфекції відбитків:

A 60 хв.

B 10 хв.

C 5 хв.

D 30 хв.

E 20 хв. *

18. Потовщиння компактної речовини верхньої щелепи, які розприділяють та передають жувальне напруження по щелепі та на кістки черепа називається:

A траекторіями

B трабекулами

C альвеолами

D контрфорсами *

E перицементом.

19. Контрфорси в/щ бувають:

A прямі та непрямі

B відкриті та закриті

C лобно-носові, виличні, крилопіднебінні, піднебінні*

D повні, неповні, часткові, переривчасті

E носовий, н/щелепний, зубний, очний, лобний.

20. Верхня щелепа являє собою:

А непарну кістку

B рухому кістку

C трубчасту кістку

D парну кістку. *

21. Точками прикріплення жувальних м’язів на верхній щелепі є:

A скулові відростки

B нема точок кріплення *

C тверде піднебіння

D нижній край очниці

E fossa canina.

22. Який контрфорс передає жувальний тиск від фронтальної групи зубів?

A виличний

B крилопіднебінний

C лобно-носовий *

D піднебінний

E всі з перелічених.

23. Верхня щелепа в собі має таку порожнину:

A лобну

B гайморову *

C порожнину рота

D очницю

Е суглобову – скронево-нижньощелепного суглобу.

24. Який контрфорс урівнуважує сили, що виникають під час жування у поперечному напрямку?

A піднебінний *

B крилопіднебінний

C виличний

D лобно-носовий

E всі з перелічених.

25. Перекладини губчатої речовини нижньої шелепи, розміщення яких залежить від функціонального навантаження називаються:

A контрфорсами

B трабекулами

C альвеолами

D траєкторіями *

E перицементом.

26. Нижня щелепа являє собою:

А рухому кістку *

B нерухому кістку

C трубчасту кістку

D парну кістку .

27. Кінцеве зрощення кістки відбувається:

А на шостий місяць внутріутробного розвитку

В до кінця першого року життя *

С до кінця другого року життя

D на дев’ятий місяць внутріутробного розвитку

E не зрощується.

28. Бугристість на зовнішній поверхні кута нижньої щелепи служить для:

A прикріплення внутрішнього крилоподібного м’язу

B прикріплення власне жувального м’язу *

C зміцнення кута нижньої щелепи

D прикріплення зовнішнього крилоподібного м’язу

E прикріплення заднього черевця двочеревцевого м’язу.

29. Бугристість на внутрішній поверхні кута нижньої щелепи служить для:

A зміцнення кута нижньої щелепи

B прикріплення власне жувального м’язу

C прикріплення внутрішнього крилоподібного м’язу *

D прикріплення зовнішнього крилоподібного м’язу

E прикріплення заднього черевця двочеревцевого м’язу.

30. До м’язів жувального апарату відносять такі групи м’язів:

A жувальні

B мімічні

C жувальні і мімічні *

D інфрахіоїдні

E жувальні і інфрахіоїдні.

31. До м’язів жувального апарату, які приймають участь у рухах нижньої щелепи відносять такі групи м’язів:

A жувальні *

B мімічні

C жувальні і мімічні

D інфрахіоїдні

E жувальні і інфрахіоїдні.

32. Яка одна з точок прикріплення власне жувального м’язу:

A бугристість кута нижньої щелепи зсередини

B вилична дуга *

C суглобовий відросток нижньої щелепи

D вінцевий відросток нижньої щелепи

E внутрішня коса лінія нижньої щелепи.

33. Який м’яз приймає участь у опусканні нижньої щелепи:

A власне жувальний

B скроневий

C двочеревцевий, переднє черевце *

D двочеревцевий, заднє черевце

E внутрішній крилоподібний

34. Де кріпиться до нижньої щелепи скроневий м’яз:

A суглобовий відросток

B внутрішня бугристість кута

C зовнішня бугристість кута

D внутрішня коса лінія

E вінцевий відросток. *

35. Який з наведених м’язів має дві рухомі точки прикріплення:

A власне жувальний

B зовнішний крилоподібний

C внутрішний крилоподібний

D підборідно-підязиковий *

E скроневий.

36. Який м’яз здійснює рухи нижньої щелепи в горизонтальній площині:

A внутрішний крилоподібний

B зовнішний крилоподібний *

C власне жувальний

D підборідно-підязиковий

E скроневий.

37. Який м’яз при одномоментному скороченні переміщає нижню щелепу у сагітальній площині:

A власне жувальний

B скроневий

C внутрішний крилоподібний

D підборідно-підязиковий

E зовнішний крилоподібний. *

38. Яку функцію виконує круговий м’яз рота:

A звужує ротову щілину *

B тягне нижню губу до низу

C відтягує кут рота вверх і до зовні

D тягне верхню губу вверх

E витягує нижню губу вперед.

39. Наявність чого відносить скронево-нижньощелепний суглоб до діартрозів:

A щілини *

B диску

C капсули

D суглобових поверхонь

E зв’язок.

40. З яким м’язом з’єднаний суглобовий диск скронево-нижньощелепного суглобу:

A внутрішний крилоподібний м’яз

B зовнішний крилоподібний м’яз *

C власне жувальний м’яз

D заднє черевце двочеревцевого м’язу

E скроневий м’яз.

41. Якою рідиною заповнений простір між суглобовими поверхнями скронево-нижньощелепового суглобу:

A амніотичною

B плевральною

C синовіальною *

D плазмою

E ротовою.

42. Скронево-нижньожелепний суглоб прийнято вважати інконгруєнтним. Яка ознака надає йому таку характеристику:

A рухи в різних площинах

B наявність суглобового бугорка

C наявність суглобового диска

D невідповідність розміру і форми головки до суглобової ямки *

E поділ диском на верхню та нижню частини.

43. Скронево-нижньожелепний суглоб прийнято вважати інконгруєнтним. Які фактори вирівнюють цю інконгруєнтність:

A суглобовий диск і капсула *

B суглобовий бугорок

C суглобовий бугорок і диск

D суглобова головка

E суглобова капсула.

44. Якого з нижче перерахованих анатомічних об’єктів не має скронево-нижньощелепний суглоб:

A зв’язочний апарат

B волокнистут сполучну тканину *

C диск

D капсулу

E суглобоау ямку.

45. Задня стінка суглобової ямки скронево-нижньощелепного суглобу є:

A гілка нижньої щелепи

B дуга скулової кістки

C скронева кістка *

D потилична кістка

E верхня щелепа.

46. Передня стінка суглобової ямки скронево-нижньощелепного суглобу є:

A вінцевий відросток нижньої щелепи

B скронева кістка

C скулова кістка

D потилична кістка

E скуловий відросток верхньої щелепи. *

47. Зубний ряд верхньої щелепи постійного прикусу має форму:

A півкола

B півовала

C півеліпса *

D параболи

E синусоїди.

48. Зубний ряд нижньої щелепи постійного прикусу має форму:

A параболи *

B півкола

C синусоїди

D півеліпса

E півовала.

49. В ортопедичній стоматології принято розрізняти базальну дугу, яка умовно проходить по:

A ріжучим поверхням фронтальних зубів та бугоркам бокових

B верхівкам коренів *

C екватору коронки зуба

D анатомічних шийках зубів

E клінічних шийках зубів.

50. У ортопедичній стоматології частину зуба, що виступає над яснами називають:

A клінічною коронкою *

B порожниною зуба

C анатомічною коронкою

D ріжучим краєм

E зубним бугорком.

51. За життя людини зміна зубів відбувається:

A жодного разу

B один раз *

C два рази

D три рази

E постійно протягом життя.

52. Який один із факторів стійкості зубного ряду:

A язик

B слизова оболонка

C цемент

D мімічні м’язи

E пародонт. *

53. Яка з дуг, що умовно розрізняють у ортопедичній стоматології є найбільшою за діаметом:

A зубна верхньої щелепи

B зубна нижньї щелепи

C базальна верхньої щелепи

D базальна нижньої щелепи *

E альвеолярні верхньої та нижньої щелеп.

54. Прикусом в ортопедичній стоматології прийнято називати:

A взаємовідношення між зубними рядами в стані центральної оклюзії *

B положення зубів у зубному ряді

C характер відкушування та пережовування їжі

D характер рухів нижньої щелепи

E сила змикання між щелепами

55. Прикуси бувають:

A верхньощелепні і нижньощелепні

B фізіологічні і патологічні *

C статичні і динамічні

D одномоментні і багаторазові

E часткові і повні.

56. Які з вказаних прикусів не відносяться до фізіологічних:

A ортогнатичний

B прямий

C опістогнатія

D зубоальвеолярна прогнатія

E прогнатія. *

57. Який з вказаних прикусів не відноситься до патологічних:

A прогенія

B глибокий

C глибоке перекриття *

D перехресний або косий односторонній

E перехресний або косий двосторонній.

58. Чим характеризуються патологічні прикуси:

A зміною кольору зубів

B дефектом твердих тканин зубів

C рухомістю зубів

D порушенням функції зубощелепної системи *

E відсутністю групи зубів.

59. Які з наведених зубів не має додаткового антагоніста:

A третій моляр верхньої щелепи *

B третій моляр нижньої щелепи

C центральний різець верхньої щелепи

D латеральний різець верхньої щелепи

E всі з наведених.

60. Глибокий прикус характеризується:

A відсутністю контактів між боковими зубами

B відсутністю ріжучобугоркового контакту *

C перекриттям нижніх фронтальних зубів верхніми

D зміщення дистально нижніх бокових зубів.

E перекриттям верхніми фронтальними нижніх на третину.

61. Прямий прикус відрізняється від ортогнатичного:

A напрямком альвеолярних гребенів

B відсутністю котактів між боковими зубами

C характером змикання бокової групи зубів

D відсутністю контактів між фронтальними зубами

E характером змикання фронтальної групи зубів. *

62. Відкритий прикус характеризується:

A травмою слизової зубами

B нижня щелепа висунута вперед по відношенню до верхньої

C затрудненим відкушуванням їжі *

D верхня щелепе черезмірно висунута вперед по відношенню до нижньої

E порушенням прикусу у трансверзальному напрямку.
  1   2   3

Схожі:

Банк тестових завдань з предмету пропедевтика ортопедичної стоматології на підсумковий модульний контроль 2-го курсу iconПропедевтика внутрішної медицини підсумковий модульний контроль №2
«Атипові» клітини, виявлені при мікроскопії харкотиння – це патогномонічна ознака
Банк тестових завдань з предмету пропедевтика ортопедичної стоматології на підсумковий модульний контроль 2-го курсу iconПідсумковий модульний контроль
Засоби захисту, що застосовуються для попередження нещасних випадків на виробництві
Банк тестових завдань з предмету пропедевтика ортопедичної стоматології на підсумковий модульний контроль 2-го курсу iconМодульного контролю
Максимальна кількість балів за підсумковий модульний контроль – 80 балів, мінімальна – 50 балів
Банк тестових завдань з предмету пропедевтика ортопедичної стоматології на підсумковий модульний контроль 2-го курсу iconТема. Використання тестових завдань на уроках економіки
Обладнання: шкільний підручник з економіки за ред. В. Ф. Радіонової, збірник тестових завдань; шкільна програма з економіки
Банк тестових завдань з предмету пропедевтика ортопедичної стоматології на підсумковий модульний контроль 2-го курсу iconМетодичні рекомендації з виконання розрахунково-графічної роботи...
Написання розрахунково-графічної роботи є завершальним етапом вивчення предмету “Контроль І ревізія”. Самостійне комплексне дослідження...
Банк тестових завдань з предмету пропедевтика ортопедичної стоматології на підсумковий модульний контроль 2-го курсу icon? До клініки ортопедичної стоматології звернулась хвора 56 років...

Банк тестових завдань з предмету пропедевтика ортопедичної стоматології на підсумковий модульний контроль 2-го курсу iconПропедевтика хірургічної стоматології
М. В. Фетисов, С. Н. Вайсблат, Г.І. Семенченко, Я. С. Малевич, Ю. Й. Бер­надський, О. В. Коваль, Є. В. Гоцко
Банк тестових завдань з предмету пропедевтика ортопедичної стоматології на підсумковий модульний контроль 2-го курсу iconЗбірник тестових завдань до Модуля «Спеціальні питання гігієни та...

Банк тестових завдань з предмету пропедевтика ортопедичної стоматології на підсумковий модульний контроль 2-го курсу iconЕкзаменаційний банк тестових завдань Крок 1 Загальна лікарська підготовка...
При черевному тифі некротизовані пейєрові бляшки тонкої кишки, забарвлюються у жовто-коричневий колір. Який пігмент просякає некротизовану...
Банк тестових завдань з предмету пропедевтика ортопедичної стоматології на підсумковий модульний контроль 2-го курсу iconПитання до колоквіуму з курсу «гіс в географії» 12. 2011)
Увага! Колоквіум зараховується як модульний контроль № Максимальна кількість балів = 5
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка