Доповіді
Скачати 78.16 Kb.
НазваДоповіді
Дата конвертації26.11.2013
Розмір78.16 Kb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Медицина > Документы

ЗАЯВКА

на участь у I Всеукраїнській науково-практичній Інтернет-конференції студентів,

аспірантів та молодих учених


"Сучасна економічна наука:

нові гіпотези, тенденції та перспективи розвитку"
Прізвище, ім’я, по-батькові ______________________

Назва вищого навчального закладу, місто, спеціальність, група(для аспірантів рік навчання, шифр та назва спеціальності)_____________________

Конт. тел.: ______________________________________

Секція (№)______________________________________

Тема доповіді:___________________________________

Науковий керівник (ПІБ, посада, звання)__________

Електронна адреса ______________________________

Поштова адреса (для надсилання збірника тез та сертифіката, обов’язково з індексом)______________
Інформація про оплату:

Найменування банку: ПриватБанк;

Номер рахунку: 29244825509100;

МФО: 305299;

ЄДРПОУ: 14360570;

Призначення платежу: Поповнення картки;

Одержувач: Семенова Лариса Миколаївна;

Номер картки одержувача: 5168 7572 0294 9444
Копію квитанції про оплату слід відправити на електронну адресу оргкомітету: bank_delo2000@mail.ru
Вартість однієї сторінки 15 грн.
Вартість розсилки сплачується додатково:

за кожен збірник 15 грн.

^

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ


Голова:

Осенін Ю.І. – проректор з наукової роботи Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, доктор технічних наук, професор.

Співголови:

Бузько І.Р. – проректор з науково-педагогічної роботи, завідуюча кафедрою міжнародної економіки СНУ ім. В.Даля, заслужений діяч науки і техніки України, доктор економічних наук, професор;

Свірідова Н.Д. – директор інституту економіки і фінансів СНУ ім. В.Даля, доктор економічних наук, професор;

Максимов В.В. – завідуючий кафедрою економіки підприємства СНУ ім. В.Даля, доктор економічних наук, професор;

Чиж В.І. – завідуюча кафедрою обліку і аудиту СНУ ім. В.Даля, доктор економічних наук, професор;

^ Калінеску Т.В. – завідуюча кафедрою оподаткування СНУ ім. В. Даля, доктор економічних наук, професор;

Ляшенко О.М. – завідуюча кафедрою банківської справи і фінансової безпеки СНУ ім. В.Даля, доктор економічних наук, професор;

Костирко Л.А. – завідуюча кафедрою фінансів СНУ ім. В.Даля, доктор економічних наук, професор.

Члени організаційного комітету:

Єфременко О.В. – заступник директора інституту економіки і фінансів СНУ ім. В.Даля, кандидат економічних наук;

Карпенко М.М. – асистент кафедри міжнародної економіки СНУ ім. В.Даля;

^ Зеленко О.О. – доцент кафедри туризму та готельного господарства СНУ ім. В.Даля, кандидат економічних наук;

Атюшкіна В.В. – доцент кафедри економіки підприємства СНУ ім. В.Даля, кандидат економічних наук;

^ Афанасєва І.І. – доцент кафедри обліку і аудиту СНУ ім. В.Даля, кандидат економічних наук;

Недобєга О.О. – доцент кафедри оподаткування СНУ ім. В.Даля;

Тітова Т.І. – доцент кафедри банківської справи і фінансової безпеки СНУ ім. В. Даля, кандидат економічних наук;

^ Перловська Н.В. – доцент кафедри фінансів СНУ
ім. В.Даля, кандидат економічних наук.

Відповідальний секретар:

Афанас'єва О.Є. – асистент кафедри банківської справи СНУ ім. В.Даля

^ Тел.: (0642) 41-95-72.

E-mail: bank_delo2000@mail.ru

Контактна особа:

Афанас'єва Олександра Євгенівна

тел.: 050-906-80-49. e-mail: elsandra101@rambler.ru

^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИСХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ

ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ І ФІНАНСІВ
І Всеукраїнська

науково-практична

Інтернет-конференція

студентів, аспірантів і молодих учених
"Сучасна економічна наука: нові гіпотези, тенденції та перспективи розвитку"
^ 25-30 листопада 2013

Луганськ, 2013

Шановні студенти, аспіранти та молоді учені!
Запрошуємо Вас взяти участь у І Всеукраїнській науково-практичній Інтернет-конференції «Сучасна економічна наука: нові гіпотези, тенденції та перспективи розвитку», яка відбудеться 25-30 листопада 2013 року у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля (м. Луганськ).
^ Сучасна економічна наука: нові гіпотези, тенденції та перспективи розвитку”
Мета конференції полягає у сприянні генерації наукових ідей, поглибленні економічної науки новими положеннями, обміні гіпотезами та досвідом проведення наукових досліджень з актуальних питань сучасності.
На конференції передбачається робота секцій:
Секція №1. Міжнародна економіка

1.Міжнародна економічна діяльність України в умовах розвитку процесів євроінтеграції та глобалізації

2.Глобальні проблеми сучасності

3.Інтеграційні вектори розвитку України на сучасному етапі
Секція №2. Туризм та готельне господарство

1.Інноваційні форми та напрями розвитку туризму та готельного господарства

2.Транскордонне співробітництво в сфері регіонального розвитку туризму

3.Напрями розвитку туризму на рівні регіону та країни

4.Світовий туризм та його вплив на економіку країни
Секція №3. Економіка підприємства

1.Проблеми економіки, організації та управління підприємствами, галузями, комплексами в різних сферах національного господарства

2.Регіональні проблеми розвитку підприємств і галузей національного господарства

3.Макроекономічні проблеми розвитку національної економіки

4.Проблеми ефективного функціонування підприємств в сучасних умовах


Секція №4. Облік і аудит

1.Сучасна стратегія розвитку контролю

2.Розвиток економічного аналізу як підґрунтя ефективного управління підприємством

3.Проблеми та перспективи розвитку бухгалтерського обліку в умовах глобалізаційних процесів
Секція №5. Оподаткування

1.Сучасні тенденції податкових реформ

2.Досвід митного регулювання на шляху до Європейського простору
Секція №6. Банківська справа

і фінансова безпека

1.Банківська система України: особливості, тенденції, перспективи

2.Фінансово-кредитна діяльність в умовах євроінтеграції та глобалізації: виклики і загрози

3.Фінансова безпека держави, регіону, організації
Секція №7. Фінанси

1.Фінансовий механізм самодостатності регіону

2.Регулювання розвитку інвестиційного потенціалу регіону

3.Вплив фінансових регуляторів на результати діяльності суб’єктів господарювання
Робочі мови конференції: українська, російська та англійська.

Матеріали конференції будуть розміщенні в електронному вигляді на сайті університету.

За результатами конференції планується видання збірника тез та вручення сертифікатів учасників конференції.
Для участі в конференції необхідно до 15 листопада 2013 року надіслати на адресу (bank_delo2000@mail.ru) організаційного комітету:


    • заявку учасника конференції;

    • тези доповіді;

    • копію квитанції про оплату.


Чекаємо на Вашу участь у конференції!ПРАВИЛА оформлення тез:

Обсяг тез:

для студентів – 3 сторінки,

для аспірантів та молодих вчених – 5 сторінок.
Формат паперу А4 без нумерації (шрифт Times New Roman, кегль - 14, інтервал - 1,5, поля зверху, знизу, справа - 2 см, зліва - 1,5 см, абзац - 1 см, вирівнювання основного тексту по ширині), наприкінці тексту через один рядок подається список використаних джерел.

Тези мають містити заголовок (напівжирним), ініціали та прізвище авторів, посаду і вчене звання, назву місця навчання або роботи, назву міста, держави (все по центру). Рисунки та таблиці не повинні перевищувати за шириною 10 см, за висотою - 16 см, формули набираються в редакторі Microsoft Equation-3.0.

Зразок оформлення тез:


^ ПРИНЦИПИ УПРАВЛІННЯ ДОХОДАМИ ПІДПРИЄМСТВА

М.І. Іванов

аспірант кафедри фінансів

Київського інституту міжнародних відносин

м. Київ, Україна
В сучасній науці дохід – це досить складна й суперечлива економічна категорія, що виконує різноманітні функції….
Список використаних джерел


Тези доповіді та заявка в електронному вигляді подаються одним файлом з розширенням .doc, назва якого відповідає прізвищу авторів англійськими літерами (наприклад: Ivanov_tezi).
Тези, що не відповідають даним вимогам, опубліковані не будуть .

Для студентів співавторство керівника є обов’язковим.

За зміст тез несуть відповідальність автори.


Схожі:

Доповіді iconДоповіді

Доповіді iconРегламент доповіді: 5 хвилин

Доповіді iconПідготовка доповіді реферативного типу. Типовий перелік тем доповідей поданий у таблиці

Доповіді iconРеферати та доповіді
Поняття, значення І загальні положення відтворення обстановки й обставин події злочину
Доповіді iconРегламент: доповіді на пленарному засіданні до 20 хвилин
Департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської облдержадміністрації
Доповіді iconТема доповіді №4
Київ, ауд червоного корпусу Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Доповіді iconТема доповіді №4
Київ, ауд червоного корпусу Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Доповіді iconРеферати та доповіді
Нагляд за додержанням законів при прийманні, реєстрації та вирішенні заяв І повідомлень про злочини
Доповіді iconРеєстраційна анкета
Будьте уважні! Реєстраційну анкету разом з електронним варіантом тез доповіді учаснику слід відправити на електронну адресу
Доповіді iconВимоги до оформлення тез
Назва доповіді посередині рядка (всі слова з великої букви, без крапки): шрифт Times New Roman №14, жирний
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка