Тематичний план практичних занять з курсу " догляд за хворими дітьми " для студентів ІІ курсу ІІ медичного факультету у весняному семестрі 2010/11 н р
НазваТематичний план практичних занять з курсу " догляд за хворими дітьми " для студентів ІІ курсу ІІ медичного факультету у весняному семестрі 2010/11 н р
Сторінка1/7
Дата конвертації22.06.2013
Розмір0.83 Mb.
ТипТематический план
mir.zavantag.com > Медицина > Тематический план
  1   2   3   4   5   6   7
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З КУРСУ

" дОГЛЯД ЗА хворими дітьми "

для студентів ІІ курсу ІІ медичного факультету у весняному семестрі 2010/11 н.р.

з/п

Тема

Кількість годин

1.

Особливості деонтології в роботі медичних працівників з дітьми та їх родичами.Основні професійні обов’язки молодшого та середнього медичного персоналу в дитячих поліклініках та педіатричних стаціонарах. Принципи фахової субординації в системі педіатр – медична сестра –молодший медичний персонал. Медична документація.

3

2.

Структура і функції педіатричного стаціонару і поліклініки.

Приймальне відділення дитячої лікарні. Госпіталізація, санітарна обробка та транспортування хворих дітей.

3

3.

Організація санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму. Особиста гігієна медперсоналу. Дезінфекція та стерилізація предметів догляду за дітьми.

3

4.

Особливості гігієни дітей та догляд за ними в стаціонарі дитячої лікарні. Гігієнічні та лікувальні ванни. Догляд за дітьми з лихоманкою. Застосування клізм у дітей.

3

5.

Облік та правила зберігання лікарських засобів. Особливості введення лікарських засобів у дітей.

3

6.

Особливості організації харчування здорових дітей першого року життя та дітей різного віку.

3

7.

Техніка проведення антропометричних вимірювань у дітей різного віку.

3
Всього

21


Зав. кафедри педіатрії № 2,

чл.-кор. НАМН, професор Волосовець О.П.

^ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО КУРСУ

" ухоД ЗА больными детьми "

для студентов ІІ курса ІІ медицинского факультета в весеннем семестре 2010/11 н.р.

п/п

Тема

Количество часов

1.

Особенности деонтологии в работе медицинского персонала с детьми и их родственниками.

Основные профессиональные обязанности младшего и среднего медицинского персонала в детских поликлиниках и педиатрических стационарах. Принципы профессиональной субординации в системе педиатр – медицинская сестра – младший медицинский персонал. Медицинская документация.

3

2.

Структура и функции педиатрического стационара и поликлиники.

Приемное отделение детской больницы. Госпитализация, санитарная обработка и транспортировка больных детей.

3

3.

Организация санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима. Личная гигиена медперсонала. Дезинфекция и стерилизация предметов ухода за детьми.

3

4.

Особенности гигиены детей и уход за ними в детской больнице. Гигиенические и лечебные ванны. Уход за детьми с лихорадкой. Применение клизм у детей.

3

5.

Учет и правила хранения лекарственных средств. Особенности введения лекарственных средств детям.

3

6.

Особенности организации питания здоровых детей первого года жизни и детей разного возраста в стационаре.

3

7.

Техника проведения антропометрических измерений у детей разного возраста.

3
Всего

21


Зав. кафедри педиатрии № 2,

чл.-кор. НАМН, профессор Волосовець О.П.

^ Тематичний план практичних занять з пропедевтики педіатрії

для студентів ІІІ курсу ІІ медичного факультету

у весняному семестрі 2010/11 н.р.


1

Семіотика найбільш поширених захворювань органів травлення у дітей (пілороспазм, пілоростеноз, захворювання шлунка та дванадцятипалої кишки, захворювання біліарної системи, захворювання підшлункової залози, захворювання кишечника) у дітей. Додаткові методи (ультразвукова діагностика, ендоскопія). Синдром «гострого живота».

3,5

2

Методика клінічного обстеження сечової системи у дітей. Лабораторні методи дослідження сечової системи у дітей.

3,5

3

Семіотика найбільш поширених захворювань сечової системи у дітей. Мікроскопічні зміни сечового осаду. Гостра та xpoнічна ниркова недостатність.

3,5

4

Анатомо-фізіологічні особливості ендокринної системи у дітей. Методика клінічного обстеження ендокринної системи у дітей. Семіотика синдромів гiпep- i гіпофункції окремих ендокринних залоз та захворювань ендокринної системи у дітей.

3,5

5

Особливості імунної системи та системи крові у дітей різних вікових груп. Методи клінічного та лабораторного обстеження дітей з ураженням імунної системи та системи крові. Інтерпретація загальноклінічного аналізу крові у дітей різного віку в нормі та при найбільш поширених захворюваннях.

3,5

6

Семіотика найбільш поширених захворювань імунної системи у дітей. Семіотика основних синдромів та найбільш поширених захворювань системи крові у дітей. Основні показники імунологічного дослідження крові та мієлограми.

3,5

7

Курація хворого для написання історії хвороби

3,5

8-9


Підсумковий модульний контроль

Захист історії хвороби

7,0

10

Визначення природного вигодовування. Переваги грудного вигодовування. Шляхи підтримки. Кількісний та якісний склад материнського молока та його імунологічні властивості. Труднощі при годуванні груддю. Профілактика гіпогалактії та маститу. Режим харчування жінки-годувальниці. Техніка грудного вигодовування. Добова потреба дитини в білках, жирах, вуглеводах та калоріях при природному вигодовуванні.

3,5

11

Правила та терміни введення прикормів. Види прикормів. Добова потреба дитини в білках, жирах, вуглеводах та калоріях після введення прикорму. Потреба дітей першого року життя в вітамінах та мінералах.

3,5

12

Визначення штучного та змішаного вигодовування немовлят. Класифікація та характеристика молочних сумішей для догодовування та штучного вигодовування немовлят. Техніка i правила догодовування. Схема змішаного вигодовування дітей першого року життя. Техника штучного вигодовування i критерії оцінки його ефективності. Прикорм i корекція харчування при штучному та змішаному вигодовуванні. Добова потреба в білках, жирах, вуглеводах, вітамінах, мінералах та калоріях при штучному та змішаному вигодовуванні.

3,5

13

Раціональне харчування здорових дітей, старших одного року. Потреба в білках, жирах, вуглеводах, вітамінах, мінералах та калоріях. Режим харчування дітей старших одного року.

3,5

14


Підсумковий модульний контроль

3,5
Всього годин

49


Завідувач кафедри педіатрії № 2,

чл.-кор. НАМН, професор О. П.Волосовець

^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
З ПРОПЕДЕВТИЧНОЇ ПЕДІАТРІЇ

для студентів ІІІ курсу ІІ медичного факультету

в осінньому семестрі 2010-2011 н.р.п/п

Тема

Кількість годин

1

Періоди дитячого віку, їх характеристика та особливості

3,0

2

Особливості періоду новонародженості.

3,0

3

Фізичний розвиток дітей, його оцінка, семіотика порушень фізичного розвитку дітей.

3,0

4

Психомоторний розвиток дітей.

3,0

5

Оцінка психомоторного розвитку дітей.

3,0

6

Підсумковий модульний контроль

3,0

7

Методика клінічного обстеження центральної та периферичної нервової системи у дітей. Семіотика основних захворювань нервової системи у дітей (гідроцефалія, менінгіт, енцефаліт, дитячий церебральний параліч). Особливості спинномозкової рідини у дітей в нормі та при патології.

3,0

8

Морфологічні i функціональні особливості шкіри та її похідних у дітей. Особливості будови підшкірної клітковини у дітей. Семіотика уражень шкіри та змін з боку підшкірної клітковини у дітей.

3,0

9

Анатомо-фізіологічні особливості кістково-м'язової системи у дітей. Методика клінічного обстеження кісткової i м'язової систем у дітей. Семіотика уражень і захворювань кістково-м'язової системи у дітей.

3,0

10

Методика клінічного обстеження органів дихання у дітей. Основні клінічні ознаки ураження органів дихання у дітей.

3,0

11

Топографічна та порівняльна перкусія легень у дітей. Аускультація легень, інтерпретація даних.

3,0

12

Семіотика найбільш поширених захворювань органів дихання у дітей. Спірографія. Гостра дихальна недостатність у дітей.

3,0

13

Методика клінічного огляду серцево-судинної системи у дітей: загальний огляд, пальпація. Основні клінічні ознаки ураження серцево-судинної системи у дітей.

3,0

14

Перкусія меж відносної та абсолютної серцевої тупості у дітей, семіотика порушень. Методика аускультації серця у дітей, інтерпретація даних.

3,0

15

Семіотика найбільш поширених природжених i набутих захворювань серцево-судинної системи у дітей. Гостра та хронічна серцева недостатність.

3,0

16

Особливості ЕКГ, ФКГ та ехокардіографії у дітей різного віку в нормі та при патології.

3,0

17

Методика клінічного обстеження органів травлення (огляд, пальпація, перкусія, аускультація).

3,0


Завідувач кафедри педіатрії № 2,

професор О.П.Волосовець
  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Тематичний план практичних занять з курсу \" догляд за хворими дітьми \" для студентів ІІ курсу ІІ медичного факультету у весняному семестрі 2010/11 н р iconТематичний план практичних занять з догляду за терапевтичними хворими...
...
Тематичний план практичних занять з курсу \" догляд за хворими дітьми \" для студентів ІІ курсу ІІ медичного факультету у весняному семестрі 2010/11 н р iconТематичний план самостійної позааудиторної підготовки студентів ІІ...
Передаудиторна підготовка до практичного заняття № «Основні принципи та організаційні засади догляду за хворими терапев-тичного профілю....
Тематичний план практичних занять з курсу \" догляд за хворими дітьми \" для студентів ІІ курсу ІІ медичного факультету у весняному семестрі 2010/11 н р icon«затверджено» харківський національний університет імені В. Н. Каразіна Перший проректор
Розклад учбових занять на 2 курсі медичного факультету в весняному семестрі 2012/2013 н р
Тематичний план практичних занять з курсу \" догляд за хворими дітьми \" для студентів ІІ курсу ІІ медичного факультету у весняному семестрі 2010/11 н р iconТематичний план лекцій з догляду за терапевтичними хворими для студентiв...
Роль та місце догляду за хворими в лікувально-діагностичному процесі, поняття про його структуру та умови проведення. Основні принципи...
Тематичний план практичних занять з курсу \" догляд за хворими дітьми \" для студентів ІІ курсу ІІ медичного факультету у весняному семестрі 2010/11 н р iconПерелік практичних навиків при складанні пмк 1 для студентів 3 курсу медичного факультету

Тематичний план практичних занять з курсу \" догляд за хворими дітьми \" для студентів ІІ курсу ІІ медичного факультету у весняному семестрі 2010/11 н р iconБ ухгалтерськ ий облік Методичні вказівки та завдання для практичних занять
Радченко О. Д., Душкевич В. Г. Методичні вказівки та завдання для практичних занять з дисципліни “Бухгалтерський облік” для студентів...
Тематичний план практичних занять з курсу \" догляд за хворими дітьми \" для студентів ІІ курсу ІІ медичного факультету у весняному семестрі 2010/11 н р iconТема І. Перша світова війна І революція (1914 1921 рр.)
План практичних занять з новітньої історії україни (для студентів ІV курсу історичного факультету)
Тематичний план практичних занять з курсу \" догляд за хворими дітьми \" для студентів ІІ курсу ІІ медичного факультету у весняному семестрі 2010/11 н р iconПлан и семінарських занять з курсу «Новітня історія України. 1914...
Початок війни, її характер. Ставлення українського населення І політичних партій до воєнного конфлікту
Тематичний план практичних занять з курсу \" догляд за хворими дітьми \" для студентів ІІ курсу ІІ медичного факультету у весняному семестрі 2010/11 н р icon— завідувач кафедри внутрішньої медицини №3 Івано-Франківського національного...
Навчальний посібник для самостійної позааудиторної та аудиторної роботи студентів 4 курсу за програмою
Тематичний план практичних занять з курсу \" догляд за хворими дітьми \" для студентів ІІ курсу ІІ медичного факультету у весняному семестрі 2010/11 н р iconПрактикум з курсу «сімейне право україни» для студентів юридичного факультету львів 2010
Практикум з курсу «Сімейне право України» : навчально-методичний посібник для студентів юридичного факультету. – Львів : юридичний...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка