A *Лікування провести в 2 етапи (підготовчий І раціональне протезування). B
НазваA *Лікування провести в 2 етапи (підготовчий І раціональне протезування). B
Сторінка1/16
Дата конвертації30.10.2013
Розмір2.55 Mb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Медицина > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
Крок 2 Стоматологія

Ортопедична стоматологія (1 частина)

1

Хворий, 48 років скаржиться на стертість зубів, естетичний недолік, чутливість зубів до

температурних поразників. Об’єктивно: змішана форма патологічного стирання більш ніж

на 1/3 довжини їх коронки. Міжальвеолярна висота знижена на 5-6 мм. Прикус

ортогнатичний. Якому із методів лікування слід віддати перевагу?

A *Лікування провести в 2 етапи (підготовчий і раціональне протезування).

B Виготовлення пластмасової капи на весь зубний ряд нижньої щелепи

C Виготовлення пластмасової капи на весь зубний ряд верхньої щелепи

D Виготовлення зустрічних конструкцій в бокових ділянках

E Виготовлення металокерамічних конструкцій на верхню та нижню щелепи.

2

Мужчине 65 лет изготавливается полный съемный пластиночный протез на верхнюю

челюсть. Явился на клинический этап “наложение полного съемного протеза”. Врач

проверяет создание замыкающего клапана в области линии “А”. Какую пальцевую

пробу он применяет для этой цели?

A * Отклоняет фронтальные зубы вестибулярно.

B Оттягивает протез вниз в области премоляров.

C Надавливает на резцы в оральном направлении.

D Надавливает на моляры в вертикальном направлении.

E Надавливает на моляры в оральном направлении.

3

Больная 50 лет обратилась в клинику с целью протезирования. Объективно: коронковая

часть 22 зуба разрушена на 1/2. На рентгенограмме корневой канал запломбирован на

1/3 от верхушки. Изменений в периапекальных тканях нет. Врач планирует изготовить

штифтовый зуб по Ахмедову. Как следует препарировать наддесневую часть коронки

зуба под избранную конструкцию?

A * Как под штампованную комбинированную коронку.

B Вестибулярную поверхность до уровня десны.

C Создать полость кубической формы под вкладку.

D Поверхность культи в виде “крыши”.

E Сошлифовать только острые края культи зуба.

4

Больному 60 лет изготовлен полный съемный протез на верхнюю челюсть. При

надавливании на режущие края фронтальных зубов в вестибулярном направлении,

протез сбрасывается. При осмотре задний край протеза неперекрывает слепые ямки.

Укажите причину сбрасывания протеза у данного больного.

A * Отсутствует замыкающий клапан по линии “А”.

B Укорочена граница протеза во фронтальном участке.

C Удлинена граница в области крылочелюстных складок.

D Плохая адгезия.

E Неправильная постановка зубов

5

Врач-стоматолог-ортопед на ежедневном приеме при осмотре и при проведении

ортопедических манипуляций пользуется стоматологическим зеркалом. Каким образом

проводят стерилизацию стоматологических зеркал?

A * В 6% р-ре перекиси водорода ежедневного приготовления 6 часов.

B В сухожаровом шкафу при температуре 180оС 10 мин.

C В 1-% р-ре хлорамина 10 мин.

D В 0,5% р-ре сульфахлорантина 20 мин.

E В тройном растворе 30 мин.

6

Жінка 26 років звернулася з приводу протезування зубів. 45, 46 відсутні. Зуби інтактні,

стійкі, коронки високі. На діагностичних моделях медіальний нахил 47, трикутний простір

між жувальною поверхнею і антагоністами. Планується заміщення дефекта зубного ряду

нижньої щелепи незнімним мостоподібним протезом з опорою на 47, 44. Який фіксуючий

елемент рекомендований на 47?

A Вкладка

B Повна коронка

C Екваторна коронка

D Напівкоронка

E Утримуючий кламер

7

Хворій 45 років планують виготовити бюгельний протез для нижньої щелепи. Об'єктивно:

зуби високі, стійкі. Альвеолярні відростки помірно атрофовані. Яку відбиткову масу краще

використати?

A Стомафлекс

B Дентол-С

C Репін

D Стоматпласт-2

E Дентафоль

8

Хворому 47 років виготовляють бюгельний протез для нижньої щелепи. Об'єктивно: зубна

формула -

---------------- /----------------

48 --- 434241/313233--------- Зуби інтактні, коронки високі. На етапі перевірки каркасу

протеза оцінюється товщина дуги. Який з перелічених показників найбільш відповідає

вимогам?

A 1,5-2,0 мм

B 0,3-0,5 мм

C 0,6-0,9 мм

D 1,0-1,4 мм

E 2,1-2,4 мм

9

Хворому 64 років виготовляються часткові протези для верхньої і нижньої щелеп.

Об'єктивно: зуби інтактні, стійкі, коронки високі. Ортогнатичне співвідношення щелеп.

Проводиться вибір кламерів для фіксації протезів. Які кламери частіше застосовують в

часткових пластинкових протезах?

A *Утримуючі

B Опорні

C Опорно-утримуючі

D Ясенні

E Дентоальвеолярні

10

Чоловік 43 років скаржиться на стирання зубів верхньої та нижньої щелепи. Об'єктивно:

зуби верхньої та нижньої щелепи стерті до ясенного краю. В окремих ділянках від них

залишились невеликі, ледь виступаючі над яснами кукси. Яка форма патологічного

стирання в даному випадку?

A Генералізована горизонтальна

B Локалізована вертикальна

C Локалізована горизонтальна

D Змішана

E Генералізована вертикальна

11

Жінка 60 років скаржиться на неприємні відчуття під час користування повним знімним

протезом для нижньої щелепи, виготовленим тиждень тому. Об'єктивно: слизова

оболонка нижньої щелепи блідо-рожева, безболісна при пальпації. Який середній термін

адаптації до знімного протеза для беззубої щелепи?

A 33 дні

B 3-5 днів

C 7-8 днів

D 10-12 днів

E 15-20 днів

12

Жінка 18 років звернулась в зв'язку з побутовою травмою обличчя. При огляді: в 21

відлам 1/3 коронки зуба, зондування по лінії відламу болісне, реакція на холодовий

подразник - короткочасний біль, перкусія безболісна. Яке дослідження необхідно

провести для постановки діагнозу та вибору методу лікування?

A Електроодонтометрія

B Рентгенографія

C Термометрія

D Люмінесцентна діагностика

E Вітальне забарвлення

13

Больной 50 лет обратился в клинику с жалобами на резкую боль под полным съемным

протезом на нижней челюсти при жевании. Протез был изготовлен 2 недели назад.

Объективно: во фронтальном участке нижней челюсти в области переходной складки

выявлены декубитальные язвы. Определите причину данного осложнения.

A Несоответствие границ протеза протезному ложу

B Завышена межальвеолярная высота

C Нарушена технология формирования пластмассы

D Аллергическая реакция на пластмассу базиса протеза

E Нарушена технология полимеризации пластмассы

14

Больной 65 лет обратился с жалобами на поломку полного съемного протеза на верхней

челюсти, изготовленного месяц назад. При осмотре протеза обнаружена трещина близко к центру базиса. Зубная дуга в боковых участках челюстей расширена, зубы поставлены с наклоном вестибулярно. Как следовало поставить премоляры и моляры в протезе?

A По центру гребня альвеолярного отростка

B Со смещением орально

C Со смещением вестибулярно

D С наклоном дистально

E С наклоном медиально

15

Пациент 52 лет жалуется на воспаление десен, подвижность зубов. Зубные ряды

интактные, все зубы 2 степени подвижности, атрофия 1/2 длины стенок лунки. Какой вид

стабилизации зубов следует применить в данном случае?

A Стабилизация по дуге

B Фронтальная

C Фронтосагиттальная

D Сагиттальная

E Парасагиттальная

16

Больному П. 60 лет, изготавливаются полные съемные протезы на верхнюю и нижнюю

челюсти. На клиническом этапе "проверка конструкции восковых репродукций протезов"

выявлено: бугровое смыкание справа повышение прикуса , смещение центра нижнего

зубного ряда вправо, просвет между боковыми зубами слева от 3 до 7 зуба. Какая

ошибка была допущена врачом при определении центральной окклюзии?

A Cмещение нижней челюсти влево

B Задняя окклозия

C Передняя окклозия

D Деформация восковых базисов

E Cмещение нижнего базиса с валиком вверх

17

Больному 70 лет, изготавливаются полные съемные протезы на верхнюю и нижнюю

челюсти. Явился на клинический этап "Определение центральной окклюзии". Для

проверки правильного определения межальвеолярно высоты применили разговорную

пробу. Больному предложили произнести звук "О". Какое расстояние должно быть

между валиками при правильном определении межальвеолярной высоты у данного

больного?

A 5-6 мм

B 3-4 мм

C 1-2 мм

D 7-8 мм

E 9-10 мм

18

Больная 50 лет жалуется на плохую фиксацию полного съемного протеза на нижней

челюсти при открывании рта и движении языка. Врач определил удлинение края полного

съемного протеза с оральной стороны в области 46, 36. Какая мышца влияет на

сбрасывание протеза у данной больной?

A *Челюстно-подъязычная

B Крыловидная наружная

C Крыловидная внутренняя

D Собственно жевательная

E Подбородочно-язычная

19

Пациентка 67 лет обратилась с жалобами на жжение под базисом частичного съемного

протеза, которым пользуется в течение 5 дней. Жжение появилось через день

пользования протезом. Ранее пользовалась съемными пластиночными протезами, но

подобных осложнений не наблюдалось. Объективно: имеется гиперемия, воспаление

слизистой оболочки в области базиса протеза. Что явилось причиной данного осложнения?

A Наличие остаточного мономера

B Аллергическая реакция на краситель

C Функциональная перегрузка под базисом протеза

D Аллергическая реакция на пластмассу

E Несоблюдение правил ухода и пользования протезами

20

Больной 44 лет жалуется на потерю зубов на нижней челюсти. Объективно: отсутствуют

48, 47, 46, 45, 35, 36, 37. Оставшиеся зубы устойчивые. Врач принял решение

изготовить бюгельный протез. Выберите вид кламмеров, обеспечивающих фиксацию и

стабилизацию бюгельного протеза у данного больного.

A Система кламмеров Нея

B Удерживающий кламмер

C Пластмассовый кламмер

D Балочная система

E Суставное крепление

21

Больной 20 лет обратился с жалобами на разрушение зубов. Объективно: в 11, 21

разрушены режущие края с поражением медиальных углов. Перкуссия безболезненна.

Из анамнеза: пациент страдает аллергией на пластмассу. Выберите из предложенных

наиболее приемлемый вид конструкции.

A *Фарфоровые коронки

B Штампованные коронки из серебряно-палладиевого сплава

C Штампованные коронки из сплава золота

D Комбинированные коронки по Бородюку

E Комбинированные коронки по Белкину

22

Пациентка 38 лет жалуется на отсутствие и подвижность зубов на нижней челюсти.

Зубы удалены 2 месяца назад. Отсутствуют 46, 45, 44. 35, 36, 37 - подвижность 1

степени. Какая конструкция протеза рациональна для данной больной?

A Бюгельный шина-протез

B Частичный съемный пластиночный протез

C Мостовидные протезы

D Седловидные протезы

E Бюгельный протез

23

Больной К. обратился в клинику с целью изготовления полного съемного протеза на

верхнюю челюсть. Объективно: хорошо выражен альвеолярный отросток, покрыт слегка

податливой слизистой оболочкой. Небо такж покрыто равномерным слоем слизистой

оболочки, умеренно податливой в задней его трети. Определите по классификации

Суппле тип слизистой оболочки у данного больного.

A 1 класс

B 2 класс

C 3 класс

D 4 класс

E --

24

Чоловік, 53 років скаржиться на утруднене жування їжі і косметичний дефект у зв'язку з

втратою верхніх передніх зубів. Об'єктивно: зуби, що залишилися на верхній та нижній

щелепі стійкі, інтактні, не конвергують, перкусія безболісна. Прикус ортогнатичний. Яка

особливість конструкції дугового протезу у цьому випадку?

A Дуговий протез з “розщепленою” або “Л-подібною” дугою.

B Звичайний дуговий протез з двома кламерами Акера.

C Дуговий протез з коловою дугою.

D Дуговий протез з кламерами Джексона.

E Дуговий протез з телескопічною фіксацією.

25

В якому лікувальному закладі , поранені на полі бою у щелепно-лицеву ділянку

одержують відповідну ортопедичну (виготовлення лікувальних шин, апаратів, протезів) та

зуболікарняну допомогу?

A *У СВПХГ (спеціалізованному військово-польовому хурургічному госпіталі)

B У ОМеДБ (окремому медичному баталйоні)

C У ОМЗ (окремому медичному загоні)

D У евакогоспіталях

E У цивільних медичних закладах

26

Чоловік 42 років звернувся в ортопедичне відділення для протезування. Зуби на нижній

щелепі зліва втратив 6 років тому, раніше не протезувався. Об'єктивно: 35, 36 відсутні.

34, 37 інтактні, стійкі, перкусія безболісна. 37 значно похилений у бік дефекту.

Альвеолярний відросток у ділянці відсутніх зубів атрофований. Яка конструкція протеза

показана у даному випадку?

A Мостоподібний протез за методикою Шура

B Паяний мостоподібний протез

C Суцільнолитий мостоподібний протез

D Мостоподібний протез за методикою Кулаженко

E Мостоподібний протез за методикою Лигуна
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Схожі:

A *Лікування провести в 2 етапи (підготовчий І раціональне протезування). B iconКафедра туризму лекція №9
Підготовчий, маршрутний І заключний етапи організації транспортної послуги. Маршрутна документація
A *Лікування провести в 2 етапи (підготовчий І раціональне протезування). B iconОсновні методи бальнеологічного лікування
Тому лікування мінеральною водою слід проводити обережно, у відповідності та за призначенням лікаря [4]
A *Лікування провести в 2 етапи (підготовчий І раціональне протезування). B iconОпишіть клініку верхньощелепового асептичного артриту у коня. Лікування
Охарактеризуйте дивертикул стравоходу у коня. Клінічні ознаки, патогенез, лікування
A *Лікування провести в 2 етапи (підготовчий І раціональне протезування). B iconБюгельне зубне протезування
Зміна топографії экваторної лінії коронки зуба при її нахилі
A *Лікування провести в 2 етапи (підготовчий І раціональне протезування). B iconБойова хірургічна травма. Вогнепальна травма. Вибухова травма. Класифікація,...

A *Лікування провести в 2 етапи (підготовчий І раціональне протезування). B icon11. Сутність І структура пізнавального процесу та методологія наукового пізнання
Види пізнавальної діяльності: чуттєве й раціональне, емпіричне й теоретичне та їх взаємозв’язок
A *Лікування провести в 2 етапи (підготовчий І раціональне протезування). B iconПласт Національна Скаутська Організація України Підготовчий курінь...

A *Лікування провести в 2 етапи (підготовчий І раціональне протезування). B iconБанк тестових завдань з предмету пропедевтика ортопедичної стоматології...
Хто першим запропонував та запровадив використання фарфорових зубів в протезування?
A *Лікування провести в 2 етапи (підготовчий І раціональне протезування). B iconПлас т національна скаутська організація України Станиця Полтав а...

A *Лікування провести в 2 етапи (підготовчий І раціональне протезування). B iconЗапитання до іспиту з курсу «Анатомія людини»
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка