Рівне 2011
Скачати 300.01 Kb.
НазваРівне 2011
Сторінка1/3
Дата конвертації17.06.2013
Розмір300.01 Kb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Математика > Документы
  1   2   3


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Національний університет водного господарства і природокористування

Кафедра електротехніки і автоматики


043-38

Завдання та методичні поради

до виконання контрольної роботи

з дисципліни “Оптимізація енерговикористання”

для студентів напряму підготовки 6.050202 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”

заочної форми навчання

Рекомендовано методичною комісією

за напрямом підготовки 6.050202 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”.

Протокол №6 від 18.05.2011р.Рівне 2011


Завдання та методичні поради до виконання контрольної роботи з дисципліни “Оптимізація енерговикористання” для студентів напряму підготовки 6.050202 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” заочної форми навчання.

/ Юрчевський Є.В. - Рівне: НУВГП, 2011,- 16с./

Упорядник ст. викладач Є.В.Юрчевський.

Відповідальний за випуск Б.О. Баховець, професор, завідувач кафедри електротехніки і автоматики.

©Юрчевський Є.В. 2011

©НУВГП, 2011


Передмова
Для кращого засвоєння і розуміння теоретичного матеріалу дисципліни “Оптимізація енерговикористання” робочою програмою передбачено виконання контрольної роботи.

Контрольна робота складається з двох теоретичних завдань описового характеру і двох практичних завдань.

Варіанти завдань студент визначає за двома останніми цифрами номера (шифру) залікової книжки. Робота повинна бути представлена у рукописному або друкованому вигляді на аркушах паперу формату А4: шрифт – Times New Roman 14 пт, інтервал 1,5, поля: ліве – 2,5 см, праве, верхнє і нижнє – 1,5 см.

При підготовці теоретичних завдань контрольної роботи, окрім рекомендованої літератури, також доцільно використовувати Інтернет-ресурси. Для повного опису та розкриття теми теоретичного завдання необхідно наводити ілюстративний матеріал, тобто рисунки, фотографії систем (об’єктів) оптимізації або їх елементів, структурні або принципові схеми, таблиці, векторні діаграми, графіки тощо.

Це видання розроблено з метою навчання студентів заочної форми в умовах Європейської кредитно-трансферної системи організації навчального процесу.
Номери переліку теоретичних завдань наведено в табл.1.

Таблиця1

Остання

цифра

шифру

Перед-

остання ци-

фра шифру

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

25

2

26

3

27

4

28

5

29

6

30

7

31

8

32

9

33

10

34

1

11

35

12

36

13

37

14

38

15

39

16

40

17

41

18

42

19

43

20

44

2

21

45

22

46

23

47

24

48

25

49

26

50

1

50

2

49

3

48

4

47

3

5

46

6

45

7

48

8

44

9

42

10

41

11

40

12

39

13

38

12

37

4

11

36

10

35

9

34

8

33

7

32

6

31

5

30

4

29

3

28

2,

2

5

1

26

25

30

24

31

23

32

22

33

21

34

20

35

19

36

18

37

17

38

6

16

39

15

40

14

41

13

42

12

44

11

45

10

46

9

47

8

48

7

49

7

8

50

7

26

6

27

5

28

4

29

3

30

2

31

1

32

5

50

6

49

8

7

48

8

47

9

46

10

45

11

43

12

40

13

39

14

38

15

37

16

36

9

17

35

18

34

19

33

20

32

21

31

22

30

23

29

24

28

25

44

26

40Теоретичні завдання до контрольної роботи.
1. Дати визначення понять оптимізація і енерговикористання.

2. Дати визначення енергосистеми, привести її структуру і описати її елементи.

3.Описати основні положення Закону України “Про енергозбереження”

4. Описати основні положення “Комплексної державної програми енергозбереження України”.

5. Навести основні критерії оптимізації використання електричної енергії.

6. Навести і описати основні показники і норми якості електроенергії.

7. Описати вплив якості електроенергії на системи енерговикористання .

8. Навести і описати основні види реактивної потужності.

9. Описати негативну дію потоків реактивної потужності при передачі в енергосистемі.

10. Навести і описати основні заходи щодо зменшення споживання реактивної потужності.

11. Навести і описати основні методи та засоби компенсації реактивної потужності.

12.Описати розрахунок оптимальної реактивної потужності компенсуючих пристоїв.

13. Навести розрахунок оптимізації місця розташування компенсуючих пристоїв в електромережах.

14. Навести і описати основні енергетичні властивості електроприводів.

15. Навести і описати розрахунок потужності та вибору електродвигунів.

16. Навести і описати раціональні режими роботи та експлуатації технологічних установок і електропривода.

17. Навести і коротко описати основні енергозберігаючі системи регульованого електропривода змінного струму.

18. Навести і описати роботу системи частотно-регульованого електроприводу.

19. Навести і описати метод просторового векторного управління

електроприводом.

20. Навести схему і описати роботу енергозберігаючого приводу з екстремальним управлінням.

21. Навести схему і описати роботу вентильного двигуна постійного струму.

22. Навести схему і описати роботу вентильного двигуна змінного струму.

23. Навести схему і описати роботу вентильно-індукторного приводу.

24. Навести і описати способи регулювання якості електроенергії засобами силової перетворювальної техніки промислового електропривода.

25.Описати призначення та задачі автоматизованої системи контролю та управління електроспоживанням (АСКУЕ).

26. Навести і описати структуру автоматизованої системи контролю та управління електроспоживанням (АСКУЕ).

27. Описати види та рівні автоматизованої системи контролю та управління електроспоживанням (АСКУЕ).

28. Навести і описати технічні та програмно-апаратні засоби автоматизованої системи контролю та управління електроспоживанням (АСКУЕ).

29. Навести функціональні можливості багатофункціональних електронних лічильників електричної енергії.

30. Навести і описати структуру та режими роботи багатофункціональних електронних лічильників електричної енергії.

31. Навести і описати схеми підключення багатофункціональних електронних лічильників електричної енергії.

32. Описати види тарифікацій споживання електроенергії.

33. Описати основні методи оптимізації систем тепловикористання.

34. Описати основні види генеруючих підприємств і об’єктів теплової енергії.

35. Навести і описати основні параметри теплової енергії.

36. Навести основні критерії оптимізації використання теплової енергії.

37. Навести методи оптимізації використання палива (природного газу, мазуту, дизпалива) в теплових установках.

38. Навести і описати основні пристрої та системи обліку теплової енергії.

39. Навести і описати основні пристрої та системи регулюваня теплової енергії.

40. Навести і описати структуру та режими роботи лічильників електричної теплової енергії.

41. Навести і описати основні методи використання вторинних енергетичних ресурсів(ВЕР).

42. Навести класифікацію вторинних енергетичних ресурсів (ВЕР).

43.Описати основні методи використання вторинного тепла відходящих газів технологічних установок.

44. Навести схему і описати роботу когенераційної установки.

45. Навести і описати методи використання теплової енергії утилізаційних установок.

46. Навести загальну характеристику альтернативних джерел енергії.

47. Навести схему і описати роботу геліоенергетичної установки.

48. Навести схему і описати роботу вітроенергетичної установки.

49. Описати основні методи використання енергії морських хвиль, геотермальних вод, біопалива.

50. Навести схему і описати роботу акумуляторів енергії.

 ЗАВДАННЯ 1
При роботі тиристорного перетворювача виникають вищі гармоніки, що спотворюють синусоїдальну криву напруги мережі.

Вищі гармоніки можуть викликати не тільки втрати потужностей і енергії, але й порушення у роботі релейного захисту, протиаварійної автоматики, пристроїв керування, що також може привести до порушень різноманітних технологічних процесів.

В даному завданні необхідно визначити коефіцієнт спотворення синусоїдальності кривої напруги kU, якщо відомі діючі значення напруги основної гармоніки Uном та відсоткові значення складових третьої гармоніки U*(3), п’ятої гармоніки U*(5), сьомої гармоніки U*(7), дев’ятої гармоніки U*(9).

Вказати, чи цей коефіцієнт є нормально- чи гранично-допустимим?

Вихідні дані вибирають із табл.2 і табл.3 згідно варіанту


Таблиця 2


Передостання цифра залікової книжки

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Діюче значення напуги мережі (основна гармо-ніка) Uном, кВ

0,38

6

10

20

35

110

0,38

6

10

20


Таблиця 3


^ Остання цифра залікової книжки

Відсоткові значення складових вищих гармонік

напруги мережі

U*(3), %

U*(5), %

U*(7), %

U*(9), %

0

7

2

1

3

1

4

3

2

2

2

5

1

5

4

3

6

3

6

7

4

8

5

2

2

5

3

7

5

5

6

4

3

7

1

7

8

6

8

3

8

9

1

2

5

9

3

5

1

7  1   2   3

Схожі:

Рівне 2011 iconКонспект лекцій з дисципліни “ Економіка підприємства ” для студентів...
Вступ
Рівне 2011 iconБлагодійна організація
Відбір проектів здійснювала Громадська Рада Фонду в складі: Віктор Данилов (директор трк «Рівне-1»), Валентина Шах (Головний редактор...
Рівне 2011 iconРобоча програма навчальної дисципліни „ інженерна геологія” для студентів...
Розробник: Мельничук В. Г. доктор геологічних наук, доцент кафедри водогосподарської екології, гідрології та природокористування
Рівне 2011 iconЗаконукра ї н и про охорону культурної спадщини
Ввр, 2011, n 4, ст. 22 Кодексом n 2755-vi ( 2755-17 ) від 02. 12. 2010, ввр, 2011, n 13-14, n 15-16, n 17, ст. 112 Законами n 2856-vi...
Рівне 2011 iconВсеукраїнська юнацька баскетбольна ліга
Кдюсш-азовмаш полтавщина (Лубни) хімік-сдюшор-2 (Одеса) рівненщина-осдюшор (Рівне)
Рівне 2011 iconМетодичні вказівки
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології денної та заочної форм навчання / М. І. Клепач, В. М. Кутя. – Рівне: нувгп, 2010....
Рівне 2011 iconЗакон Российской Федерации от 10 июля 1992 г. N 3266-1 г. Москва "Об образовании"
ФЗ, от 16. 11. 2011 n 318-фз, от 03. 12. 2011 n 383-фз, от 03. 12. 2011 n 385-фз, с изм., внесенными Постановлением Конституционного...
Рівне 2011 iconО теплоснабжении
Федеральных законов от 04. 06. 2011 n 123-фз, от 18. 07. 2011 n 242-фз, от 07. 12. 2011 n 417-фз (ред. 30. 12. 2012), от 25. 06....
Рівне 2011 iconЗакону України "Про судовий збір"
Закону України "Про судовий збір" (далі Закон), та на доповнення інформаційних листів Вищого господарського суду України від 25....
Рівне 2011 iconВідділ освіти
Відповідно до листа Міністерства освіти І науки України від 02. 06. 2011 року за №1/9-425, відповідно до Плану міжнародних та всеукраїнських...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка