Дипломного проекту проекту проставляється на обкладинці І титульному аркуші
Скачати 38.51 Kb.
НазваДипломного проекту проекту проставляється на обкладинці І титульному аркуші
Дата конвертації17.07.2013
Розмір38.51 Kb.
ТипДиплом
mir.zavantag.com > Математика > Диплом
НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ

Якщо заголовок складається з двох і більше речень, їх розділяють крапкою. Перенесення слів у заголовку розділів НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ.

НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ розміщувати назву розділу, підрозділу, а також пункту й підпункту в нижній частині сторінки, якщо після неї розміщено тільки один рядок тексту.

Потрійна нумерація рисунків НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ.

Заміняти лапками повторювані в таблиці цифри, математичні знаки, знаки відсотка і номери, позначення марок матеріалів і типорозмірів виробів, позначення нормативних документів ^ НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ.

Застосування машинописних і рукописних символів в одній формулі НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ.

ОБОВ'ЯЗКОВО

Текст роботи слід друкувати, додержуючись таких розмірів полів: верхній –20, лівий – 25, нижній - 25, правий - 10 мм (для технічних дисциплін); верхній –20, лівий – 20, нижній - 20, правий - 15 мм (для економічних дисциплін).

^ Розділи, підрозділи, пункти, підпункти пояснювальної записки слід нумерувати арабськими цифрами. Розділи роботи повинні мати порядкову нумерацію в межах викладення суті роботи і позначатися арабськими цифрами БЕЗ КРАПКИ, наприклад, 1, 2, 3 і т. д.

Позначення пояснювальної записки дипломного проекту проекту проставляється на обкладинці і титульному аркуші:

ДП.5.05030103.09.12.ПЗ,

де ДП – дипломний проект;

5.05030103 – номер спеціальності;

09 – номер групи;

12 – порядковий номер прізвища студента в наказі про затвердження теми його дипломного проекту;

ПЗ – пояснювальна записка.

^ Помилки, описки і графічні неточності допускається виправляти підчищенням або зафарбовуванням білою фарбою і нанесенням на тому ж місці або між рядками виправленого зображення машинописним способом або від руки. Виправлене має бути чорного кольору. Якщо на сторінці більш трьох виправлень, аркуш передруковується або переписується.

^ Абзацний відступ повинен бути однаковим упродовж усього тексту пояснювальної записки і дорівнювати п'яти знакам.

Номер сторінки проставляють у відповідній графі основного напису без крапки в кінці (для технічних дисциплін), у правому верхньому куті (для економічних дисциплін).

^ З нової сторінки розміщується виключно назва розділу, а підрозділи, пункти, підпункти пояснювальної записки на наступну сторінку не переносяться.

Ілюстрації повинні мати назву, яку розміщують під ілюстрацією посередині сторінки. За необхідності під ілюстрацією розміщують пояснювальні дані (підрисунковий текст).

Наприклад,

Рисунок 1.1 - Схема формування прибутку підприємства

^ Номер таблиці складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, відокремлених крапкою, наприклад, таблиця 2.1 - перша таблиця другого розділу.

Таблиця повинна мати назву, яку друкують малими літерами (крім першої великої) і вміщують над таблицею. Назва має бути стислою і відбивати зміст таблиці.

Переліки, за потреби, можуть бути наведені всередині пунктів або підпунктів. Перед переліком ставлять двокрапку.

^ Формули та рівняння розташовують безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються, посередині сторінки. Вище і нижче кожної формули або рівняння повинно бути залишено не менше одного вільного рядка.

^ Номер формули або рівняння зазначають на рівні формули або рівняння в дужках у крайньому ПРАВОМУ ПОЛОЖЕННІ НА РЯДКУ.

Наприклад,

Розрахунковий світловий потік однієї лампи (, лм) обчислюють за формулою

(3.1)

де Emin - мінімальна нормована освітленість робочих місць у приміщенні, лк;

S – площа приміщення, м2;

K – коефіцієнт запасу;

Z – коефіцієнт нерівномірності освітлення;

^ N – кількість ламп розжарювання у світильниках;

Η – коефіцієнт використання світлового потоку.

Неправильно:


Правильно:

(2.5)

^ Переносити формули чи рівняння на наступний рядок допускається тільки на знаках виконуваних операцій, повторюючи знак операції на початку наступного рядка. Коли переносять формули чи рівняння на знакові операції множення, застосовують знак «х».

^ Посилання в тексті роботи на джерела слід зазначати порядковим номером за переліком використаної літератури, виділеним двома квадратними дужками, наприклад, «у роботах [1 - 7] ...».

При посиланнях на розділи, підрозділи, пункти, підпункти, ілюстрації, таблиці, формули, рівняння, додатки зазначають їх номери. При посиланнях слід писати: «... у розділі 4 ...», «...дивись 2.1 ...», «... за 3.3.4 ...», «... відповідно до 2.3.4.1...», «... на рис. 1.3 ...», або «...на рисунку 1.3 ...», «... у таблиці 3.2 ...», «... (див. 3.2) ...», «...за формулою (3.1) ...», «... у рівняннях (1.23) - (1.-25) ...», «... у додатку Б ...».

Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Ґ, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, додаток А, додаток Б і т. д. Один додаток позначається як додаток А.

Схожі:

Дипломного проекту проекту проставляється на обкладинці І титульному аркуші iconТема: Оцінка ефективності та доцільності проекту
Розрахувати та проаналізувати ефективність проекту, використовуючи показники: 1 Чиста теперішня вартість проекту; 2 Термін окупності...
Дипломного проекту проекту проставляється на обкладинці І титульному аркуші iconДипломного проекту

Дипломного проекту проекту проставляється на обкладинці І титульному аркуші iconВідомість дипломного проекту

Дипломного проекту проекту проставляється на обкладинці І титульному аркуші iconДо дипломного проекту (роботи)

Дипломного проекту проекту проставляється на обкладинці І титульному аркуші iconДо дипломного проекту (роботи)

Дипломного проекту проекту проставляється на обкладинці І титульному аркуші iconПросування проекту
Міжнародна молодіжна організація aiesec у рамках освітнього проекту «Act in ua» запрошує Вас відвідати тренінг «Просування проекту/Project...
Дипломного проекту проекту проставляється на обкладинці І титульному аркуші iconКалендарний план номер І назва етапів проекту (роботи) Термін виконання етапів проекту (роботи)
Тема проекту (роботи) Розрахунок бензинового двигуна з турбонаддувом та охолоджувачем повітря для спортивного автомобіля
Дипломного проекту проекту проставляється на обкладинці І титульному аркуші iconДипломного проекту
Розробка антикризової програми державного підприємства “Рівненський автомобільний ремонтний завод”
Дипломного проекту проекту проставляється на обкладинці І титульному аркуші iconДипломного проекту (роботи) спеціаліст
«Економіка та підприємництво», спеціальність «Облік І аудит», спеціалізація«Контроль та ревізія
Дипломного проекту проекту проставляється на обкладинці І титульному аркуші iconДипломний проект
Консультанти з проекту (роботи), із зазначенням розділів проекту, що стосуються їх
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка