Методичні матеріали
НазваМетодичні матеріали
Сторінка9/10
Дата конвертації17.06.2013
Розмір1.1 Mb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Математика > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
^

Спеціальність 7. 03051001 «Товарознавство і комерційна діяльність»
«ЗАТВЕРДЖУЮ» «ПОГОДЖУЮ»

Декан факультету Зав. кафедри

__________ к.т.н., доц. Павлишин М.Л. ___________ д.т.н., проф. Жук Ю.Т.

« » ___________________ 201 р. « » ________________ 201 р.


^

З а в д а н н я


на дипломну роботу
(прізвище, ім’я, по-батькові)

  1. Тема дипломної роботизатверджена наказом по інституту___________№______від _______________________
2. Терміни подання закінченої роботи__________________________________________
3. Вихідні дані до роботи _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань для розробки)
Розділ 1. ____________________________________________________________________________________

Розділ 2. _____________________________________________________________________________________

Розділ 3. ____________________________________________________________________________________

^ 5. Перелік графічного матеріалу: таблиці, рисунки, схеми

6. Консультації по роботі з зазначенням розділів, які належать до них

Розділ

Консультант

Підпис, дата

завдання видав

завдання прийняв


6. Дата видачі завдання
Керівник_________________

(підпис)

Завдання прийняв до виконання _____________

(підпис)

^ КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

№ з/п

Найменування етапів

Терміни виконання етапів дипломної роботи

Примітка, підпис


Студент-дипломник_______________________________
Керівник дипломної роботи____________________________

«Рекомендовано до захисту» Зав. кафедри товарознавства та експертизи товарів

Дата ______________ Підпис__________ проф. Жук Ю.Т.__

Додаток В
^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ І ТУРИЗМУ

Факультет менеджменту, товарознавства та комерційної діяльності
Кафедра товарознавства

та експертизи товарів


Прізвище ім’я по-батькові
^ ДИПЛОМНА РОБОТА
ТОВАРОЗНАВЧА ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНОГО АСОРТИМЕНТУ ТА ОЦІНКА ЯКОСТІ ТОВАРІВ НАРОДНИХ ПРОМИСЛІВ З МЕТАЛІВ
Спеціальність:

7.03051001 – «Товарознавство і комерційна діяльність»

Науковий керівник ________

проф., д.т.н. Доманцевич Н.І.Львів 20__

Додаток Д

ВІДГУК

на дипломну роботу

Студента факультету менеджменту, товарознавства та комерційної діяльності

Львівського інституту економіки і туризму

Спеціальність ^ 7. 03051001 “Товарознавство і комерційна діяльність»

______________________________________________________

П.І.Б. студента

На тему:______________________________________________________________

Актуальність

теми____________________________________________________________________

Мета роботи______________________________________________________________

Короткий зміст

роботи__________________________________________________________________

Характеристика виконання дипломної роботи

роботи__________________________________________________________________

Недоліки та

зауваження______________________________________________________________

Загальна оцінка

роботи__________________________________________________________________

П.І.Б., науковий ступінь,

Вчене звання керівника дипломної роботи____________________________________

Додаток Е

РЕЦЕНЗІЯ

на дипломну роботу

студента факультету менеджменту, товарознавства та комерційної діяльності

Львівського інституту економіки і туризму

Спеціальність ^ 7. 03051001 “Товарознавство і комерційна діяльність»

Прізвище, ім’я, по батькові

випускника______________________________________________________________

Тема дипломної

роботи__________________________________________________________________

Рецензент________________________________________________________________

Актуальність теми________________________________________________________

Короткий зміст

роботи__________________________________________________________________

Характеристика виконання дипломної

роботи__________________________________________________________________

Рекомендації щодо можливого впровадження

результатів_______________________________________________________________

Недоліки та

зауваження______________________________________________________________

Загальна оцінка

роботи__________________________________________________________________

_____________________

Рецензент________________________________________________________________

Підпис П.І.Б., науковий ступінь, вчене звання
або П.І.Б. керівника підприємства

(структурного підрозділу підприємства)
Додаток Є

Приклади оформлення бібліографічних описів використаних джерел
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Методичні матеріали iconКиївський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні...
Базові навчально-методичні матеріали складені на основі робочої програми з дисципліни “Україна І європейський світ”
Методичні матеріали iconКиївський національний університет внутрішніх справ навчально-науковий...
Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування» затверджені на засіданні кафедри мовної підготовки...
Методичні матеріали iconМ инистерство освіти І науки України Донецький національний університет...
Навчально-методичні матеріали з навчальної дисципліни „Забезпечення виконання зобов'язань” (для студентів спеціальності 030401 „Правознавство”...
Методичні матеріали icon3 методичні матеріали щодо організації проведення та критеріїв оцінювання...
Методичні матеріали щодо організації проведення та критеріїв оцінювання міжпредметного тренінгу
Методичні матеріали iconНавчально-методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни...
Правові та організаційні основи безпеки підприємницької діяльності: навчально-методичні матеріали до семінарських занять / Розробник:...
Методичні матеріали iconМіністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх...
Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Кримінальне право України. Загальна частина» розглянуто та схвалено на засіданні кафедри...
Методичні матеріали iconГелич Ю. О., Нескороджена Л. Л. Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Господарське право»
Гелич Ю. О., Нескороджена Л. Л. Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Господарське право». К.: Навс, 201 І. 60 с
Методичні матеріали iconМіністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх...
Безрутченко С. М. канд екон наук, професор кафедри економіко-правових дисциплін
Методичні матеріали iconМетодичні рекомендації, завдання та матеріали для опрацювання тем,...
Методичні рекомендації, завдання та матеріали для опрацювання тем, винесених на самостійне вивчення студентами
Методичні матеріали iconІнструктивно-методичні матеріали з навчальної дисципліни

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка