Методичні матеріали
НазваМетодичні матеріали
Сторінка6/10
Дата конвертації17.06.2013
Розмір1.1 Mb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Математика > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

ЗМІСТ


^ ПЕРЕЛІК МАЛОВІДОМИХ СЛІВ, УМОВНИХ СКОРОЧЕННЬ……………………………………………………………………….


3

ВСТУП…………………………………………………………………………………

5

^ РОЗДІЛ І. АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ РИНКУ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО АСОРТИМЕНТУ М'ЯСНИХ КОНСЕРВІВ…….


7

  1. Сучасний стан ринку м'ясних продуктів…………………………………………

7

  1. Споживчі властивості та класифікація м'ясних консервів……………………..

15

  1. Перспективи розвитку ринку м'ясних консервів………………………………..

25

  1. Нові науково-технічні тенденції у розвитку і формуванні асортименту і харчової цінності…………………………………………………………………..


30

^ РОЗДІЛ ІІ. ТОВАРОЗНАВЧА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ’ЄКТУ ДОСЛІДЖЕННЯ …………………………………………………………………….


37

2.1. Визначення, класифікація та характеристика асортименту……………………

42

2.2. Фактори формування споживчих властивостей м'ясних консервів…………..

35

2.2.1. Сировина для виробництва м'ясних консервів……………………………….

43

2.2.2. Виробництво м'ясних консервів, як один із факторів, який впливає на споживчі властивості та якість готового продукту………………………………….


51

2.3. Розфасування, пакування, маркування, транспортування та зберігання м'ясних консервів………………………………………………………………………


60

2.4. Вади м'ясних консервів…………………………………………………………...

66

2.5. Показники якості, правила приймання та порядок контролю якості………….

71

2.6. Методологія дослідження показників якості……………………………………

75

2.7. Способи фальсифікації м'ясних консервів та методи її розпізнавання………..

80

^ РОЗДІЛ ІІІ. ТОВАРОЗНАВЧО-ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА АСОРТИМЕНТУ ТА ЯКОСТІ М'ЯСНИХ КОНСЕРВІВ, ЩО ВИРОБЛЯЮТЬСЯ (РЕАЛІЗУЮТЬСЯ) ПІДПРИЄМСТВОМ…………………………………………88

3.1. Характеристика господарської діяльності підприємства………………………

88

3.2.Характеристика асортименту м'ясних консервів, які виготовляються (реалізуються) підприємством……………………………………………………


95

3.3. Товарознавчо-експертна оцінка якості м'ясних консервів, які виготовляються (реалізуються) підприємством……………………………………..


99

3.4. Проблеми щодо ринку м’ясних консервів і шляхи їх вирішення……………...

102

ВИСНОВКИ…………………………………………………………………………...

108

РЕКОМЕНДАЦІЇ…………………………………………………………………….

109

^ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………………..

111

АНОТАЦІЯ……………………………………………………………………………

113

ДОДАТКИ …………………………………………………………………………….

115


У вступі подається обґрунтовано актуальність теми дослідження, визначається об’єкт (м'ясні консерви, значення, харчова і смакова цінність), пояснюється, чому саме обрано його, як об’єкт дослідження. Формується мета і завдання роботи, наукову новизну, практичне значення роботи.

Розділ І. В даному розділі проводиться огляд ринку того товару (продукту), по якому виконується дипломна робота. Вивчається доступна фінансово-статистична інформація, порівнюються дані по різних підприємствах (регіонах, країні в цілому), використовуються дані соціологічних опитувань. Розглядається предмет дослідження (його характеристика, класифікація, споживні властивості тощо). Аналізуються проблеми і перспективи розвитку ринку (галузі), використання новаторських розробок у виробництві.

Розділ ІІ. Теоретична частина розробляється на засадах вивчення спеціальної літератури, нормативно-законодавчої бази, досвіду сучасних макро- і мікроекономічних вітчизняних і закордонних об’єктів.

В даному розділі на основі джерел літератури подається характеристика асортименту товару (продукту), що виробляється в Україні, вплив окремих чинників на його склад і якість (на стадії виробництва, реалізації і зберігання). Аналізуючи літературні дані показати, які чинники впливають на конкурентноздатність об’єкту. Підкреслюється необхідність вивчення даної теми.

Розділ ІІІ. В основі третього розділу лежить інформація про підприємство, його діяльність, асортимент виготовлюваної (реалізованої) продукції. Проводиться вибіркова експертиза м'ясних консервів, що виготовляються (реалізуються) підприємством. Розглядаються проблеми ринку і можливі напрямки їх вирішення.

За одержаними результатами дипломної роботи доцільно побудувати короткі, лаконічні, тезисні висновки.

Рекомендації слід наводити на підставі одержаних результатів досліджень. Вони повинні мати конкретний, адресний характер і бути повністю підтверджені результатами виконаної роботи.

В анотації дипломної роботи на 2 сторінках подати відомості двома мовами - українською та однією з іноземних мов про автора (ПІБ, групу, спеціальність, факультет інституту); тему дипломної роботи; ключові слова та короткий зміст роботи.

^ Список використаних джерел складають відповідно вимог ВАК України та рекомендацій наукового відділу ЛІЕТ

Тема роботи:

«Проблеми формування сучасного асортименту та конкурентноздатності верхнього одягу на ВАТ «Маяк»

ЗМІСТ

ВСТУП…………………………………………………………………………………

3

^ РОЗДІЛ 1. ПРОБЛЕМИ ВІТЧИЗНЯНОГО ТА СВІТОВОГО РИНКУ ВЕРХНЬОГО ОДЯГУ ……………………………………………………………….


5

  1. Стан та перспективи розвитку швейної промисловості України …………….

7

  1. Світовий ринок верхнього одягу………………………………………………..

7

  1. Екологічна безпека швейних виробів у світлі вступу України до СОТ ……...

15

^ РОЗДІЛ ІІ. ТОВАРОЗНАВЧА ХАРАКТЕРИСТИКА ВЕРХНЬОГО ОДЯГУ

20

2.1. Споживні властивості верхнього одягу………………………………………….

20

2.2. Характеристика матеріалів, які використовуються для виробництва верхнього одягу ………………………………………………………………………


37

2.3. Основні деталі верхнього одягу …………………………………………………

42

2.4. Класифікація асортименту верхнього одягу…………………………………….

35

2.5. Характеристика видового асортименту верхнього одягу………………………

43

2.6. Вимоги до якості верхнього одягу ………………………………………………

55

2.7. Маркування, пакування і зберігання верхнього одягу…………………………

61

^ РОЗДІЛ ІІІ. ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ АСОРТИМЕНТУ, ЯКОСТІ ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВЕРХНЬОГО ОДЯГУ ВАТ «МАЯК»


66

3.1. Загальна характеристика господарської діяльності підприємства ……………

66

3.2. Формування споживних властивостей верхнього одягу в процесі виробництва на ВАТ «Маяк»…………………………………………………………


75

3.3. Характеристика асортименту верхнього одягу, що виробляється підприємством ………………………………………………………………………...


80

3.4. Контроль якості верхнього одягу на підприємстві …………………………….

88

3.5. Фактори, що визначають конкурентоспроможність верхнього одягу ВАТ «Маяк» …………………………………………………………………………………


88

ВИСНОВКИ…………………………………………………………………………...

98

РЕКОМЕНДАЦІЇ……………………………………………………………………..

100

^ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………………..

102

АНОТАЦІЯ……………………………………………………………………………

105

ДОДАТКИ …………………………………………………………………………….

107
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Методичні матеріали iconКиївський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні...
Базові навчально-методичні матеріали складені на основі робочої програми з дисципліни “Україна І європейський світ”
Методичні матеріали iconКиївський національний університет внутрішніх справ навчально-науковий...
Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування» затверджені на засіданні кафедри мовної підготовки...
Методичні матеріали iconМ инистерство освіти І науки України Донецький національний університет...
Навчально-методичні матеріали з навчальної дисципліни „Забезпечення виконання зобов'язань” (для студентів спеціальності 030401 „Правознавство”...
Методичні матеріали icon3 методичні матеріали щодо організації проведення та критеріїв оцінювання...
Методичні матеріали щодо організації проведення та критеріїв оцінювання міжпредметного тренінгу
Методичні матеріали iconНавчально-методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни...
Правові та організаційні основи безпеки підприємницької діяльності: навчально-методичні матеріали до семінарських занять / Розробник:...
Методичні матеріали iconМіністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх...
Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Кримінальне право України. Загальна частина» розглянуто та схвалено на засіданні кафедри...
Методичні матеріали iconГелич Ю. О., Нескороджена Л. Л. Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Господарське право»
Гелич Ю. О., Нескороджена Л. Л. Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Господарське право». К.: Навс, 201 І. 60 с
Методичні матеріали iconМіністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх...
Безрутченко С. М. канд екон наук, професор кафедри економіко-правових дисциплін
Методичні матеріали iconМетодичні рекомендації, завдання та матеріали для опрацювання тем,...
Методичні рекомендації, завдання та матеріали для опрацювання тем, винесених на самостійне вивчення студентами
Методичні матеріали iconІнструктивно-методичні матеріали з навчальної дисципліни

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка