Методичні матеріали
НазваМетодичні матеріали
Сторінка4/10
Дата конвертації17.06.2013
Розмір1.1 Mb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Математика > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

ЗМІСТ


ПЕРЕЛІК МАЛОВІДОМИХ СЛІВ, УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ І СКОРОЧЕНЬ………………………………………………………………. 3

ВСТУП……………………………………………………………………………………………… 5

^ РОЗДІЛ 1. ОСНОВИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЯКОСТІ ТА АСОРТИМЕНТУ МЕБЛЕВИХ ВИРОБІВ…………………………... 7

1.1. Аналіз ринку меблів в Україні………………………………………………….. 7

1.2. Загальна товарознавча характеристика меблевих виробів…………………... 14

1.3. Фактори формування якості та асортименту меблів…………………………...26

1.4. Характеристика нормативної бази на меблевi вироби……………………… 39

РОЗДІЛ 2. ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ АСОРТИМЕНТОМ І ЯКІСТЮ МЕБЛЕВИХ ВИРОБІВ НА ОСНОВІ ТОВАРОЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ…………………………………………………………… 46

2.1. Аналіз систем класифікації, кодування, маркування виробів. Товарознавчі аспекти зберігання й експлуатації меблів…………………………………… 46

2.2. Дослідження асортименту та споживчих властивостей меблів виробництва ТзОВ «Каскад»………………………………………………………………… 53

2.3. Оцінювання якості меблів ТзОВ «Каскад»………………………………….. 61

РОЗДІЛ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ ТОРГІВЛІ МЕБЛЯМИ…………………………. 76

3.1. Стан та тенденції розвитку торгівлі меблями в Україні……………………… 76

3.2. Організаційно – економічна характеристика ТзОВ «Каскад»………………. 88

3.3. Організація торгівлі меблями в магазині……………………………………… 94

3.4. Шляхи покращення торгівлі меблями в роздрібному торгівельному підприємстві…………………………………………………………………………. 99


ВИСНОВКИ……………………………………………………………………… 101


РЕКОМЕНДАЦІЇ……………………………………………………………….. 103

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ …………………………………….. 104

АНОТАЦІЯ ……………………………………………………………………… 105

ДОДАТКИ ……………………………………………………………………… 107


У перелік маловідомих слів, умовних позначень і скорочень у вигляді таблиці в алфавітному порядку наводяться ключові маловідомі слова, їх визначення та розшифрування умовних позначень і скорочень.

У вступі висвітлено актуальність теми, мету, завдання, об’єкт і предмет дослідження. Тут розкривається соціальне значення роздрібної торгівельної мережі, а також особливості створення розгалуженої мережі підприємств роздрібної торгівлі меблями в Україні, розвинутої системи торгового обслуговування на основі підвищення грошових прибутків стимулює збільшення виробництва меблів, що впливає на підвищення рівня життя міського і сільського населення.

У теоретичній частині (розділ 1) дипломної роботи доцільно здійснити аналіз стану й перспектив розвитку ринку меблів в Україні; навести товарознавчу характеристику меблевих виробів; а також фактори формування якості та асортименту меблів; чинній нормативній базі на меблеві вироби.

У дослідній частині (розділ 2) слід приділити увагу питанням: аналізу систем класифікації, кодування, маркування меблевих виробів; дослідженню асортименту та споживних властивостей м’яких меблів, що виготовляються ТзОВ „Каскад”; особливостям оцінювання якості та конкурентоспро-можності меблевих виробів на досліджуваному приватному підприємстві; маркетинговим дослідженням властивостей та якості меблевих виробів.

В аналітичній частині (розділ 3) роботи доцільно провести дослідження: стану та тенденцій розвитку торгівлі в Україні меблевими виробами; формам і методам роздрібного продажу; привести організаційно-економічну характеристику підприємству; проаналізувати організацію торгівлі меблями в фірмовому магазині “Меблі”, що знаходиться в с.м.т. Івано-Франково та відзначити шляхи покращення торгівлі м’якими меблями в роздрібному торгівельному підприємстві.

За одержаними результатами дипломної роботи доцільно побудувати короткі, лаконічні, тезисні висновки.

Рекомендації слід наводити на підставі одержаних результатів досліджень. Вони повинні мати конкретний, адресний характер і бути повністю підтверджені результатами виконаної роботи.

^ Список використаних джерел складають відповідно вимог ВАК України та рекомендацій наукового відділу ЛІЕТ.

В анотації дипломної роботи на 2 сторінках подати відомості двома мовами - українською та однією з іноземних мов про автора (ПІБ, групу, спеціальність, факультет інституту); тему дипломної роботи; ключові слова та короткий зміст роботи.
^ Тема роботи:

«Товарознавча експертиза якості виноградних вин

(за матеріалами Бродівського СТ)»

ЗМІСТ

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ І КЛЮЧОВИХ СЛІВ -- -- -- -

5

ВСТУП -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

7

РОЗДІЛ 1. ТОВАРОЗНАВЧА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИНОГРАДНИХ ВИН-------------------------------------------------------------

9

1.1. Формування ринку виноградних вин в Україні -- -- -- -- -- -- -- --

9

1.2. Споживні властивості та фізіологічна дія на організм людини виноградних вин-----------------------------------------------------------------------


22

1.3. Особливості формування споживних властивостей і асортименту виноградних вин у різних країнах світу -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --


27

1.4. Шляхи поліпшення споживних властивостей і розширення асортименту вин (за матеріалами періодичних видань) -- -- -- -- -- --


33

РОЗДІЛ 2. ОБ’ЄКТИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ -- -- -- -- -- --

36

2.1. Характеристика об’єктів і методів дослідження якості -- -- -- -- --

36

2.2. Організація проведення товарознавчої експертизи якості виноградних вин----------------------------------------------------------------------


40

2.3. Дефекти і хвороби вин, причини їх виникнення, міри запобігання --

54

2.4. Фальсифікація виноградних вин та методи її визначення -- -- -- --

61

РОЗДІЛ 3. ХАРАКТЕРИСТИКА АСОРТИМЕНТУ Й ЕКСПЕРТИЗА ЯКОСТІ ВИНОГРАДНИХ ВИН -- -- -- -- -- -- -- -


67

3.1. Законодавчо - правова основа виробнитцтва виноградних вин -- --

67

3.2. Дослідження асортименту виноградних вин у роздрібній торговій мережі Бродівського СТ -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -


72

3.3. Експертна оцінка якості виноградних вин -- -- -- -- -- -- -- --- --

83

3.4. Характеристика умов транспортування та зберігання виноградних вин у системі Бродівського СТ -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --


88

3.5. Аналіз пропозицій виробників і посередників виноградних вин -- -

89

ВИСНОВКИ -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - - -


92

РЕКОМЕНДАЦІЇ -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - -


94

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -

95

АНОТАЦІЯ -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -

98

ДОДАТКИ -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -

100
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Методичні матеріали iconКиївський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні...
Базові навчально-методичні матеріали складені на основі робочої програми з дисципліни “Україна І європейський світ”
Методичні матеріали iconКиївський національний університет внутрішніх справ навчально-науковий...
Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування» затверджені на засіданні кафедри мовної підготовки...
Методичні матеріали iconМ инистерство освіти І науки України Донецький національний університет...
Навчально-методичні матеріали з навчальної дисципліни „Забезпечення виконання зобов'язань” (для студентів спеціальності 030401 „Правознавство”...
Методичні матеріали icon3 методичні матеріали щодо організації проведення та критеріїв оцінювання...
Методичні матеріали щодо організації проведення та критеріїв оцінювання міжпредметного тренінгу
Методичні матеріали iconНавчально-методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни...
Правові та організаційні основи безпеки підприємницької діяльності: навчально-методичні матеріали до семінарських занять / Розробник:...
Методичні матеріали iconМіністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх...
Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Кримінальне право України. Загальна частина» розглянуто та схвалено на засіданні кафедри...
Методичні матеріали iconГелич Ю. О., Нескороджена Л. Л. Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Господарське право»
Гелич Ю. О., Нескороджена Л. Л. Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Господарське право». К.: Навс, 201 І. 60 с
Методичні матеріали iconМіністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх...
Безрутченко С. М. канд екон наук, професор кафедри економіко-правових дисциплін
Методичні матеріали iconМетодичні рекомендації, завдання та матеріали для опрацювання тем,...
Методичні рекомендації, завдання та матеріали для опрацювання тем, винесених на самостійне вивчення студентами
Методичні матеріали iconІнструктивно-методичні матеріали з навчальної дисципліни

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка