Тема: методи та прийоми економічного аналізу
Скачати 153.06 Kb.
НазваТема: методи та прийоми економічного аналізу
Дата конвертації23.06.2013
Розмір153.06 Kb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Математика > Документы
Група______________ Прізвище __________________ Оцінка _____________

Практична робота № 1.

Тема: методи та прийоми економічного аналізу.

Мета: систематизувати та закріпити теоретичні знання шляхом вирішення практичних завдань.

Студенти повинні знати: сутність та особливості методики економічного аналізу, методику розрахунку показників, які всебічно характеризують економіку підприємства; методи та прийоми аналізу.

Студенти повинні вміти: використовувати часткові показники для визначення результативних показників; визначати розмір впливу факторів на результативний показник; використовувати економіко - логічні методи для визначення аналітичних показників.
Ключові поняття та терміни:

Метод елімінування

Метод абсолютних різниць

Метод ланцюгових підстановок

Метод відносних різниць

Фактор

Резерв

Фондовіддача

Фондомісткість

Рентабельність


Хід заняття.

1. Відновлення теоретичних знань:

1.1. Сутність методу елімінування.

1.2. Економічний зміст показників.

1.3. Особливості та умови застосування методу ланцюгових постановок.

1.4 Види факторів.

1.5 Типи моделей.

2. Тестування.

3. Практична робота.
Методичні рекомендації:

- до результативних показників можна віднести: продуктивність праці, обсяг виробництва, прибуток і ін.

- метод ланцюгових підстановок використовується для розрахунку впливу факторів в усіх типах детермінованих факторних моделей .В даному випадку ми маємо мультиплікативну чотирьохфакторну модель ( У= а*б*с*д).

- спосіб абсолютних різниць також базується на прийомі елімінування.

- в кінці розрахунків проводимо перевірку: У01= Уум1ум2ум3ум4.(У - результативний показник).
Завдання №1.

Розрахувати результативний показник і вплив факторів на нього. Використати метод ланцюгових підстановок та метод абсолютних різниць.

Таблиця 1. - Вихідні дані.

Показники
1

2

3

4

5

6

7
П

Ф

П

Ф

П

Ф

П

Ф

П

Ф

П

Ф

П

Ф

Середньоспискова чисельність робітників,чол.

57

51

59

45

68

99

36

44

21

39

56

57

48

95

Кількість робочих днів відпрацьованих робітником,дн

22

23

24

22

21

20

22

23

24

25

21

20

19

22

Тривалість робочого дня,год

7.8

8

7.9

8

7.9

7.8

7.7

8.0

8.1

7.9

7.7

7.6

7.2

8.0

Середнього динний виробіток робітника,грн

9.7

9.0

9.9

9.5

9.6

9.9

8.9

7.8

7.7

10.9

4.5

7.9

9.4

9.0

Послідовність виконання завдання.

1.Визначимо результативний показник.(добуток факторів).____________________________________________________

2. Таблиця Вплив факторів способом ланцюгових підстановок.
Аналітичний висновок:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Вплив факторів способом абсолютних різниць.

1. Упл=______________________________________________________

2.Вплив зміни_________________________________:

Уум1=______________________________________________________

3.Вплив зміни__________________________________:

Уум2=______________________________________________________

4. Вплив зміни__________________________________:

Уум3=______________________________________________________

5.Вплив зміни __________________________________:

Уум4.=______________________________________________________

6. Уф=_______________________________________________________

Перевірка: Уфплум1ум2ум3ум4

Аналітичний висновок__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Завдання 2.

Необхідно :

- пояснити економічний зміст наведених нижче показників, порядок їх розрахунку, вказати , з яких джерел інформації використано дані.

- назвати можливі причини змін, що відбулися, проаналізувати їх вплив на результати господарської діяльності.

Примітка: визначити абсолютне та відносне відхилення, зробити аналітичний висновок.

Таблиця. Економічні показники.

Показник

Варіант 1

Варіант 2

План

Факт

План

Факт

Випуск продукції

2600

2597

6490

7050

Ціна за 1 продукції

2.3

2.3

4.8

4.65

Собівартість 1 продукції

1.7

1.5

3.6

3.9

Прибуток

?

?

?

?

Рентабельність

?

?

?

?

Середньорічна вартість ОВФ

25890

24010

45678

65432

Фондовіддача

?

?

?

?

Фондомісткість

?

?

?

?


Продовження таблиці.

Показник

Варіант 3

Варіант 4

План

Факт

План

Факт

Випуск продукції

12345

11234

4567

4765

Ціна за 1 продукції

34.6

39.6

234

350

Собівартість 1 продукції

25

25

125

156

Прибуток

?

?

?

?

Рентабельність

?

?

?

?

Середньорічна вартість ОВФ

123900

167000

34500

23000

Фондовіддача

?

?

?

?

Фондомісткість

?

?

?

?


Методичні рекомендації:

- Економічний зміст (визначення) , тобто роль показника в оцінці економічних явищ та процесів.

- абсолютне відхилення , тобто Ф-П,

- відносне відхилення, тобто Ф/П * 100%.

Послідовність виконання:

  1. Побудувати таблицю «Вихідні дані»(назви колонок «показник», «план», «факт», « абсолютне відхилення», « відносне відхиленн»

Показник

Варіант

Відхилення

План

Факт

+/-

%

Випуск продукції

Ціна за 1 продукції

Собівартість 1 продукції

Прибуток

Рентабельність

Середньорічна вартість ОВФ

Фондовіддача

Фондомісткість

2.Прибуток– ______________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________. Формула розрахунку __________________________________________

Рентабельність-це____________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________Формула ___________________________________________________

Фондовіддача це _____________________________________________

____________________________________________________________

Формула розрахунку__________________________________________

Фондомісткість це - __________________________________________

____________________________________________________________

Формула розрахунку __________________________________________

3. Аналітичний висновок: ______________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Необхідно:

→ пов’язати види показників, наведені нижче, з їх характеристикою.

Для цього проставити ліворуч від номеру відповідну літеру.


Показник

Характеристика

1

2

__1. Вартісні показники

А. Використання цих показників випливає з наявності товарного виробництва і товарного обігу, товарно-грошових відносин та дії закону вартості в умовах вільного ринку

1

2

­__2. Натуральні показники

Б. Використовуються для оцінки виготовленої продукції з точки зору її відповідності встановленим вимогам, для оцінки економічної ефективності трудових, матеріальних та грошових затрат

__3. Умовно-натуральні показники

В. Використовуються в плановій та обліко-аналітичній практиці підприємств; в промисловості застосовуються для кількісної характеристики продукції, що виготовляється та реалізується в матеріально-речовій формі

­­__4. Кількісні показники

Г. Показники, що використовуються лише в окремих галузях

__5. Якісні показники

Д. Це відношення значень одного показника до іншого

__6. Загальні показники

Е. Застосовуються при плануванні та аналізі діяльності підприємств, що виготовляють вироби різноманітного асортименту, при використанні натуральних вимірників для узагальнюючої характеристики обсягів виробництва, для порівняльного вивчення випуску всієї продукції за декілька років

__7. Специфічні показники

Є. Використовуються для вираження абсолютних та відносних величин, що характеризують обсяг виробництва та реалізації продукції, його структуру та інші сторони роботи підприємства

__8. Первісні показники

Ж. Показники, що формуються безпосередньо за даними обліку, планової інформації

__9. Синтетичні показники

З. Показники, характерні для всіх галузей економіки

__10. Абсолютні показники

И. Це вартісні, натуральні, трудові або умовні вимірники

__11. Відносні показники

І. Показники, що надають узагальнену характеристику складним економічним явищам

Відповідь:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

1Схожі:

Тема: методи та прийоми економічного аналізу iconОпорний конспект лекцій змістовий модуль Теоретичні основи фінансового...
Це напрям економічного аналізу, який сприяє обґрунтуванню рішень в сфері фінансового управління. Як відомо, у процесі функціонування...
Тема: методи та прийоми економічного аналізу iconЛекція №1 Тема 1
Тема Місце І роль економічного аналізу господарської діяльності в інформаційній системі управління
Тема: методи та прийоми економічного аналізу iconПлан Систематизація І обробка економічної інформації. Типологія видів...
А також інформації, яка розробляється спеціалізованими фірмами. Всі джерела інформації діляться на нормативно-планові, облікові І...
Тема: методи та прийоми економічного аналізу icon1. Роль економічного аналізу в обгрунтуванні управлінських рішень
Без глибоких економічних знань, без уміння науково обгрунтувати та правильно оцінювати ефективність рішень, що приймаються на основі...
Тема: методи та прийоми економічного аналізу iconЗміст І предмет економічного аналізу
Дайте характеристику оперативного (ситуаційний) І підсумкового (результативний) аналізу
Тема: методи та прийоми економічного аналізу iconПредмет, функції та об'єкти економічного аналізу
Значення, завданий, інформаційне забезпечення аналізу виробництва та реалізації продукції
Тема: методи та прийоми економічного аналізу icon2. Принципи, методологічні парадигми І методи політичної аналітики....
Тема Принципи, методологічні парадигми І методи політичної аналітики. Ситуаційний аналіз І порівняння як метод аналізу. Етапи здійснення...
Тема: методи та прийоми економічного аналізу icon2. Принципи, методологічні парадигми І методи політичної аналітики....
Тема Принципи, методологічні парадигми І методи політичної аналітики. Ситуаційний аналіз І порівняння як метод аналізу. Етапи здійснення...
Тема: методи та прийоми економічного аналізу iconТема. Традиційні форми роботи, методи та прийоми навчання
Розробити один план-конспект уроку з використанням по одному прийому з кожної групи методів (словесні, практичні, наочні)
Тема: методи та прийоми економічного аналізу icon1. Предмет економічної теорії та методи економічного дослідження
Розділ І. Вступ до економічної теорії тема Предмет економічної теорії та методи економічного дослідження
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка