Завдання на практичні заняття
Скачати 58.59 Kb.
НазваЗавдання на практичні заняття
Дата конвертації29.10.2013
Розмір58.59 Kb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Математика > Документы

 1. Завдання на практичні заняття 1. Підготуйте план до вивчення фрагменту уроку „Хрещення Русі. Поширення християнства”. (7 клас, тема: „ Київська держава за часів Володимира Великого. Впровадження християнства як державної релігії”.)

 2. Складіть календарно-тематичний план історії України для( 7-11) класу, включаючи урізноманітнення форм роботи, типів уроків, вікових особливостей учнів та програмових вимог.

 3. Запропонуйте найважливіші, на вашу думку, запитання для поглибленого вивчення фрагменту уроку: „ Внутрішня та зовнішня політика Данила Романовича”. ( 7 клас, тема: „ Галицько – Волинська держава за князя Данила Галицького та його наступників”.)

 4. Складіть план-конспект комбінованого уроку з історії України по темі: „ Київська Русь за часів правління князя Ярослава Мудрого” ( 7 кл. )

 5. На прикладі фрагменту уроку з історії України „Утворення козацької держави – Запорізької Січі” ( 8 клас, тема: „Виникнення українського козацтва та Запорізької Січі ) запропонуйте питання для поглибленого його вивчення.

 6. Складіть план-конспект уроку з історії України по темі: „ Національно – визвольна війна українського народу проти Речі Посполитої середини XVII ст.” ( 8 кл. )

 7. Сформулюйте основні питання, які, на вашу думку, допоможуть ґрунтовно висвітлити фрагмент уроку „ Програма розбудови української гетьманської держави” ( 8 клас, тема: „ Розгортання національно – визвольної війни в 1648 – 1649 рр.” )

 8. Складіть проблемні питання, які сприятимуть всебічному вивченню фрагменту уроку „ Українсько – шведський союз” ( 8 клас, тема: „Україна в подіях Північної війни. Повстання гетьмана І. Мазепи”. )

 9. Складіть план-конспект уроку з історії України по темі: „ Південна Україна. Ліквідація Запорізької Січі”. ( 9 кл. )

 10. Сформулюйте основні питання, які на вашу думку, допоможуть ґрунтовно вивчити фрагмент уроку „Ліквідація решток автономного устрою Гетьманщини” ( 9 клас, тема уроку: „ Лівобережна та Слобідська Україна. Ліквідація Гетьманщини”. )

 11. Підготуйте план до вивчення фрагменту уроку „ Програмні документи і громадсько – політична діяльність братчиків” ( 9 клас, тема: „Український національний рух наприкінці 40-х років XIX ст. Кирило – Мефодїївське братство”. )

 12. Запропонуйте найважливіші, на вашу думку, питання для поглибленого вивчення фрагменту уроку „Селянська реформа в Україні 1861 року”

 13. Підготувати питання на тестування, провести його та проналізувати на заняттях результати тестування, пояснити правильні та помилкові відповіді, з’ясувати причини помилок у відповідях.

 14. Підготувати питання до проведення внутрішньо шкільного моніторингу якості підготовки учнів з історії України за допомогою тестування, навчитись порівнювати отримані результати з балами тематичного й поточного оцінювання.

 15. Розробити завданням на порівняння та зіставлення конкретно-історичних процесів і явищ, учити учнів робити висновки та узагальнення на основі їх аналізу.

 16. Розробити історичні задачі, розкрити методику їх розв’язання для учнів різних класів.

 17. Продумати проблемні ситуації до різних, розкрити методику їх розв’язання: це проблемне висвітлення питань історії, формування вміння «бачити» та формулювати проблему, відрізняти факти від їхньої інтерпретації, виявляти різні судження про історичні події та явища, аргументовано висловити власне ставлення.

 18. Скласти конспект та провести практичне заняття-семінар.

 19. Розробити та провести конспект уроку з активним користанням певними історичними джерелами (аналізувати інформацію, використовувати зміст документів під час відповіді, визначати позицію автора, висловлювати власне ставлення до змісту джерела, формулювати висновки на основі аналізу).
 1. Підготувати для учнів 7-11 класів до одного уроку в кожному таблиці, схеми, графіки, історичні фотографії та карикатури.
 1. Провести урок з широким використанням невербальних джерел — таблиць, схем, графіків, історичних фотографій та карикатур.

 2. провести практичне заняття виробленням вмінь в учнів виконувати завдання в письмовій формі (підготувати реферат, скласти тези статті чи план виступу, написати твір, есе), аналізувати виконані роботи. Це розвиватиме в старшокласників уміння стисло, чітко, аргументовано та відповідно до теми письмово відповідати на поставлене запитання.

 3. ( 9 клас, тема уроку: „ Економічний розвиток. Формування ринкових відносин в Україні в другій половині XIX ст.” )

 4. Складіть план-конспект уроку з історії України по темі: „ Проголошення Української Народної Республіки” ( 10 кл. )
 1. Складіть питання, які сприятимуть всебічному вивченню фрагменту уроку „ Плани щодо України Антанти і Троїстого союзу” ( 10 клас, тема уроку: „ Україна в Першій світовій війні”. )

 2. Складіть план-конспект з історії України по темі: „ НЕП і особливості впровадження його в Україні”. ( 10 кл. )

 3. Складіть план-конспект уроку по темі: „ Внутрішня політика уряду П. Скоропадського”. ( 10 кл. )

 4. Складіть план-конспект уроку з історії України по темі: „ Голодомор 1932 – 1933 рр. в Україні” ( 10 кл. )

 5. Запропонуйте найважливіші, на вашу думку питання для поглибленого вивчення фрагменту уроку „ Утворення Директорії та відновлення УНР” ( 10 клас, тема: „Директорія УНР”. )

 6. Сформулюйте основні питання, які на вашу думку, допоможуть ґрунтовно вивчити фрагмент уроку „Організація держави на західноукраїнських землях” ( 10 клас, тема: „Західноукраїнська Народна Республіка” )

 7. Запропонуйте найважливіші, на вашу думку, питання для ґрунтовного вивчення фрагменту уроку „ Ліквідація куркульства як класу – форма репресій щодо всього селянства” ( 10 клас, тема: „Суцільна колективізація в Україні” )

 8. Складіть план-конспект уроку з історії України по темі: „ Радянсько-німецькі договори 1939 р. і західноукраїнські землі” ( 11 кл. )

 9. Складіть план-конспект уроку з історії України по темі: „ Окупація України військами Німеччини та її союзників. ( 11 кл. )

 10. Підготуйте питання до вивчення фрагменту уроку „ Розгортання руху Опору та його течії в Україні” ( 11 клас, тема: „ Окупаційний режим в Україні” )

 11. Складіть проблемні питання, які сприятимуть всебічному вивченню фрагменту уроку „ Причини активізації опозиційного руху в Україні в другій половині 60-х – на початку 70-х років та форми діяльності дисидентів” ( 11 клас, тема: „ Опозиційний рух” )

 12. Складіть план-конспект уроку з історії України по темі: „ Розгортання національно – визвольного руху в Україні в другій половині 80-х років.

 13. ( 11 кл. )

 14. Підготуйте план до вивчення фрагменту уроку „ Основні принципи та напрямки зовнішньої політики незалежної України” ( 11 клас, тема

 15. „ Зовнішня політика та міжнародні зв’язки незалежної України” )

 16. Сформулюйте основні питання, які на вашу думку допоможуть учневі ґрунтовно вивчити фрагмент уроку „Внутрішня політика Центральної Ради”( 10 клас)

 17. Запропонуйте запитання для перевірки знань учнів з теми: „Діяльність Директорії” ( 10 клас )
 1. Складіть план-конспект уроку по темі: „ УРСР у 20-х – 30-х роках ХХ століття” ( 10 клас )

 2. Підготуйте план до вивчення фрагменту уроку „Радянізація на Західноукраїнських землях в 1039-1941 роки.” ( 10 клас.)

 3. Підготуйте план до вивчення фрагменту уроку „Україна в період Хрущовської відлиги”).

 4. Підготовка конспекту уроку, обраного за програмою за допомогою самостійно виготовленого дидактичного матеріалу у 5 класі загальноосвітніх навчальних закладів

 5. Створення завдань для повторення фактичного матеріалу (7-11 класи)

 6. Створення тестових завдань для тематичного оцінювання (7-11 класи).

 7. Створення практичних завдань (7-11 класи)

 8. Створення системи оцінювання за 12 - бальною та рейтинговою системами (7-11 класи)

 9. Створення конспекту уроку з історії рідного краю за самостійно обраною темою.

 10. Створення програми занятть історичного краєзнавчого гуртка або факультативу за самостійно обраною темою.

 11. Підготовка дидактичного матеріалу до обраної теми уроку з кожного класу (таблиці, картки).

 12. Підготовка дидактичного матеріалу до обраної теми уроку з кожного класу (кросворди, малюнки).

 13. Підготовка дидактичного матеріалу до обраної теми уроку з кожного класу (схеми, ребуси).

 14. Підготовка дидактичного матеріалу до обраної теми уроку з кожного классу (робота з двома рядами чисел, історичні задачі).

 15. Підготовка презентації уроків з курсу у вигляді реферату та доповіді до нього або Intel - проекту.

 16. Підготовка дидактичного матеріалу до обраної теми уроку з кожного классу (лінійний метод вивчення курсу історії України)


Схожі:

Завдання на практичні заняття iconРеферат на одну із запропонованих тем. ІІІ. Підготуватися до практичних...
Соколов А. В. Общая теория социальной коммуникации: Учеб пособ. / А. В. Соколов. – Спб. Изд‑во Михайлова В. А., 2002
Завдання на практичні заняття iconВимоги до проведення практичних занять
Вагоме місце в системі підготовки фахівців-психологів посідають практичні заняття. Їх головним завданням є закріплення теоретичних...
Завдання на практичні заняття iconНака з
Мовчан М. А та керівник гуртка цткеум галіченко Г. Г., та практичні заняття, які включали проходження дистанцій з техніки пішохідного...
Завдання на практичні заняття iconУ посібнику містяться конспекти лекцій, питання для самоконтролю,...
Галич В. М. – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри журналістики І видавничої справи Луганського національного університету...
Завдання на практичні заняття iconПрактичні заняття з курсу “Основи пр” Практичне заняття №1 Поняття про паблік рилейшнз
Ділова репутація як нематеріальний актив та інструмент впливу на корпоративний імідж
Завдання на практичні заняття iconПрактичні завдання Завдання 1
Сума, що підлягає сплаті після настання строку платежу за векселем зазначена прописом І цифрами 110000 грн
Завдання на практичні заняття iconПрактичні заняття з дисципліни маркетинг для спеціальності фк (фінанси...
Практичні заняття з дисципліни маркетинг для спеціальності фк (фінанси та кредит)
Завдання на практичні заняття iconМетодичні рекомендації та практичні завдання на тему «вивчення життя...
Методичні рекомендації та практичні завдання на тему «Вивчення життя І творчості Т. Г. Шевченка та пошанування його на Придніпров’ї»....
Завдання на практичні заняття iconПрактичні завдання на екзамен з курсу «туристичні ресурси україни»

Завдання на практичні заняття iconВступ
Викладачі, які проводять практичні заняття: к ю н. Святун О. В., к ю н. Влялько І. В., ас. Мірошниченко М. О
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка