Безпечна евакуація людей передбачає: Захист людей на шляхах евакуації від дії небезпечних факторів пожежі
Скачати 79.18 Kb.
НазваБезпечна евакуація людей передбачає: Захист людей на шляхах евакуації від дії небезпечних факторів пожежі
Дата конвертації11.07.2013
Розмір79.18 Kb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Математика > Документы
Безпечна евакуація людей передбачає: Захист людей на шляхах евакуації від дії небезпечних факторів пожежі.

Безпечний для руху людей шлях, який веде до евакуаційного виходу, є Шлях евакуації.

В умовах пожежі життєво небезпечною для людини є підвищення температури середовища до: 60 °С.

Вибір вогнегасника залежить від: Фізико-хімічних властивостей горючих речовин.

Вибір вогнегасної речовини залежить від: Вірні 1 і 2 відповіді (Характеру пожежі.; Властивостей і агрегатного стану речовини, що горить.).

Види самозаймання речовини: Природне, технологічне і хімічне.

Вимушене переміщення людей назовні при впливові на них небезпечних факторів пожежі або при виникненні загрози впливу їх життю, є: Рятування.

Вимушений процес руху людей із зони, де можливий вплив на них небезпечних факторів пожежі, називається Евакуацією.

Вихід із будинку (споруди) безпосередньо назовні або вихід із приміщення, що веде назовні, є Евакуаційний вихід.

Відстань між евакуаційними виходами з приміщення розраховується за периметром: Внутрішніх стін приміщення між краями прорізів евакуаційних виходів.

Вказати невірну відповідь. Посадова особа об'єкта, що прибула на місце пожежі, зобов'язана: Відключити сигналізацію.

Вказати невірну відповідь. Посадова особа об'єкта, що прибула на місце пожежі, зобов'язана: Продовжити планові ремонтні роботи.

Вказати невірну відповідь. Посадова особа об'єкта, що прибула на місце пожежі, зобов'язана: Продовжити поточні роботи.

Вказати причину, яка найчастіше викликає пожежі: Необережне поводження з вогнем.

Вогнестійкість конструкції визначається: Вірні 2 і 3 відповіді (Здатністю конструкції зберігати несучі функції в умовах пожежі; Здатністю конструкції зберігати огороджувальні функції в умовах пожежі).

Горіння – екзотермічна реакція окислення речовини, яка обов’язково супроводжується: Виникненням полум’я або світінням.

Горіння, що поширюється зі швидкістю, кілька тисяч метрів за секунду має назву: Детонаційне горіння.

Графічна частина плану евакуації виконується на форматі листа А3 з позначенням: Евакуаційних шляхів, місця знаходження пристроїв, що застосовують при проведенні евакуації.

Графічна частина плану евакуації виконується на форматі листа: А3.

Для виникнення горіння обов’язково необхідна наявність: Вірні 1і 2 відповіді (Горючої речовини, окислювача.; Джерела займання.).

Для гасіння електроустановок під напругою 380 В, горючих твердих матеріалів та рідких речовин, за винятком лужних та лужноземельних металів, а також речовин, що здатні горіти без доступу повітря використовують: Хадонові вогнегасники (порошкові)

Для гасіння лужних металів, алюмінійорганічних та інших металоорганічних сполучень, а також електроустановок під напругою 1000 В використовуються: Вуглекислотні вогнегасники.

Для з’ясування напрямку евакуації встановлюють місце знаходження людей (приміщення), для цього на кресленні обов’язково має бути знак: Просторової орієнтації у вигляді конуса або замальованого круга.

Для забезпечення безпечної евакуації людей повинні передбачатися заходи, спрямовані на: Створення умов для безперешкодної евакуації людей.

Для пожежної безпеки на території підприємства необхідно встановити: Пожежний щит з інвентарем (лом, багор, відро) та ящиком з піском.

До небезпечних факторів пожежі, згідно ГОСТ 12.1.004-91 належать:Дим, полум’я та іскри.Токсичні продукти горіння.Підвищена температура.

До первинних засобів пожежегасіння відносяться: Всі відповіді вірні (Вогнегасники.; Пожежний інвентар (бочки з водою, пожежні відра, ящики з піском, совкові лопати, протипожежні покривала).; Пожежний інструмент (гаки, ломи, сокири тощо).).

До складу будь-якої системи пожежної сигналізації входять: Пожежні оповіщувачі. Приймальний прилад та автоматичне джерело електроживлення.

Документ, в якому визначено правила поведінки людей у разі виникнення: Пожежі, називають планом евакуації.

Документ, у якому вказано шляхи евакуації, виходи евакуації, називають:.Планом евакуації.

Допускається передбачати один евакуаційний вихід із приміщення з одночасним перебуванням не більше як: 50 людей, якщо відстань від найвіддаленішої точки підлоги до зазначеного виходу не перевищує 25 м.

Евакуаційний вихід це: Всі відповіді вірні.

Евакуаційні виходи повинні розташовуватися: Розосереджено.

За швидкістю поширення полум’я горіння поділяється на: Дефлаграційне, вибухове і детонаційне..

Заходи безпечної евакуації людей: Вірні 1 і 2 відповіді (Захист людей на шляхах евакуації; Створення умов для своєчасної та безперешкодної евакуації людей).

Знайти невірну відповідь. Відповідно до ГОСТ 12.1.004-91 пожежна безпека об’єкта повинна забезпечуватись:Системою запобігання пожежі.

Знайти невірну відповідь. За видом вогнегасної речовини вогнегасники поділяються на: Дисперсні.

Знайти невірну відповідь. За об’ємом корпусу вогнегасники поділяються на: Ручні малолітражні до 1 л.

Із приміщення з одночасним перебуванням не більше як 50 людей, якщо відстань від найвіддаленішої точки підлоги до зазначеного виходу не перевищує 25 м: Допускається передбачати один евакуаційний вихід.

Кількість евакуаційних виходів з будинку повинна бути: Не меншою за кількість евакуаційних виходів з будь-якого його поверху.

Кількість евакуаційних виходів із приміщень ( більше 50 чол.) та з кожного поверху будівель потрібно приймати за СНиП 2.09.02-85, але не менше: Одного.

Матеріали поділяють на групи горючості: Негорючі, важкогорючі, горючі.

На кресленні плану евакуації обов’язково має бути знак просторової орієнтації у вигляді конуса або замальованого круга: Для встановлення місця знаходження та з’ясування напрямку евакуації.

Найбільш надійним засобом виявлення та сповіщення про пожежу є: Автоматична установка пожежної сигналізації.

Найбільшу загрозу для життя людини під час пожежі у будівлях становлять: Токсичні продукти горіння.

Найважнішим завданням всіх систем пожежної безпеки є: Вірні 1 2 відповіді (Забез­печення захисту людей від небезпечних факторів пожежі, якими супроводжується горіння.; Рятування людей у разі пожежі.).

Небезпечною для життя людини вважається ситуація, коли вміст кисню у повітрі знижується до: 14%.

Неконтрольоване горіння поза спеціальним вогнищем, що поширюється в часі і просторі має назву: Пожежа.

Організований вивіз людей, майна та обладнання підприємств та установ з місця, що знаходиться під загрозою техногенної катастрофи, стихійного лиха і т.і., є: Евакуацією.

Переважна більшість людей гине на пожежах внаслідок: От­руєння токсичними продуктами горіння.

Під час гасіння електроустаткування, що знаходиться під напругою, необхідно, щоб відстань від електроустаткування до насадки (розтруба) вогнегасника була не менше (м): 1.

Під час пожежі рятування людей здійснюється: Всі відповіді вірні.

План евакуації складається з: 2-х частин: графічної та текстової.

Посадова особа об'єкта, що прибула на місце пожежі, зобов'язана: Всі відповіді вірні (Перевірити, чи викликана пожежна охорона (продублювати повідомлення).; У разі загрози життю людей негайно організувати їх рятування (евакуацію).; Видалити за межі небезпечної зони всіх працюючих, не пов'язаних з ліквідацією пожежі.).

Посадова особа об'єкта, що прибула на місце пожежі, зобов'язана: Всі відповіді вірн (Припинити роботи в будівлі, крім робіт, пов'язаних із заходами по ліквідації пожежі. Зупинити системи вентиляції в аварійному та суміжних приміщеннях (за винятком пристроїв протидимового захисту). Одночасно з гасінням пожежі організувати евакуацію і захист матеріальних цінностей.).

Посадова особа об'єкта, що прибула на місце пожежі, зобов'язана: Всі відповіді вірні (Перевірити включення оповіщення людей про пожежу. Перевірити включення установок пожежогасіння, протидимового захисту. Одночасно з гасінням пожежі організувати евакуацію і захист матеріальних цінностей.).

Посадова особа об'єкта, що прибула на місце пожежі, зобов'язана: Всі відповіді вірні (Перевірити включення установок пожежогасіння, протидимового захисту.; Перекрити сировинні, газові, парові та водяні комунікації. ; Повідомити про пожежу власника.).

При пожежі процес евакуації починається практично одночасно та має спрямованість: Всі направляються до виходів.

При пожежі процес евакуації починається: Практично одночасно з гасінням.

Пристрої, що застосовують при проведенні евакуації (сповіщувач, телефон, ліфт, вогнегасники та ін.): . Наносять за допомогою умовних пожежних позначень.

Речовини та матеріали здатні до горіння в повітрі нормального складу від джерела запалювання, не здатні до самостійного горіння мають назву: Важкогорючі речовини та матеріали.

Речовини та матеріали не здатні до горіння в повітрі нормального складу мають назву: Негорючі речовини та матеріали.

Розпис основних дій з обов’язками та прізвищами відповідальних осіб, є: Текстовою частиною плану евакуації.

Спеціальні пожежні щити встановлюють на території підприємства з розрахунку один щит на площу: 5000 м2 .

Спосіб, при якому припинення процесу горіння здійснюється, вогнегасними порошками, галогеноводнями має назву: Хімічне гальмування.

Текстова частина плану евакуації виконується у вигляді таблиці з розписом: Основних дій, обов’язків та прізвищ відповідальних осіб.

Токсичні продукти утворюються при горінні: овному горінні.

У разі виявлення пожежі кожний громадянин зобов'язаний: Всі відповіді вірні (Негайно повідомити про це телефоном пожежну охорону. Вжити (за можливості) заходів щодо евакуації людей. Провести гасіння (локалізацію) пожежі та збереження матеріальних цінностей.).

У якому положенні необхідно тримати балон вуглекислотного вогнегасника? У вертикальному.

Хто очолює роботу з пожежної безпеки та несе безпосередню відповідальність за її функціонування у підрозділах підприємства: ласник підприємства.

Чи дозволяється забивати, заварювати, замикати на навісні замки, болтові з'єднання та інші запори, що важко відчиняються зсередини, зов­нішні евакуаційні двері будівель?Ні, це – евакуаційні виходи.

Чи допускається влаштовувати на шляхах евакуації пороги, виступи, турнікети, розсувні, підйомні двері, і такі двері, що обертаються?Ні, це – евакуаційні виходи.

Чи можна влаштовувати біля сходових кліток приміщення будь-якого призначення, у т.ч. МАФ (кіоски, ларки), прокладати промислові газопроводи, трубоп­роводи з ЛЗР та ГР, повітроводи? Ні, це – евакуаційні виходи.

Чи можна встановлювати меблі, устаткуванням та інші предме­ти в переходах в суміжні секції та виходи на зовнішні евакуацій­ні драбини?Ні, це – евакуаційні виходи.

Швидко ліквідують горіння при відносно малому витрачанні, не замерзають, не викликають корозії металів, у зоні горіння не є електропровідними, не псують речовину та матеріали – це вогнегасники: Вуглекислотні вогнегасники.

Ширина проходу до окремого робочого місця повинна бути не менша за: 0,7 м.

Ширина шляхів евакуації в світлі повинна бути не менше: 1,0 м.

Шлях евакуації це: Безпечний для руху людей шлях, який веде до евакуаційного виходу.

Що відноситься до основних параметрів забезпечення евакуаційного процесу? Вибір безпечних при евакуації людей евакуаційних шляхів.

Що є складовою планування дій працівників у разі виникнення пожежі? Всі відповіді вірні (Навчання діям під час проведення евакуації. Організація зустрічі підрозділів пожежної охорони та надання їм допомогу. Запобігання проявам паніки і недопущення загибелі людей.).

Що є складовою планування дій працівників у разі пожежі? Всі відповіді вірні (Організація оповіщення керівників підприємств і людей про початок евакуації.; Організація вимикання струмоприймачів та вентиляції. Гасіння пожежі наявними первинними засобами пожежогасіння).

Яка вогнегасна речовина застосовується в стаціонарних установках пожежогасіння: Вода, піна, газові та аерозольні вогнегасні речовини.

Яка може бути висота дверей на шляхах евакуації? Не менше 2 м.

Яка може бути висота проходу на шляхах евакуації? Не менше 2 м, допускається до 1,9 м.

Яка може бути мінімальна ширина евакуаційних виходів? Не менше 1м.

Які з основних пристроїв необхідні при проведенні евакуації? .Телефон, сходова частина, вогнегасники.

Формула визначає: Мінімальну відстань L(м) між найвіддаленішими один від одного евакуаційними виходами.

Максимальну відстань L(м) між найвіддаленішими один від одного евакуаційними виходами з приміщення слід визначати за емпіричною формулою, П - периметр приміщення (м):

Схожі:

Безпечна евакуація людей передбачає: Захист людей на шляхах евакуації від дії небезпечних факторів пожежі iconПолтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка...
Мета роботи: закріплення знань з порядку І послідовності дій під час евакуації людей у випадку пожежі, придбати навички складання...
Безпечна евакуація людей передбачає: Захист людей на шляхах евакуації від дії небезпечних факторів пожежі iconБезпечна організація роботи з тепловим обладнанням (допуск, правила І вимоги безпеки)
Вимоги безпеки праці у зоні дії небезпечних факторів (огородження, сигналізація, попереджувальні написи)
Безпечна евакуація людей передбачає: Захист людей на шляхах евакуації від дії небезпечних факторів пожежі iconТема дисципліни
Завдання. 1 Розрахувати можливий час евакуації з приміщень І проаналізувати відповідність заходів пожежної безпеки евакуації людей...
Безпечна евакуація людей передбачає: Захист людей на шляхах евакуації від дії небезпечних факторів пожежі iconА уражаючий вплив фактору Шкідливий вплив
Відомо, що небезпеки впливають на людину у вигляді факторів: уражаючих, небезпечних І шкідливих. Поділ цей досить умовний І характеризує...
Безпечна евакуація людей передбачає: Захист людей на шляхах евакуації від дії небезпечних факторів пожежі icon«забезпечення безпечної евакуації людей з будівель у випадку надзвичайної ситуації»
Методичні вказівки до до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Цивільний захист» (для студентів денної форми навчання...
Безпечна евакуація людей передбачає: Захист людей на шляхах евакуації від дії небезпечних факторів пожежі iconЗахист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва
Норми поширюються на нове будівництво, розширення, реконструкцію, технічне пере­оснащення, реставрацію, капітальний ремонт будинків...
Безпечна евакуація людей передбачає: Захист людей на шляхах евакуації від дії небезпечних факторів пожежі icon?What is the Ukrainian for "to represent people in court"? -познайомити...

Безпечна евакуація людей передбачає: Захист людей на шляхах евакуації від дії небезпечних факторів пожежі iconПлан основні правила поведінки на роботі. Ділові зустрічі
Справді, будь-який бізнес це скоординовані дії безлічі людей, І ефективність цих дій прямо залежить від їхньої здатності налагоджувати...
Безпечна евакуація людей передбачає: Захист людей на шляхах евакуації від дії небезпечних факторів пожежі iconПрактична робота 1 Загальні принципи надання першої долікарської допомоги постраждалим
Найперше завдання при ліквідації наслідків дії небезпечних І шкідливих факторів на людину надання першої долікарської допомоги постраждалим...
Безпечна евакуація людей передбачає: Захист людей на шляхах евакуації від дії небезпечних факторів пожежі iconМотивацію можна визначити як сили, які змушують людей поводитися певним чином. Мотивація
Мета заняття: формування знань щодо сутності та механізму дії мотивації на поведінку людини, поняття потреби, спонукання до дії,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка