Тема: Компоненти середовища субд. Моделі даних
Скачати 63.98 Kb.
НазваТема: Компоненти середовища субд. Моделі даних
Дата конвертації07.07.2013
Розмір63.98 Kb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Математика > Документы
Тема: Компоненти середовища СУБД. Моделі даних. 1. Компоненти середовища СУБД

 2. Моделі організації даних.

 3. Основні поняття реляционной БД.1.Компоненти середовища СУБД

У середовищі СУБД можна виділити наступних п'ять основних компонентів:

 • апаратне забезпечення,

 • програмне забезпечення,

 • дані,

 • процедури

 • користувачі.

Середовище СУБД

Програмне забезпечення

Цей компонент охоплює програмне забезпечення самої СУБД і прикладних програм, разом з операційною системою, включаючи й мережне програмне забезпечення, якщо СУБД використається в мережі. Звичайно додатки створюються на мовах третього покоління, таких як З, COBOL, Fortran, Ada або Pascal, або на мовах четвертого покоління, таких як SQL, оператори яких впроваджуються в програми на мовах третього покоління. Втім, СУБД може мати свої власні інструменти четвертого покоління, призначені для швидкої розробки додатків з використанням убудованих непроцедурних мов запитів, генераторів звітів, форм, графічних зображень і навіть повномасштабних додатків. Використання інструментів четвертого покоління може істотно підвищити продуктивність системи й сприяти створенню більше зручних для обслуговування програм.

Процедури

До процедур ставляться інструкції й правила, які повинні враховуватися при проектуванні й використанні бази даних. Користувачам і обслуговуючому персоналу бази даних необхідно надати документацію, що містить докладний опис процедур використання й супроводи даної системи, включаючи інструкції про правила виконання наведених нижче дій.

 • Реєстрація в СУБД.

 • Використання окремого інструмента СУБД або додатка.

 • Запуск і останов СУБД.

 • Створення резервних копій СУБД.

 • Обробка збоїв апаратного й програмного забезпечення, включаючи процедури ідентифікації компонента, що вийшов з ладу, виправлення компонента, що відмовив (наприклад, за допомогою виклику фахівця з ремонту апаратного забезпечення), а також відновлення бази даних після усунення несправності.

 • Зміна структури таблиці, реорганізація бази даних, розміщеної на декількох дисках, способи поліпшення продуктивності й методи архівування даних на вторинних пристроях зберігання.

Дані.

Імовірно, найважливішим компонентом середовища СУБД (з погляду кінцевих користувачів) є дані. База даних містять як робітники дані, так і метаданные, тобто "дані про даний".

Дані – це інформація, представлена в певному виді й призначена для обробки на ЕОМ. Фіксація даних здійснюється за допомогою конкретного носія (папір, диски).
^ 2. Моделі подання даних
Модель даних – це інтегрований набір понять для опису даних, зв'язків між ними й обмежень, що накладають на дані в організації.

^ Моделі даних:

Ієрархічна модель була історично першої для опису даних у БД. У цій моделі зв'язку між структурними елементами жорстко зафіксовані й спрямовані тільки по вертикалі.

Достоїнства ієрархічної моделі:

 • висока швидкість маніпулювання даними;

 • низькі витрати на реалізацію БД.

Недоліки:

 • відсутність математичної основи побудови моделі;

 • неповнота моделі, тому що не кожна предметна область може бути представлена цією моделлю;

 • нерівнозначність даних, тому що дані на нижніх рівнях ієрархічного дерева підлеглі даним на верхніх рівнях;

 • можливість подання зв'язків тільки 1:1 і 1:n

 • складність відновлення БД.

І
єрархічну модель подання даних підтримують СУБД: PC Focus, Teap Up, Data Edge і ін

Ієрархічна модель подання даних у БД

П
риклад ієрархічної моделі подання даних у БД вузу
Мережна модель схожа на ієрархічну, але зв'язку між структурними елементами є не тільки по вертикалі, але й у деяких горизонтальних напрямках.

Достоїнства мережної моделі:

 • більше високий рівень повноти моделі;

 • більше високий рівень рівнозначності даних;

 • порівняно невисокі витрати на реалізацію БД.

Недоліки:

 • відсутність математичної теорії побудови моделі;

 • подання зв'язків типу 1:1, 1 : n, зв'язку ж типу m : n організуються тільки серед деяких груп структурних елементів;

 • складність відновлення БД.

Мережну модель даних підтримують СУБД d Vista III і ін.

Реляційна модель заснована на математичному понятті «відношення» (relation). Відносини - це декартово добуток доменов. Доменом у структурі БД називається деяка множина полів (записів). Декартово добуток дозволяє одержати всі можливі комбінації полів (записів), що входять у домены, тобто встановити всі зв'язки між структурними елементами БД.

Достоїнства моделі:

 • наявність строгої математичної теорії побудови моделі;

 • повнота моделі;

 • рівнозначність даних;

 • можливість подання всіх типів зв'язків від 1:1 до m : n;

 • легкість відновлення БД.

Недолік:

• більші витрати на реалізацію моделі.

Наявність строгої математичної основи для побудови моделі дозволяє використати мови маніпулювання даними на основі реляционной алгебри й вирахування предикатів. У мовах реляционной алгебри (процедурні мови) використаються звичайні операції над множинами (об'єднання, перетинання, різниця, декартово добуток) і спеціальні реляционные операції (проекція, з'єднання, вибір). У мовах вирахування предикатів (декларативні мови) застосовуються оператори порівняння: « = »,«№»,«<», «>», і логічні функції: диз'юнкція ( V), ( Л) конъюнкция, ( 1) інверсія, імплікація ( ? ), квантор спільності (V), квантор існування (Э) і ін.

Реляционную модель даних підтримують різні версії СУБД: dBASE, FoxBASE, R:base, Oracle, Clipper, Paradox, MS Access.
^ 3.Основні поняття реляційної БД.
У реляционной моделі дані представлені у вигляді таблиць.

БД - це сукупність екземплярів різних типів записів і відносин між записами, агрегатами даних і елементами даних.

Поле (елемент даних) - це найменша й неподільна одиниця пойменованих даних.

Запис - це пойменована сукупність елементів.

При виконанні операції читання із БД зчитується один логічний запис.

Логічний запис - це користувальницьке подання запису у вигляді сукупності елементів, а не фізичне подання у вигляді біт.(Разраротчик БД працює з фізичної БД, а проектувальник - з логічної)

Файл - пойменована сукупність всіх екземплярів логічних записів заданого типу(У різних СУБД Файл - це Таблиця або БД).

Агрегат даних - це пойменована сукупність елементів даних усередині запису, розглянута як єдине ціле.

Типи агрегатів даних:

 • вектори - це одномірна впорядкована сукупність.

 • повторювана група - сукупність даних, що зустрічається кілька разів в екземплярі запису

Відносини між таблицями служать для зв'язування таблиць.

БД характеризується двома аспектами: спільністю й интегрируемостью даних.

Спільність даних – це можливість використання окремих областей даних у БД декількома різними користувачами.

Интегрируемость даних – це подання БД у вигляді об'єднання декількох окремих файлів даних, повністю або частково не пересічних.

Різновиду БД: неінтегрувальна, слабоинтегрируемая, інтегрувальна.

Схожі:

Тема: Компоненти середовища субд. Моделі даних iconТема: субд microsoft Access. Основні відомості
Субд, призначена для уведення даних їхнього зберігання, супроводи й використання при прийнятті бізнесів-рішень
Тема: Компоненти середовища субд. Моделі даних iconТема: Мова запитів sql
Збережені в базі дані можна обробляти (переглядати й редагувати) «вручну» за допомогою наявних у кожної субд засобів перегляду й...
Тема: Компоненти середовища субд. Моделі даних iconТема: Створення бази даних в середовищі субд, створення форм І введення даних
Виконуючи роботу, необхідно дотримуватись правил техніки безпеки та протипожежної безпеки !!!
Тема: Компоненти середовища субд. Моделі даних iconСтворення й модифікація таблиць у субд
Можна скористатися майстром баз даних для створення всіх необхідних таблиць, форм І звітів для бази даних обраного типу це найпростіший...
Тема: Компоненти середовища субд. Моделі даних iconТема: Розробка моделі «сутність-зв’язок» заданої предметної області....
Мета: Навчитись створювати бази даних в ms access. Ознайомитись з конструктором таблиць скбд. Навчитись створювати таблиці, наповнювати...
Тема: Компоненти середовища субд. Моделі даних iconДейт К. Введення в системи баз даних, 7-і видання
Дисципліна «Системи керування базами даних» (субд) за фахом «Деловодство» 020107) вивчається в третьому семестрі. Час, відведений...
Тема: Компоненти середовища субд. Моделі даних iconТема: «Підключення бд, створенної в скбд access, до середовища Delphi....
Закладки ado палітри компонентів; навчитися здійснювати налаштування з’єднання з сервером; дізнатися призначення компонентів adotable,...
Тема: Компоненти середовища субд. Моделі даних iconФункціональна модель дан и Х
Модель грунтується на положенні про можливість представлення зв'язків між даними, що зберігаються в базі даних, у вигляді математичних...
Тема: Компоненти середовища субд. Моделі даних iconПошук, сортування й фільтрація даних субд microsoft Access
Подстановочные знаки використаються як прототипи для інших символів при вказівці зразка пошуку в наступних випадках
Тема: Компоненти середовища субд. Моделі даних iconЛекція Час: 2 години (90 хв.) Місце
Природні ресурси — це найважливіші компоненти навколишнього при­родного середовища, які використовують для задоволення матеріальних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка