Тема : Технологія створення та редагування таблиць у редакторі
Скачати 84.28 Kb.
НазваТема : Технологія створення та редагування таблиць у редакторі
Дата конвертації07.07.2013
Розмір84.28 Kb.
ТипКнига
mir.zavantag.com > Математика > Книга
Лабораторна робота 14.

(2г.)

Тема: Технологія створення та редагування таблиць у редакторі Microsoft Excel.
Мета: Познайомитися з технологією створення та редагування електронної таблиці. Навчитися настроювати зовнішній вигляд вікна процесора Excel. Отримати навички введення даних до таблиці, познайомитися з основними операціями роботи з найпростішими формулами.

Теоретичні відомості.
 Часто при обробці даних виникає необхідність зображувати їх у вигляді таблиць. При проведенні розрахунків над даними, які подані в табличній формі, широко використовують спеціальні програми для роботи з електронними таблицями. Іноді такі програми називають табличними процесорами. На екрані дисплея електрона таблиця має вигляд прямокутної матриці, що складається з колонок та рядків, на схрещенні яких утворюються клітинки. Кожна колонка та рядок мають ідентифікатор, так що кожна клітинка визначається однозначно. В клітинки поміщуються числа, математичні формули і тексти. Зараз найширше використовується табличний процесор Microsoft Excel для Windows.

Для запуску програми Excel слід виконати команду ^ Пуск/Программы/Microsoft Excel, після чого на екрані з’явиться вікно табличного процесора. Вікно містить ряд типових елементів: рядок заголовка, рядок меню, яке включає такі пункти:
^ Файл - робота з файлами книг (створення, збереження, відкриття файлів, друкування файлів);

Правка - редагування книг;

Вид - перегляд книг;

Вставка - вставка у аркуші книг малюнків, діаграм та інших типів даних;

^ Формат - форматування книг (встановлення параметрів, форматів таблиць);

Сервис - сервісні функції (встановлення параметрів настройки Excel);

Данные - робота з базами даних;

Окно - робота з вікнами книг;

? - виклик довідкової інформації.
^ Наступні типові елементи:

 • Панелі інструментів. Для вибору потрібної панелі слід скористатися командою Вид/Панель инструментов. За замовчуванням Excel виводить на екран панелі інструментів Стандартная і Форматирование.

 • Рядок формул. Для введення та редагування формул, у першому вікні рядка виводиться адреса поточної чарунки.

 • ^ Рядок стану. У цей рядок виводиться інформація про хід виконання деяких операцій.


Основні елементи Excel. Книга – це документ, який створюється у табличному процесорі Excel. Кожна книга складається з листів таких типів: робочі листи, листи діаграм, листи макросів, модулів, листи діалогу. Робочі листи - це електроні таблиці, що складаються з колонок і рядків. Максимальне число колонок таблиці – 255, рядків – 16384. Колонки позначаються зліва направо літерами - A…Z, AA-AZ…. Рядки позначаються зверху вниз цифрами від 1 до 16384. На перетині колонки і рядка розміщується чарунка. Позначення (адреса)
чарунок складається з позначення колонки та рядка. В Excel може одночасно існувати кілька вікон книг. Для маніпуляцій з вікнами використовують меню Окно. Табличний курсор переміщується по таблиці за допомогою клавіш керування курсором або за допомогою миші.

Excel має могутні засоби адаптації до вимог конкретного корис­тувача. За їх допомогою можна змінити зовнішній вигляд екрану програми, параметри редагування, перегляду, збереження, друкування таблиць. Ці засоби реалізуються командою меню Сервис/Параметры. Вікно має ряд вкладок, розгорнувши вкладку, можна встановити відповідні параметри.

 • Вкладка ^ Вид дозволяє встановити або відмінити індикацію рядка формул і рядка стану, показ смуг прокрутки і ярликів листів та ін.

 • Вкладка Общие дозволяє встановлювати різні режими для позначки адреси чарунок та ін.


^ Створення та збереження файлів книг. Робота з файлами книг виконується за допомогою пункту горизонтального меню Файл.

^ Створення таблиці. При створенні нового документа слід натиснути кнопку на па­не­­лі інструментів , або вибрати команду Файл/Создать. На екрані з’явиться нове вікно документа з іменем Книга1 або Книга 2, або…) для вводу даних таблиці.

^ Завантаження таблиці. Будь-яка таблиця, яка була збережена під певним іменем, може бути завантажена до процесору Excel для подальшого редагування або перегляду. Для цього слід скористатися командою Файл/Открыть або натиснути кнопку  на панелі інструментів. На екрані з’явиться вікно діалогу, робота з яким відбувається за стандартними правилами, тобто треба вказати дисковод, папку, ім’я файлу.

^ Збереження книги. Для збереження таблиці слід виконати команду Файл/Сохранить або натиснути на панелі інструментів кнопку . Якщо книга нова і ця команда виконується для неї вперше, то відкривається вікно діалогу Сохранение документа, де можна вказати дисковод, папку, ввести ім’я, під яким файл буде збережений. За замовчуванням книгам Excel присвоює розширення xls, яке вказує на тип інформації файла та на програму-додаток, засобами якої цей файл був створений.

Якщо команда Сохранить виконується для даного файлу не вперше, то збереження даних виконується у той же файл без діалогу з користувачем.

В разі потреби збереження файлу під новим іменем чи в іншій папці або з іншим форматом, потрібно виконати команду ^ Файл/Сохранить как…, на екрані з’являється вікно діалогу, в якому слід виконати дії для зміни папки розташування файлу чи змінити ім’я документа, чи вказати новий формат для збереження таблиці.

^ Закриття файла. Після завершення роботи над таблицею можна закрити цей файл командою Файл/Закрыть або кнопкою  у рядку заголовка.
Введення і редагування даних, форматування чарунок. Для введення або редагування даних у яку-небудь чарунку таблиці слід зробити цю чарунку активною. Перед введенням можна вибрати кнопками панелі інструментів Форматирование шрифт у списку Шрифт, його розмір, а також тип шрифту. Вводити дані в активну чарунку можна безпосередньо у полі самої чарунки чи в полі рядка формул. Натискування клавіші [Enter] завершує введення даних у чарунці, а клавіші [Esc] – відмінює його. Щоб відредагувати дані у поточній чарунці слід натиснути клавішу [F2].

Цікавою особливістю введення в Excel є автовведення. Ця функція працює при встановленому прапорці ^ Автозаполнение значений ячеек вкладки Правка діалогового вікна Параметры. При введенні даних у цьому режимі Excel намагається вгадати, що вводиться, і допише свій варіант до кінця. Якщо користувач згодний слід натиснути клавішу [Enter]. В іншому випадку слід продовжувати введення.

За допомогою команди Формат/Ячейки можна змінювати числові формати даних поточної чарунки, включати різні режими розташування даних, переносу тексту по словам у межах однієї чарунки, змінювати шрифт, границі чарунок.
^ Використання формул. Формула – це сукупність операндів, з’єднаних між собою знаками операцій. Операндом може бути число, текст, адреса чарунки, логічне значення, функція.

^ Арифметичні операції:

додавання – +

віднімання – -

множення – *

ділення – /

піднесення до степені – ^.
Операції відношень:

більше - <

менше - >

дорівнює – =

менше або дорівнює - <=

більше або дорівнює - >=

не дорівнює - <>.

Формула електронної таблиці починається зі знака рівності, а далі записуються числа чи адреси тих чарунок, в яких знаходяться потрібні числа, та знаки математичних операцій ( +, -, *, / ) .

Наприклад: = 25+B1*C3 - число, яке знаходиться у чарунці В1 помножиться на число, яке знаходиться у С3, а потім їх сума збільшиться на число 25.

Адреси чарунок можна вводити до формули за допомогою клавіатури (під час розкладки клавіатури на англійську мову) та методом вказівки або клацання миші по потрібній чарунці.
Хід роботи.


 1. Перед початком роботи з редактором ознайомтесь з довідковою інформацією (4-5 хвилин).

 2. Познайомитися з зовнішнім виглядом вікна редактора Excel (рядком меню, панелями інструментів, рядками заголовків програми та документа, рядком формул).

 3. Ввести таблицю1. Оформити бюджет сім’ї за квартал.


^ Бюджет сім’ї за квартал

Січень

Лютий

Березень

Сума за квартал

^ Дохід сім’ї

700

^ Комунальні послуги

100


Витрати на їжу

300


^ Оплата за діт. садок

25


Покупки

50


Подарунки

50


^ Сума витрат
Залишок
 1. Відформатувати текст, чарунки та зовнішній вигляд таблиці як показано на прикладі.

 2. Провести розрахунки у таблиці за наступними правилами:

 • Дохід сім’ї однаковий кожний місяць.

 • Витрати сім’ї складаються з наступних пунктів: комунальні послуги, оплата за дитячий садок, витрати на їжу, покупки різного роду та подарунки.

 • Комунальні послуги - кожний місяць однакові.

 • Оплата за дитячий садок - кожний місяць однакова.

 • Витрати на їжу - кожний місяць збільшуються на 20гр.

 • Покупки - кожний місяць збільшуються на 10%.

 • Подарунки - кожний місяць збільшуються на 5 %.

 • Підрахувати суму витрат по кожному місяцю.

 • Підрахувати суму витрат по кожному пункту за квартал.

 • Підрахувати загальну суму витрат.

 • Підрахувати залишок по кожному місяцю та за квартал.

 1. Зберегти файл у папці Мои документы.


Контрольні питання і завдання.


 1. Що являє собою електрона таблиця?

 2. Які призначення мають основні елементи вікон книг?

 3. Які типи даних може містити чарунка?

 4. Яким чином можна ввести та відредагувати дані в чарунках?

 5. Які параметри включає поняття формат чарунок?

 6. Як ввести формулу до чарунки таблиці?

Література:

 1. Шафрин Ю. Основы компьютерной технологии. Учебное пособие.- М.,2005.

 2. Ефимова О., Моисеева М., Шафрин Ю. Практикум по компьютерной технологии.-М.:ABF,2003.

 3. Руденко В.Д., Макарчук О.М., Патланжоглу М.О. Практичний курс інформатики.-К.: Фенікс, 2005.

 4. Конспект лекцій.


Схожі:

Тема : Технологія створення та редагування таблиць у редакторі iconТема: Створення І редагування таблиць ms access
В процесі підготовки до заняття студент у обов'язковому порядку повинен виконати наступні завдання
Тема : Технологія створення та редагування таблиць у редакторі iconТема: Створення І редагування таблиць ms access
В процесі підготовки до заняття студент у обов'язковому порядку повинен виконати наступні завдання
Тема : Технологія створення та редагування таблиць у редакторі iconТема: Мова запитів sql
Збережені в базі дані можна обробляти (переглядати й редагувати) «вручну» за допомогою наявних у кожної субд засобів перегляду й...
Тема : Технологія створення та редагування таблиць у редакторі iconТема: «Створення бази даних в скбд access. Складання sql -інструкцій»
Мета: Знайомство з інтерфейсом скбд access та процесом створення бази даних в середовищі скбд access. Отримання навиків по створенню...
Тема : Технологія створення та редагування таблиць у редакторі iconСтворення й модифікація таблиць у субд
Можна скористатися майстром баз даних для створення всіх необхідних таблиць, форм І звітів для бази даних обраного типу це найпростіший...
Тема : Технологія створення та редагування таблиць у редакторі iconТема: Створення інформаційного бюлетеня та буклета
Мета: Оволодіти навичками та вміннями створення публікацій за допомогою програми ms publisher. Закріпити основні способи редагування...
Тема : Технологія створення та редагування таблиць у редакторі iconТема : Вікно редактора Word
...
Тема : Технологія створення та редагування таблиць у редакторі iconПлан: Створення та застосування запитів Створення та використання...
Запити в Access призначені для пошуку та видачі на екран даних з однієї чи декількох таблиць, які відповідають заданій умові
Тема : Технологія створення та редагування таблиць у редакторі iconТема : Вікно редактора Paint. Створення, збереження І друкування...
Тема: Вікно редактора Paint. Створення, збереження І друкування малюнків. Редагування малюнка І палітри кольорів
Тема : Технологія створення та редагування таблиць у редакторі iconТема : Робота з таблицями довільного рівня складності
Мета: Ознайомитись з можливостями створення таблиць засобами Word. Навчитись створювати таблиці різного вигляду І форми
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка