Тема Облік в управлінні інвестиційною та фінансовою діяльністю
Скачати 58.48 Kb.
НазваТема Облік в управлінні інвестиційною та фінансовою діяльністю
Дата конвертації02.07.2013
Розмір58.48 Kb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Математика > ДокументыВнутрішньогосподарський облік

Тема 9.Облік в управлінні інвестиційною та фінансовою діяльністю

Тема 9.Облік в управлінні інвестиційною та фінансовою діяльністю.

Тема 9.Облік в управлінні інвестиційною та фінансовою діяльністю. 1

1.Облік в управлінні інвестиційною діяльністю. 1

Чиста теперішня(дисконтована) вартість= теперішня вартість майбутніх грошових надходжень – теперішня вартість чистих первісних інвестицій) 2 1. Облік в управлінні інвестиційною діяльністю.Напрямки інвестиційної діяльності підприємства:

 • фінансові інвестиції - інвестування в цінні папери інших підприємств з метою одержання дивідендів, процентів

 • капітальні інвестиції - інвестування в необоротні активи свого підприємства(основні засоби)


Для оцінки ефективності капітальних інвестицій використовують наступні показники:

 1. норму прибутку

 2. чисту дисконтовану(тепрішню) вартість

 3. внутрішній коефіцієнт окупності (внутрішня норма прибутковості)

 4. обліковий коефіцієнт окупності (облікова норма прибутковості)

 5. строк (період) окупності


Методи 2 і 3 – методи дисконтування грошових потоків

Методи 4 і 5 – методи, що не враховують вартість грошей в часі


 1. Норму прибутку по інвестиціях зіставляють з нормами прибутку по інвестиція в цінні папери(по мінімальній ставці)2.^ Дисконтована вартість – теперішня вартість грошових коштів, отримання яких відбудеться у майбутньому.
Майбутні вартість-вартість через визначений період з врахуванням певної відсотковї ставки^ Майбутня вартість інвестицій

=

Теперішня вартість

x

(1+п) t


теперішня вартість –це первинний капітал – це дисконтована вартість
Де, п- норма прибутку на вкладений капітал (процентна ставка) визначається відношенням доходу до капітальних вкладень

(12% тоді п=0,12)

t – число оборотів капіталу (років ),

Наприклад:

Підприємство розмістило капітал – 1тис. грн під складні проценти на три роки, при 10% прибутку

Кінець року

Проценти отримані, тис. грн

Інвестицій, грн

0

-

1000

1

0,10 х 1000 = 100

1100

2

0,10 х 1100 = 110

1210

3

0,10 х 1210 = 121

1331


Скористаємося формулою

3

1тис грн х (1+0,10) = 1331

Теперішня вартість – це вартість майбутніх надходжень на теперішній час.(дисконтована вартість)^ Теперішня вартість

=

Майбутня вартість інвестицій

:

(1+п) t


В цьому випадку п (проценту)ставку - називають ставкою дисконота =

= 1 : (1+п) t = (1+п) -t
Одним з способів визначення економічної доцільності інвестиційного проекту є розрахунок чистої приведеної(дисконтованої) вартості (ЧДВ)

Це дисконтована вартість, зменшена на суму початкових інвестиційних витрат. Якщо отримана величина буде більша або = нулю, то запропонований проект може бути прийнятий, якщо менше нуля (від’ємною) –слід відмовитися від проекту.

^

Чиста теперішня(дисконтована) вартість= теперішня вартість майбутніх грошових надходжень – теперішня вартість чистих первісних інвестицій)Приклад

Підприємство хоче придбати устаткування вартістю 120000, щоб три роки виробляти продукцію. Щорічні грошові надходження очікуються в сумі 52000, а вартість капіталу підприємства становить 12%.

Загальні майбатні грошові надходження = 52000 х 3 = 156000
Вартість майбутніх грошових надходжень слід дисконтувати, щоб зіставити її з сумою початкових інвестицій.
За таблицею знаходимо теперішню вартість анюїтенту п=12,т=3 , фактор теперішньої вартості анюїтенту = 2,4018(так як сума надходжень три роки однакова)

Теперішня вартість майбутніх грошових надходжень:

52000 х 2,4018 = 124894

Далі визначимо Чисту теперішню вартість

124894 – 12000 = 4894

Отже для отримання впродовж трьох років 52000 грн. щорічно підприємство повинно вкласти в цінні папери або депозит 124894 грн. під 12% річних.

Проек , що розглядається вигідний, бо забезпечує ті самі грошові надходження щляхом інвестування 120000 , тобто принесе додатково 4894 грн.
Якщо сума грошових надходжень в різні роки різна, то для визначення ЧТВ необхідно дисконтувати кожну суму окремо.
Приклад стор 402 Голова
Цей показник знаходять щоб прийняти рішення вкладати в основні засоби чи в цінні папери?
^ 3.Внутрішній коефіцієнт окупності (або дисконтована норма прибутку)– це ставка відсотку, отриманого від інвестицій протягом всого інвестиційного періоду. (ставка дисконта)

Це ставка дисконту, за якою ЧТВ проекту = 0, або за якою грошові надходження = початковим інвестиціям

 1. ^ Обліковий коефіцієнт окупності. Цей метод оцінки капіталовкладень базується на інформації про очікуваний прибуток та передбачає розрахунок показника прибутку на вкладений капітал – частка від ділення середнього щорічного прибутку на середні інвестиційні витрати.


= Середній щорічний прибуток/ середні витрати по вкладенню в проект
Середній щорічний прибуток- включає різницю в додаткових доходів і витрат по капіталовкладення

До додаткових витрат включають або чисту вартість інвестицій, або сукупні амортимзаційні витрати(залежить від метода її нарахування)


 1. ^ Строк (період) окупності – це час, по закінченні якого отриманий підприємством прибуток від реалізації продукції (робіт, послуг) повністю покриє початково вкладений капітал.


А) Якщо розмір прибутку рівномірно розподіляється по всіх роках інвестиційного проекту, тоді

^ Строк окупності = Сума інвестицій / щорічний дохід чи річна сума грошових надходжень
Наприклад 120000 : 52000 = 2,3 або 2 роки 4 місяці
Б) Якщо розмір надходжень в різні роки різний


Рік

Сума чистих грошових надходжень

Залишок невідшкодованої суми інвестицій на кінець року

0

-

120000

1

56000

64000

2

52000

12000

3

48000

2 роки + 12000 : 48000 = 2,25 року або 2 роки й 3 місяці
Проте цей метод не враховує вартість грошей у часі.
Тоді в практиці застосовується дисконтований період окупності – це

Період часу, необхідний для відшкодування дисконтованої вартості інвестицій за рахункок теперішньої вартості майбутніх грошових надходжень.

При застосуванні цього методу період окупності з урахуванням зміни вартості грошей більше ніж без урахування.
Наприклад.

Застосуємо таблицю фактора теперішньої вартості п=12,т=3

52000 х 0,8029 = 46431

52000 х 0,7972 = 41454

52000 х 0,7118 = 37014


Рік

Сума дисконтованих грошових надходжень

Залишок невідшкодованої суми інвестицій на кінець року

0

-

120000

1

46431

73569

2

41454

32115

3

37014

2 роки + 32115 : 37014 = 2,9 року або 2 роки й 11 місяці

Схожі:

Тема Облік в управлінні інвестиційною та фінансовою діяльністю iconОпорний конспект лекцій змістовий модуль Теоретичні основи фінансового...
Це напрям економічного аналізу, який сприяє обґрунтуванню рішень в сфері фінансового управління. Як відомо, у процесі функціонування...
Тема Облік в управлінні інвестиційною та фінансовою діяльністю iconЛекції №8 «Системність в управлінні діяльністю аварійно-рятувальних...
...
Тема Облік в управлінні інвестиційною та фінансовою діяльністю icon2. Поняття та склад фінансової системи України
Загальна характеристика державних органів, що здійснюють керівництво фінансовою діяльністю
Тема Облік в управлінні інвестиційною та фінансовою діяльністю iconТема: Існуючі та перспективні напрямки використання гіс у географічних...
Адміністративному управлінні облік, адміністративне підпорядкування, інформаційне забезпечення виборчих кампаній, консалтінг, управління...
Тема Облік в управлінні інвестиційною та фінансовою діяльністю iconМетодичні рекомендації до виконання контрольної роботи з дисципліни «бюджетна система»
Це визначає мету навчальної дисципліни вивчення сутності бюджетних відносин І характеру їх впливу на суспільство. Тільки на цій основі...
Тема Облік в управлінні інвестиційною та фінансовою діяльністю iconТема дипломної роботи: «Вдосконалення управління страховою діяльністю...
Равління страховою діяльністю. Об'єктом дипломної роботи є ват наск «Оранта». Предметом дослідження є комплекс теоретичних та практичних...
Тема Облік в управлінні інвестиційною та фінансовою діяльністю iconНавчальний комплекс дисципліни за кредитно-модульною системою для...
«Бухгалтерський облік», «Фінансовий облік», «Уп­равлін­ський облік», «Бухгалтерський облік в торгівлі», «Бухгалтер­ський облік на...
Тема Облік в управлінні інвестиційною та фінансовою діяльністю iconТема Податковий облік, його зміст та організація на підприємстві
Податковий облік призначений для визначення розміру податкових зобов’язань платника податків. Цей облік організовують у такому порядку,...
Тема Облік в управлінні інвестиційною та фінансовою діяльністю iconКонспект лекцій з курсу „ Бухгалтерський облік” Укладач: Деващук...
...
Тема Облік в управлінні інвестиційною та фінансовою діяльністю iconТести тема №1 Облік масових явищ та процесів відбувається в системі
Облік, призначений для відображення операцій, пов’язаних зі збором інформації про зобов’язання підприємства перед бюджетом – це
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка