Завдання для практичних занять та методичні рекомендації до їх виконання з навчальної дисципліни «організація І методика економічного аналізу»
НазваЗавдання для практичних занять та методичні рекомендації до їх виконання з навчальної дисципліни «організація І методика економічного аналізу»
Сторінка3/13
Дата конвертації02.07.2013
Розмір1.44 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
mir.zavantag.com > Математика > Методичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Тема 5 . Аналіз забезпеченості підприємства основними засобами та їх використання.

Завдання 14. Провести оцінку забезпеченості підприємства основними засобами основного виду діяльності.

Вихідні дані: форма 11-03 „Звіт про наявність та рух основних засобів, амортизацію (знос)”, форма 1-ПВ „Звіт з праці” та примітки до них.

Сформулювати висновки, результати аналізу занести в таблицю 13.

Таблиця 13

Аналіз забезпеченості підприємства основними засобами основного виду діяльності


Показники

Згідно з бізнес-планом

Фактично

Відхилення від плану

тис. грн.

%

1. Середньорічна вартість основних засобів основного виду діяльності, тис. грн.

у тому числі:

1.1. активної частини, тис. грн.

2. Середньоспискова чисельність працівників основної діяльності, чол.

у тому числі:

2.1. робітників

3. Фондоозброєність, грн. (1:2)

4. Технічна озброєність праці, грн. (1.1: 2.1)


Завдання 15. Дати характеристику стану та руху основних засобів основного виду діяльності.

Розрахувати показники відновлення, вибуття, зносу та придатності основних засобів, у тому числі основних засобів основного виду діяльності.

Сформулювати висновки згідно з результатами аналізу.

Вихідні дані: форма 11-03 „Звіт про наявність та рух основних засобів, амортизацію (знос)” та примітки до неї.
Завдання 16. Провести оцінку ефективності використання основних засобів основного виду діяльності. Для цього визначити фондовіддачу основних засобів основного виду діяльності та вплив чинників, що зумовили відхилення фактичного її значення від передбаченого в бізнес-плані.

Вихідні дані: форма 11-03 „Звіт про наявність та рух основних засобів, амортизацію (знос)”, форма 1П-НПП „Звіт про виробництво промислової продукції” та примітки до них.

Залежність між фондовіддачею основних засобів основного виду діяльності (Ф) та чинниками, що на неї впливають, можна виразити формулою:

Ф = ПАЧ  ФАЧ, (1)

де ПАЧ – питома вага активної частини в середньорічній вартості основних засобів основного виду діяльності, %;

ФАЧ – фондовіддача активної частини основних засобів основного виду діяльності, грн.

Для розрахунків застосувати скорочений прийом ланцюгових підстановок. Результати аналізу занести в таблицю 14.

Таблиця 14

Аналіз ефективності використання основних засобів основного виду діяльності та впливу чинників на її зміну


Показники

Згідно з бізнес-планом

Фак-тично

Відхилення від плану

всього

в т.ч. за рахунок зміни

питомої ваги активної частини

фондовід-дачі активної частини

1. Обсяг виробництва продукції, тис. грн.
2. Середньорічна вартість основних засобів основного виду діяльності, тис. грн.
3. Фондовіддача основних засобів основного виду діяльності, грн. (1:2)
4. Питома вага активної частини в середньорічній вартості основних засобів основного виду діяльності
5. Фондовіддача активної частини основних засобів основного виду діяльності (3:4)
Завдання 17. Визначити вплив вартості, структури основних засобів основного виду діяльності та фондовіддачі активної частини на виконання плану з обсягу виробництва продукції. Встановити резерви збільшення обсягу виробництва продукції за рахунок поліпшення використання основних засобів.

Вихідні дані: форма 11-03 „Звіт про наявність та рух основних засобів; амортизацію (знос)”, форма 1П-НПП „Звіт про виробництво промислової продукції” та примітки до цих форм.

Результати розрахунків відобразити в таблиці 15.

Таблиця 15

Аналіз впливу використання основних засобів основного виду діяльності на обсяг виробництва продукції


Показники

Згідно з бізнес-планом

Фак-тично

Відхилення від плану

Всьо-го

в т.ч. за рахунок зміни

середньорічної вартості ОЗОВД

питомої ваги активної частини

фондовіддачі активної частини

1. Обсяг виробництва продукції, тис. грн.2. Середньорічна вартість основних засобів основного виду діяльності, тис. грн.3. Питома вага активної частини в середньорічній вартості основних засобів основного виду діяльності, %4. Фондовіддача активної частини основних засобів основного виду діяльності, грн. (1:2:3)
Тема 6 . Аналіз використання матеріальних ресурсів

Завдання 18. Здійснити оцінку ефективності використання матеріальних ресурсів та визначити їх вплив на обсяг виробництва продукції. Для розрахунків використати дані форми 1-підприємництво „Звіт про основні показники діяльності підприємства”, дані форми 1П-НПП „Звіт про виробництво промислової продукції” з примітками до них.

Визначити резерви збільшення обсягу виробництва продукції за рахунок поліпшення використання матеріальних ресурсів. Сформулювати висновки згідно з результатами аналізу. Результати аналізу занести в таблицю 16.

Таблиця 16

Аналіз матеріаломісткості продукції та її впливу на обсяг виробництва продукції


Показники

Згідно з бізнес-планом

Фактично

1. Матеріальні витрати, тис. грн.2. Обсяг виробництва продукції, тис. грн.3. Матеріаломісткість продукції, грн. (1:2)4. Перевитрати (економія) матеріалів в результаті відхилення фактичної матеріаломісткості від планової, тис. грн.5. Збільшення (+), зменшення (–) обсягу виробництва продукції за умови досягнення планового рівня матеріаломісткості продукції, тис. грн..

Тема 7. Визначення резервів збільшення обсягу виробництва та реалізації продукції

Завдання 19. Здійснити зведений підрахунок резервів збільшення обсягу виробництва продукції. Для цього необхідно використати результати рішення завдань 13, 17, 18, в яких раніше визначені додаткові можливості збільшення обсягу виробництва за рахунок поліпшення використання трудових ресурсів, основних засобів та матеріальних ресурсів.

Результати аналізу занести в таблицю 17. та сформулювати висновки у відповідності з цими результатами.

Таблиця 17

Зведений підрахунок резервів збільшення обсягу виробництва продукції


Найменування резервів

Сума, тис. грн.

1. Резерви збільшення обсягу виробництва продукції за рахунок покращення використання:
1.1. Трудових ресурсів
1.2. Основних засобів основного виду діяльності
1.3. Матеріальних ресурсів
1.4. Комплектний резерв
Ліквідація втрат від браку
Разом резерви збільшення обсягу виробництва продукції

Завдання 20. Провести зведений підрахунок резервів збільшення обсягу реалізації продукції.

Вихідні дані: результати рішення завдання 19, дані форми 1 „Баланс”, форми 1П-НПП „Звіт про виробництво промислової продукції”.

Результати аналізу відобразити в таблиці 18 та сформулювати висновки згідно з одержаними даними.

Таблиця 18

Зведений підрахунок резервів збільшення обсягу реалізації продукції


Найменування резервів

Сума, тис. грн.

1. Резерви збільшення обсягу виробництва продукції
2. Ліквідація понаднормативних залишків готової продукції
Всього резервів збільшення обсягу реалізації продукції

Примітка. Понаднормативні залишки готової продукції по виробничій собівартості визначаються на підставі форми 1 „Баланс” як фактична наявність на кінець року мінус норматив. Для перерахунку їх у відпускні ціни необхідно понаднормативну величину помножити на коефіцієнт, який визначається як відношення вартості продукції до її собівартості.

Для розрахунку коефіцієнта необхідно використати дані форми 1П-НПП „Звіт про виробництво промислової продукції” та дані зведеного розрахунку операційних витрат основної діяльності (рядок 11 графа 4).
^ Тема 8.Аналіз операційних витрат
Завдання 21. Здійснити оцінку виконання плану з операційних витрат основної діяльності по показнику витрати на 1 гривню реалізованої продукції.

Для розрахунків використати дані форми 1-підприємництво „Звіт про основні показники діяльності підприємства” та примітки до неї.

Результати аналізу занести в таблицю 19. Сформулювати висновки згідно з результатами аналізу.

Таблиця 19

Показники

Сума, грн.

1. Фактичні витрати на 1 гривню реалізованої продукції.*
2. Витрати на 1 гривню реалізованої продукції згідно з бізнес-планом
3. Фактичний рівень витрат нижче (–), вище (+) передбачених планом:
3.1. У сумі
3.2. У %
* Примітка: Витрати на 1 гривню реалізованої продукції визначаються разрахунковим шляхом діленням операційних витрат з реалізованої продукції на обсяг реалізованої продукції.

Завдання 22. На підставі даних планових та звітних калькуляцій визначити вплив чинників, що зумовили відхилення з статей матеріальних витрат та резерви зниження операційних витрат основної діяльності з цих статей.

Результати аналізу відобразити в таблиці 20. Сформулювати висновки згідно з результатами аналізу.

Таблиця 20

Аналіз впливу чинників на економію або перевитрати з матеріальних витрат

Види матеріалів

Сума витрат, грн.

Відхилення від плану зміни

згідно з бізнес-планом

при фактичних нормах та планових цінах

фактично

всього

у т.ч. за рахунок зміни

норм

цін


у т.ч. перевитрати
Примітка. Для визначення резервів зниження операційних витрат основної діяльності з статей матеріальних витрат необхідно перевитрати на один виріб, визначені в таблиці 20, помножити на кількість виробів даного виду продукції, зазначену у формі 1П-НПП „Звіт про виробництво промислової продукції”.

Завдання 23. Здійснити загальну оцінку використання коштів на оплату праці.

Вихідні дані: форма 1-ПВ „Звіт з праці” з примітками.

Результати аналізу занести в таблицю 21 та сформулювати висновки згідно з результатами аналізу.

Таблиця 21

Загальна оцінка використання коштів на оплату праці


Показники

Фонд оплати праці, тис. грн.

Відхилення

згідно з бізнес-планом

скориго-ваний

фак-

тично

абсолютне

відносне

1. Робітники
2. Службовці

х

3. Персонал основ-ної діяльності
4. Персонал непро-мислових організацій


х

5. Всього персонал підприємства

Примітки: Скоригований фонд оплати праці визначається помноженням суми планового фонду оплати праці на індекс виконання плану з обсягу виробництва продукції.
Завдання 24. Визначити вплив чинників, які зумовили відносне відхилення з фонду оплати праці робітників. Для розрахунків використати дані форми 1-ПВ „Звіт з праці” з примітками.

Результати аналізу відобразити в таблиці 22.

Сформулювати висновки. Визначити резерви економії фонду оплати праці та зниження операційних витрат.

Таблиця 22

Аналіз впливу чинників на відхилення з фонду оплати праці робітників


Категорії працюючих

Чисельність, осіб

Середньо-річна заробітна плата

Фонд оплати праці, тис. грн.

Відносне відхилення, тис. грн.

планова

скоригована

фактична

планова

фактична

планова

скоригована

фактична

всього

у т.ч. за рахунок зміни

середньорічного виробітку

середньорічної зарплати

1

2

3

4

5(8:3)

6(9:4)

7

8

9

10

11

12Примітки: Скоригована чисельність робітників визначається помноженням планової чисельності на індекс виконання плану з обсягу виробництва продукції.

Завдання 25. Визначити вплив чинників, які зумовили абсолютне відхилення з фонду оплати праці решти категорій працюючих (крім робітників). Для аналізу використати дані форми 1-ПВ „Звіт з праці” з примітками.
Результати аналізу занести в таблицю 23. Сформулювати висновки, визначити резерви економії фонду оплати праці та зниження операційних витрат основної діяльності.


Таблиця 23

Аналіз впливу чинників на абсолютне відхилення з фонду оплати праці решти категорій працюючих


Категорії працюючих

Фонд оплати праці, тис. грн.

Виконання плану, %

Вплив на відхилення з фонду оплати праці

плановий

фактичний

відхилення

з середньо- спискової чисельності

з фонду оплати праці

Середньоспис-кової чисельності

Середньорічної зарплати

в %

в сумі, тис. грн.

в %

в сумі, тис. грн.

1.Служ-бовці
2. Персонал непромислових організацій

Завдання 26. Здійснити оцінку виконання кошторису загальновиробничих витрат. Визначити резерви зниження операційних витрат за рахунок зміни цих витрат.

Вихідні дані: дані кошторису загальновиробничих витрат та його виконання.

Результати аналізу відобразити в таблиці 24. Сформулювати висновки згідно з результатами аналізу.

Аналіз загальновиробничих витрат Таблиця 24


Статті витрат

Згідно з бізнес-планом

Згідно з планом на фактич-ний обсяг вироб-ництва

Фак-тично

Відхилення від плану

Ре-зерв зни-ження

всього

у т.ч. за рахунок зміни

обсягу вироб-ництва

інших чин-ників

1

2

3

4

5

6

7

8

1.Умовно постійні витрати:

1.1.Витрати на оплату праці апарату управління цехами


1.2. Єдиний внесок на загальнообо -вязкове державне соціальне страхування апарату управління цехами


1.3. Витрати на оплату службо-вих відряджень управлінського персоналу цехів


1.4. Витрати на вдосконалення технології та організації виробництва


1.5. Амортизація основних засобів загальновиробничого призначення


1.6. Амортизація нематеріальних активів загальновиробничого призначення


1.7. Витрати на опалення, освіт-лення, водо- постачання та інше утримання виробничих приміщень


1.8. Витрати на охорону праці, техніку безпеки та охорону навколишнього середовища
Продовження таблиці 24

1

2

3

4

5

6

7

8

1.9. Витрати на операційну оренду основних засобів та інших необоротних активів


Разом


2. Умовно-змінні витрати:


2.1. Витрати на утримання, експлуатацію та ремонт основних засобів загальновиробничого призначення


2.2. Витрати на обслуговування виробничого процесу:


2.2.1. Оплату праці робітників виробництва


2.2.2. Єдиний внесок на загальнообовязко- ве державне соціаль-

не страхування робітників виробництва


2.2.3. Витрати на здійснення технологічного контролю вироб-ничих процесів


2.3. Інші витрати:


2.3.1. Втрати від браку


2.3.2. Оплата простоїв


Разом


ВсьогоЗавдання 27. Здійснити оцінку виконання кошторису адміністративних витрат. Визначити резерви зниження операційних витрат за рахунок зміни цих витрат. Для розрахунків використати дані про виконання кошторису адміністративних витрат.

Сформулювати висновки та занести результати аналізу в таблицю 25.

Таблиця 25

Аналіз адміністративних витрат

Статті витрат

Згідно з бізнес-планом

Фактично

Відхилення

Ре-

зерв зни-ження

економія (–)

пере-витра-ти (+)

1. Загальні корпоративні витрати
2. Витрати на службові відрядження
3. Витрати на утримання апарату управління підприємством
4. Витрати на утримання основних засобів загального-подарського використання
5. Винагороди за професійні послуги
6. Витрати на зв’язок
7. Амортизація необоротних активів загальногоспо-дарського призначення
8. Витрати на регулювання спорів у судових органах
9. Плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків
10. Інші витрати загального-подарського призначення
Всього
Завдання 28. Провести аналіз витрат на збут та визначити резерви зниження операційних витрат за рахунок зміни цих витрат.

Для аналізу використати дані про виконання кошторису витрат на збут.

Результати аналізу відобразити в таблиці 26. Сформулювати висновки у відповідності з поставленою метою аналізу.


Таблиця 26

Аналіз витрат на збут


Статті витрат

Згідно з бізнес-планом

Згідно з планом на фактич-ний обсяг реалізації

Фак-тично

Відхи-лення

Ре-

зерв зни-ження

1. Транспортні витрати
2. Витрати на тару
3. Витрати на рекламу та дослідження ринку
4. Витрати на оплату праці працівникам збуту
5. Витрати на відрядження працюючих збуту
6. Витрати на утримання основних засобів, пов’язаних зі збутом
7. Витрати на гарантійний ремонт та гарантійне обслуговування
8. Інші витрати, пов’язані зі збутом продукції
Всього

Примітки: Для розрахунку показників графи 3 таблиці 26, дані кошторису необхідно помножити на індекс виконання плану з реалізацій, вираженого через виробничу собівартість, який визначається відношенням виробничої собівартості реалізованої продукції згідно з планом на фактично реалізовану продукції до аналогічного планового показника.
Завдання 29. Виконати аналіз інших операційних витрат та визначити резерви зниження операційних витрат за рахунок їх зміни.

Вихідні дані: виконання кошторису інших операційних витрат.

Сформулювати висновки. Результати аналізу занести в таблицю 27.

Таблиця 27

Аналіз інших операційних витрат


Статті витрат

Згідно з бізнес-планом

Фактично

Відхилення

Ре-

зерв зни-ження

економія (–)

пере-витра-ти (+)

1. Витрати на дослідження
2. Собівартість реалізованої іноземної валюти
3. Собівартість реалізованих виробничих запасів
4. Сумнівні безнадійні борги
5. Втрати від операційної курсової різниці
6. Втрати від знецінення запасів
7. Нестачі та втрати від псування цінностей
8. Визнані пені, штрафи, неустойки
9. Інші витрати операційної діяльності
Всього


Завдання 30. Здійснити зведений перерахунок резервів зниження операційних витрат. Для цього використати результати рішення завдань з пошуку резервів зниження операційних витрат основної діяльності (завдання 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29), а також резервів збільшення виробництва продукції (завдання 19).

Результати аналізу відобразити в таблиці 28. Сформулювати висновки згідно з одержаними результатами аналізу.

Таблиця 28

Зведений підрахунок резервів зниження операційних витрат


Найменування резервів

Сума, тис. грн.

1. Ліквідація перевитрат по статтях матеріальних витрат:
1.1. Сировина та матеріали
1.2. Купівельні вироби та напівфабрикати
1.3. Паливо та енергія на технологічні цілі
2. Ліквідація невиправданих перевитрат з витрат на оплату праці
3. Зниження єдиного внеску на загальнообовязкове соціальне страхування
4. Ліквідація перевитрат по:
4.1. Загальновиробничих витратах
4.2. Адміністративних витратах
4.3. Витратах на збут
4.4. Інших операційних витратах
5. Економія з умовно-постійних витрат за рахунок мобілізації резервів збільшення обсягу виробництва
Всього

Примітка: Економія з умовно-постійних витрат розраховується наступним чином.

1. Необхідно визначити на скільки відсотків підприємство може збільшити обсяг виробництва продукції за рахунок мобілізації резервів збільшення обсягу виробництва продукції (ВП%):

ВП% =∆ВП∙100

ВПф , (2)

де ВП – резерви збільшення обсягу виробництва продукції, тис. грн.;

ВПф – фактичний обсяг виробництва продукції, тис. грн.

2. Визначити суму умовно-постійних витрат згідно з планом як підсумок таблиці 25 завдання 27 та суму показників з 1.1 по 1.9 таблиці 24 завдання 26.

3. Економія з умовно-постійних витрат за рахунок мобілізацій резервів збільшення обсягу виробництва продукції (Еуп) складе:

Еуп = , (3)

де УПпл – сума умовно-постійних витрат згідно з планом;

ВП% – див. формулу (2).
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Схожі:

Завдання для практичних занять та методичні рекомендації до їх виконання з навчальної дисципліни «організація І методика економічного аналізу» iconМетодичні рекомендації та завдання для практичних занять І самостійної...
Методичні рекомендації та завдання для практичних занять І самостійної роботи студентів економічного факультету підготували: кандидати...
Завдання для практичних занять та методичні рекомендації до їх виконання з навчальної дисципліни «організація І методика економічного аналізу» iconМетодичні рекомендації до виконання практичних та ситуаційних завдань з навчальної дисципліни
Методичні рекомендації до виконання практичних та ситуаційних завдань з навчальної «Інноваційний розвиток підприємства» для студентів...
Завдання для практичних занять та методичні рекомендації до їх виконання з навчальної дисципліни «організація І методика економічного аналізу» iconМетодичні рекомендації шодо проведення семінарських та практичних...
Методичні рекомендації щодо проведення семінарських І практичних занять з кримінального процесу для студентів інституту фінансово-економічної...
Завдання для практичних занять та методичні рекомендації до їх виконання з навчальної дисципліни «організація І методика економічного аналізу» iconМетодичні рекомендації для практичних занять для студентів 4-го курсу...
Методичні рекомендації для практичних занять з дисципліни «Фінансовий облік в галузях народного господарства» розробили
Завдання для практичних занять та методичні рекомендації до їх виконання з навчальної дисципліни «організація І методика економічного аналізу» iconХарківський національний економічний університет
Контрольна робота та методичні рекомендації до її виконання з навчальної дисципліни "Теорія економічного аналізу" для студентів напряму...
Завдання для практичних занять та методичні рекомендації до їх виконання з навчальної дисципліни «організація І методика економічного аналізу» iconМетодичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Трудове право»
Методичні рекомендації до практичних занять затверджені на засіданні кафедри менеджменту та маркетингу, протокол №1 від 30. 08. 2011...
Завдання для практичних занять та методичні рекомендації до їх виконання з навчальної дисципліни «організація І методика економічного аналізу» iconМетодичні рекомендації до них з навчальної дисципліни «кримінальний процес»
Плани, завдання для семінарських занять та методичні рекомендації до ним з учбової дисципліни «Кримінальний процес» (для студентів...
Завдання для практичних занять та методичні рекомендації до їх виконання з навчальної дисципліни «організація І методика економічного аналізу» iconМетодичні рекомендації для виконання комплексного практичного індивідуального...
Методичні рекомендації для виконання комплексного практичного індивідуального завдання з дисципліни «Бюджетна система» для студентів...
Завдання для практичних занять та методичні рекомендації до їх виконання з навчальної дисципліни «організація І методика економічного аналізу» iconМетодичні рекомендації до виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Екологічне право»
Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Екологічне право» для студентів заочної форми навчання...
Завдання для практичних занять та методичні рекомендації до їх виконання з навчальної дисципліни «організація І методика економічного аналізу» iconМетодичн І рекомендації для виконання практичних завдань з дисципліни...
Методичні рекомендації для виконання практичних завдань з дисципліни “Бухгалтерський облік” розробили
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка