Завдання для практичних занять та методичні рекомендації до їх виконання з навчальної дисципліни «організація І методика економічного аналізу»
НазваЗавдання для практичних занять та методичні рекомендації до їх виконання з навчальної дисципліни «організація І методика економічного аналізу»
Сторінка13/13
Дата конвертації02.07.2013
Розмір1.44 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
mir.zavantag.com > Математика > Методичні рекомендації
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


Виконання кошторису витрат на збут

Статті витрат

Минулий рік

Звітний рік

Згідно з планом

Фактично

1

2

3

4

1. Транспортні витрати

40,0

27,0

29,1

2. Витрати на тару

4,0

4,0

3,9

3. Витрати на рекламу та дослідження ринку

53,0

53,0

54,0

4. Витрати на оплату праці працівникам збуту

27,0

20,0

22,0

5. Витрати на відрядження працюючих збуту6. Витрати на утримання основних засобів, пов´язаних зі збутом

8,0

5,0

8,2

7. Витрати на гарантійний ремонт і гарантійне обслуговування8. Інші витрати, пов´язані зі збутом продукції

19,0

15,0

13,8

Всього:

151,0

120,0

131,0


Використання кошторису інших операційних витрат


Статті витрат

Минулий рік

Звітний рік

Згідно з планом

Фактично

1

2

3

4

1. Витрати на дослідження

10,0

10,0

10,0

2. Собівартість реалізованої іноземної валюти

12,0

115,0

115,0

3. Собівартість реалізованих виробничих запасів

342,0

300,0

320,0

4. Сумнівні безнадійні борги5. Втрати від операційної курсової різниці

5,0

5,0

12,0

6. Втрати від знецінення запасів

8,57,0

7. Нестачі та втрати від псування цінностей

9,513,0

8. Визнані пені, штрафи, неустойки

27,053,0

9. Інші витрати операційної діяльності

74,0

240,0

150,0

Всього:

488,0

670,0

680,0


Зведений розрахунок операційних витрат

Статті витрат

Згідно з планом

На фактично вироблену продукцію

за плановою собівартістю

за фактичною собівартістю

1

2

3

4

1. Сировина та матеріали

2537,4

2535,6

2189,0

2. Зворотні відходи (–)

5,9

6,0

10,0

3. Покупні вироби та напівфабрикати

192

204,0

174,0

4. Паливо та енергія на технологічні цілі

103,5

102,4

101,4

5. Заробітна плата основна виробничих робітників

309,5

311,0

304,0

6. Заробітна плата додаткова виробничих робітників

77,4

77,6

103,5

7. Єдиний внесок на загальнообовязкове державне соціальне страхування

150,9

151,6

159,0

8. Загально виробничі витрати

2172,4

2179,0

2107,0

9. Втрати від браку

99,8

100,0

117,6

10. Інші виробничі витрати

134,0

162,0

149,8

11. Виробнича собівартість продукції

5771,1

5817,2

5395,3

12. Адміністративні витрати

820,0

820,0

835,0

13. Витрати на збут

120,0

120,0

131,0

14. Операційна собівартість виробленої продукції

6711,0

6757,2

6361,3

15. Інші операційні витрати

670,0

870,0

680,0

16. Всього операційні витрати

7381,1

7627,2

7041,3

Список рекомендованої літератури

 1. Збірники нормативних документів з бухгалтерського обліку та оподаткування. Одеса, Альянс, щорічно.

 2. Баканов М. И., Шеремет А. Д. Теория экономического анализа. М., «Фи­нансы и статистика», 2002.

 3. Баканов М. И., Шеремет А. Д. Экономический анализ: ситуации, тесты, за­дачи. М., «Финансы и статистика», 2000.

 4. Бутинець Ф.Ф., Жиглей І.В., Пархоменко В.М. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності, Житомир, ПП «Рута», 2002

 5. Білик М. Д., Павловська О. В., Притуляк Н. М. Фінансовий аналіз. Навчальний посібник. Київ, КНЕУ, 2005, 2009

 6. Дієва Н. М., Дедіков О. Г. Фінансовий аналіз. Навчальний посібник. Київ, ЦНЛ, 2007.

 7. Жак Ришар. Анализ и аудит хозяйственной деятельности предприятия. М., «ЮНИТИ», 1997.

 8. Журлов А.М., Квач Я.П., Катаєва Л.М. та інші. Організація і методика економічного аналізу. Одеса, Фенікс: 2009

 9. Івахненко В. М. Курс економічного аналізу. Навчальний посібник. К., «Знання-Прес», 2000.

 10. Івахненко В. М., Курс економічного аналізу.Навчальний посібник . К., «Знання», 2006.

 11. Ковалев В. В., Волкова О. Н. Анализ хозяйственной деятельности предпри­ятия. М., ПБОЮЛ Гришко, 2000.

 12. Ковбасюк М. Р., Економічний аналіз діяльності комерційних банків і підприємств. Навчальний посібник. Київ. Видавничий дім «Скарби», 2001.

 13. Коробов М. Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств. Навчальний посібник. Київ. «Знання», 2000.

 14. За ред.Крижановської О.П., Сосновського А.В. Економічний аналіз. Збірник практичних завдань. Навчальний посібник. Одеса, 2003

 15. Костирко Р.А. Финансовий анализ. Учебное пособие. Х., «Фактор», 2007

 16. Кіндрацька Г.І., Білик М.С, Загородній А.Г. Економічний аналіз. Підручник. К., «Знання», 2008

 17. Мних Є.В. Економічний аналіз діяльності підприємства.Підручник. К., КНТЕУ, 2008

 18. Подольська В. О., Ярин О. В. Фінансовий аналіз. Навчальний посібник. Київ. ЦНЛ, 2007.

 19. Савицька Г. В. Економічний аналіз діяльності підприємств. Навчальний посібник. Київ. «Знання», 2007.

 20. Цал-Цалко Ю.С. Фінансовий аналіз. Підручник, К., ЦУЛ, 2008

 21. Чумаченко М. Г. Економічний аналіз. Навчальний посібник. Київ, 2001.

 22. Чернелевський Л.М. Економічний аналіз на підприємствах промисловості і торгівлі. Київ, «Пектораль», 2003. Підручник

 23. Шморгун Н.П., Головко Г.В. Фінансовий аналіз. Навчальний посібник. К. ЦНЛ, 2006
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Схожі:

Завдання для практичних занять та методичні рекомендації до їх виконання з навчальної дисципліни «організація І методика економічного аналізу» iconМетодичні рекомендації та завдання для практичних занять І самостійної...
Методичні рекомендації та завдання для практичних занять І самостійної роботи студентів економічного факультету підготували: кандидати...
Завдання для практичних занять та методичні рекомендації до їх виконання з навчальної дисципліни «організація І методика економічного аналізу» iconМетодичні рекомендації до виконання практичних та ситуаційних завдань з навчальної дисципліни
Методичні рекомендації до виконання практичних та ситуаційних завдань з навчальної «Інноваційний розвиток підприємства» для студентів...
Завдання для практичних занять та методичні рекомендації до їх виконання з навчальної дисципліни «організація І методика економічного аналізу» iconМетодичні рекомендації шодо проведення семінарських та практичних...
Методичні рекомендації щодо проведення семінарських І практичних занять з кримінального процесу для студентів інституту фінансово-економічної...
Завдання для практичних занять та методичні рекомендації до їх виконання з навчальної дисципліни «організація І методика економічного аналізу» iconМетодичні рекомендації для практичних занять для студентів 4-го курсу...
Методичні рекомендації для практичних занять з дисципліни «Фінансовий облік в галузях народного господарства» розробили
Завдання для практичних занять та методичні рекомендації до їх виконання з навчальної дисципліни «організація І методика економічного аналізу» iconХарківський національний економічний університет
Контрольна робота та методичні рекомендації до її виконання з навчальної дисципліни "Теорія економічного аналізу" для студентів напряму...
Завдання для практичних занять та методичні рекомендації до їх виконання з навчальної дисципліни «організація І методика економічного аналізу» iconМетодичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Трудове право»
Методичні рекомендації до практичних занять затверджені на засіданні кафедри менеджменту та маркетингу, протокол №1 від 30. 08. 2011...
Завдання для практичних занять та методичні рекомендації до їх виконання з навчальної дисципліни «організація І методика економічного аналізу» iconМетодичні рекомендації до них з навчальної дисципліни «кримінальний процес»
Плани, завдання для семінарських занять та методичні рекомендації до ним з учбової дисципліни «Кримінальний процес» (для студентів...
Завдання для практичних занять та методичні рекомендації до їх виконання з навчальної дисципліни «організація І методика економічного аналізу» iconМетодичні рекомендації для виконання комплексного практичного індивідуального...
Методичні рекомендації для виконання комплексного практичного індивідуального завдання з дисципліни «Бюджетна система» для студентів...
Завдання для практичних занять та методичні рекомендації до їх виконання з навчальної дисципліни «організація І методика економічного аналізу» iconМетодичні рекомендації до виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Екологічне право»
Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Екологічне право» для студентів заочної форми навчання...
Завдання для практичних занять та методичні рекомендації до їх виконання з навчальної дисципліни «організація І методика економічного аналізу» iconМетодичн І рекомендації для виконання практичних завдань з дисципліни...
Методичні рекомендації для виконання практичних завдань з дисципліни “Бухгалтерський облік” розробили
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка