Знос І амортизація основних засобів
Скачати 443.54 Kb.
НазваЗнос І амортизація основних засобів
Сторінка5/5
Дата конвертації16.06.2013
Розмір443.54 Kb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Математика > Документы
1   2   3   4   5

Коефіцієнт змінності роботи устаткування (кЗМ) показує, як використову-ється парк наявного на підприємстві обладнання протягом доби, він розраховується як відношення загальної кількості відпрацьованих машино-змін всіма одиницями об-ладнання (ΣNМЗМ) до кількості працюючих одиниць обладнання в максимально заван-тажену зміну (NМAX), тобто за формулою (6.29):

кЗМ = Т^МЗМ , частка одиниці.     (6.29)

Напруженість використання устаткування (μУ) показує, яку кількість про-дукції в натуральному відтворенні можна виготовити на одиниці виробничого облад-нання, він розраховується як відношення загальної кількості виготовленої за підзвіт-

ний період продукції (Q) в натуральному вираженні до парку виробничого обладнан-ня на підприємстві (N), тобто за формулою (6.30):

jUy = — , шт. з одиниці обладнання.         (6.30)

У     Л/

Напруженість використання виробничих площ (μПЛ) показує, яку кількість продукції в натуральному відтворенні можна виготовити на одиниці загальної або ви-робничої площі, він розраховується як відношення загальної кількості виготовленої за підзвітний період продукції (Q) до виробничої (загальної) площі на підприємстві (S), тобто за формулою (6.31):

/м2.     (6.31)

ПРИКЛАД 6.13. На баланс підприємства придбали новий верстат з числовим програмним управлінням. Відповідно до регламенту роботи устаткування має бути завантажене в 2 зміни три-валістю 8 годин протягом 5-денного робочого тижня. Перерви в роботі верстата в поточному році обумовлені планово-попереджувальними ремонтами (200 годин) і технологічно неминучими зупинками (24 години). Паспортна продуктивність верстата складає 3 деталі на годину, а фактична – 2 дета-лі на годину. Керуючись наведеними даними, необхідно зробити висновок про ефективність роботи верстата, спираючись у своїх розрахунках на конкретні показники ефективності використання осно-вних виробничих фондів. При здійсненні розрахунків календарний фонд часу прийняти рівним 365 дням.

РІШЕННЯ. До конкретних показників ефективності використання основних виробничих фондів, які можна обчислити відповідно до умов задачі, відносяться: коефіцієнти інтенсивності, екстенсив-ності, інтегрального використання обладнання та резерв виробничої потужності. Розрахуємо послі-довно кожний з них.

Коефіцієнт інтенсивного використання обладнання обчислимо за формулою (6.24):

kІНТ = 2 деталі на годину / 3 деталі на годину = 0,6667.

Коефіцієнт екстенсивного використання обладнання обчислимо за формулою (6.25), попере-дньо обчисливши режим робочого часу обладнання протягом підзвітного періоду за формулою (6.26): ТФАКТ = (2 зміни х 8 годин х 5 днів х 52 тижні) – 24 години – 200 годин = 3936 годин. Календар-ний фонд часу складає за умовами задачі 365 днів х 24 години = 8760 годин. Тоді коефіцієнт екстен-сивного використання обладнання становитиме 3936 годин / 8760 годин = 0,4493.

Коефіцієнт інтегрального використання обладнання обчислимо за формулою (6.27). Він ста-новитиме 0,6667 х 0,4493 = 0,2995.

Відтак резерв потужності можна визначити за формулою (6.28): RП = 1 – 0,2995 = 0,7005 (70,05%). Отримані показники свідчать про те, що придбаний верстат використовується далеко не на повну потужність (а тільки приблизно на 30%), ще може пояснюватися або бережливим ста-вленням до тільки-но придбаного верстата, або обмеженістю виробничої програми через насиче-ність ринку виготовлюваною продукцією. Однак, якщо з'явиться потреба в більш повному заван-таженні існуючих на підприємстві потужностей, це можна буде зробити або за рахунок організації графіку роботи в трьохзмінному режимі, або в підвищенні продуктивності верстата до рівня його паспортних технічних характеристик, або за умов оптимального поєднання вказаних способів ін-тенсифікації роботи обладнання.

 

щення ефективно-

сті використання основних виробни-чих фондів підпри-

 

Основними напрямками підвищення ефективності використання основних ви-робничих фондів підприємством є такі:

1.         Установка, монтаж та введення в експлуатацію основних виробничих фондів по можливості одночасно.

2.         Збільшення капітальних вкладень в активну частину основних виробничих фондів підприємства.

 

3.         Максимально можливе використання продуктивності та потужності наявного на підприємстві парку обладнання.

4.         Максимально можливе використання календарного фонду часу згідно з тех-нічними характеристиками обладнання.

5.         Забезпечення належного обслуговування та дотримання необхідних умов експлуатації обладнання.

6.         Своєчасне оновлення основних виробничих фондів підприємства.

7.         Застосування комбінованого способу організації виробничих процесів на під-приємстві.

8.         Включення до виробництва незадіяних виробничих фондів.

9.         Рівномірне завантаження основних виробничих фондів протягом робочого дня.

10.       Підвищення професійно-кваліфікаційного рівня обслуговуючого основні ви-робничі фонди персоналу.
1   2   3   4   5

Схожі:

Знос І амортизація основних засобів iconТема: Облік необоротних активів та запасів
Мета: визначити порядок надходження та вибуття основних засобів, нараховувати знос основних засобів, навчитися складати первинні...
Знос І амортизація основних засобів iconБухгалтерський облік основних засобів
Основними завданнями бухгалтерського обліку основних засобів є своєчасне відображення на рахунках інформації про надходження й вибуття...
Знос І амортизація основних засобів iconЛекція Облік основних засобів
Характеристика рахунків 10 "Основні засоби", 13 "Знос необоротних активів", 15 "Капітальні інвестиції"
Знос І амортизація основних засобів icon№6 фінансове забезпечення відтворення основних фондів
Характеристика основних фондів. Амортизація та методи її нарахування. Фінансові показники руху та використання основних фондів
Знос І амортизація основних засобів icon13 «Знос (амортизація) необоротних активів»; 16 «Довгострокові біологічні активи»; 19 «Гудвіл»
«Основні засоби»; 11 «Інші необоротні матеріальні активи»; 12 «Нематеріальні активи»
Знос І амортизація основних засобів iconТема контроль наявності та руху основних засобів І запасів бюджетних установ
Завдання та напрями ревізії, джерела та об’єкти контролю основних засобів І запасів
Знос І амортизація основних засобів icon9. Облік основних засобів та нематеріальних активів
Порядок проведення та відображення в бухгалтерському обліку результатів інвентаризації основних засобів І нематеріальних активів
Знос І амортизація основних засобів icon= Справедлива вартість об’єкта, що переоцінюється
У разі значного відхилення (збільшення або зменшення) залишкової вартості об’єкта основних засобів від його справедливої вартості...
Знос І амортизація основних засобів iconЗастосування основних видів лікарських засобів
Тема «застосування основних видів лікарських засобів та найпростіші методи фізичної терапії»
Знос І амортизація основних засобів iconПлан Склад, класифікація й оцінка довгострокових активів. Методи...
Питання змісту, оцінки, амортизації та обліку довгострокових активів регулюють Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку «Основні...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка